0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Phương pháp định tuyến trong mạngWDM cấu trúc Ring

CẤU TRÚC RING BUS POTX

CẤU TRÚC RING BUS POTX

trực tiếp đến đại lý để lấy hàng ,còn trong cấu trúc Ringbus thì các Ring stop như là các cửa hàng bán sản phẩm của đại lý ,khi có nhiều cửa hàng thì người tiêu dùng không phải chạy trực tiếp đến đại lý để nhận hàng mà chỉ cần ra cửa hàng .Do đó làm giảm mật độ người di chuyển đến đại lý ,giảm ùn tắc giao thông xung quanh GPU .
 • 9
CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

CHUYEN MACH GOI NHOM 9 PPTX

1. Định tuyến cố định  Các node trong mạng chứa bảng định tuyến cố định nhằm cung cấp cho chúng những thông tin cần thiết để phân hướng các gói qua mạng.  Các bảng tạo tuyến này được tạo sẵn và nạp vào các node mạng khi mạng được xây dựng
 • 27
THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ VÀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN SEP TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)Thuật toán phân cụm mờ và giao thức định tuyến SEP trong mạng cảm biến không dây (tt)
 • 25
Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET (LA tiến sĩ)
 • 139
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn Đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET sẽ trình bày một số vấn đề về an toàn giao thức định tuyến trong mạng MANET, một số giải pháp để chống tấn công trong giao thức định tuyến mạng MANET, cụ thể là tấn công Blackhole trong giao thức định tuyến AODV.
 • 25
Đánh giá hiệu quả và sự chấp nhận dụng cụ Ring Pessary trong điều trị sa sinh dục tại BV Phụ sản TW_Tiếng Việt

Đánh giá hiệu quả và sự chấp nhận dụng cụ Ring Pessary trong điều trị sa sinh dục tại BV Phụ sản TW_Tiếng Việt

Đánh giá sự chấp nhận của phụ nữ đặt dụng cụ Ring Pessary trong điều trị sa sinh dục tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương... ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP.[r]
 • 22
Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế khuếch tán trong SiO2 lỏng bằng phương pháp mô phỏng (LV thạc sĩ)
 • 71
THUẬT TOÁN VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO ĐỊNH TUYẾN KHÔNG DÂY TRONG ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP

THUẬT TOÁN VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO ĐỊNH TUYẾN KHÔNG DÂY TRONG ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP

1.6 Đóng góp của luận án Đề xuất thuật toán xấp xỉ hố bằng lưới ô vuông. Xuất phát từ mục tiêu tìm một hình xấp xỉ hố sao cho sai số giữa hình xấp xỉ và hố ban đầu không quá lớn, trong khi thông tin cần để biểu diễn hình xấp xỉ nhỏ hơn nhiều so với thông tin cần đề biểu diễn hố ban đầu, chúng tôi đã đề xuất thuật toán xấp xỉ hố bằng một đa giác có đỉnh là các mắt lưới và cạnh nằm trên các cạnh của một lưới ô vuông. Thuật toán này bao gồm hai thuật toán con. Thuật toán con thứ nhất là thuật toán mà ở đó việc xấp xỉ hố được thực hiện theo phương thức phân tán bởi tất cả các nút mạng trên biên hố, chúng tôi gọi thuật toán con này là thuật toán on-line. Trong thuật toán con thứ hai, việc xấp xỉ biên hố được thực hiện tập trung tại một nút mạng duy nhất, chúng tôi gọi thuật toán này là offline. Kết quả mô phỏng cho thấy cả hai thuật toán con của chúng tôi đều có thời gian thực hiện nhanh hơn nhiều so với một số thuật toán trước đây. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy thuật toán của chúng tôi có lợi hơn về tổng số gói tin được trao đổi nhằm thực hiện quá trình xấp xỉ biên hố. Kết quả phân tích lý thuyết cho thấy đa giác xấp xỉ bằng lưới ô vuông có thể làm giảm vấn đề đường định tuyến bị kéo dài và dữ liệu cần để mô tả đa giác xấp xỉ bằng lưới ô vuông chỉ bằng 50% so với các đa giác khác có cùng số đỉnh.
 • 137
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 3 DOCX

Caàu noỏi chửựa ủũa chổ cuỷa taỏt caỷ caực maựy tớnh gửỷi hai beõn caàu vaứ coự theồ gửỷi caực thoõng ủieọp theo ủuựng ủũa chổ. Nhửng caực boọ ủũnh tuyeỏn coứn bieỏt nhieàu hụn phaùm vi trong maùng, moọt boọ ủũnh tuyeỏn khoõng nhửừng chổ bieỏt caực ủũa chổ cuỷa taỏt caỷ caực maựy tớnh maứ coứn bieỏt caực caàu noỏi vaứ caực boọ ủũnh tuyeỏn khaực ụỷ treõn maùng vaứ coự theồ quyeỏt ủũnh loọ trỡnh coự hieọu quaỷ nhaỏt cho moói thoõng ủieọp.
 • 6
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN TỐI ƯU TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN TỐI ƯU TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

MỞ ĐẦU Một trong những hoạt động chủ yếu của mạng truyền thụng là cỏc thủ tục chọn đƣờng và kết nối cuộc gọi. Định tuyến là một chức năng khụng thể tỏch rời của mạng viễn thụng khi kết nối cỏc cuộc gọi từ điểm xuất phỏt tới điểm đớch và cú ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thiết kế và tối ƣu húa mạng. Cấu trỳc mạng, giải phỏp cụng nghệ và phƣơng phỏp định tuyến là 3 vấn đề liờn quan mật thiết với nhau và quyết định chất lƣợng hoạt động của mạng. Chớnh vỡ vậy, bài toỏn định tuyến cần đƣợc quan tõm nghiờn cứu để nhằm tối ƣu húa hiệu suất sử dụng tài nguyờn mạng.
 • 23
Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)

Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)
 • 31
EBOOK MẠNG THÔNG TIN QUANG THẾ HỆ SAU PHẦN 2  TS HOÀNG VĂN VÕ

EBOOK MẠNG THÔNG TIN QUANG THẾ HỆ SAU PHẦN 2 TS HOÀNG VĂN VÕ

Hơn nữa việc định tuyến tìm đường không chỉ thực hiện bởi các bộ định tuyến IP thông minh, CẤU trúc đ ược gọi là m ô hình chồng mạng cũng như kiểu m ô hinh c hồ ng ÍP/ATM.. Nó cũng dùng [r]
 • 157
CHƯƠNG 3. MẠNG LAN PPSX

CHƯƠNG 3. MẠNG LAN PPSX

Đị nh d ạ ng l ạ i khung d ữ li ệ u : M ỗ i ki ể u m ạ ng LAN có m ộ t c ấ u trúc khuôn d ạ ng khung d ữ li ệ u riêng. Nh ư v ậ y yêu c ầ u đố i v ớ i c ầ u n ố i là ph ả i đị nh d ạ ng các khung để có th ể đư a vào m ạ ng LAN t ươ ng ứ ng. N ế u khung d ữ li ệ u đầ u vào có kích thu ớ c quá l ớ n so v ớ i kích th ướ c c ủ a các khung d ữ li ệ u trong m ạ ng LAN ch ứ a tr ạ m đ ích c ủ a khung này, khi đ ó c ầ u n ố i s ẽ th ự c hi ệ n chia nh ỏ khung thành các khung có kích th ướ c phù h ợ p. (vi ệ c l ắ p ráp l ạ i các khung này đượ c x ử lý t ạ i t ầ ng m ạ ng c ủ a tr ạ m
 • 61
Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Thuyết trình giao thức OSPF (bảo mật thông tin)

Giao thức OSPF là giao thức định tuyến động thuộc nhóm Link State. Trên mỗi Router (bộ định tuyến) đều có bản đồ mạng của cả vùng (bảng định tuyến).Từ bảng định tuyến này Router sẽ tự tính toán ra đường đi ngắn nhất và xây dựng bảng định tuyến cho nó.Giao thức OSPF được sử dụng rộng rãi trong các công ty cho hệ thống mạng lớn.
 • 29
MẠNG VANET VÀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG VANET

MẠNG VANET VÀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG VANET

khác trong mạng, các nút di động trao đổi trực tiếp với nhau thông qua một bộ biến đổi vô tuyến. Về cơ bản, hai máy tính được thêm Card adapter vô tuyến có thể hình thành một mạng độc lập khi chúng ở trong dải tần của nhau. Mô hình này thích hợp cho việc kết nối một nhóm nhỏ các thiết bị và không cần giao tiếp với các hệ thống mạng khác, như trong các hội nghị thương mại hoặc trong các nhóm làm việc tạm thời. Các mạng hình thành theo nhu cầu như vậy không nhất thiết phải quản lý hay thiết lập cấu hình từ trước. Nút di động có thể truy cập vào các tài nguyên của máy khác mà không trải qua một máy trung tâm. Tuy nhiên, chúng có thể có những nhược điểm vùng phủ sóng bị giới hạn, mọi người sử dụng đều nghe được lẫn nhau.
 • 36
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN IGRP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN IGRP

IV.3.1 Hoạt động của IGRP Mặc dự cú nhiều ưu điểm vượt trội chỉ ra ở trờn, IGRP vẫn tồn tại nhiều đặc điểm hoạt động giống RIP. Nú thuộc lớp giao thức định tuyến distance vector và với đặc trưng của lớp thuật toỏn này cỏc thực thể của bảng định tuyến sẽ được phỏt quảng bỏ đến tất cả cỏc router lỏng giềng. Cũng giống như RIP, IGRP phỏt quảng bỏ gúi tin yờu cầu (Request) ra tất cả cỏc giao diện cho phộp IGRP, đồng thời nú cũng làm nhiệm vụ giới hạn vựng mạng bằng cỏch kiểm tra địa chỉ cỏc gúi tin cập nhật xem nú cú nằm trong vựng địa chỉ mạng sử dụng IGRP hay khụng. Một thực thể cập nhật mới cựng với một giỏ trị metric sẽ được cập nhật vào bảng định tuyến, thực thể này chỉ trở thành thực thể của bảng định tuyến khi nú nhỏ hơn giỏ trị metric cũ. Khi đú tuyến đến cựng một địa chỉ đớch cũ sẽ được thay đổi tại node mạng này và đi theo tuyến cú cập nhật metric thấp. Với trường hợp tất cả cỏc cập nhật ở một chu kỳ đều cú metric quỏ lớn, điều này đồng nghĩa với việc là bị đứt liờn lạc với mỏy đớch, khi đú bộ định thời sẽ được thiết lập và trong suốt quỏ trỡnh định thời mà khụng cú cập nhật mới về metric nào thỡ khi đú tuyến sẽ bị treo.
 • 34
TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN TẬP TRUNG DỮ LIỆU TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN TẬP TRUNG DỮ LIỆU TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

l ượ ng đồ ng minh th ờ i gian hành độ ng chớnh xỏc làm gi ả m thi ể u s ố l ượ ng th ươ ng vong. Cỏc ứ ng d ụ ng mụi tr ườ ng c ủ a m ạ ng c ả m bi ế n bao g ồ m ki ể m soỏt s ự di chuy ể n c ủ a cỏc loài chim, độ ng v ậ t nh ỏ và cụn trựng; giỏm sỏt cỏc đ i ề u ki ệ n mụi tr ườ ng ả nh h ưở ng đế n mựa màng và v ậ t nuụi; thi ế t b ị đ o đạ c tớch h ợ p cho vi ệ c giỏm sỏt Trỏi đấ t và khỏm phỏ cỏc hành tinh; phỏt hi ệ n húa/sinh h ọ c; s ự chớnh xỏc trong nụng nghi ệ p; sinh h ọ c, theo dừi Trỏi đấ t và mụi tr ườ ng n ướ c bi ể n, đấ t và khớ quy ể n; phỏt hi ệ n chỏy r ừ ng; nghiờn c ứ u khớ t ượ ng h ọ c, đị a lý h ọ c; phỏt hi ệ n l ũ l ụ t; nghiờn c ứ u s ự ụ nhi ễ m.
 • 109
BÁO CÁO TÌM HIỂU RIPV1, RIPV2

BÁO CÁO TÌM HIỂU RIPV1, RIPV2

Trong khoảng thời gian giữ chậm này, nếu bộ định tuyến nhận TRANG 15 Page 15 Trong suốt thời gian giữ chậm, nếu bộ định tuyến nhận được thông tin cập nhật từ một bộ định tuyến lân cận kh[r]
 • 30
CÔNG NGHỆ IP  VPN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ IP VPN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Cấu trúc gói tin IPv4_ Giải thích ý nghĩa các trường: * Version phiên bản: chỉ ra phiên bản của giao thức IP dùng để tạo datagram, được sử dụng để máy gửi, máy nhận, các bộ định tuyến cù[r]
 • 112
Tìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECS (Đồ án tốt nghiệp)

Tìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECS (Đồ án tốt nghiệp)

Tìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECSTìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T RECS
 • 31
Kịch bản báo hiệu chuyển giao, định tuyến, cập nhật vị trí

Kịch bản báo hiệu chuyển giao, định tuyến, cập nhật vị trí

chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,chuyển giao , định tuyến, kịch bản cập nhật vị trí,
 • 20
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

Khi áp dụng công nghệ này vào các hệ thống phạm vi lớn thì có nhiều vấn đề cần được được giải quyết. Đặc biệt vấn đề định tuyến hiệu quả năng lượng trên mạng RFID vì nó có ý nghĩa quan trọng đối với thời gian sống của mạng.
 • 41
NH19.12-102190051-LAB05-ĐỊNH TUYẾN TĨNH TRÊN MẠNG CÓ 2 ROUTER

NH19.12-102190051-LAB05-ĐỊNH TUYẾN TĨNH TRÊN MẠNG CÓ 2 ROUTER

Vì vậy, khi cấu trúc định tuyến của hệ thống thay đổi thì người quản trị cũng phải cập nhập bằng tay các đường đi mới xóa, thêm mới.... Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router v[r]
 • 17
NGHIÊN CỨU MỘT GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

NGHIÊN CỨU MỘT GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN NHẰM ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC NÚT TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY (TT)

Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)Nghiên Cứu Một Giao Thức Định Tuyến Nhằm Đảm Bảo Sự Cân Bằng Năng Lượng Giữa Các Nút Trong Mạng Cảm Biến Không Dây (tt)
 • 29
BG CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VẬT RẮN TRONG KHOA HỌC VẬT LIỆU DR. NGUYEN ANH TUAN

BG CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VẬT RẮN TRONG KHOA HỌC VẬT LIỆU DR. NGUYEN ANH TUAN

BG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh TuanBG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh TuanBG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh TuanBG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh TuanBG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh TuanBG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh TuanBG Các phương pháp vật lý phân tích cấu trúc vật rắn trong khoa học vật liệu Dr. Nguyen Anh Tuan
 • 885
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH CHO MẠNG RIÊNG ẢO VPN

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH CHO MẠNG RIÊNG ẢO VPN

Hình 2.1: Các phần tử của một mạng dựa trên VPN. Khách hàng quay số (hoặc người sử dụng kết cuối, người sử dụng từ xa) là điểm bắt đầu một phiên dựa trên VPN. Đe dọa bảo mật lớn nhất tới khách hàng quay số là sự giữ bí mật ID người sử dụng và mật khẩu khỏi rơi vào tay kẻ xấu. Thực hiện thay đổi mật khẩu thường xuyên sẽ giảm khả năng việc người sử dụng trái phép đoán được mật khẩu. Thêm vào đó, khách hàng quay số này cũng phải tiến hành các bước bảo vệ một cách vật lí các node khi trang thiết bị không được trông coi, thậm chí chỉ trong một khoảng thới gian ngắn. Chắn bảo vệ mật khẩu và thực hiện khóa trạm là những công cụ bảo mật tốt. Trong những trường hợp tăng cường, ta nên xem xét việc khóa thiết bị hoặc phòng chứa thiết bị.
 • 92
BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 P19 PPTX

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG 1 P19 PPTX

- Các nhân tố này ảnh hưởng quan trọng đến quy luật vận động của các nguồn ẩm cũng như quy luật phân bố ẩm và nhiệt độ trong nền - mặt đường. Do đó nhân tố khí hậu ảnh hưởng đến cường độ nền mặt đường và ảnh hưởng đến điều kiện thi công. 11.2.3 Các yếu tố khác :
 • 7
Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)

Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)

Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)Sử dụng phương pháp OT nghiên cứu cấu trúc khái niệm trong nội dung dạy học phân số lớp 4 (LV tốt nghiệp)
 • 68
MULTIBOOKS  TỔNG HỢP IT  PC PART 253 PDF

MULTIBOOKS TỔNG HỢP IT PC PART 253 PDF

pháp này không kh ả thi khi giải quyết trong mô h ình m ạng cỡ lớn bởi v ì th ời gian ch ết (downtime) sẽ rất lớn. Phương pháp thứ hai: cài đặt th êm giao th ức định tuyến mới vào nhưng không xoá giao th ức định tuyến cũ. Phương pháp này chỉ áp dụng cho trường hợp giá trị
 • 5
ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG TÙY BIẾN DI ĐỘNG (TT)

cho kết quả phân phát gói tin tốt. Tuy nhiên, các cơ chế của giao th c chưa tối ưu khi mạng thay đổi lớn với s bùng nổ các gói tin đi u khiển.  DSR sử dụng cơ chế định tuyến nguồn theo đó nó luôn trả lời cho tất cả c c y u c u tìm đường. Cơ chế này giúp DSR thu thập được nhi u đường đi v đích dẫn đến khả năng ph t tin tốt hơn AODV. Tuy nhi n đ u này chỉ tốt trong trường hợp mạng có ít nguồn ph t và m c độ di chuyển không cao trong trường hợp m c di chuyển cao khả năng c c nút sẽ bị mất li n lạc với nhau nhi u là nguy n nhân dẫn đến số lượng đường đi mất hiệu l c trong Route cache tăng th m vào đó là s gia tăng c c thông điệp Reply dẫn đến giảm sút hiệu suất của DSR.
 • 23
PHÂN PHỐI LẠI RESTRIBUTION TIEP THEO TOI UU CHONG LOOP PPT

PHÂN PHỐI LẠI RESTRIBUTION TIEP THEO TOI UU CHONG LOOP PPT

Có một giải pháp để khắc phục tình huống trên đó là: sử dụng null interface để bảo vệ tình trạng routing loop gây lên bởi summarization. Null interface chỉ là một interface o (software-only) không tới nơi nào c-packet được định tuyến tới đó sẽ bị drop. Với kỹ thuật này trong thực tế tình huống trên sẽ không xảy ra. Bất cứ khi nào một router tạo ra một địa chỉ summary thì router sẽ tạo ra một tuyến tới null interface. Quay trở lại tình huống trên nếu Robinson nhận được một packet với địa chỉ đích thuộc subnet 192.168.3.192/27 và subnet đó không đến được nữa thì router sẽ forward packet đó tới null interface. Routing loop đã được giải quyết.
 • 15
GIÁO TRÌNH CIS+ PART 82 PPSX

GIÁO TRÌNH CIS+ PART 82 PPSX

administrative distance về giá trị ban đầu. Ưu điểm 1: Mặc dù routing loop và black hole vẫn có thể xảy ra đối với phương pháp này nhưng quá trình chuyển đổi nhanh hơn và ít xảy ra lỗi hơn bởi vì chỉ cần một sự thay đổi administrative distance trên các thiết bị.
 • 5
CISCO NETWORK PART 80 POTX

CISCO NETWORK PART 80 POTX

administrative distance về giá trị ban đầu. Ưu điểm 1: Mặc dù routing loop và black hole vẫn có thể xảy ra đối với phương pháp này nhưng quá trình chuyển đổi nhanh hơn và ít xảy ra lỗi hơn bởi vì chỉ cần một sự thay đổi administrative distance trên các thiết bị.
 • 5
HƯỚNG DẪN PHẦN CỨNG: CẬP NHẬT THÔN TIN TỪ THIẾT BỊ KHÁC PHẦN 10 PPTX

HƯỚNG DẪN PHẦN CỨNG: CẬP NHẬT THÔN TIN TỪ THIẾT BỊ KHÁC PHẦN 10 PPTX

Mỗi router xây dựng cơ sở dữ liệu về cấu trúc hệ thống mạng của mình nhờ các thông tin từ các LSA mà nó nhận được. Sau đó router sử dụng thuật toán SP để tính toán chọn đường ngắn nhất đến từng mạng đích. Kết quả chọn đường được đưa lên bảng định tuyến của router. Trong suốt tiến trình hoạt động, mọi sự thay đổi trong cấu trúc hệ thống mạng như một thành phần mạng bị đứt hay mạng phát tri ển thêm thành phần mới đều được phat hiện và đáp ứng theo.
 • 6
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

Mai V ă n Linh- Đ TVT2-CH2009   69  T delay = T rev – T send (CT 3.2) Ho ặ c: T delay = T buffer + T relay + T prop + T resend (CT 3.3) Ý ngh ĩ a: Trong m ạ ng gói vô tuy ế n không có QoS thì giá tr ị tr ễ ph ụ thu ộ c vào giao th ứ c đị nh tuy ế n. M ộ t thông s ố quan tr ọ ng là th ờ i gian tr ễ trong b ộ đệ m, t ứ c là gói tin đượ c l ư u gi ữ trong b ộ đệ m khi ch ư a có đườ ng đị nh tuy ế n đế n đ ích tr ướ c khi b ị h ủ y. N ế u nh ư nút m ạ ng đặ t th ờ i gian l ớ n thì ít gói tin trên m ạ ng b ị h ủ y, nh ư ng c ũ ng có ngh ĩ a tr ễ trung bình trong m ạ ng c ũ ng t ă ng lên. Và ng ườ i thi ế t k ế h ệ th ố ng s ẽ quy ế t đị nh: t ỷ l ệ gói h ủ y b ỏ th ấ p hay th ờ i gian tr ễ , đ i ề u này liên quan đế n giá tr ị
 • 105
TỐI ƯU HÓA TOPOLOGY CHO MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC CHORD

TỐI ƯU HÓA TOPOLOGY CHO MẠNG NGANG HÀNG CÓ CẤU TRÚC CHORD

Vẫn dựa trên cấu trúc và định tuyến của Chord truyền thống, trong đề xuất mà khóa luận đưa ra, thứ nhất, các nút tham gia vào mạng sẽ lựa chọn vị trí theo tiêu chí mà tại đó, nút được ch[r]
 • 36
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH SHOW IP PROTOCOLS P10 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH SHOW IP PROTOCOLS P10 POTX

đến Router D. Hai đường này có chi phí bằng nhau nên giao thức định tuyến ghi nhận cả hai. Có một số giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết có cách đánh giá khả năng hoạt động của hai đường và chon đường tốt nhất. Ví dụ, nếu đường đi qua Router C gặp trở ngại như bị nghẽn mạch hoặc bị hư hỏng thì giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết có thể nhận biết được các thay đổi này và chuyển gói di theo đường qua Router B.
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐỂ KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IGRP CỦA MÁY TÍNH PHẦN 10 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐỂ KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IGRP CỦA MÁY TÍNH PHẦN 10 PPSX

đến Router D. Hai đường này có chi phí bằng nhau nên giao thức định tuyến ghi nhận cả hai. Có một số giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết có cách đánh giá khả năng hoạt động của hai đường và chon đường tốt nhất. Ví dụ, nếu đường đi qua Router C gặp trở ngại như bị nghẽn mạch hoặc bị hư hỏng thì giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết có thể nhận biết được các thay đổi này và chuyển gói di theo đường qua Router B.
 • 6
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH REPLAY IPPROTOCOLS P10 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IGRP VỚI CẤU TRÚC LỆNH REPLAY IPPROTOCOLS P10 PPT

đến Router D. Hai đường này có chi phí bằng nhau nên giao thức định tuyến ghi nhận cả hai. Có một số giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết có cách đánh giá khả năng hoạt động của hai đường và chon đường tốt nhất. Ví dụ, nếu đường đi qua Router C gặp trở ngại như bị nghẽn mạch hoặc bị hư hỏng thì giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết có thể nhận biết được các thay đổi này và chuyển gói di theo đường qua Router B.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sử dụng và phân bổ đất tại xã thuận hà huyện đắk songphan bo nguon tai nguyenchức năng phân phối lại tài nguyênkế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nvlttphương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếpsự phân bố của tài nguyên nước trên bề mặt trái đấtphát triển công nghiệp nông thôn góp phần phân bó lại lao động và dân cư tạo việc làm tại chỗ tăng thu nhập và sức mua cho thị trường nông thônmạng lưới phân bổ và mức độ bao phủ thị trường của hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại tại việt namtính cân bằng nước và phân bổ tài nguyên nước trong trường hợp hạn hán thiếu nước nghiêm trọng hoặc có sự cố nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn tương laibảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳngcâu hỏi và bài tập bài sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản môn địa lý 9phan tich nhan to xa hoi anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiepđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđề tài tìm hiểu cơ chế rmi của java và xây dựng một môi trường hỗ trợ tính toán song song và phân bốBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ