0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Các lớp trong hệ thống

SKKN “SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI “TÍCH HỢP” TRONG GIẢNG VĂN LỚP 9”

SKKN “SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI “TÍCH HỢP” TRONG GIẢNG VĂN LỚP 9”

Việc dạy học theo h-ớng tích hợp cũng gắn liện và hợp lí với cấu trúc đồng qui của ch-ơng trình sách giáo khoa mới hiện nay. Các em sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về đơn vị kiến thức đang tìm hiểu Nếu trong giờ giảng văn người thầy chỳ ý tớch hợp thỡ học sinh sẽ chỳ ý đến mọi mặt của vấn đề hơn, cỏc em phỏt huy mạnh mẽ hơn nữa tư duy của mỡnh. Khi học giảng văn cũn phải liờn hệ với Tiếng Việt, với Tập làm văn, khụng chỉ cú thế mà cũn phải liờn hệ chớnh phần giảng văn trong toàn bộ chương trỡnh đó học với nhau mà rộng hơn là liờn hệ giữa giảng văn với kiến thức của cỏc mụn học khỏc như Sinh, Sử, Địa, GDCD, Ngoại ngữ,… và tất nhiờn để cú thể trả lời tốt những cõu hỏi tớch hợp của thầy, học sinh khụng thể khụng động nóo , khụng thể khụng nghiờn cứu kĩ càng khi soạn bài, luụn chỳ ý tới mối quan hệ giữa bài học này với bài học kia, mụn học này với mụn học khỏc. Nhờ vậy cũng hỡnh thành cho cỏc em khả năng tư duy tớch hợp trong cỏc tỡnh huống, trong cuộc sống hằng ngày.
 • 20
125003 Truyensolieu guisv

125003 Truyensolieu guisv

L.O.3 Sử dụng các phần mềm tính toán và mô phỏng các kỹ thuật truyền dẫn. 1.4, 2.1, 2.4, 4.4 L.O.3.1.Sử dụng các phần mềm để mô phỏng trực quan các chi tiết của một kỹ thuật truyền dẫn. L.O.4 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật. 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 L.O.4.1 Có khả năng thiết lập nhóm, phối hợp các thành viên trong nhóm nghiên cứu theo chuyên đề do nhóm tự đề xuất hoặc do giảng viên phân công.v.v.
 • 16
BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÍ HỆ ĐIỀU HÀNH

BÀI TẬP LỚN NGUYÊN LÍ HỆ ĐIỀU HÀNH

II. PHẦN CỨNG NHẬP/XUẤT Có nhiều cách nhìn khác nhau về phần cứng nhập/xuất. Các kỹ sư điện tử thì nhìn dưới góc độ là các thiết bị như IC, dây dẫn, bộ nguồn, motor v.v….Các lập trình viên thì nhìn chúng dưới góc độ phần mềm - những lệnh nào thiết bị chấp nhận, chúng sẽ thực hiện những chức năng nào, và thông báo lỗi của chúng bao gồm những gì, nghĩa là chúng ta quan tâm đến lập trình thiết bị chứ không phải các thiết bị này hoạt động như thế nào mặc dù khía cạnh này có liên quan mật thiết với các thao tác bên trong của chúng. Phần này chúng ta đề cập đến một số khái niệm về phần cứng I/O liên quan đến khía cạnh lập trình.
 • 18
đề tài xay dung he thong bai tap lop 1

đề tài xay dung he thong bai tap lop 1

Luận văn tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học: Đề tài xây dựng hệ thống bài tập trong môn đạo đức lớp 1
 • 34
SSKN TIẾNG ANH LỚP 6 SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY (CẤP HUYỆN)

SSKN TIẾNG ANH LỚP 6 SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY (CẤP HUYỆN)

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
 • 25
SKKN LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC TIỄN CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CƠ BẢN TRƯỜNG THPT

SKKN LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC TIỄN CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CƠ BẢN TRƯỜNG THPT

SKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPTSKKN Lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn chương OxiLưu huỳnh môn hóa học lớp 10 cơ bản trường THPT
 • 26
Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)

Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)

Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)
 • 123
hutech_ooad_04_activitydiagram.pdf

hutech_ooad_04_activitydiagram.pdf

• Hệ thống cho phép sinh viên tra cứu thời khóa biểu theo từng học kỳ của lớp. • Hệ thống cho phép giảng viên tra cứu thời khóa biểu giảng dạy trong học kỳ.[r]
 • 21
Thể dục lớp 2 - Tuần 35

Thể dục lớp 2 - Tuần 35

- GV hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình lớp 2 Hoạt động 3: Phần cơ bản (cả lớp-theo nhóm). - Cho học sinh ôn lại một số động tác bài tập[r]
 • 3
SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9

SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9

SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9SKKN Mở rộng, nâng cao một số dạng bài tập từ một dạng bài tập cơ bản của mục III và IV trong bài “ sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học” trong chương trình Hóa học lớp 9
 • 30
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP

Hệ thống lớp lót đáy Mục đích thiết kế lớp lót đáy BCL là nhằm giảm thiểu sự thấm nước rò rỉ vào lớp đất phía dưới bãi chôn lấp và nhờ đó loại trừ khả năng nhiễm bẩn nước ngầm. Các vật liệu thường được sử dụng bao gồm: sét, cát, sỏi, đất, màng địa chất, lưới nhựa, vải địa chất, sét địa chất tổng hợp. Thông thường lớp lót đáy sẽ bao gồm lớp đất nén chặt dưới cùng, tiếp theo là lớp chống thấm (đất sét, nhựa tổng hợp...), lớp trên cùng là lớp sỏi (lớp đặt hệ thống ống thu gom nước rỉ rác). Hệ thống lót có thể có 1 hoặc 2 lớp (hệ thống) lớp. Đối với hệ thống hai lớp lót kết hợp, lớp lót thứ nhất được dùng để thu gom nước rò rỉ, trái lại lớp lót thứ hai có tác dụng như hệ thống phát hiện sự rò rỉ và hỗ trợ cho lớp lót thứ nhất. Lớp lót bằng đất sét: Trong tất cả các dạng thiết kế, xây dựng lớp lót bằng đất sét, vấn đề quan trọng nhất cần lưu ý khi sử dụng đất sét là khuynh hướng hình thành các vét nứt khi bị khô. Để bảo đảm lớp đất sét có tác dụng theo thiết kế, lớp đất sét phải có độ dày 10,16 15,24 cm được nén thích hợp giữa các lớp kế tiếp. Chỉ nên sử dụng một loại sét khi xây dựng lớp lót. (Ths Nguyễn Xuân Cường, bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn,2012, trang 31) Hệ thống thu khí BCL luôn phát sinh một lượng khí trong quá trình vận hành. Các khí chính bao bồm: NH3, CH4, CO2, H2S, H2, O2, N2. Khí sinh ra từ các ô chôn lấp được thu gom qua GCS được bố trí dạng thẳng đứng hoặc nằm ngang.
 • 38
Chương trình giáo dục môn học Công nghệ 10 - năm học 2020 - 2021

Chương trình giáo dục môn học Công nghệ 10 - năm học 2020 - 2021

- Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyện lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động diezen - Đọc được sơ đồ khối của hệ thống. - Học trên lớp[r]
 • 7
“PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIS VIỆT NAM

“PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIS VIỆT NAM

Một thành phần quan trọng trong biểu đổ use case là _ _các kịch bản mô tả hoạt động của hệ thống trong mỗi use case cụ thể._ _+ Xây dựng biểu đồ lớp: Xác định tên các lớp, các thuộc tính[r]
 • 72
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên tiểu học

­Xây d ng Bobliography. ự D y h c xét v  hình th c ti n hành là m t quá trình truy n thơng hai chi u. Vì ạ ọ ề ứ ế ộ ề ề   v y vi c  ng d ng CNTT vào vi c d y h c nĩi chung và nâng cao tính tích c c trong ậ ệ ứ ụ ệ ạ ọ ự   d y – h c nĩi riêng là xu h ạ ọ ướ ng t t y u c a th i đ i. S  dĩ nh  v y là vì CNTT cĩ ấ ế ủ ờ ạ ở ư ậ   nh ng  u th , nh ng th  m nh. B n th  m nh mà CNTT mang l i cho con ng ữ ư ế ữ ế ạ ố ế ạ ạ ườ ử i s   d ng nĩ là : t c đ  cao, nh t quán, chính xác và  n đ nh. ụ ố ộ ấ ổ ị
 • 7
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - BÀI 15 PPS

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - BÀI 15 PPS

Giao tiếp giữa bộ điều khiển và thiết bị là giao tiếp ở mức thấp. Chức năng của bộ điều khiển là giao tiếp với hệ điều hành vì hệ điều hành không thể truy xuất trực tiếp với thiết bị. Việc thông tin thông qua hệ thống đường truyền gọi là bus. Công việc của bộ điều khiển là chuyển đổi dãy các bit tuần tự trong một khối các byte và thực hiện sửa chửa nếu cần thiết. Thông thường khối các byte được tổ chức thành từng bit và đặt trong buffer của bộ điều khiển. Sau khi thực hiện checksum nội dung của buffer sẽ được chuyển vào bộ nhớ chính. Ví dụ : bộ điều khiển cho màn hình đọc các byte của ký tự để hiển thị trong bộ nhớ và tổ chức các tín hiệu để điều khiển các tia của CRT để xuất trên màn ảnh bằng cách quét các tia dọc và ngang. Nếu không có bộ điều khiển, lập trình viên hệ điều hành phải tạo thêm chương trình điều khiển tín hiệu analog cho đèn hình. Với bộ điều khiển , hệ điều hành chỉ cần khởi động chúng với một số tham số như số ký tự trên một dòng, số dòng trên màn hình và bộ điều khiển sẽ thực hiện điều khiển các tia.
 • 6
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của giáo viên tiểu học

Quản lý lớp học thông qua hồ sơ chủ nhiệm lớp. Sổ chủ nhiệm là một trong những lọai sổ sách thuộc quy chế chuyên môn và là một công cụ để hỗ trợ người Giáo viên trong công tác quản lý lớp của mình. Việc thực hiện sổ chủ nhiệm giúp Giáo viên hệ thống các nội dung, số liệu, nhật ký lớp trong suốt năm học một cách có hệ thống, khoa học để dễ dàng theo dõi, đánh giá quá trình dạy và học.
 • 7
Giaoanhinh 9

Giaoanhinh 9

- Bớc 2 : GV phân công khu vực thực hành (cứ 2 hoặc 3 nhóm xác định chung một chiều cao hoặc một khoảng cách) . GV đặt vấn đề trong trờng hợp không đủ hoặc không có giác kế, ta có thể sáng tạo bằng cách nào để có thể đo góc tơng đối chính xác trên mặt đất ? (gấp giấy tạo thành góc và đo góc đó trên thớc đo độ)
 • 23
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10098-7:2013 - ISO/TS 21003-7:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10098-7:2013 - ISO/TS 21003-7:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10098-7:2013 áp dụng cho hệ thống ống nhiều lớp dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong các tòa nhà, để vận chuyển nước sinh hoạt hoặc nước không dành cho sinh hoạt (hệ thống trong nhà) và dùng cho các hệ thống gia nhiệt, dưới áp suất và nhiệt độ thiết kế phù hợp với loại ứng dụng.
 • 13
CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ LỚP 12

CHUYÊN ĐỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ LỚP 12

Chủ đề cực trị hàm số lớp 12 nhằm giúp cho học sinh lớp 12 hệ thống lại kiến thức cũng như tính nhanh cực trị của hàm số.Đây là một trong những chủ đề quan trọng trong thi tốt nghiệp lớp 12.Tài liệu này sẽ góp phần củng cố kiến thức về khảo sát cho các em học sinh lớp 12.
 • 39
GIÁO ÁN HH 9

GIÁO ÁN HH 9

và hoạt động học sinh Phần nội dung cần ghi nhớ Hoạt động 3 : Mở đầu về các khái niệm tỉ số lợng giác của một góc nhọn - GV hớng dẫn cho HS viết các hệ thức trong bài kiểm tra để mỗi vế là một tỉ số giữa hai cạnh của cùng một tam giác .
 • 23
BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Khi chúng ta tạo một kiểu liên kết lớp cha/ lớp con trong hệ thống cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể trình bày một thành viên của lớp con như như là một đối tượng riêng biệt, một bản ghi ri[r]
 • 36
BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN – LỚP 12 THPT

BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN – LỚP 12 THPT

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 thpt
 • 107
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - BÀI 11 PPSX

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - BÀI 11 PPSX

II. PH ẦN CỨNG NHẬP/XUẤT Có nhiều cách nhìn khác nhau về phần cứng nhập/xuất. Các kỹ sư điện tử thì nhìn dưới góc độ là các thiết bị như IC, dây dẫn, bộ nguồn, motor v.v….Các lập trình viên thì nhìn chúng dưới góc độ phần mềm - những lệnh nào thiết bị chấp nhận, chúng sẽ thực hiện những chức năng nào, và thông báo lỗi của chúng bao gồm những gì, nghĩa là chúng ta quan tâm đến lập trình thiết bị chứ không phải các thiết bị này hoạt động như thế nào mặc dù khía cạnh này có liên quan mật thiết với các thao tác bên trong của chúng. Phần này chúng ta đề cập đến một số khái niệm về phần cứng I/O liên quan đến khía cạnh lập trình.
 • 10
skkn khai thac va mo rong he thong bai tap toán 2 de nang cao nang luc giai toan cho hoc sinh lop 2

skkn khai thac va mo rong he thong bai tap toán 2 de nang cao nang luc giai toan cho hoc sinh lop 2

xậy dựng và sử dụng hệ thống bàxậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 xậy dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2 i tập bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 2
 • 23
CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG TÒA NHÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG TÒA NHÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CẤU HÌNH PHÂN CẤP CỦA MẠNG TRUYỀN THÔNG TRONG BMS Một hệ thống BMS có 3 lớp mạng tƣơng ứng với 3 cấp trong hệ thống:  Lớp mạng mức trƣờng FLN - Field level Network  Lớp mạng mức tự độn[r]
 • 27
TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 AN NINH TRONG KIẾN THỨC GIAO THỨC CÓ PHÂN LỚP PPT

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 AN NINH TRONG KIẾN THỨC GIAO THỨC CÓ PHÂN LỚP PPT

từ xa (viết tắt tiếng Anh là ROSE – Remote Operation Service Element). ROSE dựa trên một mô hình máy chủ - tớ (client-server) chung, trong đó một hệ thống (máy tớ) gọi các hoạt động nhất định nào đó trong hệ thống khác (máy chủ). Giao thức có thể được biểu diễn bằng ngôn ngữ kèm theo lệnh gọi và các kết quả hoặc một báo lỗi có thể được trả về từ hoạt động của hệ thống. Đối với một ứng dụng thích hợp với mô hình này công dụng của ROSE có thể tạo thuận lợi cho định nghĩa giao thức. ROSE được dùng trong các giao thức quản trị MHS, thư mục, và mạng OSI. Mô hình, dịch vụ và giao thức ROSE được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO/IEC 9072 đa thành phần.
 • 29
AN NINH TRONG KIẾN TRÚC GIAO THỨC CÓ PHÂN LỚP

AN NINH TRONG KIẾN TRÚC GIAO THỨC CÓ PHÂN LỚP

Lớp vật lý Lớp liên kết dữ liệu Lớp mạng Lớp vận chuyển Lớp phiên làm việc Lớp trình diễn Hệ thống mở A Hệ thống mở B Môi trường vật lý Môi trường vật lý Hệ thống giữ chậm Lớp ứng dụng H[r]
 • 29
PTTKH - CHƯƠNG 4

PTTKH - CHƯƠNG 4

 Xác định các quan hệ  Cách thức tìm các quan hệ giữa các lớp:  Khảo sát biểu đồ trình tự và biểu đồ cộng tác. Nếu Lớp A gửi thông điệp đến lớp B trên biểu đồ tương tác, thì giữa chúng phải có quan hệ; thông thường đó là quan hệ kết hợp hoặc phụ thuộc.
 • 35
MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG

MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG

Nếu tồn tại một liên hệ giữa một lớp nào đó và một lớp cha, hãy chuyên biệt hóa và nâng cao cấu trúc để xác định xem liệu liên hệ này có được áp dụng cho tất cả các lớp con của lớp cha nọ hay không. Nếu có thì gán nó vào lớp cha, nếu không thì dịch xuống cho những lớp con phù hợp. Trong khi tiến hành khái quát hóa, trọng tâm công việc là xác định các ứng xử chung trong một nhóm nhiều lớp chuyên biệt bậc trung. Khi đã xây dựng được một thủ tục hoặc một thuộc tính chung, nên kiểm tra lại xem chúng có thật sự là yếu tố chung của tất cả các lớp chuyên biệt trong phạm vi này. Khái quát hóa được áp dụng chỉ khi chúng ta có một tập hợp các lớp định nghĩa một loại đối tượng riêng biệt và có một số lượng lớn các ứng xử chung. Trọng tâm ở đây là tạo nên lớp cha chứa các ứng xử chung đó.
 • 35
SKKN Tạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tập

SKKN Tạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tập

Tạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tậpTạo hứng thú học môn Tin Học lớp 11 thông qua hệ thống bài tập
 • 23
Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự và quản lý tiền lương

Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự và quản lý tiền lương

Đề tài trình bày chi tiết các vấn đề liên quan đến hệ thống, xác định đầy đủ yêu cầu hệ thống và các biểu đồ UML trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống. Trong pha thiết kế, sau pha xây dựng biểu đồ lớp thiết kế, hệ thống sẽ được thiết kế theo từng chức năng (các use case) trong đó mỗi chức năng được thiết kế gồm các thành phần: Giao diện của chức năng đó, lớp điều khiển và lớp thực thể.
 • 26
THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT LỚP TẬP MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG MỜ (LV THẠC SĨ)

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT LỚP TẬP MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG MỜ (LV THẠC SĨ)

Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)
 • 83
SKKN:“SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI “TÍCH HỢP” TRONG GIẢNG VĂN LỚP 9”

SKKN:“SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI “TÍCH HỢP” TRONG GIẢNG VĂN LỚP 9”

SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”SKKN:“Sử dụng hệ thống câu hỏi “tích hợp” trong giảng văn lớp 9”
 • 21
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA DOCX

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA DOCX

Ứ ng d ụ ng Web v ớ i Web Forms Gvhd: Nguy ễ n T ấ n Tr ầ n Minh Khang Thu ộ c tính id làm đị nh danh cho Form, thu ộ c tính method cĩ giá tr ị là “ POST ” ngh ĩ a là Form s ẽ đượ c g ở i lên máy ch ủ ngay l ậ p t ứ c khi nh ậ n m ộ t s ự ki ệ n do ng ườ i dùng phát ra ( nh ư s ự ki ệ n nh ấ n nút ) và c ờ IsPostBack trên máy ch ủ khi đ ĩ s ẽ cĩ giá tr ị là true. Bi ế n c ờ này cĩ giá tr ị là false n ế u Form đượ c đệ trình v ớ i ph ươ ng th ứ c “ GET ” hay l ầ n đầ u tiên trang đượ c g ọ i. B ấ t k ỳ đ i ề u khi ể n nào hay Form cĩ thu ộ c tính runat=”server” thì đ i ề u khi ể n hay Form này s ẽ đượ c x ử lý b ở i ASP.NET Framework trên máy ch ủ . Thu ộ c tính MS_POSITIONING = “GridLayout” trong th ẻ <Body>, cho bi ế t cách b ố trí các đ i ề u khi ể n trên Form theo d ạ ng l ướ i, ngồi ra ta cịn cĩ th ể b ố trí các đ i ề u khi ể n trơi l ổ i trên trang, b ằ ng cách gán thu ộ c tính MS_POSITIONING thành “FlowLayout”.
 • 282
NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN LOẠI LỚP ÍT MẪU TỪ TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN LOẠI LỚP ÍT MẪU TỪ TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một hệ thống gọi là hệ thống quyết định với chi phí, hệ thống giúp cải thiện khả năng phân loại chính xác của lớp nhỏ trong tập dữ liệu mất cân b[r]
 • 8
ỨNG DỤNG WEB VỚI WEB FORMS DOCX

ỨNG DỤNG WEB VỚI WEB FORMS DOCX

Các d ị ch v ụ Web Gvhd: Nguy ễ n T ấ n Tr ầ n Minh Khang Ch ươ ng 16 Các d ị ch v ụ Web Hi ệ n nay, v ẫ n cịn m ộ t s ố h ạ n ch ế l ớ n trong các ứ ng d ụ ng Web. Ng ườ i dùng b ị gi ớ i h ạ n ch ỉ th ự c hi ệ n đượ c nh ữ ng n ộ i dung đ ã đượ c c ấ u trúc cho m ộ t trang c ụ th ể và xem d ữ li ệ u thơng qua m ộ t s ố giao di ệ n c ụ th ể nào đ ĩ đ ã đượ c thi ế t k ế trên máy ch ủ . Do đ ĩ ng ườ i dùng mu ố n l ấ y đượ c thơng tin đượ c linh độ ng và hi ệ u qu ả h ơ n. H ơ n n ữ a, thay vì ta hi ể n th ị thơng tin thơng qua trình duy ệ t Web, ta mu ố n ch ạ y m ộ t ph ầ n m ề m tr ự c ti ế p trên máy khách mà cĩ th ể trao đổ i d ữ li ệ u trên máy ch ủ tu ỳ ý. Cơng ngh ệ .NET cho phép xây d ụ ng cách d ị ch v ụ Web ( Web Services ) đ áp ứ ng
 • 281
TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C# VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA PHẦN 1 PPS

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C# VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA PHẦN 1 PPS

4. .NET cho các thiết bị không phải PC như điện thoại (cell phone), thiết bị game 1.2 .NET Framework .Net hỗ trợ tích hợp ngôn ngữ, tức là ta có thể kế thừa các lớp, bắt các biệt lệ, đa hình thông qua nhiều ngôn ngữ. .NET Framework thực hiện được việc này nhờ vào đặc tả Common Type System - CTS (hệ thống kiểu chung) mà tất cả các thành phần .Net đều tuân theo. Ví dụ, mọi thứ trong .Net đều là đối tượng, thừa kế từ lớp gốc
 • 28
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  ĐỒ ÁN TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C VÀ ỨNG DỤNG MINH HỌA PPS

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐỒ ÁN TÌM HIỂU NGÔN NGỮ C VÀ ỨNG DỤNG MINH HỌA PPS

Các d ị ch v ụ Web Gvhd: Nguy ễ n T ấ n Tr ầ n Minh Khang Ch ươ ng 16 Các d ị ch v ụ Web Hi ệ n nay, v ẫ n cịn m ộ t s ố h ạ n ch ế l ớ n trong các ứ ng d ụ ng Web. Ng ườ i dùng b ị gi ớ i h ạ n ch ỉ th ự c hi ệ n đượ c nh ữ ng n ộ i dung đ ã đượ c c ấ u trúc cho m ộ t trang c ụ th ể và xem d ữ li ệ u thơng qua m ộ t s ố giao di ệ n c ụ th ể nào đ ĩ đ ã đượ c thi ế t k ế trên máy ch ủ . Do đ ĩ ng ườ i dùng mu ố n l ấ y đượ c thơng tin đượ c linh độ ng và hi ệ u qu ả h ơ n. H ơ n n ữ a, thay vì ta hi ể n th ị thơng tin thơng qua trình duy ệ t Web, ta mu ố n ch ạ y m ộ t ph ầ n m ề m tr ự c ti ế p trên máy khách mà cĩ th ể trao đổ i d ữ li ệ u trên máy ch ủ tu ỳ ý. Cơng ngh ệ .NET cho phép xây d ụ ng cách d ị ch v ụ Web ( Web Services ) đ áp ứ ng
 • 281
TÌM HIỂU C VÀ ỨNG DỤNG PPS

TÌM HIỂU C VÀ ỨNG DỤNG PPS

Các d ị ch v ụ Web Gvhd: Nguy ễ n T ấ n Tr ầ n Minh Khang Ch ươ ng 16 Các d ị ch v ụ Web Hi ệ n nay, v ẫ n cịn m ộ t s ố h ạ n ch ế l ớ n trong các ứ ng d ụ ng Web. Ng ườ i dùng b ị gi ớ i h ạ n ch ỉ th ự c hi ệ n đượ c nh ữ ng n ộ i dung đ ã đượ c c ấ u trúc cho m ộ t trang c ụ th ể và xem d ữ li ệ u thơng qua m ộ t s ố giao di ệ n c ụ th ể nào đ ĩ đ ã đượ c thi ế t k ế trên máy ch ủ . Do đ ĩ ng ườ i dùng mu ố n l ấ y đượ c thơng tin đượ c linh độ ng và hi ệ u qu ả h ơ n. H ơ n n ữ a, thay vì ta hi ể n th ị thơng tin thơng qua trình duy ệ t Web, ta mu ố n ch ạ y m ộ t ph ầ n m ề m tr ự c ti ế p trên máy khách mà cĩ th ể trao đổ i d ữ li ệ u trên máy ch ủ tu ỳ ý. Cơng ngh ệ .NET cho phép xây d ụ ng cách d ị ch v ụ Web ( Web Services ) đ áp ứ ng
 • 281
BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN – LỚP 12 THPT

BIÊN SOẠN HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG DẠY HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN – LỚP 12 THPT

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 thpt.pdf
 • 107

Xem thêm

Từ khóa: form và các control trong visual basiccác phát biểu và hàm chuẩn trong visual basichàm và thủ tục trong visual basichàm toán học trong visual basiccác kiểu dữ liệu trong visual basichàm kiểm tra số nguyên tố trong visual basiccác loại dữ liệu trong visual basiccác bài tập trong visual basiccác kiểu dữ liệu trong visual basic 6 0các tính năng mới trong visual basic 6 0sử dụng hàm callback trong visual basiccác hàm trong cbài giảng các hàm trong excelthuat toan trong visual basicbẫy lỗi trong visual basicBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam