0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán bán hàng đại lý

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 Doanh thu được xác đinh tương đối chắc chắn;  Người bán đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dich bán hàng;  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Qua những nội dung chính về chuẩn mực IAS số 18, ta thấy chế độ kế toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kế toán Việt Nam về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ đã phù hợp với kinh tế thị trường và dần dần hoà nhập với hệ thống kế toán quốc tế. Tuy nhiên đây mới chỉ là lý luận còn trong thạc tiễn thì tuỳ thuộc vào đặc điểm của các quốc gia mà có những chuẩn mực riêng của nước mình. Vì vậy doanh nghiệp doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một phương pháp kế toán phù hợp.
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Bên Có: Kết chuyển khoản giảm giá sang tài khoản liên quan để xác định doanh thu thuần. Tài khoản 532 không có số d. Trong quá trình bán hàng, để khuyến khích ngời mua, doanh nghiệp có thể áp dụng chính sách giảm giá hàng bán. Theo chế độ hiện hành, giảm giá hàng bán bao gồm bớt giá ( Số thởng cho ngời mua do mua hàng một lần với số lợng lớn), hồi khấu (Số thởng cho ngời mua do lợng hàng mua trong một khoảng thời gian là đáng kể) và giảm giá đặc biệt (số buộc phải giảm cho ngời mua do các nguyên nhân thuộc về ngời bán nh hàng kém phẩm chất, sai quy cách ... ). Khoản giảm giá hàng bán chỉ đợc thực hiện sau khi đã bán hàng hoá. Số tiền giảm giá, bớt giá, hồi khấu có thể thanh toán cho bên mua bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc giảm trừ số tiền bên mua phải trả...
 • 34
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Hạch toán kế toán bán hàng
 • 53
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

cuối tháng, cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. 1.1.1.3. Mối quan hệ về bán hàng và xác định kết quả bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng của trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn xác định kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đơn vị quyết định tiêu thụ hàng hoá nữa hay khong. Do đó có thể nói giữa bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có mối quan hệ mật thiết. Kết quả bán hàng là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp còn bán hàng là phương tiện trực tiếp để đạt được mục đích đó.
 • 30
hoan thien he thong kenh phan phoi cong ty co phan bidiphar 1

hoan thien he thong kenh phan phoi cong ty co phan bidiphar 1

Năm 2000 đã hoàn thiện và được cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc Tế ISO 9001:2000. Công ty cũng đã mở rộng 2 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tiến hành mở rộng hệ thống đại lý và tổng đại lý ở các tỉnh Miền Trung để tiêu thụ thuốc, nước khoáng, muối Iode. Mở văn phòng giao dịch bán hàng tại Campuchia. Năm 2000 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.
 • 32
Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý

Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại

PHẦN 1: Lý luận chung về doanh thu và tiêu thụ1.Khái niệm về Doanh thu và Doanh thu bán hàng. Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế DN thu được trong kì hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng VCSH.Doanh thu của doanh nghiệp gồm có 2 phần: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính: tiền lãi cho vay, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền DN đã thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có)..........................................................
 • 20
THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NAM HAI

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NAM HAI

(3) Cặp định khoản thuế GTGT đầu ra: Nợ TK 131( hoặc 111, 112,. . . ) Có TK 3331 Thuế GTGT hàng bán ra đợc chơng trình tự động tính trên cơ sở kế toán thuế GTGT khai báo thuế suất của từng mặt hàng trong danh mục “ Hàng hoá ” của thực đơn “ Hàng hoá”. Chơng trình sẽ ngầm định sử dụng thuế suất này để tính ra số tiền thuế GTGT đầu ra bằng cách nhân với doanh thu bán hàng mà kế toán khai báo. Thông thờng khi Hoá đơn bán hàng đợc chuyển lên phòng kế toán, kế toán doanh thu bán hàng sau khi vào sổ sẽ tập hợp các chứng từ chuyển cho kế toán công nợ để kế toán công nợ theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên do Công ty áp dụng kế toán trên máy nên khi kế toán doanh thu bán hàng nhập số liệu trên trang màn hình dữ liệu, các số liệu này sẽ đồng thời đợc đa vào “ Sổ chi tiết công nợ” theo từng đối tợng thanh toán trên cơ sở các Mã đối t- ợng do Công ty thiết lập. Cuối tháng máy sẽ cộng “ Sổ chi tiết công nợ” và chuyển tổng đó vào “ Bảng tổng hợp nợ phải thu” . Sau khi đã có đầy đủ chứng từ liên quan đến việc bán hàng kế toán tiến hành lập “ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán ra” để kê khai số thuế GTGT đầu ra của số hàng hoá đã bán trong kỳ.
 • 26
BÀI GIẢNG GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI

BÀI GIẢNG GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI

- Chi phí cập nhật và nâng cập Website hàng năm Về nguồn nhân lực của công ty: Đội ngũ cán bộ nhân viên của Pacific Airlines có mặt bằng trình độ chung tương đối cao, có đảo tạo chính quy, đã quen làm việc trong môi trường hiện đại sẽ nhanh chóng thích ứng với công việc khi triển khai hệ thống TMĐT. Tuy nhiên công ty còn thiếu nhân viên nào được đào tạo chính quy chuyên ngành TMDT. Vì TMĐTT là phương thức đòi hỏi người sử dụng và quản lý nó phải có một kiến thức toàn diện và
 • 59
Mô tả công việc Giám sát bán hàng (đại lý)

Mô tả công việc Giám sát bán hàng (đại lý)

Giám sát bán hàng đại lý chịu trác nhiệm quản lý 4 đại lý thuộc kênh phân phối được giao; Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi tiết về đại lý, người đại diện đại lý; Lưu hợp đồng đại lý; Kiểm tra, thăm đại lý 2 lần/tháng; Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý; Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của đại lý; Hỗ trợ đại lý theo dõi xuất nhập hàng; Hỗ trợ đại lý trưng bày sản phẩm theo quy định của công ty; Theo dõi công nợ của từng đại lý...
 • 1
LỰA CHỌN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG POTX

LỰA CHỌN ĐẠI BÁN HÀNG POTX

h ệ này c ần phải được lưu trữ trong một hồ sơ riêng. Bạn c ần biết nỗ lực của đại lý n ày làm vi ệc đại diện cho doanh nghi ệp đến đâu. Chi chép lại những cuộc đối thoại với đại lý và nh ững điều hai bên đ ã nói để sử dụng khi có tranh
 • 3
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC I

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC I

4.Kế toán các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty Thiết bị Giáo dục: 4.1.Kế toán chi phí bán hàng : Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ thành phẩm của công ty gồm chi phí vận chuyển hàng đi tiêu thụ ( gồm : chi phí đi giao hàng, xăng dầu chở hàng đi tiêu thụ ), chi phí tiền lơng, BHXH, BHYT trả cho nhân viên bán hàng, hao hụt do vỡ thành phẩm khi vận chuyển trong định mức.... đợc phản ánh trên hệ thống chứng từ gốc nh: phiếu chi, phiếu xuất kho vật liệu , bảng thanh toán tiền lơng và BHXH, BHYT...Từ những chứng từ gốc này, kế toán lập bảng phân bổ lơng và BHXH, BHYT, bảng phân bổ nguyên vật liệu...phân bổ chi phí cho bộ phận bán hàng. Số liệu trên các bảng phân bổ và một số chứng từ gốc đợc ghi vào sổ chi tiết chi phí bán hàng ( Mẫu số 16 ) chứng từ ghi sổ phản ánh chi phí bán hàng , sổ cái TK 641 và các TK khác có liên quan.
 • 99
Tài liệu Chuyên đề tốt nghiệp

Tài liệu Chuyên đề tốt nghiệp "Kế toán bán hàng nhập khẩu tại Tổng công ty Thép Việt Nam" pdf

 Phương thức bán hàng Công ty chủ yếu áp dụng phương thức bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao tay ba. Sau khi kí kết các hợp đồng kinh tế mua hàng với các đối tác thì công ty sẽ trở thành trung gian thứ 3 đi nhập khẩu hàng hóa. Hàng hóa nhập khẩu về đến cảng thì đại diện của công ty cùng với đại diện bên mua hàng sẽ ra cảng để nhận hàng. Sau khi đưa cho bên mua hàng kiểm tra bảng kê chi tiết hàng hóa PACKING LIST và giấy chứng nhận chất lượng số lượng của nhà máy sản xuất lô hàng (phụ lục 2.3, 2.4), hàng sẽ được chuyển thẳng về kho của đơn vị mua hàng.
 • 36
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẠN LỢI VĨNH LONG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẠN LỢI VĨNH LONG

Tuy nhiên, Công ty cũng cần tìm hiểu nhu cầu thị trƣờng thƣờng xuyên để tăng cƣờng kinh doanh những mặt hàng phù hợp với nhu cầu hiện nay, giảm bớt những mặt hàng có doanh số thấp. - Xây dựng chƣơng trình định giá các loại sản phẩm: định giá sản phẩm của doanh nghiệp dựa trên sự cân nhắc kỹ lƣỡng về giá của các doanh nghiệp khác. Việc định giá một cách nghiêm túc, cẩn thận, có sự nghiên cứu tình hình thị trƣờng sẽ giúp Công ty đề ra mức giá có tính cạnh tranh hơn nhƣng vẫn đảm bảo thu đƣợc lãi cho doanh nghiệp.
 • 133
GIẢI PHÁP GIA TĂNG GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU FPT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VN

GIẢI PHÁP GIA TĂNG GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU FPT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VN

36.0 6 40.37 91.65 Chu kỳ kinh doanh giảm xuống kéo theo vòng quay tổng tài sản tăng lên cho thấy một xu hướng quản lý của FPT đã trở nên hiệu quả lên theo từng năm đặc biệt khi vòng quay tài sản cố định giảm xuống. Tất cả mọi nguồn lực đều đã trở nên hiệu quả hơn ngoại trừ vòng quay của vốn chủ và vòng quay của vốn lưu động là giảm xuống điều này xuất phát từ nguyên nhân tốc độ tăng lên của vón chủ sở hữu, lượng thặng dư vốn từ bán Cổ phiếu thường cho các đối tác nước ngoài. Tài sản cố định của công ty tăng lên chiếm hơn 9% tổng tài sản, điều này có thể lý giải cho các dự án khu công nghệ cao Láng - Hòa lạc và tòa nhà FPT trên đường Xuân Thủy đang được FPT xây dựng và vốn chủ đang được tài trợ cho tài sản cố định.
 • 43
97 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH

97 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH

97 Tổ chức Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh
 • 57
16 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH

16 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH

16 Tổ chức Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh
 • 57
CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔ HÌNH B2C • BÁN HÀNG • QUẢNG CÁO • THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM • PHÍ ĐỊNH KỲ • PHÍ GIAO DỊCH • ĐẠI LÝ DU LỊCH TRANG 12 TRANG 13 TRANG 14 BÁN HÀNG BÁN HÀNG  HÌNH THỨC MÀ 1 CÔNG TY CÓ DOANH THU[r]
 • 65
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

* Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng tài khoản 641-Chi phí bán hàng và các tài khoản liên quan khác như: TK111, TK112, TK214,… * Quy trình ghi nhận : Hàng ngày các nghiệp vụ bán hàng phát sinh các chi phí, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các chi phí bán hàng như: Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, bảng chi lương và các khoản trích theo lương,…để ghi sổ chi tiết TK 641 đồng thời căn cứ vào chứng từ gốc đó để ghi bảng kê chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng do phòng kinh doanh chuyển sang, sau đó ghi bảng kê số 5, nhật ký chứng từ số 7, cuối kỳ ghi vào sổ cái TK 641 và kết chuyển toàn bộ sang TK 911 để xác định kết quả bán hàng mà không phân bổ chi phí bán hàng cho hàng hoá bán ra. Việc tổng hợp các chi phí bán hàng để ghi vào các sổ theo định khoản:
 • 29
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

Việc phân phối các sản phẩm quốc tế thường được thực hiện qua các hình thức sau: bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, bán buôn, bán lẻ, bán qua các đại lý, bán qua các chi nhánh, cửa [r]
 • 87
Ke toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của công ty TNHH vận tải kim lọi minh

Ke toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của công ty TNHH vận tải kim lọi minh

Phòng vận tải: Chịu trách nhiệm điều hành, mua sắm, sửa chữa, kiểm tra chất lượng các loại xe Container và quản lý tuyến đường vận chuyến theo đúng quy định. Phòng kế toán: Theo dõi hạch toán, kế toán toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn tài chính của công ty. Cân đối nguồn vốn, phân tích tính toán có hiệu quả kinh tế và xác định các chỉ tiêu giao nộp ngân sách cũng như cân đối thu chi cho phù hợp.
 • 63
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC

- Bán hàng qua đại lý, ký gửi: Theo phương thức này, doanh nghiệp gửi hàng cho các đại lý bán hộ. Hàng gửi đại lý chưa phải là bán, thời diểm được coi là bán khi người nhận đại lý lập báo cáo bán hàng và thanh toán về số hàng đã bán được. - Bán hàng trả góp: Theo phương thức này, khách hàng khi mua hàng trả trước một phần tiền, còn lại trả góp trong nhiều tháng. Ngoài doanh thu bán hàng theo giá bán lẻ bình thường, doanh nghiệp còn phải trích thêm phần lãi thu của khách coi như khoản thu nhập hoạt động tài chính.
 • 33
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

2. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá : Bán hàng là một chức năng chủ yếu của doanh nghiệp, bên cạnh đó nó còn nhiều chức năng khác nh mua hàng, dự trữ hàng... Bất kỳ một doanh nghiệp thơng mại nào cũng phải thực hiện hai chức năng mua và bán. Hai chức năng này có sự liên hệ với nhau mua tốt sẽ tạo điều kiện cho bán tốt. Để thực hiện tốt các nghiệp vụ trên đòi hỏi phải có sự tổ chức hợp lý các hoạt động, đồng thời tổ chức nghiên cứu thị trờng, nghiên cứu nhu cầu ngời tiêu dùng. Nh vậy tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức và nắm bắt nhu cầu của thị trờng.
 • 26
HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 13 DOC

HẠCH TOÁN THEO NGUỒN TÀI SẢN PART 13 DOC

- Tr ị giá thực tế của h àng hóa xu ất kho trong kỳ (Xuất bán, trao đổi, biếu t ặng, xuất giao đại lý, đơn vị trực thuộc, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn li ên doanh, liên k ết); - Chi ết khấu thương mại hàng mua được hưởng; - Các kho ản giảm giá hàng mua được hưởng; - Tr ị giá h àng hóa tr ả lại cho người bán; - Tr ị giá h àng hóa hao h ụt, mất mát;
 • 9
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 13 PPS

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 13 PPS

- Tr ị giá thực tế của h àng hóa xu ất kho trong kỳ (Xuất bán, trao đổi, biếu t ặng, xuất giao đại lý, đơn vị trực thuộc, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn li ên doanh, liên k ết); - Chi ết khấu thương mại hàng mua được hưởng; - Các kho ản giảm giá hàng mua được hưởng; - Tr ị giá h àng hóa tr ả lại cho người bán; - Tr ị giá h àng hóa hao h ụt, mất mát;
 • 9
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

- Bán hàng qua đại lý, ký gửi: Theo phương thức này, doanh nghiệp gửi hàng cho các đại lý bán hộ. Hàng gửi đại lý chưa phải là bán, thời diểm được coi là bán khi người nhận đại lý lập báo cáo bán hàng và thanh toán về số hàng đã bán được. - Bán hàng trả góp: Theo phương thức này, khách hàng khi mua hàng trả trước một phần tiền, còn lại trả góp trong nhiều tháng. Ngoài doanh thu bán hàng theo giá bán lẻ bình thường, doanh nghiệp còn phải trích thêm phần lãi thu của khách coi như khoản thu nhập hoạt động tài chính.
 • 33
Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý và tiêu dùng nội bộ

Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại và tiêu dùng nội bộ

CHỦ ĐỀKế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý và tiêu dùng nội bộA. Hoạt động bán hàng đại lýI. Bản chất hoạt động bán hàng đại lí1. Đặc điểm hoạt động bán hàng đại lý: Hoạt động bán hàng đại lý là hoạt động diễn ra giữa bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ................................................
 • 13
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD

THEO TIÊU THỨC NGẮN/DÀI._ Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng người sử dụng Đại lý DOANH NGHIỆP Lực lượng bán hàng của doanh nghiệ[r]
 • 34
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Bán hàng là một giai đoạn không thể thiếu trong mỗi chu kỳ kinh doanh vì nó có tính chất quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh là quả lao động cuối cùng, là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp. Vì vậy bán hàng và xác định kết quả bán hàng cí một vai trò rất quan trọng nó sẽ giúp cho các nhà quản trị cấp cao có cái nhìn đúng đắn về thực trạng doanh nghiệp của mình, từ đó đưa ra các định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.
 • 72
Mô tả công việc vị trí Trưởng kênh đại lý

Mô tả công việc vị trí Trưởng kênh đại

Trưởng kênh đại lý chịu trách nhiệm quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được hằng ngày( cập nhật 3 lần/ tuần); Nắm số tồn từng đại lý, từng mã hàng, cập nhật thông tin các mã bán mạnh và mã bán chậm; Tìm hiểu nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến; Quản lý được số lượng hàng xuất trả: nắm được số lượng hàng xuất trả của từng đại lý, số lượng hàng sai hỏng không thể tái chế. Có các biện pháp hạn chế về hàng dơ – hàng hư và mất phụ liệu, lên lịch kiểm tra và xử lý về hàng trả ở đại lý...
 • 2
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS

THEO TIÊU THỨC NGẮN/DÀI._ Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng người sử dụng Đại lý DOANH NGHIỆP Lực lượng bán hàng của doanh nghiệ[r]
 • 34
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

THEO TIÊU THỨC NGẮN/DÀI._ Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng người sử dụng Đại lý DOANH NGHIỆP Lực lượng bán hàng của doanh nghiệ[r]
 • 34
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

THEO TIÊU THỨC NGẮN/DÀI._ Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng người sử dụng Đại lý DOANH NGHIỆP Lực lượng bán hàng của doanh nghiệ[r]
 • 34
HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

THEO TIÊU THỨC NGẮN/DÀI._ Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng người sử dụng Đại lý DOANH NGHIỆP Lực lượng bán hàng của doanh nghiệ[r]
 • 34
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

THEO TIÊU THỨC NGẮN/DÀI._ Doanh nghiệp Đại lý Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp Các người mua trung gian Khách hàng người sử dụng Đại lý DOANH NGHIỆP Lực lượng bán hàng của doanh nghiệ[r]
 • 34
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

* Đối với công tác lu kho : Công ty cần phải mở rộng các kho của tổng đại lý để có đủ điều kiện về dự trữ lu kho khi mà công ty đi sâu vào thị trờng trong tỉnh đó, đồng thời phải bố trí kho hàng phải có tính khoa học theo nguyên tắc an toàn cho việc lu trữ, thuận tiện cho việc xuất nhập kho, kho phải đợc đặt ở các thành phố trung tâm, thị xã, thị trấn để đảm bảo phân phối hàng cho cho các đại lý đợc thuận tiện và đạt hiệu quả cao.Công ty phải phân loại kho để chứa các loại bình gas khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập kho và xuất kho, đồng thời phải có kho để bảo quản vỏ bình khi mà cha vận chuyển về nơi đóng bình đợc .
 • 34
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI GAS TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CỦA CÔNG TY BP PETCO LTD

* Đối với công tác lu kho : Công ty cần phải mở rộng các kho của tổng đại lý để có đủ điều kiện về dự trữ lu kho khi mà công ty đi sâu vào thị trờng trong tỉnh đó, đồng thời phải bố trí kho hàng phải có tính khoa học theo nguyên tắc an toàn cho việc lu trữ, thuận tiện cho việc xuất nhập kho, kho phải đợc đặt ở các thành phố trung tâm, thị xã, thị trấn để đảm bảo phân phối hàng cho cho các đại lý đợc thuận tiện và đạt hiệu quả cao.Công ty phải phân loại kho để chứa các loại bình gas khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập kho và xuất kho, đồng thời phải có kho để bảo quản vỏ bình khi mà cha vận chuyển về nơi đóng bình đợc .
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công tykế toán bán hàng tại công ty thương mạikế toán bán hàng tại công ty sản xuấtnội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hà bắchoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh vnttổ chức kế toán bán hàng tại công ty tnhh tm vận tải vĩnh hưngkế toán bán hàng tại công ty xăng dầuhoàn thiện kế toán bán hàng tại công tyhoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhhbao cao thuc tap tot nghiep ve ke toan ban hang tai cong ty co phan vien thong fpttài liệu báo cáo tổng hợp về đề tài hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụbáo cáo thực tập về công tác kế toán bán hàng tại công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắckế toán bán hàng tại công ty may 10hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiếnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam