0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Các phần tử trong mạng quang WDM

TIỂU LUẬN MẠNG THÔNG TIN QUANG XU HƯỚNG TÍCH HỢP MẠNG IPQUANG THẾ HỆ SAU

TIỂU LUẬN MẠNG THÔNG TIN QUANG XU HƯỚNG TÍCH HỢP MẠNG IPQUANG THẾ HỆ SAU

Hình 5. Các mô hình ph ân lớp mạng Trong đó lớp thích ứng AT M (ALL 5) sẽ đóng vai trò cung cấp dịch vụ và chức năng định tuyến lớp 3. Chức năng Lớp 2 được xây dựng dựa trên các côn g nghệ hiện đã trưởng thành như SDH, AT M, Ethernet, DTM và WDM. Một số giao thức như MPOA/LAPS, RSP, POS, SDL được phát triển trong lớp mạng này thực hiện bao gói IP (Encapsulat ion) trong các định dạng khung cho truyền dẫn t rên các bước sóng quang. Một điều dễ nh ận t hấy là các giao thức này đều được xây dựng quanh các công nghệ đã trưởng t hành kể trên. Chúng ta hoàn t oàn có thể lý giải được điều này: các dự án nghiên cứu phần lớn chịu ảnh hưởng bởi nguồn tài chính t ừ các nhà khai t hác mạng, sản xuất thiết bị, như t hế nó sẽ chỉ giải quyết những vấn đề đang tồn tại của họ. Chính vì vậy các nghiên cứu về giao thức truyền tải cũng chỉ tập trung vào nh ững công nghệ này mà thôi.
 • 19
Xu hướng tích hợp IP trên quang

Xu hướng tích hợp IP trên quang

Mạng IPWDM được thiết kế để truyền dẫn lưu lượng IP trong một mạng quang, cho phép WDM tận dụng tối đa khả năng kết nối IP và dung lượng băng thông cực lớn của WDM. Kết hợp IP và WDM có nghĩa là, ở trong mặt phẳng dữ liệu ta có thể yêu cầu các tài nguyên mạng chuyển tiếp lưu lượng IP một cách hiệu quả; còn trong mặt phẳng điều khiển ta có thể xây dựng một mặt phẳng điều khiển đồng bộ. IPWDM cũng đánh địa chỉ tất cả các mức trung gian của các mạng quang intra, interWDM và các mạng IP.
 • 37
BAOCAO HE THONG THONG TIN QUANG DWDM

BAOCAO HE THONG THONG TIN QUANG DWDM

Hệ thông thông tin quang WDM và DWDM1.Mở đầu…………………………………………………………………………………..22.Mạng WDM……………………………………………………………………………..22.1Tổng quanhệ thống WDM………………….……………………………………….22.1.1 Một vài khái niệm và đặc điểm về hệ thống WDM…………………………...32.1.2 Sự phát triển của các hệ thống WDM có thể chia làm ba giai đoạn…………...32.2Các phần tử mạng WDM……………………………………………………………52.2.1Bộ đầu cuối đường quang (OLT: Optical Line Terminal)…………….……..52.2.2Bộ khếch đại đường quang ( OLA)…………………………………………..62.2.3Bộ thêm bớt quang (OADM)2.2.4Bộ kết nối chéo quang (OXC)2.3Các cấu hình kết nối của bộ kết nối chéo quang OXC với các thành phần mạng 112.3.1Yêu cầu đối với OXC2.3.2Các cấu hình cho OXC2.3.3Cấu hình OXC toàn quang3.Mạng DWDM3.1Tổng quan hệ thống DWDM3.1.1 Sự phát triển công nghệ DWDM3.1.2 Chức năng hệ thống3.1.3 Công nghệ ứng dụng3.2 Thành phần mạng DWDM4. Tài liệu tham khảo.
 • 22
MÔN HỌC TÍN CHỈ: MẠNG THÔNG TIN QUANG POTX

MÔN HỌC TÍN CHỈ: MẠNG THÔNG TIN QUANG POTX

5.5. THIẾT KẾ MẠNG QUANG WDM (tiếp) 5.5.3. Ả nh h ưở ng c ủ a tán s ắ c lên chi ề u dài truy ề n d ẫ n  Tán s ắ c v ậ n t ố c nhóm GVD (tán s ắ c màu) là nguyên nhân c ơ b ả n có liên quan trong các h ệ th ố ng WDM đơ n mode t ố c độ bit cao; nh ư đ ã bi ế t, tán s ắ c trong xung quang t ạ o ra giãn r ộ ng xung, làm cho xung tr ả i r ộ ng sang khe (trong mi ề n th ờ i gian) c ủ a các xung khác; đ i ề u này không ch ỉ gây nên ISI và còn gây ra b ấ t l ợ i công su ấ t, d ẫ n đế n làm suy gi ả m ch ấ t l ượ ng SNR c ủ a h ệ th ố ng
 • 101
Một số giao thức trong mạng truyền tải IP trên WDM và IP trên quang

Một số giao thức trong mạng truyền tải IP trên WDM và IP trên quang

Một số giao thức trong mạng truyền tải IP trên WDM và IP trên quang
 • 29
KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN QUANG GHÉP KÊNH WDM

KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN QUANG GHÉP KÊNH WDM

Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDMTừ khi có sự ra đời của Laser vào những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20 làm xuất hiện nhiều lĩnh vực ứng dụng phong phú đa dạng. Trong công nghệ viễn thông thì từ khi có sự xuất hiện của laser với sợi quang thủy tinh đã hình thành nên phương thức thông tin mới. Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung và kỹ thuật viễn thông nói riêng. Nhu cầu dịch vụ viễn thông phát triển rất nhanh tạo ra áp lực ngày càng cao đối với tăng dung lượng thông tin. Các hệ thống thông tin quang không ngừng được hoàn thiện, ứng dụng trong hầu hết các topo mạng từ mạng đường trục, mạng trung kế hay các mạng truy nhập, mạng đô thị,… Với sự gia tăng của các ứng dụng số liệu nhu cầu về tốc độ truyền dẫn cao cùng với khoảng cách truyền dẫn lớn mà không cần đến các trạm lặp, chỉ cần sử dụng các bộ khuếch đại cần nhờ đến việc sử dụng các công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM. Nhưng với những hệ thống WDM với tốc độ truyền dẫn cao như 40Gbs trong một bước sóng như hiện nay thì công nghệ bị chi phối bởi ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến trong sợi. Bài báo cáo này với chủ đề “ Khảo sát hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM”. Nhóm em xin trình bày về tổng quan hệ thống thông tin quang WDM và Mô phỏng hệ thống truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM. Từ đó, khảo sát hiệu năng hệ thống truyền dẫn quang WDM theo 2 khuôn dạng điều chế đó là NRZ và RZ.
 • 47
Một số giao thức trong mạng truyền tải IP trên WDM và IP trên quang

Một số giao thức trong mạng truyền tải IP trên WDM và IP trên quang

Một số giao thức trong mạng truyền tải IP trên WDM và IP trên quang
 • 29
XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC TẬP KHÍ NÉN KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC, CHƯƠNG 1 PPTX

XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC TẬP KHÍ NÉN KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC, CHƯƠNG 1 PPTX

Trong bộ thí nghiệm, đường ống dẫn khí nén được trang bị cho phép tháo lắp dễ dàng và nhanh chóng. Nối hệ thống đến các thiết bị bằng cách đơn giản là đẩy ống vào cổng vào (in-let) hay cổng ra (out-let). Tháo ống ra bằng cách một tay đè vào vành tỳ, tay kia kéo ống ra.
 • 10
Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)
 • 28
VẬT LÝ LỚP 9 - LẮP DÂY DẪN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (TT) POT

VẬT LÝ LỚP 9 - LẮP DÂY DẪN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (TT) POT

- Bi ết đượ c m ộ t s ố yêu c ầ u k ĩ thuậ t khi l ắp đặ t dây d ẫ n c ủ a m ạng điệ n trong nhà. - So sánh được ưu – nhược điể m c ủ a m ạng điệ n ki ể u n ổ i và m ạng điệ n ki ể u ng ầ m.
 • 4
CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG PPT

CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG PPT

làm vi c khi có m t nguyên nhân nào đó, s chi u sáng làm vi c gián đo n gây m t bình th ng ệ ộ ự ế ệ ạ ấ ườ trong công tác, sinh ho t, th m chí có th gây ra s c nguy hi m…..nên dùng đèn nung sáng đ ạ ậ ể ự ố ể ể chi u sáng s c c n đ m b o sao cho đ r i trên b m t làm vi c không đ c bé h n 10 % ế ự ố ầ ả ả ộ ọ ề ặ ệ ượ ơ tiêu chu n đ nh m c trong tr ng h p dùng cho chi u sáng làm vi c trên cùng b m t đó, ẩ ị ứ ườ ợ ế ệ ề ặ
 • 13
VOIIP CĂN BẢN - CHƯƠNG 1 DOCX

VOIIP CĂN BẢN - CHƯƠNG 1 DOCX

Trong tr − ờng hợp cuộc gọi qua mạng IP, ng − ời sử dụng từ mạng PSTN chỉ phải duy trì kênh 64kbps đến Gateway của nhà cung cấp dịch vụ tại địa ph − ơng. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại IP sẽ đảm nhận nhiệm vụ nén, đóng gói tín hiệu thoại và gửi chúng đi qua mạng IP một cách có hiệu quả nhất để tới đ − ợc Gateway nối tới một mạng điện thoại khác có ng − ời liên lạc đầu kia. Việc kết nối nh − vậy làm giảm đáng kể chi phí cuộc gọi do phần lớn kênh truyền 64Kbps đã đ − ợc thay thế bằng việc truyền thông tin qua mạng dữ liệu hiệu quả cao.
 • 14
DUY TRÌ TRONG MẠNG QUANG WDM 3

DUY TRÌ TRONG MẠNG QUANG WDM 3

Nguyên tắc tải tối thiểu: •Mỗi lưu lượng luôn luôn định tuyến thưo hướng có tải nhỏ nhất nghĩa là trên hướng có các chặng có tải nhỏ hơn •Lưu lượng hai hướng được định tuyến trên cùng mộ[r]
 • 26
BẢO VỆ TRONG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG WDM

BẢO VỆ TRONG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG WDM

Trong trường hợp lưu lượng bị sự cố có thể loop mà không bị xung đột bước sóng _NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG, D01VT_ 38 Chuyển mạch 22 _Hình 2.15 Ring hai sợi hai hướng chuyển mạch bảo vệ đoạn ghé[r]
 • 31
MÔ HÌNH FTTH TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ GPON

MÔ HÌNH FTTH TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ GPON

Vì vậy, “Trong năm 2010, ngƣời ta nói nhiều tới việc băng rộng di động mà cụ thể là 3G lên ngôi sẽ khiến cho ADSL phải suy thoái. Nhƣng theo nhiều chuyên gia, đây lại không phải là điều đáng lo ngại nhất, mà đối thủ sẽ ảnh hƣởng trực tiếp tới “năng lực” phát triển của ADSL trong năm 2011 và các năm tới lại là FTTx (công nghệ truyền dẫn cáp quang) và FTTH (Internet cáp quang chuẩn). Theo Báo cáo viễn thôngViệt Nam, trong năm 2009 trên thế giới đã có 39,4 triệu hộ gia đình sử dụng FTTH, con số này tăng lên 51,4 triệu hộ trong năm 2010 và dự kiến sẽ đạt gần 90 triệu hộ gia đình sử dụng cáp quang vào năm 2012. Dự đoán, FTTH sẽ là ngành kinh doanh cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ Internet”.[8]
 • 67
ĐỀ TÀI CHUYỂN MẠCH QUANG

ĐỀ TÀI CHUYỂN MẠCH QUANG

Trong số các công nghệ chuyển mạch quang đang được quan tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng nhằm hiện thực hóa các OXC toàn quang, công nghệ chuyển mạch quang MEMS, nổi lên là công nghệ hàng đầu và khả dụng nhất về phương diện thương mại ở thời điểm hiện tại.
 • 40
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỚI HỘ GIA ÐÌNH (FTTH)

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỚI HỘ GIA ÐÌNH (FTTH)

Với công nghệ FTTH, nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp tốc độ download lên đến 10 Gigabit/giây, nhanh gấp 200 lần so với ADSL 2. Tốc độ truyền dẫn với ADSL là không cân bằng, có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống (Bất đối xứng, Tốc độ Download lớn hơn tốc độ Upload) và tối đa là 20 Mbps. Còn FTTH cho phép cân bằng, tốc độ tải lên và tải xuống như nhau (Đối xứng, Download = Upload) và cho phép tối đa là 10 Gbps, có thể phục vụ cùng một lúc cho hàng trăm máy tính. FTTH đặc biệt hiệu quả với các dịch vụ: Hosting Server riêng, VPN (mạng riêng ảo), Truyền dữ liệu, Game Online, IPTV (truyền hình tương tác), VoD (xem phim theo yêu cầu), Video Conferrence (hội nghị truyền hình), IP Camera…với ưu thế băng thông truyền tải dữ liệu cao, có thể nâng cấp lên băng thông lên tới 1Gbps. Ngoài ra đường truyền FTTH có thể đảm bảo an toàn dữ liệu, độ ổn định cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện, từ trường.
 • 36
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CUNG CẤP ĐIỆN , ĐÊ THI CUỐI KÌ

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CUNG CẤP ĐIỆN , ĐÊ THI CUỐI KÌ

LỰA CHỌN Mục tiêu: giúp sinh viên nắm được: Các yêu cầu của mạng điện xí nghiệp; Cách so sánhkinh tế kỹ thuật để chọn phương án cung cấp điện; Chọn cấp điện áp tải điện cho mạngđiện; Các sơ đồ nối dây mạng điện áp cao, mạng điện hạ áp XNCN; Kết cấu của đườngdây trên không, đường dây cáp và của mạng điện phân xưởng trong XNCN; Tính toánthông số các phần tử trong mạng điện XNCN; Tính toán tổn thất điện áp, công suất vàtổn thất điện năng trong mạng điện.PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN
 • 27
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

AON có nhi ều ưu điểm như tầm kéo dây xa, tính bảo mật cao, dễ d àng nâng c ấp băng thông thuê bao, d ễ xác định lỗi ... Tuy nhi ên, công ngh ệ AON có chi phí cao do việc vận hành các thi ết bị trên đường truyền đều cần nguồn cung cấp, mỗi thu ê bao là m ột sợ i quang riêng, c ần nhiều không gian chứa cáp. Trong thực tế t ùy vào nhu c ầu băng thông thuê bao, các nhà cung c ấp cũng kết hợp cáp quang với cáp đồng để giảm chi phí, cụ thể như cáp quang chạy từ Access Node tới tổng đ ài DSLAM và t ừ DSLAM cung cấp các d ịch v ụ truy cập băng thông phổ biến như ADSL2+, VDSL2..
 • 28
MỘT SỐ LOẠI SỢI QUANG MỚI

MỘT SỐ LOẠI SỢI QUANG MỚI

 Đặc tính cách điện: Vì sợi quang làm bằng vật liệu phi dẫn điện nên tín hiệu truyền trong sợi quang không bị ảnh hưởng của điện từ trường ngoài nên có thể sử dụng ở những nơi có điện từ trường mạnh như trong các nhà máy và có thể cho CáP SợI QUANG TRONG THÔNG TIN QUANG cáp quang đi cùng với các đường tải điện mà không cần che chắn ảnh hưởng điện từ.
 • 22
Bài 12: Kiểm tra mạng điện trong nhà

Bài 12: Kiểm tra mạng điện trong nhà

- Dõy dẫn điện trong nhà cú nờn dựng dõy dẫn trần khụng ? Tại sao ? - Dõy dẫn cú cũ khụng, cú những vết nứt, hở cỏch điện khụng ? Nếu cú cần xử lớ như thế nào ? - Cú bị chựng, bị vừng xuống khụng ?
 • 26
CHƯƠNG I CẤU HÌNH MẠNG VINAPHONE KHU VỰC II PPS

CHƯƠNG I CẤU HÌNH MẠNG VINAPHONE KHU VỰC II PPS

Một mặt, MSC giao tiếp với hệ thống con trạm gốc BSS, mặt khác giao tiếp với mạng ngoài thông qua GMSC.Việc giao tiếp với mạng ngoài nhằm đảm bảo thông tin cho những người sử dụng đòi hỏi mạng GSM phải sử dụng cổng thích ứng (các chức năng tương tác – IWF: interworking function). NSS giao tiếp với mạng ngoài để sử dụng các khả năng truyền tải của các mạng này cho việc truyền tải số liệu của người sử dụng hoặc báo hiệu giữa các phần tử của mạng GSM. Chẳng hạn, NSS có thể sử dụng mạng báo hiệu kênh chung số 7 (CCS7-Common Channel Signalling No 7) nhằm đảm bảo hoạt động tương tác giữa các phần tử của NSS trong mạng GSM.
 • 12
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ – ĐỀ 6 PPS

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ – ĐỀ 6 PPS

C. tăng điện áp, giảm cường độ dòng điện. D. tăng điện áp và công suất sử dụng điện. Câu 7 : Đặt một điện áp u = U 0 cos  t (U 0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiế p. Biết R không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai ? A. Điện áp tức thời hai đầu mạch cùng pha với điện áp tức thời ở hai đầu R.
 • 5
BÀI GIẢNG MẠNG THÔNG TIN QUANG

BÀI GIẢNG MẠNG THÔNG TIN QUANG

. LIB cũng cung cấp những ø trên sợi quang ra, xác định ước sĩng, chỉ ra trường hợp ;c cĩ được phép ưu tiên hay khơ ao đối nhãn và găn thêm thơng điều khiến riêng của sợi cáp quai ợ OBS và sử dụng chuyên tiếp MP
 • 101
Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)
 • 129
MẠNG QUANG

MẠNG QUANG

mạng quang
 • 96
NGUYEN TAC TO CHUC VA QUY DINH MANG CAP QUANG FTTx (final)1

NGUYEN TAC TO CHUC VA QUY DINH MANG CAP QUANG FTTx (final)1

MẠNG TRUY NHẬP QUANG FTTx VÀ CÁC THÀNH PHẦN 1 Khái niệm : Mạng truy nhập quang (FTTx) bao gồm cáp sợi quang kết nối từ node mạng đến thiết bị đặt tại nhà thuê bao hoặc đến các thiết bị truy nhập cung cấp dịch vụ. Trong đó FTTH (Fiber To The Home) là mạng truy nhập quang triển khai chủ yếu hiện nay để kết nối sợi quang từ node mạng cung cấp dịch vụ đến thiết bị đặt tại nhà thuê bao. Mạng quang FTTH của VNPT Đắk Lắk hiện sử dụng 2 công nghệ : AON và GPON. Công nghệ AONActive Optical Network: Được gọi là mạng quang tích cực hay mạng quang chủ động. Công nghệ AON sử dụng L2Sw hoặc các DSLAMMxU có tích hợp thuê bao quang để cung cấp dịch vụ. Mô hình tổ chức mạng AON như sau.Mạng AON dễ triển khai, chi phí đầu tư ban đầu thấp, phù hợp với các địa bàn thuê bao phân tán. Nhược điểm là nhu cầu sử dụng sợi quang lớn khi số thuê bao FTTx tăng, số sợi quang tập trung về ODF sẽ lớn, khi đó chi phí đầu tư, bảo dưỡng tăng cao. Công nghệ GPONGigabit Passive Optic Network: Được gọi là mạng thụ động. Công nghệ GPON sử dụng các thiết bị chia ghép thụ động (Spliter) để cung cấp dịch vụ. Với GPON, mỗi sợi quang có thể cung cấp được nhiều thuê bao FTTH (tuỳ thuộc vào bộ chia Spliter), Do đó GPON cho phép giảm dung lượng sợi quang phải triển khai trên mạng, chi phí vận hành, khai thác, bảo dưỡng thấp. Mạng GPON phù hợp triển khai trên địa bàn có mật độ tập trung thuê bao cao (Tp, TX, TT). Nhược điểm là chi phí đầu tư ban đầu (cho các thiết bị) lớn. Mô hình tổ chức mạng GPON như sau:
 • 10
KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG QUANG VÀ ỨNG DỤNG

KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG QUANG VÀ ỨNG DỤNG

Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng
 • 124
CÁC PHẦN TỬ TRÊN MẠNG SDH (CẤU HÌNH PHẦN TỬ) POT

CÁC PHẦN TỬ TRÊN MẠNG SDH (CẤU HÌNH PHẦN TỬ) POT

„ REG REGenerator: thiết bị lặp TRANG 3 CẤU HÌNH TRM TRM Luồng nhánh TRIbutary interface Luồng tổng STM-N LINE interface Line: STM-1 Æ Trib.: E1, E3, E4 Line: STM-N N>1 Æ Trib.: E1, E3, [r]
 • 46
15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ  ĐỀ SỐ 6 PPTX

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 PPTX

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2 cm và có các pha ban đầu lần lượt là 2 π /3 và π /6. Pha ban đầu và biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là A. 5 π/12 ; 2cm. B. π /3; 2 2cm . C. . π /4; 2 2cm D. π /2 ; 2cm. Câu 14 : Chọn câu đúng: Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể bơi và tạo ở đáy bể một vệt sáng A. không có màu dù chiếu thế nào. B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.
 • 5
TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN TỬ MẠNG LAN

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN TỬ MẠNG LAN

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN TỬ MẠNG LAN
 • 61
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

BỘ MễN CƠ ĐIỆN TỬ - ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YấN Page 41 ở hai trạm hai đầu của mạng các công tắc đ-ợc đặt ở vị trí ON, các trạm còn lại công tắc đặt ở vị trí OFF Mạng Profibus - DP sử dụng chuẩn truyền RS-485, đây là một chuẩn truyền công nghiệp, tín hiệu truyền là điện áp vi sai trên hai dây (A và B), do đó có khả năng chống nhiễu cao và cho phép truyền dữ liệu với khoảng cách lớn, khoảng cách giữa hai trạm trong tối đa là 50m nếu sử dụng các bộ lặp tín hiệu (Repeater) sẽ cho phép nâng khoảng cách lên tới 1000m
 • 149
GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 10 NÂNG CAO  BÀI 24 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 PPSX

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 10 NÂNG CAO BÀI 24 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 PPSX

2. Hoá trị trong hợp chất cộng hoá trị. 3. Số oxi hoá. B) BÀI TẬP Các bài tập nhằm củng cố kiến thức cơ bản của chương và rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học. Có thể chia các bài tập thành các dạng sau:
 • 10
NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC BẰNG MẠNG NƠRON PPSX

NHẬN DẠNG KÝ TỰ QUANG HỌC BẰNG MẠNG NƠRON PPSX

Nhận dạng ký tự quang học là kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi ảnh văn bản sang dạng văn bản có thể chỉnh sửa trong máy tính. Nó được ứng dụng trong công tác quét và lưu trữ các tài liệu cũ, đẩy nhanh việc nhập dữ liệu vào máy với ít lỗi hơn. Bài báo này giới thiệu một phương pháp nhận dạng ký tự đó là kỹ thuật mạng nơron.
 • 5
WELCOME TO NGUYENHUUTHE SITES

WELCOME TO NGUYENHUUTHE SITES

TRANG 17 Lập trình ứng dụng mạng 17 CÚ PHÁP HTML ELEMENT − Một phần tử HTML bắt đầu với một thẻ tag mở − Một phần tử HTML kết thúc với một thẻ tag đóng − Các phần tử nội dung là tất cả m[r]
 • 97

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về công nghệ lasertổng quan về công nghệ phần mềmtổng quan về công nghệ ethernettổng quan về công nghệtổng quan về công nghệ ng sdhtổng quan về công nghệ mạng máy tínhtổng quan về công nghệ bluetoothtổng quan về công nghệ fpgatổng quan về công nghệ gistong quan ve cong nghetổng quan về công nghệ wcdmatổng quan về công nghệ voiptổng quan về công nghệ mạng không dâytổng quan về công nghệ wimaxtổng quan về công nghệ ép phunBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ