0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cỏc dịch vụ NGN

KIẾN TRÚC NGN VÀ PHÂN HỆ IMS

KIẾN TRÚC NGN VÀ PHÂN HỆ IMS

Cỏc chức năng liờn quan đến dịch vụ độc lập với cỏc cụng nghệ lớp dưới  Phục tựng tất cả cỏc thủ tục theo quy tắc như truyền thụng khẩn cấp và an ninh/ riờng lẻ” NGN tập hợp được ưu điểm của cỏc cụng nghệ mạng hiờn cú, tận dụng băng thụng rộng và lưu lượng truyền tải cao của mạng gúi để đỏp ứng sự bựng nổ nhu cầu lưu lượng thoại truyền thụng hiện nay và nhu cầu truyền thụng đa phương tiện của người dựng đầu cuối. Điện thoại IP (IPT) là vớ dụ điển hỡnh để minh họa cỏch tớn hiệu thoại được chuyển đổi thành gúi dữ liệu rồi truyền trờn nền IP trong mạng NGN như thế nào. Cú thể núi truyền thoại trờn nền gúi là ưu điểm lớn nhất mà NGN đó thực hiện được hơn hẳn so với cỏc cụng nghệ mạng trước đõy.
 • 21
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

cho hầu hết cỏc loại thẻ thụng dụng trờn thị trường thế giới như Mastercard, Visa, Amex… Với một mạng lưới ATM cú mặt ở nhiều nơi khỏch hàng sử dụng thẻ cú mặt tại Việt Nam sẽ rất thuận lợi trong việc thanh toỏn bằng thẻ điện tử. Bờn cạnh đú, một loạt cỏc chi nhỏnh ngõn hàng thương mại như Eximbank, Indovina, ANZ, ngõn hàng ỏ chõu cũng lần lượt xõm nhập vào thị trường thanh toỏn thẻ Việt Nam, một loạt cỏc điểm thanh toỏn thẻ đặt ở khỏch sạn, nhà hàng, sõn bax… và vụ số cỏc nơi cụng cộng như siờu thị, cỏc điểm vui chơi giải trớ, cỏc khu du lịch đó tạo được điều kiện thuận lợi nhất cho khỏch hàng.
 • 35
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ KÍ THUẬT CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ KÍ THUẬT CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM

Như vậy núi đến TMĐT là phải núi đến vấn đề quản lý, cũn phần CNTT chỉ là một trong những yếu tố cần thiết TRANG 15 Trờn nền tảng quản lý này, sẽ phỏt triển cỏc dịch vụ của TMĐT, cỏc dịc[r]
 • 357
ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản nha trang seafoods f17

ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản nha trang seafoods f17

127 nghiệp cũn lo lắng về hỡnh thức thanh toỏn trực tuyến và bảo mật trong giao dịch TMĐT và hiện cũng vẫn chưa cú luật quy định cụ thể trỏch nhiệm của cỏc bờn liờn quan trong thanh toỏn trực tuyến. Mặt khỏc, vấn đề bảo mật trong giao dịch TMĐT cần được quan tõm vỡ vậy để tạo điều kiện thật sự thuận lợi cho sự phỏt triển của thương mại điện tử trong thời gian tới cỏc cơ quan nhà nước cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện cỏc văn bản nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống phỏp luật được định hướng theo chuẩn mực chung là hồ trợ cho giao dịch thương mại điện tử phự hợp với thụng lệ quốc tế và cỏc cam kết hội nhập của việt nam. Hiện nay chớnh phủ đó ban hành nhiều văn bản cỏc nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử và cỏc nghị định hướng dẫn Luật Cụng nghệ thụng tin đó được ban hành. Cỏc Bộ, ngành hữu quan cũng đó ban hành nhiều Thụng tư, văn bản hướng dẫn thực hiện chi tiết cỏc nghị định này như Thụng tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21 thỏng 7 năm 2008 của Bộ Cụng Thương hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thụng tin và giao kết hợp đồng trờn website thương mại điện tử, Thụng tư số 12/2008/TT- BTTTT ngày 30 thỏng 12 năm 2008 của Bộ Thụng tin và Truyền thụng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 thỏng 08 năm 2008 của Chớnh phủ về chống thư rỏc, v.v
 • 154
TÌNH HÌNH CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÌNH HÌNH CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

_4.2.1.2_ _Cỏn cõn dịch vụ : _ Bao gồm cỏc khoản thu chi về cỏc hoạt động dịch vụ: vận tải, tài chớnh, viễn thụng, y tế, viễn thụng…Cỏc dịch vụ cung ứng cho người khụng cư trỳ sẽ làm tăn[r]
 • 31
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ

Nhiệm vụ Dịch vụ Khỏch hàng Doanh nghiệp_ Chịu trỏch nhiệm xử lý cỏc giao dịch đối với khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp, tổ chức khỏc nh sau: + Thực hiện việc giải ngõn vốn vay cho khỏch h[r]
 • 39
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2.2.Kế toỏn xỏc định kết quả tiờu thụ 2.2.1.Kế toỏn chi phớ bỏn hàng Trong quỏ trỡnh bỏn hàng, Cụng ty phải bỏ ra cỏc khoản chi phớ phỏt sinh liờn quan đến khõu bỏn hàng như: tiền lương của nhõn viờn bỏn hàng, chi phớ bốc dỡ, chi phớ lưu kho, chi phớ vận chuyển …Kế toỏn cần hạch toỏn riờng cỏc khoản chi phớ bỏn hàng phỏt sinh để xỏc định kết quả kinh doanh trong kỳ và làm căn cứ tiến hành phõn tớch chi phớ xem khoản nào tăng, giảm nguyờn nhõn do đõu, khoản chi nào cú thể cắt giảm được. Trờn cơ sở đú đưa ra cỏc biện phỏp tiết kiệm chi phớ bỏn hàng trong kỳ kinh doanh tiếp theo.
 • 31
2011830164356_SONLA

2011830164356_SONLA

ĐỊNH HƯỚNG PHỎT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ NỤNG NGHIỆP _ - Quan tõm xõy dựng cỏc cơ sở sản xuất giống cõy trồng, vật nuụi, tạo điều kiện hỗ trợ cỏc hộ nụng dõn ở cỏc vựng sản xuất hàng hoỏ t[r]
 • 15
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

Cỏc khoản giảm trừ doanh thu bỏn hàng 2.1.2.2.Cỏc khoản giảm trừ doanh thu bỏn hàng Cỏc khoản giảm trừ doanh thu như : Chiết khấu thương mại, giảm giỏ hàng bỏn, hàng bỏn bị trả lại, thuế tiờu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phương phỏp trực tiếp, được tớnh giảm trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xỏc định doanh thu thuần, làm cơ sở để tớnh kết quả kinh doanh trong kỳ kế toỏn.
 • 39
XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2013 2020

XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2013 2020

Từ điển bỏch khoa Việt Nam do nhà xuất bản Từ điển bỏch khoa xuất bản năm 2003 giải thớch: "Quy hoạch là sự phõn bố và sắp xếp cỏc hoạt động _và cỏc yếu tố sản xuất, dịch vụ và đời sống [r]
 • 107
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ logistics của khách hàng tổ chức tại công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải thái dương, hải phòng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ logistics của khách hàng tổ chức tại công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải thái dương, hải phòng

Nhỡn vào bảng phõn tớch trờn cho ta thấy nhõn tố cơ sở vật chất kỹ thuật là nhõn tố nhận được sự đỏnh giỏ thấp nhất từ phớa khỏch hàng với giỏ trị trung bỡnh của cỏc nhận định nằm trong khoảng từ [3,73-3,83]. Với nhận định “ nhà cung cấp dịch vụ logistics hiện tại cú hệ thống trang thiết bị hiện đại ” và nhận định “ nhà cung cấp dịch vụ logistics hiện tại cú địa điểm giao dịch thuận tiện ” cú trung bỡnh mức độ đồng ý của cỏc đỏp viờn là tương ứng là 3,73 và 3,74 cho thấy theo đỏnh giỏ của cỏc đỏp viờn thỡ cơ sở hạ tầng của cụng ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Thỏi Dương chưa thật sự làm hài lũng khỏch hàng. Đõy là những điều mà cỏc nhà quản lý của cụng ty cần xem xột trong quỏ trỡnh xõy dựng chiến lược phỏt triển cho cụng ty. Việc dịch chuyển cơ sở sản xuất của nhiều doanh nghiệp nước ngoài từ nơi khỏc đến Việt Nam đó tạo ra cơ hội rất lớn trong việc xõy dụng một mạng lưới giao nhận kho vận hoạt động iệu quả. Trỏi lại, ỏp lực cạnh tranh rất lớn từ việc hội nhập quốc tế, sự lớn mạnh khụng ngừng của thị trường cũng như những đũi hỏi ngày càng tăng từ phớa khỏch hàng cũng đặt ra cho doanh nghiệp những thỏch thức khụng hề nhỏ mà một trong những yếu tố tiờn quyết để doanh nghiệp cú thể theo kịp sự phỏt triển của thị trường là đầu tư vào thiết bị, phương tiện cũng như cụng nghệ hiện đại.
 • 105
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC SIÊU THỊ CHUYÊN DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC SIÊU THỊ CHUYÊN DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bảng 2.1: Tổng hợp cỏc yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ theo xu hướng nghiờn cứu của Parasuraman Cỏc yếu tố cấu thành Mụ hỡnh của Parasuraman, Zeithaml và Berry Mụ hỡnh của Cronin và [r]
 • 27
Luận văn thạc sỹ Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan thành phố hải phòng

Luận văn thạc sỹ Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan thành phố hải phòng

3.4.4. Nõng cao năng lực thụ hưởng DV HQĐT cho Doanh nghiệp Trong quỏ trỡnh cung cấp dịch vụ HQĐT, khỏch hàng tiờu dựng dịch vụ vừa là đối tượng tiờu dựng, vừa là người giỏm sỏt chất lượng cung ứng DV, họ cú quyền đũi hỏi nhà nước và cỏc tổ chức cung cấp DV cung cấp hàng húa, dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Hơn nữa, chớnh những khỏch hàng cú vai trũ quan trọng trong việc nõng cao chất lượng DV HQĐT. Do đú, Nhà nước cần hỗ trợ cho những người thụ hưởng DV HQĐT cú tiếng núi lớn hơn. Ở nước ta, trong giai đoạn hiện nay, quản lý DV núi chung và DV HQĐT núi riờng chủ yếu mới chỉ quan tõm đến quản lý cung ứng mà thụi, cũn cỏc lĩnh vực khỏc chưa được quan tõm nhiều. Vỡ vậy, Nhà nước, cỏc cơ sở cung ứng dịch vụ HQĐT như Cục Hải quan Hải Phũng cần tạo cơ chế để người dõn được phản hồi về chất lượng cung ứng và nhiệm vụ của cỏc tổ chức cung ứng dịch vụ là cú trỏch nhiệm đỏp ứng những mong đợi của người dõn, doanh nghiệp như xõy dựng và thực hiện cơ chế khuyến khớch doanh nghiệp, tổ chức, cỏ nhõn tham gia phản biện xó hội đối với cỏc chớnh sỏch, văn bản phỏp luật, quy trỡnh TTHQ; xõy dựng cơ chế thu thập thụng tin phản hồi, đỏnh giỏ của DN, tổ chức, cỏ nhõn về việc thực thi phỏp luật hải quan; từng bước ỏp dụng cỏc chuẩn mực, khuyến khớch quốc tế trong phỏt triển quan hệ đối tỏc Hải quan – Doanh nghiệp.
 • 99
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TRONG THI HSGQG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TRONG THI HSGQG

4.CỎC NHÕN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHỎT TRIỂN VÀ PHÕN BỐ CỎC NGÀNH DỊCH VỤ - Trỡnh độ phỏt triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xó hội, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất vậ[r]
 • 23
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH GOUT - 2012

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH GOUT - 2012

Trung tõm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Y Dược - Trường Đại học Y Thỏi Bỡnh mong nhận được hợp tỏc cựng với cỏc đồng nghiệp, cỏc nhà khoa học trong nước và ngoài nước để tiếp tục hoạt động n[r]
 • 22
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  MÃ ĐỀ THI KTDN  TH 7

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỰC HÀNH TỐT NGHIỆP KHÓA 2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ ĐỀ THI KTDN TH 7

3. Giỏ thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ 117,775,000 65,000,000 21,420,000 31,355,000 4. Giỏ thành đơn vị sản phẩm dịch vụ trong kỳ 235,550 130,000 42,840 62,710 5. Chi phớ SXKD dở dang cuối kỳ - - - - Người ghi sổ
 • 21
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG, KHU VỰC HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG, KHU VỰC HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

Sản phẩm mà ngõn hàng cung ứng ra thị trƣờng chớnh là cỏc dịch vụ liờn quan đến tiền tệ. Đú là một loại sản phẩm dịch vụ đặc biệt nờn nú cũng mang những đặc điểm của một loại hàng hoỏ dịch vụ, đú là :  Tớnh vụ hỡnh của sản phẩm ngõn hàng: Cỏc sản phẩm ngõn hàng khụng thể nhỡn thấy đƣợc, cảm nhận đƣợc, nghe đƣợc, ngửi đƣợc trƣớc khi mua chỳng nhƣ bất kỳ cỏc dịch vụ vẫn đƣợc cung cấp. Khỏch hàng khi đến với ngõn hàng khụng thể biết chắc số tiền của mỡnh cú đƣợc an toàn hay khụng, số tiền thanh toỏn cho đối tỏc cú đến tay ngƣời nhận đỳng hẹn hay khụng. Do vậy để khắc phục đặc điểm này trong kinh doanh, ngõn hàng phải dựa trờn cơ sở lũng tin. Hoạt động ngõn hàng phải hƣớng vào việc tạo và củng cố niềm tin đối với khỏch hàng bằng cỏch nõng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cung ứng, tăng tớnh hữu hỡnh của sản phẩm, khuếch trƣơng hỡnh ảnh, uy tớn, tạo điều kiện để khỏch hàng tham gia vào hoạt động cuả ngõn hàng, đẩy mạnh cụng tỏc xỳc tiến hỗn hợp.
 • 99
ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH OXYTETRACYCLIN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN)

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH OXYTETRACYCLIN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN)

Cụ thể là: - Kiến thức: + Hệ thống húa kiến thức về ngành dịch vụ: TRANG 5 Đi sõu vào 3 ngành dịch vụ chớnh của Việt Nam, với cỏc nội dung chớnh là điều kiện phỏt triển, hiện trạng phỏt[r]
 • 41
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

_1.2.5/ HẠ TẦNG THANH TOỎN ĐIỆN TỬ:_ Thực trạng của cỏc Ngõn hàng Việt Nam trong việc cung cấp cỏc dịch vụ cho TMĐT: Bốn ngõn hàng trong thương mại quốc doanh lớn chiếm 80% tổng khối lượ[r]
 • 35
CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN BẰNG CÁP SỢI QUANG

CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN BẰNG CÁP SỢI QUANG

Cỏc sản phẩm dịch vụ của cụng ty bao gồm: • _Sản xuất và cung cấp sản phẩm Cỏp quang, thiết bị viễn thụng_ • _Tư vấn, khảo sỏt cỏc cụng trỡnh điện nhẹ viễn thụng, điện lạnh, điện, _ _điệ[r]
 • 24
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG THANH TOÁN DIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG THANH TOÁN DIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

_1.2.5/ HẠ TẦNG THANH TOỎN ĐIỆN TỬ:_ Thực trạng của cỏc Ngõn hàng Việt Nam trong việc cung cấp cỏc dịch vụ cho TMĐT: Bốn ngõn hàng trong thương mại quốc doanh lớn chiếm 80% tổng khối lượ[r]
 • 35
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN TM

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN TM

_1.2.5/ HẠ TẦNG THANH TOỎN ĐIỆN TỬ:_ Thực trạng của cỏc Ngõn hàng Việt Nam trong việc cung cấp cỏc dịch vụ cho TMĐT: Bốn ngõn hàng trong thương mại quốc doanh lớn chiếm 80% tổng khối lượ[r]
 • 35
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

52 địa bàn chưa hợp lý. Tỷ lệ lao động cú trỡnh độ đại học, cao đẳng làm việc ở cỏc thành phố lớn quỏ cao, trong khi đú cỏc cơ sở trực tiếp sản xuất kinh doanh nhất là cỏc vựng sõu, vựng xa cũn rất thấp. Điều này dẫn đến sự kộm nhạy bộn trong kinh doanh, trong ứng dụng kỹ thuật và tiếp cận với cỏc lĩnh vực cụng nghệ mới. - Thiếu cỏn bộ quản trị kinh doanh giỏi và cỏc nhà làm cơ chế, chớnh sỏch, luật phỏp giỏi. Đội ngũ giỏm đốc, phú giỏm đốc cỏc đơn vị thành viờn phần nhiều cú trỡnh độ đại học chuyờn ngành kỹ thuật hoặc trỡnh độ đại học về kinh tế, nhưng chủ yếu được đào tạo từ những năm 80. Đội ngũ giỏm đốc, phú giỏm đốc cỏc đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh thành phố cú trỡnh độ trung cấp và cử nhõn cũn chiếm tỷ trọng đỏng kể. Về mặt nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, hay kỹ năng quản lý của cỏc nhà quản trị cũn hạn chế trong một số lĩnh vực như quản lý chiến lược kinh doanh, khả năng dự đoỏn, quản lý nhõn sự… Trong thương trường quốc tế, từ hạn chế về mặt nhận thức, hạn chế về nghề nghiệp, hạn chế do sự thiếu hiểu biết thụng lệ quan hệ và tập quỏn kinh doanh quốc tế đó dẫn đến hạn chế về quan hệ trong kinh doanh và làm ăn quốc tế. Trong đú phải kể đến sự thiếu kinh nghiệm, ớt tỡm tũi, học hỏi và trỡnh độ ngoại ngữ thấp.
 • 105
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY AASC

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY AASC

Chức năng nhiệm vụ của cụng ty_ Chức năng nhiệm vụ chớnh của cụng ty là cung cấp cỏc dịch vụ tư vấn tài chớnh, kế toỏn và kiểm toỏn, dịch vụ thẩm định gi ỏ, dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuy[r]
 • 38
TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC 3 PPT

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC 3 PPT

Master). Một đặc trưng nữa của PROFIBUS – DP là tốc độ truyền cao, cú thể lờn tới 12 Mbit/s. PROFIBUS – FMS (Fieldbus Message Specification) trao đổi lượng thụng tin trung bỡnh giữa cỏc thành viờn bỡnh đẳng với nhau trong mạng. PROFIBUS – FMS được dựng chủ yếu cho việc nối mạng cỏc mỏy tớnh điều khiển và giỏm sỏt. Mạng này chỉ thực hiện ở cỏc lớp 1, 2, 7 theo mụ hỡnh quy chiếu OSI. Do đặc điểm của cỏc ứng dụng trờn cấp điều khiển và điều khiển giỏm sỏt, dữ liệu chủ yếu được trao đổi với tớnh chất khụng định kỳ.
 • 20
BÁO CÁO THỰC TẬP: "TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ ỨNG DỤNG

BÁO CÁO THỰC TẬP: "TRUYỀN HÌNH CÁP VÀ ỨNG DỤNG

Trong khi cỏc cụng nghệ truy nhập ADSL và FITL dựng cỏc mạng cỏp hữu tuyến để cung cấp dịch vụ băng rộng, cụng nghệ DBS được dựa trờn cỏc vệ tinh đồng bộ địa tĩnh cung cấp cỏc chương trỡ[r]
 • 84
NHẬN THỨC VỀ DVKH CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT DỂ DVKH THỰC SỰ TRỞ THÀNH CÔNG CỤ CẠNH TRANH HỮU HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

NHẬN THỨC VỀ DVKH CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT DỂ DVKH THỰC SỰ TRỞ THÀNH CÔNG CỤ CẠNH TRANH HỮU HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

Để thực hiờn cỏc dịch vụ này doanh nghiệp cú thể tổ chức cỏc đơn vị sản xuất bao bỡ, cỏc xớ nghiệp vận chuyển, đúng gúi hàng húa phự hợp vơi cỏc loại phương tiện vận chuyển, tổ chức cỏc [r]
 • 22
DE HK2 0910 DIA 10

DE HK2 0910 DIA 10

Phõn tớch cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến sự phỏt triển và phõn bố cỏc ngành Dịch vụ .Cho vớ dụ. Cõu 2(3đ ):Trỡnh bày tỡnh hỡnh phỏt triển cỏc ngành Dịch vụ trờn thế giới. Cõu 3(3đ ):Dựa vào bảng số liệu-Cỏc nước dẫn đầu về Du lịch trờn thế giới,năm 2004 .
 • 2
THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA VIETINBANK TIEN SƠN VÀ ĐỀ XUẤT

THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA VIETINBANK TIEN SƠN VÀ ĐỀ XUẤT

VietinBank đang triển khai mạnh mẽ cỏc dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, đó cú cỏc sản phẩm dịch vụ mới mang tiện ớch cao và hiện đại như: Dịch vụ thanh toỏn cước phớ viễn thụng,[r]
 • 49
THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA VIETINBANK TIEN SƠN VÀ ĐỀ XUẤT

THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA VIETINBANK TIEN SƠN VÀ ĐỀ XUẤT

VietinBank đang triển khai mạnh mẽ cỏc dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, đó cú cỏc sản phẩm dịch vụ mới mang tiện ớch cao và hiện đại như: Dịch vụ thanh toỏn cước phớ viễn thụng,[r]
 • 49
DIA LI NAM DINH

DIA LI NAM DINH

sụng Hồng . 2. Khí hậu Cũng như cỏc tỉnh trong vựng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Định mang khớ hậu nhiệt đới giú mựa núng ẩm. Nhiệt độ trung bỡnh trong năm từ 23 – 24°C. Thỏng lạnh nhất là cỏc thỏng 12 và 1, với nhiệt độ trung bỡnh từ 16 – 17°C. Thỏng 7 núng nhất, nhiệt độ khoảng trờn 29°C.
 • 4
CHƯƠNG 4 KHÁI NIỆM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG DOCX

CHƯƠNG 4 KHÁI NIỆM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG DOCX

giống/cõy giống là bao nhiờu? • Chi phớ cho phõn bún là bao nhiờu? Chi phớ cho phõn bún là bao nhiờu? • Phần lợi nhuận tụi cú thờm là bao nhiờu Phần lợi nhuận tụi cú thờm là bao nhiờu nếu tụi đầu tư vào cỏc kỹ thuật phũng
 • 32
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CỎC KHOẢN TRỚCH THEO LƯƠNG TRONG CỎC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CỎC KHOẢN TRỚCH THEO LƯƠNG TRONG CỎC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động theo thời gian, khối lợng công việc và chất lợng lao động mà ngời lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố để thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho ngời lao động là một yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền lương.
 • 28
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1.1 Định hướng phỏt triển du lịch của Việt Nam: Trong những năm tới, để phỏt triển ngành Du lịch một cỏch bền vững, Việt Nam cần quỏn triệt cỏc quan điểm cơ bản sau: - Phỏt triển Du lịch mang lại nhiều lợi ớch: Quan điểm này xuất phỏt từ chỗ đỏnh giỏ Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp mang tớnh liờn ngành, liờn vựng. Sự phỏt triển của nú sẽ kộo theo sự phỏt triển của cỏc ngành kinh tế khỏc và nú cũng cần được cỏc ngành kinh tế khỏc trợ giỳp; đồng thời phỏt triển du lịch phải đạt cả hiệu quả chớnh trị, văn hoỏ, xó hội, an ninh quốc phũng. Nghị quyết 45/CP của Chớnh phủ ngày 22/6/1993 về đổi mới quản lý và phỏt triển Du lịch đó nhấn mạnh: “Du lịch là một ngành kinh tế mang tớnh tổng hợp, cú tỏc dụng thực hiện chớnh sỏch mở cửa, thỳc đẩy sự đổi mới và phỏt triển của nhiều ngành kinh tế khỏc, tạo cụng ăn việc làm, mở rộng giao lưu văn hoỏ giữa nước ta với nước ngoài, tạo điều kiện tăng cường tỡnh hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau của cỏc dõn tộc...”.
 • 24
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Những đặc điển chủ yếu của cụng ty 1.2.1 Đặc điển về sản phẩm và dịch vụ Cụng ty Thương mại và phỏt triển dịch vụ kỹ thuật cung cấp thiết bị, lắp đặt và thực hiện cỏc dịch vụ kỹ thuật ch[r]
 • 44
TẬP ĐOÀN FPT VÀ CÔNG TY TRUYỀN THÔNG FPT

TẬP ĐOÀN FPT VÀ CÔNG TY TRUYỀN THÔNG FPT

THỎP CHIẾN LƯỢC - CHIẾN LƯỢC/CHIẾN THUẬT/CHƯƠNG TRỠNH + Xó hội hoỏ cỏc dịch vụ Internet do FPT cung cấp • Đẩy mạnh cỏc hoạt động PR o Tham gia, tổ chức cỏc chương trỡnh triển lóm, hội ng[r]
 • 22
DICH VU 3G DOCX

DICH VU 3G DOCX

 Cài đặt đơn giản, dễ dàng  Kiểm soỏt được cước phớ sử dụng  Dịch vụ Mobile Broadband là dịch vụdịch vụ truy cập Internet tốc độ cao trờn cỏc thiết bị hỗ trợ như USB Modem, DataCard, Netbook, 3G Wi-Fi. Chỉ cần gắn SIMCARD hỗ trợ 3G kốm với cỏc thiết bị Datacard hoặc Netbook hoặc 3G Wi-Fi khỏch hàng cú thể truy cập internet tốc độ cao mọi lỳc, mọi nơi với tốc độ tương đương tốc độ truy cập Internet ADSL thụng thường. Đặc biệt Mobile
 • 70
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT THỜI GIAN QUA

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT THỜI GIAN QUA

Về hoạt động Marketing, VNDirect đó ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo nhằm giới thiệu VNDirect đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, chúng ta có thể nhỡn thấy sức mạnh của VNDirect thụng qua các tạp chí, các Website chuyên về quảng cáo hàng đầu Việt Nam và thế giới như Yahoo, Google, Vnexpress, Vietnamnet, Dantri, Vietstock, Thời báo kinh tế Sài Gũn, chương trỡnh Doanh nghiệp 24h, Bản tin chứng khoỏn,…….VNDirect thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm, đánh giá thị trường, tỡm cơ hội đầu tư cho các khách hàng, qua đó nâng cao uy tín và đưa VNDirect trở thành nhà môi giới, cung cấp các dịch vụ cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, VNDirect thường xuyển tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu thường niên với sinh viên các trường ĐHKTQD, HV ngân hàng, HV tài chính, ĐH ngoại thương, ……...vừa để tỡm cỏc sinh viờn giỏi vào làm việc cho công ty, vừa để đưa VNDirect đến với các bạn sinh viên, nhưng tương lai của đất nước.
 • 41
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VIỆT NAM

- Sự phỏt triển cỏc dịch vụ du lịch thiếu sự kiểm soỏt và sự bựng nổ số lượng văn húa cũn tỏc động mạnh mẽ đến cảnh quan văn húa và mụi trường sinh thỏi tại cỏc khu du lịch như: khắc tờn[r]
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8quản trị cung ứng các dịch vụ viễn thông trên nền mạng thế hệ sau ngn tại công ty viễn thông liên tỉnhmạng thế hệ sau ngn đặc điểm mạng ngncác tổ chức quốc tế với việc xây dựng mô hình cấu trúc mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ