0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các chỉ số hình thái

Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)

Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)

Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (LV tốt nghiệp)
 • 61
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA TRẺ EM MẦM NON Ở HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA TRẺ EM MẦM NON Ở HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI VÀ THỂ LỰC CHIỀU CAO ĐỨNG, khối lượng cơ thể, vòng ngực, vòng đầu,vòng bụng, vòng cánh tay, vòng cổ tay, vòng đùi, vòng bắp ch[r]
 • 109
Mối quan hệ giữa đặc điểm hình thái và tình trạng dinh dưỡng của học sinh Đà Nẵng

Mối quan hệ giữa đặc điểm hình thái và tình trạng dinh dưỡng của học sinh Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu sự tăng trưởng của các chỉ số này, tình trạng dinh dưỡng của HS và mối tương quan giữa các chỉ số hình thái với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
 • 8
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIẢI PHẪU LÁ CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI KHÁC LOÀI Ở TRÀM (MELALEUCA SPECIES) TRỒNG KHẢO NGHIỆM TRÊN VÙNG ĐẤT LẦY, NGẬP NƯỚC THEO MÙA TẠI GIA VIỄN - NINH BÌNH " DOCX

Nghiên c ứu đặc điểm h ình thái gi ải phẫu lá là n ội dung không thể thiếu được đối với hầu hết các nghiên c ứu về lai giống cây rừng. Kết quả nghi ên c ứu m ột số tổ hợp tràm lai F1 t ại Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho th ấy, các ch ỉ ti êu hình thái nh ư chiều d ài và chi ều rộng lá, diện tích lá, dài cu ống lá v à ch ỉ số lá của tất cả các t ổ hợ p tràm lai th ể hiện tính trung gian l à khá rõ gi ữa các lo ài b ố mẹ. Các chỉ ti êu gi ải phẫu lá như số lượng tế b ào khí kh ổng/mm 2 , t ổng số trung b ình t ế b ào khí kh ổng/lá và kích thước tế bào khí kh ổng các t ổ h ợp tràm lai th ể hi ện tính trung gian r ất r õ r ệt với các lo ài b ố mẹ. Bên c ạnh tính trung gian, các s ố tổ hợp tràm lai c ũng thể hiện ra tính ưu thế lai so với bố mẹ về một số tính trạng nghi ên c ứu. Ví dụ: với tổ hợp lai V36Ca31, ưu thế lai th ực về d ài cu ống lá đạt 22,22%, về chiều rộng lá đạt 10,34%, với tổ hợp lai L23V43, ưu thế lai thực về d ài cu ống lá 25,00%, v ề chi ều dài lá đạt 9,02%, về diện tích lá ch ỉ đạt 3,08%. Như vậy các t ổ hợp tràm lai không nh ững thể hiện tính trung gian m à còn th ể hiện ra tính ưu thế lai , song m ức độ thể hiện ưu thế lai ở các tính trạng nghi ên c ứu l à khác nhau.
 • 7
Nghiên cứu một số chỉ số sinh lý hình thái và thể lực của học sinh trung học phổ thông dân tộc H’mông, Nùng huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu một số chỉ số sinh lý hình thái và thể lực của học sinh trung học phổ thông dân tộc H’mông, Nùng huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Bài viết tiến hành nghiên cứu các chỉ số hình thái và thể lực trên 491 học sinh nam và nữ lứa tuổi trung học phổ thông (từ 16 - 18 tuổi) dân tộc H’Mông (52,35%), Nùng (47,65%) thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • 9
ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG NỐT SẦN RỄ HẠI CÀ TÍM TẠI LÂM ĐỒNG

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN TUYẾN TRÙNG NỐT SẦN RỄ HẠI CÀ TÍM TẠI LÂM ĐỒNG

Điều tra xác định thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ trên 85 mẫu đất và rễ cà tím tại Lâm Đồng dựa vào phương pháp mô tả hình thái. Mẫu đất và mẫu rễ được lấy theo phương pháp đánh dấu bản đồ hình zich zắc. Các chỉ số hình thái được ghi nhận và vẽ trên kính hiển vi Bel kết nối với ống vẽ Bel-BIO2T-AC.
 • 5
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG, CHỈ SỐ NÃO RỐN THAI NHI VÀ TEST KHÔNG KÍCH THÍCH TRONG TIÊN LƯỢNG THAI Ở BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT

GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG, CHỈ SỐ NÃO RỐN THAI NHI VÀ TEST KHÔNG KÍCH THÍCH TRONG TIÊN LƯỢNG THAI Ở BỆNH NHÂN TIỀN SẢN GIẬT

Bài viết nghiên cứu giá trị của hình thái phổ Doppler động mạch tử cung, chỉ số trở kháng động mạch não / động mạch rốn (CSNR), test không kích thích và kết hợp 3 thăm dò này trong tiên lượng thai suy ở bệnh nhân tiền sản giật.
 • 6
ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÃNG XƯƠNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI: PHẦN 1

ĐIỀU TRỊ BỆNH LOÃNG XƯƠNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI: PHẦN 1

CÁC THAY ĐỔI HÌNH ẢNH CĨ Ý NGHĨA: Cĩ hai tiêu chuẩn: một về chất là giảm tỷ trọng XQ của thân cột sống, một về lượng là chỉ số XQ cột sống được coi LÀ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CĨ Ý NGHĨA - Giả[r]
 • 56
Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số hình thái và huyết động tĩnh mạch đầu đường thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân suy thận mạn tính chạy thận nhân tạo chu kỳ

Nghiên cứu biến đổi một số chỉ số hình thái và huyết động tĩnh mạch đầu đường thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân suy thận mạn tính chạy thận nhân tạo chu kỳ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa tình trạng vữa xơ và vôi với các chỉ số hình thái, huyết động TM đầu đường thông động TM ở bệnh nhân suy thận mạn tính chạy thận nhân tạo chu kỳ.
 • 7
Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh từ 6 đến 17 tuổi người dân tộc Kinh, H''mong, Dao ở tỉnh Yên Bái

Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh từ 6 đến 17 tuổi người dân tộc Kinh, H''mong, Dao ở tỉnh Yên Bái

Luận án nghiên cứu nhằm xác định một số chỉ số hình thái, một số chỉ số chức năng (tuần hoàn, hô hấp, phản xạ) của học sinh từ 6 đến 17 tuổi ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay, đánh giá một số chỉ số về năng lực trí tuệ của học sinh các dân tộc theo lứa tuổi và giới tính, xác định mối tương quan giữa chiều cao đứng với các thông số hô hấp, giữa IQ với trí nhớ ngắn hạn, độ tập trung chú ý, phản xạ cảm giác - vận động, cảm xúc và với khả năng vượt khó của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 22
Nghiên cứư các yếu tố môi trường và một số chỉ tiêu hình thái ,sinh lý của cá tra (pangasianodon hypophthalmus,sauvages,1878) nuôi ở ngệ an

Nghiên cứư các yếu tố môi trường và một số chỉ tiêu hình thái ,sinh lý của cá tra (pangasianodon hypophthalmus,sauvages,1878) nuôi ở ngệ an

BOD là chỉ số thể hiện nhu cầu oxy sinh hoá, trong suốt thời gian nuôi chỉ số này giao động từ 3,83 đến 7,63. Trong thủy vực tự nhiên và trong các ao nuôi cá, bên cạnh quá trình hô hấp của thủy sinh vật làm giảm hàm lượng oxy, người ta còn phải chú ý tới quá trình biến đổi của các chất hữu cơ (biến đổi hóa học và biến đổi sinh học) cũng gây tiêu hao oxy rất lớn. Nếu không theo dõi kiểm soát chúng, sẽ rất dễ dàng gặp tình trạng thiếu hụt oxy nghiêm trọng, nhiều khi làm tôm cá chết ngạt hàng loạt. Đặc biệt ở các vùng nước dùng nước thải thành phố [10].
 • 34
2020 08:59

2020 08:59

Đặc điểm BMI ở bệnh nhân nghiên cứu: Chúng tôi đã thực hiện đo chiều cao, cân nặng và tính BMI cho 150 bệnh nhân. Để tránh sai số, chúng tôi đã đánh giá cân nặng khi bệnh nhân trở về trọng lượng khô, sau cuộc lọc máu. BMI trung bình là 21,41 trong giới hạn bình thường. Có 24% bệnh nhân thiếu cân và 30,7% bệnh nhân thừa cân và béo với BMI từ 23 trở lên. BMI được sử dụng như một chỉ số đánh giá dinh dưỡng của người bình thường cũng như bệnh nhân, khi bệnh nhân không có các yếu tố làm sai lệch chỉ số này như phù. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo, đặc biệt nhóm bệnh nhân lọc máu được dài ngày từ 5 năm trở lên, thường xuất hiện hội chứng viêm suy dinh dưỡng. Thực tế, mỗi cuộc lọc máu, bệnh nhân mất rất nhiều năng lượng do nhiều yếu tố, các bệnh nhân này cần được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để duy trì trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, biểu hiện chán ăn thường xuất hiện nhiều ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Bệnh nhân lọc máu chu kỳ, rối loạn dạ dày ruột là biểu hiện thường gặp làm gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng, giảm BMI cho bệnh nhân. Nghiên cứu của Nguyễn An Giang [6], dùng thang điểm đánh giá toàn diện có tới 98,6% (142/144 bệnh nhân) có điểm đánh giá ở mức suy dinh dưỡng. Sử dụng thang điểm đánh giá tỷ lệ triệu chứng dạ dày ruột, Lê Xuân Bách và cộng sự [3] đã cho thấy có tới 89,5% trong tổng số 124 bệnh nhân lọc máu chu kỳ có triệu chứng rối loạn, chính điều này dẫn đến rối loạn hấp thu ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ là phổ biến. Năm 2017 Phan Thị Thu Hương và cộng sự [11] nghiên cứu chỉ số nguy cơ suy dinh dưỡng ở 92 bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ, kết quả cho thấy có tới 72,8% bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng. Như vậy, các kết quả nghiên cứu trong nước đưa ra điều có những kết quả giải thích lý do bệnh nhân lọc máu chu kỳ có BMI thấp và tỷ lệ thiếu cân thường cao.
 • 156
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ

Xuất phát từ tính cấp thiết kể trên, chúng tôi tiến hành Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc của học sinh trung học phổ thông vùng sinh thái Đông Bắc Bộ nhằm mục đích tìm hiểu sự tăng trưởng hình thái, tình trạng dinh dưỡng của học sinh và mối tương quan giữa chúng với nhau tại vùng nghiên cứu này.
 • 10
Khảo sát một số đặc điểm hình thái động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân tăng huyết áp có tiền đái tháo đường

Khảo sát một số đặc điểm hình thái động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân tăng huyết áp có tiền đái tháo đường

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát đặc điểm một số chỉ số hình thái động mạch cảnh (ĐMC) đoạn ngoài sọ bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân (BN) tăng huyết áp (THA) có tiền đái tháo đường (ĐTĐ). Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 5
Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên sự sinh trưởng của vi tảo thalassiosira sp. trong môi trường nước biển nhân tạo

Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của auxin và cytokinin lên sự sinh trưởng của vi tảo thalassiosira sp. trong môi trường nước biển nhân tạo

Nghiên cứu này khảo sát hình thái tế bào, đường cong tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng Thalassiosira sp. trong môi trường nước biển nhân tạo (NBNT). Khảo sát ảnh hưởng của IAA (indol-3-acetic-acid) và BA (benzyl adenin) lên sự sinh trưởng Thalassiosira sp. trong môi trường NBNT thông qua các chỉ số trên.
 • 9
Thay đổi huyết động học trước và sau phẫu thuật vá thông liên thất ở trẻ cân nặng ≤ 10 kg tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E

Thay đổi huyết động học trước và sau phẫu thuật vá thông liên thất ở trẻ cân nặng ≤ 10 kg tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của BN ≤ 10 kg được mổ vá TLT tại Trung tâm Tim mạch. Đồng thời, đánh giá thay đổi một số chỉ số về siêu âm tim hình thái và huyết động học trước và sau phẫu thuật vá TLT có tăng ALĐMP giai đoạn sớm.
 • 7
Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và huyết động mạch máu gan ở bệnh nhân xơ gan

Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và huyết động mạch máu gan ở bệnh nhân xơ gan

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát một số chỉ số hình thái và huyết động mạch máu gan ở bệnh nhân (BN) xơ gan. Bài viết nghiên cứu mô tả cắt ngang 145 BN xơ gan và 45 ngƣời khoẻ manh làm nhóm chứng tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103.
 • 5
Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ NT-ProBNP huyết tương ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ NT-ProBNP huyết tương ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát nồng độ NT-proBNP huyết tương ở bệnh nhân (BN) bị bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính (BTTMCBMT) và tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP với một số chỉ số về hình thái và chức năng tim trên siêu âm ở BN BTTMCBMT.
 • 6
Mối tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với các thành tố của hội chứng chuyển hóa, chỉ số Sokolow- Lyon, chức năng thận

Mối tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với các thành tố của hội chứng chuyển hóa, chỉ số Sokolow- Lyon, chức năng thận

Mối liên quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với hội chứng chuyển hóa và tăng huyết áp ngày càng được quan tâm, do đó chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu sau: Mối tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với tuổi, giới, các thành tố của hội chứng chuyển hóa, chỉ số Sokolow- Lyon, sự biến đổi hình thái và chức năng thận.
 • 11
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ACID URIC HUYẾT THANH VỚI CÁC THÀNH TỐ CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA, CHỈ SỐ SOKOLOW- LYON, CHỨC NĂNG THẬN

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ACID URIC HUYẾT THANH VỚI CÁC THÀNH TỐ CỦA HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA, CHỈ SỐ SOKOLOW- LYON, CHỨC NĂNG THẬN

Mối liên quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với hội chứng chuyển hóa và tăng huyết áp ngày càng được quan tâm, do đó chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu sau: Mối tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với tuổi, giới, các thành tố của hội chứng chuyển hóa, chỉ số Sokolow- Lyon, sự biến đổi hình thái và chức năng thận.
 • 11
Một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội

Một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội

Bài viết này được nghiên cứu với mục tiêu nhằm mô tả một số chỉ số hình thái khuôn mặt trên ảnh nghiêng chuẩn hóa của trẻ em 7 tuổi tại Trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 6
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI MÔ MỀM MẶT NGHIÊNG TRÊN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI MÔ MỀM MẶT NGHIÊNG TRÊN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng và xác định một số chỉ số, kích thước mô mềm khuôn mặt của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế.
 • 6
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ QUẦN XÃ THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI NGUYÊN SINH P7 DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ QUẦN XÃ THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI NGUYÊN SINH P7 DOC

Cấu trúc thích ứng của quần xã thực vật là mối quan hệ của từng yếu tố với các chỉ số tối ưu của loài, thí dụ, sự khác nhau về ánh sáng, về độ ẩm,... nó được đặc trưng bởi đặc điểm bên trong của quần xã, tác động tới một trường qua bề mặt lá - đồng hoá hay bay hơi qua khả năng hút (qua rễ) khác nhau của từng loài. Mối quan hệ qua bề mặt rõ ràng có liên quan đến các chỉ số khác như độ lớn của nó liên quan đến sinh khối, đến số lượng, đến độ phủ ; Cấu trúc thích ứng được thể hiện khác nhau ở các nội dung như tầng, tầng phiến, các yếu tố khác thuộc cấu trúc bên trong của quần xã.
 • 12
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA HỌC SINH LỨA TUỔI 12 ĐẾN 16 Ở THÁI NGUYÊN NĂM 2010 2013 TT

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC CỦA HỌC SINH LỨA TUỔI 12 ĐẾN 16 Ở THÁI NGUYÊN NĂM 2010 2013 TT

nhớ so với các học sinh ở các nước khác. Những năm 90 của thế kỷ XX, Võ Văn Toàn đã nhận xét, hoạt động trí tuệ của học sinh cấp 2 ở Việt Nam cao hơn so với điểm chuẩn quốc tế, hình ảnh điện não đồ thay đổi thể hiện sự hoàn chỉnh của vỏ não vùng chẩm. Năm 1998, Đỗ Công Huỳnh đã nghiên cứu phản xạ thính giác- vận động và thị giác-vận động trên thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi ở Nam sân bay Biên Hòa, Bắc sân bay Biên Hòa và xã Vạn Phúc Hà Đông, Hà Tây. Vào cuối thế kỷ XX, các giá trị sinh học về tốc độ dẫn truyền thần kinh, điện thế kích thích thính giác thân não cũng đã được công bố trong cuốn "Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90-thế kỷ XX" công bố năm 2003 (GTSH-2003). Đầu thế kỷ thứ XXI, Trần Thị Loan, Tạ Thúy Lan và Nguyễn Thị Bích Ngọc… cho thấy, có mối liên quan giữa thời gian phản xạ cảm giác-vận động với chỉ số IQ ở thanh thiếu niên Việt Nam. Các nghiên cứu cũng cho thấy, trí nhớ ngắn hạn, sự chú ý, phản xạ, chỉ số IQ của học sinh tốt dần lên theo tuổi, các học sinh có độ tập trung chú ý càng cao thì có phản xạ càng ngắn. Ở Thái Nguyên, Nguyễn Thành Trung đã nhận xét, mức trí tuệ của học sinh tăng dần theo tuổi, nhóm học sinh miền núi có chỉ số trí tuệ thấp hơn so với học sinh thành phố.
 • 24
nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của học sinh tiểu học tại tỉnh bình định

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của học sinh tiểu học tại tỉnh bình định

- Đánh giá mối tương quan giữa một số chỉ số hình thái, sinh lý, dinh dưỡng và hoạt động thần kinh cấp cao, thông qua các chỉ số xác định năng lực trí tuệ ở học sinh lứa tuổi tiểu học [r]
 • 4
SO SÁNH CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH QUA HAI LẦN ĐO NĂM 2005 VÀ NĂM 2016

SO SÁNH CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH QUA HAI LẦN ĐO NĂM 2005 VÀ NĂM 2016

Bài viết trình bày việc xác định các kích thước và chỉ số hình thái thể lực của sinh viên đại học chính quy khóa 12 trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và so sánh với hình thái thể lực của sinh viên nhập học trường Đại học Điều dưỡng trước đó một thập kỷ.
 • 9
Một số nhân tố ảnh hưởng đến thành tích nhảy cao úp bụng của nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học An Giang

Một số nhân tố ảnh hưởng đến thành tích nhảy cao úp bụng của nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học An Giang

Góp phần từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy ở trường Đại học An Giang trong giai đoạn mới hiện nay, nghiên cứu đã hệ thống được 13 chỉ số hình thái và thể lực có ảnh hưởng đến thành tích nhảy cao úp bụng của nam sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học An Giang, trong đó có 6 chỉ số hình thái và 7 chỉ số thể lực, nghiên cứu tiến hành đánh giá và phân tích mối tương quan giữa các chỉ số hình thái và thể lực với thành tích nhảy cao úp bụng cho kết quả có cơ sở khoa học và đảm bảo độ tin cậy cao. Đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị mang tính khoa học góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy cho môn nhảy cao ở trường Đại học An Giang.
 • 10
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ Ở HẠ LƯU SÔNG THẠCH HÃN TỈNH QUẢNG TRỊ

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ Ở HẠ LƯU SÔNG THẠCH HÃN TỈNH QUẢNG TRỊ

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁ Ở HẠ LƯU SÔNG THẠCH HÃN TỈNH QUẢNG TRỊPhân tích các chỉ tiêu hình thái Đo các chỉ tiêu hình thái (mm) và cân trọng lượng (g) cơ thể cá. Đo kích thước: Đo theo các chỉ số
 • 16
Khảo sát một số chỉ số hình thái thất trái bằng siêu âm Dopller ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính

Khảo sát một số chỉ số hình thái thất trái bằng siêu âm Dopller ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm một số chỉ số hình thái thất trái và mối liên quan với một số đặc điểm bệnh nhân bệnh thận mạn tính.
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng trên sinh viên trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng trên sinh viên trường Đại học Y Dược Huế

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng và xác định một số chỉ số, kích thước mô mềm khuôn mặt của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế.
 • 6
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI VÀ THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TẢN ĐÀ  BA VÌ  HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI VÀ THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS TẢN ĐÀ BA VÌ HÀ NỘI

Nghiên cứu hình thái và thể lực của con người được xem như là một bộ phận của sinh học cơ thể, nó cũng có lịch sử tồn tại và phát triển hết sức phong phú thể hiện ở sự tăng trưởng, phát [r]
 • 55
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TÌM HIỂU VỀ THÀNH PHẦN THỰC VẬT TRONG THIÊN NHIÊN PHẦN 7 DOC

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TÌM HIỂU VỀ THÀNH PHẦN THỰC VẬT TRONG THIÊN NHIÊN PHẦN 7 DOC

được hình thành bằng quá trình thích nghi lâu dài của loài. Giá trị của các chỉ số tối ưu cho cá thể với yếu tố môi trường này không rất cần thiết cho cơ thể thực vật, nó được xác lập bởi tổ hợp các đặc điểm sinh lí, hoá sinh và hình thái sinh thái của thực vật, trong đó bao gồm tổ hợp sắc tố trong các mô của thực vật, đặc tính lí học của tế bào chất, cấu tạo hệ dẫn, đặc điểm giải phẫu của lá, hình dạng và kích thước của lá, sự sắp xếp của nó, độ sâu phân bố của rễ, sự có mặt hay không của cơ quan dự trữ, nhịp điệu biến động mùa,...
 • 12
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN CỦA THỰC VẬT PHẦN 7 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN CỦA THỰC VẬT PHẦN 7 PPS

8.2.1. Những chỉ số của năng suất thảm thực vật Đặc điểm đặc trưng cho năng suất sơ cấp là khối lượng thực vật trong quần xã và sự tăng trưởng của các chất hữu cơ trong đơn vị thời gian và trên đơn vị diện tích. Người ta hiểu khối lượng thực vật là tổng số lượng của các chất hữu cơ ở trạng thái sống trong vùng nào đó. Ngày nay để hiểu đúng hơn về vấn đề này đó là khối lượng thực vật, nó không chỉ được dùng để chỉ cho tất cả thực vật có mặt trong lãnh thổ đó, mà còn để chỉ từng nhóm thực vật riêng biệt hay từng phần của thực vật, nó tồn tại trong vùng nào đó mà ta đang nghiên cứu.
 • 12
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT PHẦN 8 POTX

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT PHẦN 8 POTX

Cấu trúc đặc trưng của quần xã được xác định bởi các yếu tố môi trường, do kết quả của sự tác động mà thành và gọi là môi trường thực vật hay môi trường sống (Ramenski, 1938). Cấu trúc đặc trưng bao gồm những chỉ số của đặc tính quần xã thực vật, ảnh hưởng của nó đến môi trường phụ thuộc vào nó. Những đặc điểm đó là : độ cao của phần trên mặt đất, độ đầy cá thể, độ phủ, khối lượng thực vật trên đơn vị thể tích, kích thước cá thể. Sự kéo dài thời kì sinh dưỡng, sinh khối, thành phần lí hoá học của lớp thảm mục.
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: những biện pháp tăng cường quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học dân lập hải phòngđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạihiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèohiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mớinghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloriBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ