0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phí kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanhChi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
 • 35
BÁO CÁO KÊ TOÁN DOCX

BÁO CÁO KÊ TOÁN DOCX

Theo dõi, phản ánh, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào các khoản chi phí thu nhập của từng địa điểm kinh doanh, từng mặt hàng, từng hoạt động. Phân tích sự biến động của các khoản giảm trừ doanh thu để đanh giá hiệu quả của các chiến lược đang thực hiện (chẳng hạn doanh nghiệp áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cĩ hiệu quả hay khơng, cĩ nên thay đổi hay từ bỏ thực hiện chính sách đĩ); hoặc tìm ra nguyên nhân nhằm giảm thiểu tình trạng phải giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại vì những trường hợp này một mặt làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, mặt khác làm giảm uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
 • 65
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

được gửi lên Công ty để kế toán thực hiện việc tổng hợp số liệu, tính toán chi phí sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Với đặc điểm kinh doanh loại hình dịch vụ viễn thông di động lại có thị trường quy mô lớn trên toàn quốc nên Công ty không tiến hành bán lẻ mà sử dụng hệ thống Đại lý trải khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Các đại lý này thực hiện mở rộng thị trường sử dụng dịch vụ, bán máy, linh kiện, thu hộ cước, bán simcard vả thẻ trả trước, cho thuê máy,… Các đại lý này sẽ thực hiện thu hộ tiền cho Công ty và được hưởng hoa hồng từ chủ đại lý. Sau khi đối chiếu với dữ liệu cước do Trung tâm tính cước và đối soát cước cung cấp, doanh thu của đơn vị nhận đại lý sẽ được ghi nhận và làm cơ sở tính hoa hồng đại lý được hưởng (số tiền hoa hồng phải trả cho các đại lý này được hạch toán là Chi phí bán hàng của Công ty thông tin di động khi hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty). Chủ đại lý ở đây là các Trung tâm trực thuộc Công ty thông tin di động (Trung tâm I, II, III, IV, V). Các đại lý ở đây là các cửa hàng trực thuộc Trung tâm và hệ thống các đại lý nhỏ trải rộng cả nước thực hiện cung cấp dịch vụ của Công ty. Mỗi Trung tâm của Công ty sẽ theo dõi và cập nhật số liệu doanh thu cước dịch vụ để từ đó các phần mềm sẽ thực hiện tổng hợp nên các báo cáo doanh thu theo từng chỉ tiêu bao gồm: doanh thu viễn thông, doanh thu dịch vụ nội bộ và doanh thu hoạt động tài chính. Định kỳ, các báo cáo này được gửi lên Công ty và kế toán thực hiện tổng hợp thành báo cáo doanh thu của Công ty Thông tin di động.
 • 42
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HOÁ VÀ KINH DOANH KHO BÃI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HOÁ VÀ KINH DOANH KHO BÃI

Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hà Nội không phát huy được hết vai trò của một hiệp hội ngành nghề do rất nhiều nguyên nhân trong đó có thể nói đến nguyên nhân trước tiên và quan trọng nhất là năng lực và nhận thức của các chủ doanh nghiệp không đồng đều. Bên cạnh doanh nghiệp có tính chất truyền thống như những doanh nghiệp được cổ phần hóa từ các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có hệ thống và khả năng quản trị tốt như các công ty liên doanh thì có rất nhiều đơn vị và doanh nghiệp tư nhân chuyển từ những ngành nghề kinh doanh khác rồi các tổ hợp, các hộ kinh doanh không có kiến thức về một hành lang pháp lý trong kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng tiêu cực trong ngành.
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

Khoản mục chi phí sản xuất chung thường được hạch toán riêng theo từng địa điểm phát sinh ( tổ, đội ) , sau đó tiến hành phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí liên quan. Khoản chi phí sản xuất chung phát sinh tại công trình, hạng mục công trình nào thì tập hợp trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó. Đối với chi phí sản xuất chung cần phân bổ thì phải lựa chọn tiêu thức phân bổ cho phù hợp. Tuỳ theo điều kiện sản xuất đặc thù của mình mà doanh nghiệp xây lắp có thể lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ sau:
 • 26
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM & XD

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM & XD

Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. *Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
 • 21
KẾ TOÁN PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

KẾ TOÁN PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

+ Lợi nhuận sau thuế qua 3 năm của công ty nhìn chung có phần suy giảm không đều và giảm mạnh trong năm 2012, nguyên nhân chính là do doanh thu năm 2012 chưa ghi nhận đủ do nghiệm thu chậm đến 2013, đồng thời chi phí thì lại tăng lên đáng kể do giá vốn đầu vào tăng, cụ thể là năm 2012 sụt giảm rất nhiều so với 2011 từ 2.695.086.946 đồng giảm đi chỉ còn 508.630.645 đồng tức giảm đi 81,13%, và đến năm 2013 đã cải thiện con số tuy giảm so với 2011 nhưng có phần tăng lên so với 2012 là 1.758.139.316 đồng tương đương tăng lên được 245,66%. => Nhìn chung qua 3 năm thì tình hình công ty có phần biến động nhiều tuy nhiên qua báo cáo trên thì ta cũng thấy được công ty đã cố gắng để giúp cho công ty đạt lợi nhuận tốt nhất và đảm bảo hạn chế chi phí khác không cần thiết cũng như tăng doanh thu từ hoạt động tài chính một cách phù hợp.
 • 133
PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH NHẰM ĐƯA RA CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH GIAO DỊCH CÔNG TY LIÊN DOANH FNB

PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH NHẰM ĐƯA RA CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH GIAO DỊCH CÔNG TY LIÊN DOANH FNB

Phân tích chi phí kinh doanh nhằm đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB
 • 64
TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH

1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các nguồn lực sản xuất xã hội là một phạm trù khan hiếm: càng ngày người ta càng sử dụng càng nhiều các nguồn lực sản xuất vào các nhu cầu sản xuất phục vụ nhu cầu khác nhau của cọn người. Trong khi các nguồn lực sản xuất xã hội càng ngày càng giảm thì nhu cầu con người càng ngày càng đa dạng và tăng không có giới hạn. Điều này phản ánh quy luật khan hiếm bắt buộc doanh nghiệp trả lời chính xác ba câu hỏi: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai?vì thị trường chỉ chấp nhận doanh nghiệp nào sản xuất đúng loại sản phẩm( dịch vụ)với số lượng và chất lượng phù hợp. Mọi doanh nghiệp trả lời không chính xác ba vấn đề trên sẽ sử dụng các nguồn lực sản xuất xã hội để sản xuất sản phẩm không tiêu thụ được trên thị trường- tức kinh doanh không có hiệu quả, lãng phí nguồn lực sản xuất xã hội sẽ không có khả năng tồn tại.
 • 23
Bài thuyết trình: Chương 7 : CHI PHÍ. DOANH THU, THUẾ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGIỆP

Bài thuyết trình: Chương 7 : CHI PHÍ. DOANH THU, THUẾ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGIỆP

Chương : CHI PHÍ DOANH THU, THUẾ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGIỆP 7.1 Chi phi doanh nghiệp 7.1.1 khái niệm 7.1.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp 7.1.3 Giá thành sản phẩm 7.1.1 Khái niệm: Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn hao phí vật chất, lao động thuế mà doanh nghiệp bõ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh thời kì định A1 Chi phí sản xuất kinh doanh A Nội dung chi phí hoạt động kinh doanh A2 Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế ( theo khoản mục) A3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với quy A1 Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, bán thành phẩm … Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí tiền lương tiền cơng … Bảo hiểm xã hội, phí cơng đồn, bảo hiểm y tế … Chi phí giao dịch, tiếp khách, tiếp thị … Chi phí tiền khác ( thuế, trợ cấp thơi việc, bảo vệ môi trường)
 • 28
HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH

HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NINH THANH

Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh ThanhHoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh
 • 102
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P2 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P2 DOC

08. Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường. - Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. - Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 • 5
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICOVN KTM

Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. *Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
 • 21
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUYẾT TIẾN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUYẾT TIẾN

2.2.3/ KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ KINH DOANH: 2.2.3.1/ KHÁI NIỆM CHI PHÍ QUẢN LÝ KINH DOANH9 : Chi phí quản lý kinh doanh là những khoản chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm và liên[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Ngoài ra năm 2001 công ty còn xuất thêm một số mặt hàng: cao su, đá xây dựng, hoa quả khô, về hàng nhập cũng sử dụng những ngoại tệ để thanh toán. Khi xuất các mặt hàng đi ngoại tệ thu về công ty chỉ đợc sử dụng 50% trong tổng ngoại tê còn laị 50% phải gửi lại ngân hàng (theo quyết định 63/CP ngày 17/8/1999 và quyết định 173/TTg ngày 12/9/1998 về việc sử dụng ngoại tệ) đã phần nào làm cho công ty khá bị động trong việc sủ dụng vốn. Để cho hoạt động kinh doanh đợc diễn ra thờng xuyên liên tục thì phỉa làm cho vốn lu động tăng vòng chu chuyển. Vấn đề tiền mặt rất đợc chú trọng vì công ty thờng xuyên xuất hiện nhu cầu ngắn hạn nh tạm nhập tái xuất, nhu cầu chi trả lơng... tất cả đều cần tiền mặt. Hơn thế nữa để chủ động trong kinh doanh và đảm bảo an toàn trong thanh toán thì việc duy trì một số d nhất định nào đó trên tài khoản vốn bằng tiền là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên trên thực tế tại công ty rất ít khi có tiền mặt tồn đọng trên tài khoản quá lâu vì công ty sẽ chuyển ngay ra để trả nợ ngắn hạn khi nó vợt quá một giới hạn nào đó so với nhu cầu dự tính trong ngắn hạn. Phải nói rằng công tác ngân quỹ đợc công ty đã và đang rất coi trọng, hàng ngày công ty có kế toán thanh toán chuyên theo dõi tình hình số d trên tất cả các tài khoản của công ty ở tất cả các ngân hàng và kết hợp đối chiếu với nhu cầu thu chi dự tính để lập trừ ngân quỹ từ đó có thể đa ra quyết định vay thêm hay trả nợ một cách kịp thời nhất vì mục tiêu an toàn, hợp lý hiệu quả và sinh lời. Nh ta đã biết tỉ lệ sinh lời trực tiếp trên tiền mặt là rất thấp thậm chí có thể bằng không. Hơn nữa do sức mua của đồng tiền luôn có xu hớng giảm đi do chịu ảnh hởng của lạm phát, do đó có thể nói tỉ lệ sinh lời thực của tiền mặt là một số âm. Bởi vậy việc duy trì mức tiền mặt hợp lý nhằm thoả mãn các nhu cầu chi tiêu tiền mặt của doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến hiệu quả kinh doanh chung của doanh nghiệp. Việc nắm giữ tiền mặt là một động cơ phòng ngừa, tiền mặt đợc tồn trữ nhằm mục đích duy trì khả năng thanh toán chung của doanh nghiệp ở mọi thời điểm.
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 50
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ X KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 24

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ X KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 24

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại xí nghiệp 24
 • 58
Vốn lưu động tại cty XNK máy HN

Vốn lưu động tại cty XNK máy HN

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ X KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 24

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ X KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP 24

Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí x kinh doanh tại xí nghiệp 24
 • 58
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ XU THẾ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PDF

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ XU THẾ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PDF

TC là tổng chi phớ bỏ ra bao gồm : chi phớ kinh doanh và chi phớ đào tạo phỏt triển Nếu doanh thu và doanh nghiệp đạt được cú thể bự đắp được những chi phớ kinh doanh và chi phớ đào tạo bỏ ra tức là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cú lói ( >0) và kết quả đào tạo phỏt triển nguồn nhõn lực đó phỏt huy được hiệu quả của nú. Cũn ngược lại tức là doanh nghiệp, làm ăn thua lỗ ( <0), kết quả đào tạo phỏt triển ứng dụng vào sản xuất kinh doanh chưa phỏt huy được hiệu lực doanh nghiệp cú thể sử dụng thờm chỉ tiờu sau để đỏnh giỏ.
 • 14
KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH KẾ TOÁN DOANH THUTHU NHÂP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 38
BÀI THẢO LUẬN PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP

BÀI THẢO LUẬN PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào chức năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí kinh doanh bao gồm: - Chi phí mua hàng - Chi phí sản xuất - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí [r]
 • 30
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 47
KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO (LV thạc sĩ)

KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO (LV thạc sĩ)

- Các h ợ p đồ ng mua bán v ậ t t ư , nhiên li ệ u, thuê máy móc thi ế t b ị , thuê nhân công và giá c ả th ị tr ườ ng - H ợ p đồ ng lao độ ng c ủ a cán b ộ công nhân viên công tr ườ ng - Các chi tiêu thi ế t y ế u và chi phí b ằ ng ti ề n khác s ẽ phát sinh trong tháng. B ộ ph ậ n k ế toán không l ậ p d ự toán cho t ừ ng tháng mà ch ỉ cung c ấ p s ố l ượ ng, v ậ t t ư , máy móc còn t ồ n vào cu ố i tháng tr ướ c và đơ n giá thuê mua v ậ t t ư , máy móc cho Ban ch ỉ huy công tr ườ ng l ậ p d ự toán. C ă n c ứ vào d ự toán t ừ ng tháng này, Phó Giám đố c tài chính l ậ p d ự toán v ề ngu ồ n v ố n để thi công đượ c kh ố i l ượ ng trên. B ả ng d ự toán v ề ngu ồ n v ố n d ự a trên s ố ti ề n hi ệ n có và ti ế n độ thanh toán c ủ a các khách hàng và nhà cung c ấ p.
 • 111
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CTY DỆT LEN MÙA ĐÔNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CTY DỆT LEN MÙA ĐÔNG

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 50
Vốn lưu động tại công ty xuất nhập khẩu máy hà Nội

Vốn lưu động tại công ty xuất nhập khẩu máy hà Nội

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty XNK máy Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty XNK máy Hà Nội

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MÁY HÀ NỘI

Để quản lý tốt chi phí kinh doanh, các doanh nghiệp lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là hình thức hoá tiền tệ tính toán các chỉ tiêu về chi phí kinh doanh[r]
 • 48
PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH NHẰM ĐƯA RA CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH GIAO DỊCH CÔNG TY LIÊN DOANH FNB

PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH NHẰM ĐƯA RA CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH GIAO DỊCH CÔNG TY LIÊN DOANH FNB

Phân tích chi phí kinh doanh nhằm đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FNB
 • 60

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ