0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phương pháp kiểm tra y học

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ DẠY HỌC NỘI DUNG VỀ “CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT VẬT LÍ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC”, HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN LÍ SINH Y HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH Y (LA TIẾN SĨ)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ DẠY HỌC NỘI DUNG VỀ “CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT VẬT LÍ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC”, HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN LÍ SINH Y HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH Y (LA TIẾN SĨ)

Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)Xây dựng và sử dụng Tài liệu điện tử dạy học nội dung về “Các phương pháp và kĩ thuật vật lí ứng dụng trong y học”, hỗ trợ dạy học môn Lí sinh y học cho sinh viên ngành y (LA tiến sĩ)
 • 145
XOA BÓP ĐỂ GIẢM ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG KỲ 1 POTX

XOA BÓP ĐỂ GIẢM ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG KỲ 1 POTX

- Phương pháp điều trị nội khoa không dùng thuốc (châm cứu các loại, cạo gió giác hơi, chích lễ, vận động và xoa bóp). - Phương pháp phẫu thuật chỉnh hình. Phân tách lợi hại của từng phương pháp, như dùng thuốc Y học hiện đại giảm đau mạnh nhanh nhưng phải tốn kém, không phải lúc nào cũng có sẵn trong nhà, phải đi mua mất thời gian, có thể gây tác dụng phụ đôi khi rất nặng (viêm loét tá tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng Cushing, xuất huyết tiêu hóa, dị ứng…), phương pháp phẫu thuật đòi hỏi phải có phương tiện. Do đó, sử dụng các phương pháp Y Học cổ truyền nhằm hỗ trợ cho nhau để tùy từng giai đoạn và phương tiện mà thầy thuốc lựa chọn phương pháp phù hợp nhất. Theo kinh nghiệm dân gian: khi đau thì dùng phương pháp xoa - bóp - day bấm huyệt hay uống các loại cây cỏ có sẵn trong vườn nhà. Hoặc theo lý luận kinh điển, tùy thuộc vào biểu hiện đau lưng do rối loạn chức năng nào của cơ thể mà sử dụng bài thuốc cổ phương hoặc cấu tạo phương huyệt điều trị. Đã có 1 số công trình nghiên cứu như: ứng dụng một phương huyệt, một bài thuốc …nhằm giảm đau lưng trong thoái hóa cột sống nhưng chưa nhiều.
 • 9
Bài giảng Y học cá nhân hóa (Personalised medicine)

Bài giảng Y học cá nhân hóa (Personalised medicine)

Bài giảng Y học cá nhân hóa (Personalised medicine) trình bày khái niệm về y học cá nhân hóa; cơ sở của y học cá nhân; y học cá nhân hóa trong bệnh tiểu đường; y học cá nhân hóa trong bệnh tim mạch; y học các nhân hóa trong ung thư.
 • 6
KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỦ, QUẢ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỦ, QUẢ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

Kiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra củ, quả xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra củ, quả xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra củ, quả xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra củ, quả xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra củ, quả xuất, nhập khẩu và quá cảnh
 • 4
KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CÁC LOẠI HẠT XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CÁC LOẠI HẠT XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

Kiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất, nhập khẩu và quá cảnh
 • 4
KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU DOC

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU DOC

(SKDS) - V ụ Y Dược cổ truyền - B ộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các t ỉnh, th ành ph ố đề nghị tăng cường quản lý chất lượng dược liệu. Theo thông tin c ủa Vụ Y Dược cổ truyền, qua kiểm tra chất lượng dược liệu,
 • 4
Báo cáo Nguyên lí y học thực chứng

Báo cáo Nguyên lí y học thực chứng

Nội dung của báo cáo trình bày về phát triển của y học thực chứng, định nghĩa của y học thực chứng, bằng chứng y học thực chứng từ nghiên cứu, kỹ năng lâm sàng về y học thực chứng, vai trò của bệnh nhân và thực hành y học thực chứng.
 • 41
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng vải theo tiêu chuẩn 4 điểm

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng vải theo tiêu chuẩn 4 điểm

Kiểm tra chất lượng vải theo tiêu chuẩn 4 điểm, Mẫu lỗi vải thường gặpPhương pháp kiểm tra vảiHướng dẫn kiểm tra vảiKiểm tra chất lượng vải theo tiêu chuẩn 4 điểm, Mẫu lỗi vải thường gặpPhương pháp kiểm tra vảiHướng dẫn kiểm tra vảiKiểm tra chất lượng vải theo tiêu chuẩn 4 điểm, Mẫu lỗi vải thường gặpPhương pháp kiểm tra vảiHướng dẫn kiểm tra vải
 • 21
10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án

10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án

10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án 10 đề kiểm tra 1 tiết chương phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án
 • 25
Tuổi dậy thì giới tính tránh thai bệnh tật

Tuổi dậy thì giới tính tránh thai bệnh tật

Cinque TerreNhững Bài Thuốc Dân Gian Hiệu Nghiệm Về Dấm Trứng Gà Tác giả : Kiều MaiThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3708 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online. Đông y trị bệnh là cuốn sách thuộc tủ sách y học phổ thông giới thiệu với đông đảo bạn đọc những kiến thức về đông dược, các bài thuốc đông y trị bách bệnh, cùng các phương pháp dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe, vẻ đẹp theo y học dân gian cổ truyền đơn giản, hiệu quả. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số phương pháp chẩn trị bằng Đông y của hai danh y huyền thoại: Hải Thượng Lãn Ông và Hoa Đà.Bình luận
 • 1
Mát xa tai chữa bách bệnh

Mát xa tai chữa bách bệnh

Cinque TerrePhương Pháp Bấm Huyệt Chữa Bệnh Tác giả : PHÙNG LỰC SINH CHU CHÍ KIỆTThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 4056 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Cinque TerrePhương Pháp Bấm Huyệt Chữa Bệnh Tác giả : PHÙNG LỰC SINH CHU CHÍ KIỆTThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 4056 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
 • 1
Giống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống

Giống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống

Giống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giốngGiống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giốngGiống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giốngGiống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giốngGiống cây trồng Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống
 • 11
SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐẠI CM VĂN HÓA Ở TRUNG QUỐC 1966

SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐẠI CM VĂN HÓA Ở TRUNG QUỐC 1966

Nhưng chúng ta nên công bằng: cách mạng văn hoá ở Trung Hoa có điểm đáng khen là nghiên cứu y học cổ truyền, nhất là khoa học châm cứu, thực hiện cải thiện phương pháp, thực hiện được nh[r]
 • 5
BÀI THUỐC ĐƠN GIẢN CHỮA LIỆT DƯƠNG DOCX

BÀI THUỐC ĐƠN GIẢN CHỮA LIỆT DƯƠNG DOCX

TRANG 1 Bài thuốc đơn giản chữa liệt dương Trong y học cổ truyền, liệt dương được gọi là chứng dương nuy do nhiều nguyên nhân gây ra và được trị liệu bằng nhiều phương pháp khác nhau, tr[r]
 • 6
KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY 1.1 Giới thiệu chung 4 1.2 Các phương pháp kiểm tra không phá hủy 5 CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT KIỂM TRA 2.1 Kiểm tra thẩm thấu màu (Penetra
 • 60
Cẩm nang thực hành châm cứu

Cẩm nang thực hành châm cứu

Cinque TerreChâm Cứu Tác giả : Đại Học Y Hà NộiThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3182 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Châm cứu là một bộ phận quan trọng trong nền y học Đông phương nói chung và y học cổ truyền Việt Nam nói riêng. Từ hơn 4000 năm qua, châm cứu đã trở thành một phương pháp phổ biến rộng rãi trong phòng và chữa bệnh cho nhân dân.Kho tàng kiến thức về châm cứu vô cùng phong phú từ hệ thống lý luận, đường kinh, huyệt vị, cơ chế tác dụng… đến cách phối hợp huyệt vị, các phương pháp châm cứu, cũng như kết hợp châm cứu với phương dược trong phòng và chữa một số chứng bệnh.Để phục vụ cho việc đào tạo sau đại học cũng như nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và tra cứu châm cứu, Khoa Y học cổ truyền đã biên soạn giáo trình về Châm cứu bao gồm những nội dung sau:1. Lược khảo về châm cứu trên Thế giới và Việt Nam.2. Lý luận chung về châm cứu: học thuyết kinh lạc, huyệt vị, cơ chế tác dụng, kỹ thuật châm và cứu, các phương pháp châm cứu và phương pháp châm khác từ xưa đến nay.3. Ứng dụng châm cứu và kết hợp châm cứu với một số cổ phương trong điều trị bệnh.Bình luận
 • 2
QUYẾT ĐỊNH 04/2004/QĐ-BXD PPTX

QUYẾT ĐỊNH 04/2004/QĐ-BXD PPTX

4.1.2.3 Với vật liệu gắn kết là keo, nhựa hoặc tấm lát đặt trực tiếp lên lớp nền thì mặt lớp nền phải đảm bảo thoả mãn yêu cầu nêu trong bảng 1 của tiêu chuẩn này. 4.1.2.4Trước khi lát phải kiểm tra và nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sẵn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v…). 4.1.3 Chất lượng lớp lát:
 • 10
Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền

Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền

Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền Chế biến dược liệu sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền
 • 154
Những bài thuốc kinh nghiệm bí truyền của các ông lang bà mế miền núi

Những bài thuốc kinh nghiệm bí truyền của các ông lang bà mế miền núi

Cinque TerrePhương Pháp Xoa Bóp Bảo Vệ Sức Khỏe Và Điều Trị Bệnh Thường Gặp Tác giả : Lưu Thế SâmThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3647 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Cinque TerrePhương Pháp Xoa Bóp Bảo Vệ Sức Khỏe Và Điều Trị Bệnh Thường Gặp Tác giả : Lưu Thế SâmThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3647 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Cinque TerrePhương Pháp Xoa Bóp Bảo Vệ Sức Khỏe Và Điều Trị Bệnh Thường Gặp Tác giả : Lưu Thế SâmThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3647 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
 • 1
SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG

SINH LÝ BỆNH ĐẠI CƯƠNG

TRANG 16 PHƯƠNG PHÁP Phương pháp thực nghiệm Claude Bernard, thế kỷ XIX, trình bày trong sách “Nhập đề về nghiên cứu y học thực nghiệm“ Phương pháp thực nghiệm y học: 3 bước Quan sát Đặt[r]
 • 43
BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC: GIỚI THIỆU MÔN HỌC - THS. BÙI THỊ KIỀU ANH

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC: GIỚI THIỆU MÔN HỌC - THS. BÙI THỊ KIỀU ANH

Bài giảng Xác suất thống kê y học: Giới thiệu môn học giúp người học nắm bắt thông tin cơ bản về môn học, phương pháp học, thống kê và vai trò của thống kê trong y học, các mức độ của thống kê phân tích, các thiết kế nghiên cứu cơ bản, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 49
Phương pháp điều trị bệnh nhi di chứng viêm não tại khoa Nội nhi, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương

Phương pháp điều trị bệnh nhi di chứng viêm não tại khoa Nội nhi, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả phương pháp điều trị bệnh nhi di chứng viêm não tại khoa Nội Nhi Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương từ năm 2010 đến 2014. Kết quả cho thấy 100% bệnh nhi được sử dụng Y học hiện đại kết hợp Y học cổ truyền. Điều trị dùng thuốc Y học hiện đại tăng theo từng năm, trong đó nhóm thuốc kháng sinh (51,7%) và bổ thần kinh (75,6%) được sử dụng nhiều nhất. Điều trị không dùng thuốc theo Y học cổ truyền.
 • 8
KHUYẾT TẬT HÀN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

KHUYẾT TẬT HÀN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

KHUYẾT tật hàn và các PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHUYẾT tật hàn và các PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHUYẾT tật hàn và các PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHUYẾT tật hàn và các PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHUYẾT tật hàn và các PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHUYẾT tật hàn và các PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
 • 18
DANH HOẠ RENOIR VƯỢT LÊN BỆNH TẬT DOCX

DANH HOẠ RENOIR VƯỢT LÊN BỆNH TẬT DOCX

DANH HOẠ RENOIR VƯỢT LÊN BỆNH TẬT Không mấy ai biết được rằng Pierre Auguste Renoir, một trong những họa sĩ vĩ đại nhất thuộc trường phái ấn tượng, bị mắc chứng viêm khớp rất nặng. Các nhà khoa học hiện đại cho rằng ngành y học bị thiệt thòi lớn vì không kịp thời chú ý tới những phương pháp riêng biệt của tâm - vật lý trị liệu, những phương pháp này đã được nhà danh họa Pháp áp dụng một cách trực cảm trong cuộc chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Renoir có thể hoàn toàn được xếp vào số những người đặt nền móng cho khoa học về bệnh khớp. Renoir mắc chứng bệnh này ở tuổi sáu mươi, khi ông đang trên đỉnh vinh quang và sức sáng tạo đang trong thời kỳ sung mãn.
 • 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BỆNH LÝ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BỆNH LÝ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP

Cùng với sự phát hiện của khoa học kỹ thuật và tiến bộ trong y học, đã có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm khác nhau như điều trị nội khoa, ngoại khoa, y học cổ truyền, vật lý trị liệu… Với những tính chất ưu việt riêng của mỗi phương pháp. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam theo tìm hiểu của chúng tôi có rất ít nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị nội khoa bệnh thoát vị đĩa đêm cột sống thắt lưng
 • 32
Bài giảng Đại cương sinh lý bệnh học - TS. Trần Ngọc Dung

Bài giảng Đại cương sinh lý bệnh học - TS. Trần Ngọc Dung

Bài giảng Đại cương sinh lý bệnh học cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh lý bệnh học là gì, lịch sử hình thành môn SLB học, vai trò của sinh lý bệnh trong y học, phương pháp thực nghiệm trong y học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 8
CHƯƠNG4

CHƯƠNG4

Một trong các phương pháp hiện đại hóa y học cổ truyền là dùng phương pháp, kĩ thuật của Tây y để chẩn đoán, từ đó thầy thuốc quyết định nên chữa theo Tây y hay Đông y.. Nhiều bệnh cần[r]
 • 4
Thông tin y học: Giải thưởng nobel y học năm 2012 - Nội dung khoa học và triển vọng ứng dụng của những phát minh được giải

Thông tin y học: Giải thưởng nobel y học năm 2012 - Nội dung khoa học và triển vọng ứng dụng của những phát minh được giải

Bài viết này giới thiệu nội dung khoa học và triển vọng ứng dụng trong y học từ những thành tựu của giải Nobel Y học năm 2012, đồng thời phân tích một số hạn chế của các loại tế bào được tạo ra bằng phương pháp này và một số vấn đề kỹ thuật còn cần được giải quyết.
 • 9
Nghiên cứu tình hình áp dụng phương pháp học tập theo nhóm của sinh viên ngành y học dự phòng tại trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu tình hình áp dụng phương pháp học tập theo nhóm của sinh viên ngành y học dự phòng tại trường Đại học Y Dược Huế

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá tình hình học tập theo nhóm của sinh viên ngành Y học Dự phòng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hiệu quả phương pháp học tập theo nhóm của sinh viên ngành Y học Dự phòng Trường đại học Y Dược Huế.
 • 6
trắc nghiệm y học cổ truyền

trắc nghiệm y học cổ truyền

trắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học cổ truyền
 • 49
ĐO VÀ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ÂM

ĐO VÀ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ÂM

file power point Đo và kiểm tra không phá hủy phương pháp truyền âm file power point Đo và kiểm tra không phá hủy phương pháp truyền âm file power point Đo và kiểm tra không phá hủy phương pháp truyền âm file power point Đo và kiểm tra không phá hủy phương pháp truyền âm file power point Đo và kiểm tra không phá hủy phương pháp truyền âm
 • 24
Xoa bóp trị 38 bệnh

Xoa bóp trị 38 bệnh

Cinque TerreChâm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại Tác giả : Hoàng Bảo ChâuThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 4230 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Châm cứu là phương pháp chữa bệnh cổ truyền của phương Đông. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, châm cứu đã trở thành phương pháp chữa bệnh quốc tế.Năm 1978, NXB Y học đã xuất bản tài liệu Châm cứu học (gồm 2 tập) của tập thể lương y bác sĩ Viện Đông Y do bác sĩ Hoàng Bảo Châu làm tổ trưởng tổ biên soạn. Tài liệu có tác dụng tốt và đã được NXB Y học Matxcơva dịch ra tiếng Nga năm 1988.Từ đó đến nay, NXB Y học đã xuất bản nhiều tài liệu về Châm cứu của các trường đại học, trung học y cũng như của nhiêu tác giả khác. Vì là một phương pháp quốc tế , nên tuy đại đồng tiêu dị, các tài liệu đều có nội dung tương tự các sách châm cứu dùng trong giảng dạy của Trung Quốc cũng như quốc tế .Bình luận
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy họckiểm tra đánh giá môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học
 • 39
Nam khoa nữ khoa trị nam nữ bá chứng

Nam khoa nữ khoa trị nam nữ bá chứng

Cinque TerrePhương Pháp Đốt Cứu Trung Hoa Tác giả : Yves RequenaThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3338 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Bình luậnCinque TerrePhương Pháp Đốt Cứu Trung Hoa Tác giả : Yves RequenaThể Loại : Y Học Sức KhỏeLượt xem : 3338 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Bình luận
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy họckiểm tra đánh giá môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học Tài liệu bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn hoá học
 • 39
Đánh giá hiệu quả điều trị đau vai gáy bằng châm cứu, xoa bóp và thuốc thang

Đánh giá hiệu quả điều trị đau vai gáy bằng châm cứu, xoa bóp và thuốc thang

Mục tiêu là đánh giá hiệu quả điều trị đau vai gáy bằng châm cứu, xoa bóp và thuốc thang. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 42 bệnh nhân vào điều trị nội trú và ngoại trú tại Khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trương ương Huế và Bệnh viện y học cổ truyền Thừa Thiên Huế, được chẩn đoán xác định đau vai gáy.
 • 8
KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CÂY XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CÂY XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

Kiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra cây xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra cây xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra cây xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra cây xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra cây xuất, nhập khẩu và quá cảnhKiểm dịch thực vật phương pháp kiểm tra cây xuất, nhập khẩu và quá cảnh
 • 5
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG, HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (7)

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG, HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (7)

OpenCV được sử dụng cho đa dạng nhiều mục đích và ứng dụng khác nhau bao gồm: - Hình ảnh street view - Kiểm tra và giám sát tự động - Robot và xe hơi tự lái - Phân tích hình ảnh y học - [r]
 • 39
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ

các phương pháp kiểm tra không phá hủy mẫu,NDTphương pháp kiểm tra mối hàn bằng siêu âmcác phương pháp kiểm tra từ vựngphương pháp kiểm tra tụ điệnphương pháp kiểm tra linh kiện điện tửphương pháp kiểm traphương pháp kiểm tra chất lượngphương pháp kiểm traphương pháp kiểm tra các phương pháp kiểm tra vi sinh vậtphương pháp kiểm tra mối hàn
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: những biện pháp tăng cường quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học dân lập hải phòngđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạihiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèohiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mớinghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloriNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ