0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Bảo vệ kênh quang

Thiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐA (tt)

Thiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐA (tt)

Thiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐAThiết kế khối bảo vệ kênh thu RAĐA
 • 26
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ CAROTENOID TỪ THỰC VẬT TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ CAROTENOID TỪ THỰC VẬT TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CAROTENOID 3.5 Hoạt tính bảo vệ da - carotenoid, đặc biệt là lycopene, do tính chất bảo vệ quang hóa, là tác nhân rất hữu hiệu trong các phản ứng nhạy quang, n[r]
 • 34
Ghép kênh quang theo bước sóng mật độ cao DWDM

Ghép kênh quang theo bước sóng mật độ cao DWDM

Để nâng cao tôc độ truyền dẫn và khắc phục được những hạn chế mà cách mạch điện hiện tại chư khắc phục được, công nghệ ghép kênh quang theo bước sóng mật độ cao DWDM ra đời, với những ưu điểm vượt trội của hệ thống DWDM về băng thông lớn, tôc độ cao, dung lượng lớn… nên được ứng dụng rất nhiều trong việc xây dựng các hệ thống truyền dẫn thông tin trong thực tế và tính liên tục của mạng ngày càng trở lên cấp thiết, để giải quyết vấn đề này cần tới kỹ thuật bảo vệ và phục hồi
 • 23
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG

Khác với lõi chuyển mạch điện, lõi chuyển mạch quang thực hiện chức năng kết nối chéo các tín hiệu quang. Do đó, lõi chuyển mạch quang trong suốt với tốc độ bit truyền dẫn, cung cấp khả năng mở rộng cho nhu cầu tăng tốc độ truyền dẫn trong tương lai. Tuy nhiên, ngoại trừ cấu hình trên hình 3.12(b) thì khả năng giám sát chất lượng truyền dẫn của OXC khi dùng lõi chuyển mạch quang không tốt bằng lõi chuyển mạch điện do chỉ có khả năng giám sát thông qua công suất quang đo được ở đầu vào. Các cấu hình OXC trên hình 3.12(b), (c), (d) đều dùng lõi chuyển mạch quang. Cả ba cấu hình khác nhau ở chỗ nó kết nối với các thiếtbị quanh nó (thường là OLT hoặc OADM). Cấu hình OXC như trên hình 3.12(b) kết nối với các OLT thông qua bộ chuyển đổi tín hiệu quang-điện-quang với giao diện phía kênh quang cho phép khoảng cách giữa OXC và OLT là ngắn hoặc cực ngắn. Cấu hình OXC như trên hình 3.12(c)
 • 105
Đề cương ôn tập môn cơ sở kĩ thuật viễn thông

Đề cương ôn tập môn cơ sở kĩ thuật viễn thông

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ KĨ THUẬT VIỄN THÔNGCâu 1:Trình bày sơ đồ khối hệ thống viễn thông và chức năng các thành phầnCâu 2 Điều chế Giải điều chế tín hiệu là gì? Phân biệt điều chế biên độ AM và điều chế tần số FM.Câu 3:Phân loại các dạng kênh truyền và ảnh hưởng của kênh lên tín hiệu khi truyền dẫn qua nó?a)Phân loại các dạng kênh truyền:Sợi dẫn kim loại:Tín hiệu thể hiện dưới dạng dòng điện chạy trong dây dẫn.Ví dụ:cặp dây xoắn,cáp đồng trụcSợi quang:Tín hiệu truyền trên sợi là ánh sáng điều chế.Băng thông truyền dẫn lơn.Độ suy hao truyền dẫn thấp,ít ảnh hưởng bởi nhiễu bên ngoài.Khoảng không:Sử dụng sóng vô tuyến để truyền dẫn .Tín hiệu bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bên ngoài.b)ảnh hưởng của kênh truyền lên tín hiệu:Câu 6:Dung năng kênh truyền là gì?Các yếu tố ảnh hưởng tới dung năng kênh truyền?a)Dung năng kênh truyền:là tốc độ truyền thông cực đại trên kênh mà vẫn đảm bảo độ tin cậy:…………………………………………………………………………………………….Câu 7:Trình bày kĩ thuật ghép kênh phân chia theo tần số?Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số(FDM) là kỹ thuât ghép kênh đối với tín hiệu tương tự và tín hiệu số;cho phép nhiều nguồn tín hiệu đầu vào cùng truyền trên 1 đường truyền,mỗi tín hiệu sẽ có 1 dải tần số nhất định và giữa chúng sẽ có các dải tần số trống để bảo vệ.
 • 19
BÁO CÁO KHOA HỌC  MỞ RỘNG PHỔ TĂNG ÍCH CỦA EDFA KHI KẾT HỢP GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG VÀ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG PPSX

BÁO CÁO KHOA HỌC MỞ RỘNG PHỔ TĂNG ÍCH CỦA EDFA KHI KẾT HỢP GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG VÀ KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG PPSX

tách ghép l ự a ch ọ n b ướ c sóng (WSC) s ẽ tách các kênh c ủ a hai b ă ng ra. Các kênh c ủ a b ă ng C s ẽ đượ c đư a t ớ i s ợ i EDF ng ắ n v ớ i c ấ u hình b ơ m thu ậ n để khu ế ch đạ i. Còn các kênh
 • 6
Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

Bài báo này đề xuất hệ thống quang vô tuyến dùng kỹ thuật MIMO OFDM. Từng luồng dữ liệu trên mỗi anten quang được tách ra bằng thuật toán ép không. Tỉ lệ lỗi bit được ước lượng bằng phương pháp biên độ véc-tơ lỗi (EVM). Kết quả phân tích tỉ lệ lỗi bit (BER) cho thấy hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến đạt được chất lượng cao hơn so với hệ thống quang MIMO khi truyền tín hiệu qua kênh truyền có phản xạ.
 • 12
CHƯƠNG 6: THÔNG TIN QUANG DOCX

CHƯƠNG 6: THÔNG TIN QUANG DOCX

21 So sánh PIN và APD  Hai loại diode quang PIN và APD đều được phân cực ngược , để khi không có ánh sáng thì chỉ có dòng trôi rất nhỏ . Khi có ánh sáng vào, dòng này tăng tuyến tính với dòng ánh sáng và công suất bức xạ.
 • 37
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ' GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG XUYÊN BIỂN GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG WDM '

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ' GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG XUYÊN BIỂN GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG WDM '

EDFA2 là 10,8dB, t ỉ s ố OSNR th ấ p nh ấ t trong 8 kênh là 24,4dB. Ti ế n hành các b ướ c t ươ ng t ự nh ư trên v ớ i các công su ấ t phát tín hi ệ u thay đổ i, ta xác đị nh đượ c các thông s ố t ố i ư u và l ậ p thành b ả ng 1 và b ả ng 2 để ti ệ n trong vi ệ c tra c ứ u. Bảng 1. Tỉ số OSNR tối ưu của hệ thống thông tin sợi quang WDM 8 kênh
 • 8
ĐỀ CƯƠNG MỤC LỤC CÔNG NGHỆ DWDM

ĐỀ CƯƠNG MỤC LỤC CÔNG NGHỆ DWDM

MỤC LỤC BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH VIỆT . . 5 LỜI MỞ ĐẦU . 8 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ DWDM VÀ CƠ SỞ KỸ THUẬT GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG . 10 1.1. Kỹ thuật ghép bước sóng quang . 10 1.2. Nguyên lý cơ bản của ghép bước sóng quang . 11 1.3. Các tham số chính trong DWDM . 17 1.3.1. Suy hao của sợi quang . 17 1.3.2. Số kênh bước sóng . 18 1.3.3. Độ rộng phổ của nguồn phát . 19 1.3.4. Quỹ công suất . 20 1.3.5. Tán sắc . 21 1.3.6. Vấn đề ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến . 24 1.3.7. Dải bước sóng làm việc của DWDM . 32 1.4. Các ưu điểm của hệ thống DWDM . 33 CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG DWDM . 34 2.1. Cấu trúc truyền dẫn cơ bản của mạng DWDM . 34 2.2. Khối phát đáp quang OTU . 34 2.3. Bộ giải ghép kênh quang . 36 2.3.1. Phương pháp ghép kênh sử dụng bộ lọc màng mỏng . 37 2.3.2. Một số thiết bị tách kênh dùng bộ lọc điện môi màng mỏng 38 2.3.3. Phương pháp ghép kênh sử dụng cách tử nhiễu xạ . 40 2.3.4. Các bộ tách ghép bước sóng sử dụng cách tử . 41 2.3.5. Phương pháp ghép sợi . 42 2.4. Bộ khuếch đại quang sử dụng công nghệ EDFA . 44 2.4.1. Tổng quan về công nghệ EDFA . 44 2.4.2. Nguyên lý hoạt động của EDFA . 45 2.4.3. Phân loại EDFA . 46 2.5. Bộ xenrẽ kênh quang OADM . 49 2.6. Bộ kết nối chéo quang OXC . 52 2.7. Khối bù tán sắc . 54 2.8. Các loại sợi quang sử dụng trong công nghệ DWDM . 55 2.8.1. Sợi quang G.652 . 55 2.8.2. Sợi quang G.653 . 56 2.8.4. Sợi quang G.654 . 56 2.8.4. Sợi quang G.655 . 56 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TUYẾN THÔNG TIN QUANG DWDM . 57 3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống . 57 3.2. Thiết kế tuyến điểm điểm . 59 3.3. Mạng quảng bá và phân bố . 61 3.4. Mạng cục bộ LAN . 63 3.5. Thiết kế mạng điểm điểm dựa trên hệ số Q và OSNR . 64 3.5.1. Cách tính hệ số Q từ OSNR . 65 3.5.2. Cách tính OSNR cho mạng điểm điểm . 65 3.5.3. Tính toán OSNR bằng khuếch đại Raman . 67 3.6. Quỹ thời gian lên . 67 3.7. Yêu cầu về quỹ công suất . 68 3.8. Ảnh hưởng của tán sắc sợi đến việc thiết kế tuyến thông tin quang tốc độ cao thông qua phương pháp xác định tổn hao công suất . 70 3.9. Phân loại các mạng quang . . 73 3.9.1. Thiết kế mạng truy nhập . 74 3.9.2. Thiết kế mạng đô thị . 76 3.9.3. Thiết kế mạng Long Haul . . 79 3.10. Bảo vệ mạng DWDM . 80 3.10.1. Bảo vệ kiểu 1+1 trên lớp SDH . 80 3.10.2.Bảo vệ đoạn ghép kênh quang (OMSP) . . 82 3.11.Ứng dụng trong mạng ring . . 83 CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI MẠNG IPDWDM . 85 4.1. IPDWDM . . 85 4.1.1. Lớp quang . . 86 4.1.2. Chuyển mạch đa giao thức theo nhãn MPLS . . 86 4.1.3. Chuyển mạch đa giao thức theo bước sóng MPλS . . 86 4.2. Khả năng hồi phục của mạng IPDWDM . . 87 4.2.1. Khái niệm khả năng phục hồi của mạng . 87 4.2.2. Một số cách đặt vấn đề tiếp cận nghiên cứu vấn đề năng lực hồi phục mạng . . 88 CHƯƠNG 5. TÌM HIỂU THIẾT BỊ OPTIX METRO DWDM 6100 CỦA HUAWEI . 91 5.1. Giới thiệu chung về thiết bị . 91 5.1.1. Vị trí trong mạng truyền dẫn . 92 5.1.2. Công nghệ . . 93 5.1.3. Dung lượng truyền dẫn . . 93 5.1.4. Khoảng cách truyền dẫn . . 93 5.1.5. Topo mạng . 93 5.2. Một số tính năng của thiết bị . . 93 5.2.1. Khả năng truy nhập các dịch vụ . . 93 5.2.2. Các tính năng về kỹ thuật . . 94 5.3. Cấu trúc phần cứng của thiết bị . . 95 5.3.1. Tủ (Cabinet) . . 95 5.3.2. Subrack . 96 5.4. Chức năng các card . 98 5.4.1. Chức năng và sơ đồ khối của card OUT . 98 5.4.2. Chức năng và sơ đồ khối của card MUXDEMUX . 100 5.4.3. Chức năng và sơ đồ khối của card khuếch đại OA . 103 5.4.4. Card giám sát OSC . 104 5.4.5. Card điều khiển kết nối SCC . 105 5.4.6. Các card phụ trợ (Card Auxiliary) . 106 5.5. Các kiểu nút mạng trong hệ thống DWDM . 108 5.5.1. Nút mạng ghép kênh quang đầu cuối OTM . 109 5.5.2. Nút mạng xenrẽ quang OADM . 111 5.5.3. Nút mạng khuếch đại đường dây OLA . 112 5.6. Bảo vệ mạng . 113 5.6.1. Bảo vệ kênh quang . 113 5.6.2. Bảo vệ đường quang . 115 KẾT LUẬN . 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117 PHỤ LỤC . 118 1. Bảng tra vị trí của từng board . 118 2. Bảng tần số và bước sóng trung tâm hệ thống Optix Metro6100 . 122 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển chưa từng có về nhu cầu sử dụng băng thông truyền dẫn, chính điều này đã sản sinh ra một lượng thông tin rất lớn truyền tải trên mạng tạo ra nhiều áp lực mới cho mạng hiện tại. Băng tần truyền dẫn trở thành tài nguyên quý giá hơn bao giờ hết. Để đáp ứng yêu cầu trên, cho đến nay sợi quang vẫn được xem là môi trường lý tưởng cho việc truyền tải lưu lượng cực lớn. Đối với hệ thống dung lượng thấp, công nghệ TDM thường được sử dụng để tăng dung lượng truyền dẫn của một kênh cáp đơn lên 10Gbps, thậm chí là 40Gbps. Tuy nhiên, việc tăng tốc cao hơn nữa là không dễ dàng vì các hệ thống tốc độ cao đòi hỏi công nghệ điện tử phức tạp và đắt tiền. Khi tốc độ đạt tới hàng trăm Gbps, bản thân các mạch điện tử sẽ không thể đáp ứng được xung tín hiệu cực kỳ hẹp, thêm vào đó chi phí cho các giải pháp trở nên tốn kém và cơ cấu hoạt động quá phức tạp đòi hỏi công nghệ rất cao. Để nâng cao tốc độ truyền dẫn, khắc phục được những hạn chế mà các mạch điện hiện tại chưa khắc phục được, công nghệ ghép kênh quang phân chia theo bước sóng mật độ cao DWDM ra đời. DWDM có thể ghép một số lượng lớn bước sóng trong vùng bước sóng 1550nm để nâng dung lượng hệ thống lên hàng trăm Gbps. Vì thế, DWDM ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Với ưu thế về công nghệ đặc biệt, ghép kênh theo bước sóng mật đô cao DWDM đã trở thành một phương tiện tối ưu về kỹ thuật và kinh tế để mở rộng dung lượng sợi quang một cách nhanh chóng và quản lý hiệu quả hệ thống. DWDM đã đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng trên mạng và là tiền đề để xây dựng và phát triển mạng toàn quang trong tương lai. Khi thiết kế một hệ thống DWDM, người thiết kế phải đối mặt với một số vấn đề như: bao nhiêu bước sóng được ghép trên một sợi và ở những tốc độ nào? Các bước sóng sẽ được giám sát và quản lý như thế nào? Có bao nhiêu loại lưu lượng khác nhau mà khách hàng yêu cầu? Các thuật toán và giao thức hiệu quả nhất là gì? Độ dài của một chặng mà không cần trạm lặp là bao xa? Bộ khuếch đại nào được sử dụng để thỏa mãn yêu cầu về hệ số khuếch đại và tạp âm? Và để có thể trả lời được những câu hỏi trên đòi hỏi người thiết kế phải nắm vững được nguyên lý, cấu trúc cũng như thường xuyên cập nhật những kỹ thuật mới để có thể đưa ra được những giải pháp tốt nhất cho hệ thống đang xây dựng. Chính vì lý do đó nên em đã tiến hành tìm hiểu đề tài: “Thiết kế mạng DWDM và các giải pháp công nghệ”. Em xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy Th.S Đoàn Hữu Chức đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn nghiên cứu để em có thể hoàn thành đồ án này. Do có hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, đồ án tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo trong bộ môn và các bạn để đề tài của em được hoàn thiện hơ
 • 2
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA

6. Các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống WDM  Khoảng cách giữa các kênh: Khoảng cách kênh là độ rộng tần số tiêu chuẩn giữa các kênh gần nhau. Việc phân bổ kênh một cách hợp lý trong dải băng tần có hạn giúp cho việc nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên dải tần và giảm ảnh hưởng phi tuyến tính giữa các kênh gần nhau. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách này:
 • 34
Phương pháp truyền phát tín hiệu (signaling) và ngắt từ xa (intertripping)

Phương pháp truyền phát tín hiệu (signaling) và ngắt từ xa (intertripping)

Truyền phát tín hiệu bảo vệ là phương án dùng một số rơle để điều khiển những rơle khác từ xa,để bảo vệ mỗi bộ phận thì cần những hình thức giao tiếp khác nhau Ngắt từ xa là hình thức giao tiếp phát ra tín hiệu để điều khiển CB ngắt từ xa Thông điệp giao tiếp yêu cầu khá đơn giản, là những chỉ dẫn để cho thiết bị biết hành động cầnphải làm (ngắt, chặn,…) hoặc là những dữ liệu đo được để chuyển từ thiết bị này sang thiết bịkhác Các loại kênh truyền tín hiệu bảo vệ: Dây dẫn phụcáp thông tin của ngành điện hoặc mạng bưu chính viễn thông Kênh tải ba (PLC): Tải tín hiệu tần số cao bằng dây dẫn của đường dây tải điện Kênh thông tin vô tuyến siêu cao tần (viba)Truyền phát tín hiệu bảo vệ là phương án dùng một số rơle để điều khiển những rơle khác từ xa,để bảo vệ mỗi bộ phận thì cần những hình thức giao tiếp khác nhau Ngắt từ xa là hình thức giao tiếp phát ra tín hiệu để điều khiển CB ngắt từ xa Thông điệp giao tiếp yêu cầu khá đơn giản, là những chỉ dẫn để cho thiết bị biết hành động cầnphải làm (ngắt, chặn,…) hoặc là những dữ liệu đo được để chuyển từ thiết bị này sang thiết bịkhác Các loại kênh truyền tín hiệu bảo vệ: Dây dẫn phụcáp thông tin của ngành điện hoặc mạng bưu chính viễn thông Kênh tải ba (PLC): Tải tín hiệu tần số cao bằng dây dẫn của đường dây tải điện Kênh thông tin vô tuyến siêu cao tần (viba)
 • 10
 CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG 21

CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG 21

DFB gồm một cách tử (còn gọi là lưới nhiễu xạ) có cấu trúc chu kỳ đặt cạnh lớp hoạt tính gây ra phản xạ ánh sáng suốt cả chiều dài khoang cộng hưởng để loại bỏ các mode không mong muốn. Hình 2.3 thể hiện mặt cắt dọc của loại laser này Khi có dòng điện vào bộ phát quang, các điện tử và lỗ trống trong lớp hoạt tính tái hợp, bức xạ ra các photon ánh sáng. Các photon này sẽ phản xạ tại cách tử, giống như hình 2.2, chỉ khác là θ = π/2. Lúc này, các tia tới và tia phản xạ ngược chiều nhau và công thức (2.2) trở thành:
 • 29
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH ĐẠT Ở THỊ TRƯỜNG BẮC MIỀN TRUNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH ĐẠT Ở THỊ TRƯỜNG BẮC MIỀN TRUNG

Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung
 • 56
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT LẬP TẦN SỐ SÓNG CHO CÁC HỆ THỐNG KÊNH LIÊN LẠC PHẦN 5 DOC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT LẬP TẦN SỐ SÓNG CHO CÁC HỆ THỐNG KÊNH LIÊN LẠC PHẦN 5 DOC

3. Các kênh điều khiển và giám sát. 5. Các hệ thống anten. Hệ thống anten trong một hệ thống điểm nối điểm cần phải có một độ lợi hợp lí, một hệ thống Feeder có tổn thất thấp, hệ số VSWR (voltages Standing Wave Ratio) thấp và độ định hướng anten tốt, ít kết nối tạp âm và cũng phải có kết nối cơ khí đủ bền để bảo đảm liên lạc với một tốc độ gió lớn nhất có thể có.
 • 10
ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG DOC

ĐỀ TÀI: TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG DOC

Nếu yêu cầu lưu lượng tiếp tục tăng lên, và sự triển khai WDM được tiếp tục thì các kênh quang sẽ tăng lên nhanh chóng trở thành phương tiện vận chuyển cơ bản. Trong tương lai không xa, ngày càng nhiều kênh bước sóng sẽ được ghép kênh trong một sợi quang đơn và tốc độ kênh sẽ tăng lên bằng tốc độ điện tử. Vì thế, các công tắc điện tử tại các đầu sợi quang được đòi hỏi để làm tăng sự phức tạp và giá trị. Điều đó thúc đẩy sự thay thế các công tắc điện tử bằng các công tắc quang. Trong các mạng tương lai, chuyển mạch sẽ được thực hiện tại lớp quang bằng cách sử dụng các thiết bị định tuyến bước sóng, và mạng sẽ được cung cấp từ điểm đến điểm các đường ống quang dung lượng lớn giữa các người sử dụng mạng. Điều đó tạo khả năng cho mạng vận chuyển quang dựa trên định tuyến bước sóng. Điều đó có nghĩa là trong các mạng thế hệ tiếp theo, các chức năng vận chuyển mạng mà chúng hiện đang được điều khiển bởi các lớp cao sẽ được điều khiển bởi lớp quang. Vì vậy, mạng vận chuyển quang dựa trên định tuyến bước sóng giới thiệu bước tiếp theo trong sự ước lượng của mạng vận chuyển.
 • 61
CHUONG 1  MANG QUANG WDM

CHUONG 1 MANG QUANG WDM

Nguyên lý cơ bản là tín hiệu quang có bước sóng khác nhau ở đầu vào được tổ hợp lại ghép kênh và phối ghép trên cùng một sợi quang của đường dây cáp quang để truyền dẫn, ở đầu thu tín hi[r]
 • 37
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập

Luận án tập trung giải quyết vấn đề nâng cao hiệu năng chomạng truy nhập quang đa bước sóng sử dụng công nghệ đa truynhập phân chia theo mã quang OCDMA, ghép kênh phân chia theo bước sóng mật độ cao DWDM và các bộ khuếch đại quang EDFA, khuếch đại quang Raman phân bố được bơm bằng công suất thấp (
 • 24
Kỹ thuật bảo vệ kênh bằng âm Squelch

Kỹ thuật bảo vệ kênh bằng âm Squelch

Kỹ thuật bảo vệ kênh bằng âm Squelch
 • 3
BÀI GIẢNG CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG CHƯƠNG 4  HV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG CHƯƠNG 4 HV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRANG 1 CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG SỢI QUANG TRANG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ TRUYỀN TTQ ĐƠN KÊNH ĐIỂM – ĐIỂM MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ TRUYỀN TTQ ĐƠN KÊNH ĐI[r]
 • 40
KỸ THUẬT GHÉP KÊNH QUANG

KỸ THUẬT GHÉP KÊNH QUANG

Mục lụcTrangLời nói đầuChương I. Hệ thống thông tin sợi quang 1I. Hệ thống thông tin sợi quang 11. Cấu trúc hệ thống thông tin quang 1
 • 89
BÀI TẬP LỚN THÔNG TIN SỢI CÁP QUANG: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM

BÀI TẬP LỚN THÔNG TIN SỢI CÁP QUANG: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM

Bài tập lớn thông tin sợi cáp quang: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH QUANG THEO BƯỚC SÓNG WDM TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG WDMƯu nhược điểm so với hệ thống truyền dẫn đơn kênh quangTHIẾT KẾ HỆ THỐNG WDM GHÉP KÊNH 4 BƯỚC SÓNGHệ thống WDM 4 bước sóng sử dụng kỹ thuật bù tán sắc.Thiết kế hệ thống quang WDM ghép kênh 4 bước sóng sử dụng kỹ thuật bù tán sắc.
 • 23
XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM CÓ SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA VỚI CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ NHƯ SAU

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM CÓ SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG EDFA VỚI CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ NHƯ SAU

TRANG 5 Chiều dài chuỗi 128 bits Số mẫu trong một bit 64 Toàn tuyến phát 4 kênh quang.. TUYẾN THU QUANG Tuyến thu quang gồm PIN, bộ lọc bessel TRANG 8 _Hình 3.2 Tuyến thu 4 kênh quang_ 4[r]
 • 20
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC TIỄN CẢI TẠO SÔNG, KÊNH, RẠCH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TT)

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC TIỄN CẢI TẠO SÔNG, KÊNH, RẠCH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TT)

Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn cải tạo sông, kênh, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (tt)
 • 25
MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN CHO TRUYỀN THÔNG MIMO QUANG KHÔNG DÂY

MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN CHO TRUYỀN THÔNG MIMO QUANG KHÔNG DÂY

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ nghiên cứu về đáp ứng của kênh truyền MIMO quang không dây và phương pháp nhằm giảm số phép tính toán khi xác định đáp ứng kênh truyền MIMO quang k[r]
 • 9
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH ĐẠT Ở THỊ TRƯỜNG BẮC MIỀN TRUNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH ĐẠT Ở THỊ TRƯỜNG BẮC MIỀN TRUNG

Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH MTV Quang Thành Đạt ở thị trường Bắc Miền Trung
 • 57
KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN QUANG GHÉP KÊNH WDM

KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN QUANG GHÉP KÊNH WDM

Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDMTừ khi có sự ra đời của Laser vào những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20 làm xuất hiện nhiều lĩnh vực ứng dụng phong phú đa dạng. Trong công nghệ viễn thông thì từ khi có sự xuất hiện của laser với sợi quang thủy tinh đã hình thành nên phương thức thông tin mới. Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung và kỹ thuật viễn thông nói riêng. Nhu cầu dịch vụ viễn thông phát triển rất nhanh tạo ra áp lực ngày càng cao đối với tăng dung lượng thông tin. Các hệ thống thông tin quang không ngừng được hoàn thiện, ứng dụng trong hầu hết các topo mạng từ mạng đường trục, mạng trung kế hay các mạng truy nhập, mạng đô thị,… Với sự gia tăng của các ứng dụng số liệu nhu cầu về tốc độ truyền dẫn cao cùng với khoảng cách truyền dẫn lớn mà không cần đến các trạm lặp, chỉ cần sử dụng các bộ khuếch đại cần nhờ đến việc sử dụng các công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM. Nhưng với những hệ thống WDM với tốc độ truyền dẫn cao như 40Gbs trong một bước sóng như hiện nay thì công nghệ bị chi phối bởi ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến trong sợi. Bài báo cáo này với chủ đề “ Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM”. Nhóm em xin trình bày về tổng quan hệ thống thông tin quang WDM và Mô phỏng hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM. Từ đó, khảo sát hiệu năng hệ thống truyền dẫn quang WDM theo 2 khuôn dạng điều chế đó là NRZ và RZ.
 • 47
HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - CHƯƠNG 6 DOCX

HỆ THỐNG VIỄN THÔNG - CHƯƠNG 6 DOCX

21 So sánh PIN và APD  Hai loại diode quang PIN và APD đều được phân cực ngược , để khi không có ánh sáng thì chỉ có dòng trôi rất nhỏ . Khi có ánh sáng vào, dòng này tăng tuyến tính với dòng ánh sáng và công suất bức xạ.
 • 37
Chuong02 mang chuyen mach kenh

Chuong02 mang chuyen mach kenh

Chương “Mạng chuyển mạch kênh quang” nhằm cung cấpmột phân tích chi tiết về mạng chuyển mạch kênh quang vàcác kỹ thuật hỗ trợ, bao gồm: Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộng• Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chuyển mạchnhãn đa giao thức suy rộng Chuyển mạch bước sóng• Chuyển mạch quang đa mức; Dải sóng; Định tuyến và cấp phátbước sóng Chuyển mạch khe quang• Khe quang; Đồng bộ hoá; Giao thức phân loại truy cập; Xử lýtranh chấp. Nhận xét và kết luậnBG Mạng Quang, TS. Võ Viết Minh Nhật 0710162071016 3Nội dungo Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộng Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chuyển mạch nhãn đa giao thức suy rộngo Chuyển mạch bước sóng Chuyển mạch quang đa mức; Dải sóng; Định tuyến và cấp phát bước sóngo Chuyển mạch khe quang Khe quang; Đồng bộ hoá; Giao thức phân loại truy cập ;
 • 27
BÀI GIẢNG CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG CHƯƠNG 3  HV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG CHƯƠNG 3 HV BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRANG 1 BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG SỢI QUANG TRANG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ TRUYỀN TTQ ĐƠN KÊNH ĐIỂM – ĐIỂM MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ TRUYỀN T[r]
 • 33
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang xúc tác, điện – quang xúc tác của vật liệu Cu2O với các lớp phủ cấu trúc nano

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang xúc tác, điện – quang xúc tác của vật liệu Cu2O với các lớp phủ cấu trúc nano

Mục đích của luận án: Nghiên cứu chế tạo thành công màng mỏng Cu2O có cấu trúc tinh thể tốt. Chế tạo các lớp bảo vệ điện cực Cu2O khỏi ăn mòn quang. Nghiên cứu tính chất quang, điện – quang xúc tác phân tách nước của điện cực Cu2O.
 • 27
CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ DWDM

CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ DWDM

MỤC LỤC BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH VIỆT . . 5 LỜI MỞ ĐẦU . 8 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ DWDM VÀ CƠ SỞ KỸ THUẬT GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG . 10 1.1. Kỹ thuật ghép bước sóng quang . 10 1.2. Nguyên lý cơ bản của ghép bước sóng quang . 11 1.3. Các tham số chính trong DWDM . 17 1.3.1. Suy hao của sợi quang . 17 1.3.2. Số kênh bước sóng . 18 1.3.3. Độ rộng phổ của nguồn phát . 19 1.3.4. Quỹ công suất . 20 1.3.5. Tán sắc . 21 1.3.6. Vấn đề ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến . 24 1.3.7. Dải bước sóng làm việc của DWDM . 32 1.4. Các ưu điểm của hệ thống DWDM . 33 CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG DWDM . 34 2.1. Cấu trúc truyền dẫn cơ bản của mạng DWDM . 34 2.2. Khối phát đáp quang OTU . 34 2.3. Bộ giải ghép kênh quang . 36 2.3.1. Phương pháp ghép kênh sử dụng bộ lọc màng mỏng . 37 2.3.2. Một số thiết bị tách kênh dùng bộ lọc điện môi màng mỏng 38 2.3.3. Phương pháp ghép kênh sử dụng cách tử nhiễu xạ . 40 2.3.4. Các bộ tách ghép bước sóng sử dụng cách tử . 41 2.3.5. Phương pháp ghép sợi . 42 2.4. Bộ khuếch đại quang sử dụng công nghệ EDFA . 44 2.4.1. Tổng quan về công nghệ EDFA . 44 2.4.2. Nguyên lý hoạt động của EDFA . 45 2.4.3. Phân loại EDFA . 46 2.5. Bộ xenrẽ kênh quang OADM . 49 2.6. Bộ kết nối chéo quang OXC . 52 2.7. Khối bù tán sắc . 54 2.8. Các loại sợi quang sử dụng trong công nghệ DWDM . 55 2.8.1. Sợi quang G.652 . 55 2.8.2. Sợi quang G.653 . 56 2.8.4. Sợi quang G.654 . 56 2.8.4. Sợi quang G.655 . 56 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TUYẾN THÔNG TIN QUANG DWDM . 57 3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống . 57 3.2. Thiết kế tuyến điểm điểm . 59 3.3. Mạng quảng bá và phân bố . 61 3.4. Mạng cục bộ LAN . 63 3.5. Thiết kế mạng điểm điểm dựa trên hệ số Q và OSNR . 64 3.5.1. Cách tính hệ số Q từ OSNR . 65 3.5.2. Cách tính OSNR cho mạng điểm điểm . 65 3.5.3. Tính toán OSNR bằng khuếch đại Raman . 67 3.6. Quỹ thời gian lên . 67 3.7. Yêu cầu về quỹ công suất . 68 3.8. Ảnh hưởng của tán sắc sợi đến việc thiết kế tuyến thông tin quang tốc độ cao thông qua phương pháp xác định tổn hao công suất . 70 3.9. Phân loại các mạng quang . . 73 3.9.1. Thiết kế mạng truy nhập . 74 3.9.2. Thiết kế mạng đô thị . 76 3.9.3. Thiết kế mạng Long Haul . . 79 3.10. Bảo vệ mạng DWDM . 80 3.10.1. Bảo vệ kiểu 1+1 trên lớp SDH . 80 3.10.2.Bảo vệ đoạn ghép kênh quang (OMSP) . . 82 3.11.Ứng dụng trong mạng ring . . 83 CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI MẠNG IPDWDM . 85 4.1. IPDWDM . . 85 4.1.1. Lớp quang . . 86 4.1.2. Chuyển mạch đa giao thức theo nhãn MPLS . . 86 4.1.3. Chuyển mạch đa giao thức theo bước sóng MPλS . . 86 4.2. Khả năng hồi phục của mạng IPDWDM . . 87 4.2.1. Khái niệm khả năng phục hồi của mạng . 87 4.2.2. Một số cách đặt vấn đề tiếp cận nghiên cứu vấn đề năng lực hồi phục mạng . . 88 CHƯƠNG 5. TÌM HIỂU THIẾT BỊ OPTIX METRO DWDM 6100 CỦA HUAWEI . 91 5.1. Giới thiệu chung về thiết bị . 91 5.1.1. Vị trí trong mạng truyền dẫn . 92 5.1.2. Công nghệ . . 93 5.1.3. Dung lượng truyền dẫn . . 93 5.1.4. Khoảng cách truyền dẫn . . 93 5.1.5. Topo mạng . 93 5.2. Một số tính năng của thiết bị . . 93 5.2.1. Khả năng truy nhập các dịch vụ . . 93 5.2.2. Các tính năng về kỹ thuật . . 94 5.3. Cấu trúc phần cứng của thiết bị . . 95 5.3.1. Tủ (Cabinet) . . 95 5.3.2. Subrack . 96 5.4. Chức năng các card . 98 5.4.1. Chức năng và sơ đồ khối của card OUT . 98 5.4.2. Chức năng và sơ đồ khối của card MUXDEMUX . 100 5.4.3. Chức năng và sơ đồ khối của card khuếch đại OA . 103 5.4.4. Card giám sát OSC . 104 5.4.5. Card điều khiển kết nối SCC . 105 5.4.6. Các card phụ trợ (Card Auxiliary) . 106 5.5. Các kiểu nút mạng trong hệ thống DWDM . 108 5.5.1. Nút mạng ghép kênh quang đầu cuối OTM . 109 5.5.2. Nút mạng xenrẽ quang OADM . 111 5.5.3. Nút mạng khuếch đại đường dây OLA . 112 5.6. Bảo vệ mạng . 113 5.6.1. Bảo vệ kênh quang . 113 5.6.2. Bảo vệ đường quang . 115 KẾT LUẬN . 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117 PHỤ LỤC . 118 1. Bảng tra vị trí của từng board . 118 2. Bảng tần số và bước sóng trung tâm hệ thống Optix Metro6100 . 122 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển chưa từng có về nhu cầu sử dụng băng thông truyền dẫn, chính điều này đã sản sinh ra một lượng thông tin rất lớn truyền tải trên mạng tạo ra nhiều áp lực mới cho mạng hiện tại. Băng tần truyền dẫn trở thành tài nguyên quý giá hơn bao giờ hết. Để đáp ứng yêu cầu trên, cho đến nay sợi quang vẫn được xem là môi trường lý tưởng cho việc truyền tải lưu lượng cực lớn. Đối với hệ thống dung lượng thấp, công nghệ TDM thường được sử dụng để tăng dung lượng truyền dẫn của một kênh cáp đơn lên 10Gbps, thậm chí là 40Gbps. Tuy nhiên, việc tăng tốc cao hơn nữa là không dễ dàng vì các hệ thống tốc độ cao đòi hỏi công nghệ điện tử phức tạp và đắt tiền. Khi tốc độ đạt tới hàng trăm Gbps, bản thân các mạch điện tử sẽ không thể đáp ứng được xung tín hiệu cực kỳ hẹp, thêm vào đó chi phí cho các giải pháp trở nên tốn kém và cơ cấu hoạt động quá phức tạp đòi hỏi công nghệ rất cao. Để nâng cao tốc độ truyền dẫn, khắc phục được những hạn chế mà các mạch điện hiện tại chưa khắc phục được, công nghệ ghép kênh quang phân chia theo bước sóng mật độ cao DWDM ra đời. DWDM có thể ghép một số lượng lớn bước sóng trong vùng bước sóng 1550nm để nâng dung lượng hệ thống lên hàng trăm Gbps. Vì thế, DWDM ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Với ưu thế về công nghệ đặc biệt, ghép kênh theo bước sóng mật đô cao DWDM đã trở thành một phương tiện tối ưu về kỹ thuật và kinh tế để mở rộng dung lượng sợi quang một cách nhanh chóng và quản lý hiệu quả hệ thống. DWDM đã đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng trên mạng và là tiền đề để xây dựng và phát triển mạng toàn quang trong tương lai. Khi thiết kế một hệ thống DWDM, người thiết kế phải đối mặt với một số vấn đề như: bao nhiêu bước sóng được ghép trên một sợi và ở những tốc độ nào? Các bước sóng sẽ được giám sát và quản lý như thế nào? Có bao nhiêu loại lưu lượng khác nhau mà khách hàng yêu cầu? Các thuật toán và giao thức hiệu quả nhất là gì? Độ dài của một chặng mà không cần trạm lặp là bao xa? Bộ khuếch đại nào được sử dụng để thỏa mãn yêu cầu về hệ số khuếch đại và tạp âm? Và để có thể trả lời được những câu hỏi trên đòi hỏi người thiết kế phải nắm vững được nguyên lý, cấu trúc cũng như thường xuyên cập nhật những kỹ thuật mới để có thể đưa ra được những giải pháp tốt nhất cho hệ thống đang xây dựng. Chính vì lý do đó nên em đã tiến hành tìm hiểu đề tài: “Thiết kế mạng DWDM và các giải pháp công nghệ”. Em xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy Th.S Đoàn Hữu Chức đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn nghiên cứu để em có thể hoàn thành đồ án này. Do có hạn chế về mặt thời gian và kiến thức, đồ án tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo trong bộ môn và các bạn để đề tài của em được hoàn thiện hơ
 • 8
ROF sử dụng tiền khuếch đại quang và máy thu Coherence

ROF sử dụng tiền khuếch đại quang và máy thu Coherence

Mô hình tính toán của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang ghép kênh theo bước sóng (WDM MMW/RoF) sử dụng bộ tiền khuếch đại quang EDFA và máy thu Coherence đư[r]
 • 5
GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG TRONG OBS BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG

1.3. Chuyển mạch chùm quang (OBS). Chuyển mạch chùm quang là chuyển mạch truyền đi chùm lưu lượng. Các công nghệ chuyển mạch chùm quang khác nhau dựa trên việc làm thế nào và khi nào các nguồn tài nguyên mạng như độ rộng băng thông bị chiếm dụng và được giải phóng. OBS dựa trên chuẩn ITU-T cho chuyển mạch chùm cho các mạng có chế độ truyền bất đồng bộ (ATM), như truyền khối ATM (ABT). Có hai phiên bản ABT: ABT với trễ truyền và ABT truyền tức thời. Trong phiên bản đầu tiên, khi một nút nguồn muốn truyền một chùm, nó gởi một gói tới các chuyển mạch ATM trên đường kết nối thông tin để báo cho chúng biết nó muốn truyền một chùm. Nếu tất cả các chuyển mạch trên đường truyền sẵn sàng, yêu cầu được chấp nhận và nút nguồn được phép truyền. Ngược lại yêu cầu bị từ chối và nút nguồn phải gửi yêu cầu khác sau đó. Trong ABT với chế độ truyền tức thời, nguồn gửi gói tin yêu cầu và sau đó truyền ngay mà không nhận thông tin xác nhận. Nếu một chuyển mạch dọc theo đường truyền không thể chuyển chùm do tắc nghẽn, chùm sẽ bị loại bỏ. Hai công nghệ đó đã được lựa chọn cho các mạng quang.
 • 86
 CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG (WDM)

CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG QUANG (WDM)

ITU-T đã phân thành hai loại:  Hệ thống ghép kênh thô CWDM- Coarse Wavelength Division Multiplexing có kênh rộng hơn 1000 GHz >1000 GHz, sử dụng các linh kiện quang giá rẻ như Laser có [r]
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: phân bố tài nguyên trong mạng truyền tải quang wdmgiải pháp thiết kế tính toán tuyến thông tin quang wdm trong mạng truyền tải quangmạng truyền tải quang wdmmột số công nghệ kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trong mạng truyền tải quangcông nghệ thiết bị dùng trong mạng truyền tải quangbảo vệ trong mạng wdmtổng quan về mạng truyền tải quangứng dụng hệ thống wdm trong mạng truyền tải thoả mãn tiêu chuẩn hệ thốngtài liệu mạng truyền tải quangbài tập mạng truyền tải quangbài giảng mạng truyền tải quanggiáo trình mạng truyền tải quangmạng truyền tải quang ptitmạng truyền tải quang otnbảo vệ đường dây truyền tảiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP