0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 4 ppt

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 4 ppt

Câu 16. Cho 6 gam Cu kim lo i tác d ụ ng v ớ i 120 ml dung d ị ch A g ồ m HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5M thu ñượ c V lít khí NO ở ñ i ề u ki ệ n tiêu chu ẩ n. Xác ñị nh V (ml): A. 1,344 ml B. 0,672 ml C. 0,0672 ml D. ð áp án khác. Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h ỗ n h ợ p hai kim lo i trong dung d ị ch HCl d ư th ấ y t o ra 2,24 lít khí H 2 ( ñ ktc). c n dung d ị ch sau ph ả n ứ ng thu ñượ c m gam mu ố i khan. Giá tr ị c ủ a m là
 • 5
Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 5) pdf

Máy thở các phương thức thông khí cơ học (Phần 5) pdf

  Đư Đư ợ ợ c t c t o ra theo nhu c o ra theo nhu c ầ ầ u th u th ự ự c t c t ế ế c c ủ ủ a b a b ệ ệ nh nhân. nh nhân.   Thay đ Thay đ ổ ổ i theo C và i theo C v à R và R v à c c ố ố g g ắ ắ ng th ng th ở ở t t ự ự nhiên c nhiên c ủ ủ a b a b ệ ệ nh nhân. nh nhân.
 • 6
Giáo án tuần 32 nhánh thiên nhiên tươi đẹp chủ đề mùa hè đến rồi

Giáo án tuần 32 nhánh thiên nhiên tươi đẹp chủ đề mùa hè đến rồi

c .Hoạt động 3: Dạy trẻ thuộc bài thơ. - đọc chậm rõ lời cho cả lớp đọc cùng 2-3 lần - Cho trẻ đọc luân phiên theo tổ,nhóm hai lần . - Mời nhóm bạn trai, nhóm bạn gái cùng đọc - Mời cá nhân trẻ đọc (khoảng 2-3 trẻ) - Trong quá trình trẻ đọc động viên khuyến khích sửa sai và hướng dẫn trẻ đọc diễn cảm 3. Luy n t p c ng c ệ ậ ủ ố - Các con vừa học bài thơ gì? - Giáo dục biết thời điểm xuất hiện một số hiện tượng thiên nhiên (trăng ,sao,cầu vồng...).
 • 22
GIÁO ÁN MẠNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 15 PDF

GIÁO ÁN MẠNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 15 PDF

R b - cường độ bêtông, kg/cm 2 ; lấy bằng mác bêtông yêu cầu cường độ nén nhân với hệ số an toàn :1,1 đối với các trạm tr tư 15 các ün th 1 - h ể đê lượng liệu ác đ mác ximăng được xác định theo bảng 5-12
 • 7
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

CƠ SỞ KHOA HỌC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

Trên thế giới các trường ĐH được giao quyền tự chủ từ rất sớm. Wilhelm Von Humboldt với những nguy ên lý tiền đề tự do giảng dạy và t ự do học tập ra đời sớm nhất. Hội đồng Giáo dục (Education Commission, 1964-1966) cho rằng v ấn đề tự do học thuật đối với giáo vi ên là một y êu cầu cần thiết. Salmi, J. (2009) cho rằng: Tự chủ tạo cho các trường một môi trường quản lý thuận lợi, để phát triển tự do học thuật, tập trung nhân tài và huy động nguồn lực tài chính. Tiếp đến là Thomas Estermann và Terhi Nokkala… Nói chung, có nhi ều công trình đã nghiên cứu với nhi ều nội dung và tiêu chí khác nhau về thực hiện tự chủ v à TNXH trên th ế giới như Đức, Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Singapo... Tại Việt Nam, trong thời gian qua đ ã có không ít t ổ chức, cá nhân nghi ên cứu về vấn đề TCTC và TNXH. Hayden và Thiep (2006, 2007) trong “A 2020 vision for Vietnam” và “Institutional autonomy for HE in Vietnam” cho rằng sự đổi mới GDĐH Việt Nam gắn với đổi mới quản lý và đảm bảo tự chủ cho đại học. Các ch ủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đổi mới giáo dục cũng đã đề cập đến nội dung này. Công trình nghiên cứu của các tác giả Phạm Quang Sáng, Phạm Phụ, Ngô Doãn Đ ãi, Vũ Ngọc Hải, Đặng Ứng Vận, Lê Đức Ngọc,… đ ã đi sâu phân tích hệ thống lý luận và đề ra một số giải pháp về thực hiện quyền tự chủ. Tuy nhiên, nh ững công trình nghiên cứu tr ên mang tính ch ất tổng quát chung cho hệ thống GDĐH trên thế giới và Việt Nam, chưa đề cập đến TCTC và TNXH cho các trường CĐ công lập khu vực Tây Bắc. Hệ th ống các công trình nghiên c ứu trên là cơ sở để tác giả nghi ên cứu, kế thừa những kết quả chọn lọc cho luận án.
 • 12
K-quĩ đạo lượng tử của MD5-nhóm

K-quĩ đạo lượng tử của MD5-nhóm

Tuy nhi ên, các tác gi ả hoặc là đưa ra một công thức lượng tử tổng quát, hoặc khẳng định sự tồn tại của chúng n ên không th ể áp dụng. tr ực tiếp v ào nh ững trường hợp cụ t[r]
 • 7
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ

TRANG 15 KIL OB OO KS .CO _6.2.HO_ạ_CH _đị_NH VÀ QU_ả_N TR_ị_ D_ự_ ÁN _đầ_U T_ư_ _ _1._ _KHÁI NI_ệ_M D_ự_ ÁN _đầ_U T_ư_ : _ “Dự án đầu tư là việc nghiên cứu và đề xuất tổng hợp một hệ th[r]
 • 35
TH ỰC VẬT C4

TH ỰC VẬT C4

C ố định cacbon C4 là một trong ba phương pháp, cùng với cố định cacbon C3 và quang hợp CAM, được thực vật trên đất liền sử dụng để "cố định" điôxít cacbon (liên kết các phân tử CO 2 dạng khí thành các hợp chất hoà tan trong thực vật) để sản xuất đường thông qua quang hợp. Các loài thực vật sử dụng cơ chế cố định cacbon C4 được gọi chung là th ực vật C4 .
 • 15
TI ỀN SẢN GIẬT

TI ỀN SẢN GIẬT

- Thiểu niệu - HA > 190/100 mmHg, nhức đầu như búa bổ - Mờ mắt, có thể có phù võng mạc hay xuất huyết võng mạc Ti ền sản giật nhẹ được xem như nặng khi có kèm tăng acid uric, u re, creatinin máu.
 • 7
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

hợp chuyến than, dất theo quí định của xí nghiệp, sau đĩ định kỳ các chứng từ dĩ được chuyển về phịng kế tốn cơng ty, Cơng ty than Hà Tụ vận dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập tr[r]
 • 33
Citalopram ppt

Citalopram ppt

Citalopram là m ột thuốc chống trầm cảm tác động đến các chất dẫn truy ền thần kinh. Các chất dẫn truyền thần kinh được các dây thần kinh sản sinh và gi ải phóng ra gắn v ào các dây th ần kinh liền kề và thay đổi hoạt động của chúng.
 • 5
GIÁO ÁN PHỤ TUẦN 19 THẾ GIỚI THỰC VẬT

GIÁO ÁN PHỤ TUẦN 19 THẾ GIỚI THỰC VẬT

- Hôm nay cô cũng mang đến cho lớp mình rất nhiều các loại quả đấy, chúng mình cùng cô khám phá các loại quả này nhé.. -Vâng ạ.[r]
 • 29
G. ÁN: CÁC CÔ BÁC CẤP DƯỠNG

G. ÁN: CÁC CÔ BÁC CẤP DƯỠNG

- Hôm nay góc thao tác vai sẽ làm bác cấp dưỡng nấu ăn, cho em búp bê ăn, góc HĐVĐV tập xếp nhà bếp nơi làm việc của các cô, bác cấp dưỡng, góc xem sách truyện sẽ cùng nhau xem tranh về [r]
 • 28
giáo án giảng dạy

giáo án giảng dạy

- Cô vừa thấy 3 đội chơi vận động đều và đẹp đấy chúng mình cùng vận động lại cùng cô không? - Cô cho cả lớp vận động lại 1 lần nữa cùng cô.. thưởng thức bài hát “Mùa xuân ơi” của tác g[r]
 • 6
listen and read unit 9 lớp 8

listen and read unit 9 lớp 8

Hướng dẫn dịch:Y tá: Bệnh viện Bạch Mai xin nghe.Lan: Có cấp cứu. Xin cô cho xe cứu thương đến trường Quang Trung. Có một học sinh bị thương.Y tá: Bình tĩnh nào. Em có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?Lan: Bạn ấy ngã xe đạp va đầu xuống đường cô ạ.Y tá: Bạn ấy còn tỉnh không?Lan: Còn tỉnh ạ, nhưng mà bạn ấy bị một vết cắt ở trên đầu. Máu ra nhiều lắm cô ạ.Y tá: Cố cầm máu cho bạn nhé. Hãy dùng khăn lau hoặc khăn tay để băng vết thương lại. Sau đó đè mạnh lên vết thương và giữ thật chặt nhé.Lan: Cô làm ơn nhanh lên cô nhé.Y tá: Dĩ nhiên rồi. Trường cháu ở đâu?
 • 2
BÀI 3. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN TỰ SỰ (LÀM TẠI LỚP)

BÀI 3. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN TỰ SỰ (LÀM TẠI LỚP)

cái ấm áp của bàn tay cô khiến con người ta phải xao xuyến nhớ mãi không quên, lúc đầu khi được cô nắm tay, tay tôi run run nên nét chữ hơi nghệch ngoạc, nhưng cô đã nhìn tôi cười với án[r]
 • 2
LÝ 8- CÔNG CƠ HỌC

LÝ 8- CÔNG CƠ HỌC

CÔNG CƠ HỌC PHỤ THUỘC VÀO 2 YẾU TỐ CÔNG CƠ HỌC PHỤ THUỘC VÀO 2 YẾU TỐ  LLỰC TÁC DỤNG VÀO VẬT F ỰC TÁC DỤNG VÀO VẬT F  QUẢNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN DỜI S QUẢNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN DỜI S CÔ[r]
 • 20
Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất dịch vụ Sông Lam pps

tham mưu giúp lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo sát với thực tế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng cĩ hiệu quả. * Hồn thiện cơng tác kế tốn, thống kê và bộ máy tổ chức quản lý tài chính. Cơng tác kế tốn, thống kê của doanh nghiệp cĩ vai trị hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nĩi chung và hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nĩi riêng. Thơng qua các hoạt động lập kế hoạch tài chính trong kỳ kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, theo dõi và phản ánh tình hình luân chuyển vốn kinh doanh… Cơng tác kế tốn, thống kê đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời chính xác, phục vụ cơng tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện các sai sĩt để chỉ đạo khắc phục. Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, cơng tác kế tốn thống kê của cơng ty cần phải được hồn thiện trên các mặt sau: theo dõi chính xác tồn bộ tài sản và vốn hiện cĩ theo đúng chế độ hạch tốn kế tốn, thống kê hiện hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của tài sản và vốn trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm chế độ quản lý vốn kinh doanh như: quản lý cơng nợ ở doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư ra ngồi doanh nghiệp… để giảm mức độ thiệt hại về vốn. Thiết lập chế độ thơng tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ dịng tiền lưu chuyển, nâng cao khả năng kiểm sốt tình hình tài chính. Kết hợp tổ chức cơng tác kiểm tra thực tế và nâng cao vai trị đánh giá, phát hiện của cơng tác kiểm tốn.
 • 36
TẢI GIẢI SBT TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1: GREETINGS - GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 UNIT 1 GREETINGS

TẢI GIẢI SBT TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1: GREETINGS - GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 UNIT 1 GREETINGS

d) Minh: Chào buổi sáng, cô Hoa... Cô Hoa: Chào buổi sáng, Minh. Bạn khỏe không? Minh: Em ổn, cảm ơn cô ạ. Cô Hoa, đây là Lan Anh. Cô Hoa: Xin chào, Lan Anh. Em bao nhiêu tuổi? Lan Anh: [r]
 • 12
GIÁO ÁN TUẦN 5 NHỮNG ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC GẦN GŨI

GIÁO ÁN TUẦN 5 NHỮNG ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC GẦN GŨI

- Màu đỏ ạ - Xe otô này chạy được đấy các con ạ vì nhờ điều - Trẻ nghe khiển từ xa - Cô giới thiệu cho trẻ biết thêm có nhiều loại đồ -Trẻ nghe chơi xe otô chuyển động được nhờ dây cót, [r]
 • 20
Gián án Thơ ca ngợi thầy cô

Gián án Thơ ca ngợi thầy cô

Là những học sinh đang ngồi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, là những chủ nhân tương lai của đất nước, tập thể lớp 8C chúng em đã, đang và sẽ phấn đấu ra sức rèn luyện tài đức để trở thành những người công dân có ích cho xã hội, để không phụ lòng mong mỏi của các thầy , để 8C là một khóm hoa đẹp trong mái trường ..............là một khóm hoa đẹp. Điều đó được thể hiện qua từng giờ học, sự tiến bộ qua các tuần học của lớp, phấn đấu thi đua giành những bông hoa điểm 8 tươi thắm nhất dâng tặng thầy nhân ngày 20-11.Và hơn nữa, chúng em đang ấp ủ trong mình những ước mơ, hoài bão, đó cũng là một động lực giúp chúng em vươn lên.Với cá nhân em, em luôn có một ước mơ cháy bỏng là trở thành cô giáo để đem ánh sáng văn hoá về thắp lên những tâm hồn bé nhỏ của các em thơ tại bản làng em, tiếp bước các thầy dìu dắt những em nhỏ trở thành ngưòi có ích cho xã hội.
 • 28
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của Đề tài Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đây được coi là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển do thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, năm 2005 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần và đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hơn nữa, Ban Lãnh đạo Công ty cũng nhận thấy tổ chức hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tình hình tài chính và cách thức hoạt động cung cấp thông tin để ra quyết định đầu tư, sản xuất, thu hút vốn; Vì vậy kiểm soát nội bộ và tổ chức hạch toán kế toán là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết nhằm tạo ra một sự minh bạch, thông tin cung cấp cho những người quan tâm là kịp thời và đáng tin cậy. Đặc biệt hiện nay, Công ty đang có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán và mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc Xây dựng Nhà máy Sản xuất Thép thành phẩm với công suất trên 40.000tấn thép/năm. Trong điều kiện đó, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa với Công ty. Vì vậy, Tác giả đã lựa chọn Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình” để viết Luận văn Thạc sĩ.
 • 15
ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
 • 23
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ NÉN CỦA BÊTÔNG P1 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ NÉN CỦA BÊTÔNG P1 DOC

Để tăng một cấp độ sụt khoảng 2÷3_cm_ cần thêm ïng yêu cầu thì phải tăng thêm lươ û úi lươ Vm - thể tích của một mẻ trộn, _lít _ _* Kiểm tra tính dẻo của hỗn hợp bêtông :_ Kiểm tra độ sụ[r]
 • 5
TUẦN 5( TIẾT 2 )

TUẦN 5( TIẾT 2 )

Mai đã nói gì với cô giáo, khi biết cô cho mình viết bút mực?. A.Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.[r]
 • 21
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMSG - Hà Nội(SHB)

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMSG - Hà Nội(SHB)

mục đích khác nhau trong hoạt động ĐGTHCV nhưng tựu trung lại có thể quy về mục đích chính đó là cải tiến sự thực hiện công việc của NLĐ giúp cho người quản lý có thể đưa ra những quyết định nhân sự đúng đắn. Tiếp theo là phân tích mối quan hệ của công tác ĐGTHCV với các hoạt động quản trị nhân lực khác bao gồm các mối quan hệ với tình hình thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, kết quả ĐGTHCV là cơ sở đưa ra các quyết định nhân sự đúng đắn như: thù lao, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, thăng tiến, ..., thông qua kết quả ĐGTHCV người quản lý có thể đánh giá được năng lực, trình độ của NLĐ từ đó có kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao NSLĐ; thông qua kết quả ĐGTHCV còn là cơ sở để tổ chức xây dựng kế hoạch hóa nguồn nhân lực; nếu công tác ĐGTHCV được thực hiện tốt thì còn giúp tạo động lực làm việc cho NLĐ,...
 • 11
luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

Thấy được tầm quan trọng trên nên em quyết định chọn đề tài: “Xác định kết quả kinh doanh” tại Cơng ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đến với Cơng ty bước đầu em tiếp cận với những sổ sách, chứng từ thực tế tại Cơng ty. Kế đến là học hỏi và tìm hiểu những nghiệp vụ phát sinh, để tìm ra sự khác biệt giữa lý thuyết đã học và thực tế tại Cơng ty. Sau cùng là nhờ các anh chị phịng kế tốn cung cấp các số liệu, chứng từ để giúp em tiến hành phân tích đề tài và hồn thành bài báo cáo tốt nghiệp.
 • 62
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

Báo cáo Thực tập tổng hợp GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ KẾT LUẬN Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế quản lý của Nhà nước được đổi mới với cơ chế mở cửa, đã mang lại những cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, địi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu các biện pháp tăng cường cơng tác, quản lý trên các phương tiện kinh tế. Với chức năng quản lý, hoạt động của cơng tác kế tốn liên quan trực tiếp đến việc hoạch định các chiến luợc phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc hồn thiện cơng tác kế tốn là một trong những nội dung rất quan trọng gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • 70
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM.ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
 • 41
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

KẾ TOÁN DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

_1.1.2.Nhiệm vụ của cơng tác kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh _ Kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện những nhiệm vụ sau: Theo dõi, ghi chép, phản ánh [r]
 • 105
Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Phân tích làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Lời mở đầuCông tác xác minh điều kiện trong thi hành án dân sự là hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động thi hành án. Với mục đích thi hành án đúng pháp luật, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên thi hành án. Đồng thời cũng đảm bảo tính nghiêm minh, chặt chẽ của pháp luật. Xác minh điều kiện thi hành án nói chung là xác minh điều kiện thi hành án của đương sự người được thi hành án, người phải thi hành án, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Một bản án, quyết định khi chuyển giao cho cơ quan thi hành án không tự nhiên mà có thể đưa ra quyết định thi hành án mà phải dựa vào các điều kiện nhất định mà pháp luật quy định. Vậy điều kiện thi hành án mà pháp luật quy định như thế nào. Làm thế nào đảm bảo các điều kiện đó. Do đó, thấy được tính cấp thiết của đề tài, cho nên trong bài này sẽ đi “Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự” nhằm giúp người đọc, các bên tham gia vào hoạt động thi hành án, đặc biệt những cá nhân áp dụng pháp luật hiểu rõ nội dung này để áp dụng quy định pháp luật một cách đúng đắn.Do còn trong quá trình tích lũy tri thức và thiếu kinh nghiệm thực tế nên bài biết có thể còn nhiều sai sót mong thầy cô góp ý. Em xin trân thành cảm ơn Bảng viết tắtTHADSThi hành án dân sựXMĐKTHADSXác minh điều kiện thi hành án dân sựTHAThi hành ánXMĐKTHAXác minh điều kiện thi hành án 
 • 15
viện khoa học công nghệ xây dựng ibst

viện khoa học công nghệ xây dựng ibst

Trong quá trình lập phương án hoặc đề cương quan trắc lún phải thực hiện đánh giá phương án thiết kế lưới quan trắc độ lún một cách chặt chẽ để trên cơ sở đó xác đị[r]
 • 8
thiet ke robot do duong do line theo vach den

thiet ke robot do duong do line theo vach den

cach thiet ke robot do duong×thiết kế mạch dò đường×thiết kế robot tìm đường×đồ án thiết kế nhà máy đường×đồ án thiết kế nhà máy đường thô×đồ án thiết kế robot×Từ khóađồ án thiết kế robot dò đườngđồ án thiết kế hình học đường ô tôthiết kế cảnh quan đường đô thịthiết kế chiếu sáng đường đô thịMô tả
 • 17
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II ANH 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II ANH 8

các thầy cô và các em hs có thể dùng đề cương ôn từ vựng, ngữ pháp và đọc và viết. đây là chương trình cũ ạ . tuy vậy , hi vọng còn hữu ích với mọi người ạ . cảm ơn mọi người đã xem ạ ,.njkghfghfccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccjhjhbjhkjhkjh
 • 17
Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một vấn đề rất quan trọng công tác kế toán của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo chức năng thông tin và kiểm soát của kế toán, đối với[r]
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp việt namthực tập kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển số 18xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng nam quangchuyên đề hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasincomột số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại an thắngcông ty cổ phần đầu tư và xây lắp thăng long việtNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ