0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thuế GTGT đã nộp trong tháng

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Ví dụ: Ngày 03 tháng 12 năm 2009, trung tâm dịch vụ truyền hình số bán 200 Bộ thu giải mã tín hiệu TH số vệ tinh VTC-HD02 kèm thẻ Irdeto cho Công ty CP Thương Mại - Dịch vụ & SX Anh Đức theo hóa đơn GTGT số 0080805. Với trường hợp trên, khi xuất hàng bán, kế toán ghi cập nhật Hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho bằng cách vào phân hệ “ Bán hàng – Phải thu”, chọn “ Hóa đơn bán hàng” ( Chi tiết cụ thể của hóa đơn GTGT này và cách nhập liệu vào máy đã được trình bày trong phần kế toán doanh thu bán hàng ).
 • 34
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

_Điều kiện hoàn thuế_: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng đối với trường hợp kê khai theo tháng [r]
 • 90
 BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN THUẾ

BÀI TẬP KÈM LỜI GIẢI MÔN THUẾ

- Sản xuất và XK được 1 500 két bia lon với giá xuất bán tại xưởng của nhà máy là 148 500đ/két bia. Tổng chi phí vận chuyển đến cảng xuất là 18 tr. - NK 1800 lít rượu vang 11,50 về để đóng chai bán. Giá nhập khẩu là 5,25 USD. Công ty đã dùng toàn bộ số rượu trên để đóng được 3 600 cha. Trong tháng công ty đã tiêu thụ được 2 952chai với giá 262 500 đồng/chai. - Làm đại lý độc quyền bán sữa cho một công ty nước ngoài theo đúng giá quy định. Trong tháng công ty đã bán được số hàng trị giá 300 tr. Hoa hồng đại lý là 7,5% doanh số bán chưa thuế. Chứng từ nộp thuế GTGT khâu NK ghi số thuế GTGT đã nộp là 18 triệu đồng.
 • 22
CÔNG VĂN XIN HỦY TỜ KHAI THUẾ GTGT DO KÊ KHAI SAI

CÔNG VĂN XIN HỦY TỜ KHAI THUẾ GTGT DO KÊ KHAI SAI

CÔNG TY ... thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng .... kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ... đi đ[r]
 • 4
Đáp án bài tập GTGT

Đáp án bài tập GTGT

BÀI TẬP TÍNH THUẾ GTGT THEO PP KHẤU TRỪBài 1. Kỳ tính thuế tháng 8201x, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu: Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được: 600.000.000 đồng ( trong đó mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT là 50% thời gian; dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT là 50% thời gian.). Số còn lại đủ điều kiện khấu trừ. Số thuế GTGT đầu ra tập hợp được: 700.000.000 đồngSố thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kỳ tính thuế tháng 8201x là bao nhiêu ? Biết DN này nộp thuê GTGT theo PP khấu trừBài 2. Một nông trường chè trong tháng có tình hình hoạt động như sau:Doanh thu bán chè mới qua sơ chế trong nước do nông trường trồng trọt: 100Doanh thu bán chè hộp trong nước: 240Doanh thu xuất khẩu chè mới qua sơ chế do nông trường trồng trọt: 60Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ tập hợp trên các hóa đơn GTGT ghi chép đúng quy định: 30Hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào.Thuế suất thuế GTGT đối với chè hộp là 10%, chè sơ chế ở khâu kinh doanh thương mại 5%.Nông trường nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Tính thuế GTGT nông trường phải nộp liên quan đến hoạt động trong tháng.Bài 3. Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế 5201x có số liệu sau:Doanh thu tiêu thụ trong nước 3 mặt hàng đường, kẹo, muối theo giá chưa có thuế GTGT lần lượt như sau: 3.000, 1.500 và 3.000Doanh thu xuất khẩu đường theo giá FOB 2000Bán muối cho một doanh nghiệp chế xuất, giá bán tại cửa khẩu khu chế xuất 500Thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hóa đơn GTGT mua hàng hóa dịch vụ trong tháng như sau:Phục vụ sản xuất đường và kẹo 80Phục vụ sản xuất cả 3 mặt hàng trên 200Doanh nghiệp phát hiện một chứng từ nộp thuế GTGT của lô hàng đã nộp quá 6 tháng nhưng chưa kê khai 40Doanh nghiệp nộp thuế GTGT cho một lô hàng vật tư nhập khẩu để sx kẹo đã nhập khẩu tháng trước 60Yêu cầu : xác định số thuế GTGT phải nộp.Biết rằng:
 • 19
100 BAI TAP VA BAI GIAI MON THUE 109

100 BAI TAP VA BAI GIAI MON THUE 109

Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong tháng.. Giả sửa trong[r]
 • 22
39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

Theo phương pháp này số thuế GTGT phải nộp được xác định như sau: THUẾ THUẾ THUẾ GTGT GTGT = GTGT - ĐẦU VÀO ĐƯỢC PHẢI NỘP ĐẦU RA KHẤU TRỪ Trong đó: THUẾ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA THUẾ SUẤT THUẾ [r]
 • 43
FILE - 38099

FILE - 38099

Công ty được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp theo phương pháp khấu trừ của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không ba[r]
 • 2
FILE - 38905

FILE - 38905

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đố[r]
 • 3
Tài liệu Chuyên đề 5: KHẮC PHỤC SAI SÓT trong KÊ KHAI THUẾ docx

Tài liệu Chuyên đề 5: KHẮC PHỤC SAI SÓT trong KÊ KHAI THUẾ docx

Ví d ụ Ví d ụ 6 6   thì người nộp thuế không phải nộp số thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính phạt chậm nộp, mà điều chỉnh giảm tính phạt chậm nộp, mà điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, tháng lập hồ sơ kê của tháng 8/2011, tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai điều khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế
 • 31
KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN GTGT

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN GTGT

Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.
 • 8
Tải Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai - HoaTieu.vn

Tải Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai - HoaTieu.vn

CÔNG TY ... thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ... Vì vậy bằng công văn này, Công.. kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy [r]
 • 4
KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ PPT

KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ PPT

nhà n ướ c b ằ ng đồ ng ti ề n Vi ệ t nam. III/ Mi ễ n thu ế , gi ả m thu ế : Cá nhân, h ộ cá th ể kinh doanh có thu nh ậ p bình quân tháng trong n ă m c ủ a m ỗ i ng ườ i lao độ ng d ướ i m ứ c l ươ ng t ố i thi ể u do nhà n ướ c quy đị nh, đố i v ớ i công ch ứ c nhà n ướ c đượ c mi ễ n thu ế GTGT và thu ế TNDN.
 • 4
MẪU DANH SÁCH THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH POT

MẪU DANH SÁCH THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH POT

TRANG 1 DANH SÁCH THEO DÕI KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH THÁNG..... _ TRANG 2 NGƯỜI LẬP BIỂU PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN KK&KTT.[r]
 • 2
HỆ THỐNG BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

8. Thuế suất thuế TNDN là 25%. Thuế này được nộp vào quý sau. 9. Doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng chung cho cả hoạt động mua, bán và thuê ngoài. VAT đầu ra và VAT đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh hoạt động bán hàng, mua vật tư và thuê ngoài. VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng.
 • 4
Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue Tieu thu dac biet

Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue Tieu thu dac biet

“2. Thông báo số thuế phải nộp cho đối tượng nộp thuế do Chính phủ quy định, đôn đốc đối tượng nộp thuế nộp đúng thời hạn; nếu quá thời hạn nộp thuế mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thì th[r]
 • 4
FILE - 37321

FILE - 37321

- Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi ng[r]
 • 17
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ KỸ THƯƠNG LÊ VÀ VŨ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ KỸ THƯƠNG LÊ VÀ VŨ

- Nhân viên kế toán – hành chính : + Thực hiện công tác kế toán bao gồm kê khai thuế hàng tháng; làm chứng từ hàng tháng; nộp các khoản thuế, phí theo yêu cầu nhà nước; quản lý hoá đơn b[r]
 • 22
KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

NẾU TRONG 1 THÁNG CÓ PHÁT SINH NHIỀU LẦN THÌ ĐĂNG KÝ VỚI VỚI CƠ QUAN THUẾ NỘP THEO THÁNG._ • _2.3 TRÌNH TỰ KÊ KHAI_ • - Bước 1: Kê khai tại nơi xây dựng, xây lắp TRANG 17 • _CHÚ Ý:_ Ngày[r]
 • 19
TT-BTC

TT-BTC

đ) Trường hợp người nộp thuế thực hiện trùng giao dịch nộp thuế điện tử từ 02 (hai) lần trở lên cho 01 (một) khoản nộp trong một ngày thì người nộp thuế liên hệ với ngân hàng/ cơ quan k[r]
 • 25
Chế độ đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế

Chế độ đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế

TIẾT 5LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾVÀ PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM(Nội dung cơ bản của một đạo luật thuế)TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINHKHOA LUẬT THƯƠNG MẠITỔ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNGGV. DANH PHẠM MỸ DUYÊNNỘI DUNG TIẾT HỌCChế độ đăng ký, kê khai,…thuếChế độ miễn, giảmTruy thu thuế, hoàn thuế2.2.9. Chế độ khen thưởng và xử phạt2.2.6.2.2.7.2.2.8.MỤC TIÊU Nắm được chế độ đăng ký, kê khai, nộpvà quyết toán thuế; Nắm được các chế độ miễn, giảm thuế; Hiểu được bản chất, các trường hợp truythu thuế, hoàn thuế; Biết được chế độ khen thưởng và xử phạtvề thuế.2.2.6. Chế độ đăng ký, kê khai, nộp và quyếttoán thuếĐăng kíKê khai Quyết toánNộpa. Đăng ký thuếĐăng ký thuế là việc người nộp thuế thôngbáo với cơ quan thuế biết được người nộpthuế đang tiến hành những hoạt động, thựchiện hành vi chịu thuế.b. Kê khai thuế (Chương 3, Luật Quản lýthuế)Khái niệm: Là việc người nộp thuế thông báocho cơ quan thuế biết về thực tế hoạt độngcủa người nộp thuế và số tiền thuế phát sinhtrong một khoảng thời gian nhất định theoquy định của pháp luật (còn gọi là kỳ tínhthuế).b. Kê khai thuế (Chương 3, Luật Quản lýthuế)Câu hỏi: Trong trường hợp không phát sinh số thuếphải nộp thì người nộp thuế có phải thực hiện kêkhai số thuế phải nộp hay không?c. Nộp thuế (Chương V, Luật Quản lýthuế)Khái niệm: Là việc người nộp thuế thực hiệnnghĩa vụ tài chính của mình đối với nhà nước.c. Nộp thuế (Chương V, Luật Quản lý thuế) Địa điểm nộp thuế: Tại Kho bạc Nhà nước; Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồsơ khai thuế;c. Nộp thuế (Chương V, Luật Quản lý thuế) Địa điểm nộp thuế:Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷnhiệm thu thuế;Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tíndụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định củapháp luật.d. Quyết toán thuế (Chương VI, Luật Quảnlý thuế)Khái niệm: Đây là việc người nộp thuế xác định lạivới cơ quan thuế chính xác số thuế mà đối tượngnộp thuế có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhànước trong một khoảng thời gian nhất định (thườnglà kết thúc năm tài chính).d. Quyết toán thuế (Chương VI, LuậtQuản lý thuế) Các trường hợp xảy ra khi quyết toán thuế: Nếu số tiền tạm nộp > Nghĩa vụ nộp: Đượchoàn thuế. Nếu tiền thuế tạm nộp < nghĩa vụ nộp: Nộpphần còn thiếu vào ngân sách nhà nước => Truy thuthuế. Nếu tiền thuế tạm nộp = nghĩa vụ nộp: Thực hiệnkết toán sổ sách theo quy định.2.2.7. Chế độ miễn, giảm thuế Nguyên nhân: Đảm bảo cân bằng giữa chủthể thu thuế và chủ thể nộp thuế2.2.7. Chế độ miễn, giảm thuế Biểu hiện cụ thể của chế độ giảm thuế: Giảm một phần thuế phải nộp. Giảm nghĩa vụ thuế trong một thời gian nhấtđịnh2.2.7. Chế độ miễn, giảm thuế Lưu ý: Những đối tượng thuộc diện giảm thuế vẫnphải kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế. Việc miễn, giảm thuế dù được quy định trongLuật nhưng không phải là quyền đương nhiên.Câu hỏiPhân biệtĐối tượngđược hưởng thuế suất 0%Đối tượngđược miễn thuếĐối tượngkhông chịu thuế2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuếHoànthuếTruy thuthuế2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuếHoànthuếHoàn thuế là việc cơ quan thuếhoàn trả lại một phần hoặc toàn bộsố tiền mà các tổ chức, cá nhân đãnộp trước đó do các tổ chức, cánhân đã thực hiện vượt quá nghĩavụ thuế của họ.2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuếHoànthuế Các trường hợp được hoàn thuế: Do chính sách ưu đãi của Nhà nước; Đối tượng nộp thuế nộp thừa cho Nhànước; Nhầm lẫn của đối tượng nộp thuế hoặccơ quan thuế. Hành vi chịu thuế không còn bị điều tiếtbởi sắc thuế đó.2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuế Lưu ý về cách thức được hoàn thuế:Để được hoàn thuế người nộp thuếphải làm thủ tục chứng minh mình nộpthừa và lấy lại số tiền thuế nộp thừađó.Hoànthuế2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuếTruy thuthuếLà quyết định hành chính của cơquan thuế, yêu cầu đối tượng nộpthuế phải nộp phần thuế còn thiếuvào ngân sách nhà nước.2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuếTruy thuthuếNhận định sau đây đúng hay sai:Truy thu thuế là do hành vi vi phạmpháp luật gây ra2.2.8. Hoàn thuế, truy thu thuếTruy thuthuế Các trường hợp truy thu thuế: Nhầm lẫn trong kê khai; Cố tình kê khai sai để làm giảmmức thuế suất; Có sự thay đổi trong chính sáchmiễn, giảm.2.2.9. Chế độ khen thưởng, xử phạt Mục đích: Nhằm đảm bảo sự tuân thủnghiêm minh của các quy định pháp luật thuế Thực trạng việc khen thưởng và xử phạtDặn dòChế độ đăng ký, kê khai,…thuếChế độ miễn, giảmTruy thu thuế, hoàn thuế2.2.9. Chế độ khen thưởng và xử phạt2.2.6.2.2.7.2.2.8.Cảm ơncác bạn đã chú ý lắng nghe
 • 26
Xác định các khoản chi phí không hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN tại sao lại quy định như vây

Xác định các khoản chi phí không hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN tại sao lại quy định như vây

iảm trừ gia cảnh là gì? Điều kiện, nguyên tắc, tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể? Những vấn đề pháp lý phát sinh từ những quy định này?Giảm trừ gia cảnh (đ19 LTTTCN 2007): Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.Điều kiện: đối với những người phụ thuộc:Con dưới 18 tuổi;Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động;Con đang theo học tại các trường: đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt 500.000 đồngNgười ngoài độ tuổi lao động hoặc người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng, bao gồm: Vợ hoặc chồng của người nộp thuế; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế; Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.Người nộp thuế phải tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai.Nguyên tắc: việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. (k2 đ19 LTTTCN). Trường hợp các đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế (k2 đ12 NĐ 1002008 quy định chi tiết thi hành LTTNCN). Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó. Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này (mục 3.1 thông tư 842008 BTC).Tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể: điểm a,b khoản 1 điều 19 LTTNCN, điểm a,b khoản 1 điều 12 NĐ1002008, thông tư 842008 BTC hướng dẫn nghị định 1002008Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồngtháng, 48 triệu đồngnăm. Mức 4 triệu đồngtháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồngtháng.Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồngtháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
 • 1
THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ- MẪU 08-MST DOCX

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ- MẪU 08-MST DOCX

Ch ỉ ti êu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản Ch ỉ ti êu 17. Thông tin chủ doanh nghiệp Ch ỉ ti êu 18. Các loại thuế phải nộp Ch ỉ ti êu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan Ch ỉ ti êu 20. Thông tin khác
 • 3
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG.

Miến giảm thuế là một yếu tố ngoại lệ được quy định trong luật thuế.Chế độ miễn giảm thuế thường được viết thành chương riêng trong các luật thuế.Một số loại thuế quy định cho phép người nộp thuế không phải thực hiện nghĩa vụ nộp toàn bộ số tiền thuế, mà không phải nộp cho Nhà nước gọi là miến thuế hoặc chỉ nộp một phần số tiền thuế đó gọi là giảm thuế.
 • 44
MẪU THÔNG BÁO V/V: TÌNH TRẠNG KÊ KHAI THUẾ CỦA NNT CHUYỂN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ POTX

MẪU THÔNG BÁO V/V: TÌNH TRẠNG KÊ KHAI THUẾ CỦA NNT CHUYỂN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ POTX

THÔNG BÁO V/v: Tình trạng k ê khai thu ế của NNT chuyển cơ quan thuế quản lý Căn cứ Thông báo chuyển cơ quan thuế quản lý v à tình hình n ộp hồ sơ khai thuế của NNT <Tên NNT, mã số thuế> đến ng ày …. tháng … năm…, < Tên cơ quan thuế nơi NNT chuyển đi> thông báo tình hình n ộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi như sau:
 • 2
MẪU THÔNG BÁO V/V: YÊU CẦU NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ POT

MẪU THÔNG BÁO V/V: YÊU CẦU NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ POT

<TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TR ÊN> C ỘNG HO À XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TR ÊN> C ỘNG HO À XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <TÊN CƠ QUAN THUẾ> Độc lập - T ự do - H ạnh phúc S ố: ........./TB -CT (CCT) …. , ngày........ .tháng........ năm.......
 • 2
Có bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể

Có bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể

Có bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể? Doanh nghiệp tôi được thành lập từ 2006 và hoạt động với quy mô nhỏ, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp nộp tiền thuế tại kho bạc hoặc ngân hàng và cũng chưa đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, tính đến tháng 122015, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên Công ty tôi quyết định giải thể.Vậy khi Công ty tôi giải thể và phải thanh toán các khoản nợ thuế thì Công ty tôi có được nộp thuế bằng tiền mặt tại kho bạc hay ngân hàng thương mại không? Hay bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể ? Trả lời có tính chất tham khảo Mục tiêu của Nộp thuế điện tử là để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định giải thể, tức là không còn tham gia vào môi trường kinh doanh thì việc hoàn thành nghĩa vụ thuế bằng hình thức nào không còn quan trọng.Như vậy, doanh nghiệp đã có quyết định giải thể thì doanh nghiệp có
 • 1
ĐỀ THI - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP POTX

ĐỀ THI - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP POTX

10. Doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: + Thuế TTĐB có thuế suất 50%, thuế TTĐB đầu vào trên hoá đơn được khấu trừ mỗi tháng 50 triệu. Thuế TTĐB được tính và nộp ngay trong tháng phát sinh doanh thu và chi phí. + VAT tính theo phương pháp khấu trừ, thuế suất VAT 10% được áp dụng chung cho hoạt động mua vật tư, bán hàng và dịch vụ mua ngoài. VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng.
 • 1
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

D. Ngoài cỏc Phụ lục của tờ khai này, chỳng tụi gửi kốm theo cỏc tài liệu sau: 1 0 Biên lai hoặc chứng từ chứng minh đó nộp thuế thu nhập tại nước ngoài 2 0 Bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 3.4, mục II, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 3 0 Văn bản phân bổ chi phí quản lý kinh doanh của Công ty ở nước ngoài cho cơ sở thường trú tại VN 4 0 Văn bản thoả thuận của Bộ Tài chính về khoản chi phí trích trước tính vào chi phớ hợp lý.
 • 31
Bài giảng thuế thu nhập cá nhân

Bài giảng thuế thu nhập cá nhân

Để công tác hỗ trợ người nộp thuế được thiết thực, toàn diện, đầu tháng 3 năm 2016 – Tháng đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn miễn phí chính sách thuế cho người nộp thuế. Căn cứ nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lớn, Cục Thuế TP Hà Nội đăng tải slide bài giảng hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016 và mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nộp thuế, nhân dân (quan tâm) nghiên cứu để sớm hoàn thành quyết toán thuế của đơn vị và cá nhân mình đúng quy định.
 • 23
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PPS

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PPS

12. Bỏ qua thuế trong hàng tồn kho, chênh lệch sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho. Yêu cầu: 1. Lập Bảng cân đối kế toán ngày 1/1/2010. 2. Lập Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2010. 3. Lập báo cáo Ngân quỹ quý I/2010.
 • 1
Trường hợp nào công ty được tự cân đối lại tiền thuế

Trường hợp nào công ty được tự cân đối lại tiền thuế

Trường hợp nào công ty được tự cân đối lại tiền thuế? Công ty tôi có trường hợp nhân viên thu nhập hằng tháng thấp hơn mức thu nhập chịu thuế, trong tháng có phát sinh khoản thưởng khiến thu nhập cao hơn mức chịu thuế dẫn đến nhân viên phải nộp thuế, nhưng tính bình quân cả năm thì nhân viên có thu nhập dưới mức thu nhập chịu thuế. Vậy công ty có được tự cân đối lại số tiền thuế phải nộp không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo khoản 2, mục II, phần D thông tư số 842008TTBTC, trường hợp hằng tháng công ty (tổ chức trả thu nhập) có tổng số thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì công ty được khai nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý.Nếu người lao động trong công ty bạn có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức thu nhập chịu thuế, nhưng có tháng có phát sinh tiền thưởng (thuộc thu nhập chịu thuế) dẫn đến mức thu nhập của người lao động trong tháng đó lớn hơn mức thu nhập chịu thuế; đồng thời trong tháng đó công ty bạn có tổng số thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì công ty bạn không phải khai nộp tờ khai thuế và nộp thuế của tháng đó.Trong trường hợp này, công ty bạn chỉ phải khai nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý, do đó công ty được quyền khai thuế thu nhập của người lao động theo quý và được tự cân đối lại số tiền thuế phải nộp trong quý.Còn trường hợp có tháng có phát sinh tiền thưởng (thuộc thu nhập chịu thuế) dẫn đến mức thu nhập của người lao động trong tháng đó lớn hơn mức thu nhập chịu thuế (kể cả trường hợp tính bình quân cả năm thì người lao động có thu nhập nhỏ hơn mức thu nhập chịu thuế) nhưng trong tháng đó công ty bạn có tổng số thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ theo từng loại tờ khai từ 5 triệu đồng thì công ty bạn không phải khai nộp tờ khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân của tháng đó. Trường hợp này, công ty không được quyền tự cân đối lại số tiền thuế phải nộp.Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP
 • 1
MẪU DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUÁ THỜI HẠN TRÊN 90 NGÀY DOCX

MẪU DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUÁ THỜI HẠN TRÊN 90 NGÀY DOCX

TRANG 1 DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUÁ THỜI HẠN TRÊN 90 NGÀY Tháng....[r]
 • 1
THỦ TỤC KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

THỦ TỤC KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan. thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.[r]
 • 2
LUẬT SỐ 78 2006 QH11 PPS

LUẬT SỐ 78 2006 QH11 PPS

c) Trong trường hợp không thực hiện được yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì phải có văn bản giải trình với cơ quan quản lý thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; d) Tổ chức, cá nhân đang có khoản nợ hoặc nắm giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế không thực hiện nộp thay số tiền thuế bị cưỡng chế trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì bị coi là nợ tiền thuế của Nhà nước và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.
 • 57
NS-TĐT: GIẤY XÁC NHẬN, KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NS-TĐT: GIẤY XÁC NHẬN, KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số: ……… Ngày…… tháng…… năm……… GIẤY XÁC NHẬN/KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN Kính gửi: ……… ………… Căn cứ Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước số…… ngày …/…/ … của ngư[r]
 • 2
TẢI MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO MẪU SỐ 04-TNDN - HOATIEU.VN

TẢI MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO MẪU SỐ 04-TNDN - HOATIEU.VN

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu). [01] Kỳ tính thuế: Tháng....[r]
 • 1
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG

4.1.1.4 Nh ữ ng khó kh ă n trong quá trình tri ể n khai Bên c ạ nh nh ữ ng thu ậ n l ợ i, ngành Thu ế c ũ ng g ặ p m ộ t s ố khó kh ă n trong công tác tri ể n khai nh ư sau: - Trình độ v ề Công ngh ệ Thông tin t ạ i m ộ t s ố doanh nghi ệ p còn th ấ p nên vi ệ c th ự c hi ệ n khai thu ế đ i ệ n t ử còn nhi ề u lúng túng. Đ i ề u ki ệ n áp d ụ ng Công ngh ệ Thông tin (máy tính, đườ ng truy ề n…) c ũ ng ả nh h ưở ng đế n ch ấ t l ượ ng khai thu ế đ i ệ n t ử . Tâm lý doanh nghi ệ p v ẫ n mu ố n kê khai b ằ ng gi ấ y đế n n ộ p tr ự c ti ế p t ạ i c ơ quan thu ế để n ắ m thêm thông tin v ề chính sách thu ế . M ộ t s ố doanh nghi ệ p không mu ố n thay đổ i ph ươ ng th ứ c kê khai th ủ công sang đ i ệ n t ử vì ph ả i chi phí cho vi ệ c mua ch ứ ng th ư s ố (CA) và d ị ch v ụ TVAN.
 • 122
DỰ THẢO VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

DỰ THẢO VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 9 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi ng[r]
 • 1
Tải Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân - HoaTieu.vn

Tải Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân - HoaTieu.vn

Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế:. ..[r]
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công tykế toán bán hàng tại công ty thương mạikế toán bán hàng tại công ty sản xuấtnội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh vnttổ chức kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm vận tải vĩnh hưngkế toán bán hàng tại công ty xăng dầuhoàn thiện kế toán bán hàng tại công tyhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhhbao cao thuc tap tot nghiep ve ke toan ban hang tai cong ty co phan vien thong fpttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắckế toán bán hàng tại công ty may 10hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ