0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Vị trí của nguyên vật liệu trong sản xuất

KẾ TOÁN NVL TẠI CTY CP SƠN TÂY - T. HÀ TÂY

KẾ TOÁN NVL TẠI CTY CP SƠN TÂY - T. HÀ TÂY

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.31.1.Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh
 • 112
KẾ TOÁN SẢN XUẤT POTX

KẾ TOÁN SẢN XUẤT POTX

Sản xuất theo nhiều công đoạn Một số thao tác sản xuất bị phụ thuộc lẫn nhau. Điều này diễn ra khi có một nơi xuất xưởng ra các bán thành phẩm, đồng thời các bán thành phẩm này được ghi giảm vào thành chi phí đầu vào của các bộ phận sản xuất khác. Trong trường hợp này thì giá thành được tính theo trình tự phân chia nghiêm ngặt giữa các công đoạn sản xuất
 • 20
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP X 18

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP X 18

• Phân xởng thiết bị chiếu sáng sản xuất máng đèn điện chiếu sáng. Với số vốn không nhiều, cơ sở vật chất đã thay thế nhng cha thể nói là hiện đại, xí nghiệp đang cố gắng mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu t trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao tay nghề công nhân, nâng cao chất lợng sản phẩm để đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm. Để làm đợc điều đó thì vai trò của ban giám đốc là vô cùng quan trọng vì ban giám đốc cần đa ra các quyết định hợp lý nhằm sản xuất có hiệu quả.
 • 35
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
 • 55
quản lý vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp

quản lý vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp

Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cấu thành nên quá trình sản xuất. Nguyên vật liệu là nhân tố cấu thành nên thực thể sản phẩm, quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm do chúng có đặc điểm chỉ dùng một lần và giá trị chuyển hết sang giá trị thành phẩm.Nguyên vật liệu bao gồm cả nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ đều ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất, nếu xét về mặt vật chất thì nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành thực thể của sản phẩm, chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm. Do đó cũng có thể nói, đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu cho sản xuất còn là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu xét về mặt giá trị thì tỷ trọng của yếu tố nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành. Xét về mặt tài chính ta còn thấy vốn bỏ ra mua nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ lệ lớn trong vốn lưu động của doanh nghiệp( khoảng từ 40%-60% trong tổng số vốn lưu động). Nếu xét về chi phí quản lý thì quản lý nguyên vật liệu cần một lượng chi phí tương đối lớn trong tổng chi phí quản lý. Đứng trên góc độ này ta có thể rút ra kết luận: nguyên vật liệu không những giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất mà nó còn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý giá thành và tài chính trong các doanh nghiệp.
 • 48
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP X 18

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP X 18

Kỳ tính giá thành là theo tháng và cuối mỗi tháng kế toán tiến hành tính giá thành. 2.6.2.Phương pháp tính giá thành. Xuất phát từ việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, như đã nói ở trên, cuối tháng, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của từng phân xưởng. Cuối tháng căn cứ vào sổ sách có liên quan để tính tổng giá thành và giá thành đơn vị cho từng loại hàng theo phương pháp giản đơn. Mặc dù sản phẩm của xí nghiệp trải qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau nhưng xí nghiệp không phân bước để tính giá thành.
 • 23
Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khâủ xe đạp xe máy Hà nội

Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khâủ xe đạp xe máy Hà nội

Trong xu thế đổi mới cuả đất nước,nền kinh tế thị trường hiện nay đ• và đang mở ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức lớn đôí với các doanh nghiệp.để vượt qua sự chọn lọc đào thải khắt khe của thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải hợp lí hóa mọi khâu trong qui trình sản xuất và quản lý sản xuất của mình. Điêù này đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán phải không ngừng đổi mới cho phù hợp ,nhằm đáp ứng được nhu cầu quản lý đề ra .Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố,trong đó nguyên vật liệu và việc hạch toán nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, việc hạch toán nguyên vật liệu sao cho sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm là vấn đề quan tâm thường xuyên của các doanh nghiệp .Nhận thức được ý nghĩa rất quan trọng của vấn đề này , em đã chọn đề tài: “Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khâủ xe đạp xe máy Hà nội”
 • 35
 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP

Lời mở đầu 3Chương 1 4Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán 4nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 41.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất. 4
 • 73
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM CHẾ BẢN , IN CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 PPTX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM CHẾ BẢN , IN CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 PPTX

Để tránh t ình tr ạng xuất thừa hoặc thiếu vật liệu, công ty tổ chức lập định m ức ti êu hao v ật liệu cho từng đơn vị sản phẩm. Đối với những sản phẩm thông thường (đ ã được xây dựng định mức ) việc xuất vật liệu dựa trên đinhj mức v à s ố lượng sản phẩm dự kiến. C òn đối với những sản phẩm mới đưa vào sản xuất lần đầu, dựa tr ên thi ết kế do ph òng vi tính t ạo mẫu hoặc do khách h àng yêu c ầu, ph òng k ế hoạch điều h ành t ổ chức sản xuất thử. Từ đó tính toán và xác định mức ti êu hao v ật liệu cho một sản phẩm. trên cơ sở đó xác định tổng số vật liệu xuất d ùng theo l ệnh sản xuất.
 • 60
GIÁO TRÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM  CHƯƠNG 8

GIÁO TRÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM CHƯƠNG 8

NGUYÊN VẬT LIỆU, HÓA CHẤT_ • Chi tiết và nguồn gốc của tất cả các thành phần trong sản phẩm như hóa chất, nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất vacxin phải đảm bảo yêu cầ[r]
 • 36
Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hòa pptx

Luận văn: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hòa pptx

Công tác hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống quản lý và điều hành trong đó công tác kế toán nguyên vật liệu là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp tự sản xuất như Công ty Thái Hòa. Với tỷ trọng chiếm khoảng 60- 70% tổng chi phí, nguyên vật liệu cần được quản lý thật tốt, điều này được thể hiện qua việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu bằng cách hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu. Nếu Công ty quản lý, sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý thì sản phẩm làm ra càng có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo ra mối tương quan có lợi cho Công ty trên thị trường.Quản lý nguyên vật liệu càng khoa học thì cơ hội đạt hiệu quả kinh tế càng cao, lợi nhuận thu được sẽ càng nhiều.
 • 81
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ LÂM NGUYÊN

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ LÂM NGUYÊN

Nguồn: Tác giả tổng hợp và phân tắch (2020) 2.7.2.3. Đánh giá tống quát qua 2 giai đoạn Qua phân tắch trên, cơ cấu hàng tồn kho có sự thay đối qua các năm. Năm 2017, cơ cấu hàng tồn kho chủ yếu là nguyên vật liệu, doanh nghiệp đã sử dụng hết năng lực sản xuất cũng như tung sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, lượng nguyên vật liệu cuối kỳ còn thấp sẽ không đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đến năm 2018 và 2019, chi phắ sản xuất kinh doanh dở dang của doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu hàng tồn kho, điều này đánh giá khả năng sử dụng năng lực sản xuất của doanh nghiệp chưa tốt. Mặc dù tỷ trọng nguyên vật liệu trong cơ cấu hàng tồn kho có xu hướng giảm, tuy nhiên giá trị nguyên vật liệu tồn cuối kỳ khá cao sẽ phát sinh nhiều khoản chi phắ cho doanh nghiệp. Thành phẩm tồn cuối kỳ năm 2019 chiếm tỷ trọng rất ắt so với nguyên vật liệu và chi phắ sản xuất kinh doanh dở dang, tuy nhiên nếu so với năm trước đó thì thành phẩm tồn kho khá nhiều. Điều này đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh
 • 202
Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội

Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội

Trong xu thế đổi mới cuả đất nước,nền kinh tế thị trường hiện nay đ• và đang mở ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức lớn đôí với các doanh nghiệp.để vượt qua sự chọn lọc đào thải khắt khe của thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải hợp lí hóa mọi khâu trong qui trình sản xuất và quản lý sản xuất của mình. Điêù này đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán phải không ngừng đổi mới cho phù hợp ,nhằm đáp ứng được nhu cầu quản lý đề ra .Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố,trong đó nguyên vật liệu và việc hạch toán nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, việc hạch toán nguyên vật liệu sao cho sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm là vấn đề quan tâm thường xuyên của các doanh nghiệp .Nhận thức được ý nghĩa rất quan trọng của vấn đề này , em đ• chọn đề tài: “Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội” sau khi đ• học lớp kế toán trưởng do khoa ngân hàng tài chính tổ chức .
 • 35
Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội

Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội

Trong xu thế đổi mới cuả đất nước,nền kinh tế thị trường hiện nay đ• và đang mở ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức lớn đôí với các doanh nghiệp.để vượt qua sự chọn lọc đào thải khắt khe của thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải hợp lí hóa mọi khâu trong qui trình sản xuất và quản lý sản xuất của mình. Điêù này đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán phải không ngừng đổi mới cho phù hợp ,nhằm đáp ứng được nhu cầu quản lý đề ra .Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố,trong đó nguyên vật liệu và việc hạch toán nguyên vật liệu là một yếu tố rất quan trọng vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy, việc hạch toán nguyên vật liệu sao cho sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm là vấn đề quan tâm thường xuyên của các doanh nghiệp .Nhận thức được ý nghĩa rất quan trọng của vấn đề này , em đ• chọn đề tài: “Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất- xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà nội” sau khi đ• học lớp kế toán trưởng do khoa ngân hàng tài chính tổ chức .
 • 35
QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU LÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU LÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

Quản trị nguyên vật liệu là biện pháp cơ bản để giảm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
 • 80
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất

rong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay, tất cả các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần phải đổi mới, nâng cao hiệu quả và mở rộng qui mô của sản xuất để đáp ứng với nhu cầu và đòi hỏi ngày càng tăng của người tiêu dùng. Cùng với sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt là những mục tiêu nổi bật về chất lượng,mẫu mã sản phẩm, giá thành hạ, tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời cải thiện đời sống của người lao động, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Những mục tiêu trên được thể hiện rõ trong các doanh nghiệp sản xuất, là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra những sản phẩm hữu hình phục vụ người tiêu dùng. Để đạt được những mục tiêu trên, thì doang nghiệp phải có được những chính sách, biện pháp hợp lý, phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý các yếu tố liên quan tới quá trình sản xuất–kinh doanh. Và trong các yếu tố đó, thì yếu tố kế toán nguyên vật liệu giữ một vai trò rất quan trọng. Nếu kế toán nguyên vật liệu tốt sẽ đảm bảo cho việc cung cấp nguyên vật liệu, ngăn chặn hiện tượng lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất, từ đó góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh trang (đặc biệt trong các doanh nghiệp sản xuất). Chính từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc kế toán nguyên vật liệu như vậy, nên tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất”. Với phương pháp nghiên cứu tổng quát công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp, và doanh nghiệp sản xuất, qua đó tôi xin đề xuất một vài ý kiến dể hoàn thiện hơn công tác kế toán nguyên vật liệu nói chung và ở các doanh nghiệp sản xuất nói riêng.Với bố cục chuyên đề ngoài phần lời nói đầu, phần kết luận. Chuyên đề bao gồm hai phần lớn: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Những thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất và một vài ý kiến đề xuất hoàn thiện.
 • 27
158 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

158 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÁN THÉP TAM ĐIỆP

1.1.4- NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Để đáp ứng đợc yêu cầu quản lý, kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau [r]
 • 49
NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT VACXIN

NGUYÊNSẢN XUẤT VACXIN

NGUYÊN VẬT LIỆU, HÓA CHẤT_ • Chi tiết và nguồn gốc của tất cả các thành phần trong sản phẩm như hóa chất, nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất vacxin phải đảm bảo yêu cầ[r]
 • 36
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY - HÀ NỘI

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 31.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh
 • 112
BÀI BÁO CÁO VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG

BÀI BÁO CÁO VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG

lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phơng pháp sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trờng là cạnh tranh, do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thơng tr- ờng, đáp ứng đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng với chất lợng ngày càng cao và giá thành hạ. Đó là mục đích chung của các doanh nghiệp sản xuất và ngành xây dựng cơ bản nói riêng. Nắm bắt đợc thời thế trong bối cảnh đất nớc đang chuyển mình trên con đờng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với nhu cầu cơ sở hạ tầng, đô thị hoá ngày càng cao. Ngành xây dựng cơ bản luôn luôn không ngừng phấn đấu để tạo những tài sản cố định cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động, ngành xây dựng cơ bản còn thực hiện tràn làn, thiếu tập trung, công trình dang dở làm thất thoát lớn cần đợc khắc phục. Trong tình hình đó, việc đầu t vốn phải đợc tăng cờng quản lý chặt chẽ trong ngành xây dựng cơ bản là một điều hết sức cấp bách hiện nay.
 • 67
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
 • 93
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 41.1. Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất và sự cần thiết của tổ chức hạch toán nguyên vật liệu
 • 81
295639_TCVN4730-1989

295639_TCVN4730-1989

Bảo đảm sắp xếp hợp lí vị trí làm việc của công nhân cũng như việc lắp đặt bố trí các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu trong dây chuyền sản xuất.. Bảo đảm trang thiết bị an toàn cho cô[r]
 • 15
Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nguyên vật liệu có nhiều loại, nó chiếm tỷ trọng lớn và là yếu tố quyết định trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm. Do đó quản lý các chi phí về nguyên vật liệu là việc cấp bách trước mắt cũng như lâu dài trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, là trung tâm và thực chất của việc quản lý các chi phí. Chi phí nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần một chút thay đổi về chi phí nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu sẽ làm tiết kiệm lớn tổng chi phí sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm từ đó tạo cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Mặt khác để cho quá trình sản xuất được duy trì liên tục thì ngoài vật liệu được đưa vào sản xuất vẫn cần một lượng nguyên vật liệu dự trữ nhất định. Như vậy nguyên vật liệu chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy để cho doanh nghiệp đứng vững và đi lên cần phải quan tâm chú ý đến đầu vào của sản xuất đó là nguyên vật liệu. Vì vậy việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một yêu cầu không thể thiếu trong quản lý.Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích hệ thống kế toán ở nước ta nói chung và hệ thống kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Chuyên đề:"Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp"
 • 20
Luận văn tốt nghiệp : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ, phụ tùng và lắp ráp ô tô, xe máy LISOHAKA

Luận văn tốt nghiệp : Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ, phụ tùng và lắp ráp ô tô, xe máy LISOHAKA

Nguyên vật liệu là một bộ phận của tài sản lưu động trong các doanh nghiệp, do đó có vai trò rất quan trọng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng số lượng, quy cách, chất lượng các nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Vì lẽ trên, tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Đề tài “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ, phụ tùng và lắp rắp ô tô, xe máy LISOHAKA, tôi được nghiên cứu với mục đích chủ yếu là góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.Đề tài là kết quả của sự vận dụng lý luận vào thực tiễn, bám sát thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị. Ba vấn đề lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phạm vi nghiên cứu đã được Đề tài làm sáng tỏ, đó là:Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệpTình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ, phụ tùng và lắp ráp ô tô xe máy LISOHAKANhững giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu được xây dựng trên cơ sở thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại một doanh nghiệp sản xuất.
 • 50
Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp

Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nguyên vật liệu có nhiều loại, nó chiếm tỷ trọng lớn và là yếu tố quyết định trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm. Do đó quản lý các chi phí về nguyên vật liệu là việc cấp bách trước mắt cũng như lâu dài trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào, là trung tâm và thực chất của việc quản lý các chi phí. Chi phí nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần một chút thay đổi về chi phí nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu sẽ làm tiết kiệm lớn tổng chi phí sản xuất, làm hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm từ đó tạo cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Mặt khác để cho quá trình sản xuất được duy trì liên tục thì ngoài vật liệu được đưa vào sản xuất vẫn cần một lượng nguyên vật liệu dự trữ nhất định. Như vậy nguyên vật liệu chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy để cho doanh nghiệp đứng vững và đi lên cần phải quan tâm chú ý đến đầu vào của sản xuất đó là nguyên vật liệu. Vì vậy việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu là một yêu cầu không thể thiếu trong quản lý.Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích hệ thống kế toán ở nước ta nói chung và hệ thống kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Chuyên đề:"Một số ý kiến về công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp"
 • 20
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

thuộc tài sản lưu động,giá trị vật liệu thuộc nhóm lưu động dự trữ của doanh nghiệp thương chiếm tỉ trọng rất lớn trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Cho nên việc quản lý thu mua, vật liệu, vận chuyển, bảo quản dự trữ và sữ dụng vật liệu tác động đến những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp như: Chỉ tiêu sản lượng, chất lượng sản phẩm, chỉ tiêu giá thành, chỉ tiêu lợi nhuận……vv. Vì thế mà tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu là điều quan trọng để quản lý vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • 25
 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP

CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 41.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất. 41.1.1. Vị trí của
 • 73
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
 • 65
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUTRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán nguyên vật liệu ở trong các doanh nghiệp sản xuất
 • 89
ĐÁNH GIÁ MỘT ĐƠN XIN VAY VỐN CÓ KỲ HẠN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ PHẦN 3 PPS

ĐÁNH GIÁ MỘT ĐƠN XIN VAY VỐN CÓ KỲ HẠN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ PHẦN 3 PPS

Có một cách khác để phân tích chi phí như sau. Máy bay vận chuyển hành khách từ điểm A và có 90 ghế ngồi, 85 ghế đã đuợc đặt chỗ và 5 ghế còn trống. Chi phí để có thêm hành khách cho các ghế trống là bao nhiêu? Vô hình chung, chi phí này là bằng zero. Có thể sẽ có thêm chi phí cho bữa ăn của những hành khách thêm này, nhưng chi phí tăng thêm để có được những hành khách hàng là gần như bằng zero. Do đó, nếu bạn bán vé $20 cho mỗi ghế trống, máy bay của bạn sẽ có lãi từ những chiếc ghế này. Điều này cho thấy tại sao chi phí lại là yếu tố khó tính toán trong quá trình định giá sản phẩm do bạn luôn phải nghĩ đến “ chi phí bi ế n đổ i ” hoặc “ chi phí t ă ng thêm ” và “ t ổ ng chi phí ” Rõ ràng là trong dài hạn thì tổng doanh thu phải lớn hơn tổng chi phí. Tuy nhiên, trong ngắn hạn việc định giá sản phẩm thấp hơn tổng chi phí những lớn hơn chi phí biến đổi có thể lại có ích. Đây là một vấn đề khó quyết định và các hãng máy bay bán ghế ngồi vì yếu tố này.
 • 30
GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Hà Nội là một trong những khu trung tâm công nghiệp của cả nước, nó đang trong đà tăng nhanh cùng nhịp độ phát triển kinh tế. Ngành in cũng tăng lên đẻ sánh vai với các ngành nghề kinh tế khác ở trong nước, nền kinh tế đang phát triển mạnh, xu hướng của người tiêu dùng ngày càng cao nên việc ra đời sản phẩm của ngành in đòi hỏi phải có trình độ chính xác cao, hình thức đẹp, giá cả hợp lý. Do sản xuất dựa trên máy móc thiết bị nên việc sản xuất ra các sản phẩm rất nhanh đạt năng suất cao đáp ứng nhu câù người tiêu dùng, khách hàng đến đặt in phải ký hợp đồng với xưởng, xưởng phải hoàn thành nhiệm vụ mà khách hàng giao, đảm bảo uy tín và chất lượng từ đó mà khách hàng đến đặt in ngày càng đông.
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty thương mại cổ phần xây dựng và nội thất tahwng longbao cao thuc tap von luu dong va cac giai phap nang cao hieu qua su dung von luu donghạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụvốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động tại công ty cổ phần lâm sản nam địnhhạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụhạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam