0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Xuất nguyên vật liệu để bán hoặc cho vay

THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 9 POTX

THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 9 POTX

Nguyên vật liệu của Xí nghiệp chủ yếu là xuất dùng phục vụ nhu cầu sản xuất . Ngoài ra còn có thể xuất bán hoặc cho vay ..., vì vậy kế toán NVL của Xí nghiệp sử dụng các chứng từ sau: - Phiếu xuất kho
 • 7
KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DN SẢN XUẤT POTX

KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DN SẢN XUẤT POTX

- Tài khoản 151: “Hàng mua đang đi đường” Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá các loại nguyên vật liệu mua ngoài mà DN đã mua đã chấp nhận thanh toán và thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa về nhập kho của doanh nghiệp, còn đang đi lên đường vận chuyển ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho hoặc hàng đi đường tháng trước tháng này nhập kho.
 • 7
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUNG SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHUNG SƠN

Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thị trường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này không những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép DN đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần, uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Cơ Khí Chung Sơn em cho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không.
 • 41
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

2.5 . Phân loại CPSX theo mối quan hệ và khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán chi phí : Theo tiêu thức này ,CPSX được chia thành: - Chi phí trực tiếp: Là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm , một công việc lao vụ hoặc một địa điểm nhất định và hoàn toàn có thể hạch toán, quy nạp trực tiếp chi sản phẩm , công việc , lao vụ đó. - Chi phí gián tiếp: Là các chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm công việc , lao vụ , nhiều đối tượng khác nhau nên phải tập hợp , quy nạp cho từng đối tượng bằng phương pháp phân bổ gián tiếp
 • 29
BÁO CÁO: ỨNG DỤNG ACCESS VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PPT

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG ACCESS VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PPT

Hệ thống tài khoản kế toán vận dụng phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất và nguyên tắc thích ứng. Tài khoản tổng hợp của doanh nghiệp xây dựng căn cứ vào chế độ kế toán và thống nhất chung theo chế độ ban hành. Bên cạnh đó các tài khoản chi tiết được xây dựng dựa trên đặc điểm riêng của doanh nghiệp sao cho phù hợp với công tác kế toán của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác kế toán. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán nguyên vật liệu cũng cần đảm bảo hai nguyên tắc thống nhất và thích ứng, xây dựng đầy đủ các loại sổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành đồng thời xây dựng các loại sổ phục vụ cho quản lý nguyên vật liệu cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.
 • 33
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA NỞ HUYỆN CAO LÃNH

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA NỞ HUYỆN CAO LÃNH

Khái niệm _ Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là giá[r]
 • 106
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÁNH HÒA

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÁNH HÒA

Khái niệm _ Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại, hoặc là giá[r]
 • 92
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE NĂM 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE NĂM 2013

Một khoản dự phịng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ,Cơng tycĩ nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới cĩ thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh tốn các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đĩ. Khoản dự phịng được xác định bằng cách chiết khấu dịng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đĩ.
 • 47
KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN - CHƯƠNG 2 PPTX

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN - CHƯƠNG 2 PPTX

a . Theo nội dung kinh tế kết hợp với quy định của chế độ kế toán : * Nguyên liệu,vật liệu chính: là những loại nguyên liệu, vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó cấu thành nên thực thể vật chất chính của sản phẩm xây lắp, sản phẩm công nghiệp xây dựng. Khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính phụ thuộc và gắn liền với từng loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó có thể bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng cơ bản. Chẳng hạn:
 • 27
THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG THIẾT YẾU PDF

THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG THIẾT YẾU PDF

Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp. Do đĩ, vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là phải tạo ra cho mình một vị thế cạnh tranh vững chắc. Điều này địi hỏi các doanh nghiệp phải từng bước hoàn thiện quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong đĩ một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp sản xuất đĩ là sản phẩm. Nĩ vừa là nguyên nhân vừa là mục đích cuối cùng của quá trình lao động sản xuất kinh doanh. Để làm ra những sản phẩm tốt, chất lượng cao, giá thành thấp thi cần phải quan tâm đúng mức các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, mà nguyên vật liệu là vấn đề tiên quyết. Nĩ là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, thiếu nĩ thì quá trình sản xuất khơng thể thực hiện được.
 • 39
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY XI MĂNG LÂM NGHIỆP

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY XI MĂNG LÂM NGHIỆP

Do sử dụng hình thức kế toán tập trung và sản phẩm sản xuất chính là Xi măng , nên kế toán vật liệu căn cứ vào chứng từ và số đã định khoản ghi vào bảng kê , và chứng từ ghi sổ gửi cho kế toán tổng hợp vào sổ cái và lên bảng đối chiếu số phát sinh Căn cứ vào số phiếu xuất kho của nguyên vật liệu chính tham gia vào quá trình sản xuất Xi măng kế toán tiến hành phân loại và phân bổ xác định các địa điểm phát sinh cụ thể .
 • 34
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Bệnh cạnh đó, Chi cục cũng phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng và Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Ban chỉ đạo đã kiểm tra đôn đốc các tổ, đội trong Chi cục phải thực hiện nghiêm túc 2 Pháp lệnh: Pháp lệnh tiết kiệm chống lãng phí, Pháp lệnh chống tham nhũng và thực hiện Kế hoạch số 38 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện quy chế dân chủ. Cụ thể: Chấn chỉnh việc tiếp dân, đảm bảo đúng quy chế; xử lý dứt điểm các vụ vi phạm xẩy ra qua kết luận của thanh tra Chi cục hoặc xử lý dứt điểm các đơn tố cáo nội bộ; xem xét giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của pháp luật quy định; đôn đốc các bộ phận hành thu thực hiện đúng quy trình quản lý thu thuế của ngành.
 • 45
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Đó thực chất là số thuế hộ kinh doanh kê khai theo cách đối phó với cơ quan thuế. Để nộp thuế thấp hơn, hộ kinh doanh chỉ việc so sánh doanh thu ấn định theo mức thuế khoán trước đây với mức doanh thu thể hiện trên Sổ nhật ký bán hàng trên hoá đơn bán hàng. Nếu doanh thu bán hàng cao hơn (nộp thuế cao hơn) doanh thu ấn định, hộ kinh doanh sẽ có biện pháp điều chỉnh lại số doanh thu bán hàng, bằng cách hạn chế việc xuất hoá đơn, ghi Sổ nhật ký bán hàng. Do không phải theo dõi hàng hoá mua vào, tồn kho nên việc quản lý doanh thu đầu ra của các hộ này là hết sức khó khăn. Và việc thực hiện ghi doanh số thấp hơn thực tế, đối với hộ kinh doanh thì không có gì là khó khăn. Với hình thức kế toán áp dụng đối với hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu hiện nay (quy định chỉ phải mở một loại sổ sách kế toán là Sổ nhật ký bán hàng), cơ quan thuế không thể kiểm tra toàn diện, chính xác, đầy đủ việc xuất hoá đơn của các hộ kinh doanh để xác định, kết luận hộ kinh doanh xuất hoá đơn không đúng thực tế.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VÈ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU

LÝ LUẬN CHUNG VÈ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP XUẤT VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN VẬT LIỆU

Phương pháp này tiến hành theo dõi chi tiết nguyên vật liệu song song cả ở kho và phòng kế toán theo từng loại nguyên vật liệu với cách ghi chép gần như nhau. Chỉ khác ở chỗ thủ kho chỉ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu theo chỉ tiêu số lượng, còn kế toán theo dõi cả chỉ tiêu giá trị trên sổ kế toán nguyên vật liệu. Cơ sở để ghi sổ (thẻ) kế toán nguyên vật liệu là các chứng từ nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu do thủ kho gửi đến sau khi kế toán đã kiểm tra lại, hoàn chỉnh đầy đủ chứng từ ghi chép các loại nguyên vật liệu trong sổ kế toán chi tiết và thẻ kho phải phù hợp, cuối tháng kế toán cộng sổ chi tiết và tiến hành kiểm tra, đối chiếu với thẻ kho, ngoài ra, để có số liệu đối chiếu kiểm tra với kế toán tổng hợp cần phải tổng hợp số liệu kế toán chi tiết từ các sổ chi tiết vào bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu theo từng nhóm nguyên vật liệu.
 • 28
TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ, THÁI NGUYÊN

TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ, THÁI NGUYÊN

BƯỚC 3: TÍNH TRỊ GIÁ VỐN CỦA HÀNG HÓA XUẤT BÁN TRONG KỲ: TRỊ GIÁ VỐN CỦA HÀNG HÓA XUẤT BÁN = TRỊ GIÁ MUA CỦA HÀNG HÓA XUẤT BÁN + CHI PHÍ THU MUA PHÂN BỔ CHO HÀNG HÓA XUẤT BÁN TRƯỜNG HỢP [r]
 • 46
KHOÁ LUẬN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHONG

KHOÁ LUẬN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN THANH PHONG

* Phương thức bán đại lý, ký gửi Hàng hoá áp dụng phương thức này là các loại xe máy và phụ tùng xe máy của các hãng Honda, SYM, Suzuki, ô tô hãng Chevrolet. Doanh nghiệp nhận làm đại lý cho các hãng này với một số lượng hàng nhất định. Cuối tháng doanh nghiệp sẽ có thông báo về số lượng hàng bán được và số tiền thu được đem nộp lại cho phòng kế toán, phòng kế toán chịu trách nhiệm giao cho thủ quỹ của công ty, đồng thời khi đó kế toán viết phiếu thu và chuyển khoản cho các hãng này. Số hàng không bán được đến cuối năm, các cửa hàng sẽ tổng hợp cho phòng kế toán, kế toán sẽ kiểm kê, viết báo cáo và gửi cho các nhà phân phối số hàng bán được và số hàng còn lại chưa bán được cụ thể cho từng hãng một. Số hàng này có thể trả lại cho các nhà phân phối hoặc tiếp tục bán cho các nhà phân phối đó trong năm tới, tuỳ theo thoả thuận giữa 2 bên.
 • 163
Đồ án bài toán định lượng trong phần mềm quản lý C

Đồ án bài toán định lượng trong phần mềm quản lý C

Định lượng nguyên vật liệu chính xác sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý kho hàng chống thất thoát, chủ động trong công tác nhập hàng và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, bằng các tính toán thông thường thì sẽ rất khó khăn và mất thời gian để quản lý tồn kho nguyên vật liệu, do đó cần thiết phải có một công cụ hỗ trợ công tác này. Sử dụng phần mềm bán hàng có chức năng định lượng nguyên vật liệu là một trong những phương thức hiệu quả và tiết kiệm giúp người quản lý kiểm soát hiệu quả các vấn đề trên.Tuy nhiên, định lượng nguyên vật liệu và quản lý kho nguyên vật liệu là một nghiệp vụ phức tạp và không phải phần mềm bán hàng nào cũng làm tốt được chức năng này. Việc sử dụng phần mềm không đảm báo chức năng định lượng nguyên vật liệu dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong việc sai lệch số liệu trên phần mềm và số liệu kho thực tế, ảnh hưởng đến công tác xuất – nhập hàng và bán hàng. Do đó em đã chọn đề tài này để giải quyết bài toán định lượng sản phẩm trong phần mềm quản lý.
 • 31
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 621 QUÂN KHU IX

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 621 QUÂN KHU IX

CHI PHÍ: _ - Giá vốn hàng bán: là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán được hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại,[r]
 • 78
NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Hoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động mang lợi nhuận chủ yếu cho doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sản xuất trớc hết phải xác định hoạt động sản xuất kinh doanh chính của mình, Lựa chọn việc sản xuất kinh doanh những loại sản phẩm nhất định thuộc phạm vi ngành nghề sản xuất nhất định của xã hội. Trong doanh nghiệp thơng mại hoạt động kinh doanh chủ yếu là mua bán hàng hoá nhằm thu đợc lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá bán và giá mua sau khi đã trừ đi các khoản chi phí phục vụ cho quá trình tiêu thụ hàng hoá.
 • 27
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNV

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNV

Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê đối với các DNV&N: Một thực trạng rất phổ biến trong những năm qua là tình trạng không tuân thủ một cách nghiêm túc pháp lệnh kế toán thống kê của các DNV&N. Những doanh nghiệp này thường có từ hai đến ba quyển sổ ghi số liệu tình hình sản xuất kinh doanh rất trái ngược nhau. Đối với cơ quan thuế thì họ đưa ra những số liệu chứng minh rằng doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, để tránh phải nộp thuế cho Nhà Nước, còn khi vay vốn Ngân hàng thì hoàn toàn ngược lại, những số liệu của họ chỉ ra rằng doanh nghiệp đang làm ăn có lãi, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định họ tìm đủ mọi cách để vay được vốn của NH. Từ đó cho thấy NH có thể đánh giá một cách chính xác thực trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nếu như không có sự hỗ trợ về phía nhà nước. Ở nước ta hiện nay có một số công ty kiểm toán đang hoạt động nhưng mới chỉ dừng lại ở một số thành phố lớn như thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và mới chỉ kiểm toán được một số doanh nghiệp Nhà Nước lớn chứ chưa đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay. Vì vậy trong thời gian tới Nhà Nước cần có các biện pháp kinh tế hành chính và giáo dục buộc doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ về kế toán và thống kê do bộ tài chính quy định.
 • 35
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

-Trị giỏ hàng bỏn bị trả lại nhập kho TK này khụng cú SD cuối kỳ c. Nguyờn tắc kế toỏn: Giỏ vốn hàng bỏn là trị giỏ vốn tớnh theo giỏ gốc của hàng được bỏn hoặc dịch vụ cung cấp cho khỏch hàng của doanh nghiệp gồm : Trị giỏ của thành phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ đó cung cấp; Chi phớ sản xuất chung cố định khụng phõn bổ phải tớnh vào giỏ vốn hàng bỏn ; Số chờnh lệch lớn hơn về khoản dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho ở cuối kỳ kế toỏn được lập thờm.
 • 31
ĐỀ 2  BÀI TẬP ÔN THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PPSX

ĐỀ 2 BÀI TẬP ÔN THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN PPSX

Chi phí bán hàng và quản lý 75.000 50.000 Lãi thuần 25.000 75.000 So sánh số liệu trên Ông A phát hiện giá vốn hàng bán trong 2 năm bằng nhau, mức chi phí trong 2 năm cũng bằng nhau nếu ngoại trừ chi phí lương cho nhân viên quản lý mới 25.000. Ngoài ra ông A còn phát hiện các nghiệp vụ liên quan giá vốn hàng bán như sau:
 • 8
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY MÔ LỚN TẠI VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY MÔ LỚN TẠI VIỆT NAM

+Trị giá nguyên vật liệu đợc giảm giá hoặc trả lại ngời bán +Trị giá nguyên vật liệu thiếu phát hiện khi kiểm kê -D nợ:trị giá nguyên vật liệu hiện có ở kho bảo quản 4.3-Trình tự hạch to[r]
 • 20
Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ

Chương III: Bài toán ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT

 Công ty XYZ thực hiện các hoạt động kinh doanh liênquan tới mua bán vật tư/nguyên vật liệu. Các hoạtđộng nghiệp vụ quản lý nguyên vật liệu do các bộphận dưới đây đảm nhiệm chính: Bộ phận vật tư: Lập kế hoạch cung ứng vật tư Tìm và đánh giá nhà cung cấp, khách hàng Thực hiện mua, bán hàng Bộ phận kho: Quản lý về số lượng vật tư. Tình hình nhập, xuất vật tư
 • 31
Mau don xin cap giay chung nhan uu dai dau tu mo rong

Mau don xin cap giay chung nhan uu dai dau tu mo rong

Được vay vốn tín dụng trung và dài hạn hoặc vay tín dụng trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;... Được vay vốn tín dụng để sản xuất, thu mua hàng xuất khẩuc[r]
 • 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Được vay vốn tín dụng trung và dài hạn hoặc vay tín dụng trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;... Được vay vốn tín dụng để sản xuất, thu mua hàng xuất khẩuc[r]
 • 2
TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TÍNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Khi biết đươc giá rị của nguyên vật liệu, cơng cụ, dụng cụ, hàng hố cuối kỳ thì ta tính được giá trị của hàng xuất bán trong kỳ: Giá trị NVL xuất kho = Giá trị NVL tồn đầu kỳ + Giá trị N[r]
 • 33
TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 PPTX

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1 PPTX

Nợ 131 / Có 511, Có 133 Nợ 131 / Có 333 Nợ 131 / Có 511 Câu b và c 3. Bảng cân đối kế toán ngày 1/1/05 gồm : Tiền mặt 300, nợ người bán 100, người mua nợ 200 và vốn chủ sở hữu. Sau nghiệp vụ kinh tế phát sinh “vay ngắn hạn ngân hàng để mua hàng hóa 100” thì vốn chủ sở hữu và tổng tài sản sẽ là:
 • 8
FILE - 37281

FILE - 37281

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, c[r]
 • 21
BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

B THỦ TỤC XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU: Nguyên vật liệu sau khi mua về đựoc dùng cho các công trình hoặc quản lí các công trình, khi có hợp đồng trúng thầu công trình nào đó ban lãnh đạo của[r]
 • 26
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

Phiếu xuất kho chỉ ghi chỉ tiêu số lượng. Cuối quý, kế toán vật tư tính toán giá trị cho từng lần xuất kho Cụ thể việc theo dõi, hạch toán NVL chính như sau: Thủ kho kết hợp với nhân viên kinh tế tại phân xưởng tiến hành theo dõi quản lý số lượng vật liệu chính xuất dùng trong quý. Cụ thể khi xuất kho NVL chính, số lượng xuất được thủ kho và nhân viên kinh tế phân xưởng theo dõi trên sổ vật tư, do thủ kho và nhân viên kinh tế phân lập, có ký nhận chéo nhau mỗi quý.
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Như vậy tiêu thụ sản phẩm là một nghiệp vụ rất quan trọng đối với hoạt động của mỗi doanh nghiệp sản xuất, trong cơ chế thị trường bán hàng là một nghệ thuật, lượng sản phẩm tiêu thụ được là nhân tố trực tiếp làm thay đổi lợi nhuận của DN, nó thể thiện sức mạnh cạnh tranh của DN trên thị trường, là cơ sở để đánh giá trình độ quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Doanh thu tiêu thụ là một chỉ tiêu tổng hợp để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế tài chính của DN như: cơ cấu tiêu thụ, số vòng quay của vốn,... Mặt khác, nó cũng gián tiếp phản ánh trình độ tổ chức các khâu cũng ứng, sản xuất cũng như công tác dự trữ bảo quản thành phẩm. Mặt khác phân công lao động xã hội được mở ra trên phạm vi thế giới thì trao đổi buôn bán cũng được đẩy mạnh. Trong tiến trình hội nhập, nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới, nhất là hiện nay nước ta đã trở thành, thành viên chính thức của tổ chức ASEAN, tiêu thụ sản phẩm không chỉ là cầu nối giữa các đơn vị, các thành phần kinh tế trong nước lại với nhau thành một thể thốngn hất mà còn ý nghĩa rất quan trọng bắt chặt thêm mối quan hệ quốc tế nối thị trường trong nước và thị trường quốc tế, thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ.
 • 34
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

2.4 Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng 2.4.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng Khi có đơn đặt hàng mới về và dự kiến nhu cầu vật tư phát sinh cho các hợp đồng sản xuất giầy. Phòng cung ứng vật tư yêu cầu phòng kỹ thuật cung cấp các số liệu định mức vật tư cho từng loại sản phẩm đồng thời xem xét số lượng giầy trong các hợp đồng cung cấp cho khách hàng từ đó xác định kế hoạch thu mua nguyên vật liệu và lập lệnh nhập vật tư gửi lên cho Tổng Giám đốc ký kèm theo bản phác thảo kế hoạch thu mua chờ quyết định của Tổng Giám đốc.
 • 40
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

3.1. Kế toán chi phí mua hàng. Chi phí mua hàng là các khoản chi tiêu cần thiết để Công ty thực hiện nghiệp vụ mua hàng và dự trữ kho hàng. Chi phí mua hàng của Công ty bao gồm các khoản: Chi phí tiếp nhận, chi phí ngân hàng( nếu Công ty thanh toán bằng cách mở L/C), chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng mua; chi phí kho bãi chứa đựng hàng hoá, chi phí hoa hồng môi giới liên quan đến khâu mua hàng... Mặc dù là doanh nghiệp thương mại song Công ty lại tập hợp chí phí mua hàng vào tài khoản 641 – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Cách làm này, trong thực tế đã bóp méo số liệu của một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, như chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chỉ tiêu chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Điều này đặc biệt nghiêm trọng, khi chi phí mua hàng lớn, và lượng hàng tiêu thụ thấp hơn lượng hàng mua vào nó còn làm chỉ tiêu thu nhập trước thuế và sau thuế trên báo cáo tài chính thay đổi. Hiện nay, Công ty không sử dụng tài khoản " Chi phí mua hàng", căn cứ vào các chứng từ có liên quan Kế toán Công ty tính các khoản chi phí vào tài khoản 641, tài khoản 641 lại được chi tiết theo từng nhóm đối tượng hàng hoá mua vào. Hàng mua của Công ty thường được nhập theo từng nhóm đối tượng, chi phí mua hàng phát sinh cho nhóm hàng nào được tập hợp cho đối tượng đó, nhưng trong trường hợp hàng nhập có nhiều nhóm đối tượng hàng hoá, kế toán tiến hành phân bổ các khoản chi phí này theo công thức dưới đây. Và các khoản chi phí này sau khi phân bổ được hạch toán vào tài khoản 641 chi tiết theo đối tượng nhóm hàng hoá.
 • 28
MẪU VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

MẪU VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(ghi rõ tên tổ chức tín dụng được phép) cam kết bán cho nhà đầu tư (trường hợp bán ngoại tệ) và/hoặc cam kết cho nhà đầu tư .... (ghi rõ tên nhà đầu tư) vay (trường hợp cho vay ngoại t[r]
 • 1
LUẬN VĂN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY DỆT MAY - 1 POT

LUẬN VĂN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY DỆT MAY - 1 POT

b. Đơn giá bình quân cuối kỳ trước (đầu kỳ): Đơn giá bình quân cuối kỳ trước = Giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ Lượng thực tế NVL tồn kho đầu kỳ Phương pháp khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình vật liệu trong kỳ, tuy nhiên không chính xác vì không tính đến sự biến động của giá cả vật liệu này, phương pháp này rất ít khi sử dụng trong doanh nghiệp, chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có giá rất ổn định.
 • 8
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH TMCP Á CHÂU

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH TMCP Á CHÂU

C3: THU NHẬP NGƯỜI VAY CASH : Trước hết phải xác định được nguồn trả nợ của người vay như luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán thanh lý tài sản, hoặc tiền từ ph[r]
 • 102
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CP MAY 19

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CP MAY 19

- Kế toán hàng bán bị trả lại: Thành phẩm của công ty sau khi sản xuất xong đã qua rất nhiều khâu kiểm tra, kiểm soát vì vậy mà hàng bán bị trả lại không nhiều. Tuy nhiên do may theo hợp đồng với nhiều số đo của từng cá nhân trong mỗi hợp đồng nên việc may nhầm, may không chính xác ở một vài số đo là không tránh khỏi, khi đó khách hàng trả lại cho công ty, thường thì công ty sửa lại hoặc may mới rồi giao lại cho khách.
 • 34
Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19

- Kế toán hàng bán bị trả lại: Thành phẩm của công ty sau khi sản xuất xong đã qua rất nhiều khâu kiểm tra, kiểm soát vì vậy mà hàng bán bị trả lại không nhiều. Tuy nhiên do may theo hợp đồng với nhiều số đo của từng cá nhân trong mỗi hợp đồng nên việc may nhầm, may không chính xác ở một vài số đo là không tránh khỏi, khi đó khách hàng trả lại cho công ty, thường thì công ty sửa lại hoặc may mới rồi giao lại cho khách.
 • 34
KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH SXTMDV KIỀU AN

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH SXTMDV KIỀU AN

Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của sản phẩm đã bán được hoặc bao gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ - đối với các doanh nghiệp thương mại, hoặc giá th[r]
 • 98

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty thương mại cổ phần xây dựng và nội thất tahwng longbao cao thuc tap von luu dong va cac giai phap nang cao hieu qua su dung von luu donghạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụvốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động tại công ty cổ phần lâm sản nam địnhhạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụhạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật