0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng pháp đánh giá hàng hóa

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Hạch toán kinh tế đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nghiêm khắc chấp nhận các kế hoạch sản xuất sản phẩm về mặt hiện vật cũng nh về mặt giá trị, chấp hành nghiêm túc các tiêu chuẩn đã quy định về tài chính. Đối với doanh nghiệp xây lắp, việc hạch toán sẽ cung cấp các số liệu một cách chính xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu hạch toán.
 • 24
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ TRỊ DỰ TOÁN VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP _a Đánh giá theo giá trị dự toán_ Phơng pháp này áp dụng thích hợp với các DN đã xây dựng đợc hệ thống định mức và[r]
 • 104
KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI C.TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

KẾ TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI C.TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Mặt khác , công tác kế toán tính giá thành phải đợc tổ chức một cách hợp lý , có phơng pháp đánh giá sản phẩm giở dang cuói kỳ phù hợp và phơng tính giá thành đúng đắn để giá thành sản p[r]
 • 28
CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

Với phơng pháp này HS trung bình, khá đều có thể giải phơng trình vô tỉ.. Các bạn hãy áp dụng phơng pháp trên để giải các phơng trình sau: 1.[r]
 • 4
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tuy có những mâu thuẫn trong phơng pháp nghiên cứu, tiếp cận và đánh giá vai trò, tính chất, phơng thức cờng độ, tốc độ tác động của các yếu tố cụ thể, song nhìn chung có một số yếu tố q[r]
 • 30
HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG THUẾ GTGT _1.1.Về vấn đề lựa chọn phơng pháp tính thuế _ ở Việt Nam dùng 2 phơng pháp, đó là phơng pháp trực tiếp và phơng pháp khấu trừ thuế[r]
 • 33
TOÁN KHỐI 9

TOÁN KHỐI 9

Để đạt đợc mục đích đó thì phải đòi hỏi giáo viên có phơng pháp nghiên cứu. Thực tế quá trình tôi tiến hành nh sau : 3, Phơng pháp nghiên cứu : + Tìm hiểu vấn đề : Bất đẳng thức từ tiểu học đến THCS và THPT. + Đọc các bài viết về bất đẳng thức trên báo toán học tuổi trẻ + Đọc sách và các bài soạn, thiết kế về vấn đề bất đẳng thức. + Trao đổi với đồng nghiệp
 • 17
25 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

25 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

* TK 632 "Giá vốn hàng hóa" phơng pháp kiểm kê định kì Bên nợ: + Kết chuyển giá thực tế của thành phẩm tồn đầu kì Giá thành sản xuất thực tế + Kết chuyển giá thực tế của thành phẩm nhập [r]
 • 28
CHUYEN DE BD HSG LOP 9 PH­UONG TRINH VO TI HAY

CHUYEN DE BD HSG LOP 9 PH­UONG TRINH VO TI HAY

- Phơng pháp này đợc sử dụng đối với những phơng trình khi lựa chọn ẩn phụ cho 1 BT thì các BT còn lại không biểu diễn đợc triệt để qua ẩn phụ đó hoặc nếu biểu diễn đợc thì công thức biểu diễn lại quá phức tạp. - Khi đó ta thờng đợc 1 PT bậc 2 theo ẩn phụ hoặc vẫn theo ẩn x có biệt thức là 1 số chính phơng
 • 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG

tiêu này sẽ bổ xung cho nhau giúp cán bộ thẩm định có một cái nhìn toàn diện hơn về dự án Thứ sáu, ngân hàng nên đa ra một phơng pháp tính tỷ suất chiết khấu thích hợp. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính trên là cơ sở quan trọng để đánh giá tính khả thi của mỗi dự án đầu t và là căn cứ cho các quyết định tài trợ vốn của ngân hàng. Tuy nhiên, để các chỉ tiêu này phản ánh đầy đủ bản chất của chúng thì việc lựa chọn một tỷ suất chiết khấu thích hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một dự án có thể đợc tài trợ vốn từ nhiều nguồn khác nhau, ở những thời điểm khác nhau và với mức lãi suất khác nhau. Do đó tỷ suất chiết khấu phải phản ánh đợc tổng chi phí cơ hội của tất cả các nguồn vốn đó
 • 20
THAM LUAN SU 9

THAM LUAN SU 9

Kiểm tra đánh giá có nhiệm vụ làm rõ tình hình lĩnh hội tri thức, sự thành thạo về kỹ năng, kỹ xảo của học sinh, bổ sung làm sâu sắc củng cố hệ thống hoá, khái quá hoá kiến thức đã học chuẩn bị cho việc tiếp tục sâu sắc hơn, kiến thức mới. Mặt khác kiểm tra đánh giá là công việc không chỉ của giáo viên mà còn của cả học sinh; giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thu đợc thông tin ngợc để điều chỉnh phơng pháp dạy học của mình cho phù hợp. Học sinh tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình để thông qua đó rèn luyện năng lực t duy lịch sử cũng nh việc tự học của mình.
 • 5
DAY HOC CHU TRONG REN LUYEN PP TU HOC

DAY HOC CHU TRONG REN LUYEN PP TU HOC

DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƠNG PHÁP TỰ HỌC._ Phơng pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phơng pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn[r]
 • 1
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TRỌN BỘ

1.1.2 Quá trình phát triển của công ty: *Lớn lên trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc: Trong những năm kháng chiến lần thứ nhất, càng thua đau, giặc Pháp càng điên cuồng ném bom, bắn phá những xí nghiệp, kho tàng. Để bảo vệ bí mật, các xởng may phải lùi vào rừng sâu. Năm 1953 với quy mô lớn hơn, Xởng May 10 di chuyển về khu rừng Bộc Nhiêu (Định Hoá - Thái Nguyên). Đây chính là cái nôi mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm các thế hệ may 10.
 • 30
MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN DOANH THU BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

PHƠNG PHÁP HẠCH TOÁN: Đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kê khai thờng x[r]
 • 30
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

Phơng pháp này cũng đơn giản dể thực hiện nhng có nhợc điểm là khối lợng ghi chép của kế toán dồn vào cuối tháng quá nhiều nên ảnh hởng đến tính kịp thời của viẹc cung cấp thông tin kế toán. *Phơng pháp sổ số d:
 • 21
222 HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

222 HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PHƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Qua các chỉ tiêu đã đợc xác định trên chúng ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tình hình tài sản và nguồn vốn qua đó ta có thể đánh giá khái quát [r]
 • 30
HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

PHƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Qua các chỉ tiêu đã đợc xác định trên chúng ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tình hình tài sản và nguồn vốn qua đó ta có thể đánh giá khái quát [r]
 • 30
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH DOANH NGHIỆP

Nguyên tắc chung là mức khấu hao phải phù hợp với hao mòn thực tế của TSCĐ. Nếu khấu hao thấp hơn mức hao mòn thực tế sẽ không đảm bảo thu hồi đủ vốn khi hết thời gian sử dụng, nếu mức khấu hao quá cao sẽ làm tăng chi phí một cách giả tạo, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong tr ờng hợp TSCĐ có hao mòn vô hình lớn cần áp dụng phơng pháp khấu hao nhanh để hạn chế ảnh hởng của hao mòn vô hình.
 • 37
NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO NỮ HỌC SINH LỚP 11  TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DIỄN CHÂU 5  NGHỆ AN

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO NỮ HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DIỄN CHÂU 5 NGHỆ AN

Tuy vậy sự cha trởng thành hoàn toàn về tâm lý đã làm cho các em vẫn còn biểu hiện của sự nhanh nhàm chán, chóng quyên và cũng có thể bị môi trờng tác động, tạo nên sự đánh giá giã tạo về bản thân, khi kết quả cao thờng hay tự kiêu, tự mãn. Trái lại khi thất bại thờng hay rụt rè nhút nhát, tự ti và có thể nản chí; Sự nhiệt tình, năng nổ hay rụt rè có thể phụ thuộc vào cảm hứng. Vì vậy khó ổn định.
 • 20
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

c, Phơng thức bán hàng qua đại lý (ký gửi) Bán hàng qua đại lý là phơng thức mà bên chủ hàng (bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý (bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ đợc hởng thù lao dới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Theo luật thuế GTGT, nếu bên đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định thì toàn bộ thuế GTGT sẽ do chủ hàng chịu, bên đại lý không phải nộp thuế GTGT trên phần hoa hồng đợc h- ởng. Trờng hợp bên đại lý hởng khoản chênh lệch giá thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị gia tăng.
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

c, Phơng thức bán hàng qua đại lý (ký gửi) Bán hàng qua đại lý là phơng thức mà bên chủ hàng (bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý (bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ đợc hởng thù lao dới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Theo luật thuế GTGT, nếu bên đại lý bán hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định thì toàn bộ thuế GTGT sẽ do chủ hàng chịu, bên đại lý không phải nộp thuế GTGT trên phần hoa hồng đợc hởng. Trờng hợp bên đại lý hởng khoản chênh lệch giá thì bên đại lý sẽ phải chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị gia tăng.
 • 28
210 BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

210 BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GT TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

PHƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO SẢN LỢNG ỚC TÍNH TƠNG ĐƠNG_ + Điều kiện áp dụng: Đây là cách đánh giá phù hợp hầu hết các loại hình doanh nghiệp nhng phải gắn với điều kiện có phơng pháp khoa h[r]
 • 30
CHUYÊN ĐỀ CM BẤT ĐẲNG THỨC

CHUYÊN ĐỀ CM BẤT ĐẲNG THỨC

nếu thì Vậy với Trên đây là môt số phơng pháp chứng minh BĐT mà chúng tôi vẫn th- ờng dùng để bổ xung cho học sinh trong quá trình dạy đại trà và dạy chất lợng mũi nhọn, các em đã đợc hiểu và vận dụng các BĐT có kết quả. Tuy nhiên ngoài các phơng pháp trên các đồng chí có thể tham khảo các phơng pháp khác nh: Phơng pháp quy nạp, phơng pháp làm trội, phơng pháp
 • 14
PHƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG DOC

PHƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG DOC

bGiả sử M chạy trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .CMR trọng tâm G của tamgiác ABC chạy trên một đường tròn.Tìm phương trình đường tròn đó.. aCMR họ đường tròn luôn đi qua 2 điểm cố[r]
 • 7
KKE HOẠCH DOI MOI PPDH

KKE HOẠCH DOI MOI PPDH

Kết hợp một cách hợp lí hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thực hiện đúng qui chế đánh giá xếp loại học sinh Tiến hành kiểm tra đủ số lần điểm ,kiểm tra thờng xuyên ,kiểm tra định kì ,kiểm tra học kì ,kết hợp lí thuyết và thực hành .
 • 3
 7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

7SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỔI MỚI PHƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNGỮ VĂN THEO PHƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học cụ thể theo hớng tích cực, tôi xin trình bày một số giải pháp sau: _1- Giáo viên phải mạnh dạn thay đổi để đáp ứng yêu cầu mới._ Với vai trò và [r]
 • 15
TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

Đây là phơng pháp hạch toán: Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho vật t cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp, từ đó tính giá trị của vật t hàng hóa theo phơng thức:[r]
 • 46
PHAN PHOI CHUONG TRINH MON VAT LY

PHAN PHOI CHUONG TRINH MON VAT LY

- Tăng cờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý các phần mềm, thí nghiệm mô phỏng, t liệu thiết bị dạy học điện tử, các phơng tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trờng, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;
 • 20
LUẬN VĂN KẾ TOÁN : KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI DOCX

LUẬN VĂN KẾ TOÁN : KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI DOCX

lời mở đầu T rong công cuộc đổi mới đất nớc, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa các doanh nghiệp đang từng bớc mở rộng quan hệ hàng hóa, tiền tệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của xã hội.Mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt đợc lợi nhuận ngày càng cao, các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất tiêu thụ đợc sản phẩm, hàng hóa một cách tốt nhất. Đây chính là vấn đề lớn hết sức quan trọng và cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh. Nhận thức rõ đợc vai trò quan trọng của hoạt động tiêu thụ cả về lý luận và thực tiễn tại Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây.
 • 96
GIAI PHUONG TRINH VO TY

GIAI PHUONG TRINH VO TY

TRANG 1 MỘT SỐ PHƠNG PHÁP GIẢI PHƠNG TRÌNH VÔ TỈ 1.PHƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ _VÍ DỤ 1:_ Giải phơng trình.[r]
 • 6
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 HN

Công tyxây dựng số 9 HN là một công ty về thi công xây dựng. Vì vậy nguyên vật liệu sử dụng trong công ty đa dạng và phong phú, các nghiệp vụ nhập, xuất đều diễn ra thờng xuyên hàng ngày vì thế nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng. Công ty đã tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp thẻ song song. Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phơng pháp này đợc diễn ra ở kho và ở phòng kế toán.
 • 45
SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_2 PPTX

SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_2 PPTX

T ổ ng v ố n bình quân trong k ỳ TV Ý ngh ĩ a : Ch ỉ tiêu cho bi ế t c ứ 1 tri ệ u đồ ng b ỏ vào s ả n xu ấ t kinh doanh trong ờ i k ỳ thì t ạ o ra m ấ y tri ệ u đồ ng l ợ i nhu ậ n. 4.Một số phơng pháp phân tích hiệu quả và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 11
SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRẺ EM TRONG PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VÌ TRẺ EM PHÁT SÓNG NĂM 2014 TRÊN VTV1)

Tiền lơng trả cho ngời công nhân theo chế độ trả lơng sản phẩm tập thể tính theo hai phơng pháp: Phơng pháp hệ số điều chỉnh và phơng pháp giờ- hệ số : _* PHƠNG PHÁP HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH:_ _[r]
 • 168
SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP 6 DOC

SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP 6 DOC

+Nhanh chóng gi ả i phóng v ố n t ồ n đọ ng t ạ i các kho đồ ng th ờ i t ă ng vi ệ c thu n ợ c ủ a các đơ n v ị khách hàng nh ằ m t ă ng nhanh vòng quay c ủ a v ố n, t ă ng nhanh t ố c độ chu chuy ể n c ủ a v ố n để công ty ti ế t ki ệ m đợ c v ố n. +Qu ả n lý v ố n ch ặ t ch ẽ , tránh lãng phí và th ấ t thoát v ố n. *Gi ả i pháp v ề con ng ờ i
 • 14
SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_5 POT

SỬ DỤNG PHƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NGHIỆP_5 POT

Hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội là một phạm trù kinh tế quan trọng biểu hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế mà xã hội đạt đợc với chi phí bỏ ra để có đợc kết quả đó. Trong giới hạn các doanh nghiệp thì hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc xem là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy vai trò của thống kê hiệu quả sản xuất là rất quan trọng trong việc nghiên cứu, đánh giá, phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 9
GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO DIỆN TÍCH

GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO DIỆN TÍCH

Khi gặp các bài toán chuyển động đều chúng ta thờng sử dụng các phơng pháp nh: dùng sơ đồ đoạn thẳng, rút về đơn vị, phơng pháp tỉ số, phơng pháp khử, phơng pháp thế, phơng pháp giả thiết tạm, phơng pháp xác định vận tốc trung bình, …
 • 4
DETAI MOI DET

DETAI MOI DET

*. Phơng pháp dạy học tích cực: Phơng pháp dạy học tích cực hay dạy học lấy ngời học làm trung tâm. Phơng páhp này giáo viên là ngời chỉ đạo, hớng dẫn đa ra những tình huống có vấn đề, đặt ra những câu hỏi vấn đáp tìm tòi hay tái phát hiện kiến thức mà học sinh đã có. Sau mỗi câu trả lời học sinh đi đến một kiến thức mới. Nh vậy, ngời học trong phơng pháp tích cực vừa là chủ thể của nhận thức vừa là khách thể của quá trình giáo dục.
 • 18
Ôn tập phơng pháp cảm thụ tác phẩm văn học 8

Ôn tập phơng pháp cảm thụ tác phẩm văn học 8

+ Ng«n ng÷ miªu t¶ gîi c¶m - Néi dung: + Khắc hoạ sinh động hình ảnh lão Hạc tội nghiệp, khốn khổ và tâm trạng đau khổ tột cùng của lão vì đã trót lừa một con chó + Qua đó thấy đợc sự đồ[r]
 • 5
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY XNK TỔNG HỢP VIỆT THÀNH

1.8.1.CÁC PHƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Phơng pháp trực tiếp,phơng pháp tổng cộng chi phí,phơng pháp hệ số,ph-ơng pháp tỷ lệ,phsố,ph-ơng pháp loại trừ sản phẩm phụ,phsố,ph-ơng pháp [r]
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: ke toan mua ban hang hoa va xac dinh ket qua kinh doanhtìm hiểu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty cổ phần thương mại đầu tư long biênkhái quát chung ve ke toan mua ban hang hoa va x dinh ket qua kinh doanhke toan tieu thu hang hoa va xac dinh ket qua hoat dong kinh doanh89 kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại trung tâm kinh doanh dịch vụ thiết bị viễn thông sài gòntiểu luận công tác kế toán hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh máy tính nét pptNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015