0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thanh toán trên 30 ngày Không có chiết khấu

NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG DOCX

NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG DOCX

2. Đối tượng & điều kiện được tham gia nghiệp vụ chiết khấu: Các ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng đáp ứng đủu các điều kiện sau: - Có tài khoản tiền gửi và lưu ký GTCG tại Sở Giao dịch NHNN; - Có đăng ký chữ ký của lãnh đạo và giới thiệu các cán bộ thực hiện nghiệp vụ chiết khấu với NHNN.
 • 4
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Phương thức tiêu thụ chủ yếu của công ty là tiêu thụ trực tiếp và chuyển hàng theo hợp đồng rất phù hợp với đặc điểm sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty, tránh được tình trạng thành phẩm tồn kho quá nhiều, gây ứ đọng vốn và làm giảm chất lượng thành phẩm tiêu thụ của các kỳ kế tiếp. Công ty cũng có những chính sách thanh toán linh hoạt với các khách hàng khác nhau: khách hàng truyền thống có thể mua hàng chịu với tổng giá thanh toán lớn, các khách hàng khác phải ứng trước tiền hàng từ 20-30% tiền hàng đã góp phần kích thích tiêu thụ đồng thời tránh các rủi ro tài chính khi khách hàng không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán.
 • 25
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp sẽ gửi hàng cho khách hàng theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Khách hàng có thể là đơn vị nhận bán hàng đại lý hoặc là những khách hàng mua thường xuyên theo hợp đồng kinh tế. Khi xuất kho hàng hóa giao cho khách hàng thì số hàng hóa đó vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, bởi vì chưa thỏa mãn 5 điều kiện ghi nhận doanh thu. Đến khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán kế toán ghi nhận doanh thu do doanh nghiệp đã chuyển các lợi ích gắn với quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng
 • 29
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Cuối cùng , công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cần cung cấp các thông tin cụ thể, có thể trực tiếp sử dụng trong quá trình Bộ máy quản lý của công ty đưa ra các quyết định sản xuất, tiêu thụ một đơn đặt hàng cụ thể trong ngắn hạn và các quyết định trung, dài hạn khác. Các thông tin này cũng cần hướng đến mục đích tạo ra các chính sách hiệu quả trong quá trình nâng cao chất lượng, giảm giá cả, tạo tính cạnh tranh ngày càng cao của thành phẩm; củng cố, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ các thành phẩm của công ty.
 • 23
BÀI TẬP KỸ NĂNG CÔNG TY MANATEE

BÀI TẬP KỸ NĂNG CÔNG TY MANATEE

Phía công ty Cinan đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán ngay 19.000$ Cinan đã chuyển tiền ngay sau khi trừ phần chiết khấu 2% được hưởng trên số thanh toán ngay, còn lại phát hành thương[r]
 • 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thoả thuận do các nguyên nhân đặc biệt nh hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng nộp không đúng thời hạn, địa đểm...  Hàng bán bị trả lại: Là tổng giá thanh toán của số hàng đã đợc tiêu thụ nh- ng bị ngời mua tả lại do ngời bán đã vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng nh không phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất không đúng chủng loại.
 • 30
HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 19 POT

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 19 POT

- Nguyên giá của BĐS đầu tư tự xây dựng là giá thành thực tế và các chi phí liên quan trực tiếp của BĐS đầu tư tính đến ngày hoàn thành công việc xây dựng; - Trường hợp BĐS thuê tài chính với mục đích để cho thuê hoạt động thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận là BĐS đầu tư thì nguyên giá của BĐS đầu tư đó tại thời điểm khởi đầu thuê được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”.
 • 9
TẢI LŨY KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH LŨY KẾ

TẢI LŨY KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH LŨY KẾ

Lũy kế thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước - Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này Lũy kế thanh toán khối lượn[r]
 • 1
LC CHIẾT KHẤU (NEGOTIATION)

LC CHIẾT KHẤU (NEGOTIATION)

Bài tập áp dụng : Ngày 20/11/2006, nhân viên tín dụng của ngân hàng ACB có nhận được của một khách hàng loại chứng từ có giá xin chiết khấu : Trái phiếu chính phủ có mệnh giá 2 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, được phát hành vào ngày 17/10/2007 và được hưởng lãi hàng năm là 8.5%. Biết rằng ACB áp dụng mức hoa hồng là 0.5% trên mệnh giá chứng từ nhận chiết khấu, lãi suất chiết khấu là 1%/tháng đối với VND.
 • 11
bai tap thi truong von nhom LETVIET

bai tap thi truong von nhom LETVIET

Tín dụng thương mại là một loại phương tiện trả chậm được tạo nên bởi các nhà cung cấp hàng hóa cho phép những người mua hàng được đặc tính thời hạn trước khi trong tài khoản có được sự trả tiền hoặc thanh toán Điều kiện của TDTM được ghi rõ trên hóa đơn 1 cách rõ ràng. Mẫu hóa đơn chứa đựng thông tin mô tả được rõ: nhà cung cấp, giá, số lượng, kỳ hạn và điều khoản thanh toán. Nếu một tín dụng thời hạn và việc thanh toán sớm trước thời hạn với sự giảm giá so với trả chậm, trả tiền, nhận được sự chiết khấu, Trả đủ nếu trả sau, ghi rõ ngày và đưa ra thời hạn mới của tín dụng. Sự lựa chọn có thể xác định dựa trên chi phí cơ hội, gắn liền với sự chiết khấu, chống lại lợi ích của tín dụng đưa ra trước đó
 • 33
Hướng dẫn mới về hoạt động môi giới bảo hiểm

Hướng dẫn mới về hoạt động môi giới bảo hiểm

Hướng dẫn mới về hoạt động môi giới bảo hiểm Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Theo đó:
 • 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN BẰNG SÉC

SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN BẰNG SÉC

1 Những quy định chung mang tính nguyên tắc trong thanh toán bằng séc theo nghị định 30/CPngày 09/05/1996 của Chính Phủ và thông tư 07/TT- NH1ngày 27/12/1996 của Thống Đốc NHNN: Séc là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ra đời gần như sớm nhất, từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thanh toán - Séc được coi là một công cụ thanh toán truyền thống. Sự lựa chọn séc ở mỗi quốc gia là khác nhau: Ở Canada thanh toán bằng séc chiếm 41% về số lượng và 97% giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; ở Mỹ thanh toán bằng séc chiếm 71% về số lượng và 11% giá trị thanh toán không dùng tiền mặt...ở các nước này đã có luật séc để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình thanh toán. Đối với Việt Nam việc sử dụng séc đã có từ rất lâu ngay từ thời kinh tế tập trung, tuy nhiên hình thức thanh toán này cho đến nay vẫn chưa được phổ biến lắm, chưa có một luật séc chính thức điều chỉnh các quan hệ trong thanh toán bằng séc. Hiện nay việc thanh toán bằng séc thực hiện theo nghị định 30/CP của Chính phủ ngày 09/5/1996 về quy chế phát hành và sử dụng séc (kèm theo nghị định này là thông tư số 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 của thống đốc NHNN hưởng dẫn thực hiện quy chế phát hành và sử dụng séc).
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

+ Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. + Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời gian địa điểm trong hợp đồng…
 • 35
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ngay từ những bước đầu, và dễ hiểu là chất lượng sẽ không cao. 1.3.1.3 Nội dung, phương pháp phân tích tín dụng Nội dung phân tích phải đảm bảo phản ánh đầy đủ về khách hàng thì mới có thể có những đánh giá, nhận xét đúng về khách hàng. Các chỉ tiêu được đưa ra để tiến hành phân tích phải là những chỉ tiêu cần thiết nhất, quan trọng nhất, phản ánh một cách trung thực nhất tình hình của khách hàng. Phương pháp phân tích tiên tiến, với những công cụ hỗ trợ hiện đại sẽ giúp xác định đầy đủ, chính xác và nhanh chóng những chỉ tiêu cần phân tích. Mỗi loại sản phẩm (cho vay tiêu dùng, chiết khấu thương phiếu…) có đặc điềm và yêu cầu khác nhau, nên Ngân hàng phải có kỹ thuật phân tích phù hợp, đa dạng.
 • 40
BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Khách hàng B chuyển khoản thanh toán hết số nợ còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 2% theo giá bán chưa thuế GTGT GBC ngân hang số 400, hợp đồng kinh tế số 80 6.. Tính t[r]
 • 13
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II

Về bản chất, chiết khấu bán hàng được sử dụng kích thích khách hàng mua hàng với số lượng lớn hoặc thanh toán nhanh, vì vậy có những mức tỷ lệ chiết khấu hợp lý có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp . Theo quy đinh hiện tại, khách hàng có thể trả chậm tối đa 3 tháng. Trong khi Xí nghiệp vẫn phải vay ngân hàng và trả lãi mỗi tháng từ 120 đến 200 triệu đồng. Làm thế nào để khách hàng thanh toán sớm hơn sẽ giúp cho Xí nghiệp giảm bớt khoản vay của ngân hàng.
 • 24
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN BẰNG SÉC

SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN BẰNG SÉC

Nhận thức được vấn đề này đối với Việt Nam hiện nay là một điều hết sức có ý nghĩa bởi khi điều kiện để phát triển các hình thức thanh toán hiện đại chưa đầy đủ, chi phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất rất tốn kém, trong khi thu nhập của người dân còn rất thấp, mạng lưới thanh toán còn mỏng và hạn chế. Thì bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở cho các phương tiện thanh toán hiện đại phải biết khai thác triệt để những thế mạnh của các công cụ truyền thống. Trong đó séc vẫn là một công cụ thanh toán hữu ích và cần phải mở rộng hơn nữa vì nó vừa rất phù hợp với điều kiện nền kinh tế hiện nay ở nước ta vừa mang lại lợi ích lớn cho cả khách hàng ngân hàng và nền kinh tế.
 • 29
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG MAY XUẤT KHẨU GIÁP BÁT

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG MAY XUẤT KHẨU GIÁP BÁT

SL 00(S)R13. Do chưa đúng quy cách. Xí nghiệp đã kiểm tra và nhập kho theo phiếu nhập kho số 421. xí nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu chi số 531 ngày 22/4 41. Ngày 22/4 xí nghiệp xuất tiền gửi ngân hàng trả nợ công ty Thành Đồng: 154.747.645 và công ty Vĩnh Phúc: 63.308.159
 • 48
QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ HỖ TRỢ ĐẠT DOANH SỐ

QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ HỖ TRỢ ĐẠT DOANH SỐ

“- Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo phụ lục[r]
 • 3
Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

Mẫu biên bản thỏa thuận của các tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

Chậm nhất 11 giờ 30 phút ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu của tổ hợp bảo l[r]
 • 2
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM_DV ĐIỆN LẠNH KIM MINH " PPT

Nhìn chung Công ty tuân thủ đúng luật kế toán mà nhà nước ban hành. Tuy nhiên một số quyết định mới ban hành của Bộ Tài Chính Công ty vẫn chưa đưa vào áp dụng như: hạch toán một số tài khỏan…. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán theo dõi một cách cẩn thận. Hóa đơn, chứng từ được tập hợp và phân lọai từng ngày dung làm căn cứ ghi sổ.
 • 46
KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU  4 PPTX

KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU 4 PPTX

- Cuối kỳ kế toán, khi lập báo cáo tài chính cho phép lấy số dư chi tiết của các TK này để lên hai chỉ tiêu bên tài sản và bên nguồn vốn của bảng cân đối kế toán Để theo dõi tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho người bán, nhà cung cấp hàng hoá, lao vụ dịch vụ ... kế toán sử dụng TK 331 “phải trả cho người bán “
 • 8
Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hà nội

Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hà nội

Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT năm 2003, 2004 - phòng TTQT NHNo Đông Hà Nội Có đợc nh vậy là do năm 2004 chi nhánh đã thu hút thêm một lợng khách hàng mới, chủ yếu là các đơn vị có quy mô hoạt động lớn nên giá trị giao dịch tăng cao, các công ty có giao dịch thờng xuyên tại chi nhánh cũng tăng lợng thanh toán. Hiện tại các công ty có giao dịch thờng xuyên với chi nhánh là PROSIMEX, công ty XNK tổng hợp I, công ty cổ phần Hà Anh, công ty cổ phần Tuổi Trẻ,… Hơn nữa nhờ NHNo đã có quan hệ đại lý với hơn 900 ngân hàng trên 110 nớc trên thế giới và việc sử dụng mạng thanh toán viễn thông liên ngân hàng trên thế giới (SWIFT) làm cho tốc độ mở và xử lý chứng từ nhanh chóng hiệu quả. Đây cũng là yếu tố làm tăng khối lợng mở và thanh toán L/C tại chi nhánh. Về doanh số thanh toán L/C 2004 cũng tăng 781% so với 2003.
 • 36
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BAO THANH TOÁN VÀ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ POT

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BAO THANH TOÁNCHIẾT KHẤU GIẤY TỜ GIÁ POT

+ Phương thức thực hiện phi truyền thống (reverse factoring): Đơn vị bao thanh toán sẽ tiến hành xây dựng những tiêu chuẩn chung cho bên mua và bên bán đủ điều kiện thực hiện bao thanh toán sẽ cấp hạn mức bao thanh toán cho cả bên bán và bên mua. Nếu những quan hệ giao dịch mua bán phát sinh mà bên mua và bên bán nằm trong tiêu chuẩn chung thì đơn vị này sẽ tiến hành thực hiện bao thanh toán, miễn là tổng số tiền ứng trước không vượt quá hạn mức bao thanh toán đã được cấp cho bên mua hay bên bán.
 • 3
ĐỀ ÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

ĐỀ ÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

2.1.1.2 Về kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Vật tư của doanh nghiệp đa dạng về chủng loại, nhóm hàng, ngành hàng và phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau đồng thời quá trình nhập xuất diễn ra liên tục, thường xuyên, thông tin cho quản lý là luôn luôn bức bách do vậy mà kế toán chi tiết vật tư ngày càng phức tạp. Và đa số doanh nghiệp áp dụng phương pháp thẻ song song để kế toán chứng từ NVL, CCDC vì dễ làm, dễ hiểu, dễ đối chiếu, kiểm tra thông tin nhập-xuất-tồn vật tư. Đây là phương pháp đã chứng tỏ được tính thích ứng của nó thông qua viêc mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác kế toán NVL, CCDC
 • 34
Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

Tҥ p chí Khoa hӑ c Giao thông vұ n tҧ i, Tұ p 71, Sӕ 8 (10/2020), 935-943 938 bҧ o chiӅ u sâu gҳ n cҫ n thiӃ t mà vү n nhô lên bӅ mһ Wÿ ҧ m bҧ o chӭ FQăQJF ҳ t cӫ a lӟ p mҥ . Quá trình thӵ c hiӋ n mҥ niken ÿL Ӌ n hóa ÿ Ӈ tҥ o lӟ p mҥ nӅ n (lӟ p 1) và lӟ p mҥ ÿ Ӈ chôn lҩ p hҥ t cBN (lӟ p 3) vӟ i các thông sӕ công nghӋ QKѭVDX lӟ p mҥ 1 vӟ i mұ Wÿ ӝ dòng là i = 1 A/dm 2 ; t mҥ = 15 phút; lӟ p mҥ 3 vӟ i i = 1 A/dm 2 ; t mҥ = 30 phút.
 • 6
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5/20/2012 NV TÀI TR Ợ THƯƠNG MẠ I 9 CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ NHẬP KHẨU Chấp nhận hối phiếu, ngân hàng xác nhận trên hối phiếu về nghĩa vụ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi đến hạn, qua đó được hưởng phí cho vay mượn danh nghĩa.
 • 10
Bài tập Nghiệp vụ ngân hàng TW

Bài tập Nghiệp vụ ngân hàng TW

Ngày 652014, NHTM A có nhu cầu xin NHNN chiết khấu kỳ hạn 30 ngày giấy tờ có giá để bổ sung vốn khả dụng tạm thời thiếu hụt. NHTM A đang sở hữu các giấy tờ có giá sau:1.Tín phiếu kho bạc loại 235 ngày, loại trả lãi một lần khi đến hạn thanh toán, mức lãi suất được hưởng 0,85%tháng, mệnh giá 40 tỷ đồng, ngày đến hạn thanh toán 10820142.Trái phiếu kho bạc thời hạn 3 năm, loại trả lãi một lần khi đến hạn thanh toán, mệnh giá 30 tỷ đồng, ngày đến hạn thanh toán 2982014, lãi suất được hưởng 8%năm3.Trái phiếu kho bạc thời hạn 24 tháng, loại trả lãi trước, mệnh giá 30 tỷ đồng, ngày đến hạn thanh toán 972014, lãi suất 8,5%năm
 • 5
HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1, Ngày 2/2 mua một thiết bị dùng cho phân xưởng sản xuất theo giá thanh toán là 440.000, trong đó có thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt 11.000, đã tính thuế GTGT 10%. Thiết bị này được đầu tư bằng vốn vay dài hạn có tỷ lệ khấu hao 10% năm.
 • 14
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THANH TÓAN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 6 PPSX

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG THANH TÓAN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 6 PPSX

(Nguồn :Báo cáo tổng kết hoạt động Thanh toán quốc tế tại SGDI_NHĐT&PTVN) Nhìn vào số liệu trên ta thấy số món và trị giá thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ nhỏ hơn rất nhiều so với số món và trị giá thanh toán hàng nhập khẩu. Nếu như năm 2002, số món gửi chứng từ đòi tiền là 270 món với trị giá là 36 triệu USD thì năm 2003, số món gửi đòi tiền giảm xuống 250 món với giá trị chỉ đạt 25 triệu USD, giảm 30.5% so với nam 2002. Điều này bắt nguồn từ những khó khăn mà ngân hàng phải đối mặt.
 • 8
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

TÀI KHOẢN SỬ SỤNG: _TK 521 “ Chiết khấu thương mại”_ : phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người mua hàng đã mua với[r]
 • 74
NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ GIÁ

1. Giá chiết khấu: 1.1. Đối với giấy tờ cĩ giá trả lãi trước: a. Giấy tờ cĩ giá ngắn hạn : - Nếu thời hạn chiết khấu tính được nhỏ hơn thời hạn chiết khấu tối thiểu do ngân hàng quy định thì ngân hàng áp dụng thời hạn chiết khấu tối thiểu trong thuật tốn chiết khấu.
 • 32
Tải Hợp đồng dịch vụ tư vấn - HoaTieu.vn

Tải Hợp đồng dịch vụ tư vấn - HoaTieu.vn

– Bên A không thực hiện việc thanh toán theo như quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo như quy địn[r]
 • 10
TÀI KHOẢN CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÂN BIỆT NHƯ THẾ NÀO? PPTX

TÀI KHOẢN CHIẾT KHẤU THANH TOÁNCHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÂN BIỆT NHƯ THẾ NÀO? PPTX

Bên bán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ. Theo các trường hợp trên, bên mua sẽ hạch toán: a. Nếu bên mua phân bổ được vào giá trị hàng hóa mua vào: Nợ TK 156-giá trị từng mặt hàng đã giảm theo tỷ lệ chiết khấu Nợ TK 133
 • 3
Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức

Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ bộ chứng từ xuất khẩu hạn mức

1.Bên Ngân hàng chỉ thực hiện chiết khấu cho Khách hàng sau khi Khách hàng, Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu của Khách hàng vàhoặc Bên liên quan (nếu có) đã đáp ứng tất cả các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bên Ngân hàng. Bên Ngân hàng có quyền từ chối chiết khấu trong trường hợp quy định của pháp luật không cho phép chiết khấu vàhoặc do điều kiện thực tế của Bên Ngân hàng không thể thực hiện việc chiết khấu.2.Mỗi lần có nhu cầu chiết khấu, Khách hàng phải báo cho Bên Ngân hàng ít nhất ................ ngày làm việc đồng thời gửi Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu và các chứng từ liên quan theo yêu cầu của Bên Ngân hàng tới Bên Ngân hàng. Nếu được Bên Ngân hàng đồng ý, Bên Ngân hàng sẽ ký chấp thuận trên Đề nghị chiết khấu Bộ chứng từ xuất khẩu do Khách hàng gửi. Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu này là phần không tách rời của Hợp đồng này. 3.Trường hợp Khách hàng chậm nhận tiền chiết khấu, Khách hàng sẽ phải thanh toán phí chậm nhận tiền chiết khấu theo quy định của Bên Ngân hàng tại thời điểm chậm nhận tiền chiết khấu (nếu có). 4.Phương thức giải ngân đối với từng khoản chiết khấu thuộc hạn mức sẽ được quy định cụ thể trong từng Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan tại mỗi lần chiết khấu. Điều 3.Lãi Suất Và Phí Chiết Khấu1. Lãi suất trong hạn là: Mỗi lần chiết khấu, Bên Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng về mức lãi suất áp dụng đối với khoản chiết khấu của Khách hàng và ghi nhận cụ thể trong Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan ký giữa Khách hàng và Bên Ngân hàng. 2. Lãi suất gia hạn chiết khấu: Thực hiện theo quy định của Bên Ngân hàng tại thời điểm gia hạn, nhưng không vượt quá 150% lãi suất chiết khấu trong hạn tại thời điểm gia hạn. 3.Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức lãi suất trong hạn tại thời điểm khoản tiền chiết khấu bị quá hạn.4.Lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả: Bằng 150% lãi suất chiết khấu trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 10%năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.5.Phương pháp tính lãi đối với tiền lãi chiết khấu trong hạn, tiền lãi chiết khấu quá hạn đối với dư nợ gốc, tiền lãi đối với lãi chậm trả:a)Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi Khách hàng phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=)∑(Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia ()365, trong đó:Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày Bên Ngân hàng giải ngân Số tiền chiết khấu đến hết ngày liền kề trước ngày Bên Ngân hàng thu hồi hết toàn bộ Số tiền chiết khấu. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi. Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của Số tiền chiết khấu trong hạn, Số tiền chiết khấu quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà Bên Ngân hàng còn phải thu hồi được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất chiết khấu trong hạn, lãi suất gia hạn chiết khấu, lãi suất quá hạn đối với dư nợ gốc, lãi suất chậm trả áp dụng với tiền lãi chậm trả như được Các Bên thỏa thuận tại Hợp đồng này, (các) Đề nghị chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm Bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu vàhoặc các văn bản liên quan ký giữa Khách hàng và Bên Ngân hàng. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày.b)Trường hợp thời hạn tính từ khi Khách hàng nhận giải ngân Số tiền chiết khấu đến khi Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu là dưới một ngày, Các Bên thỏa thuận rằng, thời hạn tính lãi và số ngày duy trì số dư thực tế để tính lãi được xác định là 01 (một) ngày, số dư thực tế dùng để tính lãi là số dư cuối ngày trong thời hạn tính lãi hoặc số dư tại thời điểm Bên Ngân hàng thu hồi hết Số tiền chiết khấu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. 6.Tiền lãi chiết khấu sẽ được Khách hàng thanh toán một lần và thanh toán trước cho Bên Ngân hàng theo phương thức Bên Ngân hàng trực tiếp khấu trừ và giữ lại số tiền lãi chiết khấu từ Số tiền khiết khấu cho Khách hàng trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.7.Trường hợp Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu, tiền lãi chiết khấu sẽ được tính trên cơ sở số ngày chiết khấu thực tế. Tiền lãi chiết khấu mà Khách hàng đã thanh toán cho Bên Ngân hàng theo thỏa thuận sau khi trừ đi tiền lãi chiết khấu tính trên số ngày chiết khấu thực tế, các khoản phí, các nghĩa vụ tài chính liên quan khác của Khách hàng nếu còn thừa sẽ được Bên Ngân hàng chuyển trả cho Khách hàng. 8.Khách hàng phải thanh toán các khoản phí, chi phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Bên Ngân hàng theo đúng thời hạn, số lượng và phương thức mà Bên Ngân hàng yêu cầu.Điều 4.Thu Hồi Số Tiền Chiết Khấu, Mua Lại Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất KhẩuBộ Chứng Từ Xuất Khẩu Trước Khi Đến Hạn Thanh Toán Và Truy Đòi Hối Phiếu Đòi Nợ Kèm Theo Bộ Chứng Từ Xuất KhẩuBộ Chứng Từ Xuất Khẩu1.Thu hồi số tiền chiết khấu: Bên Ngân hàng sẽ thu hồi toàn bộ số tiền gốc, lãi chiết khấu và các chi phí liên quan trong các trường hợp:a)Ngay khi tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại Bên Ngân hàng ghi Có số tiền được thanh toán theo Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu;b)Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán; c)Khách hàng hoàn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các chi phí khác trong các trường hợp Bên Ngân hàng truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều này.2.Mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu Bộ chứng từ xuất khẩu trước hạn: Trường hợp Khách hàng muốn mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu Bộ chứng từ xuất khẩu, Khách hàng phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Ngân hàng ít nhất ........... ngày làm việc và phải được Bên Ngân hàng đồng ý, đồng thời phải thanh toán cho Bên Ngân hàng khoản tiền phí hoặc tiền phạt do Bên Ngân hàng thông báo tại thời điểm Khách hàng mua lại Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu. Nếu Khách hàng không đồng ý với mức tiền phí hoặc tiền phạt theo thông báo của Bên Ngân hàng, thì Bên Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng phải thực hiện các thỏa thuận về chiết khấu theo đúng các nội dung đã được thống nhất tại Hợp đồng này. 3.Truy đòi Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu: a)Đối với mỗi khoản chiết khấu thuộc hạn mức, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả cho Bên Ngân hàng Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu, chi phí truy đòi và các chi phí hợp pháp khác có liên quan đến khoản chiết khấu khi xảy ra một trong các trường hợp sau:Hết Thời hạn chiết khấu nhưng Bên Ngân hàng không nhận được đầy đủ số tiền thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu từ bên có trách nhiệm thanh toán Bộ chứng từ xuất khẩu; hoặcHối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu bị Bên có trách nhiệm thanh toán từ chối thanh toántừ chối chấp nhận hoặc trả lại; hoặcCác trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng này.b)Việc hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của Khách hàng được thực hiện tại địa điểm của Bên Ngân hàng. Khách hàng có nghĩa vụ mở tài khoản thanh toán tại Bên Ngân hàng và bảo đảm rằng tài khoản này luôn có đủ số dư để Bên Ngân hàng trích tiền khi Khách hàng phải hoàn trả Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu vàhoặc các nghĩa vụ tài chính khác của Khách hàng (nếu có). c)Khách hàng đồng ý rằng Bên Ngân hàng có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để truy đòi:Tạm khóa và tự động trích bất kỳ tài khoản thanh toán nêu tại điểm b) khoản này hoặc bất kỳ tài khoản tiền gửi nào khác (có kỳ hạn, không kỳ hạn) hoặc xử lý bất kỳ tài sản gửi nào của Khách hàng tại Bên Ngân hàng vàhoặc liên hệ, lập ủy nhiệm thu yêu cầu Ngân hàng nơi mở Tài khoản thanh toán cho Khách hàng để thu hồi Số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu vàhoặc các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng (nếu có). Nếu các tài khoản của Khách hàng có loại tiền khác với loại tiền phải thu hồi và Bên Ngân hàng có đủ nguồn ngoại tệ để mua hoặc bán cho Khách hàng trả nợ, thì Bên Ngân hàng sẽ tự động mua hoặc bán ngoại tệ cho Khách hàng theo tỷ giá mà Bên Ngân hàng đang áp dụng tại thời điểm đó để thu nợ. Trong trường hợp này, Bên Ngân hàng sẽ yêu cầu Khách hàng ký, hoàn thiện các chứng từ mua, bán ngoại tệ theo quy định của Bên Ngân hàng, trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc từ chối thực hiện, Bên Ngân hàng có quyền tự động thực hiện việc mua, bán ngoại tệ cho Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này. Việc bán ngoại tệ cho Khách hàng để trả nợ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tài khoản của Khách hàng không có đủ tiền để Bên Ngân hàng trích và thu hồi, Bên Ngân hàng sẽ tự động chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn theo quy định đối với các khoản tiền này. Liên hệ trực tiếp với Ngân hàng phát hành LC, Ngân hàng thanh toánNgân hàng nhờ thu, nhà nhập khẩu và các bên có nghĩa vụ tài sản đối với Khách hàng để yêu cầu thanh toán và nhận các khoản tiền, tài sản mà bên đó phải trả;Các biện pháp khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng chiết khấu Hối phiếu đòi nợ kèm theo bộ chứng từ xuất khẩuBộ chứng từ xuất khẩu hạn mức này, Hợp đồng, văn bản thỏa thuận khác ký kết giữa các bên vàhoặc các biện pháp theo quy định của pháp luật.
 • 11
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

* Bảng kê số 2: Kế toán căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng để ghi vào Bảng kê số 2 – dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (phần thu) và đối ứng Có các tài khoản liên quan. * Bảng tổng hợp doanh thu: kế toán trưởng căn cứ vào các Tờ kê chi tiết hàng hóa bán ra của các quầy hàng, ghi nhận vào Bảng tổng hợp doanh thu (TK 511). Bảng tổng hợp doanh thu gồm các cột ghi rõ tên quầy, giá vốn, lãi, giá bán chưa thuế, thuế GTGT, giá thanh toán, đồng thời chi tiết theo doanh thu tiêu thụ hàng hóa chịu thuế suất 10% (TK 5111A), doanh thu tiêu thụ hàng hóa chịu thuế suất 5% (TK 5111B), doanh thu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa (TK 5113A), doanh thu cung cấp dịch vụ khác (TK 5113B) và doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê (TK 5113C).
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ