0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm

SKKN TỔNG HỢP MỘT SỐ SAI LẦM, NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN TRÁNH SAI SÓT KHI TÍNH TÍCH PHÂN

SKKN TỔNG HỢP MỘT SỐ SAI LẦM, NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN TRÁNH SAI SÓT KHI TÍNH TÍCH PHÂN

Việc ra đề như trên hàm chứa những dụng ý sư phạm, tất nhiên Đề kiểm tra này dành cho học sinh có học lực khá trở lên ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng. Xin được phân tích rõ hơn về điều này và đồng thời đánh giá sơ bộ về chất lượng làm bài của học sinh.
 • 21
Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm

Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập phạm

Bài viết đề cập đến nội dung và biện pháp rèn luyện KNM cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm. Thực nghiệm bước đầu cho thấy việc áp dụng các biện pháp trên đã góp phần nâng cao kết quả thực tập sư phạm của một nhóm sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.
 • 11
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

THIẾT KẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sư phạm, đã giới thiệu quy trình thiết kế gồm 7 bước và tổ chức hoạt động học trải nghiệm qua 3 giai đoạn trong dạy học các chuyên đề học tập môn Sinh học và kết quả bước đầu của việc vận dụng quy trình đó.
 • 6
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

hai nhóm TN và Đ C tr ướ c khi ti ế n hành th ự c nghi ệ m là t ươ ng đươ ng nhau và đề u ở m ứ c th ấ p. VIII. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 1. Hiệu quả GDMT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập của nhóm TN và ĐC sau thực nghiệm.
 • 42
NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI

Qua thực nghiệm sư phạm đã thu được kết quả khả quan. Từ đó phần nào khẳng định được sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Âm nhạc đại cương cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 8
Phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học chủ đề “trái đất và bầu trời” chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 6

Phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học chủ đề “trái đất bầu trời” chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 6

Bài viết đề xuất tiến trình dạy học chủ đề “Trái Đất và bầu trời” ở lớp 6 theo hướng phát triển nhóm năng lực chung và năng lực khoa học tự nhiên. Thực nghiệm sư phạm được tiến hành ở nội dung “Hệ Mặt Trời và Ngân hà” của chủ đề với đối tượng là học sinh lớp 6C Trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương.
 • 13
748-749-1-PB

748-749-1-PB

ĐO LƯỜNG Sau hai tháng tiến hành thực nghiệm tác động theo giải pháp trên tại lớp thực nghiệm, nghiên cứu bắt đầu tiến hành đo lường sự thay đổi trong khả năng suy luận và chứng minh hìn[r]
 • 10
ĐỀ XUẤT và THỰC NGHIỆM sư PHẠM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT vấn đề CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG số LƯỢNG

ĐỀ XUẤT THỰC NGHIỆM PHẠM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT vấn đề CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG số LƯỢNG

ĐỀ XUẤT và THỰC NGHIỆM sư PHẠM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT vấn đề CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG số LƯỢNG ĐỀ XUẤT và THỰC NGHIỆM sư PHẠM một số BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT vấn đề CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG số LƯỢNG
 • 47
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH KIÊN GIANG

MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THANH TRA HOẠT ĐỘNG PHẠM GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH KIÊN GIANG

Về hình thức thanh tra hoạt động sư phạm của GV chỉ tiến hành dưới 2 hình thức: Thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên được tiến hành trong cuộc thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục và [r]
 • 10
Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm

Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập phạm

Bài viết đề cập đến nội dung và biện pháp rèn luyện KNM cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm. Thực nghiệm bước đầu cho thấy việc áp dụng các biện pháp trên đã góp phần nâng cao kết quả thực tập sư phạm của một nhóm sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.
 • 11
SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phươngCách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương
 • 17
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học môn khoa học tự nhiên thông qua tổ chức các hoạt động học trải nghiệm trong nhà trường THCS; tóm lược về kết quả thực nghiệm sư phạm và một số phân tích kết quả về việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn khoa học tự nhiên ở trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 • 5
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ GỐC TỰ NHIÊN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ GỐC TỰ NHIÊN

Số liệu thực nghiệm đã chỉ rõ các thông số thực nghiệm về điều kiện bảo vệ ức chế ăn mòn như nồng độ, thời gian, nhiệt độ cũng như phương pháp tiến hành thực nghiệm và tính toán kết quả;[r]
 • 28
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

Trong đó, tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh việc hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên trong giai đoạn thực tập sư phạm tập trung: các bước để tiến hành thực hiện những nhiệm vụ sư phạm; [r]
 • 120
Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)

Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành phạm (LA tiến sĩ)

Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm (LA tiến sĩ)
 • 226
SỬ DỤNG SỰ KẾT HỢP TỪ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

SỬ DỤNG SỰ KẾT HỢP TỪ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH

Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao điểm thực hành nói cho sinh viên, những khó khăn gặp phải khi dạy sự kết hợp từ cho sinh viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao tính hiệu của việc sử dụng sự kết hợp từ. Thực nghiệm được tiến hành khi sinh viên học tiết Nói của học phần Thực hành tiếng Anh 4.
 • 6
LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHÉO LÉO CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHÉO LÉO CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

Nghiên cứu đã lựa chọn được 10 bài tập phát triển năng lực khéo léo cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Qua 16 tuần thực nghiệm sư phạm, các bài tập đề tài lựa chọn đã tỏ rõ hiệu quả trong việc phát triển năng lực khéo léo cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.
 • 4
Hiệu quả của mô hình học tập khám phá trong dạy học các môn đào tạo nghề sư phạm đáp ứng chuẩn đầu ra ở trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Hiệu quả của mô hình học tập khám phá trong dạy học các môn đào tạo nghề phạm đáp ứng chuẩn đầu ra ở trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội

Với các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó có 02 phương pháp chính là thực nghiệm sư phạm và điều tra bằng phiếu hỏi, nghiên cứu đã cho thấy học tập khám phá hiệu[r]
 • 10
Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)

Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học phạm (LA tiến sĩ)

Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm (LA tiến sĩ)
 • 190
SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả và tính khả thi của việc sử dụng hình ảnh để phát triển năng lực tư duy cho HSTBY môn Hóa học lớp 10 chương trình cơ bản.. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC [r]
 • 153
Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)

Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)

Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 188
CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI VIEN CHIEN LUOC VA PHOT TRIEN GD   DOC

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI VIEN CHIEN LUOC VA PHOT TRIEN GD DOC

- Tổ chức thông tin và trao đổi thông tin về khoa học giáo dục với các tổ chức khoa học trong nước và nước ngoài TRANG 7 - Xây dựng các cơ sở thực nghiệm để tiến hành thực hiện những côn[r]
 • 27
HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1

HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: để tìm hiểu thực trạng hình thành kỹ năng giải toán có lời văn cho HS lớp 1, tổ chức thăm dò và thực nghiệm sư phạm tìm hiểu tính cần thiết, khả [r]
 • 113
1. Giới thiệu về phần mềm Violet - Free Document

1. Giới thiệu về phần mềm Violet - Free Document

Trên cơ sở nghiên cứu, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả quá trình thực nghiệm sư phạm về đề tài “ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VIOLET TRONG VIỆC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG “C[r]
 • 22
5. Xây dựng và sử dụng bài tập tự học về phản ứng oxi hóa - khử để bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

5. Xây dựng sử dụng bài tập tự học về phản ứng oxi hóa - khử để bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

dưỡng năng lực tự học cho HS lớp 10 trường THPT với 251 HS lớp thực nghiệm (TN) và 247 HS lớp đối chứng (ĐC) của 6 trường: THCS và THPT Bàu Hàm - Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai, PT Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai - Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai, THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh, THPT TP Sa Đéc - TP Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp, THPT Nguyễn Đức Mậu - Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An, THPT Sầm Sơn - TP Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa.
 • 10
Bồi dưỡng năng lực sư phạm thực tiễn cho sinh viên sư phạm để tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở trường phổ thông

Bồi dưỡng năng lực phạm thực tiễn cho sinh viên phạm để tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở trường phổ thông

Bài viết trình bày tiến trình tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm thực tiễn cho sinh viên để dạy học theo định hướng giáo dục STEM. Chúng tôi phân tích kết quả thực nghiệm đã tổ chức cho sinh viên sư phạm Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 13
Đánh giá tác động của phương pháp giảng dạy của giảng viên đến năng lực tổ chức dạy học của sinh viên

Đánh giá tác động của phương pháp giảng dạy của giảng viên đến năng lực tổ chức dạy học của sinh viên

Ngoài ra, có một số hạn chế xuất hiện trong nghiên cứu của chúng tôi. Trong điều kiện thời gian và nhiều yếu tố khách quan khác chi phối, kết quả của thực nghiệm này chỉ đánh giá mức độ ảnh hưởng của PPDH của một GV đến một số sinh viên trong phạm vi thực nghiệm. Năng lực tổ chức dạy học của SV có thể được hình thành dưới các tác động khác, ví dụ: qua được tiếp xúc với GV dạy phổ thông, qua tiếp xúc với các GV dạy môn học khác. Như vậy, để kết quả thực nghiệm được chính xác, cần loại trừ các yếu tố gây nhiễu. Mặt khác, việc học tập bắt chước phong cách giảng dạy của sinh viên phụ thuộc nhiều vào tâm thế học tập và mục tiêu phấn đấu trở thành giáo viên tốt. Mặc dù kết quả kiểm định sự khác biệt năng lực tổ chức dạy học của SV trước và sau thực nghiệm có ý nghĩa thống kê, hệ số ES ở mức cao nhưng kết quả thực nghiệm này không có giá trị khái quát cho tất cả giảng viên và sinh viên sư phạm. Nếu lặp lại nghiên cứu này ở các GV, SV và các môn học khác nhau thì kết quả thu được sẽ đa dạng và có sự khác nhau.
 • 8
THỰC NGHIỆM sư PHẠM dạy kể CHUYỆN CHO học SINH lớp 1 CÔNG NGHỆ GIÁO dục

THỰC NGHIỆM PHẠM dạy kể CHUYỆN CHO học SINH lớp 1 CÔNG NGHỆ GIÁO dục

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM DẠY KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM DẠY KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM DẠY KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM DẠY KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
 • 41
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học Sư phạm kỹ thuật

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học phạm kỹ thuật

Luận án gồm ba chương, bao gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học Sư phạm kỹ thuật; Đề xuất tổ chức dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học Sư phạm kỹ thuật; Tổ chức thực nghiệm Sư phạm.
 • 27
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học Sư phạm kỹ thuật

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học ngành công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học phạm kỹ thuật

Luận án gồm ba chương, bao gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học Sư phạm kỹ thuật; Đề xuất tổ chức dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học Sư phạm kỹ thuật; Tổ chức thực nghiệm Sư phạm.
 • 27
Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới Phương pháp tập luyện để nâng cao thành tích chạy ngắn cho học sinh THCS

Để kiểm nghiệm về phương pháp tập luyện và hệ thống các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ và nâng cao thành tích tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm trên 2 nhóm đối tượng được quy ướ[r]
 • 13
Phát triển năng lực tự học hóa học cho học sinh thông qua sử dụng phần mềm dạy học thí nghiệm hóa học

Phát triển năng lực tự học hóa học cho học sinh thông qua sử dụng phần mềm dạy học thí nghiệm hóa học

Thông qua sử dụng phần mềm Crocodile Chemistry 6.05 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm tại một số trường trung học phổ thông thuộc[r]
 • 9
tài liệu – page 4 – tâm lý học vb2k04

tài liệu – page 4 – tâm lý học vb2k04

- Nội dung thực nghiệm: Dựa trên cơ sở một lý luận tâm lý học về kỹ năng và kỹ năng xử lý tình huống kinh doanh khách sạn, chúng tôi tiến hành các biện pháp tác động sư phạm nhằm nghiên[r]
 • 8
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG SÓNG ĐIỆN TỪ NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của hệ thống bài tập và cách hướng dẫn học sinh giải bài tập chương “Dao động và sóng điện từ” trong việc bồi dưỡn[r]
 • 87
Tổ chức dạy học chủ đề “Sự kì diệu của lá phổi” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển tư duy kĩ thuật cho học sinh

Tổ chức dạy học chủ đề “Sự kì diệu của lá phổi” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển tư duy kĩ thuật cho học sinh

2.1.3. Một số biện pháp phát triển tư duy kĩ thuật cho học sinh trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM TDKT của người học được hình thành và phát triển trong quá trình giải các bài toán kĩ thuật. Một số biện pháp sau có thể hình thành và phát triển TDKT cho HS trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM: - Cung cấp phương tiện tư duy, đó là ngôn ngữ kĩ thuật, là các khái niệm kĩ thuật nhằm khắc sâu các biểu tượng về đối tượng mà khái niệm phản ánh; - Sử dụng các phương tiện trực quan về kĩ thuật để tạo ra hình ảnh, làm dữ liệu cho TDKT; - Đưa ra các bài toán dưới dạng tổ chức tình huống có vấn đề kĩ thuật nhằm kích thích HS tìm tòi giải quyết (các chủ đề STEM cũng được coi là các bài toán kĩ thuật); - Phối hợp chặt chẽ giữa kiến thức khoa học với kinh nghiệm thực tiễn, giữa hoạt động trí óc với hoạt động thực hành kĩ thuật; - Tổ chức hoạt động học tập đa dạng để đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức lí thuyết và thực hành, chẳng hạn: đề xuất giả thuyết kết hợp với thực nghiệm, giảng giải kết hợp với trực quan, lí luận kết hợp với thực hành chế tạo,…; - Rèn luyện các thao tác cơ bản của tư duy: phân tích, so sánh, quy nạp, khái quát hóa,…; - Cấu trúc bài dạy phù hợp với logic nội dung kĩ thuật và logic nhận thức của HS.
 • 5
modul 20 t loan hoàng thị thanh huyền website của trường thcs tiền an

modul 20 t loan hoàng thị thanh huyền website của trường thcs tiền an

- Hệ thống csvc sư phạm bao gồm: các công trình xây dụng, sân chơi bãi tập, vưởn thực nghiệm, trang thiết bị chuyên dụng, TBDH các bộ môn, các phương tiện phục vụ việc giảng dạy và học [r]
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: những biện pháp tăng cường quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học dân lập hải phòngđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạihiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèohiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mớinghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloriBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ