0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Điều kiện về giao dịch thuê tài chính

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾ TOÁNTÀI SẢN CỐ ĐỊNH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾ TOÁNTÀI SẢN CỐ ĐỊNH

thuế khoá , khấu hao là một khoản chi phí được trừ vào lợi tức chịu thuế , tức là được tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ. Về phương diện kế toán, khấu hao là việc ghi nhận sự giảm giá của tài sản cố định. Việc tính khấu hao có thể tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp tính khấu hao nào là tuỳ thuộc vào quy định của Nhà nước về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải đảm bảo thu hồi vốn nhanh đầy đủ và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp đang sử dụng một trong các phương pháp khấu hao sau:
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ

2.2.2.1. Kế toán tăng TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán tổng hợp.. Các phòng ban trong Công ty khi có nhu cầu trang bị mới TSCĐ phải lập kế hoạch về nhu cầu mua sắm, đầu tư trình lên Giám đốc Công ty, việc mua sắm tùy từng trường hợp cụ thể mà cần phải trình lên cả Tổng Công tty Than theo phân cấp quản lí của Công ty. Sau khi có sự đồng ý của Tổng Công ty Than về việc đầu tư TSCĐ cho Công ty Hóa chất mỏ Giám đốc Công ty sẽ giao nhiệm vụ cho tổ tư vấn về giá đảm nhiệm việc lựa chọn nhà cung cấp (việc lựa chọn này thường theo phương thức chào hàng cạnh tranh). Sau khi nhận được lời chào hàng tổ tư vấn phải tổ chức ra một cuộc họp để quyết định lựa chọn nhà cung cấp và phải có tờ trình, biên bản họp tổ tư vấn về giá của Công ty gửi lên Giám đốc Công ty mới có quyết định chính thức về việc mua TSCĐ. Khi hợp đồng kí kết các bên tiến hành bàn giao TSCĐ và lập biên bản bàn giao TSCĐ, Biên bản thanh lí hợp đồng, bên mua làm thủ tục thanh toán.
 • 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV

TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp. Theo quy định mới nhất số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính mọi tư liệu lao động là là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kì một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không hoạt động được, TSCĐ phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:
 • 38
Hãy phân tích đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

Hãy phân tích đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung.Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung.Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung.
 • 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ TKV

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ TKV

TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp. Theo quy định mới nhất số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính mọi tư liệu lao động là là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kì một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không hoạt động được, TSCĐ phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:
 • 40
cac_nguon_tai_tro_von_cua_doanh_nghiep__2986 pptx

cac_nguon_tai_tro_von_cua_doanh_nghiep__2986 pptx

1. Nguồn tài trợ bên trong: Nguồn huy động vốn bên trong là nguồn vốn có thể huy động được vào đầu tư từ tài chính hoạt động của bản thân doanh nghiệp ngoài số vốn chủ sở hữu bỏ ra ban đầu. Nguồn vốn bên trong thể hiện khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp. Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp xây dựng thường bao gồm:
 • 11
GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM TT

GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM TT

Điều kiện huỷ bỏ giao dịch là trường hợp một chủ thể hoặc các bên chủ thể_ _xác định hoặc thoả thuận về sự kiện làm điều kiện huỷ bỏ giao dịch thì khi sự kiện đó _ _xảy ra, giao dịch bị [r]
 • 24
Hãy phân tích đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

Hãy phân tích đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung

Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung.Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung.Hãy phân tích, đánh giá các quy định trong BLDS 2015 về hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung.
 • 1
Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa

Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa

Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý (phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa) Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý (phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa) Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý (phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa) Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về ý chí và hậu quả pháp lý (phân tích quy định của pháp luật và cho ví dụ minh họa)
 • 1
NGÂN HÀNG  NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PHẦN 2 PART 7 POT

NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PHẦN 2 PART 7 POT

Trong hợp đồng thuê mua chỉ quy định những cơ sở để xác định lãi suất. Ví dụ: Hợp đồng quy định lãi suất LIBOR+3% và xác định ngày tính lãi suất LIBOR. Trong điều kiện lạm phát không thể dự đoán chắc chắn và có khả năng biến động lớn thì lãi suất thả nổi được các bên chấp nhận.
 • 5
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH VAY VÀ GIẢI NGÂN TẠI NGÂN HÀNG PHẦN 6 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH VAY VÀ GIẢI NGÂN TẠI NGÂN HÀNG PHẦN 6 POTX

__________________________________________________________________________ + Công suất sử dụng. + Khả năng di chuyển, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản. - Nghiên cứu xu hướng sử dụng tài sản sau khi hợp đồng chấm dứt: Trong trường hợp bên đi thuê không mua lại tài sản khi hợp đồng chấm dứt, bên cho thuê cần ước lượng giá trị còn lại tài sản để đưa ra những phương án phù hợp là bán tài sản hay tiếp tục cho thuê.
 • 8
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG P6 PPTX

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NGÂN HÀNG P6 PPTX

Trong hợp đồng thuê mua chỉ quy định những cơ sở để xác định lãi suất. Ví dụ: Hợp đồng quy định lãi suất LIBOR+3% và xác định ngày tính lãi suất LIBOR. Trong điều kiện lạm phát không thể dự đoán chắc chắn và có khả năng biến động lớn thì lãi suất thả nổi được các bên chấp nhận.
 • 8
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ PHẦN 7 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ PHẦN 7 POT

- Bảo hiểm để hạn chế rủi ro bất khả kháng như thiên tai… Bên cho thuê có thể yêu cầu bên đi thuê mua bảo hiểm cho tài sản. 3.4. Xử lý tài sản sau khi kết thúc hợp đồng : - Bên đi thuê được quyền sở hữu tài sản trong trường hợp hợp đồng là hợp đồng thanh toán toàn bộ trong đó tiền thuê đã gồm cả vốn tài trợ cùng với các chi phí tài chính. Bên cho thuê có thể lựa chọn việc bán lại tài sản cho bên đi thuê hay cho thuê tiếp khi hợp đồng thuê không phải là hợp đồng thanh toán toàn bộ. Về nguyên tắc giá bán lại tài sản được tính trên cơ sở hiện giá nghĩa là người mua sẽ bán theo vốn gốc còn lại phải thu hồi.
 • 10
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG CỦA KẾT CẤU TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ATM PHẤN 3 PPS

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG CỦA KẾT CẤU TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ATM PHẤN 3 PPS

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - Tài sản khác thuê ngoài (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
 • 10
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ?
 • 1
Bài giảng Kế toán thuê tài sản

Bài giảng Kế toán thuê tài sản

• Các khoản thanh tốn tiền thuê được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, khơng phụ thuộc vào phương thức thanh tốn, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.
 • 14
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁNTIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁNTIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Việc lựa chọn hình thức tiền lương hợp lý có tác dụng khuyến khích mỗi người lao động không ngừng nâng cao năng suất lao động, sử dụng hợp lý và đầy đủ thời gian. Lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, lựa chọn hình thức trả lương tiền lương căn cứ vào đặt điểm tổ chức sản xuất, tính chất của từng loại công việc và điều kiện về trang thiết bị kĩ thuật của doanh nghiệp. Trên thực tế thường áp dụng các hình thức (chế độ) tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm, tiền lương khoán. Ngoài ra trong quá trình lao động còn được hưởng các khoản khác như:
 • 24
Bàn về kế toán tài sản cố định thuê tài chính tại các đơn vị đi thuê

Bàn về kế toán tài sản cố định thuê tài chính tại các đơn vị đi thuê

Vai trò, ý nghĩa của giao dịch thuê tài chính TSCĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • 27
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 3 PART 9 PDF

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 3 PART 9 PDF

Có TK 211 - TSCĐ hữu h ình (Nguyên giá TSC Đ). Các bút toán ghi nh ận t ài s ản thu ê và n ợ ph ải trả về thu ê tài chính, tr ả tiền thuê t ừng kỳ thực hiện theo quy định tại TK 212 – Tài s ản cố định thu ê tài chính. 7- K ế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán v à thuê l ại TSCĐ l à thuê ho ạt động:
 • 9
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 6 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN ĐỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM PHẦN 6 DOCX

1. Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua chưa có thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê: - Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, ghi:
 • 10
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TSCĐ THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

I - KHái NIệM Và PHÂN LOại HOạT ĐộNG THUÊ MUA Tài CHíNH ở Việt Nam II - CHế Độ tài chính Về Tổ CHứC Và HOạT ĐộNG CủA CÔNG TY CHO THUÊ tài chính ở Việt Nam III - CHế Độ tài chính Về THU, NộP Và QUảN Lý Sử DụNG Lệ PHí ĐĂNG Ký Và CUNG CấP THÔNG TIN Về GIAO DịCH BảO ĐảM Và TàI SảN CHO THUÊ tài chính IV - Kế TOáN HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chínhV - THựC TRạNG HOạT ĐộNG THUÊ MUA tài chính, CHế Độ tài chính kế toán THUÊ MUA tài chính Và PHƯƠNG HƯớNG HOàN THIệN
 • 47
KẾ TÓAN THUÊ TÀI SẢN

KẾ TÓAN THUÊ TÀI SẢN

TRANG 177 TRANG 16 CHÚ Ý: TRANG 17 5.3- KẾ TÓAN GIAO DỊCH BÁN VÀ THUÊ LẠI TSCĐ LÀ THUÊ TÀI CHÍNH 5.3.1- GHI NHẬN GIAO DỊCH BÁN VÀ THUÊ LẠI TÀI SẢN LÀ THUÊ TÀI CHÍNH GIAO DỊCH BÁN VÀ HTUÊ[r]
 • 28
ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC VỀ HÌNH THỨC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 (TT)

ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC VỀ HÌNH THỨC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 (TT)

Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)Điều kiện có hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo bộ luật dân sự 2015 (tt)
 • 26
BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MUA, NGƯỜI THUÊ MUA KHI BẢO LÃNH MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MUA, NGƯỜI THUÊ MUA KHI BẢO LÃNH MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với bên mua, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại các dự án đầu tư nhà ở là quy định mới được Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 bổ sung, nhằm bảo vệ quyền lợi của bên mua, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trước các rủi ro từ giao dịch đối với nhà ở chưa có vào thời điểm giao dịch. Bài viết luận giải, phân tích và đề xuất hướng khắc phục các điểm chưa phù hợp này.
 • 8
Phân tích và đánh giá các quy định trong BLDS năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu

Phân tích và đánh giá các quy định trong BLDS năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu

Một giao dịch hợp pháp khi đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 117 BLDS năm 2015, cụ thể là ba điều kiện bắt buộc của chủ thể, nội dung, mục đích của giao dịch. Tuy nhiên, điều kiện về hình thức của giao dịch là điều kiên bắt buộc có hiệu lực của giao dịch, nếu pháp luật có quy định
 • 16
BÀI GIẢNG LUẬT NHÀ Ở VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: BÀI 3 - THS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO

BÀI GIẢNG LUẬT NHÀ Ở VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: BÀI 3 - THS. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO

Bài giảng Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản - Bài 3: Giao dịch về nhà ở được biên soạn nhằm giúp người học nắm kiến thức về khái niệm giao dịch nhà ở; các hình thức giao dịch nhà ở; điều kiện nhà ở tham gia giao dịch và điều kiện của các bên tham gia giao dịch; hợp đồng giao dịch nhà ở.
 • 21
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ

GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN Điều 125 BLDS quy định: _“Giao dịch dân sự có điều kiện_ _1._ _Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy_ _bỏ giao dịch dân sự [r]
 • 20
Thực trạng cho thuê tài chính ở việt nam

Thực trạng cho thuê tài chính ở việt nam

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU4I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH51.1. Nguồn gốc và sự ra đời51.2. Sơ lược về cho thuê tài chính61.2.1.Khái niệm61.2.2.Đối tượng61.2.3.Điều kiện61.2.4. Đặc điểm của một giao dịch CTTC61.2. Các loại hình cho thuê Tài chính71.3.1. Cho thuê tài chính cơ bản71.3.2. Cho thuê tài chính đặc biệt92.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THUÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY132.1.Thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam132.1.1. Tiềm năng132.1.2. Quy mô142.1.3. Kết quả hoạt động162.1.4. Các CTTC thuộc các Ngân hàng thương mại182.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân182.2.1. Những mặt hạn chế182.2.2. Nguyên nhân của hạn chế203.GIẢI PHÁP22KẾT LUẬN25
 • 19
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự chỉ ra những điểm mới so với BLDS 2005 đánh giá những ưu nhược điểm và đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của BLDS 2015 về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự chỉ ra những điểm mới so với BLDS 2005 đánh giá những ưu nhược điểm và đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của BLDS 2015 về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (Chỉ ra những điểm mới so với BLDS 2005; Đánh giá những ưu, nhược điểm và đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của BLDS 2015 về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự) Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (Chỉ ra những điểm mới so với BLDS 2005; Đánh giá những ưu, nhược điểm và đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của BLDS 2015 về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự) Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (Chỉ ra những điểm mới so với BLDS 2005; Đánh giá những ưu, nhược điểm và đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của BLDS 2015 về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự)
 • 1
Lý luận về công ty cho thuê tài chính

Lý luận về công ty cho thuê tài chính

1. Cho thuê tài chính là Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. Hoạt động cho thuê tài chính trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện qua các công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam và tuân theo các quy định của Nghị định này...
 • 25
Hợp đồng thuê nhà có dấu vẫn không giá trị

Hợp đồng thuê nhà có dấu vẫn không giá trị

Hợp đồng thuê nhà có dấu vẫn không giá trị? Tôi ký hợp đồng thuê nhà với hợp tác xã, thời hạn hai năm, tuy nhiên được một năm thì hợp tác xã đòi lại nhà. Tôi phản đối thì họ bảo hợp đồng không có giá trị, trong khi hợp đồng có con dấu của hợp tác xã và do người đại diện theo pháp luật ký ? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại điều 492 Bộ luật dân sự thì hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy hợp đồng thuê nhà của bạn không có hiệu lực pháp lý vì đã không tuân thủ về mặt hình thức.Bên cạnh đó, theo điều 134 Bộ luật dân sự, trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn, quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu. Nếu như hợp tác xã cố tình không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc ký kết hợp đồng thì họ sẽ phải bồi thường thiệt hại, vì trong trường hợp này phần lỗi thuộc về hợp tác xã.Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
 • 1
ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Điều kiện hình thành và phát triển sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam
 • 109
Thanh Toán Quốc tế - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011

Thanh Toán Quốc tế - Cho Thuê Tài Chính - năm 2011

KẾT LUẬN Qua những nội dung trình bày ở trên chúng ta thấy được vai trò hết sức quan trọng cuả việc thuê tài chính, đặc biệt là thuê tài chính đối với các doanh nghiệp.Nó càng có ý nghĩa hơn với nước ta khi mà hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu vốn hoạt động và tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất.Thuê tài chính giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có được những công nghệ hiện đại để đứng vững trên thị trường trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay khi mà xu thế hội nhập phát triển khoa học kỹ thuật trở thành động lực sản xuất trực tiếp.Mặc dù hoạt động thuê tài chính còn khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng trong tương lai không xa loại hình này sẽ phát triển nhanh chóng để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới.
 • 33
174 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

174 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua cĩ thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
250 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

250 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY.DOC

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25
Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

4 Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê : 4.1 Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số[r]
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ