0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Định tuyến cố định

CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

III. Định tuyến  Chức năng đầu tiên của mạng chuyển mạch gói là nhận gói tin từ trạm nguồn và phân phối tới trạm đích. Để hoàn thành điều này thì 1 đường dẫn hoặc 1 lộ trình phải được thiết lập. Đây chính là quá trình định tuyến.
 • 27
CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC OSPF BẢN FULL CHI TIẾT

CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC OSPF BẢN FULL CHI TIẾT

Sau khi các bộ định tuyến xác định vai trò chủ hay tớ, chúng chuyển sang chế độ Exchange. Chủ dẫn dắt tớ thông qua quá trình trao đổi các DBD miêu tả cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết, địa chỉ bộ định tuyến quảng cáo, giá của liên kết và số trình tự. Bộ định tuyến xác nhận DBD bằng việc gửi các gói LSAck. Mỗi bộ định tuyến so sánh thông tin nó nhận được DBD với thông tin chúng đang có.nếu BDB quảng cáo 1 trạng thái liên kết mới, bộ định tuyến sẽ chuyển sang trạng thái Loading bằng cách gửi gói LSR (loại 3)về mục mới này .Để trả lời cho LSR, bộ định tuyến gửi thông tin trạng thái liên kết đầy đủ ,sử dụng gói LSU(loại 4). Mỗi LSU mang nhiều LSA.
 • 35
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF VÀ MÔ PHỎNG PPT

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF VÀ MÔ PHỎNG PPT

 KHÁI NIỆM ĐỊNH TUYẾN ROUTING: - Định tuyến là quá trình chọn lựa các đường đi trên một mạng máy tính để gửi dữ liệu qua đó.. - Định tuyến chỉ ra hướng, đường đi tốt nhất best pathtừ ng[r]
 • 27
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG (CDN) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHO DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MYTV CỦA VNPT

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MẠNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG (CDN) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG VÀO VIỆC QUẢN LÝ PHÂN PHỐI NỘI DUNG CHO DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MYTV CỦA VNPT

- Kỹ thuật định tuyến yêu cầu NSD: Việc định tuyến này được thực hiện với một số kỹ thuật như sử dụng dịch vụ tìm kiếm địa chỉ mạng, sửa đổi giao thức định tuyến mạng hay sửa đổi ứng dụn[r]
 • 21
BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 P19 PPTX

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 P19 PPTX

ĐỊNH TUYẾN TRÊN ĐỊA HÌNH VÀ THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN THIÊN NHIÊN KHÁC NHAU 11.1 CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ YÊU CẦU CƠ BẢN KHI ĐỊNH TUYẾN Khi định tuyến phải thảo mãn một số yêu c[r]
 • 7
QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

ƒ Constrained Shortest Path First (CSPF) Thông số định tuyến (Routing metrics) M ộ t thông s ố đị nh tuy ế n bao g ồ m b ấ t k ỳ giá tr ị nào đượ c dùng b ở i thu ậ t toán đị nh tuy ế n để xác đị nh m ộ t l ộ trình có t ố t h ơ n l ộ trình khác hay không. Các thông s ố có th ể là nh ữ ng thông tin nh ư b ă ng thông (bandwidth), độ tr ễ (delay), đế m b ướ c truy ề n, chi phí đườ ng đ i, tr ọ ng s ố , kích th ướ c t ố i đ a gói tin (MTU - Maximum transmission unit), độ tin c ậ y, và chi phí truy ề n thông. B ả ng đị nh tuy ế n ch ỉ l ư u tr ữ nh ữ ng tuy ế n t ố t nh ấ t có th ể , trong khi c ơ s ở d ữ li ệ u tr ạ ng thái k ế t n ố i hay topo có th ể l ư u tr ữ t ấ t c ả nh ữ ng thông tin khác.
 • 149
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN IGRP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN IGRP

Xột về cấu tạo của Router: Cũng như mỏy tớnh, nếu mỏy tớnh cú bốn thành phần cơ bản là CPU, bộ nhớ, cỏc giao tiếp như bàn phớm, màn hỡnh và cuối cựng là hệ thống bus để trao đổi thụng tin giữa cỏc thành phần, thỡ Router cũng như vậy và cũng cú thể coi là một mỏy tớnh. Tuy nhiờn Router lại là một mỏy tớnh cú chức năng riờng biệt, thay vỡ cú cỏc thành phần được chỉ định cho cỏc thiết bị xuất video và õm thanh, thiết bị bàn phớm và chuột cũng như toàn bộ hệ thống phần mềm GUI thụng thường dễ sử dụng của một mỏy tớnh hiện đại thỡ Router lại được dành riờng cho định tuyến. Giống như mỏy tớnh cần những hệ điều hành để chạy cỏc ứng dụng phần mềm, Router cũng cần cỏc phần mềm điều hành hoạt động liờn mạng (Internetworking Operating Software IOS) để thực thi việc điều khiển cũng như lập cấu hỡnh cho Router. Sau khi được gắn kết bằng những kết nối vật lý, chỳng ta chưa thể cú quỏ trỡnh trao đổi cỏc gúi tin giữa cỏc Router ngay được mà nhất thiết phải cần quỏ trỡnh thống nhất hoạt động giữa chỳng (được tỏc động bằng cỏch đặt cấu hỡnh cho Router). Người làm việc với Router sẽ trao đổi thụng tin với nú bằng cỏch thiết lập cỏc tập lệnh qua bàn phớm và nhỡn những tỏc động cũng như cấu hỡnh của Router trờn một màn hỡnh hiển thị. Cú được quỏ trỡnh giao tiếp như vậy chớnh là nhờ cỏc phần mềm điều hành đó được xõy dựng và cài đặt sẵn cho thiết bị.
 • 34
MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ SỐ HIỆU MẠNG

MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ SỐ HIỆU MẠNG

CHÍNH SÁCH ĐỊNH TUYẾN CHO SỐ HIỆU MẠNG DỰ ĐỊNH XIN CẤP CHÍNH SÁCH ĐỊNH TUYẾN HƯỚNG VÀO: KHAI THEO NGÔN NGỮ ĐẶC TẢ CHÍNH _sách định tuyến RPSL_ Ví dụ: import: from AS1234 action pref=100;[r]
 • 2
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

NHỮNG KHÁI NIỆM SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

NHƯNG CÁC BỘ ĐỊNH TUYẾN CÒN BIẾT NHIỀU HƠN PHẠM VI TRONG MẠNG, MỘT BỘ ĐỊNH TUYẾN KHÔNG NHỮNG CHỈ BIẾT CÁC ĐỊA CHỈ CỦA TẤT CẢ CÁC MÁY TÍNH MÀ CÒN BIẾT CÁC CẦU NỐI VÀ CÁC BỘ ĐỊNH TUYẾN KHÁ[r]
 • 6
Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)
 • 139
CƠ BẢN GIỚI THIỆU MẠNG WAN & ROUTER PART2 PPT

BẢN GIỚI THIỆU MẠNG WAN & ROUTER PART2 PPT

6.2.4. Phân loại các giao thức định tuyến................................................. 118 6.2.5. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo vector khoảng cách ....... 118 6.2.6. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết 121 6.3. Tổng quát về giao thức định tuyến ......................................................... 121
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HỆ TÍNH CCNA PHẦN 2 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HỆ TÍNH CCNA PHẦN 2 POTX

6.2.4. Phân loại các giao thức định tuyến................................................. 118 6.2.5. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo vector khoảng cách ....... 118 6.2.6. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết 121 6.3. Tổng quát về giao thức định tuyến ......................................................... 121
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP KẾT NỐI VÀO CỔNG CONSOLE CỦA MAINBOARD P2 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP KẾT NỐI VÀO CỔNG CONSOLE CỦA MAINBOARD P2 PPS

6.2.4. Phân loại các giao thức định tuyến................................................. 118 6.2.5. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo vector khoảng cách ....... 118 6.2.6. Đặc điểm của giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết 121 6.3. Tổng quát về giao thức định tuyến ......................................................... 121
 • 6
THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)
 • 25
Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)

Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)

Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)
 • 32
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET sẽ trình bày một số vấn đề về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET, một số giải pháp để chống tấn công trong giao thức định tuyến mạng MANET, cụ thể là tấn công Blackhole trong giao thức định tuyến AODV.
 • 25
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

TRÁNH ĐỊNH TUYẾN VÒNG LẶP BẰNG THỜI GIAN GIỮ CHẬM Tình trạng lặp vòng đến vô hạn có thể tránh được bằng sử dụng thời gian giữ chậm như sau: Khi bộ định tuyến nhận được từ bộ định tuyến l[r]
 • 26
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

TRÁNH ĐỊNH TUYẾN VÒNG LẶP BẰNG THỜI GIAN GIỮ CHẬM Tình trạng lặp vòng đến vô hạn có thể tránh được bằng sử dụng thời gian giữ chậm như sau: Khi bộ định tuyến nhận được từ bộ định tuyến l[r]
 • 26
BAO CAO NETWORD 4909

BAO CAO NETWORD 4909

TRÁNH ĐỊNH TUYẾN VÒNG LẶP BẰNG THỜI GIAN GIỮ CHẬM Tình trạng lặp vòng đến vô hạn có thể tránh được bằng sử dụng thời gian giữ chậm như sau: Khi bộ định tuyến nhận được từ bộ định tuyến l[r]
 • 26
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

 KHÁI NIỆM ĐỊNH TUYẾN ROUTING: - Định tuyến là quá trình chọn lựa các đường đi trên một mạng máy tính để gửi dữ liệu qua đó.. - Định tuyến chỉ ra hướng, đường đi tốt nhất best pathtừ ng[r]
 • 27
IP VÀ ĐỊNH TUYẾN PPTX

IP VÀ ĐỊNH TUYẾN PPTX

- Giao thức trạng thái liên kết đòi hỏi nhiều thời gian xử lý trên mỗi router nhưng giảm được sự tiêu thụ băng thông vì mỗi router không cần gửi toàn bộ bảng định tuyến của mình. Hơn nữa, router cũng không dễ dàng theo dõi lỗi trên mạng vì bản tin trạng thía từ một router không thay đổi khi lan truyền trên mạng(ngược lại với phương pháp vecto khoảng cách, giá trị hop count tăng lên mỗi khi thông tin định tuyến đi qua một router khác.
 • 27
Tìm hiểu hệ thống điện thoại di động GSM

Tìm hiểu hệ thống điện thoại di động GSM

GSM – home location register (HLR)  HLR: B ộ định vị thường trú  L ưu các thông tin cố định về người dùng  M ỗi nhà cung cấp dịch vụ di động có cơ sở dữ liệu lưu các thông tin cố định về người dùng.
 • 49
GIÁO TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN CẤU HÌNH VỚI GIAO THỨC ĐỊNH TUYỀN THEO VECTOR VÀ KHOẢNG CÁCH THỰC HIỆN P1 PPSX

GIÁO TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN CẤU HÌNH VỚI GIAO THỨC ĐỊNH TUYỀN THEO VECTOR VÀ KHOẢNG CÁCH THỰC HIỆN P1 PPSX

Những vấn đềthường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tín[r]
 • 6
HƯỚNG DẪN PHẦN CỨNG: CẬP NHẬT THÔNG TIN TỪ THIẾT BỊ KHÁC - PHẦN 1 PPS

HƯỚNG DẪN PHẦN CỨNG: CẬP NHẬT THÔNG TIN TỪ THIẾT BỊ KHÁC - PHẦN 1 PPS

Những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tí[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH REPLAY IPPROTOCOLS P1 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH REPLAY IPPROTOCOLS P1 DOCX

Những vấn đềthường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tín[r]
 • 6
CẬP NHẬT THÔNG TIN CẤU HÌNH TỪ CÁC THIẾT BỊ KHÁC PART1 DOCX

CẬP NHẬT THÔNG TIN CẤU HÌNH TỪ CÁC THIẾT BỊ KHÁC PART1 DOCX

Những vấn đề thường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tí[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐỂ KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IGRP CỦA MÁY TÍNH PHẦN 1 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐỂ KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IGRP CỦA MÁY TÍNH PHẦN 1 PPT

Những vấn đềthường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tín[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH SHOW IP PROTOCOLS P1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH SHOW IP PROTOCOLS P1 DOCX

Những vấn đềthường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tín[r]
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CẤU HÌNH IGRP CỦA ROUTER BẰNG LỆNH SHOW IP PROTOCOLS PHẦN 1 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CẤU HÌNH IGRP CỦA ROUTER BẰNG LỆNH SHOW IP PROTOCOLS PHẦN 1 POT

Những vấn đềthường gặp khi cấu hình RIP Chia tải với RIP Tích hợp đường cố định vơi RIP Kiểm tra cấu hình RIP Đặc điểm của IGRP Thông số định tuyến của IGRP Các loại đường trong IGRP Tín[r]
 • 6
ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

GIỚI THIỆU ược s định hướng của Th y gi o PGS. TS. Nguyễn Tiến Ban tôi đ nhận đ tài: ịnh tuyến trong mạng tùy biến di động”. Mạng tùy biến di động có nhi u điểm kh c biệt so với mạng di động tế bào n n giao th c định tuyến phải đ p ng th m nhi u y u c u mới. Th nhất là trong mạng tùy biến di động tính di động của c c nút làm cho c c thành ph n cũng như cấu hình mạng thay đổi thường xuy n. Th hai là do khả năng của c c li n kết không dây hay thay đổi và không d đo n được làm cho việc mất gói tin xảy ra thường xuy n. Hơn nữa tính quảng b của môi trường không dây khiến năng lượng sóng bị giảm nhanh làm cho khoảng c ch truy n bị giới hạn gây ra vấn đ đ u cuối bị che khuất hoặc chồng lấn vùng phủ. Ngoài ra c c nút di động dùng nguồn pin tài nguy n băng thông và tính to n hạn chế và y u c u cơ chế định tuyến hiệu quả. Chính vì thế giao th c định tuyến đóng vai tr quan trọng trong vận hành mạng tùy biến di động.
 • 23
Kịch bản báo hiệu chuyển giao, định tuyến, cập nhật vị trí

Kịch bản báo hiệu chuyển giao, định tuyến, cập nhật vị trí

chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,
 • 20
ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ MẠNG PHẦN 2 POTX

ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ MẠNG PHẦN 2 POTX

Các mạng nhỏ có thể có các bảng định tuyến được cấu hình thủ công, còn những mạng lớn hơn có topo mạng phức tạp và thay đổi liên tục thì xây dựng thủ công các bảng định tuyến là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết mạng điện thoại chuyển mạch chung (public switched telephone network - PSTN) sử dụng bảng định tuyến được tính toán trước, với những tuyến dự trữ nếu các lộ trình trực tiếp đều bị nghẽn. Định tuyến động (dynamic routing) cố gắng giải quyết vấn đề này bằng việc xây dựng bảng định tuyến một cách tự động, dựa vào những thông tin được giao thức định tuyến cung cấp, và cho phép mạng hành động gần như tự trị trong việc ngăn chặn mạng bị lỗi và nghẽn.
 • 37
CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

BẢN VỀ CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN

4.3. Giao thức định tuyến động OSPF T ổ ng Quan V ề OSPF OSPF là m ộ t giao th ứ c đị nh tuy ế n theo tr ạ ng thái đườ ng liên k ế t đượ c tri ể n khai d ự a trên các chu ẩ n m ở . OSPF đượ c mô t ả trong nhi ề u chu ẩ n c ủ a IETF (Internet Engineering Task Force). Chu ẩ n m ở ở đ ây có ngh ĩ a là OSPF hoàn toàn m ở v ớ i công c ộ ng, không có tính độ c quy ề n.
 • 21
Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)

Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)

Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến QoS sử dụng giao thức OSPF mở rộng (LV thạc sĩ)
 • 97
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIPV1RIPV2

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIPV1RIPV2

Hình 8: Thời gian gữi chậm ở mỗi bộ định tuyến Trong suốt thời gian giữ chậm, nếu bộ định tuyến nhận được thông tin cập nhật từ một bộ định tuyến lân cận khác không phải là bộ định tuyến[r]
 • 27
BÀI GIẢNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI

BÀI GIẢNG CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI

TRANG 8 ĐỊNH TUYẾN – NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN U GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN ROUTING PROTOCOLS TRANG 9 ĐỊNH TUYẾN – NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN U GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN – QUY TRÌNH TÌM TRANG 10 ĐỊNH TU[r]
 • 41
REDISTRIBUTE GOOD  REDISTRIBUTE ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG RIP, OSPF, EIGRP

REDISTRIBUTE GOOD REDISTRIBUTE ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG RIP, OSPF, EIGRP

Khi đường đi từ nguồn đến đích trải qua nhiều chặng và mỗi chặng chạy một giao thức định tuyến khác nhau thì liệu các Router sẽ dựa trên thông số nào để tính toán metric đến đích và liệu các giao thức định tuyến khác nhau có trao đổi thông tin cập nhật định tuyến cho nhau hay ko?Mặc định các giao thức định tuyến không trao đổi thông tin cập nhật định tuyến cho nhau, để điều này xảy ra, ta phải redistribute giữa các giao thức định tuyến. Vì metric của các giao thức định tuyến khác nhau là khác nhau, nêu khi redistribute vào giao thức định tuyến nào ta phải định nghĩa metric theo định dạng của giao thức định tuyến đó. Ví dụ OSPF tính toán metric theo COST, nhưng khi redistribute vào RIP nó phải được đặt metric theo HOP COUNT
 • 2
Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Giao thức OSPF là giao thức định tuyến động thuộc nhóm Link State. Trên mỗi Router (bộ định tuyến) đều có bản đồ mạng của cả vùng (bảng định tuyến).Từ bảng định tuyến này Router sẽ tự tính toán ra đường đi ngắn nhất và xây dựng bảng định tuyến cho nó.Giao thức OSPF được sử dụng rộng rãi trong các công ty cho hệ thống mạng lớn.
 • 29
Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)
 • 31
BÁO CÁO TÌM HIỂU RIPV1, RIPV2

BÁO CÁO TÌM HIỂU RIPV1, RIPV2

Trong khoảng thời gian giữ chậm này, nếu bộ định tuyến nhận TRANG 15 Page 15 Trong suốt thời gian giữ chậm, nếu bộ định tuyến nhận được thông tin cập nhật từ một bộ định tuyến lân cận kh[r]
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng và phân bổ đất tại xã thuận hà huyện đắk songphan bo nguon tai nguyenchức năng phân phối lại tài nguyênkế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nvlttphương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếpsự phân bố của tài nguyên nước trên bề mặt trái đấtphát triển công nghiệp nông thôn góp phần phân bó lại lao động và dân cư tạo việc làm tại chỗ tăng thu nhập và sức mua cho thị trường nông thônmạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt namtính cân bằng nước và phân bổ tài nguyên nước trong trường hợp hạn hán thiếu nước nghiêm trọng hoặc có sự cố nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn tương laibảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳngcâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9phan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđề tài tìm hiểu cơ chế rmi của java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bốBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ