0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phí sản phẩm 1000đ 758

Bài thuyết trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Chi phí và giá thành

Bài thuyết trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Chi phí và giá thành

Nội dung bài thuyết trình: khái quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích; phân tích giá thành; hạ giá thành sản phẩm; phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu; phân tích các khoản chi phí chủ yếu.
 • 28
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DA - GIẦY HÀ NỘI.

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DA - GIẦY HÀ NỘI.

Công tác tính giá thành của Công ty Da - Giầy Hà Nội là tơng đối phức tạp do phơng pháp, đối tợng tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành có nhiều chênh lệch. Công ty Da - Giầy Hà Nội sử dụng phơng pháp tập hợp chi phí theo từng phân xởng sản xuất và tập hợp chi phí cho từng tháng để đến cuối tháng kế toán báo cáo tình hình chi phí lên Công ty. Nhng khi tính giá thành lại tính giá thành theo từng đơn đặt hàng do đó phải phân bổ chi phí cho từng đơn hàng cụ thể. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp thì việc phân bổ chi phí không có khó khăn vì có thể tính trực tiếp đợc cho từng đơn hàng căn cứ vào giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho đơn hàng đó và căn cứ vào khối lợng sản phẩm của đơn hàng để tính đợc tiền lơng theo sản phẩm cho công nhân trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên đối với chi phí sản xuất chung thì không thể phân định rạch ròi khoản nào nằm trong chi phí sản xuất chung cuả đơn hàng do đó sẽ phải phân bổ theo một tiêu thức nhất định. Để tính đợc giá thành của từng đơn hàng kế toán phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đơn hàng theo qui mô, sản lợng của từng đơn hàng. Điều này giúp cho việc tính giá thành trở nên đơn giản hơn song không phản ánh đợc chính xác chi phí sản xuất chung của từng đơn hàng.
 • 32
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐT VÀ XD CÔNG TRÌNH 134

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐT VÀ XD CÔNG TRÌNH 134

_+ Chi phí tiêu thụ sản phẩm _ TRANG 13 - Chi phí trực tiếp cho việc tiêu thụ sản phẩm: đây là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm phát sinh trong quá trình chuy[r]
 • 37
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Chương 1: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất1.1.2 Giá thành sản phẩm, phân l
 • 87
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC HƯNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC HƯNG

Để từ đó có một số những nhận xét và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng Ngoài lời nói đ[r]
 • 46
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

T rong cơ chế thị trường các doanh nghiệp sản xuất đang ra sức cạnh tranh, ra sức tìm chỗ đứng vững trên thị trường bằng các sản phẩm và hàng hoá của mình. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, một trong những biện pháp được doanh nghiệp sử dụng đó là hạ giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá được chất lượng công tác quản lý doanh nghiệp- cùng với chi phí sản xuất đây là những chỉ tiêu được doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những biện pháp không thể không đề cập tới đó là kế toán, vì kế toán là công cụ quản lý sắc bén phục vụ cho công tác quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó em đ• chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu", sau khi đ• học lớp kế toán trưởng K9 do khoa kế toán trường ĐHKT Quốc Dân đào tạo .
 • 39
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

T rong cơ chế thị trường các doanh nghiệp sản xuất đang ra sức cạnh tranh, ra sức tìm chỗ đứng vững trên thị trường bằng các sản phẩm và hàng hoá của mình. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, một trong những biện pháp được doanh nghiệp sử dụng đó là hạ giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá được chất lượng công tác quản lý doanh nghiệp- cùng với chi phí sản xuất đây là những chỉ tiêu được doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những biện pháp không thể không đề cập tới đó là kế toán, vì kế toán là công cụ quản lý sắc bén phục vụ cho công tác quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó em đ• chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu", sau khi đ• học lớp kế toán trưởng K9 do khoa kế toán trường ĐHKT Quốc Dân đào tạo .
 • 23
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ_CHƯƠNG 6: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM PPT

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ_CHƯƠNG 6: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM PPT

Phương pháp chi phí trực tiếp Chi phí nền: biến phí sản xuất, biến phí lưu thông, biến phí quản lý.  Phần tiền cộng thêm: một phần để bù đắp định phí sản xuất, định phí bán hàng, định phí quản lý và một phần để đảm bảo cho mức lãi hợp lý theo nhu cầu hoàn vốn mong muốn.
 • 23
2 KE TOAN QUAN TRI PHAN LOAI CHI PHI

2 KE TOAN QUAN TRI PHAN LOAI CHI PHI

- Bao gồm những chi phí liên quan đến sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) hay chi phí hàng mua (giá mua và chi phí mua). - Thời kỳ phát sinh chi phí sản phẩm thường khác biệt với thời kỳ ghi nhận chi phí sản phẩm trên báo cáo kết quả kinh doanh. Sự khác biệt tùy thuộc quan hệ giữa Mức độ sản xuất – Mùức độ tiêu thụ.
 • 31
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY XD HÀ NAM

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY XD HÀ NAM

Cũng giống như một số doanh nghiệp Nhà nước khác, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thước đo trình độ công nghệ sản xuất và trình độ quản lý của doanh nghiệp xây lắp. Dưới góc đ
 • 55
VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Giá thành thực tế không chỉ bao gồm những chi phí trong định mức mà có thể bao gồm những chi phí thực tế phát sinh nh mất mát, hao hụt vật t, thiệt hại phá đi, làm lại,... Muốn đánh giá chính xác chất lợng hoạt động sản xuất thi công của tổ chức công tác xây dựng đòi hỏi chúng ta phải so sánh các loại giá thành trên với nhau nhng với điều kiện đảm bảo tính thống nhất về thời điểm và cách tính toán trong quá trình so sánh và sự so sánh này phải đợc thực hiện trên cùng một đối tợng xây dựng.
 • 40
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY XE ĐẠP XE MÁY ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY XE ĐẠP XE MÁY ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

Đối tợng tập hợp chi phí là phạm vi mà theo đó các chi phí đợc xác định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác mở sổ sách kế toán, từ các sổ chi tiết đến các sổ tổng hợp. Nó đảm bảo công tác hạch toán kế toán đợc thuận lợi. Trong các Doanh nghiệp công nghiệp đối tợng tập hợp chi phí có thể là từng phân xởng, giai đoạn công nghệ. Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí phải căn cứ vào nhiều chỉ tiêu khác nhau nh: Tính chất sản xuất và qui trình sản xuất sản phẩm (sản xuất giản đơn hay phức tạp, qui trình chế biến song song hay liên tục), loại hình sản xuất (đơn chiếc hay hàng loạt), đặc điểm tổ chức sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý của Doanh nghiệp...
 • 23
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY XE ĐẠP XE MÁY ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY XE ĐẠP XE MÁY ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

Đối tợng tập hợp chi phí là phạm vi mà theo đó các chi phí đợc xác định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác mở sổ sách kế toán, từ các sổ chi tiết đến các sổ tổng hợp. Nó đảm bảo công tác hạch toán kế toán đợc thuận lợi. Trong các Doanh nghiệp công nghiệp đối tợng tập hợp chi phí có thể là từng phân xởng, giai đoạn công nghệ. Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí phải căn cứ vào nhiều chỉ tiêu khác nhau nh: Tính chất sản xuất và qui trình sản xuất sản phẩm (sản xuất giản đơn hay phức tạp, qui trình chế biến song song hay liên tục), loại hình sản xuất (đơn chiếc hay hàng loạt), đặc điểm tổ chức sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý của Doanh nghiệp...
 • 23
Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

10.2.1. PH ƯƠ NG PHÁP T Ậ P H Ợ P CHI PHÍ S Ả N XU Ấ T (ti ế p theo) 20 • Phương pháp phân bổ gián tiếp được sử dụng để tách chi phí riêng cho từng đối tượng khi chi phí phát sinh có liên quan đến nhiều đối tượng. Vấn đề là lựa chọn tiêu thức phân bổ. Tiêu thức phân bổ phải là đại lượng xác định, đã biết và có quan hệ về mặt lượng với chi phí cần phân bổ.
 • 48
CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU

CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU

tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải phấn đấu để việc sản xuất kinh doanh từ tình trạng lỗ sang hoà vốn tiến tới có lãi và từ lãi ít tiến tới lãi nhiều. Ðiều mấu chốt là các nhà doanh nghiệp phải luôn tạo ra được nhiều lợi nhuận nhằm để tồn tại và phát triển; lợi nhuận có được chủ yếu thông qua kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Phân tích mối quan hệ giữa khối lượng tiêu thụ, chi phí và lợi nhuận cũng như việc phân tích hoà hoà vốn trong tiêu thụ là cơ sở cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch lợi nhuận cũng như để dự đoán biến động lợi nhuận ở các tình huống khác nhau trong tương lai.
 • 34
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC PHÚ HOÀ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC PHÚ HOÀ

+ PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI SẢN PHẨM CHI PHÍ TRỰC TIẾP: là những chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng loại sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi p[r]
 • 32
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP X 18

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP X 18

2.3.4.Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền. Để phục vụ công việc sản xuất kinh doanh, xí nghiệp X18 phải mua ngoài một số dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà điển hình là nước và điện. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất ở xí nghiệp còn phát sinh các chi phí khác bằng tiền như: chi phí bồi dưỡng công nhân viên ngoài giờ, chi phí mua chổi vệ sinh toàn doanh nghiệp, chi phí sửa chữa nhỏ… Những khoản này được chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền tạm ứng do bộ phận kế toán thanh toán vả quản lý.
 • 42
TÀI LIỆU BÀI 2 GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ. DOC

TÀI LIỆU BÀI 2 GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ. DOC

4.Chi phí bán hàng (đ) 220.000 300.000 380.000 5.Chi phí quản lý doanh nghiệp (đ) 120.000 120.000 120.000 6.Sản lượng sản xuất kinh doanh (sp) 800 1.200 1.600 Đơn giá bán qua các năm là 2.000đ/sp ; Năng lực sản xuất thấp nhất là 800 sp, cao nhất 1.600sp; Nếu năng lực sản xuất vượt quá mức giới hạn trên biến phí đơn vị tăng 20%, định phí tăng 50%
 • 31
bai tap va bai giai mon phan tich hoat dong kinh doanh

bai tap va bai giai mon phan tich hoat dong kinh doanh

Nội dung bài thuyết trình: khái quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích; phân tích giá thành; hạ giá thành sản phẩm; phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu; phân tích các khoản chi phí chủ yếu.
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Chi phí dụng cụ sản xuất là chi phí do việc sử dụng CCDC tại các phân xưởng như mô bin động cơ,kéo....có giá trị thấp và thời gian sử dụng ngắn không thỏa mãn điều kiện là TSCĐ Đối với những loại công cụ dụng cụ xuất dùng cho nhiều năm tài chính,kế tốn sẽ tiến hành điều chuyển và phân bổ chi phí thông qua TK242_Chi phí trả trước dài hạn bằng cách lên các phiếu kế tốn(đây là phiếu công ty tự lập để thuận tiện cho việc theo dõi)
 • 40
LỢI NHUẬN VÀ CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

LỢI NHUẬN VÀ CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT

Đối với lợi nhuận hoạt động kinh doanh , chủ yếu là lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm đ-ợc xác định theo công thức sau: Lợi nhuận Doanh Trị giá chi phí Chi phí hoạt động = thu - vốn - bán - qu[r]
 • 40
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

+ Chi phí thường xuyên + Chi phí tạm thời Muốn xác định chi phí sử dụng máy thi công được chính xác, kịp thời cho các đối tượng trước hết phải tổ chức tốt khâu hạch toán công việc hàng ngày của máy trên phiếu theo dõi hoạt động của máy thi công. Định kỳ, mỗi xe, máy được phát một nhật trình do công nhân điều khiển ghi rõ trên máy: đối tượng phục vụ, khối lượng hoàn thành, số ca lao động thực tế, số ca ngừng nghỉ và có chữ ký của cán bộ kỹ thuật. Cuối tháng, chuyển về phòng kế toán làm căn cứ để kiểm tra, phân tích chi phí sử dụng máy.
 • 28
LUẬN VĂN  ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 10 PPSX

LUẬN VĂN ĐAI HOC THAI NGUYÊN ̣ ̣ ́ TRƯƠNG ĐAI HOC KINH TÊ VA QUAN TRỊ KINH DOANH ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ HÀ THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOA ĐỐI VỚI KINH TẾ HÔ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 10 PPSX

III. Thu nhập / ngƣời / tháng (1.000đ) Thu nhập (Tổng thu - Tổng chi phí sản xuất) (1.000đ) ................................................ Bình quân 1 khẩu 1 năm (1.000đ) ................................................................................. IV. Thông tin về nhà ở của hộ Câu hỏi 1: Hộ Ông (bà) thực tế đang ở trong mấy ngôi nhà/ căn hộ? Có, số lượng.... Chưa Câu hỏi 2: Tổng diện tích sử dụng? m 2 Câu hỏi 3: Ngôi nhà Ông (bà) đang ở thuộc loại nào? + Nhà kiểu biệt thự + Nhà kiên cố khép kín + Nhà kiên cố không khép kín + Nhà bán kiên cố + Nhà tạm và khác Câu hỏi 4: Ông (bà) có sở hữu toàn bộ căn nhà không? Có Không Câu hỏi 5: Giá trị ngôi nhà? …………… triệu đồng
 • 11
BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM  HÀ NỘI

BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở TRUNG TÂM TM DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

_2.3 Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và các chi phí khác nhằm_ _tăng lợi nhuận của doanh nghiệp : _ TRANG 13 l-ợng thứ nữa là các chi phí tiền lơng, tiền công và cuối cùng là chi phí cố đ[r]
 • 39
KPI về Marketing

KPI về Marketing

KPI về Marketing được đo lường qua các chỉ số về chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu, mức độ biết đến sản phẩm được đo lường trước và sau quảng cáo, tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp), nhớ lại (nhớ không cần trợ giúp) những chi tiết trong thông điệp quảng cáo,...
 • 5
Red Hat Linux Networking , System Administration (P2) pot

Red Hat Linux Networking , System Administration (P2) pot

751 Formatting Query Output 754 Package Installation and Removal 755 Installing RPMs 756 Upgrading RPMs 757 Removing RPMs 758 Verifying RPMs 758 Building Packages Using Source RPMs 761 C[r]
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH CÔNG TY THÁI DƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH CÔNG TY THÁI DƯƠNG

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 2.1.1 Đ[r]
 • 38
Đáp án trắc nghiệm QT305 Phân tích hoạt động kinh doanh

Đáp án trắc nghiệm QT305 Phân tích hoạt động kinh doanh

Báo cáo tài chính tóm tắt về tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh: D) quá khứ và hướng dẫn về triển vọng trong tương laiBiến động của mức hạ giá thành thực tế và kế hoạch do ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm sản xuất? A) Phản ánh sự thay đổi do chủ quan cần phải phân tíchBiến phí là những chi phí biến đổi khi có sự thay đổi kết quả tiêu thụ, nhưng khi tính cho 1 đơn vị sản phẩm, thì biến phí: A) giữ nguyênCác nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu chi phí tính trên 1000 đ giá trị sản phẩm, hàng hoá? D) Cơ cấu sản phẩm, giá bán và giá thành đơn vị sản phẩmCác nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp? D) Số lượng sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ; Giá bán sản phẩm; Chất lượng sản phẩm; Kết cấu mặt hàng; Công tác tổ chức mạng lưới kinh doanhCác nhân tố ảnh hưởng tới mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành? D) Số lượng sản phẩm, giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm và cơ cấu sản lượng sản xuất. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động bình quân một công nhân trong doanh nghiệp? D) Số ngày làm việc thực tế bình quân một công nhân; độ dài ngày làm việc thực tế; năng suất lao động bình quân một giờCác nhân tố nào trong các nhân tố sau đây không ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp của doanh nghiệp? C) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệpCác nhân tố nào trong các nhân tố sau đây không ảnh hưởng tới lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? B) Thu nhập khácCác nhân tố thuộc về lao động ảnh hưởng tới kết quả sản xuất của doanh nghiệp? C) Số lượng công nhân sản xuất bình quân và năng suất lao động bình quân một công nhânCác nhân tố tỷ suất giảm giá trên doanh thu, hàng trả lại trên doanh thu, các khoản giảm trừ khác trên doanh thu có ảnh hưởng: B) ngược chiều với doanh thu thuầnCác yếu tố sản xuất đầu vào chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm: A) lao động, tài sản cố định và máy móc thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu sản xuấtCách thức tính toán đầy đủ các chi phí và lợi nhuận phát sinh cho 1 mặt hàng nào đó thuộc? B) Phân tích lợi nhuận cho từng thương vụChi phí bán hàng ảnh hưởng như thế nào tới chỉ tiêu lợi nhuận thuần hoạt động bán hàng của doanh nghiệp? A) Ảnh hưởng ngược chiềuChi phí dụng cụ sản xuất được coi là định phí: B) nếu căn cứ vào thời gian sử dụng 1 mẫu, khuôn sử dụng trong bao nhiêu tháng tới phải thay mà không cần quan tâm đến số lượng sản phẩm sản xuất raChi phí nào sau đây không phải chi phí quản lý doanh nghiệp? C) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếpChi phí sản xuất trên 1000đ giá trị sản phẩm hàng hóa càng lớn mang ý nghĩa nào dưới đây? B) Hiệu quả kinh doanh thấpChi phí sản xuất trên 1000đ giá trị sản phẩm hàng hóa càng lớn mang ý nghĩa nào dưới đây? A) Hiệu quả kinh doanh không thay đổi.Chi phí sản xuất trên 1000đ giá trị sản phẩm hàng hóa càng nhỏ mang ý nghĩa nào dưới đây? C) Hiệu quả kinh doanh càng caoChi phí vật liệu bao bì của chi phí bán hàng được gọi là định phí khi: B) không thay đổi theo lượng hàng hóa như vật liệu dùng cho bảo quản, hoặc dùng cho sửa chữa TSCĐ B) chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh hay là một hiện tượng kinh tế nào đó của doanh nghiệpChi phí vật liệu bao bì của chi phí bán hàng được gọi là định phí khi: B) không thay đổi theo lượng hàng hóa như vật liệu dùng cho bảo quản, hoặc dùng cho sửa chữa TSCĐChỉ tiêu kinh tế được hiểu là: B) chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh hay là một hiện tượng kinh tế nào đó của doanh nghiệpChỉ tiêu lợi nhuận gộp được đo bằng doanh thu trừ giá trị nào dưới đây? D) Giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bánChỉ tiêu nào sau đây được sử dụng để phân tích kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được? D) Mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thànhChỉ tiêu phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng có thể là: D) Bé hơn hoặc bằng 100%. Chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ phản ánh: C) khả năng tự tài trợ của doanh nghiệpCó thể tính toán doanh thu bằng: A) biến phí cộng với số dư đảm phí
 • 6
Phương pháp tính giá thực tế của tài sản hình thành từ sản xuất

Phương pháp tính giá thực tế của tài sản hình thành từ sản xuất

Cho biết chi phí sản xuất kinh doanh của một công ty trong một kỳ như sau: Chi phí nguyên vật liệu 100.000.000đ, trong đó sử dụng trực tiếp để sản xuất là 80%, phục vụ sản xuất là 10%, phục vụ bộ phận văn phòng 10%, chi phí nhân công trực tiếp là 59.500.000₫, chi phí sản xuất chung 65,000.000₫. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không đáng kể. cuối kỳ hoàn thành 500 sản phẩm. giá thành sản xuất đơn vị là:224.500.000 đ449.000 đ429.000 đ
 • 11
các chỉ số KPI về QUẢNG CÁO

các chỉ số KPI về QUẢNG CÁO

1. Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu:2. Mức độ biết đến sản phẩm: được đo lường trước và sau quảng cáo3. Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp)4. Đánh giá của khách hàng về các thông điệp quảng cáo (tính gây ấn tượng, khảnăng tạoniềm tin)1. Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu:2. Mức độ biết đến sản phẩm: được đo lường trước và sau quảng cáo3. Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp)4. Đánh giá của khách hàng về các thông điệp quảng cáo (tính gây ấn tượng, khảnăng tạoniềm tin)1. Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu:2. Mức độ biết đến sản phẩm: được đo lường trước và sau quảng cáo3. Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp)4. Đánh giá của khách hàng về các thông điệp quảng cáo (tính gây ấn tượng, khảnăng tạoniềm tin)1. Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu:2. Mức độ biết đến sản phẩm: được đo lường trước và sau quảng cáo3. Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp)4. Đánh giá của khách hàng về các thông điệp quảng cáo (tính gây ấn tượng, khảnăng tạoniềm tin)
 • 1
Đề cương ôn thi môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QT305 chương trình topica

Đề cương ôn thi môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QT305 chương trình topica

Đây là đề cương môn phân tích hoạt động kinh doanh QT305 chương trình topica vận dụng để làm bài tập về nhà 1, bài tập về nhà 2, và các bài luyện tập 1,2,3,4 để đạt điểm tối da. Mọi người sử dụng nhé Vì dụ: Các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu chi phí1000đồng, 1 triệu đồng, 1 tỷ đồng …giá trị sản lượng hàng hóa là:Đáp án: D) Giá bản đơn vị sản phẩm; cơ cấu sản lượng sản xuất và giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm.Vì: Ta có phương trình kinh tếF=∑QZ∑ QGTrong đó: F: chi phí1000đ,1trđ,1tỷđ …giá trị sản lượng hàng hóa Q: Số lượng sản phẩm sản xuất Z: Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm G: Giá bán sản xuất đơn vị sản phẩm
 • 5
BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯƠNG 4: CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯƠNG 4: CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

Nội dung bài thuyết trình: khái quát về chỉ tiêu, nội dung phân tích; phân tích giá thành; hạ giá thành sản phẩm; phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu; phân tích các khoản chi phí chủ yếu.
 • 28
TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM SỮA Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM SỮA Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY

2.2.Giá cả phải theo quy luật thị trường: Nhìn chung, dư luận khi đề cập đến chuyện sữa ngoại giá quá cao đều cho rằng cần phải có sự can thiệp từ phía Nhà nước giá mỗi loại sữa được quyết định tùy vào chất lượng và năng lực tiếp thị sản phẩm của mỗi công ty. Nếu họ định giá quá cao thì sẽ không ai mua sữa của họ và can thiệp từ phía Nhà nước chỉ là công cụ thuế, kiểm soát chất lượng và tạo sự cạnh tranh công bằng, chứ làm sao có thể bảo họ: Anh không được bán với giá đó!”.
 • 34
NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Về mặt tổ chức sản xuất, nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc thì từng sản phẩm, từng công việc sản xuất là một đối tợng tính giá thành; nếu tổ chức sản xuất hàng loạt thì từng loạt sản phẩm là đối tợng tính giá thành Quy trình công nghệ sản xuất cũng có ảnh hửơng đến việc xác định đối tợng tính giá thành.Nếu quá trình công nghệ đơn giản thì đối tợng tính giá thành chỉ có thể là sản phẩm đã hoàn thành ở cuối quy trình sản xuất. Nếu quy trình công nghệ phức tạp, kiểu liên tục thì đối tợng tính giá thành có thể là thành phẩm ở giai đoạn chế biến cuối cùng hoặc nửa thành phẩm hoàn thành ở từng giai đoạn sản xuất. Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song thì đối tợng tính giá thành có thể là sản phẩm đợc lắp ráp hoàn chỉnh cũng có thể là từng bộ phận, từng chi tiết sản phẩm.
 • 22
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 PPTX

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 PPTX

(f) Lập bút toán nhật ký phản ánh việc bán các công việc đã hoàn thành trong tháng. (g) Số dư trong tài khoản Tồn kho sản phẩm dở dang cuối tháng bằng bao nhiêu? Số dư đó bao gồm những thành phần nào? (h) Chi phí chung phân bổ thừa, hoặc thiếu trong tháng là bao nhiêu? Khoản này được phản ánh trong báo cáo tài chính như thế nào?
 • 6
Đề thi giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Xuân Trường – Nam Định

Đề thi giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Xuân Trường – Nam Định

Doanh nghiệp dự định tăng giá bán và họ ước tính rằng nếu tăng 2 (ngàn đồng) trong giá bán thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 6 sản phẩm.. Biết rằng chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 27 (ngàn đ[r]
 • 6
GIAI BAI TAP KT VI MO 5935 POTX

GIAI BAI TAP KT VI MO 5935 POTX

c/ Hệ số Lener : L=(P-MC)/P=(1060-880)/1060=0.17 => Quyền lực độc quyền của doanh nghiệp thấp d/ Nếu thị trường là cạnh tranh hoàn hảo thì MR=P =>Để tối đa hóa lợi nhuận <=> MC=P <=> 1240-2Q=6Q+340 =>Q=112.5 =>P=1015 e/ Nếu Chính Phủ đặt giá trần P=980 thì XN sẽ SX lượng sản phẩm Q=107 trong khi lượng cầu là Q=130 => lượng thiếu hụt =23
 • 24
CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

10 2. Giá thành sản phẩm 2.2 Giá thành toàn bộ - Khái niệm : Giá thành toàn bộ là tổng chi phí đã phát sinh để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một đơn vị hay một khối l-ợng sản phẩm nhất định
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ