0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các phòng chức năng của công ty

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 472 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 472 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

a. Thuận lợi: Công ty xây dựng 472 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là doanh nghiệp Nhà nước hoạt đông theo luật doanh nghiệp, có đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, kỹ thuật được đào tạo cơ bản, có bề dày kinh nghiệm trong công tác. Công ty xây dựng 472 có dây truyền thiết bị thi công hiện đại tiên tiến, luôn đáp ứng được yêu cầu thi công theo tiêu chuẩn Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế. Khẳng định được vị trí của mình trong đội ngũ các doanh nghiệp mạnh thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, tạo được uy tín với chủ đầu tư.
 • 47
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XK CÁ BASA

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XK CÁ BASA

Tổng 1000 100 - (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính của công ty Panga Mekong) Nhận xét: Qua bảng 1 ta thấy tính đến thời điểm đầu năm 2009 số lao động trong toàn công ty là 1000 người. Số nhân viên có trình độ đại học chiếm tỷ lệ khá cao trong khối văn phòng với 47 người, tương đương 4.7%. Số nhân viên văn phòng có trình độ cao đẳng tương đối thấp với 8 người, chiếm tỷ lệ 0.8%, số người có trình độ trung cấp là 18 người, chiếm tỷ lệ 1.8%. Công nhân trực tiếp sản xuất của công ty đa phần là những người dân nông thôn quanh vùng và cũng có cả lao động ở những tỉnh khác chuyển tới với trình độ học vấn từ cấp 2 trở lên.
 • 20
THỰC TRẠNG KIỂM TOỎN HTK TRONG KIỂM TOỎN BCTC TẠI CỤNG TY KIỂM TOỎN VÀ TƯ VẤN TÀI CHỚNH KẾ TOỎN SÀI GŨN

THỰC TRẠNG KIỂM TOỎN HTK TRONG KIỂM TOỎN BCTC TẠI CỤNG TY KIỂM TOỎN VÀ TƯ VẤN TÀI CHỚNH KẾ TOỎN SÀI GŨN

Phòng nghiệp vụ: Chi nhánh có 3 phòng nghiệp vụ là bộ phận trực tiếp mang lại doanh thu cho Công ty và là nhân tố quyết định sự phát triển của Công ty, trong đó phòng nghiệp vụ 3 các nhân viên là kỹ s xây dựng thờng tập trung ở phòng nghiệp vụ 3. Tuy nhiên về cơ bản thì chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ là nh nhau, đều có thể thực hiện các công việc: kiểm toán BCTC các doanh nghiệp, dự án, báo cáo quyết toán vốn đầu t xây dựng cơ bản, t vấn... Đây là điểm khác biệt với nhiều Công ty Kiểm toán khác là thờng phân chia các phòng chuyên theo từng chức năng: Kiểm toán xây dựng cơ bản, t vấn, Kiểm toán BCTC các doanh nghiệp... Cách phân chia này giúp cho các nhân viên của Công ty có điều kiện để nâng cao kiến thức, hiểu biết và trình độ của mình trên nhiều lĩnh vực, từ đó nâng cao chất lợng các cuộc kiểm toán.
 • 39
Cơ cấu tổ chức của văn phòng trong Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng

Cơ cấu tổ chức của văn phòng trong Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU1 1.Lý do chọn đề tài1 2.Đối tượng nghiên cứu1 3.Mục đích nghiên cứu1 4.Phương pháp nghiên cứu1 5.Nội dung nghiên cứu2 6.Kết cấu đề tài2 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG3 1.1.Lịch sử hình thành của Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng3 1.1.1 Giới thiệu chung về công ty3 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty3 1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng4 1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng5 1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty5 1.4Cơ cấu tổ chức của phòng hành chính nhân sự của công ty6 1.5Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự của công ty6 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG10 2.1 Khái quát về cơ cấu tổ chức phòng hành chính nhân sự của Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng10 2.2 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng hành chính nhân sự10 2.2.1 Chức năng10 2.2.2 Nhiệm vụ10 2.2.3 Quyền hạn12 2.3 Chức năng nhiệm vụ của phó Phòng hành chính13 2.4 Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên lễ tân13 2.5 Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên tạp vụ16 2.6 Chức năng nhiệm vụ của nhân viên lái xe16 2.7 Chức năng nhiệm vụ của phó phòng nhân sự17 2.8 Chức năng, nhiệm vụ chuyên viên về lương, bảo hiểm18 2.9 Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên chính sách và ISO18 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG20 3.1. Ưu điểm20 3.2. Nhược điểm21 3.3 Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của phòng hành chính nhân sự trong công ty22 KẾT LUẬN26
 • 30
THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

2.2. Hoạt động kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam qua 2 Năm 2002-2003. Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam vừa có hoạt động kinh doanh như một đơn vị thành viên vừa mang tính chất là cơ quan đầu não quản lý điều hành toàn nghành Thép Việt Nam( do vốn Nhà nước cấp). Hoạt động kinh doanh chủ yếu là nhập khẩu hàng hoá về bán cho các đơn vị thành viên( không bán ra ngoài xã hội) và các liên doanh của Tổng công ty Thép và xuất khẩu uỷ thác các sản phẩm gang cho công ty Kim khí Bắc Thái và xuất khẩu lao động. Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh cuả Văn phòng Tổng công ty không ngừng phát triển, đạt được hiệu quả cao về kinh tế và xã hội, đảm bảo cung cấp nguồn hàng và góp phần bình ổn thị trường Thép Việt Nam, nâng cao đời sống cho cán bộ CNV ở Văn phòng, tăng thu nhập cho NSNN.
 • 28
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CƠ SỞ TÂN THÀNH DOC

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CƠ SỞ TÂN THÀNH DOC

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Là một Công ty mới thành lập lại là Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Hoạt động của bộ máy quản lý của Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Với những kết quả mà Công ty đã đạt được trong mấy năm qua chứng tỏ sự nổ lực cố gắng của toàn thể Công ty đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề cần phải xem xét.
 • 20
TIỂU LUẬN: BÁO CÁO TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG POT

TIỂU LUẬN: BÁO CÁO TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG POT

Nhìn chung, công tác kế toán tại Công ty Cổ phần may Thăng Long đã đảm bảo thực hiện đúng những nguyên tắc kế toán cả về bộ máy tổ chức và quy trình áp dụng chế độ, chính sách kế toán trong từng phần hành. Do mô hình của một công ty sản xuất với quy mô lớn đòi hỏi bộ máy kế toán hoàn chỉnh và Công ty may Thăng Long đã có bộ máy kế toán tài chính tương đối hoàn chỉnh. Về số lượng cán bộ thục hiện công tác kế toán như hiện tại là hơp lý vì mỗi kế toán chịu trách nhiệm về một phần hành. Tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa trình độ kế toán vì công ty đang bước vào một giai đoạn mới, trước những đòi hỏi cần thiết của một công ty cổ phần. Để đứng vững trên thị trường, đòi hỏi những cán bộ kế toán bên cạnh việc giỏi nghiệp vụ cân bổ sung cho mình kiến thức về tài chính để có khả năng phân tích những biến động của thị trường.
 • 34
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN XÕY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX.

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN XÕY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX.

2.1.3.3. Đặc điểm về thị trường Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu xây dựng các công trình hiện đại, có quy mô, chất lượng tương xứng với khu vực và trên thế giới. Thị trường xây dựng phát triển mạnh mẽ với rất nhiều các tổng công ty như: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Thăng Long. Tổng công ty xây dựng Lũng Lô… Mặc dù đều thực hiện xây dựng - thầu tổng hợp song mỗi công ty đều có thế mạnh riêng về một lĩnh vực. Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex đã có tên tuổi gắn liền với những công trình lớn của đất nước, là một trong những thành viên chủ lực của tổng công ty, Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex có thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, các công trình giao thông. Do đó, công ty luôn nhận được sự tin tưởng và giành được các gói thầu của các công trình lớn.
 • 25
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

- Trực tiếp nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa khác để phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước. KHAHOMEX là Công ty hoạt động đa ngành nghề theo Giấy phép kinh doanh với phương châm: không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của công ty, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội theo khả năng của Công ty. Song hiện nay, Công ty chỉ tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ bất động sản (đầu tư kinh doanh căn hộ chung cư, khu dân cư, cao ốc văn phòng cho thuê, căn hộ dịch vụ), dịch vụ thương mại và giáo dục mầm non. Các lĩnh vực khác sẽ được triển khai khi có điều kiện cho phép (như hoạt động du lịch, khách sạn, v.v…)
 • 25
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

• _Phòng kiểm tra và kiểm toán nội bộ :_ Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mu giúp việc cho Giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, kiểm toán các hoạt động của công ty bảo đảm đợc t[r]
 • 20
KT094 POT

KT094 POT

Ngoài những nhân tố bên trong thì những tác động của môi trờng xung quanh cũng góp phần làm cho bộ máy quản lý của Công ty hoạt động tốt. Đó chính là điều kiện lao động. Hầu hết trong các doanh nghiệp Việt Nam trình độ lao động quản lý của chúng ta cao nhng do môi trờng làm việc không tốt cho nên đại đa số những ngời quản lý không thể phát huy mọi năng lực kỹ năng của mình. Khắc phục nhợc điểm này Công ty Tân Thành đã cố gắng tạo một môi trờng làm việc tốt cho toàn Công ty nói chung và bộ máy quản lý nói riêng. Mỗi cán bộ quản lý đều đợc trang bị một bộ bàn ghế riêng, 1 máy vi tính cá nhân đều đợc kết nối mạng Internet cùng 1 máy điện thoại. Với những trang bị này tạo điều kiện cho các cán bộ làm tốt công việc cuả mình, họ cảm thấy đợc sự quan tâm của Công ty, do đó càng cố gắng hơn.
 • 17
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Trong lĩnh vực SXCN, nhất là việc sản xuất các loại cột điện thì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Công ty là Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN). Đây là một tập đoàn Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực chính là sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện năng. Hiện nay, hệ thống lưới điện phân phối của Việt Nam bao gồm nhiều cấp điện khác nhau( từ thành thị đến nông thôn) đều do 8 công ty trực thuộc Tổng Công ty điện lực ViệtNam quản lý. Do đó những nhu cầu về ngành điện chủ yếu đều do tập đoàn này đáp ứng.Trong khi đó Công ty Cổ phần Sông Đà 12 là một công ty chuyên về xây dựng nhiều hơn là việc sản xuất các loại cột điện. Hoạt động sản xuất cột điện của Công ty là một lĩnh vực chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng giá trị SXKD của Công ty. Hơn thế nữa, việc sản xuất các loại cột điện của Công ty chủ yếu chỉ phục vụ cho các công trình điện địa phương miền núi, việc tiêu thụ sản phẩm này qua các năm là rất thấp. Do vậy việc đối mặt với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam là một thách thức rất lớn đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 12, cơ hội để tăng sản lượng tiêu thụ điện của Công ty là rất thấp vì hầu hết những địa phương nếu có nhu cầu về cột điện thì tập đoàn Điện Lực sẽ luôn ưu tiên cho các Công ty trực thuộc của mình.
 • 30
LUẬN VĂN “MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG” DOC

LUẬN VĂN “MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG” DOC

Tại công ty, do tính hoạt động tương đối độc lập nên mỗi phòng nghiệp vụ tự tìm kiếm nguồn hàng cho mình. Các phòng thường xuống tận các cở sở theo địa chỉ được giới thiệu hoặc tìm kiếm để khảo sát, xem xét hình thức, qui mô sản xuất, khả năng tài chính, kho bãi, năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ đó khi có nhu cầu, mỗi phòng sẽ thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng với các cơ sở sản xuất (gọi là hợp đồng nội). Hình thức của các hợp đồng ký kết giữa công ty và cơ sở chủ yếu là dưới dạng hợp đồng mua bán (chiếm từ 60- 70%) hoặc là hợp đồng gia công và một phần rất nhỏ là hợp đồng liên doanh liên kết (hình thức nào là tuỳ thuộc vào dung lượng và yêu cầu của từng đơn đặt hàng từ phía nước ngoài).
 • 48
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 127

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 127

Sản phẩm xây lắp có đặc điểm là không di chuyển đợc mà cố định tại nơi sản xuất cho nên chịu trách nhiệm trực tiếp của địa hình, địa chất, thuỷ văn, thời tiết. . . Công trình xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài. Nên đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Do đặc thù của nghành xây dựng cơ bản nên đòi hỏi phải có một bộ máy quản lý sản suất kinh doanh hoàn thiện đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành của công ty
 • 41
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TƯ VẤN KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XI MĂNG

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TƯ VẤN KINH TẾ KĨ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ XI MĂNG

PHÒNG CƠ, CÔNG NGHỆ XI MĂNG Phòng cơ, công nghệ xi măng là phòng chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực Cơ khí – Công nghệ xi măng và vật liệu xây dựng với các[r]
 • 31
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH – CHỨC NĂNG  NHIỆM VỤ – BỘ  MÁY HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ – BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG DOC

PHÒNG CƠ, CÔNG NGHỆ XI MĂNG Phòng cơ, công nghệ xi măng là phòng chuyên môn, có chức năng giúp Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực Cơ khí – Công nghệ xi măng và vật liệu xây dựng với các[r]
 • 31
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP TẠI CTY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG - 4 PDF

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP TẠI CTY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG - 4 PDF

* Bộ máy quản lý Từ năm 1996 đến nay, sau khi chính thức trở thành một đơn vị hạch toán độc lập của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thì quy mô cơ cấu tổ chức của công ty tương đối ổn định. Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, căn cứ vào đặc điểm công nghệ và tổ chức sản xuất của đơn vị, Công ty nhựa cao cấp Hàng không tổ chức quản lý theo sơ đồ sau:
 • 9
ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

- Phó giám đốc công ty đại diện công ty tại công trờng thuỷ đIện Cần Đơn • Phòng Tổ chức - Hành chính TC-HC Phòng Tổ chức- Hành chính là một bộ phận chức năng giúp việc cho giám đốc công[r]
 • 32
17 Kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Mây tre Hà Nội

17 Kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Mây tre Hà Nội

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY_ _a- Bộ máy quản lý của công ty._ + Giám đốc + Phòng kinh doanh, kế hoạch + Phòng tài vụ TRANG 4 CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TRỞNG _b-Chức năng và nhiệm vụ:_ - G[r]
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207

• Kế toán trưởng Công ty : Kế toán trưởng có trách nhiệm giúp Giám đốc Công ty tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác : Tài chính – Tín dụng, Kế toán – Thống kê, Các thông tin kinh tế nội bộ trong Công ty. Tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất của đơn vị và năng lực của từng cán bộ kế toán trong Công ty. Chịu trách nhiệm về nhân sự làm công tác Tài chính kế toán trong toàn Công ty. Phổ biến hướng dẫn và thực hiện kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty về kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng và các chế độ đối với người lao động. Chủ trì soạn thảo các quy định về quản lý kinh tế tài chính, Kế toán trong Công ty và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện…
 • 46
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

Mặc dù là công ty tài chính có mức vốn điều lệ lớn nhất trong các công ty tài chính hoạt động ở Việt Nam nhưng mức vốn điều lệ như vậy vẫn còn là mức thấp so với các tổ chức tín dụng khác. Trong tương lai khi hội nhập kinh tế trong khu vực và trên thế giới thì công ty phải chịu sức ép cạnh tranh rất lớn không chỉ từ các đối thủ trong nước mà quan trọng hơn là từ các đối thủ nước ngoài có tiềm lực vốn mạnh, công nghệ hiện đại, tính chuyên nghiệp cao, thì mức vốn nhỏ bé như vậy sẽ rất khó khăn trong hoạt động. Chính vì vậy mà PVFC đang đề nghị Tổng công ty dầu khí Việt Nam nâng cao mức vốn điều lệ cho công ty.
 • 49
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Phòng Quản lý kỹ thuật_ 2.6.1 - Chức năng Phòng quản lý kỹ thuật là phòng có chức năng tham mu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, bao gồm: - Quản lý tiế[r]
 • 23
KHẮC PHỤC KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN KHAN TRƯỜNG THỌ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘI - 5 POT

KHẮC PHỤC KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN KHAN TRƯỜNG THỌ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘI - 5 POT

trụ sở mới khang trang hiện đại tại toà nhà 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồng thời các phòng đại lý Bảo hiểm nhân thọ khu vực cũng được bố trí tại các địa điểm tập trung đông dân cư, thuận tiện cho hoạt động khai thác và phục vụ khách hàng.
 • 9
TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH _CHỨC NĂNG_ Phòng Tổ chức hành chính là phòng có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát các nh[r]
 • 62
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ.

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ.

Trách nhiệm thẩm định và lập báo cáo thẩm định của cán bộ thu xếp vốn: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thu xếp vốn của khách hàng, cán bộ thu xếp vốn xem xét hồ sơ này và sử lý theo một trong các hớng sau: Trờng hợp thấy có ký do để từ chối thu xếp vốn, cán bộ thu xếp vốn lập tờ trình về việc tè chối thu xếp vốn gửi trởng phòng thu xếp vốn và tín dụng doanh nghiệp(TXV & TĐN). Trên cơ sở xem xét tờ trình, Trởng phòng TXV & TĐN quyết định tiếp tục thực hiện thu xếp vốn hoặc lập tờ trình gửi phó giám đốc phụ trách về việc từ chối thu xếp vốn. Việc từ chối thu xếp vốn đối với khách hàng có thể đợc thực hiện dới hình thức công vaen chính thức hoặc từ chối miệng.
 • 43
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN

_ Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của phòng kế toán._ - Chức năng nhiệm vụ Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức tập trung toàn bộ công việc kế toán được tập chung tại phòng kế [r]
 • 44
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

* Về phơng pháp tính giá thành và lập báo cáo giá thành Do yêu cầu quản lý, đặc điềm tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp,Công ty đã áp dụng phơng pháp trực tiếp để tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành nh vậy là hợp lý và khoa học. Tuy nhiên trong thực tế hoạt động kinh doanh có rất nhiều dự án mà công việc thi công hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn, nhng cha thể tính giá thành ngay mà đến cuối quý mới tính làm cho đồng vốn của Công ty lu chuyển chậm, ảnh hởng đến nhiều quyết định kinh doanh khác của Công ty. Để khắc phục tình trạng này, Công ty nên sử dụng thêm phơng pháp tính gía thành theo hợp đồng. Phơng pháp này cho phép Công ty quản lý chi phí chặt chẽ, chi tiết. Đồng thời đây cũng là phơng pháp đơn giản, nhanh chóng đáp ứng kịp thời thông tin quản lý và thanh toán hợp đồng khi công việc hoàn thành bàn giao
 • 58
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Công ty có cơ cấu tổ chức theo chức năng gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, các Phòng chức năng được mô tả theo sơ đồ sau: PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KINH DOANH[r]
 • 34
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

Để tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm của Công ty trong những năm gần đây, công ty đã tập trung nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật mới trong lĩnh vực gia công thuốc BVTV - lĩnh vực phù hợp nhất với khả năng công nghệ và đầu tư hiện nay. Từ đó đầu tư các thiết bị để có thể gia công các dạng sản phẩm mới dễ sử dụng hơn, an toàn hơn cho người sử dụng, an toàn cho môi trường như các dạng nhũ tương đặc, huyền phù đặc không dùng dung môi hữu cơ thuốc dạng hạt, thuốc hạt hòa tan... Nhanh chóng tiếp thu và ứng dụng vào công nghệ các chất phụ gia mới giúp tạo được các sản phẩm có chất lượng cao hơn, ổn định lâu dài khi bảo quản và an toàn khi sử dụng.
 • 46
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN.DOC

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN.DOC

CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN * PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Phòng tổ chức tài chính của Công ty đảm nhiệm những nhiệm vụ cơ bản như sau: - Tổ chức bộ máy quản lý cán bộ của Công ty - Quản lý [r]
 • 35
GIÁO TRÌNH QUAN CHẾ CẤU TRÚC CHUYÊN MÔN TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN VỚI CẤP ĐỘ XỬ LÝ GIAO DỊCH P3 PDF

GIÁO TRÌNH QUAN CHẾ CẤU TRÚC CHUYÊN MÔN TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN VỚI CẤP ĐỘ XỬ LÝ GIAO DỊCH P3 PDF

Mô tả qua chức năng các phòng khác (phòng mark,phòng giám đốc, phòng quản trị). •Phòng Marketing: Phòng marketing là phòng rất quan trọng trong công ty chức năng chính của phòng này đó là thu thập thông tin khách hàng, thông tin của các đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường sau đó là xử lý thông tin để cung cấp cho các phòng ban liên quan, để các phòng này ra các quyết định, vạch ra các chính sách, sách lược,đường lối, các chiến lược kinh doanh của công ty trong tương lai, thông tin phòng marketing cung cấp là vô cùng quan trọng, thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh trong công ty trong tương lai, đến các chiến lược kinh doanh trong công ty trong tương lai, cũng như lượng hàng bán được của công ty hiện tại, ngoài ra phòng marketing còn có nhiệm vụ đưa ra các chính sách, các phương thức để công ty bán được hàng trong tương lai vạch ra các chiến lược để xâm nhập các thị trường mới, các chính sách để mở rộng thị trường
 • 11
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12  VINACONEX

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 VINACONEX

Nhìn tổng thể hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần xây dựng số 12 ta có những đánh giá tổng hợp sau: 2.3.1. Thành tích đạt được Trong những năm vừa qua mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động giá cả nguyên vật liệu đều tăng sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng quyết liệt… đã gây ra những khó khăn nhất định trong ngành xây lắp nói chung và công ty cổ phần xây dựng số 12 nói riêng. Nhưng công ty vẫn luôn đứng vững và có những bước phát triển khá ổn định, cả doanh thu và lợi nhuận đều có sự gia tăng. Trong năm 2005 với sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên, công ty đã được một số thành tựu đáng ghi nhận trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng tài sản lưu động như:
 • 25
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

V. HẠCH TOÁN CHI TIẾT LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (VIETRACIMEX- I) Xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là các máy móc, thiết bị, vật tư vận tải,… phục vụ cho nghành giao thông vận tải. Hàng hoá có giá trị lớn, nhiều danh điểm vật tư hàng hoá.Do vậy, công ty đã áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu Uư điểm của phương pháp này là rất đơn giản trong khâu ghi chép, đối chiếu số liệu và phát hiện sai sót, đồng thời cung cấp thông tin nhập xuất tồn kho của từng danh điểm hàng hoá kịp thời chính xác.
 • 49
TÌNH HÌNH HỌA ĐỘNG CỦA PVFC TỪ NĂM 2001-2003

TÌNH HÌNH HỌA ĐỘNG CỦA PVFC TỪ NĂM 2001-2003

• _Phòng kiểm tra và kiểm toán nội bộ : Là phòng nghiệp vụ có chức năng _ tham mu giúp việc cho Giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, kiểm toán các hoạt động của công ty bảo đảm đợc [r]
 • 20
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 VINACONEX

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 VINACONEX

2.2.3.3.6. Hệ số khả năng thanh toán tức thời của công ty Không cao lại có sự xụt giảm từ 0,06 năm 2003 xuống còn 0,03 năm 2004 nhưng năm 2005 hệ số này lại tăng lên 0,06. Điều này chứng tỏ khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp yếu do đó để gặp rủi ro trong kinh doanh do công ty không có đủ khả năng trả nợ ngay mà cần có thời gian để chuyển các tài sản lưu động khác thành tiền mới trả được nợ ngắn hạn. Việc phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần xây dựng số 12 bằng những chỉ tiêu ở trên đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tình hình sử dụng tài sản lưu động của công ty trong những năm vừa qua. Có thể nhận thấy công ty đang tiến hành đầu tư mở rộng sản xuất, trong những năm 2003, 2004 và 2005 hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty không được cao, tài sản lưu động bị ứ đọng nhiều tại khâu sản xuất và lưu thông, hệ số sinh lợi và hệ số đảm nhiệm của tài sản lưu động thấp, khả năng thanh toán tức thời yếu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh không mấy được đảm bảo và độ an toàn là chưa cao. Vì vậy trong những năm tới công ty nên có những biện pháp tích cực hơn nữa trong việc giảm bớt hàng tồn kho và khoản bị chiếm dụng để bổ sung vào nguồn tài sản lưu động của mình.
 • 25
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY DỆT LEN ĐÔNG ĐÔ

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY DỆT LEN ĐÔNG ĐÔ

Công ty có các phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau: + Phòng tổ chức hành chính: tham mưu cho lãnh đạo công ty về công tác quản lý lao động, an toàn lao động, xây dựng kế [r]
 • 50
THỰC TRẠNG VỀ CÔN TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG TALIMEX

THỰC TRẠNG VỀ CÔN TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG TALIMEX

Sơ đồ 2.3: quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . Theo quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty Thăng Long (xem sơ đồ 2.3), nguyên vật liệu sau khi xuất kho đợc đa sang phân xởng cắt để tạo ra các chi tiết sản phẩm. Các chi tiết sản phẩm này vì không có đặc tính sử dụng nên không trao đổi đợc trên thị trờng nên chúng tiếp tục đợc đa xuống các phân x- ởng tiếp theo gồm: phân xởng vắt sổ, phân xởng may, phân xởng là, phân xởng đóng gói… để hoàn thiện sản phẩm (quần áo, hàng mẫu…). Các sản phẩm này trớc khi nhập kho đều đợc các bộ phận kỹ thuật của công ty kiểm tra chất lợng và đóng gói để hoàn thiện với một quy trình công nghệ khép kín. Công ty hoàn toàn có thể tiết kiệm đợc chi phí, góp phần giảm giá thành sản phẩm và tăng thu nhập cho công ty.
 • 31
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TẦM QUAN TRỌNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA NGÀNH TRUYỀN THỐNG PHẦN 4 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TẦM QUAN TRỌNG VÀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY CỦA NGÀNH TRUYỀN THỐNG PHẦN 4 DOCX

phòng quản trị). •Phòng Marketing: Phòng marketing là phòng rất quan trọng trong cô ng ty chức năng chính của phòng này đó là thu thập thông tin khách hàng, thông tin của các đối thủ cạnh tranh, thông tin thị trường sau đó là xử lý thông tin để cung cấp cho các phòng ban liên quan, để các phòng này ra các quyết định, vạch ra các chính
 • 5
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí cơ hội lớn. Trong thời gian đó ngành sản xuất xi-măng cũng rất phát triển, do đó nhà máy đã mạnh dạn nghiên cứu sản xuất các loại phụ tùng phục vụ cho ngành sản xuất xi-măng như: đúc và gia công các loại bu-lông, răng cào bằng thép hợp kim chịu nhiệt và mài mòn cao. Bên cạnh đó công ty còn thiết kế các loại răng gầu xúc bằng hợp kim phục vụ cho các ngành khai thác than, mía đường, thủy lợi.
 • 24
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CAI LẬY PHARMAVET

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CAI LẬY PHARMAVET

_Chức năng của phòng kế toán tài chính_ _Phòng kế toán tài chính thực hiện chức năng quản lý tài chính và chịu trách_ _nhiệm về tình hình tài chính cửa Công ty._ _Cung cấp kịp thời những[r]
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật