0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Động lực của công nghệ

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EDH (TT)

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ EDH (TT)

2.3 Đánh giá về công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH 2.3.1 Những mặt tích cực đã đạt được Về tiền lương và thưởng: đa số mọi người trong công ty đều cho rằng với mức lương hiện nay, công ty đã đáp ứng được nhu cầu vật chất của người lao động. Về các loại hình phúc lợi dịch vụ: ngoài nhu cầu vật chất người lao động còn có nhu cầu được quan tâm giúp đỡ. Các khoản phúc lợi của công ty có ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm của công ty tới người lao động, tác động đến tâm lý của người lao động, tạo cho họ ý thức và cái nhìn thiện cảm về công ty. Công ty EDH đã có sự đầu tư để cải thiện các điều kiện làm việc cho người lao động, tạo được môi trường làm việc lành mạnh. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty tạo mọi điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, chuyên môn để phục vụ tốt hơn cho công việc của họ. Tất cả các hình thức đào tạo dù trong nước hay nước ngoài, đều nhằm mục đích nâng cao trình độ, nâng cao hiểu biết cho người lao động, muốn người lao động phát triển hơn.
 • 22
XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ TRONG HỘI NHẬP THEO QIUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC  5 PPSX

XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ TRONG HỘI NHẬP THEO QIUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC 5 PPSX

(e) Nhà n ước cần đầu tư h ơ n n ữa cho phất triển khoa học v à công ngh ệ: c ùng v ới giáo d ục v à đà o t ạo th ì đâ y là qu ốc sách h àng đầu, l à nên t ảng v à động lực đẩy mạnh công nghi ệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta phải coi tr ọng việc nghi ên c ứu cơ b ản trong khoa h ọc. Tă ng đầu tư ngân sách và huy động các nguồn lực khác cho khoa học v à công ngh ệ. Sắp xếp, đổi mới hệ thống nghi ên c ứu khoa học, phối hợp chặt chẽ nghiên c ứu khoa học tự nhi ên, khoa h ọc - công ngh ệ với khoa h ọc xa hội v à nhân v ă n. Hoàn thành vi ệc xây dựng những khu công nghệ cao v à h ệ thống ph òng thí nghi ệm trọng đ i ểm quốc gia. Sử dụng có hiệu quả các quỹ hỗ trợ cho khoa học v à công ngh ệ. Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong nghi ên c ứu khoa học v à công ngh ệ. Th ực hiện tốt chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nh à n ước cần có chính sách thưởng và đ ai ng ộ đối với các nh à khoa h ọc có công tr ình xu ất sắc.
 • 6
Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam liên hệ với thực tế phát triển ở TP thái nguyên

Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế kinh tế tri thức và vấn đề đẩy mạnh công CNH hđh ở việt nam liên hệ với thực tế phát triển ở TP thái nguyên

kiếm các giải pháp đột phá nhằm khắc phục những yếu kém hiện tại và cũng là dọn đường cho việc thực hiện việc chiến lược cho tương lai. Ngoài giải pháp chung về cải cách kinh tế, cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi cho giáo dục, thì theo tôi nghĩ là phải có các giải pháp sớm cho vấn đề cấp bách như sau: Cải thiện đời sống và bồi dưỡng năng lực chuyên môn thường xuyên cho thầy giáo để họ có điều kiện toàn tâm ý cho việc dạy học và tham gia các công tác giáo dục – đào tạo; Cải cách các chế độ thi cử, tuyển chọn, tuyển dụng,… để khắc phục tình trạng học chỉ để thi, học vì bằng cấp, nạn bằng giả, học vị rởm; Tổ chức chu đáo việc nghiên cứu cải cách chương trình và nội dung dạy học, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy cho chất lượng một cách thích hợp cho các cấp học; Tích cực ứng dụng công nghệ tin và sử dụng Internet trong giáo dục và đào tạo, trong việc dạy và học, phát triển dần các hình thức tự học; Và để thực hiện các giải pháp quan trọng nhất là phải tìm cách huy động mọi nguồn đầu tư trong xã hội cho giáo dục đào tạo, ít nhất cũng phải được khoảng 23% - 25% như nhiều nước trong khu vực; Có những cải cách trong giáo dục đại học để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đào tạo ra những kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề,các cử nhân có tri thức vững vàng. Phát triển giáo dục đại học từng bước hiện đại như các nước phát triển khác.
 • 21
THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG: NUÔI ẾCH

THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG: NUÔI ẾCH

Từ những nhu cầu ngày càng lớn của thị trường tiêu thụ ếch thương phẩm và sự thích nghi tốt của loài ếch Thái Lan này, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tiếp nhận chuyển giao quy trình sinh sản nhân tạo ếch Thái Lan từ Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho đơn vị tiếp nhận là Trung tâm Nghiên cứu sản xuất giống thủy sản An Giang. Cho đến nay, trung tâm đã triển khai được 5 đợt bố trí thí nghiệm sinh sản nhân tạo và sản xuất giống ếch Thái Lan thành công và ổn định quy trình với 147 cặp ếch bố mẹ tham gia sinh sản và kết quả đạt được như sau: tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và tỷ lệ sống trung bình qua 5 đợt bố trí lần lượt là 90, 80, 75, 70%. Qua kết quả đạt được cho thấy, chỉ có tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ sống là đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo hợp đồng chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo và sản xuất giống Thái Lan.
 • 20
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc giai đoạn 2008-2012, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc cho giai đoạn 2013-2017.
 • 8
Nghiên cứu so sánh chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới của các nước phát triển và đang phát triển

Nghiên cứu so sánh chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới của các nước phát triển và đang phát triển

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (STI) đóng vai trò rất khác nhau ở các nước phát triển và đang phát triển. Tại các nước phát triển với nhiều điều kiện tiên tiến, STI là động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, đồng thời đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
 • 14
TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ NỘI SINH,CÔNG NGHỆ NGOẠI SINH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ NỘI SINH,CÔNG NGHỆ NGOẠI SINH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA,HIỆN ĐẠI HÓA

Việc áp dụng các biện pháp,các công nghệ ,áp dụng các tiến bộ kĩ thuật phục vụ kinh tế nông nghiệp và nông thôn là một việc làm hiệu quả,khẳng định vai trò,động lực chủ đạo phát triển ki[r]
 • 32
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐÓNG CỌC NHIỀU HƯỚNG TRÊN XÀ LAN PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC VÀ KẾT CẤU GIÁ BÚA

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐÓNG CỌC NHIỀU HƯỚNG TRÊN XÀ LAN PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC VÀ KẾT CẤU GIÁ BÚA

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng trên xà lan phục vụ thi công công trình thủy mô phỏng và phân tích động lực học và kết cấu giá búa
 • 85
TÀI LIỆU TIỂU LUẬN: NGHIÊN CỨU CÔNG TY GOOGLE VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM PDF

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN: NGHIÊN CỨU CÔNG TY GOOGLE VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM PDF

Đối với thị ti ên ti ến và trưởng th ành công ngh ệ, Google tập trung v ào k ết nối người dùng v ới các nh à qu ảng cáo v à tung ra các d ịch vụ web v à n ền tảng cộng tác như Google Maps và Google Docs. Đối với thị trường công nghệ đang phát triển nhanh chóng, Google n ỗ lực để mở rộng truy cập Internet v à t ạo them niềm đam m ê tr ực tuyến cho người d ùng ở đó.Về mặt kinh doanh, Google đặt trọng tâm phát triển nền kinh tế kỹ thuật số của khu vực. C ụ thể, Google sẽ đẩy mạnh k ênh k ết nối giữa các doanh nghiệp với người d ùng tìm ki ếm các s ản phẩm v à d ịch vụ của họ. Google giới thiệu các định dạng quảng cáo mới, đặc biệt nh ắm tới mảng di động, mở rộng mảng hiện thị quảng cáo. Google muốn đảm bảo rằng ngay c ả những doanh nghiệp nhỏ cũng có chỗ đứng v à hi ện diện nhất định tr ên Internet.
 • 34
ĐỀ TÀI: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA GOOGLE DOC

ĐỀ TÀI: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA GOOGLE DOC

Tiểu luận Kinh Doanh Quốc tế - Nhóm 06 2 L Ờ I M Ở ĐẦ U Hội nhập kinh tế toàn cầu là một xu thế tất yếu mà bất kỳ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải chấp nhận và thực hiện. Khi các chính phủ bắt đầu mở cửa hội nhập nền kinh tế là cơ hội để các công ty, các tập đoàn lớn không chỉ giới hạn việc sản xuất kinh doanh trong nước mà còn có thể mở rộng thị trường trên quy mô quốc tế để tìm kiếm cơ hội và gia tăng doanh thu, lợi nhuận. Điển hình cho công ty đa quốc gia thành công trên thế giới – đặc biệt ở lĩnh vực Công nghệ thông tin - không thể không nhắc đến gã khổng lồ GOOGLE .
 • 34
đi tới trường âm nhạc 1 lê thị ngọc bích thư viện tư liệu giáo dục

đi tới trường âm nhạc 1 lê thị ngọc bích thư viện tư liệu giáo dục

2) Có tri thức: Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật và công nghệ đã trở thành động lực để thúc đẩy xã hội phát triển thì con người cần phải có tri thức. Tri thúc là những kiến[r]
 • 5
Quản trị chiến lược công ty google

Quản trị chiến lược công ty google

4.2. Luôn luôn đổi mới toàn diện, không ngừng mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Sự nhầm lẫn lớn với những người khởi nghiệp kinh doanh lần đầu và cả đối với doanh nghiệp đã thành công là chỉ cần có ý tưởng tốt, hoặc công nghệ tốt là đủ để thành công. Larry và Sergy đều trưởng thành từ gia đình có truyền thống học tập, bố mẹ họ đều là những giảng viên, nhà nghiên cứu cả về khoa học và công nghệ tại trường đại học danh tiếng của Mỹ, Michigan, MaryLand. Họ đã được tiếp xúc với máy tính khi còn đang ở giai đoạn sơ khai. Ngoài ra họ còn được đào tạo với nền tảng kiến thức tổng hợp. Tóm lại, đổi mới thành công không chỉ cần khả năng sáng tạo, vì đổi mới là quá trình áp dụng kết quả sáng tạo nhằm đem lại lợi ích và giá trị cho người dùng, cần tri thức rộng, chính sách, môi trường thuận lợi, kể cả khả năng tổ chức - điều hành.
 • 60
LUẬN văn THẠC sĩ TRIẾT học  vấn đề PHÁT HUY NGUỒN lực CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ TRIẾT học vấn đề PHÁT HUY NGUỒN lực CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH KIÊN GIANG HIỆN NAY

Về cơ cấu trình độ, nguồn lực con người được đào tạo phải phù hợp với cơ cấu công nghệ sẽ áp dụng trong quá trình CNH, HĐH. Cơ cấu công nghệ đã được xác định trong quá trình công nghiệp hóa ở Kiên Giang nhiều trình độ, nhiều loại quy mô. Một số lĩnh vực, một số ngành mũi nhọn của tỉnh cần được trang bị công nghệ hiện đại, tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo ra tốc độ tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chú trọng lựa chọn công nghệ tiên tiến thích hợp cùng với phát triển và nâng cao công nghệ truyền thống. Từ đó hoàn thiện cơ cấu trình độ nguồn lực con người ở Kiên Giang hiện nay là vấn đề quan trọng nhất, tức là, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn, đội ngũ cán bộ quản lý giỏi. Đây là một nội dung rất quan trọng mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) đã đề cập tới và chương trình hành động của Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc quan điểm trên.
 • 105
ĐỀ TÀI KH  CN ĐƯỢC COI LÀ NỀN TẢNG VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ NGHIỆP CNH  HĐH Ở VIỆT NAM DOCX

ĐỀ TÀI KH CN ĐƯỢC COI LÀ NỀN TẢNG VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ NGHIỆP CNH HĐH Ở VIỆT NAM DOCX

và khách quan, đặc biệt là chưa gắn kết được công nghiệp hóa với hiện đại hóa, mà cho đến nay, lực lượng sản xuất của nước ta chủ yếu vẫn ở trong tình trạng lạc hậu, các trang thiết bị, máy móc phần lớn là thủ công, thủ công bán cơ giới. Nhìn chung, trình độ phát triển công nghệ nước ta, về cơ bản, chỉ mới đạt ở giai đoạn 1 và 2 trong 7 giai đoạn phát triển công nghệ mà các nước công nghiệp phát triển đã trải qua - đó là nhập công nghệ để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu (nhập toàn bộ hoặc nhập phụ tùng các trang thiết bị và cả dây chuyền lắp ráp), và mới chỉ có tổ chức hạ tầng kinh tế ở mức tối thiểu để tiếp thu công nghệ nhập. Do vậy, cả năng suất lao động và chất lượng các sản phẩm do nền sản xuất xã hội tạo ra vẫn còn rất thấp so với mặt bằng chung của thế giới, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và toàn cầu.
 • 27
LUẬN VĂN  NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHÔ ĐÀ NẴNG

LUẬN VĂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHÔ ĐÀ NẴNG

Thứ hai: Nâng cao chất lượng NNL là nhân tố đóng vai trò quyết định thành công của quá trình tiếp cận nền kinh tế trí thức Như trên đã trình bày, chất lượng NNL giữ vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển kinh tế. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của các doanh nghiệp, của sản phẩm hàng hóa ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế là thước đo khả năng hấp thụ công nghệ hiện đại của NNL; Ngoài ra, muốn thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển các ngành công nghệ cao trong nước cũng như tại thành phố Đà nẵng đòi hỏi phải có NNL chất lượng cao để thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư, bởi vì trong thực tiễn có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn xây dựng nhà máy sản xuất với trình độ công nghệ tiến tại Thành phố Đà Nẵng nhưng không thực hiện được vì không có đội NNL chất lượng cao đáp ứng nên đã phải chuyển đi nơi khác. Do đó, muốn tiếp cận được kinh tế trí thức cần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong quá trình CNH, HĐH, trong đó đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng NNL. Đây là chìa khóa của thành công, và thực tế ở các nước phát triển đã chứng minh: nước nào có NNL chất lượng cao, biết khai thác và sử dụng có hiệu quả, thì nước đó nhanh chóng tiếp cận được kinh tế tri thức và có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững.
 • 105
TIỂU LUẬN: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐƯỢC COI LÀ NỀN TẢNG VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ NGHIỆP CNH - HĐH Ở VIỆT NAM POT

TIỂU LUẬN: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐƯỢC COI LÀ NỀN TẢNG VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ NGHIỆP CNH - HĐH Ở VIỆT NAM POT

nhiên, đối với nước ta, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, còn rất nhiều vấn đề phức tạp, nan giải và bất cập. Đặc điểm nổi bật của sự phát triển công nghệ thông tin trong thời gian qua ở nước ta là chưa gắn kết được các giải pháp công nghệ (việc trang bị các máy móc kỹ thuật công nghệ thông tin) với các giải pháp về tổ chức quản lý, chuẩn hóa thông tin và với công tác đào tạo, huấn luyện chuyên viên kỹ thuật, những người sử dụng, quản lý thông tin. Vì vậy mà trong nhiều trường hợp, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đã được thiết lập đầy đủ, nhưng không vận hành được do thiếu thông tin, thiếu nhân viên kỹ thuật. Cho đến năm 2000, nguồn nhân lực thông tin khoa học - công nghệ nước ta vẫn còn quá mỏng và yếu kém, chưa đủ sức đáp ứng so với nhu cầu thực tế. Số người làm công tác thông tin khoa học - công nghệ chuyên nghiệp mới chỉ có 3000 người, trong đó, số người có trình độ đại học chiếm 66,3%, trên đại học chiếm 6,45% (3) .
 • 26
TẢI GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 11 BÀI 1 - SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

TẢI GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 11 BÀI 1 - SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?. Lời giải:.[r]
 • 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ (VINAPPRO) VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ (VINAPPRO) VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường máy động lực nhất là các đối thủ nước ngoài có tiềm lực kinh tế tài chính mạnh công nghệ hiện đại ., sự biến động lớn ở thị tr[r]
 • 127
Tiểu luận triết học

Tiểu luận triết học "Quá trình phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở đất nước ta hiện nay"

nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung. Tuy nhiên, đối với nước ta, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, còn rất nhiều vấn đề phức tạp, nan giải và bất cập. Đặc điểm nổi bật của sự phát triển công nghệ thông tin trong thời gian qua ở nước ta là chưa gắn kết được các giải pháp công nghệ (việc trang bị các máy móc kỹ thuật công nghệ thông tin) với các giải pháp về tổ chức quản lý, chuẩn hóa thông tin và với công tác đào tạo, huấn luyện chuyên viên kỹ thuật, những người sử dụng, quản lý thông tin. Vì vậy mà trong nhiều trường hợp, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đã được thiết lập đầy đủ, nhưng không vận hành được do thiếu thông tin, thiếu nhân viên kỹ thuật. Cho đến năm 2000, nguồn nhân lực thông tin khoa học - công nghệ nước ta vẫn còn quá mỏng và yếu kém, chưa đủ sức đáp ứng so với nhu cầu thực tế. Số người làm công tác thông tin khoa học - công nghệ chuyên nghiệp mới chỉ có 3000 người, trong đó, số người có trình độ đại học chiếm 66,3%, trên đại học chiếm 6,45% (3) .
 • 22
XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỬ DỤNG BÃ RƠM ĐÃ QUA TRỒNG NẤM VÀ BÈO LỤC BÌNH ĐỂ NUÔI GIUN QUẾ LÀM THỨC ĂN CHO ẾCH BỐ MẸ TẠI XÃ HƯƠNG PHONG – HƯƠNG TRÀ – THỪA THIÊN HUẾ

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỬ DỤNG BÃ RƠM ĐÃ QUA TRỒNG NẤM VÀ BÈO LỤC BÌNH ĐỂ NUÔI GIUN QUẾ LÀM THỨC ĂN CHO ẾCH BỐ MẸ TẠI XÃ HƯƠNG PHONG – HƯƠNG TRÀ – THỪA THIÊN HUẾ

Trước những kết quả đáng khích lệ như đã nói ở trên là nguồn động lực để Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu sản xuất giống thủy sản tiếp tục tiến hành thực hiện cá[r]
 • 43
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÀM CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA -7 PDF

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÀM CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA -7 PDF

Ti ếp tục đổi mới thể chế kinh tế v à hoàn thi ện hệ thống pháp luật để khoa học v à công ngh ệ trở th ành l ực lượng sản xuất hàng đầu trong phát triển kinh tế x• hội. Tạo môi trường cạnh tranh b ình đẳng có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho đổi m ới công nghệ, ứng dụng khoa học v à công ngh ệ v ào s ản xuất, quan tâm tới hiệu quả khi l ựa chọn công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi nỗ lực của các doanh nghi ệp, trường đại học, viện nghi ên c ứu v à các cá nhân ti ếp cận, vận dụng, ng hiên c ứu và phát tri ển khoa học v à công ngh ệ theo mục ti êu phát tri ển kinh tế x• hội của đất nước .
 • 6
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần công nghệ gỗ đại thành

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần công nghệ gỗ đại thành

K Ế T LU Ậ N Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, doanh nghiệp nào biết sử dụng tối đa nguồn lực con người thì doanh nghiệp đó sẽ đứng vững bởi suy cho cùng tất cả mục đích của một tổ chức đều vì con người. Nắm bắt được tầm quan trọng của công tác tạo động lực cho nên ngay từ khi thành lập, CTCP Công nghệ Gỗ Đại Thành đã chú trọng đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động dựa trên khả năng thực tế của Công ty. Có nhiều lao động đã gắn bó với Công ty từ ngày mới thành lập. Điều này cho thấy Công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác tạo động lực. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn vấp phải không ít khó khăn và còn có những tồn tại cần khắc phục. Để giải quyết những khó khăn và khắc phục những tồn tại này đòi hỏi có sự cố gắng của tất cả người lao động trong Công ty. Đồng thời cần có sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía nhà nước về các quy định, các chế độ đối với người lao động để Công ty có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • 26
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : THỰC TRẠNG CỦA CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NỀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN PHẦN 3 PPTX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : THỰC TRẠNG CỦA CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NỀN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN PHẦN 3 PPTX

thành công chính sách thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý của nước ngoài góp phần hiện đại hoá nền kinh tế và giải quyết tốt các mục tiêu kinh tế xã hội nhất là ngành công nghiệp. Từ năm 1984, Trung Quốc đã xây dựng tổng chiến lược phát triển khoa học và cong nghệ với việc lựa chọn đúng các lĩnh vực phát triển cần ưu tiên, giải quyết tốt mối quan hệ giữa công nghệ cao và công nghệ truyền thống với
 • 9
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC HÀ NỘI

CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC HÀ NỘI

Luận Văn: Công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty phát triển công nghệ máy ADC Hà Nội
 • 81
CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC HÀ NỘI

CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC HÀ NỘI

Luận Văn: Công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty phát triển công nghệ máy ADC Hà Nội
 • 81
THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ

1. Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Khoa học và công nghệ phải đóng va[r]
 • 11
152 Tập trung phát triển công nghệ - Động lực thúc đẩy kinh tế xã hội

152 Tập trung phát triển công nghệ - Động lực thúc đẩy kinh tế xã hội

152 Tập trung phát triển công nghệ - Động lực thúc đẩy kinh tế xã hội
 • 65
Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (tt)

Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (tt)

Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung (LV thạc sĩ)
 • 26
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỘNG LỰC Ô TÔ TẢI XE MÁY

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỘNG LỰC Ô TÔ TẢI XE MÁY

Công nghệ chế tạo Động lực Ô tô tải Xe máy
 • 94
LUẬN CHỨNG VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

LUẬN CHỨNG VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tri thức khoa học –công nghệ là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế Vai trò nền tảng, động lực và then chốt của khoa học – công nghệ đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hó[r]
 • 25
Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))

Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))

Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))
 • 98
CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXHỞ NƯỚC TA HIỆN NAY

CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXHỞ NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Khoa học và công nghệ là động lực của CNH-HDH có vai trò quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh tế nói chung, CNH-HDH nói riêng của các [r]
 • 21
THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

• Bể lọc áp lực: là một loại bảo vệ nhanh kín, thương được chế tạo bằng thép có dạng hình trụ đứng cho công suất nhỏ và hình trụ ngang cho công suất lớn. Loại bể này được áp dụng trong dây chuyề xử lý nước mặt có dùng chất phản ứng khi hàm lượng cặn của nước nguồn lên đến 50mg/l, độ đục lên đến 80 với công suất trạm xử lý đến 300m 3 /ng, hay dùng trong công nghệ khử sắt khi dùng ejector thu khí với công suất <500m 3 /ng và dùng máy nén khí cho công suất bất kì.
 • 49
LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG PHÂN ĐOẠN MẠN

LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG PHÂN ĐOẠN MẠN

LỜI NÓI ĐẦU Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó, kĩ thuật của nước ta cũng dần tiến bộ. Trong đó cũng phải kể đến ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy. Để góp phần phát triển ngành, các kĩ sư, chuyên gia về ngành tàu thủy phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo, cập nhật những công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển ngành tàu thủy lâu đời trên thế giới.
 • 53
Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Tư vấn thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc

Động lực lao động là sự khát khao và tự nguyện của con người nhằm tăng cường sự nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức” Biểu hiện của động lực lao động là sự sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức cũng như bản thân người lao động. Động lực do vậy là một trạng thái bên trong để tiếp sinh lực, chuyển đổi, và duy trì hành vi con người để đạt được các mục tiêu. Động lực lao động gắn với các thái độ chuyển hành vi của con người hướng vào công việc và ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi giải trí hoặc các lĩnh vực khác của cuộc sống.
 • 8
BÁO CÁO: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐÚC PHÔI SƠ MI ĐỘNG CƠ NỔ VỚI CÔNG NGHỆ LÀM RUỘT BẰNG HỖN HỢP CÁT NHỰA HOTBOX VÀ LÀM KHUÔN TƯƠI CÁT ĐẤT SÉT PDF

BÁO CÁO: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐÚC PHÔI SƠ MI ĐỘNG CƠ NỔ VỚI CÔNG NGHỆ LÀM RUỘT BẰNG HỖN HỢP CÁT NHỰA HOTBOX VÀ LÀM KHUÔN TƯƠI CÁT ĐẤT SÉT PDF

TRANG 1 Bộ công th−ơng tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp VIỆN CÔNG NGHỆ Báo cáo tổng kết đề tài NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐÚC PHÔI SƠ MI ĐỘNG CƠ NỔ VỚI CÔNG NGHỆ LÀM RUỘT BẰNG HỖN [r]
 • 68
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TAI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ASP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TAI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ASP

Luận Văn:Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tai công ty cổ phần đầu tư và chuyển giao công nghệ ASP
 • 64
CNH  HĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

CNH HĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

2.3. Những tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH- HDH xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.3.1. Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả Vốn để CNH-HDH có hai nguồn : nguồn trong nớc và nguồn ngoài n- ớc.Nguồn vốn trong nớc đợc tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế quốc dân dựa trên cơ sơ hiệu quả sản xuất, là lao động thặng d của con ngời lao động . Con đờng cơ bản để giải quyết vấn đề tích luỹ vốn trong nớc là tăng năng suất lao động xã hội trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hợp lý hoá sản xuất . Nguồn vốn trong nớc còn phụ thuộc vào tỉ lệ tiết kiệm , với một khới lợng của cải nhất định, tỷ lệ tiết kiệm càng cao, nguồn vốn càng lớn. Do đó để CNH-HDH thành công triệt để để tiết kiệm , coi “tiết kiệm lá cuốc sách ” đấu tranh triệt để với nạn tham nhũng lãng phí... Nguồn vốn trong nớc còn phụ thuộc vào các chinh sách kinh tế nh : chính sách cơ cấu các thành phần các thành phần kinh tế , chính sách thuế ... Do đó xây dựng chính sách kinh tế phù hợp là một vấn đề khách quan.
 • 21
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN PART 5 PPS

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN PART 5 PPS

3 . Khoa học và công nghệ thế giới. Kinh nghiệm và định hướng chiến lược. NXB bộ khoa học, công nghệ và môi trường-2002. Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia . 4. Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996-2000. NXB Bộ khoa học, công nghệ và môi trường -2001.
 • 10
ĐỀ TÀI: CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chính sự phát triển công nghệ mới đã đem lại sự tăng trởng kinh tế trong ngành công nghiệp cũng nh trong các ngành khác ngày nay phát triển công nghệ không chỉ là động lực, mà còn là yếu[r]
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8quản trị cung ứng các dịch vụ viễn thông trên nền mạng thế hệ sau ngn tại công ty viễn thông liên tỉnhmạng thế hệ sau ngn đặc điểm mạng ngncác tổ chức quốc tế với việc xây dựng mô hình cấu trúc mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ