0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nội dung các khoản trích theo lơng

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

TRANG 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 2.1.. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH T[r]
 • 38
Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Minh Long

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thuốc thú y Minh Long

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
KT161 PPTX

KT161 PPTX

2.1. Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp. Chi phí sản xuất xây lắp là quá trình chuyển biến của vật liệu xây dựng thành sản phẩm dới tác động của máy móc thiết bị cùng sức lao động của công nhân.Nói cách khác,các yếu tố về t liệu lao động,đối tợng lao động dới sự tác động có mục đích của sức lao động qua quá trình thi công sẽ trở thành sản phẩm xây dựng.Tất cả những hao phí này đợc thể hiện dới hình thái giá trị thì đó là chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại khác nhau,công dụng và mục đích khác nhau song chung quy gồm có chi phí về lao động sống nh chi phí về tiền lơng và các khoản trích theo lơng;chi phí về lao động vật hoá nh nguyên vật liệu,khấu hao về TSCĐ …
 • 60
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HƯNG VIGLACERA DOC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HƯNG VIGLACERA DOC

Do đó, sau một thời gian đợc về thực tập tại Công ty Cổ phần Hữu Hng-Viglacera nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác tiền lơng và các khoản trích theo lơng đối với đời sống của cán b[r]
 • 21
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng , BHXH, BHYT, KPCĐ còn phản ánh khoản trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuấtnếu có ; bảng này đợc lập hàng t[r]
 • 46
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

thụ đợc nhanh và nhiều sản phẩm thu hồi vốn nhanh nhng không để bị ứ đọng trong khâu thành phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn công ty........................................................................13 Phòng tài chính kế toán: thực hiện nhiệm vụ quản lý tàI chính đúng chế độ, tài chính của nhà nớc để phân tích tổng hợp dánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........................................................................13 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..........................................................13 Kế toán trởng: là ngời giúp việc giấm đốc, phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kế toán và quản lý tài chính ở công ty nh: thông tin kinh tế, tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, giá cả và hạch toán kinh doanh theo pháp luật hiện hành......................................................................................14 Kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng: kế toán tiền mặt có nhiệm vụ theo dõi thu chi về tiền mặt phát sinh hàng ngày ở công ty và theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi tạI ngân hàng, thanh toán công nợ với ngân hàng, chuyển séc, mở L/C........................................................................................................14 Kế toán nhập xuất NVL kiêm kế toán tiền lơng: kế toán nhập xuất NVL theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho, của các loạI nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong kỳ. Hàng ngày nhận từ kho các phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu lĩnh vật t theo định mức, hoá đơn… để tập hợp vào các đối tợng sử dụng. đồng thời thực hiện tính lơng,phụ cấp và các khoản trích nộp theo tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty............................................14 Kế toán TSCĐ kiêm thủ quỹ: có nhiệm vụ tập hợp chứng từ gốc tiến hành lập phiếu thu chi tiền mặt để thanh toán cho cán bộ công nhân viên của công ty, cũng nh khách hàng ngoàI công ty đến giao dịch. Theo dõi toàn bộ tàI sản, hiện vật thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của công ty..................14 Kế toán tổng hợp giá thành, tiêu thụ: có nhiệm vụ tập hợp toàn bộ chi phí sẽ phát sinh trong kỳ và tính giấthnhf cho từng loạI sản phẩm. Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm, thu nhập các chứng từ về tiêu thụ sản phẩm để tiến hành ghi sổ và thanh toán các khoản nợ đối với khách hàng...14
 • 33
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Zsx = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC........................................................8 Trong đó:.......................................................................................................8 CPNVLTT: là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng trực tiếp tạo ra một loại sản phẩm dịch vụ nhất định.8 CPNCTT: bao gồm chi phí tiền lơng, tiền công, các khoản trích nộp của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định của nhà nớc nh bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế..............9 CPSXC: là chi phí sử dụng cho hoạt động sản xuất chế biến của phân xởng trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Bao gồm chi phí vật liệu, công cụ lao động nhỏ; khấu hao tài sản cố định phân xởng; tiền lơng các khoản trích theo lơng, chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí khác bằng tiền phát sinh trong phạm vi phân xởng...............................................................................9 CPBH: là khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ trong kỳ. Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
CTY TNHH THÀNH CÔNG

CTY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng, phụ cấp cho nhân viên bán hàng, chi phí đóng gói bảo quản sản phẩm… CPQLDN: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp, cá[r]
 • 39
Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

có liên quan, kế toán tiền lơng hoàn tất việc hạch toán lơng và các khoản trích theo l- ơng. Nh vậy, ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội, việc tính lơng và thanh toán lơng cho từng công nhân cụ thể do nhân viên thống kê phân xởng sản xuất thực hiện, còn kế toán tiền lơng chỉ có nhiệm vụ xét duyệt tính đúng đắn hợp lý, chính xác của các bảng thanh toán lơng và thực hiện việc tính lơng voà chi phí sản xuất kinh doanh trong tháng. Công ty không thực hiện việc trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.
 • 43
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

Giá vật t nhập kho đợc tính căn cứ vào hoá đơn giá trị gia tăng, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ và các khoản chiết khấu giảm giá ( nếu có) theo công thức: Ví dụ : Theo hoá đơn giá trị gia tăng số 0097506, ngày 02/02/2008, Công ty mua giấy Crapt của Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, giá mua cha thuế là :
 • 35
20368

20368

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

Kế toán chi phí sản xuất chung đợc hạch toán nh sau: TK 334,338 TK 627 TK 154 Tiền lơng phải trả cho nhân viên quản lý và các khoản trích Kết chuyển chi phí theo lơng phải trả cho công n[r]
 • 21
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng,bhxh, bhyt, kpcđ còn phản ánh khoản trích trớc lơng nghỉ phép của công nhân nếu có; bảng này đợc lập hàng tháng trên cơ sở [r]
 • 55
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh nhật việt

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh nhật việt

- Việc ghi chép trung thực, kịp thời, đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh cũng nh các biến động về tiền lơng, BHXH của Công ty. - Công ty hiện đang áp dụng hình thức hạch toán chứng từ ghi sổ, một loại hình hạch toán rất phù hợp với quy mô của Công ty. Bên cạnh đó công ty cũng áp dụng hình thức kế toán máy trong công tác kế toán. Cùng với sự phát triển của Công ty, tổ chức bộ máy kế toán cũng không ngừng đợc hoàn thiện giúp cho Ban giám đốc ra các quyết định đúng đắn về quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua những thông tin tài chính kế toán kịp thời, chính xác và cập nhật.
 • 46
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Bảng biểu 2.2: Đặc điểm lao động của công ty 2.2.2. P hơng pháp xây dựng quỹ lơng tại Công Ty sản xuất, Thơng mại và Dịch Vụ Phú Bình. Quỹ tiền lơng của Công Ty là toàn bộ số tiền lơng trả cho cán bộ công của Công Ty. Hiện nay Công Ty Phú Bình xây dựng quỹ tiền lơng trên tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 22%. Hàng tháng phòng kế toán tổng hợp toàn bộ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của tất cả các văn phòng đại diện sau đó nhân với 22%. Đó là quỹ lơng của Công Ty tháng đó.
 • 38
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

3.150.000 / (24 + 26 + 26) = 41.450 đồng 2.2.2.2. Nguyên tắc trả lơng và phơng pháp trả lơng. Việc chi trả lơng ở Công Ty do thủ quỹ thực hiện, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ: “Bảng Thanh Toán Tiền Lơng”, “Bảng Thanh Toán BHXH” để chi trả l- ơng và các khoản khác cho công nhân viên. Công nhân viên khi nhận tiền phải ký tên vào bảng thanh toán tiền lơng. Nếu trong một tháng mà công nhân viên ch- a nhận lơng thì thủ quỹ lập danh sách chuyển họ tên, số tiền của công nhân viên đó từ bảng thanh toán tiền lơng sang bảng kê thanh toán với công nhân viên cha nhận lơng.
 • 34
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY II  HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY II HẢI DƯƠNG

IV. Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty May II IV.1- Đặc điểm về lao động tại Công ty May II Trong cơ chế quản lý hiện nay, mọi doanh nghiệp đều phải tự vơn mình lên tìm chỗ đứng cho bản thân thông qua chất lợng sản phẩm, tay nghề lao động, trình độ quản lý sản xuất kinh doanh …Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của mình các doanh nghiệp không những phải đảm bảo chất lợng lao động của mình mà còn phải đảm bảo kết cấu lao động hợp lý. Qua đó, Công ty đã xây dựng cho mình một đội ngũ lao động với kết cấu, trình độ chuyên môn, tay nghề cũng nh số lợng và chất lợng tơng đối hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Công ty.
 • 38
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán – Mức hạ giá thành  Giá thành thực tế: Phản ánh toàn bộ các chi phí thực tế để hoàn thành bàn giáo khối lợng xây lắp mà doanh nghiệp đã nhận thầu. Giá thành thực tế bao gồm chi phí theo định mức, vợt định mức và không định mức nh các khoản thiệt hại trong sản xuất, các khoản bội chi, lãng phí về vật t, lao động tiền vốn trong quá trình sản xuất và quản lí của doanh nghiệp đợc phép tính vào giá thành. Giá thành thực tế đợc xác định theo số liệu kế toán.
 • 34
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÀ DOC

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TRANG 9 Theo nghị định 12CP ngày 25/11/1995 quy định về BHXH của chính phủ, quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ của 20% trên tổng quỹ lơng cấp bậ[r]
 • 33
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

Tuy nhiên cũng có những loại máy phải do nhiều ngời phụ trách thì việc tính lơng cho mỗi ngời phải tính theo điểm (máy 5 màu). Điểm của mỗi ngời đ- ợc tính dựa vào số ngày công và hệ số tay nghề của họ. Việc xác định ngày công này cũng do quản đốc từng phân xởng theo dõi. Hàng ngày quản đốc phân xởng sẽ có trách nhiệm ghi thời gian làm việc của từng công nhân trong phân x- ởng mình vào bảng chấm công. Cuối tháng đồng thời gửi bảng chấm công và Báo cáo sản xuất cho phòng kế toán. Trên cơ sở đó kế toán sẽ xác định tiền lơng mà từng ngời đợc hởng.
 • 26
KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.07

KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.07

* Phân theo yếu tố chi phí : Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh của chi phí, chi phí đợc phân theo yếu tố. Về thực chất chỉ có 3 yếu tố chi phí là chi phí về sức lao động, chi phí về đối tợng lao động và chi phí về t liệu lao động. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể hơn nhằm phục vụ cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lu động, việc lập, kiểm tra và phân tích dự toán chi phí, các yếu tố chi phí trên có thể đợc chi tiết hoá theo nội dung kinh tế cụ thể của chúng. Tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý ở mỗi nớc, mỗi thời kỳ mà mức độ chi tiết của các yếu tố có thể khác nhau. Theo quy định hiện hành ở Việt nam toàn bộ chi phí đợc chia làm 7 yếu tố sau:
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

những nhu vật chất và văn hoá của tầng lớp ngời lao động trong xã hội, càng đòi hỏi quản lí tiền lơng và các khoản tính theo lơng ngày càng phải cao hơn. Nền sản xuất xã hội phát triển càng cao thì sự phân công lao động xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc và chặt chẽ. Việc xã hội hoá nền sản xuất càng cao thì tính chất xã hội hoá sức lao động con ngời ngày càng nhiều hơn. Vấn đề đặt ra công tác quản lí lao động trong sản xuất kinh doanh phải thực hiện thế nào sao cho hợp lí nhất. Do đó quản lí sức lao động hay quản lí nhân sự thực chất là quản lí con ngời mà quản lí con ngơì là cả một nghệ thuật và là một vấn đề cần thiết do đó ngời quản lí phải quyết định hợp lí. Hiện nay quản lí lao động trong sản xuất kinh doanh là vấn đề trong yếu nhất của quá trình sản xuất kinh doanh vì chất lợng sản phẩm hàng hoá tạo ra là phụ thuộc vào chính ngời lao động. Mà chất lợng đó thì chỉ có ngời lao động quyết định thông qua hiệu quả kinh tế do chất lợng lao động mang lại. Công tác quản lí lao động là cơ sở của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lí của doanh nghiệp lực lợng lao động đợc phân chia thành:
 • 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

- Kế toán thanh toán kiêm kế toán tiền lơng: căn cứ vào các chứng từ hợp lệ nh hoá đơn bán hàng, các những từ nhập - xuất kho, để lập các phiếu thu, phiếu chi, viết séc uỷ nhiệm chi, lập bảng chứng từ thu, chi tiền mặt, lập bảng kê chứng từ ngân hàng, làm các thủ tục thu vay, theo dõi tình hình tồn quỹ tiền mặt, đôn đốc và quyết toán, theo dõi chi tiết các tài khoản công nợ. Đồng thời có nhiệm vụ hạch toán và kiểm tra tình hình thực hiện quỹ lơng, phân tích việc sử dụng lao động và định mức lao đọng, lập bảng thanh toán bảo hiểm xã hội, thanh toán tiền thởng, lập bảng phân bổ tiền lơng.
 • 35
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Mối quan hệ giữa quản lý lao động và quản lý tiền lơng và các khoản liên quan, phân loại lao động. Tổng số công nhân của doanh nghiệp là toàn bộ lực lợng tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tạo thuận lợi cho việc quản lý huy động cho việc sử dụng hợp lý sức lao động nhất thiết phải phân loại công nhân viên trong doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp thuộc các nghề sản xuất khác nhau mà lực lợng lao động phân ra làm các loại lao động khác nhau. Song nhìn chung trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cằm cứ vào nội dung kinh tế. Vai trò tăng cờng đổi mới về t liệu lao động phù hợp với năng suất lao động mới tạo ra.
 • 25
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc

+ Sự phân bổ theo khu vực: Một ngành có thể đợc phân bổ ở những khu vực khác nhau về địa lý, kéo theo những khác nhau về đời sống vật chất, tinh thần, văn hoá, tập quán. Những sự khác nhau đố gây ảnh hỡng và làm cho mức sống của ngời lao động hởng lơng khác nhau. Để thu hút khuyến khích ngời lao động làm việc ở những nơi xa xôi hẻo lánh, những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nh các tỉnh Sơn La, Lai Châu Nhà n … ớc đã có chính sách thích hợp áp dụng những loại phụ cấp u đãi thoả đáng cho họ. Có nh vậy mới có thể phân công hợp lý lao động xã hội và khai thác hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên của mọi vùng đất.
 • 87
X1175

X1175

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI

Vì vậy, kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau: Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về số lơng lao động, thời gian lao động,kết [r]
 • 33
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

* Tiền lơng Theo quan niệm của các nhà kinh tế hiện đại: Tiền lơng là giá cả của sức lao động, đợc xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trờng lao động. ở Việt Nam, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, tiền lơng đợc hiểu là một bộ phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu, do Nhà nớc phân phối cho CNVC bằng hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao động. Hiện nay theo điều 55 Bộ Luật Lao động Việt Nam quy định tiền lơng của ng- ời lao động là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và đợc trả theo năng suất lao động, chất lợng và hiệu quả công việc, mức lơng của ngời lao động không thấp hơn mức lơng tối thiểu do Nhà nớc quy định (là 290.000đ/tháng đợc thực hiện từ 11/2003).
 • 22
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI

Bảng thanh toán tiền lơng đợc tính cho từng phân xởng, mỗi bảng thanh toán tiền lơng phản ánh số tiền phải trả cho cả công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xởng đó. Đối với nhân viên quản lý phân xởng và nhân viên quản lý doanh nghiệp thì kế toán sẽ lập một bảng thanh toán lơng riêng. Việc tính lơng cho những nhân viên này đợc căn cứ vào hệ số lơng cấp bậc của từng ngời và định mức l- ơng tối thiểu theo qui định (từ 1/1/2001 là 210000đ/tháng)
 • 27
42 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

42 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

Doanh nghiệp cần phải tăng cờng công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng chính xác kịp thời để đảm bảo quyền lợi của ngời lao động và là điều ki[r]
 • 37
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và khoản trích theo lơng theo đúng nguyên tắc, kích thích ngời lao động hoàn thành n[r]
 • 22
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Phải đảm bảo mối tơng quan hợp lý về tiền lơng giữa những ngời làm nghề khác nhau trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.Tính chặt chẽ nghề nghiệp, độ phức tạp về kỹ thuật giữa các ngành nghề đòi hỏi trình độ lành nghề bình quân của ng ời lao động là khác nhau. Những ngời làm việc trong môi trờng độc hại, nặng nhọc, tổn hao nhiều sức lực phải đợc trả công cao hơn so với những ngời lao động bình thờng. Hình thức tiền lơng có xét đến điều kiện lao động có thể thông qua việc thiết kế các hệ số l- ơng hoặc quy định các mức phụ cấp ở các ngành nghề khác nhau.Từ đó các điều kiện lao động đều ảnh hởng ít nhiều đến tiền lơng bình quân của mỗi ngành nghề.
 • 22
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

với điều kiện lao động bình thờng. Chế độ tiền lơng cấp bậc có tác dụng rất tích cực nó điều chỉnh tiền lơng giữa các nghành nghề một cách hợp lý, nó cũng giảm bớt đợc tính chất bình quân trong việc trả lơngthực hiện triệt để quan điểm phân phối theo lao động. Chế độ tiền lơng do Nhà Nớc ban hành, doanh nghiệp dựa vào đó để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long trên góc độ kế toán tài chínhthực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần may thăng long docbáo cáo thực tập tổng hợp về công ty cổ phần may thăng long docgiải pháp tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần giầy thăng longgiải pháp thúc đẩy xuất khẩu giầy dép của công ty cổ phần giầy thăng longhạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI