0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Lựa chọn các kiến trúc mạng tham chiếu

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI cung cấp cho người học các kiến thức: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 33
MẠNG MÁY TÍNH - CHƯƠNG 1 PPT

MẠNG MÁY TÍNH - CHƯƠNG 1 PPT

Lời mở đầu Công nghệ thông tin ở n−ớc ta trong những năm gần đây phát triển rất mạnh. Mạng máy tính của cả n−ớc ta đ−ợc hình thành và phát triển ở khắp nơi từ trung −ơng đến địa ph−ơng, các tr−ờng học, viện nghiên cứu, các công ty kinh doanh, các xí nghiệp... Sự phát triển đó là do sự quan tâm của nhà n−ớc, đồng thời cũng do chính những dịch vụ mà mạng máy tính đem lại thật hiệu quả, thu hút sự quan tâm chung của toàn xã hội. Trong công việc hàng ngày, từ những ng−ời sản xuất kinh doanh, đến việc học tập, nghiên cứu, quản lý nhà n−ớc, mọi ng−ời ít nhiều đều sử dụng đến máy tính và mạng máy tính. Do nhu cầu và trình độ cao, những ng−ời hoạt động chuyên ngành công nghệ thông tin cần luôn phải nâng cao trình độ để đáp ứng.
 • 20
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 1 PPT

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH PART 1 PPT

Theo kiểu điểm điểm các đường truyền nối từng cặp nút với nhau và mỗi nút đều có trách nhiệm lưu trữ tạm thời sau đó chuyển tiếp dữ liệu đi tới đích. Do cách thức làm việc như vậy nên còn gọi là mạng “lưu và chuyển tiếp” (Store and forward) .
 • 6
Mo hinh TCP IP mo hinh TCP IP

Mo hinh TCP IP mo hinh TCP IP

PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG ......................................... 7 Chương 1: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộ................ 7 Mục 1: Mạng máy tính........................................................................................ 7 I. Lịch sử mạng máy tính .................................................................................... 7 II. Giới thiệu mạng máy tính............................................................................. 10 I.1. I.Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạng .............. 10 I.1.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tính................................................. 10 I.1.2. Định nghĩa mạng máy tính ...................................................................... 10 I.2. Đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính....................................................... 10 I.2.1. Đường truyền........................................................................................... 11 I.2.2. Kỹ thuật chuyển mạch: ............................................................................ 11 I.2.3. Kiến trúc mạng ........................................................................................ 12 I.2.4. Hệ điều hành mạng .................................................................................. 12 I.3. Phân loại mạng máy tính ............................................................................ 13 I.3.1. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý : ............................................... 13 I.3.3. Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng.................................................... 15 I.3.4. Phân loại theo hệ điều hàng mạng ........................................................... 15 I.4. Giới thiệu các mạng máy tính thông dụng nhất.......................................... 16 I.4.1. Mạng cục bộ ............................................................................................ 16 I.4.2. Mạng diện rộng với kết nối LAN TO LAN............................................. 16 I.4.3. Liên mạng INTERNET............................................................................ 17 I.4.4. Mạng INTRANET................................................................................... 17 II. Mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ ........................................................... 17 II.1. Mạng cục bộ .............................................................................................. 17 II.2. Kiến trúc mạng cục bộ............................................................................... 18 II.2.1. Đồ hình mạng (Network Topology)....................................................... 18 II.3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý ........................................ 21 II.3.1 Phương pháp đa truy nhập sử dụng sóng mang có phát hiện xung đột CSMACD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)............ 22 II.3.2. Phương pháp Token Bus........................................................................ 23 II.3.2. Phương pháp Token Ring....................................................................... 25 III. Chuẩn hoá mạng máy tính .......................................................................... 26 III.1. Vấn đề chuẩn hoá mạng và các tổ chức chuẩn hoá mạng........................ 26 III.2. Mô hình tham chiếu OSI 7 lớp................................................................. 27 a) Lớp vật lý ...................................................................................................... 28 b) Lớp liên kết dữ liệu....................................................................................... 28 c) Lớp mạng ...................................................................................................... 29 d) Lớp chuyển vận ............................................................................................ 29 e) Lớp phiên ...................................................................................................... 29 f) Lớp thể hiện................................................................................................... 30
 • 13
Các kiến trúc mạng Frame Relay công cộng

Các kiến trúc mạng Frame Relay công cộng

Tài liệu tham khảo Các kiến trúc mạng Frame Relay công cộng
 • 40
Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ truyền hình cáp

Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ truyền hình cáp

Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ truyền hình cáp trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về mạng truyền hình cáp, cơ sở kỹ thuật truyền hình cáp, kiến trúc mạng truyền hình cáp.Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ truyền hình cáp trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về mạng truyền hình cáp, cơ sở kỹ thuật truyền hình cáp, kiến trúc mạng truyền hình cáp.
 • 39
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ MẠNG - PHẦN 1 POT

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ MẠNG - PHẦN 1 POT

5.2.4 Các cơ chế quản lý lỗi Mạng Token Ring sử dụng một vài cơ chế phát hiện và bồi th − ờng lỗi mạng. Ví dụ một tram trong mạng Token Ring đ − ợc chọn là trạm giám sát – active monitor. Nói chung có thể chọn bất cứ trạm nào trên mạng, nh − một nguồn tài nguyên tập trung thông tin có thể điều hoà thời gian cho các trạm khác trong mạng vòng, và thực hiện nhiều chức năng duy trì vòng. Khi một máy trong mạng gặp sự cố, khung dữ liệu có thể đ − ợc truyền liên tục, gọi là khung tuần hoàn. trạm giám sát có nhiệm vụ phát hiện những khung tuần hoàn, loại bỏ chúng và sinh ra thẻ một bài mới.
 • 31
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt Nam (tt)

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt Nam (tt)

Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt NamNghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho Internet of things (IOT) ở Việt Nam
 • 22
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THAM CHIẾU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỚI HỌC BẠ ĐIỆN TỬ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THAM CHIẾU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỚI HỌC BẠ ĐIỆN TỬ

TRANG 1 Đề tăi:Xđiy idựnigmiôh:iìXđigacếui:ềkìiìềrigkìiúệếuiúốq :ả ếuiìlìig ýăiìXđigâđiìri:ảoếi:ềụiuăvăiớmiúệếui:ềệiọi:ả ếuibạiìlìiìXđigacếui:ềkìiếđă ìềqếuiỳềửibtqig.tiôHĂiuý ĂiếuNĂiúỘqi[r]
 • 13
KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH

KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH

TRANG 11 SƠ LƯỢC CHỨC NĂNG CÁC LỚP MÔ HÌNH OSI TT Lớp phiên – Session • Thiết lập, quản lý, kết thúc các phiên làm việc giữa các ứng dụng Lớp trình diễn – Presentation • Quy ñịnh về khuô[r]
 • 31
Tin học đại cương: Mạng máy tính pot

Tin học đại cương: Mạng máy tính pot

TRANG 1 TRANG 2 NỘI DUNG  TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH  PHÂN LỌAI MẠNG MÁY TÍNH  GIAO THỨC VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU  GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP TRANG 3 Tin học đại cương 3 ĐỊNH NGHĨA [r]
 • 42
BÀI THU HOẠCH MẠNG NƠRON POT

BÀI THU HOẠCH MẠNG NƠRON POT

[5] Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình - Đại học Cần Thơ - Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo [6] Trần Đức Minh – Luận văn thạc sỹ khoa học - Mạng nơ-ron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu
 • 22
TÍNH TOÁN CHỌN DÂY DẪN CHO LƯỚI PHÂN PHỐI 22kV

TÍNH TOÁN CHỌN DÂY DẪN CHO LƯỚI PHÂN PHỐI 22kV

Mạng phân phối trong Luận văn này là mạng hình tia, việc lựa chọn dây dẫnđược thực hiện theo cách như sau: Đối với phát tuyến chính: Lựa chọn theo mật độ dòng kinh tế. Đối với các nhánh: Lựa chọn theo độ sụt áp cho phép.Mạng phân phối trong Luận văn này là mạng hình tia, việc lựa chọn dây dẫnđược thực hiện theo cách như sau: Đối với phát tuyến chính: Lựa chọn theo mật độ dòng kinh tế. Đối với các nhánh: Lựa chọn theo độ sụt áp cho phép.
 • 20
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ

tăng giảm tài chính cố định, tình hình thu nhập của công nhân viên, tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản phải thu và nợ phải trả... ) Ngoài thông tin từ các báo cáo tài chính, phân tích tài chính còn có thể sử dụng thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp. Đó là những chỉ tiêu tài chính của ngành hoặc ít nhất là nhóm những doanh nghiệp tương tự mà doanh nghiệp lấy đó làm tham chiếu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Thông tin này chỉ có ở các nước có nến kinh tế phát triển cao bởi một tổ chức có chức năng thu thập và xử lý thông tin theo ngành và toàn bộ nên kinh tế khi đã tách rời khỏi chức năng quản lý nhà nước.
 • 24
Các công nghệ mạng CDMA

Các công nghệ mạng CDMA

Các công nghệ mạng CDMA implementing in telecom networkCông nghệ CDMA (Code Division Multiple Access) đã ra đời như một lựa chọn thay thế cho kiến trúc tế bào GSM và góp phần vào sự tăng trưởng bùng nổ trên thị trường không dây trong thập kỷ qua. CDMA, như GSM, đã đưa ra những cải tiến không ngừng trong suốt thời kỳ này. Hiện cả hai mạng đang trong quá trình chuyển giao sang các hệ thống thế hệ 3G trên toàn cầu, cho phép nhiều dung lượng và các dịch vụ dữ liệu hơn.
 • 8
VRD JD PHAT TRIEN PHAN MEM

VRD JD PHAT TRIEN PHAN MEM

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngôn ngữ mô hình hóa UML; quy trình phát triển phần mềm và toàn bộ vòng đời ứng dụng; mạng máy tính các loại mạng, kiến trúc mạng, lập trình[r]
 • 3
QUẢN TRỊ VẬN HÀNH MẠNG DOCX

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH MẠNG DOCX

Bước thứ hai để tạo ra chính sách an toàn cho mạng là tạo ra một qui trình thành văn mô tả về trách nhiệm đảm bảo an toàn mạng thuộc về ai, được ban hành thế nào và có tính pháp lệnh như thế nào. Văn bản này bao gồm hai phần: phần về quản lý và phần về cá nhân sử dụng. Phần về quản lý phải mô tả trách nhiệm từng cấp tổ chức và quản lý. Các đối tượng cần đảm bảo an toàn và cách giám sát là một phần quan trọn trong chương này. Các đối tượng phải phù hợp với những mục tiêu mà hiến chương đã đề ra. ở những chố thích hợp, cần nêu ra các tiêu chuẩn để đưa ra những quyết định liên quan đến mục tiêu và chính sách của cơ quan. Tiêu chuẩn về phân loại mức an toàn là rất
 • 45
KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN TRONG CƠ QUAN XÍ NGHIỆP

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN TRONG CƠ QUAN XÍ NGHIỆP

1.2.4.2.MẠNG NGANG HÀNG PEER- TO- PEER: Các máy tính trong mạng có thể hoạt ñộng vừa TRANG 17 18 Chương 2 MÔ HÌNH THAM CHIẾU HỆ THỐNG MỞ OSI VÀ BỘ GIAO THỨC TCP/IP 2.1.MÔ HÌNH OSI OPEN S[r]
 • 111
MẠNG CƠ BẢN, KIẾN TRÚC MẠNG

MẠNG CƠ BẢN, KIẾN TRÚC MẠNG

• Tên chuẩn cho các phiên bản khác nhau gồm 3 phần ghép với nhau: _Tốc độ truyền tối đa-Chế độ truyền-Độ dài đoạn mạng_ TRANG 7 Bài 4 – Mạng cơ bản 7 10BASE2 • Hình trạng của mạng là dạn[r]
 • 30
TCVN 7563-18:2009

TCVN 7563-18:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-18:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong xử lý dữ liệu phân tán. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến xử lý dữ liệu phân tán, các phần tử và thành phần mạng riêng biệt, tô pô mạng, kiến trúc mạng và các ứng dụng và chức năng mạng.
 • 10
Giáo trình quản trị mạng và các thiết bị mạng

Giáo trình quản trị mạngcác thiết bị mạng

Khi thiết kế, các nhà thiết kế tự do lựa chọn kiến trúc mạng cho riêngmình. Từ đó dẫn tới tình trạng không tương thích giữa các mạng máy tính vớinhau. Nhu cầu trao đổi thông tin càng lớn thúc đẩy việc xây dựng khungchuẩn về kiến trúc mạng để làm căn cứ cho các nhà thiết kế và chế tạo thiết bịmạng .
 • 37
Giáo trình: Mạng máy tính pdf

Giáo trình: Mạng máy tính pdf

Hệ phát hiện đột nhập mạng là gì? Là h ệ th ố ng nh ằ m phát hi ệ n ra vi ệ c s ử d ụ ng không h ợ p pháp tài nguyên h ệ th ố ng, phát hi ệ n nh ữ ng ho ạ t độ ng l ạ m d ụ ng, t ấ n công vào h ệ th ố ng máy tính ho ặ c m ạ ng máy tính. H ệ phát hi ệ n độ t nh ậ p IDS (intrusion detection system) là h ệ th ố ng bao g ồ m ph ầ n m ề m và ph ầ n c ứ ng th ự c hi ệ n vi ệ c theo dõi, giám sát, thu nh ậ n thông tin t ừ các ngu ồ n khác nhau, sau đ ó phân tích để phát hi ệ n ra d ấ u hi ệ u (“signature”) c ủ a s ự độ t nh ậ p (d ấ u hi ệ u c ủ a các ho ạ t độ ng t ấ n công hay l ạ m d ụ ng h ệ th ố ng), c ả nh báo cho qu ả n tr ị h ệ th ố ng, hay ra các quy ế t đị nh ph ả n ứ ng để phòng v ệ . Nói m ộ t cách t ổ ng quát IDS là h ệ th ố ng cho phép phát hi ệ n các d ấ u hi ệ u làm h ạ i đế n tính b ả o m ậ t, tính toàn v ẹ n, và tính s ẵ n dùng c ủ a h ệ th ố ng máy tính hay h ệ th ố ng m ạ ng máy tính làm c ơ s ở cho vi ệ c ph ả n ứ ng l ạ i, b ả o đả m an ninh - an toàn h ệ
 • 164
kiến trúc mạng pon

kiến trúc mạng pon

TRANG 2 • MÔ HÌNH THAM CHIẾU: OLT ODN ONU ONU S/R AF a Điểm tham chiếu T Điểm tham chiếu UNI V Điểm tham chiếuSNI Q3 Phía mạng Phía thuê bao R/S Các chức năng quản lý hệ thống mạng truy [r]
 • 50
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VÀ MẠNG CỤC BỘ

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VÀ MẠNG CỤC BỘ

PHÂN LOẠI THEO KIẾN TRÚC MẠNG SỬ DỤNG Kiến trúc của mạng bao gồm hai vấn đề: hình trạng mạng Network topology và giao thức mạng Network protocol _Hình trạng mạng_: Cách kết nối các máy t[r]
 • 39
BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 10  TS NGÔ BÁ HÙNG

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 10 TS NGÔ BÁ HÙNG

TRANG 1 1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH TRANG 2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH  PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH  KIẾN TRÚC PHẦN MỀM MẠNG MÁY TÍNH  KIẾN TRÚC THỨ BẬC CỦA MẠNG MÁY TÍNH TRA[r]
 • 22
báo cáo tốt nghiệp; wireless lan

báo cáo tốt nghiệp; wireless lan

THỰC NGHIỆM THIẾT LẬP MẠNG WLAN (1)  Tại phòng A101 với diện tích gần 40m2, cho 9 máy. Với cấu hình  Máy chủ: Pentium IV 3.0 GHz, HDD 40GB, RAM 256 MB, FDD 1.44, CASE ATX, Monitor LCD14” ACER, Keyboard CMS, Mouse CMS, card mạng WL-8310.
 • 24
Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (tt)

Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (tt)

Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế mạng không dây kiến trúc MESH sử dụng công nghệ Zigbee ứng dụng trong IOT (Luận văn thạc sĩ)
 • 19
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ ĐH VẠN XUÂN PPS

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ ĐH VẠN XUÂN PPS

3.4. Chuẩn kết nối 802.11n Mặc dù các sản phẩm 802.11g hiện tại có tốc độ khá nhanh, nhưng có nhiều tác vụ như tải đồng thời nhiều luồng tín hiệu hình ảnh trên cùng một kết nối không dây đòi hỏi băng thông phải lớn hơn so với khả năng của các sản phẩm hiện nay có thể đáp ứng. Chuẩn 802.11n có thể mở rộng băng thông và tăng tầm phủ sóng cho mạng không dây. Chuẩn này có một phiên bản sẽ cung cấp băng thông trên 250Mbps tức là cao hơn băng thông của các sản phẩm chuẩn 802.11g hiện tại đến hơn 4 lần. Chuẩn 802.11n tăng băng thông bằng cách nén dữ liệu hiệu quả hơn và sử dụng anten cho phép phát nhiều tín hiệu cùng một lúc (kỹ thuật này được gọi là MIMO - Multi In, Multi Out, tạm dịch là 'đa nhập, đa xuất').Ngoài ra, còn có hai chuẩn khác là 802.11e và 802.11i, chúng được thiết kế để cải tiến các mạng chuẩn 802.11g hiện tại. Chuẩn 802.11e cho phép phân các mức độ ưu tiên lưu thông để các dữ liệu cần thời gian thực (như các luồng tín hiệu hình hay cuộc gọi VoIP) sẽ được truyền trước các dữ liệu kém quan trọng hơn (như E-Mail hoặc trang web). Một số sản phẩm sử dụng một phần của chuẩn này (gọi là WMM - Wi-Fi Multimedia). Chuẩn 802.11i tăng khả năng bảo mật của mạng bằng cách thêm mã hóa và các điều khiển truy cập, các sản phẩm sử dụng một phần của chuẩn này (gọi là WPA2 - Wireless Protected Access 2). Hầu hết các Router hiện tại sẽ nâng cấp được lên chuẩn mới, nhiều hãng cho biết đang có kế hoạch cung cấp phiên bản nâng cấp lên WPA2 cho các sản phẩm chuẩn 802.11g cũ của họ.
 • 61
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DƯNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG SỐ VIẾT TAY DÙNG MẠNG NORON

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DƯNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG SỐ VIẾT TAY DÙNG MẠNG NORON

Đương nhiên là ta có thể bảo đảm cho tổng trọng số của một nút ẩn chính xác là 0, cho tất cả các mẫu. Bằng cách khởi tạo tất cả các trọng số bằng 0. Điều này sẽ hữu hiệu cho một nút ẩn. Nhưng khởi tạo tất cả các nút ẩn cùng một giá trị lại dẫn đến một vấn đề khác. Nếu tất cả các trọng số tương ứng đều bằng nhau, thì trong mỗi mẫu, tất cả các nút ẩn sẽ có cùng một dữ liệu nhập và chúng góp phần như nhau vào sai số của mạng. Như vậy các đạo hàm lỗi thỏa mãn các trong số tương ứng đều giống nhau. Hệ quả là, các trọng số được cập nhật cùng một đại lượng. Chúng cần cùng thời gian huấn luyện mạng và cùng tốc độ học, như thể không có vần đề gì. Hậu quả là các nút ẩn sẽ thực hiện cùng một việc y hệt như nhau và mạng có thể sẽ không giải được các bài toán phức tạp.
 • 21
DỊCH VỤ MẠNG NGN VỚI GIẢI PHÁP SURPASS CỦA SIEMENS

DỊCH VỤ MẠNG NGN VỚI GIẢI PHÁP SURPASS CỦA SIEMENS

Giải pháp mạng NGN của Siemens dựa trên kiến trúc phân tán, xóa đi khoảng cách giữa mạng PSTN và mạng số liệu
 • 26
tiểu luận: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO ABBANK. pdf

tiểu luận: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MẠNG VÀ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU ÁP DỤNG CHO ABBANK. pdf

2.3.2.3. Phân vùng k ết nối mạng diện rộng WAN Phân hệ này có chức năng cung cấp các kết nối đến các chi nhánh , văn phòng của doanh nghiệp . Hệ thống router sẽ cung cấp các đường kết nối cho các chi nhánh cấp 1, đường kết nối với các chi nhánh , v ăn phòng được dùng là đường kết nối số liệu trực tiếp và yêu cầu có dự phòng đường truyền . N ếu xảy ra sự cố, mọi thông lượng sẽ được chuyển sang đường kết nối dự ph òng.
 • 27
MẠNG MÁY TÍNH BÀI 05 CÁC KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ MẠNG

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 05 CÁC KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ MẠNG

Kiến trúc mạng bao gồm: „ Kiến trúc vật lý: sơ đồ đi dây giữa các node „ Kiến trúc logic: sơ đồ tín hiệu di chuyển giữa các node „ Kiến trúc tuyến Bus „ Kiến trúc sao Star „ Kiến trúc vị[r]
 • 30
BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 2  CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 2 CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

MÔ HÌNH THAM CHIẾU VÀ GIAO THỨC TCP/IP • Mô hình tham chiếu OSI _d- Lớp giao vận_ - Nhận dữ liệu từ lớp trên, chia nhỏ ra thành các đơn vị dữ liệu nếu cần  chuyển xuống lớp mạng, đảm bả[r]
 • 61
Kiến trúc mạng 4g LTE

Kiến trúc mạng 4g LTE

Hình1.7 miêu tả kiến trúc và các thành phần mạng trong cấu hình kiến trúc nơi chỉ có 1 EUTRAN tham gia. Hình này cũng cho thấy sự phân chia kiến trúc mạng 4G LTE thành bốn thành phần chính: thiết bị người dùng (UE), UTRAN phát triển (EUTRAN), mạng lõi gói phát triển (EPC) và các vùng dịch vụ.
 • 6
NỘI DUNG ÔN TẬP INTERNET VÀ GIAO THỨC DTVT

NỘI DUNG ÔN TẬP INTERNET VÀ GIAO THỨC DTVT

Kiến trúc ứng dụng mạng Internet oKiến trúc ứng dụng mạng Internet: phân biệt được 2 loại kiến trúcoQuá trình truyền thông: Vẽ hình minh họa tiến trình truyền thông trên mạng InternetoTruyền tải ứng dụng: Các tiêu chí dịch vụ mà giao thức lớp giao vận cung cấp cho ứng dụng
 • 2
MODULE 4 - THIẾT BỊ MẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG PPT

MODULE 4 - THIẾT BỊ MẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG PPT

Hub TRANG 8 SWITCH • Liên thông các mạng có kiến trúc, subnet khác nhau • Định tuyến và lựa chọn đường đi • Hoạt động lớp TRANG 9 CONVERTER BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU TRANG 10 ACCESS POINT •[r]
 • 30
TCVN9801-2-2015

TCVN9801-2-2015

TRANG 15 Các tham chiếu phải được mô tả trong tất cả tài liệu liên quan, bao gồm: • kết quả rà soát quản lý và đánh giá rủi ro an toàn; • chính sách an toàn mạng; • chính sách an toàn th[r]
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: phân bố tài nguyên trong mạng truyền tải quang wdmgiải pháp thiết kế tính toán tuyến thông tin quang wdm trong mạng truyền tải quangmạng truyền tải quang wdmmột số công nghệ kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trong mạng truyền tải quangcông nghệ thiết bị dùng trong mạng truyền tải quangbảo vệ trong mạng wdmtổng quan về mạng truyền tải quangứng dụng hệ thống wdm trong mạng truyền tải thoả mãn tiêu chuẩn hệ thốngtài liệu mạng truyền tải quangbài tập mạng truyền tải quangbài giảng mạng truyền tải quanggiáo trình mạng truyền tải quangmạng truyền tải quang ptitmạng truyền tải quang otnbảo vệ đường dây truyền tảiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP