0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ ĐIỀU TIẾT VỎ ĐẠI NÃO Ở GIA SÚC PHẦN 9 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ ĐIỀU TIẾT VỎ ĐẠI NÃO Ở GIA SÚC PHẦN 9 DOCX

* Hình thái hồng cầu thay ñổi H ồ ng c ầ u c ủ a ñộ ng v ậ t có vú hình ñĩ a, không nhân, hai bên dày, nhu ộ m màu ñậ m, ở gi ữ a m ỏ ng màu nh ạ t. H ồ ng c ầ u l ạ c ñ à hình qu ả tr ứ ng. H ồ ng c ầ u gia c ầ m có nhân. Trên tiêu b ả n nhu ộ m, h ồ ng c ầ u b ắ t màu ñỏ nh ạ t, xung quanh ñậ m, gi ữ a nh ạ t, là lo ạ i h ồ ng c ầ u ái toan.
 • 5
Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

tham mưu giúp lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo sát với thực tế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng cĩ hiệu quả. * Hồn thiện cơng tác kế tốn, thống kê và bộ máy tổ chức quản lý tài chính. Cơng tác kế tốn, thống kê của doanh nghiệp cĩ vai trị hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nĩi chung và hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nĩi riêng. Thơng qua các hoạt động lập kế hoạch tài chính trong kỳ kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, theo dõi và phản ánh tình hình luân chuyển vốn kinh doanh… Cơng tác kế tốn, thống kê đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời chính xác, phục vụ cơng tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện các sai sĩt để chỉ đạo khắc phục. Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, cơng tác kế tốn thống kê của cơng ty cần phải được hồn thiện trên các mặt sau: theo dõi chính xác tồn bộ tài sản và vốn hiện cĩ theo đúng chế độ hạch tốn kế tốn, thống kê hiện hành, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của tài sản và vốn trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm chế độ quản lý vốn kinh doanh như: quản lý cơng nợ ở doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư ra ngồi doanh nghiệp… để giảm mức độ thiệt hại về vốn. Thiết lập chế độ thơng tin, báo cáo thường xuyên, định kỳ dịng tiền lưu chuyển, nâng cao khả năng kiểm sốt tình hình tài chính. Kết hợp tổ chức cơng tác kiểm tra thực tế và nâng cao vai trị đánh giá, phát hiện của cơng tác kiểm tốn.
 • 36
HẠCH TÓAN LÚC CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CTY CUNG ỨNG TÀU BIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG - 4 PPSX

HẠCH TÓAN LÚC CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CTY CUNG ỨNG TÀU BIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG - 4 PPSX

A/ Kết luận chung về cơng tác hạch tốn kế tốn Việc theo dõi nghi sổ danh thu tại cơng ty được dựa trên các chứng từ gốc như hĩa đơn GTGT , bản kê bán lẻ, bản kê hĩa đơn, chứng từ dịch vụ bán ra .... Riêng đối với xí nghiệp cung ứng dịch vụ tàu biển dầu khi cịn cĩ thêm bản theo dõi doanh thu đối với từng tàu . Như vậy, việc tổ chức chứng từ tại cơng ty rất chặt chẽ.
 • 9
1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀICHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀTÀI CHÍNH TRONG HỆTHỐNG PHÁP LUẬT VIỆTNAM

1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀICHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀTÀI CHÍNH TRONG HỆTHỐNG PHÁP LUẬT VIỆTNAM

TRANG 1 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM I.. KH KH ÁI NIỆM TC VÀ HOẠT ĐỘNG TC ÁI NIỆM TC VÀ HOẠT ĐỘNG TC II.[r]
 • 13
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ RỐI LOẠN CỦA CƠ QUAN CẢM THỤ NHẬN KÍCH THÍCH THẦN KINH THỰC VẬT P9 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SỰ RỐI LOẠN CỦA CƠ QUAN CẢM THỤ NHẬN KÍCH THÍCH THẦN KINH THỰC VẬT P9 DOCX

* Hình thái hồng cầu thay ñổi H ồ ng c ầ u c ủ a ñộ ng v ậ t có vú hình ñĩ a, không nhân, hai bên dày, nhu ộ m màu ñậ m, ở gi ữ a m ỏ ng màu nh ạ t. H ồ ng c ầ u l ạ c ñ à hình qu ả tr ứ ng. H ồ ng c ầ u gia c ầ m có nhân. Trên tiêu b ả n nhu ộ m, h ồ ng c ầ u b ắ t màu ñỏ nh ạ t, xung quanh ñậ m, gi ữ a nh ạ t, là lo ạ i h ồ ng c ầ u ái toan.
 • 5
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMSG - Hà Nội(SHB)

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMSG - Hà Nội(SHB)

1.1. Tổng quan về công tác ĐGTHCV Trước tiên học viên nghiên cứu về công tác ĐGTHCV trong doanh nghiệp bằng cách đưa ra khái niệm về ĐGTHCV và từ đó tự rút ra được một chu trình khép kín về công tác ĐGTHCV sẽ bắt đầu từ: việc i) lập kế hoạch ĐGTHCV, ii) giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng bộ phận/từng NLĐ, iii) theo dõi/giám sát thực hiện công việc thường xuyên thông qua các công cụ báo cáo tiếp đến là iv) các khâu liên quan đến tổ chức đánh giá và cuối cùng là v) thông tin phản hồi đến người lao động và bộ phận nhân sự để đưa ra các quyết định nhân sự. Chu trình này lặp lại theo chu kỳ tháng/quý/năm tùy thuộc vào đặc thù và mục tiêu phát triển của từng tổ chức. Minh họa 05 giai đoạn của công tác ĐGTHCV bằng hình vẽ sau:
 • 11
3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TỐN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự đ[r]
 • 21
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

_1.1.2.Nhiệm vụ của cơng tác kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh _ Kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện những nhiệm vụ sau: Theo dõi, ghi chép, phản ánh [r]
 • 105
Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại bệnh viện c đà nẵng

Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại bệnh viện c đà nẵng

Trong chu trình doanh thu tại bệnh viện có 2 phân hệ chính là phân hệ quản lý viện phí và phân hệ quản lý bệnh nhân BHYT. Ứng dụng ERP trong phân hệ thu viện phí tại BVC ĐN ñã cung cấp một hệ thống thông tin kế toán ghi nhận ñược ñúng từng ñối tượng bệnh nhân thông qua mã số bệnh nhân trên hệ thống máy tính, thông tin hành chính của bệnh nhân sẽ ñược kế thừa qua các bộ phận, dữ liệu sẽ ñược cập nhật bổ sung thêm khi ñi qua các khoa phòng ñiều trị (chi phí ñiều trị bệnh nhân, các dịch vụ kỹ thuật ñã thực hiện trong quá trình ñiều trị…), qua bộ phận thu viện phí ( thanh toán, chi trả tạm ứng, thu viện phí…) và chuyển số liệu viện phí, chi phí, doanh thu về sổ cái, phân hệ kế toán tổng hợp. Từ ñó sẽ không còn các thao tác thống kê, chuyển sổ thủ công như trước, khắc phục ñược những sai sót của hai phần mềm ñộc lập hiện ñang sử dụng tại bệnh viện. Cải thiện ñược tình hình cập nhật giá cả viện phí không chính xác, thống kê thiếu, thừa chi phí của bệnh nhân, ñặc biệt là rút ngắn ñược rất nhiều thời gian trong khâu thống kê chi phí và thanh toán ra viện cho bệnh nhân, góp phần cải cách hành chính tốt, giảm thiểu sự lãng phí nguồn lực xã hội.
 • 26
Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một vấn đề rất quan trọng công tác kế toán của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo chức năng thông tin và kiểm soát của kế toán, đối với[r]
 • 7
Phân tích, làm rõ hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự theo Luật THADS 2008 (sửa đổi bổ sung 2014)

Phân tích, làm rõ hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự theo Luật THADS 2008 (sửa đổi bổ sung 2014)

Chủ Đề: Phân tích, làm rõ hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự1AMỞ ĐẦU1BNỘI DUNG2IKhái quát chung về hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự21.Khái niệm kháng nghị về thi hành án dân sự22.Đặc điểm của kháng nghị về thi hành án dân sự23.Mục đích của hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự3IIHoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự31.Thẩm quyền kháng nghị thi hành án dân sự32.Thời hạn kháng nghị thi hành án dân sự43.Đối tượng bị kháng nghị về thi hành án dân sự54.Giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự55.Yêu cầu đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân về thi hành án dân sự8IIIThực tiễn hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự101.Thực trạng hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự102.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kháng nghị về thi hành án dân sự13CKẾT LUẬN16DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO17
 • 17
Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Lời mở đầuCông tác xác minh điều kiện trong thi hành án dân sự là hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động thi hành án. Với mục đích thi hành án đúng pháp luật, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên thi hành án. Đồng thời cũng đảm bảo tính nghiêm minh, chặt chẽ của pháp luật. Xác minh điều kiện thi hành án nói chung là xác minh điều kiện thi hành án của đương sự người được thi hành án, người phải thi hành án, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Một bản án, quyết định khi chuyển giao cho cơ quan thi hành án không tự nhiên mà có thể đưa ra quyết định thi hành án mà phải dựa vào các điều kiện nhất định mà pháp luật quy định. Vậy điều kiện thi hành án mà pháp luật quy định như thế nào. Làm thế nào đảm bảo các điều kiện đó. Do đó, thấy được tính cấp thiết của đề tài, cho nên trong bài này sẽ đi “Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự” nhằm giúp người đọc, các bên tham gia vào hoạt động thi hành án, đặc biệt những cá nhân áp dụng pháp luật hiểu rõ nội dung này để áp dụng quy định pháp luật một cách đúng đắn.Do còn trong quá trình tích lũy tri thức và thiếu kinh nghiệm thực tế nên bài biết có thể còn nhiều sai sót mong thầy cô góp ý. Em xin trân thành cảm ơn Bảng viết tắtTHADSThi hành án dân sựXMĐKTHADSXác minh điều kiện thi hành án dân sựTHAThi hành ánXMĐKTHAXác minh điều kiện thi hành án 
 • 15
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

 Phịng tài chính - Kế tốn chuyên cập nhật mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày của Cơng ty, chịu trách nhiệm về mọi kết quả trước ban Giám đốc. Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty theo từng quý, năm. Kiểm tra, kiểm sốt việc thu – chi, thanh tốn các khoản nợ, theo dõi tình hình cơng nợ của khách hàng. Phân tích tình hình tài chính trong Cơng ty, đánh giá hiệu quả SXKD của Cơng ty. Cuối quý, kế tốn tổng hợp lập báo cáo kế tốn để trình lên ban lãnh đạo về tình hình thực hiện kinh doanh của Cơng ty.
 • 70
luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

Cũng chính vì lý do đĩ vai trị của ngành kế tốn càng cso vị trí quan trọng. Trong một Cơng ty kế tốn là người tham mưu, thu thập, cung cấp, xử lý phân tích thơng tin và đề ra các biện pháp để giúp Cơng ty nâng cao doanh và hạ thấp chi phí. Để đạt được điều đĩ kế tốn cần phải am hiểu rất sâu và rộng chuyên mơn mới giúp Cơng ty tiến xa hơn trong thị trường khĩc liệt ngày nay.
 • 62
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CUBA ĐỒNG HỚI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CUBA ĐỒNG HỚI

Hiện nay, Bệnh viện ñã ứng dụng CNTT vào công tác kế toán, phần mềm kế toán ñã giải quyết khá tốt trong các khâu của công tác kế toán, từ khâu lập chứng từ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp, xử lý nghiệp vụ và ñưa ra các báo cáo tài chính. Tuy nhiên, phần mềm kế toán Bệnh viện ñang áp dụng hiện nay là phần mềm kế toán của Bộ Tài chính áp dụng chung cho các ñơn vị sự nghiệp nên chưa phù hợp với ñặc thù riêng của ñơn vị. Các phần hành kế toán tiền lương, kế toán TSCĐ, kế toán thanh toán, kế toán kho còn riêng lẻ, ñộc lập chưa tích hợp với phần mềm kế toán tổng hợp do ñó công tác ñiều hành, quản lý toàn bộ hoạt ñộng của ñơn vị thực sự khó khăn và chưa hiệu quả.
 • 26
TIẾT 124: GIỜ, PHÚT DOCX

TIẾT 124: GIỜ, PHÚT DOCX

-Tổng kết giờ học và dặn dò hs về nhà thực hành xem đồng hồ và chuẩn bị bài sau.. -Quán át hình trong sgk.[r]
 • 3
Bài soạn Tiết 8 - Bài 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài soạn Tiết 8 - Bài 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

+ Để tiện cho các thầy () tìm bài, TG giới thiệu có một số trang có sắp xếp thứ tự VL9 như http://violet.vn/yuio http://dungkhanh70.violet.vn http://dinhtrien1957.vioet.vn … + Thầy () có ý kiến gì đóng góp có thể vào Website: http://violet.vn/yuio
 • 20
Bí quyết đạt điểm cao trong thi TNPT( 6 môn)

Bí quyết đạt điểm cao trong thi TNPT( 6 môn)

Nguyễn Thị Ái Hằng, (tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Trần Phú, TP.HCM): Môn lịch sử: nên có dàn ý bài làm Với môn lịch sử, trước tiên thí sinh cần đọc kỹ đề, nắm rõ yêu cầu của đề, gạch dưới những cụm từ quan trọng trong đề, ghi ra giấy nháp những ý chính sẽ trả lời. Cần có dàn ý bài làm bên ngoài trước khi bắt đầu viết vào bài thi. Nếu không có dàn ý, bài làm sẽ dễ lan man, dễ lẫn lộn các sự kiện lịch sử, đặc biệt các sự kiện hội nghị, đại hội, chiến dịch.
 • 5
GIÁO ÁN TUẦN 34 - TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018-2019

GIÁO ÁN TUẦN 34 - TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018-2019

- Giáo dục trẻ tuân thủ các quy định giao thông - Lắng nghe - Trẻ quan sát thời tiết và lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi - Trẻ trò chuyện cùng cô về tên gọi, đặc điểm, tác dụn[r]
 • 28
BÀI 3. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN TỰ SỰ (LÀM TẠI LỚP)

BÀI 3. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN TỰ SỰ (LÀM TẠI LỚP)

cái ấm áp của bàn tay cô khiến con người ta phải xao xuyến nhớ mãi không quên, lúc đầu khi được cô nắm tay, tay tôi run run nên nét chữ hơi nghệch ngoạc, nhưng cô đã nhìn tôi cười với án[r]
 • 2
Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (tt)

Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (tt)

Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk (LV thạc sĩ)
 • 26
Kế hoạch giáo dục tuần 9 : Ngôi nhà gia đình ở

Kế hoạch giáo dục tuần 9 : Ngôi nhà gia đình ở

- Cô có một bài thơ nói về tình cảm yêu mến của một bạn nhỏ dành cho ngôi nhà của mình, các con hãy lắng nghe cô đọc bài thơ “Em yêu nhà em” của tác giả Đoàn Thị Lam Luyến nhé. - Trẻ h[r]
 • 24
giáo án giảng dạy

giáo án giảng dạy

- Cô vừa thấy 3 đội chơi vận động đều và đẹp đấy chúng mình cùng vận động lại cùng cô không? - Cô cho cả lớp vận động lại 1 lần nữa cùng cô.. thưởng thức bài hát “Mùa xuân ơi” của tác g[r]
 • 6
G. ÁN: CÁC CÔ BÁC CẤP DƯỠNG

G. ÁN: CÁC CÔ BÁC CẤP DƯỠNG

- Hôm nay góc thao tác vai sẽ làm bác cấp dưỡng nấu ăn, cho em búp bê ăn, góc HĐVĐV tập xếp nhà bếp nơi làm việc của các cô, bác cấp dưỡng, góc xem sách truyện sẽ cùng nhau xem tranh về [r]
 • 28
BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠT ĐIỂM CAO

BÍ QUYẾT LÀM BÀI THI VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠT ĐIỂM CAO

Câu 1 (2 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài. Câu 2 (3 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn khoảng 400-600 từ để nghị luận về một tư tưởng đạo lý hoặc một hiện tượng xã hội.
 • 3
Ảnh hưởng của định kiến giới đối với người đồng tính luyến ái

Ảnh hưởng của định kiến giới đối với người đồng tính luyến ái

Với nội dung tập trung vào việc xem xét khía cạnh những ảnh hướng của định kiến giới đôí với người đồng tính luyên ái, bài viết cô' gắng làm rõ khái niệm định kiên giới, một sô' [r]
 • 8
ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
 • 23
THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC PPS

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC PPS

[http://agriviet.com] Những chế phẩm như thế này nếu được bảo quản ở 10-15 độ C thì sẽ để được 6 tháng, và 1-2 tháng nếu ở nhiệt độ phòng Có thể nói Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu, phân lập tuyến trùng hữu ích và sử dụng những sinh vật này để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp. Trong những năm qua, sau khi thử nghiệm tại một số địa phương cho kết quả tốt, Viện đã bắt đầu chuyển gia công nghệ sản xuất cho một số đơn vị. Để tìm hiểu kỹ hơn về loại thuốc trừ sâu sinh học này, phóng viên VietNamNet đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Ngọc Châu, trưởng phòng tuyến trùng.
 • 3
 ÁT

ÁT

Nguyên nhân của hiện tượng lặp đoạn NST là: A. NST tái sinh không bình thường có một số đoạn; B. Do trao đổi chéo không đều giữa các crômatit ở kì đầu I của giảm phân; C. Do đứt gãy trong quá trình phân li của các NST đi về các cực tế bào con;
 • 22
ĐỀ KHẢO SÁT HSG V3 NGỮ VĂN 8 CÔ ÁI

ĐỀ KHẢO SÁT HSG V3 NGỮ VĂN 8 CÔ ÁI

Câu 2 : Cảm nhận của em về câu thơ cuối cùng của bài thơ Quê Hương ( Tế Hanh). “ Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá ! “ ( 2,5điểm ). Câu 3: Trong bài thơ Quê Hương, nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết : “ Quê hương nếu ai không nhớ .
 • 2
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

hợp chuyến than, dất theo quí định của xí nghiệp, sau đĩ định kỳ các chứng từ dĩ được chuyển về phịng kế tốn cơng ty, Cơng ty than Hà Tụ vận dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập tr[r]
 • 33
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM.ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
 • 41
Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Tiết 62: Dòng điện fu-Cô

Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Tiết 62: Dòng điện fu-Cô

Một vài ví dụ về ứng dụng của ích nhưng trong một số trường dòng điện Fu-cô hợp dòng điện fu –cô là cố hại.. Tác dụng gây ra lực hãm của dòng Bay giờ ta lần lượt xét các tác điện Fu-cô t[r]
 • 2
Luận án Tiến sĩ Luật học: Thi hành án hành chính ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn - TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luận án Tiến sĩ Luật học: Thi hành án hành chính ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn - TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bên cạnh đó, Báo cáo về công tác thi hành án hành chính của Chính phủ từ năm 2015 đến năm 2019 và Báo cáo công tác Tư pháp của Bộ Tư pháp từ năm 2010 đến nay đã chỉ [r]
 • 20
viện khoa học công nghệ xây dựng ibst

viện khoa học công nghệ xây dựng ibst

Trong quá trình lập phương án hoặc đề cương quan trắc lún phải thực hiện đánh giá phương án thiết kế lưới quan trắc độ lún một cách chặt chẽ để trên cơ sở đó xác đị[r]
 • 8
thiet ke robot do duong do line theo vach den

thiet ke robot do duong do line theo vach den

cach thiet ke robot do duong×thiết kế mạch dò đường×thiết kế robot tìm đường×đồ án thiết kế nhà máy đường×đồ án thiết kế nhà máy đường thô×đồ án thiết kế robot×Từ khóađồ án thiết kế robot dò đườngđồ án thiết kế hình học đường ô tôthiết kế cảnh quan đường đô thịthiết kế chiếu sáng đường đô thịMô tả
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp việt namthực tập kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển số 18xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng nam quangchuyên đề hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasincomột số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại an thắngcông ty cổ phần đầu tư và xây lắp thăng long việtđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP