0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Những nguyên tắc giáo dục thể chất cho sinh viên

Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (tt)

Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (tt)

Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục thể chất (Luận án tiến sĩ)
 • 25
BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT potx

BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT potx

5. Nguyên tắc tăng dần yêu cầu: việc đề ra các nhiệm vụ trong quá trình giáo dục thể chất có liên quan trực tiếp với khối lượng và cường độ vận động của người tập trong khí cơ thể luôn có sự biến đổi để thích nghi và phát triển( sự quen dần với các tác động của các bài tập ) nên với các chương trình giáo dục thể chất cần thường xuyên đổi mới nhiệm vụ theo xu hướng tăng dần lượng vận động, độ khó của kỹ chiến thuật, tăng tỷ lệ sử dụng sức khi thực bài tập và tăng thời gian tác động của bài tập (nhưng phải tuân thủ nguyên tắc thích hợp và cá biệt hóa ).Một vấn đề cũng hết sức quan trọng là nhiệm vụ tăng lên phải đảm sự phong phú, đa dạng không gây nhàm chán( ví dụ một buổi học có thể có từ một đến nhiều kỹ thuật với những yêu cầu khác nhau hoặc trong một buổi học có thể áp dụng nhiều phương pháp tập khác nhau).
 • 32
LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC

74 TRANG 7 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTV : Điều tra viên ĐTKT : Đối tượng kiểm tra GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo GDTC : Giáo dục Thể chất HSSV : Học sinh sinh viên HLTT : Huấn luyện thể [r]
 • 88
LÝ THUYẾT THỂ DỤC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

LÝ THUYẾT THỂ DỤC ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

- Giai đoạn 3: Đào thải các sản phẩm phân giải Ô xy được đưa vào cơ thể bằng hệ hô hấp và hệ tim mạch; còn các chất dinh dưỡng( đường- đạm- mỡ- muối khoáng- vitamin) vào cơ thể cùng thức ăn. Quá trình trao đổi chất xảy ra mạnh và liên tục trong suốt cuộc đời con người; Các tế bào luôn phân hủy và được sản sinh; trong 3 tháng cơ thể đã thay đổi gần ½ lường Prôtêin; ví dụ : sau 5 năm học, niêm mạc dạ dày của sinh viên đã thay đổi tới 500 lần. Sự trao đổi chất của cơ thể luôn xảy ra song song với sự trao đổi năng lượng; sự cân bằng giữa năng lượng hấp thụ và năng lượng tiêu hao là chỉ số quan trọng để đánh giá sự trao đổi năng lượng. Cân bằng dưỡng khi hấp thụ lớn hơn tiêu hao, lúc này cơ thể éo lên, ưa vận động, nếu để cân bằng dương kéo dài sẽ bị bệnh béo phì, sức khỏe giảm sút; cân bằng amaam sẽ làm sút cân, người mệt mỏi, giảm khả năng vận động; nếu để kéo dài sẽ dẫn đến bệnh suy dinh dưỡng.
 • 33
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổiSKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổi
 • 47
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL TRONG HỌC PHẦN TỰ CHỌN NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL TRONG HỌC PHẦN TỰ CHỌN NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Trong những năm qua, công tác giáo dục thể chất đã đạt được những bước phát triển vượt bậc, khơng những chỉ với mục đích rèn luyện sức khỏe cho học sinh – sinh viên, mà cịn được cụ thể h[r]
 • 86
Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nội dung giáo dục thể chất chuyên biệt cho sinh viên ngành Đi biển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu nội dung giáo dục thể chất chuyên biệt cho sinh viên ngành Đi biển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Luận án nghiên cứu trên cơ sở lý luận và thực tiễn, thiết kế nội dung giáo dục thể chất chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu tác nghiệp cho sinh viên Ngành đi biển, Trường Đại học Hàng hải (ĐHHH) Việt Nam.
 • 30
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm xây dựng chương trình giảng dạy môn chuyên sâu bóng chuyền cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ, chuẩn hóa nội dung giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ.
 • 46
Tóm tắt luận văn Tiến sĩ Giáo dục: Xây dựng nội dung chương trình giáo dục thể chất cho học sinh các trường dạy nghề Việt Nam

Tóm tắt luận văn Tiến sĩ Giáo dục: Xây dựng nội dung chương trình giáo dục thể chất cho học sinh các trường dạy nghề Việt Nam

Luận án với mục tiêu nghiên cứu thực trạng giáo dục thể chất trong các trường dạy nghề; phân loại nhóm nghề là cơ sở để định hướng giáo dục thể chất và xây dựng chương trình môn học giáo dục thể chất theo nhóm nghề; ứng dụng chương trình môn học giáo dục thể chất định hướng nghề vào thực tiễn.
 • 45
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 45 TUỔI

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 45 TUỔI

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 45 tuổi
 • 12
THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Bài viết tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên năm thứ nhất Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức, làm tiền đề cho những biện pháp sau này trong việc phát triển thể lực cho sinh viên nói riêng và nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất nói chung.
 • 4
THỰC TRẠNG NHU CẦU TẬP LUYỆN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN TỰ CHỌN VÀ NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

THỰC TRẠNG NHU CẦU TẬP LUYỆN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN TỰ CHỌN VÀ NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Bài viết trình bày thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.
 • 7
SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔI

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔI

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔISKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ 3 4 TUỔI
 • 12
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Bài viết trình bày thực trạng công tác giáo dục thể chất; những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giáo dục thể chất; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 • 3
XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN KHIÊU VŨ THỂ THAO CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN KHIÊU VŨ THỂ THAO CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng nội dung môn Khiêu vũ thể thao cho sinh viên (SV) không chuyên Thể dục thể thao trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, học môn Giáo dục thể chất, với nội dung môn học hợp lý với đối tượng sinh viên, cơ sở vật chất của nhà trường, bước đầu thu được kết quả tốt.
 • 4
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổi

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổi

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổiSKKN Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 56 tuổi
 • 26
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục dục học: Đổi mới chương trình giáo dục thể chất trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng nâng cao

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục dục học: Đổi mới chương trình giáo dục thể chất trong đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng nâng cao

Luận án nghiên cứu nhằm mục đích trên cơ sở tích hợp hai chương trình: giáo dục thể chất thuộc khối kiến thức chung và giáo dục thể chất thuộc khối kiến thức nghiệp vụ trong đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non của trường ĐHSP Hà Nội 2 thành “Chương trình giáo dục thể chất theo định hướng nghề nghiệp”, nhằm đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hiệu quả trang bị cho SV kiến thức, kỹ năng triển khai hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.
 • 27
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỂ DỤC TAY KHÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THỂ DỤC TAY KHÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

_NGUYÊN TẮC TĂNG DẦN YÊU CẦU_: VIỆC ĐỀ RA CÁC NHIỆM VỤ TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO dục thể chất có liên quan trực tiếp với khối lượng và cường độ vận động của người tập trong khí cơ thể luôn có[r]
 • 33
Nghiên cứu hiệu quả các bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong tiến trình học môn Karate tại Trường Đại học Vinh

Nghiên cứu hiệu quả các bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trong tiến trình học môn Karate tại Trường Đại học Vinh

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, chúng tôi đã tiến hành ứng dụng các bài tập phát triển sức bền chung và chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất (GDTC[r]
 • 4
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG

Giáo dục thể chất là một mặt của quá trình giáo dục đào tạo con người phát triển toàn diện Để góp phần nâng cao sự hứng thú tập luyện các môn thể thao qua đó làm nền tảng nâng cao sức khỏe thể chất cho sinh viên của Nhà trường; tiến hành thăm dò, tìm hiểu tâm lý cũng như nguyện vọng của sinh viên đang học tập tại trường và phỏng vấn các thầy cô giáo giảng dạy Giáo dục thể chất.
 • 3
SKKN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỌ XUÂN 4

SKKN NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỌ XUÂN 4

Căn cứ vào các nguyên tắc giáo dục thể chất, dựa và cơ sở lý luận phát triển thể lực cho học sinh, dựa vào đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, dựa vào mục đích yêu cầu và chương [r]
 • 19
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG

Giáo dục thể chất là một mặt của quá trình giáo dục đào tạo con người phát triển toàn diện Để góp phần nâng cao sự hứng thú tập luyện các môn thể thao qua đó làm nền tảng nâng cao sức khỏe thể chất cho sinh viên của Nhà trường; tiến hành thăm dò, tìm hiểu tâm lý cũng như nguyện vọng của sinh viên đang học tập tại trường và phỏng vấn các thầy cô giáo giảng dạy Giáo dục thể chất.
 • 3
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

Bài viết trình bày khái quát về thực trạng giáo dục giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường Đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa, một số giải pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường Đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa.
 • 13
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

Bài viết trình bày khái quát về thực trạng giáo dục giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường Đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa, một số giải pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường Đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa.
 • 13
Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục thể chất cho sinh viên ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý các hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên tại trường đại học không chỉ giúp quản lý các hoạt động giáo dục thể chất thành một quy trình chuẩn, mà còn giúp người học cải thiện cơ thể một cách hài hòa và tích cực cho mục tiêu giáo dục và đào tạo. Trong thời gian qua, nhiều trường đại học đã có nhiều đổi mới trong việc quản lý các hoạt động giáo dục thể chất, như: giáo dục nhận thức, trách nhiệm của lực lượng sư phạm; Đổi mới nội dung chương trình giảng dạy để phù hợp với các trường đại học; Đổi mới phương pháp phát triển năng lực người học; Xây dựng đội ngũ giảng viên; Tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện để đảm bảo các hoạt động giáo dục thể chất; Đánh giá các hoạt động giáo dục thể chất theo phương pháp đánh giá chất lượng. Ngoài việc chỉ ra tình hình, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục thể chất của sinh viên tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
 • 4
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Tài liệu lý thuyết môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trường đại học Thăng Long
 • 72
Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên

Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên Trường Đại học Phú Yên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên của Trường Đại học Phú Yên.
 • 10
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Mục đích nghiên cứu luận án nhằm thực trạng công tác giảng dạy môn giáo dục thể chất, qua tham khảo các tài liệu có liên quan, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá.
 • 47
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Mục đích nghiên cứu luận án nhằm thực trạng công tác giảng dạy môn giáo dục thể chất, qua tham khảo các tài liệu có liên quan, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nội dung môn giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá.
 • 47
GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HỨNG THÚ TẬP LUYỆN HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HỨNG THÚ TẬP LUYỆN HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Quá trình giáo dục đào tạo con người phát triển toàn diện bao hàm bốn mặt Đức-Trí-Thể-Mĩ. Giáo dục thể chất là một bộ phận của quá trình hợp thành đó. Để góp phần nâng cao sự hứng thú tập luyện các môn thể thao tự chọn, qua đó nâng cao sức khỏe thể chất cho sinh viên của Nhà trường.
 • 4
BÀI GIẢNG Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

BÀI GIẢNG Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Môn y học thể dục thể thao là môn khoa học thực hành được giảngdạy cho các sinh viên trường đại học thể dục thể thao và các sinh viênthuộc khoa giáo dục thể chất của trường đại học sư phạm
 • 98
MẨU 3: THANH TRA THỰC HIỆN KHGD

MẨU 3: THANH TRA THỰC HIỆN KHGD

I.KẾT QUẢ KIỂM TRA : 1. Kế hoạch phát triển giáo dục a). Số lớp và số học sinh, sinh viên ở từng khối và toàn trường KHỐI LỚP SỐ LỚP SỐ HỌC SINH TẠI THỜI ĐIỂM THANH TRA TỶ LỆ BỎ HỌC ĐẾN THỜI ĐIỂM T. TRA TỶ LỆ SO VỚI KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC CỘNG b). Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục được giao .........................................................................................................................................................
 • 6
SKKN TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ TỪ ĐÓ CHỌN LỌC CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT PHÙ HỢP NHẤT

SKKN TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ TỪ ĐÓ CHỌN LỌC CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT PHÙ HỢP NHẤT

SKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhấtSKKN Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ từ đó chọn lọc các hình thức giáo dục thể chất phù hợp nhất
 • 17
SKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường học

SKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường học

SKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường họcSKKN Biện pháp giáo dục thể chất y tế ở trường học
 • 39
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHI HỌC MÔN CẦU LÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHI HỌC MÔN CẦU LÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nghiên cứu đã xác định được 10 test phù hợp, có giá trị sử dụng cao để đưa vào kiểm tra thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn Cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp. Qua đó, nghiên cứu đã xây dựng được thang điểm C, tiêu chuẩn phân loại, cũng như ứng dụng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp.
 • 9
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON TRƯNG NHỊ  PHÚC YÊN

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRƯỜNG MẦM NON TRƯNG NHỊ PHÚC YÊN

_Hà Nội, ngày tháng năm 2014_ SINH VIÊN ĐỖ THỊ THỜI TRANG 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL: Cán bộ quản lí GDMN: Giáo dục mầm non GDTC: Giáo dục thể chất GDQD: Giáo dục quốc GVMN: Giáo viên [r]
 • 52
NGHIÊN CỨU LỰA CHON BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4

NGHIÊN CỨU LỰA CHON BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN 4

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm. 2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Theo từ điển tiếng việt khái niệm thể lực là sức lực của con người. Thể lực là một nội dung nằm trong định nghĩa chung về sức khỏe. Nhiều tác giả cho rằng, để đánh giá thể lực, cần có các chỉ tiêu về hình thái, giải phẫu và sinh lý con người trong đó có hai chỉ tiêu cơ bản là chiều cao đứng và cân nặng. Tổ chức y tế thế giới (WHO) khái niệm sức khỏe như sau: “Sức khỏe là một trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không đơn thuần là không có bệnh tật, cho phép mọi người thích ứng nhanh chóng với các biến đổi của môi trường, giữ được lâu dài khả năng lao động và lao động có kết quả’’. Sức khỏe gồm có sức khỏe cá nhân, sức khỏe gia đình, sức khỏe cộng đồng và sức khỏe xã hội. Sức khỏe phục thuộc vào môi trường sống, quá trình nuôi dưỡng, quá trình rèn luyện, những vấn đề chung của từng nước và cộng đồng thế giới…. Như vậy, thể lực là một yếu tố tạo nên sức khỏe.
 • 19
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC DỤC HỌC: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC DỤC HỌC: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

Luận án nghiên cứu nhằm mục đích trên cơ sở tích hợp hai chương trình: giáo dục thể chất thuộc khối kiến thức chung và giáo dục thể chất thuộc khối kiến thức nghiệp vụ trong đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non của trường ĐHSP Hà Nội 2 thành “Chương trình giáo dục thể chất theo định hướng nghề nghiệp”, nhằm đồng thời nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hiệu quả trang bị cho SV kiến thức, kỹ năng triển khai hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: những biện pháp tăng cường quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học dân lập hải phòngđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạihiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèohiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mớinghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloriNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI