0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Định tuyến thích nghi

GIẢI PHÁP ĐỊNH TUYẾN THÍCH NGHI NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

GIẢI PHÁP ĐỊNH TUYẾN THÍCH NGHI NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

ĐỖ XUÂN THIỆU, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội Tóm tắt: Mạng cảm biến không dây có đặc thù là có thể gửi và nhận thông tin trong các điều kiện địa hình khác nhau. Nguồn cung cấp cho các nút cảm biến ở các điều kiện khác nhau, có thể được thực hiện bằng các dạng nguồn khác nhau, như nguồn ắc quy, pin, pin mặt trời, nguồn chỉnh lưu dòng điện xoay chiều,…Vấn đề định tuyến trong mạng, kết nối thông tin giữa các nút và trung tâm trong các mạng như vậy cần phối hợp đồng bộ giữa các nguồn, đảm bảo độ tin cậy và kéo dài thời gian sống của mạng là rất cần thiết. Bài báo này đưa ra một giải pháp định tuyến, tính đến đặc tính năng lượng nguồn cung cấp trong các nút mạng. Bằng cách tính toán hàm giá phụ thuộc khoảng cách giữa các nút, độ dốc năng lượng và công suất phát tại nút gốc, giao thức định tuyến sẽ lựa chọn được con đường tối ưu theo hàm giá thấp nhất để truyền dữ liệu. Kết hợp việc xác định năng lượng còn lại trên mỗi nút và hàm giá, giải pháp định tuyến này sẽ đảm bảo định tuyến tối ưu theo sự nhận thức về năng lượng, đồng thời thích hợp với mạng có các nút mạng được cấp với các loại nguồn khác nhau.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP KẾT NỐI VÀO CỔNG CONSOLE CỦA MAINBOARD P2 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP KẾT NỐI VÀO CỔNG CONSOLE CỦA MAINBOARD P2 PPS

7.2.4. Những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP .................................. 146 7.2.5. Kiểm tra cấu hình RIP .................................................................... 149 7.2.6. Xử lý sự cố về hoạt động cập nhật của RIP ................................... 151 7.2.7. Ngăn không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếp .................................................................................................................. 153
 • 6
ĐỊNH TUYẾN TĨNH

ĐỊNH TUYẾN TĨNH

Định tuyến tĩnh sử dụng trong 3 trường hợp chính:  Cho phép việc duy trì bảng định tuyến đơn giản trong mạng nhỏ, ít khả năng mở rộng.  Định tuyến cho mạng cụt. Mạng cụt là mạng chỉ có kết nối đến 1 router duy nhất, và router này không có hàng xóm nào khác.
 • 42
BÁO CÁO TÌM HIỂU RIPV1, RIPV2

BÁO CÁO TÌM HIỂU RIPV1, RIPV2

Trong khoảng thời gian giữ chậm này, nếu bộ định tuyến nhận TRANG 15 Page 15 Trong suốt thời gian giữ chậm, nếu bộ định tuyến nhận được thông tin cập nhật từ một bộ định tuyến lân cận kh[r]
 • 30
BAO CAO NETWORD 4909

BAO CAO NETWORD 4909

TRÁNH ĐỊNH TUYẾN VÒNG LẶP BẰNG THỜI GIAN GIỮ CHẬM Tình trạng lặp vòng đến vô hạn có thể tránh được bằng sử dụng thời gian giữ chậm như sau: Khi bộ định tuyến nhận được từ bộ định tuyến l[r]
 • 26
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

TRÁNH ĐỊNH TUYẾN VÒNG LẶP BẰNG THỜI GIAN GIỮ CHẬM Tình trạng lặp vòng đến vô hạn có thể tránh được bằng sử dụng thời gian giữ chậm như sau: Khi bộ định tuyến nhận được từ bộ định tuyến l[r]
 • 26
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

TRÁNH ĐỊNH TUYẾN VÒNG LẶP BẰNG THỜI GIAN GIỮ CHẬM Tình trạng lặp vòng đến vô hạn có thể tránh được bằng sử dụng thời gian giữ chậm như sau: Khi bộ định tuyến nhận được từ bộ định tuyến l[r]
 • 26
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET sẽ trình bày một số vấn đề về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET, một số giải pháp để chống tấn công trong giao thức định tuyến mạng MANET, cụ thể là tấn công Blackhole trong giao thức định tuyến AODV.
 • 25
Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)

Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)

Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)
 • 32
THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)
 • 25
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HỆ TÍNH CCNA PHẦN 2 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HỆ TÍNH CCNA PHẦN 2 POTX

7.2.4. Những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP .................................. 146 7.2.5. Kiểm tra cấu hình RIP .................................................................... 149 7.2.6. Xử lý sự cố về hoạt động cập nhật của RIP ................................... 151 7.2.7. Ngăn không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếp .................................................................................................................. 153
 • 6
CƠ BẢN GIỚI THIỆU MẠNG WAN & ROUTER PART2 PPT

CƠ BẢN GIỚI THIỆU MẠNG WAN & ROUTER PART2 PPT

7.2.4. Những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP .................................. 146 7.2.5. Kiểm tra cấu hình RIP .................................................................... 149 7.2.6. Xử lý sự cố về hoạt động cập nhật của RIP ................................... 151 7.2.7. Ngăn không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếp .................................................................................................................. 153
 • 6
Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)
 • 139
CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC OSPF BẢN FULL CHI TIẾT

CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC OSPF BẢN FULL CHI TIẾT

OSPF là giao thức định tuyến dạng Link-State dựa trên chuẩn mở được phát triển để thay thế phương thức Distance Vector( RIP ).RIP là một giao thức định tuyến trong những ngày đầu của mạng internet nhưng do phụ thuộc vào số lượng hop mà Router có thể đi được chỉ là 15 nên RIP nhanh chóng không thể chấp nhận được trong các mạng lớn hơn. Các mạng lớn cần 1 giải pháp mạnh mẽ hơn. OSPF là 1 giao thức định tuyến classless mà sử dụng khái niệm vùng cho khả năng mở rộng. nó sử dụng thông só Cost để tính toán đường đi tốt nhất. OSPF sử dụng băng thông làm thước đo chi phí
 • 35
ROUTE DISTINGUISHER ROUTE TARGETS MP BGP VÀ ADDRESS FAMILIES PPSX

ROUTE DISTINGUISHER ROUTE TARGETS MP BGP VÀ ADDRESS FAMILIES PPSX

- Cập nhật MP-BGP được nhận bởi PE2 và tuyến được lưu trữ trong bảng VRF tương ứng cho Customer A dựa trên nhãn VPN. Các tuyến MP-BGP nhận được được phân phối vào các tiến trình định tuyến VRF PE-CE, và tuyến được quảng bá tới CE2-A. Các thuộc tính commynity BGP mở rộng khác như SoO (site of origin) có thể dùng chủ yếu trong quảng bá cập nhật MP-iBGP. Thuộc tính SoO được dùng để xác định site cụ thể từ tuyến học được của PE và ứng dụng trong việc chống vòng lặp tuyến (routing loop) vì nó xác định được nguồn của site nên có thể ngăn việc quảng cáo lại mạng cho site đã gửi quảng cáo đó. SoO xác định duy nhất một site từ một tuyến mà PE học được. SoO cho phép lọc lưu lượng dựa trên site mà lưu lượng đó xuất phát. Khả năng lọc của SoO giúp quản trị lưu lượng MPLS VPN và chống vòng lặp tuyến xảy ra trong cấu trúc mạng hỗn hợp và phức tạp, các site khách hàng trong đó có thể xử lý các kết nối qua MPLS VPN backbone như các kết nối cửa sau (backdoor link) giữa các site.
 • 3
MULTIBOOKS  TỔNG HỢP IT  PC PART 245 PPTX

MULTIBOOKS TỔNG HỢP IT PC PART 245 PPTX

Một chú ý nữa là redistribution chỉ có thể xy ra giữa các giao thức định tuyến tương ứng với cùng một giao thức lớp 3 (IP, IPX hay Apple Talk). Một vài giao thức định tuyến thì tự động redistribution mà không cần phải cấu hình, tuy nhiên thường là ta phải cấu hình thì quá trình redistribution mới diễn ra.
 • 5
GIÁO TRÌNH THỰC TẬP DÁNH GIÁ ĐẤT PART 3 PPS

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP DÁNH GIÁ ĐẤT PART 3 PPS

2. Ph ươ ng pháp: - L ượ ng hóa yêu c ầ u s ử d ụ ng đấ t đ ai thông qua phân c ấ p yêu t ố . - Phân c ấ p y ế u t ố th ườ ng theo các c ấ p sau: S1- thích nghi cao; S2 – thích nghi trung bình; S3 thích nghi kém; N - không thích nghi.
 • 10
Nghiên cứu định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biển không dây

Nghiên cứu định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biển không dây

Trong bài báo này, nhóm tác giả sử dụng hai đồ thị phẳng là RNG (Relative Neighbor Graph) và GG (Gabriel Graph) trong định tuyến khôi phục. Qua mô phỏng, đánh giá định tuyến khôi phục trên đồ thị phẳng RNG và GG, nhóm tác giả đã thấy được định tuyến khôi phục trên đồ thị RNG cho kết quả tốt hơn xét về tỉ lệ phân phối gói tin thành công từ nguồn đến đích, chi phí giao thức định tuyến được sử dụng.
 • 6
NGHIÊN CỨU MỘT GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

NGHIÊN CỨU MỘT GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)
 • 29
Định tuyến

Định tuyến

- Ví dụ: cấu hình OSPF đơn vùng 1. Cấu hình OSPF: các câu lệnh bắt buộc Router(config)# router ospf 123 Khởi động giao thức định tuyến OSPF với process id là 123. Process ID là một giá trị nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 65535. Proccess ID không có liên quan đến OSPF area.
 • 25
MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ SỐ HIỆU MẠNG

MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ SỐ HIỆU MẠNG

CHÍNH SÁCH ĐỊNH TUYẾN CHO SỐ HIỆU MẠNG DỰ ĐỊNH XIN CẤP CHÍNH SÁCH ĐỊNH TUYẾN HƯỚNG VÀO: KHAI THEO NGÔN NGỮ ĐẶC TẢ CHÍNH _sách định tuyến RPSL_ Ví dụ: import: from AS1234 action pref=100;[r]
 • 2
ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ MẠNG PHẦN 2 POTX

ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ MẠNG PHẦN 2 POTX

Các mạng nhỏ có thể có các bảng định tuyến được cấu hình thủ công, còn những mạng lớn hơn có topo mạng phức tạp và thay đổi liên tục thì xây dựng thủ công các bảng định tuyến là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết mạng điện thoại chuyển mạch chung (public switched telephone network - PSTN) sử dụng bảng định tuyến được tính toán trước, với những tuyến dự trữ nếu các lộ trình trực tiếp đều bị nghẽn. Định tuyến động (dynamic routing) cố gắng giải quyết vấn đề này bằng việc xây dựng bảng định tuyến một cách tự động, dựa vào những thông tin được giao thức định tuyến cung cấp, và cho phép mạng hành động gần như tự trị trong việc ngăn chặn mạng bị lỗi và nghẽn.
 • 37
CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

1. Định tuyến cố định  Các node trong mạng chứa bảng định tuyến cố định nhằm cung cấp cho chúng những thông tin cần thiết để phân hướng các gói qua mạng.  Các bảng tạo tuyến này được tạo sẵn và nạp vào các node mạng khi mạng được xây dựng
 • 27
Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)

Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)

Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)
 • 97
CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

4.3. Giao thức định tuyến động OSPF T ổ ng Quan V ề OSPF OSPF là m ộ t giao th ứ c đị nh tuy ế n theo tr ạ ng thái đườ ng liên k ế t đượ c tri ể n khai d ự a trên các chu ẩ n m ở . OSPF đượ c mô t ả trong nhi ề u chu ẩ n c ủ a IETF (Internet Engineering Task Force). Chu ẩ n m ở ở đ ây có ngh ĩ a là OSPF hoàn toàn m ở v ớ i công c ộ ng, không có tính độ c quy ề n.
 • 21
Kịch bản báo hiệu chuyển giao, định tuyến, cập nhật vị trí

Kịch bản báo hiệu chuyển giao, định tuyến, cập nhật vị trí

chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,
 • 20
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIPV1RIPV2

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIPV1RIPV2

Hình 8: Thời gian gữi chậm ở mỗi bộ định tuyến Trong suốt thời gian giữ chậm, nếu bộ định tuyến nhận được thông tin cập nhật từ một bộ định tuyến lân cận khác không phải là bộ định tuyến[r]
 • 27
ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

K T LUẬN Mạng Manet hiện đang tham gia vào mọi mặt của cuộc sống và h a hẹn sẽ ph t triển mạnh mẽ trong tương lai. Do là một ph n công nghệ của mạng không dây n n mạng Manet được thừa hưởng nhi u ưu điểm của mạng không dây hiện nay và đồng thời cũng có những ưu thế đặc biệt mà c c mạng kh c không có. Luận văn là s nhìn nhận tổng quan v mạng Manet. Ngoài ra luận văn cũng tập trung vào nghi n c u c c giao th c định tuyến mạng Manet hiện nay. Qua đó chúng ta thấy được thế mạnh và hạn chế của từng loại giao th c
 • 23
BÀI GIẢNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI

BÀI GIẢNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI

TRANG 8 ĐỊNH TUYẾN – NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN U GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ROUTING PROTOCOLS TRANG 9 ĐỊNH TUYẾN – NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN U GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN – QUY TRÌNH TÌM TRANG 10 ĐỊNH TU[r]
 • 41
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN IGRP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN IGRP

Chu kỳ cập nhật của IGRP là 90 giõy. Do cú sự rung pha nờn độ dự trữ cho phộp là 20% mức dưới so với thời gian cập nhật chuẩn và đảm bảo tớnh đồng bộ. Cú nghĩa là thời gian cập nhật được phộp nằm trong khoảng 72 đến 90 s tớnh từ thời điểm cập nhật trước. Khi router đầu tiờn được học (ta hiểu khỏi niệm học là mỗi router muốn biết trạng thỏi mạng như nhế nào nú sẽ update thụng tin mạng từ cỏc router lỏng giềng) khi đú bộ định thời treo được thiết lập cho quỏ trỡnh định tuyến là 270s, tức là bằng 3 lần thời gian mỗi chu kỳ cập nhật. Bộ định thời xoỏ cũng được thiết lập đồng thời với bộ định thời treo, thời gian định thời sẽ là 630s bằng với 9 lần chu kỳ cập nhật. Sau mỗi lần cập nhật, cỏc bộ định thời lại được khởi tạo lại. Nếu bộ định thời treo bị tràn trước khi một cập nhật được “nghe” thấy, tuyến được kết luận là bị ngắt. Nú sẽ tiếp tục giữ thực trạng bảng định tuyến và quảng bỏ về việc ngắt liờn lạc cho đến khi bộ định thời xoỏ kết thỳc. Khi đú tuyến sẽ bị xoỏ khỏi bảng định tuyến.
 • 34
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF VÀ MÔ PHỎNG PPT

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF VÀ MÔ PHỎNG PPT

 KHÁI NIỆM ĐỊNH TUYẾN ROUTING: - Định tuyến là quá trình chọn lựa các đường đi trên một mạng máy tính để gửi dữ liệu qua đó.. - Định tuyến chỉ ra hướng, đường đi tốt nhất best pathtừ ng[r]
 • 27
QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

Giao thức được định tuyến (routed protocols hay routable protocols ) M ộ t giao th ứ c đ ã đượ c đị nh tuy ế n là b ấ t k ỳ m ộ t giao th ứ c m ạ ng nào cung c ấ p đầ y đủ thông tin trong đị a ch ỉ t ầ ng m ạ ng c ủ a nó để cho phép m ộ t gói tin đượ c truy ề n đ i t ừ m ộ t máy ch ủ (host) đế n máy ch ủ khác d ự a trên s ự s ắ p x ế p v ề đị a ch ỉ , không c ầ n bi ế t đế n đườ ng đ i t ổ ng th ể t ừ ngu ồ n đế n đ ích. Giao th ứ c đ ã đượ c đị nh tuy ế n đị nh ngh ĩ a khuôn d ạ ng và m ụ c đ ích c ủ a các tr ườ ng có trong m ộ t gói. Các gói thông th ườ ng đượ c v ậ n chuy ể n t ừ h ệ th ố ng cu ố i đế n m ộ t h ệ th ố ng cu ố i khác. H ầ u nh ư t ấ t c ả giao th ứ c ở t ầ ng 3 các giao th ứ c khác ở các t ầ ng trên đề u có th ể đượ c đị nh tuy ế n, IP là m ộ t ví d ụ . Ngh ĩ a là gói tin đ ã đ u ợ c đị nh h ướ ng (có đị a ch ỉ rõ ràng )gi ố ng nh ư lá th ư đ ã đượ c ghi đị a ch ỉ rõ ch ỉ còn ch ờ routing (tìm đườ ng đ i đế n đị a ch ỉ đ ó)
 • 149
BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 P19 PPTX

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 P19 PPTX

ĐỊNH TUYẾN TRÊN ĐỊA HÌNH VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN THIÊN NHIÊN KHÁC NHAU 11.1 CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ YÊU CẦU CƠ BẢN KHI ĐỊNH TUYẾN Khi định tuyến phải thảo mãn một số yêu c[r]
 • 7
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG (CDN) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHO DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MYTV CỦA VNPT

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG (CDN) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHO DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MYTV CỦA VNPT

- Kỹ thuật định tuyến yêu cầu NSD: Việc định tuyến này được thực hiện với một số kỹ thuật như sử dụng dịch vụ tìm kiếm địa chỉ mạng, sửa đổi giao thức định tuyến mạng hay sửa đổi ứng dụn[r]
 • 21
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

 KHÁI NIỆM ĐỊNH TUYẾN ROUTING: - Định tuyến là quá trình chọn lựa các đường đi trên một mạng máy tính để gửi dữ liệu qua đó.. - Định tuyến chỉ ra hướng, đường đi tốt nhất best pathtừ ng[r]
 • 27
REDISTRIBUTE GOOD  REDISTRIBUTE ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG RIP, OSPF, EIGRP

REDISTRIBUTE GOOD REDISTRIBUTE ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG RIP, OSPF, EIGRP

Khi đường đi từ nguồn đến đích trải qua nhiều chặng và mỗi chặng chạy một giao thức định tuyến khác nhau thì liệu các Router sẽ dựa trên thông số nào để tính toán metric đến đích và liệu các giao thức định tuyến khác nhau có trao đổi thông tin cập nhật định tuyến cho nhau hay ko?Mặc định các giao thức định tuyến không trao đổi thông tin cập nhật định tuyến cho nhau, để điều này xảy ra, ta phải redistribute giữa các giao thức định tuyến. Vì metric của các giao thức định tuyến khác nhau là khác nhau, nêu khi redistribute vào giao thức định tuyến nào ta phải định nghĩa metric theo định dạng của giao thức định tuyến đó. Ví dụ OSPF tính toán metric theo COST, nhưng khi redistribute vào RIP nó phải được đặt metric theo HOP COUNT
 • 2
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

NHƯNG CÁC BỘ ĐỊNH TUYẾN CÒN BIẾT NHIỀU HƠN PHẠM VI TRONG MẠNG, MỘT BỘ ĐỊNH TUYẾN KHÔNG NHỮNG CHỈ BIẾT CÁC ĐỊA CHỈ CỦA TẤT CẢ CÁC MÁY TÍNH MÀ CÒN BIẾT CÁC CẦU NỐI VÀ CÁC BỘ ĐỊNH TUYẾN KHÁ[r]
 • 6
IP VÀ ĐỊNH TUYẾN PPTX

IP VÀ ĐỊNH TUYẾN PPTX

- Giao thức trạng thái liên kết đòi hỏi nhiều thời gian xử lý trên mỗi router nhưng giảm được sự tiêu thụ băng thông vì mỗi router không cần gửi toàn bộ bảng định tuyến của mình. Hơn nữa, router cũng không dễ dàng theo dõi lỗi trên mạng vì bản tin trạng thía từ một router không thay đổi khi lan truyền trên mạng(ngược lại với phương pháp vecto khoảng cách, giá trị hop count tăng lên mỗi khi thông tin định tuyến đi qua một router khác.
 • 27
Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)
 • 31
Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Giao thức OSPF là giao thức định tuyến động thuộc nhóm Link State. Trên mỗi Router (bộ định tuyến) đều có bản đồ mạng của cả vùng (bảng định tuyến).Từ bảng định tuyến này Router sẽ tự tính toán ra đường đi ngắn nhất và xây dựng bảng định tuyến cho nó.Giao thức OSPF được sử dụng rộng rãi trong các công ty cho hệ thống mạng lớn.
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng và phân bổ đất tại xã thuận hà huyện đắk songphan bo nguon tai nguyenchức năng phân phối lại tài nguyênkế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nvlttphương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếpsự phân bố của tài nguyên nước trên bề mặt trái đấtphát triển công nghiệp nông thôn góp phần phân bó lại lao động và dân cư tạo việc làm tại chỗ tăng thu nhập và sức mua cho thị trường nông thônmạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt namtính cân bằng nước và phân bổ tài nguyên nước trong trường hợp hạn hán thiếu nước nghiêm trọng hoặc có sự cố nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn tương laibảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳngcâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9phan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđề tài tìm hiểu cơ chế rmi của java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bốBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM