0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phơng thức và hình thức bán hàng

CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG ANH EM

CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG ANH EM

Phơng thức này thực hiện theo hai hình thức sau: TRANG 6 bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng đợc xác nhận là đã bán - Bán buôn vận chuyển thằng theo hình thức chuyển [r]
 • 37
HỢP ĐỒNG MUA bán NGOẠI THƯƠNG (đh ngoại thương)

HỢP ĐỒNG MUA bán NGOẠI THƯƠNG (đh ngoại thương)

-Khi gặp trờng hợp bất khả kháng thì đơng sự phải báo ngay cho đối phơng biết. - Sau đó trong một thời gian nhất định( 7ngày) bên đơng sự đó phải xuất trình giấy chứng nhận về trờng hợp bất khả kháng đã xảy ra. - Sau khi làm xong nghĩa vụ đó, bên đơng sự đó đợc miễn hoặc hoãn thi hành nghĩa vụ trong một thời gian tơng ứng xảy ra bất khả kháng và cộng thêm thời gian cần thiết để khắc phục hậu quả.
 • 48
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

Nh vậy có thể khái quát nh sau: quản trị bán hàng là một phơng thức hay các hoạt động đợc thực hiện nhằm đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ [r]
 • 38
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG

Phòng kinh doanh tiếp thị *0 Thực hiện các công tác tiếp thị: + Giao dịch và nhận đặt hàng của khách hàng nội địa + Giao dịch với khách hàng theo phơng thức mua nguyên liệu bán thành phẩ[r]
 • 28
Giao dịch trong thương mại điện tử

Giao dịch trong thương mại điện tử

Internet là một môi trờng lý tởng cho marketing một tới một vì công nghệ truyền thông cung ứng các kênh trực tiếp. Website có thể xác định khách hàng trớc khi họ dò xem catalog, về sau sử dụng kết quả xác định đó để tuỳ biến các trình diễn. Sự tuỳ biến này có thể có nhiều hình thức, nh lựa chọn những hàng hoá nào để giới thiệu, đa ra các chào hàng đặc biệt hớng mục tiêu, hoặc gắn thêm quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ mà khách hàng đang quan tâm. Ngay cả khi khách hàng là vô danh, thì hành vi của họ có thể cung cấp những căn cứ nhất định để xây dựng một thông điệp cụ thể. Một công cụ tìm kiếm nh vậy có thể lựa chọn các quảng cáo dựa trên các mối quan tâm đợc thể hiện của khách hàng.
 • 39
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI NHNN V PTNT TỈNH THANH HÓA

GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI NHNN V PTNT TỈNH THANH HÓA

Thị trờng bán hàng: + Thực hiện việc kinh doanh vận tải hàng hoá bằng các phơng tiện vận tải chuyên dụng cho các khách hàng quen thuộc và các đại lý; + Kinh doanh dới hình thức bán buôn [r]
 • 24
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

Kết chuyển l·i Kết chuyển lố SÈ Ẽổ 10: TrỨnh tỳ kế toÌn xÌc ẼÞnh kết quả kinh doanh. 1.4. Hệ thộng sỗ sÌch sữ dừng. Sỗ kế toÌn trong Ẽọ bao gổm cÌc tẾi khoản kế toÌn Ẽùc s¾p xếp theo trỨnh tỳ quy ẼÞnh cũa cÌc tẾi khoản, lẾ cẬng cừ phản ảnh lần hai cÌc nghiệp vừ kinh tế phÌt sinh Ẽ· Ẽùc lập chựng tử hùp lý, hùp lệ mờt cÌch cọ hệ thộng, theo trỨnh tỳ thởi gian vẾ theo nời dung kinh tế cũa chụng. HỨnh thực sỗ CẬng ty Ẽang sữ dừng lẾ Nhật ký chung nởn trong khuừn khổ Bõo cõo cụ hạn, em chỉ trớnh bỏy nội dung của hớnh thức nỏy.
 • 55
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 1

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 1

Nh vậy có thể khái quát nh sau: quản trị bán hàng là một phơng thức hay các hoạt động đợc thực hiện nhằm đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ [r]
 • 38
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Các phơng thức thanh toán gồm: - Phơng thức thanh toán trực tiếp là phơng thức thanh toán mà hai bên mua bán trực tiếp quan hệ với nhau mà không phải thông qua trung gian trong việc than[r]
 • 38
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Các phơng thức thanh toán gồm: - Phơng thức thanh toán trực tiếp là phơng thức thanh toán mà hai bên mua bán trực tiếp quan hệ với nhau mà không phải thông qua trung gian trong việc than[r]
 • 38
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

I.3. Các phơng thức về tiêu thụ và thủ tục chứng từ về tiêu thụ. I.3.1.Phơng thức bán buôn : I.3.1.1.Bán buôn vận chuyển thẳng: Là trờng hợp hàng hoá bán cho bên mua đợc giao thẳng từ kho của bên cung cấp hoặc từ bến cảng nhà ga chứ không qua kho của Công ty. Bán buôn vận chuyển thẳng là phơng thức bán hàng tiết kiệm nhất vì nó giảm đợc chi phí l u thông, tăng nhanh sự vận động của hàng hoá. Nhng phơng thức này chỉ áp dụng trong trờng hợp cung ứng hàng hoá có kế hoạch, khối lợng hàng hoá lớn, hàng bán ra không cần phân loại, chọn lọc, bao gói.
 • 29
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ, NHẬN XÉT HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ, NHẬN XÉT HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

3. Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: Xuất phát từ đặc điểm công tác bán hàng, Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội đã vận dụng linh hoạt lý luận kế toán vào thực tế, đưa ra hệ thống sổ sách ghi chép quá trình bán hàng phản ánh chính xác doanh thu bán hàng. Ngiệp vụ bán hàng của Công ty xảy ra từng ngày, từng giờ nhưng Công ty đã làm tốt việc theo dõi tình hình thanh toán của từng hoá đơn. Đây là kết quả của quá trình làm việc cần cù có sáng tạo và trách nhiệm của bộ phận kế toán.
 • 50
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH.

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH.

Nh vậy có thể khái quát nh sau: quản trị bán hàng là một phơng thức hay các hoạt động đợc thực hiện nhằm đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ [r]
 • 38
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Nh vậy có thể khái quát nh sau: quản trị bán hàng là một phơng thức hay các hoạt động đợc thực hiện nhằm đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ [r]
 • 38
Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiêp thương mại.

Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiêp thương mại.

Có TK 338(3388) : Số giảm giá hàng bán chấp nhận nhng cha thanh toán cho ngời mua. Cũng trong quá trình bán hàng, có thể phát sinh trờng hợp hàng đã tiêu thụ bị ngời mua trả lại do hàng hoá không đúng quy cách, phẩm chất hoặc do vi phạm các cam kết trong hợp đồng. Theo quy định khi phát sinh hàng bán bị trả lại hai bên phải lập biên bản xác nhận và làm cơ sở để điều chỉnh thuế phải nộp. Căn cứ vào hoá đơn, chứng từ liên quan kế toán ghi:
 • 24
LUẬN VĂN CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH CÁT LÂM

LUẬN VĂN CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA CÔNG TY TNHH CÁT LÂM

1.2 Khái niệm đấu thầu lắp đặt : Đây là một hình thức đấu thầu thuộc đấu thầu mua sắm vật t thiết bị, bởi lẽ hoạt động lắp đặt chỉ đ ợc tiến hành khi đã hoàn tất công việc mua sắm. Hình thức đấu thầu này đợc áp dụng rất rộng rãi, đặc biệt trong nền kinh tế thị tr ờng hiện nay, khi mà ngày càng có nhiều đơn vị kinh doanh có khả năng đáp ứng nhu cầu của cùng một khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc khách hàng luôn có quyền chủ động trong lựa chọn nhà thầu có khả năng nhất, phù hợp với những yêu cầu của mình, nhằm đảm bảo tính kinh tế của dự án. Tuy nhiên, đứng ở các góc độ khác nhau sẽ có các cách nhìn khác nhau về loại hình này.
 • 32
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NAM HAI

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NAM HAI

Hàng ngày khi nhận đợc các “Hoá đơn bán hàng” kế toán tiến hành phản ánh số lợng hàng hoá bán ra theo mặt hàng, doanh thu bán hàng theo khách hàng trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp theo quy định. Đồng thời theo dõi bán hàng theo các hình thức thanh toán khác nhau nh: thanh toán ngay hay trả chậm, theo dõi thuế GTGT đầu ra, theo dõi dịch vụ bán hàng kèm theo( vận chuyển, bốc xếp,. . . ). Cuối tháng kế toán phải tổng hợp số liệu để kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và lập các sổ kế toán tổng hợp theo chế độ kế toán quy định và yêu cầu quản lý của Công ty.
 • 26
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 1

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 1

Nh vậy có thể khái quát nh sau: quản trị bán hàng là một phơng thức hay các hoạt động đợc thực hiện nhằm đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ [r]
 • 38
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TRONG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TRONG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP

b. Khi nào nên bán chịu cho khách hàng: Chúng ta hãy bắt đầu với một trờng hợp đơn giản nhất. Có một khách hàng mới muốn mua một sản phẩm theo phơng thức bán chịu với giá P'/sản phẩm. Nếu nh doanh nghiệp từ chối việc bán chịu thì ngời khách hàng này sẽ không mua. Hơn nữa chúng ta giả định rằng nếu doanh nghiệp bán chịu cho khách hàng thì một tháng sau ngời này có thể trả tiền và cũng có thể không trả tiền. Xác suất để ngời này không trả tiền là q. Trong trờng hợp này xác suất q có thể đợc coi là tỷ lệ % của những khách hàng mới sẽ không trả tiền. Trong hoạt động kinh doanh, chúng ta giả định là khách hàng chỉ mua một lần. Cuối cùng, doanh lợi đòi hỏi về các khoản phải thu là R/tháng, chi phí của các khoản phải thu là v/sản phẩm .
 • 27
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

Điều đó cũng dễ hiểu vì với phơng thức mua đứt bán đoạn đợc áp dụng với mọi thành viên trong kênh, hơn nữa sản xuất của công ty mang tính thời vụ rất cao, khi đến mùa làm hàng xuất khẩu [r]
 • 23
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 ÐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

PHƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG._ _Phơng pháp xác định kết quả bán hàng:_ Doanh thu thuần = Tổng doanh thu - Các khoản - Thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng giảm trừ Thuế XKnếu có Lãi t[r]
 • 190
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CTY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Nh vậy có thể khái quát nh sau: quản trị bán hàng là một phơng thức hay các hoạt động đợc thực hiện nhằm đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ [r]
 • 38
117 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

117 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Bán hàng theo phơng thức đổi hàng._ Trong trờng hợp tiêu thụ theo hình thức đổi hàng, kế toán phản ánh nh bán chịu rồi thu bằng hiện vật kế toán phản ánh nh sau: - Nếu hàng mang đi thuộc[r]
 • 20
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH.

Hàng hoá của doanh nghiệp gồm nhiều loại, nhiều thứ phẩm cấp nhiều thứ hàng cho nên yêu cầu quản lý chúng về mặt kế toán không giống nhau. Vậy nhiệm vụ chủ yếu của kế toán hàng hoá là: - Phản ánh giám đốc tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản và dự trữ hàng hoá, tình hình nhập xuất vật t hàng hoá. Tính giá thực tế mua vào của hàng hoá đã thu mua và nhập kho, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ và bán hàng nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hoá.
 • 38
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(ký, ghi rõ họ, tên) 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty. Hoạt động tiêu thụ ở Công ty thơng mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải có một trờng hợp làm giảm trừ doanh thu là : hàng bán bị trả lại. Còn đối với giảm giá hàng bán Công ty thực hiện cả trớc và sau khi lập hoá đơn, tuy nhiên với trờng hợp trớc khi lập hoá đơn thì khoản giảm giá này đợc trừ luôn vào giá bán và sau đó mới lập hoá đơn. Với trờng hợp giảm giá sau khi lập hoá đơn thì trị giá hàng bán bị trả lại này đợc Công ty hạch toán vào Sổ Chi tiết chi phí bán hàng (Biểu số 11). Khoản giảm giá này đợc coi nh là một khoản chi phí bán hàng chứ không phải là một khoản giảm trừ doanh thu. Việc hạch toán này là sai chế độ và ảnh hởng lớn đến doanh thu thuần cũng nh lãi gộp.
 • 38
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NHẬT

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT NHẬT

*Hình thức sổ kế toán Là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng là hình thức chứng từ- ghi sổ. Đi đôi với việc áp dụng hình thức chứng từ- ghi sổ để ghi sổ kế toán, số lợng và số loại sổ sách kế toán của công ty đợc mở phù hợp với yêu cầu của hình thức này và bám sát tình hình kinh doanh thực tế tại công ty (số lơng nghiệp vụ, tính chất kinh doanh, nhu cầu quản lý thông tin kế toán). Hệ thống sổ sách của công ty nhìn chung bao gồm đầy đủ các laọi sổ tổng hợp, sổ kế toán chi tiết theo đúng nh quy định trong chế độ kế toán hiện hành cho hình thức chứng từ ghi sổ.
 • 30
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN XE ĐẠP XE MÁY

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN XE ĐẠP XE MÁY

này giúp cho hàng hoá tiêu thụ nhanh vì khối lợng bán lớn, tránh sự tồn đọng hàng hoá. Mặt hàng với hình thức bán này Công ty sẽ mở rộng đợc quan hệ hợp tác kinh doanh với nhiều bạn hàng khác nhau. Từ đó có thể mở rộng quy mô kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và uy tín trên thị trờng. Hiện nay hình thức bán buôn chủ yếu tại Công ty là bán buôn qua kho.
 • 36
KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ

Trong phơng thức bán này cũng đợc thực hiện qua 2 hình thức bán đó là : + Hình thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Theo hình thức này, doanh nghiệp bán buôn tiến hành [r]
 • 27
KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ CÔNG TY SÔNG THU

KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ CÔNG TY SÔNG THU

Trong phơng thức bán này cũng đợc thực hiện qua 2 hình thức bán đó là : + Hình thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Theo hình thức này, doanh nghiệp bán buôn tiến hành [r]
 • 26
73 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

73 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Bán hàng theo phơng thức đổi hàng._ Trong trờng hợp tiêu thụ theo hình thức đổi hàng, kế toán phản ánh nh bán chịu rồi thu bằng hiện vật kế toán phản ánh nh sau: - Nếu hàng mang đi thuộc[r]
 • 27
198 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

198 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Bán hàng theo phơng thức đổi hàng._ Trong trờng hợp tiêu thụ theo hình thức đổi hàng, kế toán phản ánh nh bán chịu rồi thu bằng hiện vật kế toán phản ánh nh sau: - Nếu hàng mang đi thuộc[r]
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Giá vốn hàng bán phản ánh giá trị gốc của hàng hoá đã thực sự tiêu thụ trong kỳ, ý nghĩa của giá vốn hàng bán chỉ được sử dụng khi xuất kho hàng bán và tiêu thụ. Khi hàng hoá đã tiêu thụ và được phép xác định doanh thu thì đồng thời giá trị hàng xuất kho cũng được phản ánh theo giá vốn hàng bán để xác định kết quả. Do vậy xác định đúng giá vốn hàng bán có ý nghĩa quan trọng vì từ đó doanh nghiệp xác định đúng kết quả kinh doanh.Và đối với các doanh nghiệp thương mại thì còn giúp cho các nhà quản lý đánh giá được khâu mua hàng có hiệu quả hay không để từ đó tiết kiệm chi phí thu mua. Trong kỳ hạch toán, hàng hóa được nhập kho nhiều lần với những điều kiện khác nhau nên khi xuất bán doanh nghiệp phải hạch toán hàng xuất kho theo một phương pháp nhất định. Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh thực tế và yêu cầu quản lý, mỗi doanh nghiệp tự có phương hướng để chọn được cho mình một trong những phương pháp tính giá vốn của hàng bán trong kỳ.
 • 42
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC I

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC I

Sản xuất xã hội ngày càng đợc mở rộng và phát triển thì vai trò và phạm vi của công tác kế toán ngày càng đợc nâng cao, do đó đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải khoa học, hợp lý và không ngừng đợc hoàn thiện, đặc biệt là công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả xác định tiêu thụ thành phẩm. Với việc tổ chức khoa học và hợp lý công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thu thành phẩm sẽ cung cấp kịp thời cho lãnh đạo số liệu kế toán về tình hình biến động của thành phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, giá bán và tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp. Qua đó phát hiện kịp thời những thiếu sót, mất cân đối ở từng khâu trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo sự cân đối giữa sản xuất & tiêu thụ và dự trữ trong toàn doanh nghiệp . 5. Các ph ơng thức tiêu thụ sản phẩm :
 • 99
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

- Mỗi phơng pháp đều có u nhợc điểm riêng. Với phơng pháp ghi sổ song song có u điểm là ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu nhng lại có nhợc điểm là việc ghi chép còn có sự trùng lặp giữa kho và phòng kế toán về chỉ tiêu số lợng. Mặt khác việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng do vậy hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán. Nên phơng pháp này chỉ áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp ít chủng loại hàng hoá, khối lợng nghiệp vụ ít không thờng xuyên.
 • 26
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIN HỌC TÂY ĐÔ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIN HỌC TÂY ĐÔ

Đối với công ty TNHH tin học Tây Đô bán hàng là một khâu quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Khâu bán hàng đợc tổ chức tốt thì số lợng hàng hóa tiêu thụ đợc nhiều và doanh thu, lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ có vị trí trên thị trờng và có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty khác từ đó tạo ra sự phát triển bền vững, đem lại đời sống tốt hơn cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Vì vậy, tổ chức tốt công tác bán hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các cán bộ quản lý và các nhân viên trong công ty cần thực hiện tốt công tác bán hàng và đặc biệt là kế toán phải tổ chức tốt hạch toán kế toán bán hàng một cách khoa học, hợp lý.
 • 126
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nớc theo chế độ quy định. 1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng Hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh doanh, nó là công cụ quan trọng phục vụ cho công tác điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn của các doanh nghiệp. Đồng thời nó là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nớc điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân, kiểm tra, kiểm soát của các ngành các lĩnh vực. Do đó, kế toán bán hàng cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
 • 38
BÁN HÀNG TRỰC TIẾP, MỘT HÌNH THỨC BÁN HÀNG NHIỀU CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

BÁN HÀNG TRỰC TIẾP, MỘT HÌNH THỨC BÁN HÀNG NHIỀU CƠ HỘI THÁCH THỨC

TRANG 13 Là một doanh nghiệp quân đội mới bước vào thị trường kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là lĩnh vực Viễn thông, Công ty có những thuận lợi và phải đối mặt với nhữ[r]
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công tykế toán bán hàng tại công ty thương mạikế toán bán hàng tại công ty sản xuấtnội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh vnttổ chức kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm vận tải vĩnh hưngkế toán bán hàng tại công ty xăng dầuhoàn thiện kế toán bán hàng tại công tyhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhhbao cao thuc tap tot nghiep ve ke toan ban hang tai cong ty co phan vien thong fpttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắckế toán bán hàng tại công ty may 10hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015