0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán thuế GTGT

BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGTthuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

1.1. Lí do lựa chọn đề tàiThuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ những nước phát triển đến các nước đang phát triển. Là một công ty sản xuất thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam luôn đạt hiệu quả cao. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng các nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước của công ty được tốt hơn.Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình thực tập tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, được tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại công ty, đi sâu nghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể là thuế GTGT và thuế TNDN, kết hợp với những kiến thức đã học tại trường và được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Lê Thị Hoài Anh, em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam cho khóa luận tốt nghiệp của mình.1.2. Đối tượng nghiên cứuThực trạng công tác kế toán Thuế GTGT và Thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.1.3. Mục tiêu nghiên cứuTổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến hạch toán kế toán thuế GTGT và thuế TNDN.Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty
 • 28
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

1.1. Lịch sử hình thành thuế GTGT. Từ sau chiến tranh thế giới thứ II, Pháp tiến hành áp dụng thuế doanh thu nhằm động viên sự đóng góp của quần chúng vào nguồn thu ngân sách. Thời kì đầu, thuế chỉ thu ở giai đoạn cuối của quá trình lưu thông hàng hoá với thuế suất thấp, do đó, số thu rất thấp và khó quản lý. Sau đó, thuế doanh thu đã được điều chỉnh, đánh vào từng khâu của quá trình sản xuất. Tuy nhiên, cách này đã phát sinh nhược điểm là tính trùng lặp, đặc biệt khi quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua nhiều khâu. Và để khắc phục nhược điểm này, năm 1936, Pháp tiến hành cải tiến thuế doanh thu từ việc đánh thuế vào từng khâu sang đánh thuế 1 lần vào công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất. Việc này đã khắc phục được nhược điểm là đánh thuế trùng lập nhưng lại làm cho việc thu thuế bị chậm trễ so với trước đây vì chỉ khi hàng hoá đi vào lưu thông thì Nhà nước mới thu được thuế.
 • 32
Bài giảng kế toán thuế chương 2

Bài giảng kế toán thuế chương 2

2. Nộp thuế NK, thuế TTĐB bằng tiền mặt. 3. Nhận được thông báo của hải quan không phải nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu. 4. Xuất kho thành phẩm để đôỉ lấy nguyên vật liệu dùng vào hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, trị giá trao đổi chưa thuế GTGT là 230, giá thành sản xuất của số sản phẩm này là 180, nguyên vật liệu nhận về theo giá chưa thuế GTGTlà 150, cả hai mặt hàng này đều chịu thuế GTGT 10%. Phần chênh lệch hai bên đã đồng ý thanh toán cho nhau bằng tiền mặt,
 • 21
Bài giảng kế toán thuế chương 3

Bài giảng kế toán thuế chương 3

Yêu cầu: Tính thuế TTĐB, thuế GTGT doanh nghiệp A phải nộp?. Bài 8: Doanh nghiệp X là đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ nhập khẩu một TSCĐHH dùng vào SXKD chịu thuế GTGT, Tờ khai hải quan ghi, giá FOB. Osaka là 500tr, phí bảo hiểm là 25trđ, chi phí vận tải là 35 trđ do người bán chịu, thuế nhập khẩu 40%, thuế TTĐB 80%, thuế GTGT 10%. Toàn bộ tiền hàng chưa trả tiền người bán, phí bảo hiểm và chi phí vận tải đã trả bằng tiền gửi ngân hàng. DN đã nộp tất cả các khoản thuế trên bằng tiền mặt. Bảy ngày sau nhận được Giấy Báo Có của ngân hàng được cơ quan hải quan cho hoàn lại thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP.

 Tổng hợp và xử lý nhanh thông tin về tình hình công nợ. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cũng là một yêu cầu quan trọng đối với đơn vị. Cuối mỗi quý, doanh nghiệp phải lập báo cáo phản ánh tình hình thanh toán với Nhà nớc, tập trung là các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp Nhà nớc nh thuế GTGT, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp... Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc phải cung cấp một lợng thông tin tơng đối đầy đủ về tình hình thực hiện các khoản thanh toán của doanh nghiệp với Nhà nớc. Nội dung của báo cáo này phải chi tiết các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ, tình hình phát sinh và những biến động của các khoản thuế phải nộp trong kỳ, số còn phải nộp cuối kỳ. Có nh vậy doanh nghiệp mới xác định rõ số thuế còn nợ ngân sách mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải nộp.
 • 38
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIÊC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIÊC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

5. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Khi sản phẩm hàng hóa được xác định là tiêu thụ, kế toán phản ánh bút toán ghi nhận doanh thu cùng bút toán giá vốn hàng bán. Đối với doanh nghiệp hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu là giá bán có bao gồm cả thuế, còn với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là giá bán không thuế.
 • 44
OPEN?ID=1QPQP6H5GLEQA1MHVZGPSVBHDSZIVC_AI

OPEN?ID=1QPQP6H5GLEQA1MHVZGPSVBHDSZIVC_AI

Lập chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và các báo cáo thuế (tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp) trên cơ sở tuân thủ pháp l[r]
 • 14
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾKẾ TOÁN THUẾ

HỌC PHẦNTHUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾMục tiêu của học phầnGiải thích được bản chất và các nội dung cơ bản của các sắc thuế.Giải thích được bản chất của kế toán thuế. Làm rõ sự khác biệt giữakế toán tài chính và kế toán thuếTính toán được các sắc thuế trong doanh nghiệp. Tính toán các sắcthuế liên quan chủ yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nhưthuế GTGT, thuế xuất, nhập khẩu, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế TNCN.Thực hiện định khoản kế toán các sắc thuế trong doanh nghiệpRèn luyện tính tự giác và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghềnghiệp kế toánNỘI DUNG HỌC PHẦNCHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ VÀ KT THUẾCHƯƠNG 2: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ NHÀ ĐẤT,TIỀN THUÊ ĐẤT, CÁC LOẠI THUẾ KHÁC VÀ PHÍ, LỆ PHÍCHƯƠNG 7: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNhttp:khoaketoan.uneti.edu.vndecuongchitiethocphannganhdaotaoketoana251.htmlTÀI LIỆUTài liệu tham khảo:Luật thuế, thông tư,nghị định hướng dẫn thuế, chuẩn mực kế toán, thông tư200TTBTC PGS.TS. Trần Mạnh Dũng, TS. Hà Thị Thuý Vân, TS. Vũ Thị Kim Anh, Thuếvà kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà xuất bản Tài chính, 2017 TS. Phạm Đức Cường, Thuế và kế toán thuế Việt Nam, Nhà xuất bản Tàichính, 2016TÀI LIỆU NGHIÊN CỨUHỌC PHẦN THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾTài liệu học tập môn Thuế và kế toánthuế (xem trên thư viện số của trường)Hệ thống bài tập, câu hỏitrắcnghiệm, bài tập tình huốngCHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG VỀ THUẾ VÀ KT THUẾThS. Vũ Thị Thanh TâmTrường Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệpMục tiêu học tập1• Nắm được khái niệm và đặc điểm củathuế; các yêu cầu của chính sách thuếđối với kế toán tài chính;2• Nắm vững phạm vi và chức năng củakế toán thuế; các nguyên tắc kế toán cơbản đảm bảo xác định nghĩa vụ thuế;3• Nắm được các tài liệu kế toán để xácđịnh và kiểm tra nghĩa vụ thuếSau khi học xong chương này, sinh viên có thể:HƯỚNG DẪN HỌC TẬPĐể hoàn thành tốt bài học này, sinh viên cần thực hiện cácnhiệm vụ sau:• Đọc trước tài liệu học tập, Chương 1 – Những vấn đề chung về thuếvà kế toán thuế• Theo dõi bài giảng, hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm của GVtrên LMS• Làm BT và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm• Hoàn thành các bài tập cuối bài, cuối chương• Nếu có nội dung chưa hiểu, SV liên hệ với GV qua địa chỉ email:vtttamuneti.edu.vnTÌNH HUỐNG DẪN NHẬP BÀI• BỐI CẢNH:– Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thutừ nội bộ nền kinh tế quốc dân.Tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhànước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hìnhthức thu khác như: vay mượn, viện trợ nước ngoài, bán tài nguyênquốc gia, thu khác.... Ở Việt Nam, Thuế thực sự trở thành nguồn thuchủ yếu của Ngân sách Nhà nước từ năm 1990. Điều này được thểhiện qua tỷ trọng số thuế trong tổng thu ngân sách.– Doanh nghiệp muốn phát triển, cũng cần quản lý tốt nghĩa vụ củadoanh nghiệp với nhà nước đã thực hiện đúng chưa? Có đảm bảo nộpđúng và đủ cho nhà nước? Để làm được điều này, doanh nghiệp cầnsử dụng công cụ kế toánBài học hôm nay sẽ giải quyết tình huống này cho doanh nghiệp• ĐẶT CÂU HỎI– 1 . Thuế là gì?– 2. Kế toán thuế là gì?CẤU TRÚC CHƯƠNG 11.11.21.31.4Thuế và vai trò của thuế trongnền kinh tếCác yếu tố cấu thành nên mộtsắc thuếPhân loại thuếKế toán tài chính phục vụquản lý thuế101.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế1.1.1. Sự ra đời và tính tất yếu khách quan của thuếThuế là một hình thức động viên bắt buộccủa Nhà nước theo luật định thuộc phạm trùphân phối, nhằm tập trung một bộ phận thu nhậpcủa các thể nhân và pháp nhân vào Ngân sáchnhà nước, để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu củaNhà nước và phục vụ cho lợi ích công cộng.111.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế1.1.1. Sự ra đời và tính tất yếu khách quan của thuếĐặc điểm cơ bản của thuế:✓ Thuế là một khoản thu của Ngân sách NN mangtính bắt buộc✓ Thuế là khoản thu của NSNN mang tính chấtkhông hoàn trả trực tiếp✓ Thuế là một hình thức phân phối của cải xã hộichứa đựng các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội121.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế trongnền kinh tếKhái niệm thuế:Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từcác thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước theomức độ và thời hạn được pháp luật quy địnhnhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội.131.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tếA1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế trongnền kinh tếĐặc điểm của thuế:Thuế có tính bắt buộcThuế có tính không hoàn trả trực tiếpThuế có tính pháp lý cao,14Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu củangân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sựtăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong phân phối và sự ổnđịnh xã hội. Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước: Mỗi một loại thuếmà nhà nước ban hành đều nhằm vào mục đích là tạo nguồn thucho ngân sách nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường vai trò nàycủa thuế càng nổi bật bởi thuế là nguồn thu chủ yếu của ngânsách nhà nước1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế trongnền kinh tếVai trò của thuế trong nền kinh tế:1.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế15 Vai trò kích thích tăng trưởng kinh tế: là vai trò khôngkém phần quan trọng bởi vì chính sách thuế ảnh hưởng trực tiếpđến thu nhập, giá cả, quan hệ cung cầu, cơ cấu đầu tư và đến sựphát triển hoặc suy thoái của một nền kinh tế. Vai trò điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội:Trong nền kinh tế thị trường, nếu không có sự can thiệp của nhànước, để thị trường tự điều chỉnh thì sự phân phối của cải và thunhập sẽ mang tính tập trung rất cao tạo ra hai cực đối lập nhau:một thiểu số người sẽ giàu có lên nhanh chóng, còn cuộc sốngcủa đại bộ phận dân chúng ở mức thu nhập thấp.1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế trongnền kinh tếVai trò của thuế trong nền kinh tế:1.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tếCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 1: Thuế là?a. Một khoản đóng góp bắt buộc từ các pháp nhân và thể nhânb. Một khoản đóng góp tự nguyện từ các pháp nhân và thể nhânc. Một khoản đóng góp bắt buộc từ các pháp nhând. Tất cả các đáp án trên đều saiCâu 2: Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trườnga. Thuế là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho ngân sáchb. Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tếc. Cả a và b đều đúngd. Thuế là biện pháp tài chính mang tính bắt buộc và tính pháp lýCâu 3: Vì sao nói thuế tồn tại và phát triển là một tất yếu kháchquan?a. Thuế được Nhà nước sử dụng như một công cụ kinh tế quantrọng.b. Thuế là hình thức động viên cổ xưa nhất của tài chính nhànước.c. Thuế là phạm trù kinh tế xuất hiện và tồn tại cùng với sự hìnhthành và phát triển của Nhà nước.d. Thuế là một công cụ để động viên một phần thu nhập củangười dân.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMĐáp án: 1a, 2c, 3c18Là những pháp nhân và cá nhân có đối tượng tính thuế,không hẳn chỉ là các đơn vị kinh doanh là người nộp thuế mà bấtkỳ tổ chức hay cá nhân nào có đối tượng tính thuế đều thuộc diệnnộp thuế.Người nộp thuế là người đem tiền thuế nộp cho Nhà nướcNgười chịu thuế là người có thu nhập bị thuế điều tiết.1.2.1 Đối tượng nộp thuế (người nộp thuế):1.2. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế19Là những căn cứ để xác định số tiền thuế phải nộp. Nóicách khác đối tượng tính thuế là cơ sở tính thuế được thể hiệndưới dạng tiền tệ. Mỗi sắc thuế đều được xây dựng dựa trênmột đối tượng xác định cụ thể. Không thể một loại thuế vừa tínhtrên đối tượng này, vừa tính trên đối tượng khác và có ba đốitượng chính để tính thuế như sau: Giá trị hàng hóa, dịch vụ được tạo ra bởi hoạt động kinh tế; Giá trị tài sản; Thu nhập của doanh nghiệp hoặc cá nhân.1.2.2 Đối tượng tính thuế:1.2. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế20Trong một Luật thuế, thuế suất là linh hồn của sắc thuế, thểhiện nhu cầu cần tập trung nguồn tài chính và biểu hiện chínhsách kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ phát triểnkinh tế. Đồng thời, đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của ngườinộp thuế.1.2.3 Thuế suất, biểu thuế:1.2. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế21Thuế suất có hai loại cơ bản: Thuế suất tuyệt đối và thuếsuất tương đối (tỷ lệ).Thuế suất tuyệt đối: Là mức thuế tính bằng số tuyệt đốicho đối tượng tính thuế (VD: thuế Môn bài).Thuế suất tương đối (tỷ lệ): Là mức thuế được tính bằng tỷlệ phần trăm quy định cho mỗi đối tượng tính thuế nên rất linhhoạt và phù hợp với nền kinh tế có nhiều biến động. (VD: thuếsuất tỷ lệ 5%,10%, ...)1.2.3 Thuế suất, biểu thuế:1.2. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế22Chế độ miễn giảm thuế thường được áp dụngtrong các trường hợp dưới đây: Có thể miễn giảm trong thời gian đầu mới thành lập; Theo vùng, miền khó khăn; Theo ngành nghề ưu đãi,...1.2.4 Chế độ giảm thuế, miễn thuế1.2. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế231.2.5 Thời hạn thu, thủ tục nộp thuế và các chế tàiliên quan1.2. Các yếu tố cấu thành nên một sắcVề kê khai thuế phải tuân thủ theo mẫu quy định hiện hànhvà theo định kỳ quy định tháng hoặc quý hoặc năm. Thời hạn cácđối tượng nộp thuế phải nộp các tờ kê khai thuế đối với từng sắcthuế cụ thể cũng được quy định về mẫu biểu và thời hạn nôp cụthể (chậm nhất là ngày nào), trong mỗi sắc thuế cũng được quiđịnh cụ thể về chế tài xử lý vi phạm nghĩa vụ thuế.Về nộp thuế cũng được quy định nộp ở đâu (nơi mà cơquan thuế chỉ định); nộp bằng gì; thời hạn nộp thuế và các quyđịnh về xử lý vi phạm về chậm nộp.Câu 4: Tại sao nói “Thuế góp phần thực hiện công bằng xãhội, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và tầng lớp dâncư”?a. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.b. Thuế là một khoản thu không hoàn trả cho người nộpthuế.c. Thuế là một khoản thu vào các thể nhân, pháp nhân cóthu nhập do lao động, do hoạt động sản xuất kinh doanh…tạo ra.d.Thuế là một khoản bao giờ cũng chứa đựng yếu tố thựcvề kinh tế xã hộiĐáp án: 4cCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM251.3.1 Phân loại theo đối tượng đánh thuế1.3. Phân loại thuếPhân loại theo đối tượng đánh thuế có: Thuế tài sản, thuế đánhvào thu nhập và thuế tiêu dùng+ Thuế tài sản: Là sắc thuế đánh vào bản thân tài sản chứ không đánhvào phần thu nhập phát sinh từ tài sản đó ví dụ như thuế nhà đất..+ Thuế đánh vào thu nhập: Là sắc thuế chỉ thực hiện đối với những đốitượng có giá trị thặng dư phát sinh từ tài sản của họ như thuế TNDN,TNCN+ Thuếtiêu dùng: Là loại thuế gián thu như thuế GTGT thuế tiêu thụ đặcbiệt261.3.2 Phân loại theo tính chất chuyển dịch tiền thuế1.3. Phân loại thuế Thuế gián thu: bao gồm các loại thuế như thuế xuấtnhập khẩu, thuế gắn với sản xuất và bán hàng hóa. Gọi chung làthuế gián thu vì người gánh chịu thuế là khách hàng, nhưngngười nộp thuế lại là người bán hàng, nhà nhập khẩu. Nói khácđi, đã có sự chuyển dịch nghĩa vụ thuế từ khách hàng sang ngườikinh doanh.Thuế gián thu có ưu điểm thường hạn chế sự phản ứngthuế từ người gánh chịu thuế nhưng lại không tạo ra sự bìnhđẳng về điều tiết thu nhập của những đối tượng có thu nhậpchênh lệch.271.3.2 Phân loại theo tính chất chuyển dịch tiền thuế1.3. Phân loại thuế Thuế trực thu: bao gồm các loại thuế như thuế thu nhập, thuếđánh vào tài sản, thuế đánh vào đối tượng thường trú… Thuế được gọilà thuế trực thu vì người có nghĩa vụ nộp thuế thường là người gánhchịu thuế, hay nói cách khác người nộp thuế không thể chuyển nghĩa vụthuế sang cho các đối tượng khác.Thuế trực thu có ưu điểm đảm bảo sự công bằng trong việc điềutiết thu nhập thặng dư của người nộp thuế nhưng thường gây ra sựphản ứng về thuế của người nộp thuế do không có sự chuyển dịch vềthuế và có một sự đảm bảo chắc chắn rằng phải thực hiện một nghĩa vụnộp tiền.Câu 5: Thuế gián thu là thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho ai?a. Cho sản phẩm hàng hóa tiêu thụ của bản thân doanh nghiệp.b. Cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu.c. Cho người nhận gia công.d. Cho người tiêu dùngCâu 6: Loại thuế nào sau đây KHÔNG phải là thuế trực thu?a. Thuế giá trị gia tăng.b. Thuế thu nhập cá nhân.c. Thuế chuyển quyền sử dụng đất.d. Thuế thu nhập doanh nghiệp.Câu 7: Dựa vào tiêu thức nào dưới đây để phân loại thuế thành thuế trựcthu và thuế gián thu?a. Theo đối tượng chịu thuế.b. Theo khả năng chuyển dịch gánh nặng thuế.c. Theo khả năng nộp thuế.d. Theo phương thức đánh thuếĐáp án: 5d, 6a, 7bCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuếNộiDungPhạm vi và chức năng kế toán thuế thuộc kế toántài chínhĐơn vị kế toán thực hiện kế toán thuế.Kế toán tài chính cung cấp các căn cứ xác định nghĩavụ nộp thuế doanh nghiệpCác nguyên tắc kế toán cơ bản bảo đảm xác địnhtrung thực, khách quan nghĩa vụ nộp các loại thuếCác tài liệu kế toán cung cấp số liệu cho công việc xácđịnh và kiểm tra nghĩa vụ thuế1.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuế1.4.1.Phạm vi và chức năng kế toán thuế thuộc kế toán tài chínhThôngtincủaKTTC1.DoanhnghiệpThuếNgânhàngChủ đầutưKế toán thuế là một bộphận trong phòng kế toánvới nhiệm vụ lập hồ sơ báocáo theo quy định của cácluật thuế mà đơn vị có tráchnhiệm phải nộp loại thuếđó.Kế toán thuế là quá trìnhthu thập, xử lý các thôngtin về tình hình hoạt độngSXKD của đơn vị để lậpcác báo cáo thuế theo quyđịnh của pháp luật.1.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuế1.4.1.Phạm vi và chức năng kế toán thuế thuộc kế toán tài chính? Phân biệt Kế toán tài chính và kế toán thuế?1.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuế1.4.2. Đơn vị kế toán thực hiện kế toán thuếĐiều 2 Khoản 1 c Luật kế toán Việt Nam quy định: Đơnvị kế toán là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đượcthành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.Đơn vị kế toán được hiểu là một tổ chức độc lập kể cả đốivới chủ sở hữu và tổ chức này thực hiện một quy trình kế toánkhép kín từ khâu lập chứng từ đến khâu ghi sổ và lập báo cáo tàichính (các doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân).1.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuế1.4.3. KTTC cung cấp những căn cứ xác địnhNghĩa vụ thuếThông tin kế toán là cơ sở để các cơ quan chức năng củaNhà nước kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế củadoanh nghiệp. Cơ quan thuế căn cứ vào tờ khai thuế, hồ sơ quyếttoán thuế của doanh nghiệp để kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ,hợp pháp, kiểm tra việc tính toán số liệu trên báo cáo.341.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuếNguyên tắc giá gốcNguyên tắc hoạt động liên tục Nguyên tắc thận trọngNguyên tắc cơ sở dồn tíchNguyên tắc phù hợpNguyên tắc trọng yếuNguyên tắc nhất quánYêu cầu khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểuvà có thể so sánh được1.4.4.Các nguyên tắc kế toán cơ bản bảo đảm xác địnhtrung thực, khách quan nghĩa vụ nộp các loại thuế351.4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuếChứng từ kế toánPhương pháp tính giáTài khoản và hệ thống tài khoảnSổ kế toánBáo cáo tài chínhCác tài liệu kế toán cung cấp số liệu cho việc xác địnhvà kiểm tra nghĩa vụ thuếCâu 8: Tài liệu kế toán nào là căn cứ quan trọng hàng đầu choviệc xác định và kiểm tra nghĩa vụ thuếa. Chứng từ kế toánb. Sổ kế toánc. Tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toánd. Báo cáo tài chínhCâu 9: Công việc của kế toán thuế là:a. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh cácnghiệp vụ liên quan đến thuếb. Xác định đúng các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nướcc. Lập các báo cáo và theo dõi các khoản thuế phải nộp Nhànướcd. Kiểm tra, xác định, theo dõi, lập kế hoạch, báo cáo theo quiđịnh về các loại thuế phải nộp ngân sách Nhà nước và trực tiếplàm việc với cơ quan thuế theo quy định về quản lý thuếCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 10: Các báo cáo tài chính chịu sự chi phốichặt chẽ của các luật thuế, biểu hiện cụ thể:a. Bảng cân đối kế toánb. Báo cáo kết quả kinh doanhc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệd. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quảkinh doanhĐáp án: 8a,9d,10dCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM38BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1. Có các giao dịch tại công ty TNHH thương mại Hà nội như sau:1. Ngày 3112N công ty có xuất bán 1 lô hàng giá vốn trị giá 500.000.000đ, giábán chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 550.000.000đ, tiền hàng chưa thanhtoán.2. Ngày 51N+1 người mua trả lại 50% giá trị hàng hóa mua ngày 3112N dochất lượng kém và thanh toán tiền hàng, công ty đã đồng ý và nhập kho sốhàng bị trả lại.3. Ngày 101N+1 kế toán công ty TNHH thương mại Hà nội làm tờ khai thuếGTGT cho kỳ kế toán tháng 12N đã không kê khai doanh thu và tiền thuếGTGT của 50% giá trị hàng hóa bán ra ngày 3112N do chất lượng kém bị trảlại vào ngày 51N+1.Yêu cầu: Theo quan điểm của bạn kế toán công ty TNHH thương mại Hà nộikê khai thuế GTGT cho kỳ kế toán tháng 12N đúng hay sai và giải thích.TỔNG KẾT BÀI1. Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và phápnhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luậtquy định nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội.2. Các yếu tố cấu thành nên 1 sắc thuế Đối tượng nộp thuế; Đối tượng tính thuế; Thuế suất, biểu thuế; Chế độ giảm thuế, miễn thuế; Thời hạn thu, thủ tục nộp và các chế tài liên quan.3. Phân loại thuế theo tính chat chuyển dịch tiền thuế chia thànhthuế trực thu và thuế gián thu4. Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuế gồm: Phạm vi và chứcnăng kế toán thuế; đơn vị kế toán thực hiện kế toán thuế; kế toántài chính cung cấp các căn cứ xác định nghĩa vụ thuế; các nguyêntắc kế toán cơ bản đảm bảo xác định trung thực, khách quannghĩa vụ nộp các loại thuế.CHUẨN BỊ BÀI SAU Đọc và nghiên cứu tài liệu chương 2: Thuế và kế toánthuế GTGT Làm các bài tập 2,3,4 trong hệ thống câu hỏi và bài tậpchương 1 Làm câu hỏi thảo luận và câu hỏi trắc nghiệm trong hệthống câu hỏi và bài tập chương 1CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
 • 41
KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với Nhà nước. Đặc biệt là với thuế GTGT, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế
 • 30
TẬP BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ

TẬP BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ

Nội dung cuốn sách gồm 7 chƣơng trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNCN…., sinh viên có t[r]
 • 166
Bài 9: Kế toán thuế MISA pptx

Bài 9: Kế toán thuế MISA pptx

đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế và không chịu thuế. • Số thuế GTGT được cộng vào giá trị vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối
 • 30
Thủ tục quy trình được thiết lập, thực hiện và duy trì trong công việc khai báo Thuế

Thủ tục quy trình được thiết lập, thực hiện và duy trì trong công việc khai báo Thuế

1.theo định kỳ cuối tháng, kế toán thanh toán chuyển các hợp đồng kinh tế, các khoản thu mặt bằng, khai thác sân bóng, sân tennis, căn tin, bãi đậu xe, phòng photo… cho kế toán thuế.2.Theo định kỳ cuối tháng trung tâm phát triển nguồn nhân lực, trung tâm ngoại ngữ và tin học chuyển bảng lương và bảng khấu trừ thuế TNCN của giáo viên dạy ngoại khoá cho phòng kế toán.3.Theo định kỳ vào cuối tháng cuối của quý, kế toán thanh toán chuyển các khoản thu học phí ngoại ngữ, thu học phí nghề của trung tâm ngoại ngữ tin học và trung tâm phát triển nguồn nhân lực cho kế toán thuế . 4.Căn cứ vào bảng lương và bảng khấu trừ thuế TNCN của giáo viên thỉnh giảng.5.Theo định kỳ cuối tháng phòng đào tạo chuyển biên lai thu học phí của học sinh THCN, CĐ cho phòng kế toán 6.Theo định kỳ cuối tháng trung tâm phát triển nguồn nhân lực chuyển biên lai thu học phí của học sinh THCN, thu học phí dài hạn cho phòng kế toán.7.Kế toán thuế kiểm tra xem xét tính hợp lý, chính xác, hợp lệ của các chứng từ này:a.Nếu phù hợp với yêu cầu thì tiến hành tổng hợp các nguồn thu và khai báo thuế theo quy định.b.Nếu không phù hợp thì chuyển trả lại cho các phòng khoa hoặc cá nhân liên quan để chỉnh sửa cho phù hợp, đúng mẫu và đúng quy định.8.Sau khi chỉnh sửa và hoàn tất các thủ tục khai báo thuế TNCN, thuế GTGT, Thuế TNDN, khai báo biên lai thu học phí, chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Kế toán chuyển đến Hiệu trưởng ký duyệt và tiến hành nộp báo cáo tại cơ quan thuế theo quy định.9.Kế toán thuế chuyển các báo cáo thuế đã được cơ quan thuế ghi nhận cho kế toán thanh toán để tiến hành các thủ tục nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
 • 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải phù hợp Định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2001-2010 của đất nước: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Đồng thời, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng của xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ". Kế toán thuế TNDN không những là một nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với NSNN. Do đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay với hơn 230.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam, trình độ công nghệ thấp, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Để tiếp tục tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững yêu cầu phải hoàn thiện kế toán thuế TNDN. Việc hoàn thiện này sẽ giúp ngành thuế giảm bớt chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm đối với NSNN;
 • 31
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam
 • 60
KẾ TOÁN THUẾ

KẾ TOÁN THUẾ

Kế toán thuế.pdf
 • 169
KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Thuế xuất nhập khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế đất nước, bảo hộ và khuyến khích sản xuất trong nước phát triển, đóng góp số thu cho ngân sách.Thuế quan là thuế chính phủ đánh vào hàng hóa chuyên chở qua biên giới quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan. Thuế quan gồm thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu( thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu). Thuế xuất khẩu là một công cụ mà các nước phát triển, hay sử dụng để đánh vào một số mặt hàng nhằm tăng lợi ích quốc gia. Mục đích của áp dụng thuế xuất nhập khẩu nhằm:
 • 25
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán - nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán - nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Đề tài được thực hiện với mục tiêu cụ thể như sau: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán - Nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế TNDN tại Việt Nam. Xây dựng mô hình và thang đo nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định kế toán và áp dụng Chuẩn mực kế toán. Nghiên cứu Chuẩn mực kế toán thuế TNDN tại Việt Nam. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • 21
vấn đề về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

vấn đề về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

vấn đề về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng
 • 24
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH VỤ HOA SƠN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DỊCH VỤ HOA SƠN

* Về các phơng thức thanh toán:...................................................................8 LờI NóI ĐầU Trong nền kinh tế thị trờng, hiệu quả kinh doanh đợc xem là vấn đề tồn tại hay không tồn tại của một doanh nghiệp. Do đó mà các nhà quản lý doanh nghiệp luôn hớng doanh nghiệp mình tới những hớng phát triển phù hợp nhất và có lợi nhuận cao nhất, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Sự nhgiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nớc, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý nền klinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cùng với xu thế quốc tế hoá nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã dần khẳng định và hoà mình hội nhập với nền kinh tê thế giới. Việc gia nhập tổ chức thơng mại thế giới WTO đã tạo ra không ít cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.
 • 43
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁNTHUẾ Ở VIỆT NAM

Luận án tìm hiểu và đánh giá sự phát triển của mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam trên phương diện lý thuyết. Tìm hiểu và đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế trong thực tiễn, nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế từ đó đề xuất hàm ý chính sách.
 • 27
chuyen de ktthue bcthue

chuyen de ktthue bcthue

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾTAX AND TAX REPORT ACCOUNTING TOPIC1.Tên học phần: •Chuyên đề kế toán thuế và báo cáo thuế (Tax and tax report accounting topic)2.Số đơn vị học trình: 2 ĐVHT (Lý thuyết: 15 tiết, Bài tập và kiểm tra giữa kỳ : 15 tiết)3.Trình độ : •Dành cho sinh viên Đại học ngành Kế toán doanh nghiệp liên thông từ Cao đẳng. 4.Phân bổ thời gian: 15 tiết lên lớp lý thuyết; 15 tiết lên lớp bài tập và kiểm tra giữa kỳ.5.Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn thành môn kế toán tài chính và chuyên đề báo cáo tài chính.6.Mục tiêu của học phần: Chương trình này hướng đến mục tiêu trang bị các kiến thức và kỹ năng thực hiện các thủ tục về thuế và kế toán thuế. Các kiến thức, kỹ năng kê khai và những kinh nghiệm liên quan đến kế toán thuế và kê khai thuế và vận dụng vào thực tế doanh nghiệp. Sau khi học xong sinh viên có thể đảm nhiệm phần hành kế toán thuế tại doanh nghiệp7.Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần sẽ giới thiệu và hướng dẫn sinh viên thực hành làm bài tập về kê khai thuế và kế toán thuế tại doanh nghiệp. 8.Nhiệm vụ của sinh viên: Để hoàn thành học phần, sinh viên phải tham gia học tập trên lớp, làm đầy đủ các bài tập của học phần, hoàn thành kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc môn học.9.Tài liệu học tập:1.Giáo trình kế toán thuế của tập thể tác giả Học viện tài chính, Đại Học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại Học Nha Trang, Đại Học Đà Nẵng.2.Tài liệu tham khảo:a.Kế toán tài chính thuế – Bộ tài chính.b.Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.c.Các chuẩn mực kế toán.d.Website của Bộ Tài chính.e.Các văn bản về luật hiện hành.
 • 2
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁNTHUẾ Ở VIỆT NAM

Luận án tìm hiểu và đánh giá sự phát triển của mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam trên phương diện lý thuyết. Tìm hiểu và đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế trong thực tiễn, nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế từ đó đề xuất hàm ý chính sách.
 • 27
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁNTHUẾ Ở VIỆT NAM

Luận án tìm hiểu và đánh giá sự phát triển của mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam trên phương diện lý thuyết. Tìm hiểu và đánh giá mối liên hệ giữa kế toán và thuế trong thực tiễn, nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế từ đó đề xuất hàm ý chính sách.
 • 27
Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam

Thuế thu nhập Doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập Doanh nghiệp ở Việt Nam

-Các nghiệp vụ và sự kiện của kì hiện tại đựoc ghi nhận trong báo cáo tài chính của DN Rõ ràng trong việc hạch toán một tài sản hoặc một công nợ mà DN báo cáo dự tính sẽ thu hồi lại hay thanh toán giá trị ghi sổ của tài sản hay công nợ đó. Nếu việc thu hồi đó làm cho việc chi trả thuế trong tương lai lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) so với số thực phải có nếu như sự thu hồi này không có ảnh hưởng đến thuế. Chuẩn mực này đòi hỏi một DN tính toán công nợ thuế hoãn lại với một số ngoại tệ giới hạn. Chuẩn mực này yêu cầu một DN hạch toán các ảnh hưởng về thuế của các nghiệp vẹ và sự kiện khác theo cùng cách hạch toán cho chính các nghiệp vụ và các sự kiện đó. Vì vậy, những sự kiện và nghiệp vụ khác ghi nhận trong báo cáo thu nhập, tất cả các ảnh hưởng của thuế có liên quan cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn cổ phần. Tương tự, việc hạch toán tài sản, công nợ thuế hoãn lại trong sáp nhận kinh doanh ảnh hưởng lớn tới giá trị, uy tín thương mại âm phát sinh từ việc sáp nhập kinh doanh đó.
 • 60
PHÂN TÍCH, TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA THUẾ VÀ KẾ TOÁN NHẰM ĐỀ RA CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ XỬ LÝ, GHI NHẬN, TRÌNH BÀY VIỆC CHÊNH LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ CỦA KẾ TOÁN

PHÂN TÍCH, TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA THUẾKẾ TOÁN NHẰM ĐỀ RA CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ XỬ LÝ, GHI NHẬN, TRÌNH BÀY VIỆC CHÊNH LỆCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ CỦA KẾ TOÁN

Phân tích, tìm hiểu mối quan hệ giữa thuế và kế toán nhằm đề ra các biện pháp để xử lý, ghi nhận, trình bày việc chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở của kế toán
 • 55
100 BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ CÓ LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

100 BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ CÓ LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án
 • 23
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - THẢO LUẬN KẾ TOÁN THUẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

THUẾKẾ TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN, THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - THẢO LUẬN KẾ TOÁN THUẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Thuế và Kế toán Thuế tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường - Thảo luận kế toán thuế - Đại học Thương Mại. 1.1.1.Khái niệm: Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu tài nguyên này thuộc đối tượng chịu thuế). Theo đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi khai thác tài nguyên thiên nhiên thì có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định.
 • 28
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ: CHƯƠNG 1 – TS. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN THUẾ: CHƯƠNG 1 – TS. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Kế toán thuế được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán các khoản thuế khác (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp); kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.
 • 10
TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

TIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPTIỂU LUẬN KẾ TOÁN QUỐC TẾ : THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 38
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 7 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 7 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh.
 • 9
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG HẢI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG HẢI VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)
 • 173
Slide bài giảng tài liệu kế toán thuế Hocvien Taca.edu.vn

Slide bài giảng tài liệu kế toán thuế Hocvien Taca.edu.vn

Đồng cảm với những áp lực mà bạn đang phải hứng chịu, TACA đã cho ra đời bài giảng tài liệu kế toán thuế cuốn giáo trình “Kế toán thuế chuyên sâu”.
 • 40
LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ PPTX

LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ PPTX

- Xem Khuy ến m ãi - Ưu đ ãi h ọc phí học kế toán 2> Phương pháp đào tạo: ü Có thể nói đây là môn h ọc kế toán thực tế về qui trình công việc mà các nhân viên kế toán đang làm tại các doanh nghiệp hiện nay.
 • 3
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế: Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế:. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán:[r]
 • 2
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MÁY TÍNH

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MÁY TÍNH

Việc sắp xếp theo tháng sẽ giúp nhân viên kế toán thuế dễ dàng kiểm tra và lên bộ báo cáo thuế.Sau khi đã có các hóa đơn bán và mua cuối tháng nhân viên kế toán thuế sẽ lên bộ báo cáo th[r]
 • 5
Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế.doc

Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế.doc

Qua phân tích, từ các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự khác biệt trên, Nhà nước ta có các biện pháp khắc phục từng bước thay đổi, hoàn thiện chế độ tài chính doanh nghiệp, chế độ hạch toán kế toán và chính sách thuế TNDN theo hướng thu hẹp dần sự khác nhau giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh nghiệp. Bên cạnh đó biện pháp cơ bản, lâu dài để giảm độ lệch trên là tất cả các hoạt động mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Bộ Tài chính đã có nhiều chính sách biện pháp để thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn như: Chính sách thanh toán không dùng tiền mặt, bán hóa đơn lẻ và nhất là khuyến khích sử dụng hóa đơn tự in... Các doanh nghiệp cũng thấy rằng sử dụng hóa đơn trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không những sẽ làm cho việc xác định số thuế TNDN chính xác, phù hợp hơn với lợi nhuận thực tế mà còn là biện pháp làm lành mạnh tình hình tài chính doanh nghiệp, giám sát được chi phí để hạ giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
 • 63
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH POTX

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH POTX

trạng kinh doanh của doanh nghiệp luụn biến đổi về quy mụ, ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh, cỏch thức quản lý, cỏch thức kinh doanh, hạch toỏn.... Hơn nữa nhu cầu quản lý nhà nước về tài chớnh, thuế, ngõn hàng, cũng như yờu cầu quản lý của Chi nhỏnh cụng ty đũi hỏi thụng tin cần thiết phải nhanh chúng, chớnh xỏc và hiệu quả. Vậy phần mềm kế toỏn mới đỏp ứng tốt hơn và nõng cao chất lượng thụng tin được cung cấp.
 • 99
NGHỀ TƯ VẤN THUẾ VÀ CƠ HỘI ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI THƯƠNG

NGHỀ TƯ VẤN THUẾ VÀ CƠ HỘI ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI THƯƠNG

hướng nghiên cứu cho sinh viên, hầu hết sinh viên ngoại thương đều được rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp thông tin một cách thường xuyên. Phần lớn thời gian học trên lớp được dùng để thảo luận, đặt câu hỏi và trao đổi giữa các nhóm với nhau và với giảng viên, do đó, các bạn phải tự nghiên cứu, tìm tòi, tự đọc và tự học ở nhà rất nhiều. Nguồn tài liệu phong phú nhưng không phải tài liệu nào cũng nằm trong phạm vi cần sử dụng, sinh viên phải đọc, phải phân tích và phải lựa chọn được những thông tin cần thiết phù hợp với nhu cầu bài học cũng như bài nghiên cứu của mình. Sau mỗi phần phân tích điều cần thiết nhất là các bạn phải rút ra được những ý lớn từ quá trình nghiên cứu của mình, và tổng hợp lại thành một chuỗi thông tin theo logic và hiệu quả nhất cho bản thân cũng như cho những người khác khi đọc và nghe bài của mình. Nhờ có sự rèn luyện thường xuyên, mà các sinh viên ngoại thương khi ra trường luôn có thể tự tin với khả năng phân tích cũng như tổng hợp vấn đề của mình. Và đối với một tư vấn viên về thuế, có được những tố chất này là một điều cần thiết khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp.
 • 50
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại việt nam
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công tykế toán bán hàng tại công ty thương mạikế toán bán hàng tại công ty sản xuấtnội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh vnttổ chức kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm vận tải vĩnh hưngkế toán bán hàng tại công ty xăng dầuhoàn thiện kế toán bán hàng tại công tyhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhhbao cao thuc tap tot nghiep ve ke toan ban hang tai cong ty co phan vien thong fpttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắckế toán bán hàng tại công ty may 10hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM