0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán doanh thu bán hàng

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Doanh thu được xác đinh tương đối chắc chắn;  Người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dich bán hàng;  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Qua những nội dung chính về chuẩn mực IAS số 18, ta thấy chế độ kế toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kế toán Việt Nam về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ đã phù hợp với kinh tế thị trường và dần dần hoà nhập với hệ thống kế toán quốc tế. Tuy nhiên đây mới chỉ là lý luận còn trong thạc tiễn thì tuỳ thuộc vào đặc điểm của các quốc gia mà có những chuẩn mực riêng của nước mình. Vì vậy doanh nghiệp doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một phương pháp kế toán phù hợp.
 • 30
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu hàng nội địa là giỏ trị cỏc khoản lợi tức kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ việc bỏn hàng và cung cấp dịch vụ cho cỏc đơn vị, tổ chức, cỏ nhõn trong nước. Việc phõn chia hàng hoỏ theo hàng xuất khẩu và hàng nội địa giỳp cho cỏc doanh nghiệp thấy được ưu thế của mỡnh là bỏn hàng trong nước hay nước ngoài. Việc phõn chia này giỳp cỏc doanh nghiệp cú cỏc chiến lược phỏt triển tăng tiờu thụ hàng hoỏ trong nước hoặc tăng cường xuất khẩu hàng hoỏ đến những khu vực tiềm năng. Hiện nay cỏc doanh nghiệp may mặc của nước ta chỉ chủ yếu tập chung cho xuất khẩu mà quờn mất thị trường rất tiềm năng trong nước thỡ việc phõnc hia doanh thu theo hàng xuất khẩu và hàng nội địa là một phương phỏp phan chia thớch hợp để cỏc doanh nghiệp cú thể phõn tớch được tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm ở trong và ngoài nước từ đú cú chiến lược phỏt triển thớch hợp đưa doanh thu của doanh nghiệp mỡnh ngày càng nõng cao.
 • 103
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp thương mại có đóng góp không nhỏ vào lưu thông, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất sản phẩm và người tiêu dùng. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các rào cản kinh tế ngày càng giảm bớt đã kích thích hoạt động thương mại quốc tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Theo đó, hoạt động thương mại của nước ta cũng được mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự mở cửa của nền kinh tế đất nước thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Doanh nghiệp phải lựa chọn mặt hàng kinh doanh và tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá như thế nào để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí đã bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tổ chức tốt quá trình bán hàng dẫn đến tiêu thụ ít sản phẩm, doanh thu thấp, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp sẽ đứng trước nguy cơ làm ăn thua lỗ thậm chí dẫn tới phá sản.
 • 116
BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

Tài khoản này có kết cấu và nội dung ghi nh sau: _BÊN NỢ:_ - Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, bất động[r]
 • 26
KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRẦN HÀ

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRẦN HÀ

3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nghiệp vụ 1: Ngày 02 tháng 10 năm 2009, căn cứ vào phiếu xuất kho số 13/10 ngày 02 tháng 10 năm 2009 xuất bán 200 bao xi măng FICO TÂY NINH cho công ty xây dựng số 1 với giá bán chưa thuế 65,000 đ bao , thuế GTGT 10%. Người mua chưa thanh toán. Theo hóa đơn GTGT số 0049933. Chi phí vận chuyển đến công ty người mua là 220,000 đồng đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi tiền mặt để trả và tính vào chi phí bán hàng.theo Phiếu chi số 84
 • 49
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG XK VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TM DỊCH VỤ VÀ XNK HẢI PHÒNG

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG XK VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TM DỊCH VỤ VÀ XNK HẢI PHÒNG

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng XK và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TM dịch vụ và XNK Hải Phòng
 • 90
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM

Mỗi phương pháp tính giá thành thực tế của thành phẩm xuất kho trên đều có ưu điểm, nhược điểm riêng. Lựa chọn phương pháp phù hợp nhất thì doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình thực tế yêu cầu hạch toán của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo nguyên tắc nhất quán để các báo cáo tài chính có thể so sánh được và đảm bảo nguyên tắc công khai. Cả ba phương pháp đầu muốn áp dụng được đều phải có đơn giá thực tế nhập kho của từng lần nhập, trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều không thể làm được điều đó với thành phẩm cho nên hầu như nó không được sử dụng trong thực tế.
 • 28
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

* Chứng từ của kế toán giá vốn hàng bán Cuối tháng, bộ phận kế toán giá thành sẽ dựa vào các chứng từ có liên quan đến nhập thành phẩm (Phiếu nhập kho thành phẩm) để lập Bảng kê giá thành sản phẩm nhập kho và Báo cáo tiền vốn thành phẩm nhập kho. Kết hợp với Bảng kê chi tiết SP xuất bán kế toán bán hàng sẽ lập Báo cáo giá vốn thành phẩm. Kế toán tiêu thụ dựa vào Báo cáo giá vốn thành phẩm này để xác định giá vốn cho từng quy cách sản phẩm. Báo cáo giá vốn thành phẩm là bảng tổng hợp theo dõi tình hình nhập xuất tồn của thành phẩm cả về mặt lượng và mặt giá trị.
 • 26
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG, PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG, PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Việc công ty không lập các khoản giảm trừ dự phòng hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi giúp cho kế toán có thể giảm bớt một bước tính, làm đơn giản công tác kế toán tại công ty. Việc định khoản được thực hiện trực tiếp trên chứng từ điện tử và từ đó phần mềm kế toán tự động chuyển vào các sổ chi tiết tổng hợp, cuối tháng in ra các loại sổ và báo cáo theo yêu cầu của quản lý. Thuận tiện và dễ dàng cho cho kế toán khi có một bảng danh mục chi tiết các tại khoản đã được chi tiết vào đầu kỳ và lại dễ dàng thay đổi, thêm hay bớt tài khoản cấp 3, cấp 4 theo yêu cầu quản lý. Không chỉ cuối kỳ mà ngay cả giữa kỳ ,kế toán đều theo dõi được tình hình ghi sổ tổng hợp để có sự thay đổi phù hợp . Sổ tổng hợp được in vào cuối kỳ dựa trên các chứng từ điện tử đã được nhập vào nên rất thuận lợi , dễ đối chiếu với sổ chi tiết tương ứng.
 • 78
Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý

Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý

PHẦN 1: Lý luận chung về doanh thu và tiêu thụ1.Khái niệm về Doanh thu và Doanh thu bán hàng. Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế DN thu được trong kì hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng VCSH.Doanh thu của doanh nghiệp gồm có 2 phần: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính: tiền lãi cho vay, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền DN đã thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có)..........................................................
 • 20
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để đa dạng hoỏ sản phẩm về màu sắc, kiểu dỏng, lớp mạ, độ dầy... 2. Giảm giỏ thành sản phẩm sản xuất ra Khụng chỉ cú chất lượng mà giỏ cả cũng là yếu tố cần quan tõm khi sản xuất sản phẩm. Bởi sản phẩm cú chất lượng cao mà giỏ thành cũng quỏ cao thỡ cũng khụng đạt được hiệu quả tiờu thụ cao, người tiờu dựng sẽ khụng thể mua với số lượng lớn và nhất là trong thời buổi cạnh tranh thị trường ngày một gay gắt này thỡ điều đú lại càng khú khăn hơn. Khỏch hàng sẽ đi tỡm sản phẩm thay thế, giỏ rẻ hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Vỡ thế cụng ty cần phải tỡm ra giải phỏp để giảm giỏ thành sản xuất nhưng chất lượng khụng giảm bằng cỏch: tiết kiệm chi phớ sản xuất, sử dụng đỳng định mức vật tư, giảm hao hụt trong định mức, đối với cỏc hao hụt ngoài định mức phải quy định rừ ràng về trỏch nhiệm đền bự để người lao động cú trỏch nhiệm cao hơn với cụng việc của mỡnh, năng động trong tỡm kiếm nguồn hàng mới giỏ rẻ mà đảm bảo chất lượng.
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG.

Thăng Long steel company Limited là một đơn vị hạnh toán kinh tế độc lập , có t cách pháp lý mở tài khoản tiền gửi và tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội . Về thực chất, công ty là một đơn vị kinh doanh thơng mại là chủ yếu hoạt đông trong lĩnh vực lu thông hàng hoá, cung cấp mặt hàng thép , máy móc thiết bị công nghiệp và thiết bị vệ sinh . Công ty hoạt đông kinh doanh trong cơ chế thị tr- ờng trên tinh thần : Nhà buôn phải dành lấy khánh hàng , nắm vững ngành hàng , phát triển chuyên doanh , đa dạng hoá mặt hàng , thực hiện khoán quản lý hợp lý , đảm bảo hài hoà lợi ích kinh tế , hoạt động và sử dụng hợp lý nguồn vốn kinh doanh . Với nhiệm vụ chủ yếu là bán buôn và bán lẻ mặt hàng thép ; thiết bị công nghiệp cho khách hàng thờng xuyên và khách hàng tức thời. .Nhờ đó , công ty đã khảng định rõ vị thế của mình trên thị trờng trong nớc và quốc tế .
 • 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG

Hàng tháng, khi xác định đợc sản lợng tiêu thụ xi măng trong tháng của toàn công ty, phòng TCLĐ lập Bảng chi tiết phân phối quỹ tiền lơng phải trả cho các bộ phận trong toàn công ty( mẫu 11) và chuyển cho phòng TCKT hạch toán. Căn cứ vào Bảng chi tiết phân phối quỹ tiền lơng tháng 12 năm 2005, kế toán phản ánh chi phí nhân viên quản lý DN theo trình tự:
 • 31
kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại hợp tác xã xuân long

kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại hợp tác xã xuân long

Qua quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn về công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại HTX Xuân Long đã cho tôi có thêm những kinh nghiệm, những bài học thực tiễn quý giá. Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức và sự hiểu biết nên những kết luận trên đây chỉ mới là kết quả bước đầu phản ánh một phần thực trạng công tác kế toán và không thể tránh khỏi những sai sót. Nếu có thêm thời gian và bổ sung được nhiều kiến thức hơn thì tôi sẽ cố gắng khắc phục những mặt chưa làm được của đề tài. Cụ thể, tôi sẽ đi sâu hơn nghiên cứu về giá vốn hàng bán và kế toán quản trị doanh thu cho từng loại mặt hàng. Đồng thời tìm hiểu một số phần hành kế toán khác như kế toán công nợ, kế toán chi phí, TSCĐ… Từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty và đưa ra những biện pháp thực tế và hữu ích hơn, góp phần giải quyết được những vấn đề mà Hợp tác xã đang gặp phải.
 • 91
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

(1) Căn cứ vào các bảng phân bổ( tiền lương, vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ) và các chứng từ gốc có liên quan, kế toán phản ánh chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ: - Tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng, đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ: Nợ TK 641( 6411)
 • 42
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SAO MAI THẾ KỶ 21

Thuế GTGT đầu ra Số tiền hàng bán bị trả lại nếu có VAT Doanh thu có VAT TK511 K/c sang TK doanh thụ SƠ ĐỒ 1.11: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC[r]
 • 87
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KÉ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÍ LUẬN CHUNG VỀ KÉ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Tổ chức tốt hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu và trình tự luân chuyển chứng từ. Báo cáo kịp thời, thường xuyên tình hình tiêu thụ, tình hình thanh toán với khách hàng theo từng loại hàng, từng hợp đồng kinh tế để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lí và phải giám sát chặt chẽ hàng bán trên các mặt: Số lượng, chất lượng, chủng loại. Đôn đốc việc thu tiền bán hàng về doanh nghiệp kịp thời, tránh hiện tượng tiêu cực sử dụng tiền hàng cho mục đích cá nhân.
 • 27
BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III PPS

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III PPS

Giá hàng nhập kho đ − ợc qui định tại từng kỳ giá cụ thể. Giá bán ra Công ty tự cân đối trong khuôn khổ giá trần do Nhà n − ớc qui định. Với đặc điểm kinh doanh có sự điều tiết của nhà n − ớc việc nhập khẩu hàng hoá đ − ợc quy về một mối là Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, sau đó hàng hoá đ − ợc chuyển giao cho các công ty thành viên. Vì vậy kết quả kinh doanh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan nh − giá cả trên thị tr − ờng thế giới và trong khu vực. Đặc biệt là tr − ớc và trong thời gian xảy ra chiến tranh IRắc, giá cả xăng dầu trên thị tr − ờng thế giới và khu vực luôn trong tình trạng biến động mạnh làm ảnh h − ởng lớn đến thị tr − ờng tiêu thụ xăng dầu trong n − ớc. Tổng công ty xăng dầu Việt nam nói chung và Công ty xăng dầu khu vực III nói riêng, vừa phải tham gia đảm bảo đủ nguồn hàng cho nhu cầu tiêu dùng trong n − ớc, vừa đảm bảo bình ổn giá cả, chống các biểu hiện đầu cơ tích trữ xăng dầu giữ gìn trật tự đời sống xã hội. Và cũng trong giai đoạn này, Công ty kinh doanh các mặt hàng xăng dầu không có lãi, thậm chí có những lúc còn lỗ không bù đắp đ − ợc chi phí.
 • 91
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Và các chứng từ liên quan khác Chứng từ liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ bán hàng đó là Hóa đơn bán lẻ và Hóa đơn giá trị gia tăng. Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, thu ngân nhập dữ liệu vào máy tính và thực hiện in hóa đơn bán lẻ giao khách hàng. Đồng thời khi có yêu cầu Kế toán viên lập hóa đơn GTGT thành 3 liên. Liên 1(màu tím) dùng để lưu tại quyển hóa đơn, Liên 2 (màu đỏ) giao cho khách hàng và Liên 3 (màu xanh) dùng trong nội bộ và là căn cứ để ghi thẻ kho, sau đó Liên 3 được chuyển cho Kế toán thành phẩm, hàng hóa nhằm ghi sổ doanh thu và kê khai thuế GTGT đầu ra.
 • 50
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘITHỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘITHỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Và các chứng từ liên quan khác Chứng từ liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ bán hàng đó là Hóa đơn bán lẻ và Hóa đơn giá trị gia tăng. Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, thu ngân nhập dữ liệu vào máy tính và thực hiện in hóa đơn bán lẻ giao khách hàng. Đồng thời khi có yêu cầu Kế toán viên lập hóa đơn GTGT thành 3 liên. Liên 1(màu tím) dùng để lưu tại quyển hóa đơn, Liên 2 (màu đỏ) giao cho khách hàng và Liên 3 (màu xanh) dùng trong nội bộ và là căn cứ để ghi thẻ kho, sau đó Liên 3 được chuyển cho Kế toán thành phẩm, hàng hóa nhằm ghi sổ doanh thu và kê khai thuế GTGT đầu ra.
 • 50
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Trước hết, tiêu thụ hàng hoá cung cấp hàng hoá cần thiết một cách đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng số lượng, chất lượng một cách thuận lợi đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nó phản ánh việc cung cầu gặp nhau về một loại hàng hoá nào đó. Qua đó tiêu thụ góp phần khuyến khích tiêu dùng, hướng sản xuất phát triển để đạt sự thích ứng tối ưu giữa cung và cầu trong lĩnh vực tiêu dùng, các cá nhân có thể dễ dàng thoả mãn nhu cầu về hàng hoá tiêu dùng trên thị trường một cách đầy đủ, kịp thời, thuận lợi và văn minh nhờ hàng loạt các quầy hàng, cửa hàng, siêu thị... cung ứng cho mọi đối tượng trong xã hội. Còn trong lĩnh vực sản xuất vật chất, các doanh nghiệp nhận thấy tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn sản xuất kinh doanh.
 • 37
LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH FUJIMOLD VIỆT NAM POT

LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH FUJIMOLD VIỆT NAM POT

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, luôn luôn đòi hỏi phải đƣợc hoàn thiện, phải có sự quan tâm, nghiên cứu nhằm đƣa ra một phƣơng pháp thống nhất, khoa học trong công tác hạch toán kế toán vì vậy em quyết định đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài:
 • 94
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Phương thức này đòi hỏi phải có sự ràng buộc giữa người mua và đơn vị bán. 2.4 - Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng: Phương thức này được áp dụng giữa các doanh nghiệp có mối quan hệ về mặt lưu thông sản phẩm hàng hoá. Sản phẩm của đơn vị này có thể là tư liệu sản xuất của đơn vị kia. Hai đơn vị có thể trao đổi hàng hoá, sản phẩm cho nhau. Bên giao hàng coi như bán, bên nhận hàng coi như mua. Phương thức này thuận lợi cho cho cả hai bên, giảm bớt khâu lưu thông trung gian. Tuy nhiên nó chỉ hạn chế ở một số mặt hàng với nhu cầu của hai bên chứ không phải là phương thức tiêu thụ cho tất cả các đơn vị.
 • 29
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

bán hàng và cung cấp dịch vụ, và đó là biện pháp quan trọng nhất để nâng cao kết quả kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh thương mại - dịch vụ, các doanh nghiệp phải hao phí một lượng lao động và xã hội nhất định dùng để mua bán và dự trữ hàng hoá. Kế toán phải thông tin mọi mặt hoạt động của quá trình kinh doanh cần phải ghi chép đầy đủ, chính xác kịp thời các khoản chi phí bỏ ra. Theo qui định của hệ thống hiện hành, toàn bộ chi phí ở khâu mua vào được tính vào trị giá vốn của hàng nhập kho, còn chi phí của quá trình chuẩn bị bán hàng và chi phí của quá trình bán hàng được ghi chép ở tài khoản riêng. Ngoài ra, các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tập hợp ở tài khoản '' chi phí quản lý doanh nghiệp''. Vì vậy, kế toán phải có nhiệm vụ giám sát kiểm tra chặt chẽ quá trình chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc tính toán chính xác kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được tính vào cuối kỳ hạch toán (cuối quí hoặc cuối tháng). Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phải được phân phối công bằng, hợp lý, đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và phối hợp với đặc điểm của ngành kinh doanh.
 • 27
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH

1.1.3. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp kinh doanh Phương thức tiêu thụ cũng là một vấn đề hết sức quan trọng trong khâu bán hàng, để đẩy nhanh được tốc độ tiêu thụ, ngoài việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã... lựa chọn cho mình những phương pháp tiêu thụ hàng hóa sao cho có hiệu quả là điều tối quan trọng trong khâu lưu thông, hàng hóa đến đựơc người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Việc áp dụng linh hoạt các phương thức tiêu thụ góp phần thực hiện được kế hoạch tiêu thụ của
 • 34
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

* Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng tài khoản 641-Chi phí bán hàng và các tài khoản liên quan khác như: TK111, TK112, TK214,… * Quy trình ghi nhận : Hàng ngày các nghiệp vụ bán hàng phát sinh các chi phí, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các chi phí bán hàng như: Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, bảng chi lương và các khoản trích theo lương,…để ghi sổ chi tiết TK 641 đồng thời căn cứ vào chứng từ gốc đó để ghi bảng kê chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng do phòng kinh doanh chuyển sang, sau đó ghi bảng kê số 5, nhật ký chứng từ số 7, cuối kỳ ghi vào sổ cái TK 641 và kết chuyển toàn bộ sang TK 911 để xác định kết quả bán hàng mà không phân bổ chi phí bán hàng cho hàng hoá bán ra. Việc tổng hợp các chi phí bán hàng để ghi vào các sổ theo định khoản:
 • 29
Ke toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của công ty TNHH vận tải kim lọi minh

Ke toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của công ty TNHH vận tải kim lọi minh

Phòng vận tải: Chịu trách nhiệm điều hành, mua sắm, sửa chữa, kiểm tra chất lượng các loại xe Container và quản lý tuyến đường vận chuyến theo đúng quy định. Phòng kế toán: Theo dõi hạch toán, kế toán toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn tài chính của công ty. Cân đối nguồn vốn, phân tích tính toán có hiệu quả kinh tế và xác định các chỉ tiêu giao nộp ngân sách cũng như cân đối thu chi cho phù hợp.
 • 63
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH

Với những kết quả đạt đợc lơng bình quân ngời lao động cũng đợc cải thiện từ 1.500.000đ tăng lên 1.600.000. Đây là yếu tố quan trọng góp phần động viên tinh thần của toàn bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ta thấy, trong 2 năm công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình đã đạt đợc mức tăng trởng cụ thể qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, mặc dù kết quả sản xuất loại gạch chất lợng tốt A1 đã không đạt đợc nh kế hoạch đề ra nhng nhìn chung công ty đã đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh và mức thu nhập bình quân toàn công ty tăng lên, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kinh tế với nhà nớc. Do đó ta có thể đa ra kết luận: Tình hình tài chính của công ty là hết sức lành mạnh và hứa hẹn những năm tiếp theo hoạt động của công ty sẽ có kết quả cao hơn nữa.
 • 20
CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP NGỌC HỒI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP NGỌC HỒI

b Tài khoản kế toán sử dụng: Để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Doanh nghiệp sử dụng các tài khoản cơ bản sau: -_TÀI KHOẢN 511: DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ _[r]
 • 105
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC – ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH PHI LONG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC – ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH PHI LONG

Bên cạnh đó là cơ chế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp để tồn tại trong điều kiện này cũng phải có sự điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả để đứng vững trên thị trƣờng và ngày càng phát triển hơn. Muốn quản lý tốt và kinh doanh có hiệu quả doanh nghiệp phải biết sử dụng kế toán nhƣ là một công cụ quản lý quan trọng và không thể thiếu đƣợc. Đặc biệt là để quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cũng nhƣ xác định đƣợc chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ nhất định thì công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh phải phát huy hết vai trò chức năng của nó, cần phải biết tổ chức công tác này một cách hợp lý, khoa học và thƣờng xuyên đƣợc hoàn thiện phù hợp với từng doanh nghiệp và phù hợp với tình hình thị trƣờng. Và để hoạch định chính sách nhằm ổn định doanh thu, hiệu quả kinh doanh thì nhà quản trị cần thông tin mang tính chất quản lý các khâu bán hàng ở bộ phận kế toán, chính vì vậy để kiểm soát, tổ chức chặt chẽ ở công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh đƣợc doanh nghiệp cho là cần thiết ở hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai.
 • 135
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC

Việc phản ánh doanh thu có đúng kỳ kế toán không; … Hệ thống câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB được lập khá chi tiết, từ công việc đánh giá nhân sự phòng kế toán đến việc thực hiện từng khoản mục cụ thể. AASC cũng đã thiết kế được chương trình kiểm toán chi tiết cho từng khoản mục một cách khoa học, giúp cho việc thực hiện kiểm toán tiết kiệm được thời gian và chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả cao. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên thu thập thông tin về khách hàng như cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, các thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. Điều này giúp kiểm toán viên đánh giá được các rủi ro đồng thời định hướng cho quá trình kiểm toán tập trung vào các vấn đề có rủi ro cao, nâng cao hiệu quả của cuộc kiểm toán. Bên cạnh đó, AASC tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, hệ thống kế toán, quy trình hạch toán đang áp dụng, cơ cấu tổ chức và hoạt động kiểm soát của đơn vị. Đối với các khách hàng thường niên, AASC lưu các thông tin này trong hồ sơ chung và luôn cập nhật những thay đổi qua các năm. Công việc này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tìm hiểu khách hàng cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán, giúp nâng cao hiệu quả cho cuộc kiểm toán.
 • 26
KẾ TOÁN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

KẾ TOÁN XÁC ÐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

3 các tỷ số liên quan đến khả năng hoạt động của công ty và không tiến hành việc ghi sổ kế toán. Nguyễn Thị Nga (2010), ỘHoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phắ và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân PhúỢ, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chắ Minh. Tác giả đã thu thập số liệu thứ cấp từ phòng kế toán của công ty và quan sát quy trình hạch toán luân chuyển chứng từ của công ty. Tác giả đã tiến hành hạch toán một số nghiệp vụ thực tế phát sinh, sử dụng phýõng pháp so sánh để phân tắch kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008 Ờ 2010. Từ đó, tác giả đã chỉ ra những hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán nhý không mở sổ chi tiết theo dõi cho từng mặt hàng, công tác kế toán quản trị chýa đýợc chú ý. Tác giả cũng đã đề ra những giải pháp giúp công ty cải thiện công tác kế toán nhý kế toán cần mở sổ chi tiết theo dõi từng mặt hàng giúp cho công tác quản lý, đánh giá hiệu quả kinh doanh từ đó hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định kinh doanh.
 • 110
TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI SASCO BLUE LAGOON RESORT

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI SASCO BLUE LAGOON RESORT

-Để việc báo cáo kết quả doanh thu được nhanh chóng, chính xác đòi hỏi công ty phải có bộ máy kế toán hợp lý, công việc được giải quyết hàng ngày không ứ đọng. Hiện nay Chi Nhánh Công Ty DV Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất Tại Phú Quốc – Sasco Blue Lagoon Resort lực lượng kế toán còn mỏng mà công việc thì nhiều nên cần phải phân đúng người đúng việc. Kế toán phải kiêm nhiệm nhiều phần hành. Do đó mà không tránh khỏi công việc ứ đọng, hiệu quả làm mỗi một công việc không cao. Để công tác hạch toán kế toán ở công ty được phản ánh kịp thời, chính xác, hiệu quả cao theo em công ty cần bổ xung thêm một nhân viên kế toán cho phòng kế toán. Với việc tăng thêm nguồn nhân lực như vậy sẽ giúp cho công việc trong bộ phận kế toán sẽ không bị ứ đọng, không bị sai sót. Kế toán trưởng hàng ngày kiểm tra sổ sách, chứng từ. Cuối mỗi tháng kế toán tổng hợp có nhiệm vụ báo cáo tài chính, quyết toán thuế, kế tóan doanh thu sẽ tập trung được thời gian để quản lý chặt chẽ hơn. Với việc tăng thêm nguồn nhân lực, thì công việc sẽ được đảm bảo chính xác, đạt được hiệu quả cao.
 • 31
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Khái niệm về thành phẩm như trên chỉ mang ý nghĩa trong một doanh nghiệp. Khi xét trên phạm vi toàn xã hội thì thành phẩm của doanh nghiệp này lại có thể là bán thành phẩm của doanh nghiệp khác. Xét trong điều kiện hiện nay, việc sản xuất luôn phải gắn liền với thị trường, chính vì thế, chất lượng của thành phẩm cả về mặt nội dung và hình thức đều hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Các thành phẩm sản xuất ra với chất lượng tốt, phù hợp thị trường sẽ quyết định tới sự sống còn của doanh nghiệp. Với nội dung và ý nghĩa như trên của thành phẩm, việc phản ánh được kịp thời lượng thành phẩm nhập kho, xuất kho và tình hình tiêu thụ thành phẩm là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của kế toán và các phòng ban liên quan, nhằm xác định chính xác kết quả sản xuất của doanh nghiệp.
 • 49
LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

+ Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. + Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời gian địa điểm trong hợp đồng…
 • 35
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
 • 94
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN CỬU LONG – CẦN THƠ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN CỬU LONG – CẦN THƠ

TRANG 20 8 Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ 1 Ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; 2 Phân [r]
 • 134
BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

* TK 512 “DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ ” TÀI KHOẢN NÀY CÓ KẾT CẤU NHƯ SAU: Bên Nợ: - Trị giá hàng bán trả lại theo giá tiêu thụ nội bộ, giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản ph[r]
 • 29
BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

BÀN VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hóa đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân thuộc về người bán như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao h[r]
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XĐKQ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XĐKQ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

- Việc bán sản phảm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm là việc DNBH ký kết hợp đồng bảo hiểm với những khách hàng của mình( NĐBH ). Sản phẩm bảo hiểm ở đây là một cam kết pháp lý, cam kết bồi th ờng, trả tiền BH cho NĐBH khi xảy ra rủi ro, tổn thất đợc bảo hiểm. Nh vậy việc tiêu thụ sản phẩm bảo hiểm không đòi hỏi thời gian đa sản phẩm đi tiêu thụ nh việc tiêu thụ hàng hoá bình thờng. Thời điểm khách hàng chấp nhận ký kết hợp đồng bảo hiểm cũng chính là thời điểm tiêu thụ sản phẩm. Đó là thời điểm doanh thu bán hàng đợc xác định để hạch toán.
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công tykế toán bán hàng tại công ty thương mạikế toán bán hàng tại công ty sản xuấtnội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh vnttổ chức kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm vận tải vĩnh hưngkế toán bán hàng tại công ty xăng dầuhoàn thiện kế toán bán hàng tại công tyhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhhbao cao thuc tap tot nghiep ve ke toan ban hang tai cong ty co phan vien thong fpttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắckế toán bán hàng tại công ty may 10hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ