0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

2 Kết chuyển hàng bán

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc số thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm,hàng hoá cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Nếu doanh nghiệp có doanh thu bán hàng bằng ngoại tệ thì doanh thu được qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế của nghiệp vụ phát sinh hoặc tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Trong kì kế toán, doanh thu bán hàng thuần mà doanh nghiệp thực hiện được có thể thấp hơn doanh thu bán hàng ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về qui cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế) và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được tính trên doanh thu bán hàng thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện được trong kì kế toán.
 • 20
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

Cuối kỳ hạch toán, chi phí bán hàng cần được phân bổ, kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Việc tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí bán hàng được vận dụng tuỳ theo loại hình và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong kỳ sản xuất hàng hoá được tiêu thụ không nhiều thậm chí chưa được tiêu thụ trong khi chi phí bán hàng đã phát sinh lớn hoặc trong doanh nghiệp thương mại có hàng tồn kho lớn và không ổn định giữa các kỳ thì một phần hoặc thậm chí toàn bộ chi phí bán hàng cần phải tính cho hàng còn lại cuối kỳ.
 • 23
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG VĨ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG VĨ

Các chứng từ phản ánh nghiệp vụ trên - Chi phí lương nhân viên bán hàng : kế toán căn cứ vào bảng chấm công hàng tháng để làm bảng thanh toán lương , trích BHYT, BHXH , KPCĐ sau đó được kế toán trưởng và Giám đốc công ty ký duyệt , kế toán căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương để ghi sổ và tập hợp phát sinh
 • 37
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG ANH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG ANH

NỘI DUNG CỦA TÀI KHOẢN XX hàng tồn kho theo phương pháp kiểm 632 “GIÁ VỐN HÀNG BÁN” Phản ánh tổng giá vốn hàng hóa tiêu thụ trong kỳ ghi một lần vào cuối kỳ Kết chuyển giá vốn hàng hóa đ[r]
 • 35
Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ

Bản mô tả công việc của kế toán nội bộ

+ Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. + Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với c[r]
 • 3
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

_ TK155,157 TK 632 Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ TK 911 TK 631 Kết chuyển giá vốn hàng Giá thành phẩm hoàn bán cuối kỳ thành nhập kho Tuỳ theo từng phương pháp áp [r]
 • 96
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP PDF

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP PDF

 Về hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Ở công ty không áp dụng hình thức giảm giá hàng bán. Thay vào đó công ty sẽ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại đối với khách hàng mua với số lượng lớn do công ty quy định, hoặc sẽ áp dụng hình thức nhập kho hàng bán bị trả lại nếu hàng hóa, thành phẩm xuất bán của công ty bị hư hỏng, không đúng chất lượng. Do vậy công ty không sử dụng tài khoản 532 là hoàn toàn hợp lý đồng thời làm đơn giản hóa công tác kế toán tại công ty.
 • 48
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG TÂM

Chứng từ bán hàng trong trường hợp này cũng là hoá đơn kiêm phiếu xuất kho TRANG 13 _THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_ _GVHD: HOÀNG THỊ PHƯƠNG THANH_ + Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 632 Có TK 156[r]
 • 79
HUA GIÁO TRÌNH KÊ TOÁN TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 1 PPS

HUA GIÁO TRÌNH KÊ TOÁN TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 1 PPS

• Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần quá lớn phải phân bổ nhiều năm; • Chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê hoạt động. Chi phí trả trước bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Chi phí trả trước ngắn hạn là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh mà doanh nghiệp dự kiến phân bổ trong 1 niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn được ghi chép phản ánh vào các tài khoản 142 - Chi phí trả trước và TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.
 • 21
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Báo cáo kế toán Bảng tổng hợp chi tiết Ghi cuối thángGhi hàng ngàyĐối chiếu kiểm tra toán, công ty đã được lựa trọn hình thức kế toán nhật ký chung và hệ thống sổ kế toán bao gồm: sổ kế toán tổng hợp-nhật ký chung, sổ cái và các sổ chi tiết. Với hình thức kế toán nhật ký chung toàn bộ chương trình hạch toán được ghi chép, tính toán, lập báo cáo bằng máy vi tính quy trình hạch toán tổng hợp kết chuyển số liệu giữa các sổ kế toán đã được cài đặt sẵn trong máy, các kế toán viên chỉ căn cứ vào chứng từ gốc hạch toán vào sổ nhật ký chung các phần hành của mình, cung cấp các số liệu trên cơ sở các số liệu đó máy tính sẽ phân loại lập nên các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, các bảng biểu báo cáo.
 • 30
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP CÚC VINH

Việc sử dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán giúp cho việc thực hiện kế toán của doanh nghiệp thuận tiện và nhanh chóng hơn, những thông tin, số liệu được cập nhật ngay, đầy đủ chính xác với trình tự xử lý số liệu trên máy một các linh hoạt, hạn chế thiếu sót nghiệp vụ. hầu như mọi công đoạn như: tính khấu hao TSCĐ, phân bổ khấu hao và CCDC, các bút toán định khoản và kết chuyển cuối kỳ đều được máy tính thực hiện cho kết quả mang lại thường chính xác đem lại hiệu quả trong công tác thực hiện quản lý, ghi chép hay lên sổ kế toán.
 • 72
NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP - 4 PPTX

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP - 4 PPTX

Kế toán sử dụng phương pháp bình quân cuối lỳ. Ở phòng kế toán, bên cạnh lập chứng từ ghi có tài khoản, kế toán tiêu thụ còn có thẻ hàng hoá để theo dõi lượng hàng nhập xuất tồn trong kỳ và thẻ hàng hoá được mở cho từng mặt hàng cụ thể như: Xi măng Hải Vân, Chin fon,...Cuối quý căn cứ vào thẻ hàng hoá kế toán tiến hành tính đơn giá bình quân cho từng mặt hàng qua công thức:
 • 8
ĐÁNH GIÁ TINH HÌNH HOẠT ĐỘNG CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN

ĐÁNH GIÁ TINH HÌNH HOẠT ĐỘNG CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN

Doanh thu là nguồn tài chính để đảm bảo trang trải các khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh, để đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng nhƣ tái sản xuất mở rộng. Doanh thu cũng là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ với Nhà nƣớc nhƣ nộp các khoản thuế theo quy định, là nguồn để tham gia góp vốn… Ý nghĩa quan trọng nhất của doanh thu đƣợc thể hiện thông qua quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ… Nó có vai trò quan trọng không chỉ đối với mỗi đơn vị kinh tế mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế
 • 122
Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)

Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty cổ phần toyota vinh 2 (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 76
NHỮNG BIỆN PHÁP THÚCĐẨY HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNGCỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1

NHỮNG BIỆN PHÁP THÚCĐẨY HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNGCỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1

Chương I: Hoạt động bán hàng ở Doanh nghiệp thương mạiI- Tổng quan về bán hàng1. Bán hàng và lịch sử phát triển2. Quan niệm về bán hàngII- Nội dung của hoạt động bán hàng ở DNTM1. Nghiên cứu th
 • 94
Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 2 Xây dựng lực lượng bán hàng và chiến lược bán hàng thuộc bài giảng Quản trị bán hàng gồm có các ý chính sau: Mục tiêu và ý nghĩa, phân tích lực lượng bán hàng, các lực lượng hỗ trợ khác, xây dựng lực lượng bán hàng.
 • 12
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

* Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng tài khoản 641-Chi phí bán hàng và các tài khoản liên quan khác như: TK111, TK112, TK214,… * Quy trình ghi nhận : Hàng ngày các nghiệp vụ bán hàng phát sinh các chi phí, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các chi phí bán hàng như: Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, bảng chi lương và các khoản trích theo lương,…để ghi sổ chi tiết TK 641 đồng thời căn cứ vào chứng từ gốc đó để ghi bảng kê chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng do phòng kinh doanh chuyển sang, sau đó ghi bảng kê số 5, nhật ký chứng từ số 7, cuối kỳ ghi vào sổ cái TK 641 và kết chuyển toàn bộ sang TK 911 để xác định kết quả bán hàng mà không phân bổ chi phí bán hàng cho hàng hoá bán ra. Việc tổng hợp các chi phí bán hàng để ghi vào các sổ theo định khoản:
 • 29
LUẬN VĂN:

LUẬN VĂN: "KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH" POTX

- Bên cạnh đó cần tăng cường quãng bá sản phẩm của công ty cho mọi người để họ biết về sản phẩm của công ty về chất lượng mẫu mã… * Đối với công tác kế toán - Tổ chức chặt chẽ, theo dõi chính xác đầy đủ kịp thời và giám sát chặt chẽ về tình hình thực hiện và sự biến động của từng loại sản phẩm hàng hóa trên cả hai mặt: hiện vật (số lượng và kết cấu chủng loại) và giá trị ghi chép doanh thu bán hàng theo từng nhóm mặt hàng.
 • 44
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

+ Phơng pháp khấu trừ thuế: Số thuế GTGT phải nộp = Thuế giá trị gia tăng đầu ra -Thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT Cuối kỳ, kết chuyển tổng số giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ Giảm giá hà[r]
 • 82
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm giá thành thực tế thành phẩm D nợ: Giá thành thực tế thành phẩm tồn kho * Tài khoản 157 "Hàng gửi bán" : Tài khoản 157 đợc dùng để theo dõi trị giá sản phẩm dịch vụ (theo giá thành công xởng) và hàng hoá (trị giá mua) mà doanh nghiệp tiêu thụ theo phơng thức, chuyển hàng hoặc giá trị sản phẩm, hàng hoá nhờ bán đại lý, ký gửi. số thành phẩm hàng hoá này vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị. tài khoản 157 đợc mở chi tiết theo từng mặt hàng, từng lần gửi hàng...
 • 35
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

Đồng thời ghi vào bên Có TK 004 “ Nợ khó đòi đã xử lý” Đề xuất 4: Về những chính sách, chiến lợc đẩy mạnh tốc độ bán hàng: Công ty nên quan tâm xây dựng những chính sách, chiến lợc kinh doanh hữu hiệu nhằm mở rộng mạng lới tiêu thụ nh: tăng cờng các hoạt động Marketing, giới thiệu sản phẩm hàng hóa để thu hút hơn nữa sự chú ý của ngời tiêu dùng, của những doanh nghiệp có nhu cầu về thành phẩm mà Công ty kinh doanh. Công ty có thể tổ chức một bộ phận Marketing với các chức năng: điều tra, thăm dò nhu cầu thị trờng và hoạch định các biện pháp nhằn thâm nhập thành công vào thị trờng mới. Công ty cũng nên tích cực tham gia vào các hội chợ, triển lãm một mặt nhằm tuyên truyền quảng cáo cho sản phẩm của mình, mặt khác nhằm thu nhập các thông tin cần thiết về thị trờng, về nhu cầu, thị hiếu khách hàng, về đối thủ cạnh tranh.
 • 96
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM BẮC HÀ

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM BẮC HÀ

46 Qua bảng số liệu 3.1, ta thấy tình hình kinh doanh của Công ty phát triển vẫn ổn định. Từ 2011 – 2013, lợi nhuận Công ty có nhiều biến động không đáng kể. Cụ thể, năm 2012 Công ty đạt lợi nhuận 239.173 ngàn đồng tăng 54,70% so với năm 2011, tương đương với 84.573 ngàn đồng. Sang năm 2013, co số này đã giảm 89.175 ngàn đồng tương đương giảm 37,28% so với năm 2012. Mặc dù lợi nhuận ở năm 2013 có giảm so với năm 2012 do bị ảnh hưởng của nền kinh tế suy giảm ở nước ta, nhưng Công ty đã có một số giải pháp nhằm giúp giảm thiểu tác hại vào hoạt động kinh doanh như cố gắng thắt chặt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và nâng cao doanh thu ở năm 2013 để kéo công ty thoát ra khỏi suy thoái kinh tế trong thời gian tới.
 • 154
BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD CTY THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD CTY THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH

− Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. DN chỉ hạch toán vào TK 511 - Doanh thu bán hàng, phần doanh thu bán hàng thông thường (bán hàng thu tiền một lần). Phần lãi trả chậm được coi như một khoản thu nhập hoạt động tài chính và hạch toán vào bên Có TK 515 - Thu nhập từ hoạt động tài chính. Theo phương thức bán này, về mặt kế toán khi giao hàng cho khách coi là đã bán nhưng thực chất thì DN mới chỉ mất quyền sở hữu về số hàng đó.
 • 84
HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 3) PART 3 POT

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 3) PART 3 POT

Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng và phát hành hoá đơn (Giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất... Trong kỳ kế toán, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ của Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán". Cuối kỳ kế toán, trước khi lập báo cáo tài chính thực hiện kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" hoặc Tài khoản 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ" để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ.
 • 9
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

- Kết cấu: Bên nợ: Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán; - Số thuế tiêu [r]
 • 50
96 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI FCM 44TR

96 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI FCM 44TR

Qua đó cung cấp các thông tin liên quan đến lợi nhuận hoặc lỗ công việc này đợc tiến hành nh sau: - Kết chuyển doanh thu thuần bán hàng: - Kết chuyển giá vốn hàng hoá, dịch vụ đã tiêu th[r]
 • 45
KẾ TOÁN CĂN BẢN 6 POT

KẾ TOÁN CĂN BẢN 6 POT

Có TK 511 “Doanh bán hàng” giá bán Có TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước” - Thuế GTGT đầu ra. (3) Khi tập hợp chi phí bán hàng hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ ghi: Nợ TK 641 “Chi phí bán hàng”.
 • 6
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  ÔN TẬP CHƯƠNG 5 6 PDF

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ÔN TẬP CHƯƠNG 5 6 PDF

TK 641 “Chi phí bán hàng”: Tài khoản này được sử dụng để tập hợp chi phí bán hàngkết chuyển vào cuối kỳ để xác định kết quả, kết cấu của TK 641 như sau: Bên Nợ: Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Bên Có: Kết chuyển chi phí bán hàng vào cuối kỳ để xác định kết quả. Tài khoản 641 không có số dư.
 • 15
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHHTM & DV TUẤN THẢO

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHHTM & DV TUẤN THẢO

đồng thời. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn lợi ích và rủi ro gắn với quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng và ngay lúc chuyển giao hàng đã thoả mãn đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu. Phơng thức bán hàng trực tiếp giúp cho quá trình bán hàng đợc thực hiện nhanh chóng, dứt khoát tiết kiệm đợc các chi phí về vận chuyển, bảo quản hàng hoá và giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp cần đầu t nhiều thời gian và chi phí vào các hoạt động marketing, mở rộng và tiếp cận thị trờng, tìm kiếm các khách hàng mới. Do đợc xác định là nghiệp vụ bán hàng ngay khi chuyển giao hàng hoá, kế toán bán hàng trong trờng hợp này sử dụng TK632 để phản ánh trị giá vốn hàng bán và TK511 để phản ánh doanh thu mà không cần sử dụng TK157- Hàng gửi đi bán
 • 67
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH FREAKY MOTION

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH FREAKY MOTION

Với doanh nghiệp thương mại thì quá trình kinh doanh là quá trình mua vào - dự trữ - bán ra các hàng hoá dịch vụ.Trong đó hoạt động bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt hoạt động bán háng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống cho người lao động. Muốn thực hiện hoạt động bán hàng có hiệu quả, đem lại doanh thu ngày càng cao cho doanh nghiệp thì vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh phải đặt lên hàng đầu. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là phần hành kế toán quan trọng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, và với cương vị là công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả bán hàng thì càng cần phải được tổ chức một cách khoa học và hợp lý nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 96
KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH DU LỊCH CẦU VỒNG

KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH DU LỊCH CẦU VỒNG

Riêng đối với tập thể phòng kế toán tài vụ của chi nhánh DU kịch Cầu Vồng cũng đóng góp khong ít sức mình trong coong cuộc phát triển lớn mạnh của CN, hiện nay phong kế toán của CN gồm 4 người : một kế toán trưởng, một thủ quỹ và 2 kế toán viên. Đầu ra những cán bộ được đào tạo kỹ tại các trưòng chuyên nghiệp. Với lòng quyết tâm đày nhiệt huyết và lòng yêu công việc, cán bộ phong kế toán tài vụ luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Ngoài ra, công ty còn sử dụng phần mềm kế toán lên máy tính để tập hợp một số tài khoản cần thiết đảm bảo độ tin cậy và nhanh chóng.
 • 51
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1.1 Một số khái niệm và cách xác định Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất để thực hiện giá trị của sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ. Doanh nghiệp phải chuyển giao quyền sở hữu về số sản phẩm hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho người mua, được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Số sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đó được xem là đã tiêu thụ.
 • 36
THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 2 PPS

THỐNG KÊ TÀI SẢN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHẦN 2 PPS

DN Bên nợ: CP HĐ Kinh doanh liên quan đến KQ, chi phí khác, Kết chuyển KQ HĐ SX KD Bên có: Tổng doanh thu thuần về tiêu thụ SP HH Dịch vụ, DT HĐ tài chính trong kỳ, tổn thu nhập thuần khác, kết chuyển KQ HĐ SX KD (Lỗ)
 • 10
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM P2 PDF

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM P2 PDF

Bên nợ: Số thuế phải nộp tính trên doanh số bán, số chiết khấu TMại, giảm giá hàng trả lại kết chuyển trừ vào doanh thu, kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ Bên Có: Tổng số doanh thu [r]
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

doanh nghiệp không bởi nếu giá bán quá cao so với giá quy định sẽ làm mất uy tín của doanh nghiệp và sẽ ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa việc tính giá vốn hàng bán phải đảm bảo nguyên tắc bù đắp đợc chi phí, các khoản thuế và tạo ra đợc lợi nhuận cho doanh nghiệp, có nhiều phơng pháp tính giá vốn hàng bán, tuỳ thuộc vào điều kiện của từng doanh nghiệp mà lựa chọn phơng pháp nào cho phù hợp. Đồng thời phải tôn trọng tính nhất quán trong kế toán tức là áp dụng phơng pháp nào thì áp dụng phơng pháp ấy trong suốt niên độ kế toán.
 • 22
LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG VIỆT

− Cụng ty cần nắm vững quy hoạch, kế hoạch phỏt triển của Nhà nước, nắm bắt nhanh nhạy cỏc yờu cầu của thị trường để cú thể ra những quyết định kinh doanh một cỏch đỳng đắn, hợp lý, và đỳng thời điểm thuận lợi nhất. − Cụng ty nờn lập quỹ dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho để cú thể giảm cỏc thiệt hại xuống mức thấp nhất. Về mặt kinh tế cũng như tài chớnh, quỹ dự phũng cho phộp Cụng ty luụn thực hiện được nguyờn tắc hạch toỏn tài sản theo chi phớ gốc lại vừa cú thể ghi nhận trờn cỏc bỏo cỏo tài chớnh của mỡnh. Mặt khỏc, quỹ dự phũng cũn tạo lập cho Cụng ty một quỹ tiền tệ để đủ sức khắc phục trước cỏc thiệt hại cú thể xảy ra trong kinh doanh, nú cũn cú thể được nhỡn nhận như một đối sỏch tài chớnh cần thiết để duy trỡ hoạt động của Cụng ty.
 • 91
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

được, hàng hoá ế đọng, ứ thừa thì vốn kinh doanh sẽ không có khả năng thu hồi, thu nhập không đủ để bù đắp chi phí, dẫn tới làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp có nguy cơ lâm vào tình trạng phá sản. Đối với người tiêu dùng, quá trình bán hàng sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Chỉ có thông qua quá trình tiêu thụ thì tính hữu ích của hàng hoá mới được thực hiện, mới được xác định hoàn toàn về số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian và sự phù hợp thị hiếu tiêu dùng đồng thời vốn của doanh nghiệp cũng được chuyển hình thái hiện vật sang hình thái giá trị. Doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra, bù đắp chi phí và có nguồn tích luỹ để mở rộng kinh doanh. Như vậy, bán hàng là khâu vô cùng quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp thương mại, nó là cơ sở là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển không chỉ đối với doanh nghiệp thương mại mà còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào tiến hành sản xuất kinh doanh. Nhờ đó mà doanh nghiệp có thể tự đánh giá được hàng hoá của mình kinh doanh và sản xuất được chấp nhận được ở mức độ nào. Xuất phát từ sự cần thiết của quá trình bán hàng trong kinh doanh, hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cũng là phần hành kế toán được đặc biệt quan tâm, giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Do vậy, nhận thức đúng đắn và đầy đủ vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là cần thiết cho mỗi cán bộ kế toán trong việc phát triển và tăng lợi nhuận.
 • 38
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - CHI NHÁNH HÀ NỘI

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Dược phẩm Trung ương 2 - chi nhánh Hà Nội
 • 68

Xem thêm

Từ khóa: biểu sè ii 10 doanh thu tiêu thụ trong nước của xí nghiệp may x19kế toán bán hàng và tiêu thụ sản phẩmhoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động 11a cát linh đống đa hà nộiphần 2 cơ sở lý luận về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần tạp phẩm và bảo hộ lao động 11a cát linh đống đa hà nộikế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóatiêu thụ thành phẩm tại xí nghiệp may x19báo cáo kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóatiểu luận kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóađề tài kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóakế toán hàng hóa và tiêu thụkế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại công ty thiết bị giáo dục phúc hưng xanhbao cao thuc tap ke toan hang hoa va tieu thu hang hoa tai ctynhững vấn đề chung về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoánhiệm vụ của công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoácác yếu tố ảnh hưởng đến kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá của công tyBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật