0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

2 Khách hàng trả lại

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG  CHƯƠNG 4  CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG DOCX

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 4 CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG DOCX

2. Cho vay theo hạn mức tín dụng: a. Khái niệm: Cho vay theo hạn mức là phương thức cho vay mà ngân hàng xác định và thỏa thuận với khách hàng một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
 • 79
NGÂN HÀNG  NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PART 20 POT

NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PART 20 POT

2.1 Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ cho các khoản vay tuần hoàn thồng thường là từ các khoản phải thu của khách hàng. Ngoài ra, việc trả nợ ngân hàng trong quan hệ tín dụng tuần hoàn thường không rõ ràng. Chỉ khi hình thức này chuyển sang tín dụng kỳ hạn thì việc trả nợ mới được xác định một các rõ ràng. Tuy nhiên, việc trả nợ theo hình thức tín dụng nào đi chăng nữa thì nó cũng phải dựa vào khả năng thu nhập dài hạn của doanh nghiệp có đủ đảm bảo việc trả nợ hay không. Một nguồn trả nợ khác nữa đó là việc bán lại món vay cho một chủ nợ khác hoặc khách hàng phát hàng trái phiếu ra thị trường để lấy tiền trả nợ ngân hàng. So với loại hình tín dụng khác thì tín dụng tuần hoàn có khả năng hoàn trả nợ vay thấp hơn do nhiều nguyên nhân từ phía khách hàng.
 • 5
Giáo trình hướng dẫn cách giải ngân theo cách chiết khấu phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn cách giải ngân theo cách chiết khấu phần 2 docx

Hạng III Tín dụng chất lượng đạt yêu cầu Khách hàng thuộc loại này có khả năng thanh khoản và tình hình tài chính hợp lý có thể thay đổi giống như đa số những doanh nghiệp khác trước những tác động của thị trường. Thu nhập có thể thất thường, tình hình thanh toán có thể chấp nhận được nhưng không phải là trong bất cứ điều kiện nào. Tài sản bảo đảm là hàng tồn kho và các khoản phải thu nhưng khả năng chuyển đổi ra tiền mặt thường khó khăn và không chắc chắn. Nguồn tài trợ thay thế thường không có.
 • 8
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH VAY VÀ GIẢI NGÂN TẠI NGÂN HÀNG PHẦN 2 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH VAY VÀ GIẢI NGÂN TẠI NGÂN HÀNG PHẦN 2 PPSX

Hạng III Tín dụng chất lượng đạt yêu cầu Khách hàng thuộc loại này có khả năng thanh khoản và tình hình tài chính hợp lý có thể thay đổi giống như đa số những doanh nghiệp khác trước những tác động của thị trường. Thu nhập có thể thất thường, tình hình thanh toán có thể chấp nhận được nhưng không phải là trong bất cứ điều kiện nào. Tài sản bảo đảm là hàng tồn kho và các khoản phải thu nhưng khả năng chuyển đổi ra tiền mặt thường khó khăn và không chắc chắn. Nguồn tài trợ thay thế thường không có.
 • 8
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, để đẩy mạnh việc bán ra thu hồi tiền nhanh chóng tiền hàng, doanh nghiệp cần có chế độ khuyến khích đối với khách hàng. Nếu khách hàng mua với khối lợng hàng hoá lớn sẽ đợc doanh nghiệp giảm giá, nếu khách hàng thanh toán sớm tiền hàng sẽ đợc doanh nghiệp chiết khấu thanh toán, còn nếu hàng hoá của doanh nghiệp kém phẩm chất thì khách hàng có thể không chấp nhận thanh toán và trả lại hàng hoặc yêu cầu doanh nghiệp giảm giá.Do vậy kế toán hạch toán cả các khoản giảm trừ doanh thu nh: chiết khấu th- ơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Các khoản này sẽ không đợc hạch toán vào doanh thu. Chỉ có các khoản thoả mãn các điều kiện sau mới đợc ghi nhận là doanh thu bán hàng:(theo chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác):
 • 34
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGHIỆP VỤ THANH TÓA TIỀN GỬI TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI P6 PPT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGHIỆP VỤ THANH TÓA TIỀN GỬI TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI P6 PPT

2.1 Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ cho các khoản vay tuần hoàn thồng thường là từ các khoản phải thu của khách hàng. Ngoài ra, việc trả nợ ngân hàng trong quan hệ tín dụng tuần hoàn thường không rõ ràng. Chỉ khi hình thức này chuyển sang tín dụng kỳ hạn thì việc trả nợ mới được xác định một các rõ ràng. Tuy nhiên, việc trả nợ theo hình thức tín dụng nào đi chăng nữa thì nó cũng phải dựa vào khả năng thu nhập dài hạn của doanh nghiệp có đủ đảm bảo việc trả nợ hay không. Một nguồn trả nợ khác nữa đó là việc bán lại món vay cho một chủ nợ khác hoặc khách hàng phát hàng trái phiếu ra thị trường để lấy tiền trả nợ ngân hàng. So với loại hình tín dụng khác thì tín dụng tuần hoàn có khả năng hoàn trả nợ vay thấp hơn do nhiều nguyên nhân từ phía khách hàng.
 • 17
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 28

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 28

211 Tài sản cố định hữu hình 2.000.000.000 - 0 0 2.000.000.000 - 214 Hao mòn TSCĐHH - 20.000.000 0 70.000.000 - 90.000.000 331 Phải trả người bán - 330.000.000 100.000.000 218.900.000 - 448.900.000 333 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - 0 21.300.000 40.250.000 - 18.950.000
 • 28
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ PHẦN 4 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ PHẦN 4 DOCX

2.1 Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ cho các khoản vay tuần hoàn thồng thường là từ các khoản phải thu của khách hàng. Ngoài ra, việc trả nợ ngân hàng trong quan hệ tín dụng tuần hoàn thường không rõ ràng. Chỉ khi hình thức này chuyển sang tín dụng kỳ hạn thì việc trả nợ mới được xác định một các rõ ràng. Tuy nhiên, việc trả nợ theo hình thức tín dụng nào đi chăng nữa thì nó cũng phải dựa vào khả năng thu nhập dài hạn của doanh nghiệp có đủ đảm bảo việc trả nợ hay không. Một nguồn trả nợ khác nữa đó là việc bán lại món vay cho một chủ nợ khác hoặc khách hàng phát hàng trái phiếu ra thị trường để lấy tiền trả nợ ngân hàng. So với loại hình tín dụng khác thì tín dụng tuần hoàn có khả năng hoàn trả nợ vay thấp hơn do nhiều nguyên nhân từ phía khách hàng.
 • 10
BÀI TẬP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( BÀI 8,14 SÁCH BÀI TÂP)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( BÀI 8,14 SÁCH BÀI TÂP)

Phân tích tình hình công nợ phải thu khách hàng, nợ phải trả người bán: 1. Tỷ trọng Nợ phải trả chiếm trong Tổng nguồn vốn (%)=Nợ phải trả x100 Tổng nguồn vốn 2. Số lần thu hồi tiền hàng=Tổng tiền hàng bán chịu cho người mua trong kỳ Nợ phải thu KH bình quân Nợ phải thu KH bình quân=Đầu kỳ + Cuối kỳ 2 3. 4.
 • 3
QUẢN LÝ THU CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

QUẢN LÝ THU CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

Hàng tháng đến ngày thu tiền cước bộ phận thu cước sẽ cử nhân viên gửi tới khách hàng hóa đơn đơn dịch vụ viễn thông(GTGT-hóa đơn thu cước) để khách hàng chuẩn bị và đến nộp tiền.Sau khi khách hàng tới nộp tiền nhân viên quản lý biên lai và thu tiền sẽ nhận tiền và in biên lai biên nhận thu tiền và đưa cho khách hàng xác nhận là khách hàng đã nộp tiền,Đồng thời giữ 1 bản sao để lưu trữ.còn nếu khách hàng chưa nộp hệ thống sẽ thông báo và gửi thông báo,khách hàng không nộp sau 15 ngày sẽ bị cắt sử dụng dịch vụ điện thoại cố định cho tới khi thanh toán cước phí sẽ được sử dụng dv trở lại.
 • 33
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC LÃI

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC LÃI

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:. -...[r]
 • 2
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD CTY THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD CTY THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

triển, khách hàng ngày một đông hơn, đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng được cải thiện đáng kể. Năm 2000, do Nhà nước giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A nên các cửa hàng số 2,3,4 của Công ty đã bị giải toả. Hiện nay, Công ty chỉ còn 4 cửa hàng, 1 quầy hàng và 1 trạm kinh doanh xuất nhập khẩu nằm rải rác khắp địa bàn huyện Thanh Trì, đó là: Cửa hàng Thương mại số 1 và số 5 ở Thị trấn Văn Điển.
 • 84
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG N0 & PTNT HUYỆN CẨM THUỶ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG N0 & PTNT HUYỆN CẨM THUỶ

Đây là phương thức nhận tiền vay của khách hàng thông qua việc sử dụng thẻ tín dụng. Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho những người có tài khoản tại Ngân hàng và có đủ điều kiện cấp thẻ. Đồng thời, Ngân hàng cũng ấn định mức giới hạn tín dụng tối đa mà chủ thẻ có thể sử dụng. Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để mua hàng hoá dịch vụ tại các cơ sở chấp nhận thẻ của Ngân hàng. Thẻ được xem như cam kết bảo lãnh chi trả tiền hàng của Ngân hàng đối với cơ sở chấp nhận thẻ.
 • 26
Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel; Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sự hài lòng khách hàng và đưa ra mô hình lý thuyết; Xây dựng các thang đo để lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ di động trả sau của Viettel.
 • 25
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 5 PDF

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 5 PDF

5. Những chủ nợ mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch, mua hàng thường xuyên hoặc có số dư về nợ phải trả lớn, bộ phận kế toán phải kiểm tra, đối chiếu về tình hình công nợ đã phát sinh với từng khách hàng và định kỳ phải có xác nhận nợ bằng văn bản với các chủ nợ.
 • 9
THI TÍN DỤNG AGRIBANK 2011

THI TÍN DỤNG AGRIBANK 2011

C, 4,79% Câu 8 : Khi đến hạn trả lãi mà khách hàng không trả đúng hạn và không đc TCTD chấp nhận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi và không gia hạn lãi thì TCTD phải xử lý: a, Chuyển toàn bộ dư nợ gốc và lãi của HĐTD đó sang nợ nhóm 3 b, Chuyển toàn bộ nợ lãi sang nợ quá hạn
 • 3
Hạn chế rủi ro trong cho vay xây dựng nhà tại quỹ tín dụng nhân dân xã vân diên

Hạn chế rủi ro trong cho vay xây dựng nhà tại quỹ tín dụng nhân dân xã vân diên

Trong năm 2011, tuy tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động lớn, đời sống khó khăn nhưng tình hình thu nợ của ngân hàng đạt được nhiều khả quan (tổng DSTN tăng 40,39%, DSTN cho vay xây dựng nhà ở tăng 48,34% so với năm 2010). Nguyên nhân là do cán bộ tín dụng đã thực hiện tốt quy trình tín dụng, công tác thẩm định được thực hiện một cách sâu sát, kỹ lưỡng, những món vay có số tiền lớn đều phản ánh cụ thể rõ ràng kế hoạch trả nợ và đóng lãi qua lịch trả nợ trong hợp đồng tín dụng, tờ trình thẩm định phản ánh chi tiết, cụ thể phương án vay vốn và khả năng tài chính của khách hàng vay có đủ để trả nợ gốc và lãi cho QTD. Hơn nữa, hầu hết các hồ sơ vay vốn xây dựng và sửa chữa nhà ở đều có đủ tài sản đảm bảo tiền vay theo qui định, có đủ cơ sở pháp lý trong việc cho vay. Mặt khác khi cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, cán bộ tín dụng dựa vào tiến độ thi công và mức độ hoàn thành của công trình mà tiến hành giải ngân từng lần nhằm giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn của khách hàng tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, không xây cất nhà đúng như trong bản vẽ cũng như trong giấy phép xây
 • 48
QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DOCX

QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DOCX

 Các hồ sơ khác liên quan khoản vay theo qui định của NHNo VN.  Các hồ sơ lưu trữ phải được quản lý cho đến khi thanh lý hợp đồng tín dụng bàn giao toàn bộ hồ sơ vay vốn (trừ hồ sơ pháp lý của khách hàng) và biên bản bàn giao nhận về tài sản bảo đảm cho bộ phận lưu trữ của NHNo cho vay để thực hiện lưu trữ theo đúng quy định về việc lưu trữ hồ sơ của NHNo VN. Riêng hồ sơ pháp lý của khách hàng tiếp tục được lưu trữ tại phòng Tín dụng để theo dõi trong các lần quan hệ tín dụng sau.
 • 14
NHTM VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

NHTM VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

nếu trình độ cán bộ tín dụng không cao, thẩm định không tốt, có thể chấp nhận cho vay những khoản vay không khả thi hoặc bị khách hàng lừa gạt. Đạo đức cán bộ cũng là một trong các yếu tố tối quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng. Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dỡng thêm, nhng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại giỏi ngiệp vụ thì thật vô cùng nguy hiểm khi đợc bố trí trong công tác tín dụng. Một số vụ án kinh tế lớn trong thời gian vừa qua có liên quan đến cán bộ NHTM đều có sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng cùng với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản thế chấp, cầm cố lên quá cao so với thực tế để rút tiền ngân hàng.
 • 30
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC LỚP 11

MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC LỚP 11

Bài 2: Lập trình nhập từ bàn phím số chữ điện của một khách hàng rồi thông báo ra màn hình cước tiền điện họ phải trả cho bưu điện biết VPN có cách tính tiền điện như sau: Nếu khách hàng[r]
 • 6
BAN TOM TAT LUAN VAN -NGUYEN THI HUY QUYNH K18 TCNH

BAN TOM TAT LUAN VAN -NGUYEN THI HUY QUYNH K18 TCNH

Các dấu không trả được nợ STT DẤU HIỆU KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ 1 Quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, hoặc 2 Bị cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu; hoặc 3 Được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng khô[r]
 • 26
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (34)

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (34)

Các tổ chức tín dụng tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay: a Khách hàng không có k[r]
 • 1
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VPBANK  TRUNG TÂM CHO VAY TÍN CHẤP MIỀN BẮC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VPBANK TRUNG TÂM CHO VAY TÍN CHẤP MIỀN BẮC

Cho vay tuần hoàn rollover: TCTD và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện: Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn[r]
 • 69
PHƯƠNG HƯỚNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HÓA - 3 PPS

PHƯƠNG HƯỚNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HÓA - 3 PPS

Giảm nợ: Là những khoản vay của khách hàng trong hạn hoặc đến hạn nhưng khách hàng gặp phải rủi ro bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, hạn hán hay các đại dịch như H5N1…làm cho khách hàng rơi vào tình trạng tài chính yếu kém không thể trả đầy đủ những món vay. Ngân hàng cho vay có thể giảm một phần trong khoản vay để tạo điều kiện cho khách hàng có thể trả nợ cho ngân hàng cho vay.
 • 11
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TẠI KHO BẠC

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TẠI KHO BẠC

3 Kế toán thanh toán hạch toán chi NSNN và trả hồ sơ cho cán bộ kiểm soát chi đối với những hồ sơ cần trả khách hàng để trả lại cho khách hàng; đồng thời, làm thủ tục thanh toán bằng chu[r]
 • 22
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BACABANK

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BACABANK

_2.6 TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY_ Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khả năng tài chính, thu nhập và nguồn trả nợ của khách hàng, ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về việc trả [r]
 • 26
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG

- _Cho vay tuần hoàn rollover: _Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện:  Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặ[r]
 • 32
Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

• Cán bộ tín dụng: Đôn đốc nhắc nhở khách hàng lịch trả nợ, hướng dẫn thủ tục giúp khách hàng trả nợ, thẩm định gia hạn nợ, báo cáo tình hình trả nợ của khách hàng…. • Trưởng, phó phòng [r]
 • 27
TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

dụng của khách hàn, vì chi phí cho việc này rất là tốn kém cho cả ngân hàng và khách hàng. Quyền phán quyết tín dụng ở ngân hàng thường do những nhân viên có trình độ, có kinh nghiệm và có uy tín tại ngân hàng. Việc phân công, phân nhiệm vụ phụ thuộc vào chính sách và phương pháp quản trị của mỗi ngân hàng. Có thể tập trung quyền ra quyết định tín dụng cho một người (giám đốc) hay tập thể (hội đồng quản trị...). Cách này có lợi thế là dễ điều hành vốn, dễ điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo mục tiêu sẵn. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn nếu ngân hàng có một số lượng khách hàng xin cấp tín dụng cùng một lúc và nó cũng rất dẫn đến việc tiêu cực (quan liêu), nó cũng có thể tạo ra tính ỷ lại cho các nhân viên cấp dưới khi tham gia thẩm định đặc biệt là không phân rõ ràng được trách nhiệm của các cá nhân tham gia vào quá trình thành quyết tín dụng do vậy cách này chỉ thích hợp với các ngân hàng nhỏ, khách hàng không quá nhiều và đội ngũ nhân sự có trình độ thấp, thiếu kinh nghiệm.
 • 28
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ      TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

• Bán hàng trả góp, trả chậm : Theo phương thức này, khi giao hàng cho người mua thì số hàng đó được coi là tiêu thụ và doanh nghiệp mất quyền sở hữu về số hàng đó. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua, số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi nhất định. Thông thường thì số tiền trả ở các kỳ sau phải bằng nhau bao gồm một phần tiền gốcvà một phần lãi trả chậm.
 • 25
ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY CỦA CHI NHÁNH HÀ THÀNH – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PPSX

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY CỦA CHI NHÁNH HÀ THÀNH – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PPSX

3.2.4. Mở rộng phát triển các dịch vụ hiện đại ở tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch. Tại các hội sở chính và các chi nhánh lớn của các ngân hàng cung cấp hầu hết tất cả các dịch vụ hiện đại và truyền thống, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên ở phần lớn các phòng giao dịch hoặc chi nhánh nhỏ thường cung cấp ít dịch vụ chủ yếu là các dịch vụ truyền thống như nhận tiền gửi của khách hàng và cho vay khách hàng, chưa đáp ứng được các nhu cầu thanh toán nhanh, nhu cầu về mua bán chuyển đổi ngoại tệ…. Vì vậy để thu hút được đông đảo khách hàng đến với ngân hàng, điều cần thiết là phải đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng ở mọi nơi, mọi lúc. Phát triển các dịch vụ hiện đại ở tất cả các phòng giao dịch và chi nhánh một mặt thu hút thêm nhiều khách hàng mặt khác giúp ngân hàng có điều kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để có thể cung cấp thêm cách dịch vụ mới, hiện đại ở các phòng giao dịch, các chi nhánh, ngân hàng cần xem xét trích kinh phí để trang bị thêm máy móc hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, cập nhật thông tin trên toàn hệ thống.
 • 71
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MỸ XUYÊN

PHÂN TÍCH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MỸ XUYÊN

TRANG 15 Phân tích tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên HD: Nguyễn Hồng Tuấn SVTH: Phan Hồng Trị 6  Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, nếu các bên kh[r]
 • 44
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB PPS

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG THẺ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM VIB PPS

b. Tập trung nguồn vốn (vốn phát triển công nghệ, lợi nhuận, vốn vay…) để đầu tư vào công nghệ thanh toán thẻ: máy in thẻ, máy EDC, CAT… trang bị cho các CSCNT để đảm bảo quá trình thanh toán tại các CSCNT được nhanh chóng, an toàn, tiện lợi nhất. Nguồn vốn này cũng có thể được dùng để đầu tư trang bị thêm các máy ATM đặt tại các chi nhánh VIB, các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí lớn, các khu chợ… sẵn sàng phục vụ nhu cầu chi tiêu bằng tiền mặt bất cứ khi nào khách hàng cần.
 • 24
BÀI GIẢNG MÔN HỌC TIN HỌC KẾ TOÁN: HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2015 LÊ THỊ BÍCH THẢO

BÀI GIẢNG MÔN HỌC TIN HỌC KẾ TOÁN: HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2015 LÊ THỊ BÍCH THẢO

TRANG 1 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET 2015 TRANG 2 NỘI DUNG • THU TIỀN KHÁCH HÀNG • THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT • THU TIỀN KHÁC • TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP • NỘP THUẾ • NỘP BẢO[r]
 • 24
NGÂN HÀNG  NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PHẦN 2 PART 1 POTX

NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PHẦN 2 PART 1 POTX

Việc những hồ sơ luôn tiềm ẩn rủi ro là tất yếu, ngân hàng có thể lựa chọn cách giải quyết đơn giản là loại bỏ ngay lập tức những hồ sơ có dấu hiệu rủi ro ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc làm này đồng nghĩa với việc ngân hàng bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận. Vì vậy, công tác tái xét khách hàng sẽ giúp ngân hàng không bị lỡ mất những khoản thu nhập đáng có đồng thời lại giảm thiểu rủi ro khi kịp thời phát hiện ra những hồ sơ có dấu hiệu bất thường để có những biện pháp xử lý phù hợp.
 • 5
KY NANG CHAM SOC KHACH HANG

KY NANG CHAM SOC KHACH HANG

Khách hàng nội bộ Khách hàng nội bộ là những người cùng làm việc trong doanh nghiệp và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của nhau để phục vụ khách hàng bên ngoài... Khách hàng bên ngoài trả [r]
 • 134
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Kít luận vă kiín nghị của Ban Kiím soât: Trong năm 2011, mặc dù có nhiều biến động phức tạp của thị trường bất động sản, nhiều thay đổi về chính sâch phâp luật, sửa đôi, bồ sung, bản hăn[r]
 • 48
KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU-PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI Công ty XNK ĐÀ NẴNG
 • 51

Xem thêm

Từ khóa: biểu sè ii 10 doanh thu tiêu thụ trong nước của xí nghiệp may x19kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩmhoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động 11a cát linh đống đa hà nộiphần 2 cơ sở lý luận về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động 11a cát linh đống đa hà nộikế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóatiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp may x19báo cáo kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóatiểu luận kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóađề tài kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóakế toán hàng hóa và tiêu thụkế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại công ty thiết bị giáo dục phúc hưng xanhbao cao thuc tap ke toan hang hoa va tieu thu hang hoa tai ctynhững vấn đề chung về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoánhiệm vụ của công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoácác yếu tố ảnh hưởng đến kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá của công tyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam