0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hiệu suất sử dụng vốn

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH _ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Vốn cố định bình quân trong kỳ Lợi nhuận trong kỳ Chỉ tiêu này cho [r]
 • 39
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Như vậy, công ty đã huy động được các nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên do hiệu suất của tổng vốn giảm hàng năm nên việc sử dụng vốn của công ty là chưa hiệu quả, công t[r]
 • 50
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Trong 3 năm từ 2009 – 2011, hiệu suất sử dụng vốn của doanh nghiệp có tăng có giảm nhưng vẫn đạt tại ngưỡng cao (trên 1.68), tỷ suất sinh lời của tài sản ROA, tỷ suất lợi nhuận doanh thu ROS và tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh ROI tuy không ổn định nhưng đều đạt ngưỡng cao qua các năm. Doanh thu, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt mức kế hoạch đề ra. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong 3 năm qua. Tỷ suất sinh lời của tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh năm 2011 đều giảm so với năm 2010, ngoài ra hiệu suất sử dụng vốn năm 2011 cũng giảm so với năm 2010 chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn năm 2011 của HTC kém hơn so với trước. Nguyên nhân chính do những biến động xấu của thị trường. Doanh nghiệp cần chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.
 • 26
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Như vậy, công ty đã huy động được các nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên do hiệu suất của tổng vốn giảm hàng năm nên việc sử dụng vốn của công ty là chưa hiệu quả, công t[r]
 • 50
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Như vậy, công ty đã huy động được các nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên do hiệu suất của tổng vốn giảm hàng năm nên việc sử dụng vốn của công ty là chưa hiệu quả, công t[r]
 • 43
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Như vậy, công ty đã huy động được các nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên do hiệu suất của tổng vốn giảm hàng năm nên việc sử dụng vốn của công ty là chưa hiệu quả, công t[r]
 • 50
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Như vậy, công ty đã huy động được các nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên do hiệu suất của tổng vốn giảm hàng năm nên việc sử dụng vốn của công ty là chưa hiệu quả, công t[r]
 • 50
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

đảm bảo về tài chính và mức độc lập của Điện lực Ba Đình vẫn chưa hiệu quả. Như vậy, qua phân tích cơ cấu tài sản và sử dụng nguồn vốn của Điện lực Ba Đình ta thấy công ty có chú trọng đầu tư vào tài sản cố định và việc vay nợ ngắn hạn là để đầu tư vào khoản này. Trong cơ cấu đầu tư vào tài sản lưu động thì đầu tư nhiều nhất là khoản phải thu và hàng tồn kho, do đó làm cho vốn của Công ty bị ứ đọng. Trong khi nợ dài hạn trong năm giảm chứng tỏ việc đầu tư vào tài sản cố định ngày càng giảm đây là một dấu hiệu không tốt cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trong tương lai vì việc đầu tư vào tài sản cố định là rất quan trọng, máy móc thiết bị có hiện đại thì mới có năng suất lao động cao và cho ra những sản phẩm tốt. Do vậy, trong những năm tới công ty cần có kế hoạch, biện pháp điều chỉnh lại cho hợp lý hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 50
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

_2.3.2 NHỮNG TỒN TẠI _ i Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tỷ suất lợi nhuận vốn cố định cũng giảm liên tục qua 3 năm ii Vòng quay vốn lưu động và tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động chưa ổn đ[r]
 • 25
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

_2.3.2 NHỮNG TỒN TẠI _ i Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tỷ suất lợi nhuận vốn cố định cũng giảm liên tục qua 3 năm ii Vòng quay vốn lưu động và tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động chưa ổn đ[r]
 • 25
CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ SỬ DỤNGHIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1- Các giải pháp cho vốn cố định ( tài sản cố định) 1.1-Định nghĩa và phân loại tài sản cố định : Căn cứ vào tính chất và vai trò tham gia vào quá trình sản xuất, t liệu sản xuất của doanh nghiệp đợc chia thành hai bộ phận là t liệu lao động và đối tợng lao động. Tài sản cố định là những t liệu lao động chủ yếu mà nó có đặc điểm cơ bản là: Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất đầu tiên cho đến khi bị sa thải khỏi quá trình sản xuất. Mọi t liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động đợc. Những t liệu lao động đợc coi là tài sản cố định khi đồng thời thỏa mãn hai tiêu chuẩn sau:
 • 30
GIÁO TRÌNH XỬ LÝ BỨC XẠ VÀ CƠ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ BỨC XẠ  GS TS TRẦN ĐẠI NGHIỆP PHẦN 3 PPS

GIÁO TRÌNH XỬ LÝ BỨC XẠ VÀ CƠ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ BỨC XẠ GS TS TRẦN ĐẠI NGHIỆP PHẦN 3 PPS

+ Suất liều lớn: Ưu điểm này giúp thời gian xử lý nhanh, sản lượng cao, có giá thành giảm, tiết kiệm năng lượng. + Tác động theo một hướng nhất định: Nếu như nguồn gamma phát ra theo mọi hướng, kể cả những hướng không có sản phẩm cần chiếu xạ, thì chùm hạt gia tốc luôn hướng theo phía có sản phẩm. Do đó, hiệu suất sử dụng năng lượng tăng đáng kể so với nguồn gamma.
 • 10
XỬ LÝ BỨC XẠ VÀ CÔNG NGHỆ BỨC XẠ PHẦN 3 POTX

XỬ LÝ BỨC XẠ VÀ CÔNG NGHỆ BỨC XẠ PHẦN 3 POTX

Ư u đ i ể m công su ấ t l ớ n Tuy có hiệu suất biến đổi năng lượng thấp, song công suất của bức xạ hãm vẫn rất lớn so với bức xạ gamma của nguồn đồng vị. Chẳng hạn máy gia tốc có công suất 200kW, hiệu suất biến đổi 8%, thì công suất của bức xạ hãm là 16kW tương ứng với 1,08 MCi của thiết bị chiếu xạ 60Co. Do đó sử dụng bức xạ hãm rất có triển vọng, đặc biệt trong lĩnh vực khử trùng y tế và xử lý thực phẩm.
 • 10
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

5.1. Khái niệm TSCĐ và vốn chủ sở hữu5.2. Phương pháp xác định nguyên giá và thời gian sử dụng TSCĐ5.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ5.4. Phương pháp lập kế hoạch khấu hao5.5. Bảo toàn vốn cố định5.6. Hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn cố định
 • 39
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ CƠ KHÍ HẢI PHÒNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ CƠ KHÍ HẢI PHÒNG

Trụ sở giao dịch: Km 104 + 200, QL.5, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng. Vốn điều lệ: 12.752.150.000 Tuy mới đi vào hoạt động được hơn 10 năm nhưng cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nước sự hoà nhập trong công cuộc đổi mới, công ty đã trụ vững và phát triển mở rộng quy mô sản xuất, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với uy tín ngày càng cao trên thị trường, công ty đã ký kết đựơc nhiều hợp đồng sản xuất hàng hoá với số lượng lớn. Đặc biệt hiện nay công ty là nhà cung cấp hàng đầu cho hãng HONDA VIETNAM trong sản xuất gia công bộ nhựa xe máy.
 • 33
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

CHỈ TIỜU ĐỎNH GIỎ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Khi phõn tớch đỏnh gớa hiệu quả sử dụng VLĐ, người ta thường dựng cỏc chỉ tiờu sau: Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng VLĐ = [r]
 • 45
CHƯƠNG V TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

5.1. Khái niệm TSCĐ và vốn chủ sở hữu 5.2. Phương pháp xác định nguyên giá và thời gian sử dụng TSCĐ 5.3. Phương pháp khấu hao TSCĐ 5.4. Phương pháp lập kế hoạch khấu hao 5.5. Bảo toàn vốn cố định 5.6. Hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn cố định
 • 42
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh mặt chất lợng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực sản xuất (lao động, máy móc thiết bị, nguyên liệu, tiền vốn) trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp.Bản chất của hiệu quả kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh doanh. Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hôị, đặt ra yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt đợc mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu lực của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí.
 • 38
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ QUA 3 NĂM 2001 2002 2003

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ QUA 3 NĂM 2001 2002 2003

Để phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn SXKD của doanh nghiệp ta dùng các chỉ tiêu sau: * Hiệu suất sử dụng vốn SXKD HV Công thức: _V_ _Q_ _HV_ = lần Trong đó : HV : Hiệu suất sử dụ[r]
 • 65
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TÍN DỤNG CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TÍN DỤNG CHƯƠNG 4

2.2.4 SỬ DỤNG VÀ BẢO TOÀN VỐN KD TRANG 11 2.2.4 SỬ DỤNG VÀ BẢO TOÀN VỐN KD 2.2.4.1 VỐN CỐ ĐỊNH: ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCD CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC CHỈ TIÊU: Chỉ tiêu hiệu suất vốn cố đị[r]
 • 20
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoạt động trong sự tồn tại của các quy luật kinh tế nên vai trò của vốn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp được thể hiện ở các mặt sau: Vốn bảo đảm cho sự hoạt động của doanh nghiệp dược thường xuyên liên tục, trong doanh nghiệp vốn là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Không có vốn doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất kinh doanh. Nói cách khác vốn là biểu hiện tài sản của doanh nghiệp, khi không có vốn thì không có tài sản phục vụ cho sản xuất, mawtj khác nếu thiếu hụt vốn trong sản xuất sẽ làm cho quá trình sản xuất bị trì trệ, gián đoạn, do đó sẽ gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp tồi tệ hơn có thể đóng cửa sản xuất.
 • 24
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH _1.2.1.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN _ Hiệu suất sử dụng vốn dài hạn Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn Hiệu quả[r]
 • 126
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Không có ngành công nghiệp và doanh nghiệp nào mà không phụ thuộc vào nhân tố công nghệ. Và trong tương lai sẽ có nhiều công nghệ tiên tiến tiếp tục ra đời, tạo ra các cơ hội cũng như nguy cơ với tất cả các ngành công nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Công nghệ mới ra đời làm cho máy móc đã được đầu tư với lượng vốn lớn của doanh nghiệp trở nên lạc hậu. So với công nghệ mới, công nghệ cũ đòi hỏi chi phí bỏ ra cao hơn nhưng lại đạt hiệu quả thấp hơn làm cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh hay hiệu quả sử dụng vốn thấp. Vì vậy, việc luôn đầu tư thêm công nghệ mới thì sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Hiện nay, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thông tin và “nền kinh tế tri thức”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã tạo ra những thời cơ thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất kinh doanh. Nhưng mặt khác, nó cũng đem đến những nguy cơ cho các doanh nghiệp nếu như các doanh nghiệp không bắt kịp được tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật. Vì khi đó, các tài sản của doanh nghiệp sẽ xảy ra hiện tượng hao mòn vô hình và doanh nghiệp sẽ bị mất vốn kinh doanh.
 • 69
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KD TRONG CÁC DN

HIỆU QUẢ KD TRONG CÁC DN

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
TIỂU LUẬN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC DOC

TIỂU LUẬN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC DOC

I. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của Công ty cổ phần fintec 1. Sự ra đời và phát triển của Công ty cổ phần fintec Công ty cổ phần Đầu tư -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC) là một trong các Công ty chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, tư vấn và đầu tư thương mại, sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản thực phẩm. Thành lập từ tháng 9 năm 1995, FINTEC đã phát triển rất nhanh với đội ngũ cán bộ đông đảo có trình độ chuyên môn cao. ở những buổi đầu thành lập Công ty có 7 thành viên góp vốn, hiện nay số lượng cổ đông đã nhiều hơn số vốn góp cũng đã nhiều hơn trước mặc dù số vốn đăng ký kinh doanh là 2 tỷ rưỡi. FINTEC có các trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc và thị trường quốc tế. Hiện nay Công ty FINTEC đang có mặt trên các lĩnh vực kinh doanh sau:
 • 24
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY NEWTATCO

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY NEWTATCO

CỎC CHỈ TIỜU PHẢN ỎNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH._ • Hiệu suất sử dụng VCĐ: Doanh thu thuần trong kỳ Hiệu suất sử dụng VCĐ = Số VCĐ bình quân trong kỳ TRANG 18 Số VCĐ đầu kỳ + Số VCĐ c[r]
 • 64
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T- KỸ NGHỆ- CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI (FINTEC)

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T- KỸ NGHỆ- CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI (FINTEC)

Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi phân tích hiệu suất sử dụng vốn cổ phần nh sau: Ví dụ =Doanh thu thuần /vốn cổ phần Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 1996 = 3.98*1.16= 4.62 Trong đó hiệu suấ[r]
 • 20
CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC

CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC

Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi phân tích hiệu suất sử dụng vốn cổ phần nh sau: Ví dụ =Doanh thu thuần /vốn cổ phần Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 1996 = 3.98*1.16= 4.62 Trong đó hiệu suấ[r]
 • 25
BÁO CÁO TỔNG HỢP ÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP KỸ NGHỆ THƯƠNG MẠI FINTEC

BÁO CÁO TỔNG HỢP ÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP KỸ NGHỆ THƯƠNG MẠI FINTEC

Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi phân tích hiệu suất sử dụng vốn cổ phần nh sau: Ví dụ =Doanh thu thuần /vốn cổ phần Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 1996 = 3.98*1.16= 4.62 Trong đó hiệu suấ[r]
 • 24
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP  THƯỜNG MẠI FINTEC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP THƯỜNG MẠI FINTEC

Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi phân tích hiệu suất sử dụng vốn cổ phần nh sau: Ví dụ =Doanh thu thuần /vốn cổ phần Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 1996 = 3.98*1.16= 4.62 Trong đó hiệu suấ[r]
 • 25
BÁO CÁO THỰC TẬP HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP  THƯỜNG MẠI DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP THƯỜNG MẠI DOC

Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi phân tích hiệu suất sử dụng vốn cổ phần nh sau: Ví dụ =Doanh thu thuần /vốn cổ phần Hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 1996 = 3.98*1.16= 4.62 Trong đó hiệu suấ[r]
 • 24
LUẬN VĂN: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC VÀ CHINH SÁCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN POTX

LUẬN VĂN: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FINTEC VÀ CHINH SÁCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN POTX

xu ất, nh à phân ph ối, các doanh nghiệp sử dụng nó. Trong thế giới ảo mọi thứ đều có thể thực hiện như trong thế giới vật chất. Những khách h àng trên m ạng là nh ững con số khổng lồ không chỉ trong phạm vi một nước m à trên ph ạm vi toàn th ế giới. Việc tiếp cận thị trường n ày mang l ại một số lợi ích cho Công ty
 • 26
TÀI LIỆU LUẬN VĂN: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CỔ PHẦN FINTEC DOC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CỔ PHẦN FINTEC DOC

xu ất, nh à phân ph ối, các doanh nghiệp sử dụng nó. Trong thế giới ảo mọi thứ đều có thể thực hiện như trong thế giới vật chất. Những khách h àng trên m ạng là nh ững con số khổng lồ không chỉ trong phạm vi một nước m à trên ph ạm vi toàn th ế giới. Việc tiếp cận thị trường n ày mang l ại một số lợi ích cho Công ty
 • 26
LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOSACO DOC

LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GOSACO DOC

Hiệu suất sử dụng VLĐ = Hiệu suất sử dụng VLĐ: doanh thu được tạo ra từ một đồng vốn lưu động _SVTH: VÕ THỊ MỸ LỆ _ _ TRANG 7_ CÁC KHOẢN PHẢI THU Doanh thu bình quân ngày Lợi nhuận sau t[r]
 • 50

Xem thêm

Từ khóa: i quá trình hình thành và phát triển của công ty cơ giới và xây lắp số 13cơ giới và xây lắp số 13công ty cơ giới và xây lắp số 12công ty cp cơ giới và xây lắp số 10công ty cp cơ giới và xây lắp số 9công ty cơ giới và xây lắp số 17công ty cơ giới và xây lắp số 9công tác quản lý vốn cố địnhđề tài tốt nghiệp công tác quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệpthực trạng công tác quản lý vốn huyện định hóa thái nguyên4 phân tích kết quả nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng công ty cổ phần ford thăng longđánh giá công tác quản lý vốn đầu tư tại công ty ct incơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namphân tích kết quả nghiên cứu về công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòngphần thứ haithực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp 13Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP