0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

TN bình quân đầu ngời tháng 1000đ 890 970 1120

TẢI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7 BÀI 34 - THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

TẢI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7 BÀI 34 - THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

Câu 5: Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là. A.[r]
 • 2
BÀN VỀ HỆ THỐNG LÃI SUẤT TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀN VỀ HỆ THỐNG LÃI SUẤT TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

_Thứ nhất_: Theo tài liệu về tình hình chênh lệch lãi suất năm 1996 và 6 tháng đầu năm 1997 cho thấy phần lớn ngân hàng thơng mại có mức chênh lệch thực tế bình quân đạt dới 0,35%/ tháng[r]
 • 21
TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NÔI

TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NÔI

TRANG 9 + Phân phối theo lao động, tiền lơng gắn với năng suất, do đó tiền lơng phụ thuộc vào kết quả lao động cuối cùng của từng ngời, từng bộ phận không phân phối bình quân những ngời [r]
 • 27
ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỬ VÀO L 10 LAM SƠN NĂM 2010

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỬ VÀO L 10 LAM SƠN NĂM 2010

Nền kinh tế nớc ta chủ yếu là nông nghiệp vốn đã nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề; nạn đói cuối năm 1944 đầu 1945 cha đợc khắc phục, nạn đói mới đang đe dọa nghiêm trọng, lũ lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra...
 • 4
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẾ LÃI SUẤT VÀ THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẾ LÃI SUẤT VÀ THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM

THỨ NHẤT: Theo tài liệu về tình hình chênh lệch lãi suất năm 1996 và 6 tháng đầu năm 1997 cho thấy phần lớn ngân hàng thơng mại có mức chênh lệch thực tế bình quân đạt dới 0,35%/tháng là[r]
 • 39
965-970

965-970

Chúng tôi giả thuyết rằng c-Src và Yes-1 có vai trò riêng biệt bằng cách tham gia với các đối tác khác nhau trong việc truyền tín hiệu liên quan đến sự di cư và biểu hiện gen tăng sinh E[r]
 • 6
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

Bốn là sự bất cập lơng đối với nhu cầu của cuộc sống đang đẻ ra nhiều nghịch lý. Mọi ngời đều biết rằng mức lơng hiện nay là không đảm bảo đợc cuộc sống bình thờng. Chênh lệch về thu nhập giữa các ngành, các cơ quan, đơn vị là rất lớn. Hiện nay có khoảng 40% số các đơn vị hành chính sự nghiệp cả nớc là hoạt động sự nghiệp. Đó là cha kể sự chênh lệch đến quá lớn giữa lao động trong biên chế Nhà nớc với các thành phần kinh tế khác. những chênh lệch và những nghịch lý ấy đang là lý do cả về vật chất lẫn ý thức làm cho ngời lao động coi tiền lơng là một khoản thu nhập phụ, không ai sống bằng lơng, Nhà nớc không quản lý đợc thu nhập... và chúng đang gây ra những hậu quả tiêu cực nh: hạch toán sai, báo cáo không đầy đủ, giấu nguồn thu, trốn thuế thu nhập, sử dụng thu nhập mập mờ, tuỳ tiện, cản trở kiểm tra kiểm soát... Điều tệ hại là không đo đếm và tạo ra tâm lý lạm dụng của công, nạn tham nhũng tập thể, dùng tiền công để “của ngời phúc ta”, kéo bè kéo cánh. cùng cánh thì đợc “ăn chia”, nếu không cùng cánh thì lơng "ba cọc một đồng” ,tìm cách hạ bệ nhau,bôi nhọ danh dự của nhau gây mất dân chủ và mất đoàn kết trong không ít các cơ quan tổ chức. .Trong nhiều năm chính sách tiền l- ơng và các chính sách kinh tế xã hội khác nh nhà ở phân phối điện ,nớc sinh hoạt
 • 27
ĐỀ THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - ĐỀ 3 DOC

ĐỀ THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - ĐỀ 3 DOC

ĐĐH2:Khách sạn Hoàng Gia tiến hành nâng cấp sửa chữa .KS HG có 40 phòng cần thay mới sp bệt.KS QĐịnh mua SP bệt TOTO nhưng chưa qđ mua loại kết liền hay kết rời.Công ty TOTO nên tư vấn và bán loại sản phẩm nào cho KSHG?Vì sao?(1đ)
 • 2
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY

Chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đ-ợc xác định bởi: Kết quả đầu ra Hiệu quả sử dụng vốn = Vốn kinh doanh bình quân Trong đó kết quả đầu ra có thể tí[r]
 • 57
TIẾT 35  36

TIẾT 35 36

Tính tổng bình quân theo đầu ngời của các xã còn lại Ghi vào ô tơng ứng trong cột Tổng cộng.. Tính thu nhập trung bình của các ngành còn lại Ghi vào ô tơng ứng ở dòng Trung bình chung.[r]
 • 4
BÀI THỰC HÀNH ĐỊA 9 - BỒI DƯỠNG HS GIỎI

BÀI THỰC HÀNH ĐỊA 9 - BỒI DƯỠNG HS GIỎI

Câu 3 (5đ) : So sánh sự giống nhau và khác nhau về điều kịên tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên giữa hai tiểu vùng Đông bắc và Tây bắc thuộc vùng trung du miền núi Bắc bộ? Để phát triển kinh tế xã hội chúng ta cần có những biên pháp gì? Câu 4 ( 4 điểm): N êucác vấn đề cần đợc quan tâmhàng đầu trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dich vụ nớc ta?
 • 2
2 THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG 122005 ABC ĐỒNGNGƯỜI

2 THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG 122005 ABC ĐỒNGNGƯỜI

Tiền thưởng người cao nhất Đồng/người Tiền thưởng người thấp nhất Đồng/người 4.[r]
 • 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƯ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẦU TƯ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

Sau đó, mặc dù nền kinh tế tiếp tục tăng trởng thu nhập bình quân đầu ngời tiếp tục tăng nhng không sự không công bằng trong phân phối thu nhập sẽ giảm dần cho đến khi thu nhập bình quân[r]
 • 38
GIẢI PHÁP CHO XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CHO XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Bốn là sự bất cập lơng đối với nhu cầu của cuộc sống đang đẻ ra nhiều nghịch lý. Mọi ngời đều biết rằng mức lơng hiện nay là không đảm bảo đợc cuộc sống bình thờng. Chênh lệch về thu nhập giữa các ngành, các cơ quan, đơn vị là rất lớn. Hiện nay có khoảng 40% số các đơn vị hành chính sự nghiệp cả nớc là hoạt động sự nghiệp. Đó là cha kể sự chênh lệch đến quá lớn giữa lao động trong biên chế Nhà nớc với các thành phần kinh tế khác. những chênh lệch và những nghịch lý ấy đang là lý do cả về vật chất lẫn ý thức làm cho ngời lao động coi tiền lơng là một khoản thu nhập phụ, không ai sống bằng lơng, Nhà nớc không quản lý đợc thu nhập... và chúng đang gây ra những hậu quả tiêu cực nh: hạch toán sai, báo cáo không đầy đủ, giấu nguồn thu, trốn thuế thu nhập, sử dụng thu nhập mập mờ, tuỳ tiện, cản trở kiểm tra kiểm soát... Điều tệ hại là không đo đếm và tạo ra tâm lý lạm dụng của công, nạn tham nhũng tập thể, dùng tiền công để “của ngời phúc ta”, kéo bè kéo cánh. cùng cánh thì đợc “ăn chia”, nếu không cùng cánh thì lơng "ba cọc một đồng” ,tìm cách hạ bệ nhau,bôi nhọ danh dự của nhau gây mất dân chủ và mất đoàn kết trong không ít các cơ quan tổ chức. .Trong nhiều năm chính sách tiền l- ơng và các chính sách kinh tế xã hội khác nh nhà ở phân phối điện ,nớc sinh hoạt …có liên quan mật thiết với nhau .Song trong qúa trình giải quyết vấn đề tiền lơng cha tính toán cân đối với từng chính sách một cụ thể ,do đó nó phát sinh nhiều hiện tợng mâu thuẫn khó giải quyết gây ra sự bất bình đẳng lớn trong xã hội
 • 27
BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH  TIỀN LÊ

BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH TIỀN LÊ

Các v ơng triều Ngô-Đinh-Tiền Lê có thể coi nh một thời kì lịch sử quá độ từ ngoại thuộc qua tự chủ đến độc lập.Những thập kỷ bản lề đó đã b ớc đầu thực hiện đ ợc sự nghiệp khôi phục độc lập,thống nhất quốc gia,xây dựng chính quyền quân chủ và đặt nền móng cho một nền văn hoá dân tộc.Sự nghiệp đó sẽ đ ợc củng cố và phát triển lên một tầng cao mới trong những thập kỷ tiếp sau.
 • 34
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
QH PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA

QH PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Công tác bán hàng phản ánh việc giải quyết đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, các mặt hàng ngày càng trở lên đa dạng và phong phú hơn, người tiêu dùng được quyền lựa chọn và sử dụng nhiều loại hàng hoá hơn. Trong điều kiện khả năng thanh toán có hạn, nhu cầu của người tiêu dùng lại cao, họ sẽ chọn những loại sản phẩm hàng hoá đem lại cho họ lợi ích tiêu dùng lớn nhất. Do vậy, công tác bán hàng rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Một mặt sản phẩm, hàng hoá bán ra phải thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, mặt khác nó phải đảm bảo sự duy trì cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.
 • 30
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC KHÁNH

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập xuất tồn kho các loại vật tư, hàng hoá trên sổ kế toán. Sản phẩm của Công ty được đánh giá theo đơn giá bình quân gia quyền cho cả tháng.
 • 30
CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA LON CỦA CÔNG TY APB

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA LON CỦA CÔNG TY APB

Theo đĩ, GDP bình quân đầu người sẽ đạt mục tiêu 1000$ vào năm 2011, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia, đặc biệt là bia cao cấp và trung cấp, đảm bảo cho tăng trưởng theo chiều [r]
 • 30
Bài giảng Địa lí lớp 12 – Bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Bài giảng Địa lí lớp 12 – Bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Trung bình ĐBSH 11,3 Cho b ng s  li u:  ả ố ệ        “T  l  th t nghi p c a các t nh vùng đ ng b ng Sông H ng năm 1992” ỷ ệ ấ ệ ủ ỉ ồ ằ ồ a. V  bi u đ  th  hi n t  l  th t nghi p c a các t nh vùng ĐBSH  ẽ ể ồ ể ệ ỷ ệ ấ ệ ủ ỉ
 • 13
KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN

trăm theo giá trị hàng hoá mua. Tuy nhiên Công ty không mở riêng tài khoản 521 để theo dõi khoản giảm trừ này mà phần bớt giá cho khách hàng được thực hiện ngay trên hoá đơn bán hàng. Khi đó doanh thu bán hàng của Công ty sẽ giảm đi một khoản bằng đúng khoản giảm trừ mà Công ty bớt cho khách hàng, đồng thời thuế GTGT đầu ra cũng giảm đi một lượng tương ứng. Với cách ghi chép khoản giảm trừ này rất thuận lợi ở chỗ là hệ thống tài khoản và sổ sách sẽ bớt cồng kềnh, đơn giản trong việc ghi chép, theo dõi. Tuy nhiên gây khó khăn cho việc quản lí và theo dõi riêng khoản giảm trừ này.
 • 30
GIẢI PHÁP CHO MỘT CHIẾN LƯỢC KINH TẾ DỰA VÀO TRI THỨC

GIẢI PHÁP CHO MỘT CHIẾN LƯỢC KINH TẾ DỰA VÀO TRI THỨC

Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng nh sự vận dụng sáng tạo, những quy luật của học thuyết Mác - Lênin vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nớc. Sự vận dụng quy luật phù hợp giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế đất nớc nói chung và phát triển nền kinh tế tri thức ở nớc ta nói riêng. Đã đạt đợc những kết quả to lớn. Đây là sự đòi hỏi phải có những quan tâm của Đảng, Nhà nớc của mọi ngời nhất là khi trên thế giới một nền kinh tế mới đang hình thành và phát triển mạnh mẽ, đó là kinh tế tri thức, nền kinh tế ấy trớc hết thể hiện trình độ mới lực lợng sản xuất. Một trình độ có đặc trng ơ bản là tri thức đóng vai trò quy định số một.Vì vậy sự vận dụng quy luật này vào nớc ta hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
 • 21
TẢI TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA - TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

TẢI TRẮC NGHIỆM ĐỊA 12 BÀI 18: ĐÔ THỊ HÓA - TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 12: Dựa vào bảng thu nhập bình quân đầu người/tháng, cho biết năm 2004 vùng nào của nước ta có bình quân thu nhập đầu người thấp nhất.. Đô thị trực thuộc Trung ương và đô thị trực t[r]
 • 4
BIEU-PHI-KHCN-29.12.2020-1

BIEU-PHI-KHCN-29.12.2020-1

GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND QUẢN LÝ TÀI KHOẢN Miễn phí 5.000đ Miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND NỘP TIỀN MẶT VÀO TÀI KHOẢN MỞ [r]
 • 9
DE DIA 7

DE DIA 7

Đề 2 Câu 2 (3,0đ): Dựa vào hình dới đây: a) Hãy xác định hớng từ đỉnh núi A2 đến A1? b) Sự chênh lệch về độ cao của hai đờng đồng mức là bao nhiêu? Hãy tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2 và các điểm B1, B2, B3?
 • 2
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Doanh thu thuần TSCĐ bình quân TSCĐ bình quân = Số dư TSCĐ đầu kỳ + Số dư TSCĐ cuói kỳ 2 Hiệu suất sử dụng vốn cố định: chỉ tiêu này cho biết mỗi đơn vị vốn cố đ[r]
 • 24
NGỜI

NGỜI

ở loại câu này thành ngữ đợc sử dụng sẽ là Would rather that (ớc gì, mong gì) và chia làm những mẫu câu nh sau: 1. Câu giả định Là loại câu diễn đạt ý ngời thứ nhất muốn ngời thứ 2 làm một việc gì đó, nhng làm hay không còn tuỳ thuộc vào vào phía ngời thứ 2. Do vậy cấu trúc động từ sau chủ ngữ 2 phải là nguyên thể bỏ to
 • 125
LOI-VAN-T4

LOI-VAN-T4

Tính chung bốn tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 26 vụ ngộ độc thực phẩm làm 830 người bị ngộ độc, trong đó 7 trường hợp tử vong.. Bình quân một ngày trong bốn tháng đầu năm,[r]
 • 12
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

Điều này đợc minh họa bằng đồ thị sau: TRANG 9 tế tiếp tục tăng trởng thu nhập bình quân đầu ngời tiếp tục tăng nhng không sự không công bằng trong phân phối thu nhập sẽ giảm dần cho đến[r]
 • 38
ĐỀ KTRA HK II ĐỊA 9

ĐỀ KTRA HK II ĐỊA 9

a. Vẽ biểu đồng thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lợng lơng thực, bình quân lơng thực theo đầu ngời của đồng bằng sông hồng (%) b. Nêu nhận xét. Câu 3. Hãy kể tên các địa điểm du lịch tự nhiên và du lịch văn hoá lịch sử nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.
 • 1
ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐÔNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VIDAMCO TRONG THỜI GIAN QUA

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐÔNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VIDAMCO TRONG THỜI GIAN QUA

1. Đặc điểm của nghành công nghiệp sản xuất ôtô ở Việt Nam Quá trình đổi mới ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, giao thông vận tải - Một khâu quan trọng của kết cấu hạ tầng cũng đang trong quá trình đó. Đảng ta đã đề ra chiến lợc hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nớc để nhằm đa nớc Việt Nam lên hàng các nớc Công nghiệp hoá. Chúng ta dự định hoàn thành quá trình công nghiệp hoá trong vòng 25 năm. Lúc đó dân số nớc ta sẽ có khoảng 110 triệu ngời. Giả sử mật độ ôtô trên thế giới lúc đó vẫn là 10 ngời trên 1 xe thì lúc đó nớc ta sẽ có 11 triệu xe ôtô, bằng số ôtô của Nhật năm 1967. Ngày nay nớc ta mới có khoảng 33. 000 xe ôtô, nh vậy mức độ tăng bình quân mỗi năm khoảng 450. 000 xe ô tô, bàng mức tiêu thụ ô tô hiện nay ở Thái Lan, điều này hoàn toàn hiện thực đối với Việt Nam.
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tốt nghiệp hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà nộihoàn thiện kế toán nguyên vật liệu biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty tnhh xdtm và dv thành túđánh giá chung về tình hình quản lý vào sử dụng nguyên vật liệu tại công ty vật liệu xây dựngchuyên đề thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản bắc kạnbiện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệuquản lý và sử dụng nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2 docxhiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệutổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cp sông hồng 25quản lý và sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệphoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp sxvlxd cosevco 12công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệutài liệu về kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cp tư vấn xây dựng và đầu tư trường định docthực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng tổng công ty xi măng việt namphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ