0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thị trờng bán hàng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÚ XUYÊN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÚ XUYÊN

- Phòng thị trờng : có nhiệm vụ duy trì, củng cố thị trờng sẵn có của công ty, phát triển thêm những thị trờng mới nhằm giúp cho công ty mở rộng thị tr-ờng để tăng doanh số bán hàng _1.1[r]
 • 39
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG (2)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG (2)

3.1.1. Ưu điểm. Với đặc thù ngành kinh doanh dợc phẩm, là một sản phẩm có liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe con ngời, mặt hàng này chịu sự quản lý chặt chẽ của Bộ Y tế, Sở Y tế, Cục quản lý Dợc Đồng thời theo quy định của Nhà n … - ớc, chỉ các Công ty Dợc phẩm lớn của Nhà nớc mới đợc cấp phép nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng dợc phẩm từ nớc ngoài, các Công ty TNHH gặp nhiều khó khăn trong khâu lựa chọn mặt hàng, lựa chọn nhà nhập khẩu để nhập lại đi phân phối cho các bệnh viện. Công ty TNHH Dợc phẩm Bách Khang là một công ty có tuổi đời non trẻ, chỉ mới thành lập đợc 3 năm nhng đã tạo đợc chỗ đứng vững chắc trên thị trờng, các sản phẩm công ty kinh doanh luôn nhận đ- ợc phản hồi tốt về chất lợng, giá cả.
 • 60
TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sự hình thành và phát triển thị trờng ở nớc ta gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế từ cơ cấu đến cơ chế quản lý kinh tế nhất quán chuyển sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, gắn liền với đổi mới một cách cơ bản chính sách kinh tế vĩ mô nh: giá cả, kế hoạch hoá, tài chính tiền tệ, đầu t thơng mại, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng xã hội sang kinh tế thị trờng. Trong đó giải pháp có ý nghĩa quyết định là sử lý giá cả. dù mới là sơ khai, thị trờng đã là môi trờng giải phóng sức sản xuất với sự bùng nổ của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và kinh tế đối ngoại. Quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng và đi sâu vào các lĩnh vực của quá trình sản xuất kinh doanh với sức mạnh của tất yếu kinh tế, sức mạnh hồi sinh sau chiến tranh. Sức sản xuất phát triển làm bật dậy các tiềm năng, hàng loạt nhân tố mới xuất hiện xen lấn những bề bộn phức tạp của sự chuyển đổi mang tính cách mạng mà thực chất là sự giải thể, cấu trúc lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu sở hữu, quan hệ kinh tế, cơ chế quản lý. T duy nhất là t duy kinh tế thay đổi một cách căn bản: từ thụ động an bài sang năng động sáng tạo, tự chủ, từ t duy hiện vật sang t duy giá trị, sự nhạy cảm về lợi ích, hiệu quả, về thang giá trị, đạo đức, lối sống…
 • 29
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Trên thị trờng sơ cấp, chính phủ và các công ty thực hiện huy động vốn thông qua việc phát hành- bán chứng khoán của mình cho nhà đầu t.. Vai trò của thị trờng sơ cấp là tạo ra hàng hoá [r]
 • 35
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Trớc hết ta thấy, nếu hoạt động tiêu thụ bán hàng hoá đạt hiệu quả cao: có nghĩa là sản phẩm, hàng hoá khi đa ra thị trờng nhanh chóng đợc ngời tiêu dùng chấp nhận, ủng hộ, sản phẩm hàng[r]
 • 28
THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CTCK_ Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ tren thị trờng chứng khoán ở Việt Nam , theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngà[r]
 • 42
 THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

Chính vì vậy, muốn xây dựng thị trờng chứng khoán lớn mạnh thì phải có các chính sách tác động đến thị ờng tiền tệ và tận dụng các cơ sở sẵn có của thị trờng tiền tệ để phát triển thị tr[r]
 • 22
THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CTCK_ Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ tren thị trờng chứng khoán ở Việt Nam , theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngà[r]
 • 42
THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CTCK_ Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ tren thị trờng chứng khoán ở Việt Nam , theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngà[r]
 • 42
THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CTCK_ Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ tren thị trờng chứng khoán ở Việt Nam , theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngà[r]
 • 42
 THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

THỊ TRỜNG CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CTCK_ Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ tren thị trờng chứng khoán ở Việt Nam , theo quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngà[r]
 • 42
TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG SỰ VẬN DUNG VAO NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG SỰ VẬN DUNG VAO NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Cho đến nay, thị trờng nớc ta vẫn là thị trờng sơ khai, còn những rối loạn và nhiều yếu tố tự phát (mới chỉ có thị trờng hàng hoá, còn thị trờng tiền tệ, thị tr- ờng vốn, thị trờng sức lao động cha hoặc mới ở dạng manh nha). thị trờng tiền tệ và thị trờng vốn vẫn tách biệt. Thị trờng sức lao động có phần cha thoát khỏi chế độ biên chế, hoặc tự phát. Thị trờng thiếu và còn những rối loạn, cùng với tình trạng luật lệ Nhà nớc vừa thiếu vừa bất hợp lý: còn những gò bó và cả những sơ hở, thủ tục hành chính phiền hà, nạn tham nhũng tràn lan là môi trờng bất lợi cho thị trờng phát triển. Trong khi đó, để đánh giá mức độ phát triển của bất kì nền kinh tế nào, trớc hết ngời ta nhìn vào thị trờng tiền tệ, thị trờng vốn. Tuy đã có định hớng để xây dựng một thị trờng đồng bộ, nhng trên thực tế chuyển biến rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là sự thiếu nhất quán về chính sách, thể chế, nhất là trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, đầu t, thơng mại, tỷ giá, lãi suất. Chúng ta chủ tr- ơng xây dựng một thị trờng thống nhất, thông suốt, nhanh chóng hoà nhập với thị trờng thế giới, song nhiều thủ tục hành chính phiền hà còn gây khá nhiều cản trở
 • 35
ĐỀ TÀI “ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU” DOC

ĐỀ TÀI “ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU” DOC

tiện lợi, có uy tín với thị trờng, khách hàng. Đó chính là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc doanh kinh doanh có lợi hơn. e. Kênh V: Đây là kênh tiêu thụ mà doanh nghiệp khó quản lý và khó theo dõi nhất. Trong kenh có 3 khâu trung gian là: Đại lý, ngời bán buôn và ngời bán lẻ. Do tính chính xác của những thông tin phản hồi mà doanh nghiệp nhận đợc bị hạn chế bởi kênh này, do đó mà doanh nghiệp không thích ứng kịp với sự thay đổi của thị trờng dễ mất thị trờng. Tuy nhiên, đây là kênh thị trờng sản phẩm có số lợng lớn, ảnh hởng của trực tiếp, quan trọng đến hoạt động tiêu thụ và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đạt đợc hiệu quả cao đối với kênh này doanh nghiệp cần áp dụng nhiều biện pháp đối với công tác tài chính nh phải xác định đợc t cách pháp nhân của các đại lý một cách đích thực nhằm tạo uy tín doanh nghiệp với khách hàng gián tiếp thông qua đại lý, thờng xuyên theo dõi, thu thập các thông tin về hoạt động tài chính của các đại lý.
 • 60
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT VƯỢNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT VƯỢNG

* Bán buôn qua kho bằng cách chuyển thẳng hàng : Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp thơng mại xuất kho hàng hoá bằng phơng tiện vận tải của mình hay thuê ngoài chuyển đến giao cho bên mua tại một địa điểm đã đ- ợc thoả thuận giữa hai bên. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thơng mại, số hàng này đợc xác nhận là tiêu thụ khi nhận đợc tiền của bên mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán.
 • 25
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ THỊ TRỜNG MỞ: 1.TÁC ĐỘNG VÀO DỰ TRỮ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TÁC ĐỘNG VÀO CƠ SỐ TIỀN TỆ Hành vi mua, bán các chứng khoán trên thị trờng mở của NHTW có ảnh hởn[r]
 • 33
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Các đơn vị trực thuộc: gồm 9 cửa hàng, 2 trung tâm, 3 xí nghiệp và một trạm, có nhiệm vụ: - Tự chủ trong sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trờng tự tổ chức khai thác nguồn, bán hàng, t[r]
 • 34
QT016 PDF

QT016 PDF

Thiết kế các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản phẩm đa ra các thông số rõ ràng để các phân xởng dễ dàng thực hiện, đồng thời thuận tiện trong việc kiểm tra chất lợng sản phẩm đợc sản xuất dựa trên các thông số đó. Với những sản phẩm truyền thống mặc dù các loại sản phẩm này đã có thị trờng nhng công tác thiết kế lại các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng cần đợc hoàn thiện hơn nữa để gây ấn tợng hơn đối với khách hàng. Ví dụ nh: Bánh Hơng Thảo cần đợc thiết kế lại có kích thớc nhỏ hơn, mỏng hơn. Cần làm thêm hàm lợng chất béo và hơng liệu để bánh hơng thảo có vị đậm hơn, hấp dẫn hơn với thị trờng miền Nam. Đối với bánh quy Hải Châu và một số bánh khác đợc sản xuất trên dây chuyền Đài Loan cần đợc tăng thêm độ bóng của mặt bánh, độ giòn của bánh cần đợc bảo vệ lâu hơn, giảm độ hút ẩm bằng cách tăng hàm l- ợng dinh dỡng, hàm lợng chất lipít (chất béo) ở công đoạn pha trộn nguyên vật liệu, tăng hàm lợng tinh dầu để chống lại sự dính bánh ở khuôn... Đối với sản phẩm kẹo mềm dù bao gói đẹp và hấp dẫn có thẩm mỹ nhng hình dáng viên kẹo lại không đẹp chút nào. Để viên kẹo sản xuất ra vuông hơn, có góc cạnh thì Công ty nên thiết kế hệ thống thiết bị làm nguội nhanh viên kẹo sau công đoạn cắt. Bên cạnh đó trọng lợng của sản phẩm bánh kẹo cần thiết kế cho phù hợp với khả năng bán lẻ, thuận tiện cho tiêu dùng. Hiện nay, 1 thùng kẹo đợc thiết kế ở mức 9kg; 9,5kg; 12kg là không phù hợp, cần giảm trọng lợng thùng kẹo xuống loại 4,5kg; 5kg để dễ dàng trong bán lẻ, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm.
 • 59
QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHÀ DÂN DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHÀ DÂN DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRỜNG NHÀ ĐẤT_ CÁC ẢNH HƯỞNG MARKETING MÔI TRƯỜNG MIX Sản phẩm Giá cả Phương thức phân phối Hoạt động xúc tiến bán hàng Kinh tế Chính trị Văn hóa Công[r]
 • 190
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ CHO THUÊ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHÀ CHO THUÊ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thị trờng BĐS phát triển không lành mạnh đặc biệt là thị trờng đất đai là chính sách đất đai không phù hợp, sẽ dẫn đến sự rối loạn của thị trờng, gia tăng nạn đầu cơ, buôn bán, lũng đoạn[r]
 • 45
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Nhiệm vụ cụ thể của công ty là: + Tổ chức nghiên cứu thị trờng + Tổ chức mạng lới bán hành + Tổ chức xây dựng kênh phân phối và tiến hành phân phối hàng vào kênh + Tổ chức nghiệp vụ bán [r]
 • 40
TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG SỰ VẬN DUNG VAO NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG SỰ VẬN DUNG VAO NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trờng ngời bán cần tiền, ngời mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trờng thì nền kinh[r]
 • 36
TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀ KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

TÍNH QUY LUẬT HÌNH THÀNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀ KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trớc hết là do hậu quả của cơ chế cũ để lại, từ những quan niệm giản đơn trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu t, cho đến việc duy ý chí trong việc hoạch định chính sách kinh tế, đặt ý chí chủ quan vào đời sống kinh tế - xã hội không phù hợp với lợi ích của quần chúng, do đó không tránh khỏi đối phó, lẩn chốn - một hiện tợng còn khá phổ biến, dẫn đến tự phát rối loạn. Tuy có những bớc tiến, nhng về cơ bản các chính sách kinh tế vĩ mô cha theo kịp sự phát triển. Mặt khác phải thừa nhận một thực tế, đây là một sự chuyển đổi khá phức tạp, là quá trình mà độ dài phải tính bằng thập kỉ mới có thể đi vào quỹ đạo. Do đó không tránh khỏi thời kì đầu phải chấp nhận tình trạng thị trờng thiếu, rối loạn, tiêu cực, trong khi các nhân tố có sứ mệnh tạo trật tự là hệ thống ngân hàng, tài chính, bộ máy nhà nớc, doanh nghiệp lớn còn yếu kém và tiêu cực, còn đang ở bớc thích nghi
 • 35
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trờng ngời bán cần tiền, ngời mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trờng thì nền kinh[r]
 • 30
T NH QUY LU T H NH TH NH KINH T TH TR NG S V N D NG V O N N KINH T VI T NAM HI N NAY

T NH QUY LU T H NH TH NH KINH T TH TR NG S V N D NG V O N N KINH T VI T NAM HI N NAY

Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trờng ngời bán cần tiền, ngời mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trờng thì nền kinh[r]
 • 36
KTTT

KTTT

Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trờng ngời bán cần tiền, ngời mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trờng thì nền kinh[r]
 • 30
CTY CỔ PHẦN

CTY CỔ PHẦN

KHI CÁC QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC CHỦ THỂ ĐỀU BIỂU HIỆN QUA MUA - BÁN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TRÊN THỊ TRỜNG NGỜI BÁN CẦN TIỀN, NGỜI MUA CẦN HÀNG VÀ HỌ PHẢI GẶP NHAU TRÊN THỊ TRỜNG THÌ NỀN KINH[r]
 • 35
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Tuy kinh tế thị trờng ra đời từ thời kì t bản chủ nghĩa, bên cạnh những mặt tích cực nó còn biểu hiện mặt tiêu cực (mặt trái). Và chúng ta không thể đồng nhất kinh tế thị trờng với chủ nghĩa t bản. Mô hình kinh tế thị trờng là mô hình chung cho cả Chủ nghĩa t bản và Chủ nghĩa xã hội. Muốn sử dụng nó một cách hiệu quả thì không chỉ phát huy những tác động tích cực mà nó đem lại cho nền kinh tế, mà còn đòi hỏi phải biết hạn chế một cách tối đa những mặt tiêu cực mà nó gây ra. Vì vậy khi một nền kinh tế áp dụng theo mô hình kinh tế thị trờng thì cần phải có sự kết hợp giữa sự tự điều tiết nền kinh tế của thị trờng và sự can thiệp của nhà nớc vào nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là Nhà nớc phải luôn quan tâm đến những yếu tố cấu thành nên cơ chế thị trờng: giá cả, cung cầu hàng hoá, cạnh tranh, tiền tệ và lợi nhuận và những quy luật của kinh tế thị trờng nh quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lu thông tiền tệ… Để từ đó có những biện pháp chính sách phù hợp để điều tiết và thúc đẩy nền kinh tế thị trờng phát triển một cách nhanh chóng và vững mạnh
 • 30
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MAC -LÊNIN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ Ở NƯỚC TA ĐỂ XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XHCN

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MAC -LÊNIN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ VẬN DỤNG NÓ Ở NƯỚC TA ĐỂ XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XHCN

một số tỉnh và một bộ phận nhân dân phải theo nguyên tắc bảo đảm cho nớc mạnh . Xem xét một cách đông bộ chúng ta thấy một mặt đây là xu hớng phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trờng , do quan hệ cung cầu và giá cả thị trờng quyết định mà chúng ta đang chấp nhận , nhng mặt khác chúng ta thấy nền kinh tế thị trờng vốn có những khuyết tật ; có mặt trái nh con dao”hai lỡi”, cho nên nền kinh tế thị trờng của chúng ta lựa chọn là nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc thao định hóng xã hội chủ nghĩa. Theo quan điểm đó , trong khi thực hiện chính sách u tiên, tập trung đầu t của nhà nớc , khuyết khích đầu t của nớc ngoài và nhân dân để phát triển kinh tế nhằm cho phé một số vùng , tỉnh, một bộ phận nhân dân giầu lên nhanh hơn sớm hơn chúng ta cần coi trọng đúng mức đến nhu cầu cần thiết , tối thiểu về đầu t trong việc phát triển ở các vùng khó khăn, vùng cao, vùng sâu và vùng xa, trớc hết là các xã, các hộ đặc biệt khó khăn ở đồng bằng trung du miền núi, vùng sâu, vùng cao , vùng xa. Trong giai đoạn một phải xoá đợc đói , giảm đợc nghèo và xây dựng đợc đội ngũ cán bộ cho giai đoạn phát triển . Nhng phai nhấn mạnh rõ ràng tập trung u tiên, khuyến khích đầu t phát triển một số vùng , tỉnh và một bộ phạn dân c giàu có sớm hơn nhanh hơn chính là thúc đẩy , lôi cuốn , hỗ trợ , hợp tác để các vùng , tỉnh ,bộ phận nhân dân đang gặp khó khăn và đặc biệt khó khăn ngày càng khá dần lên về cả kinh tế và xã hội . Làm nh vậy chính là từng bớc thực hiện mục tiêu định h- ớng XHCN ngay trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. Trong việc thực hiện giai đoạn này cần phải chú ý đúng mực đến công bằng văn minh , văn minh cả về vật chất lẫn tinh thần cho con ngời phát triển toàn diện . Nếu không thực hiện đúng của bớc đI nói trênthì không thể từng bớc dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh vững bớc đI lên CNXH đợc. Nếu đầu t phân tán , dàn trải ,bình quân thì cũng không phù hợp với thực tiễn khách quan , đòi hỏi của nền khinh tế thị trờngcó sự quản lý củ nhà nớc theo định hớng XHCN và cũng không phù hợp với thực tiễn tất yếu của
 • 44
XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY THẠCH BÀN

GILIMEX thực hiện bán… hàng theo nhiều kêng phân phối hớng tới thị trờng mục tiêu, công ty đã thực hiện nhiều buổi trình chiếu, quảng cáo hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ qua danh mục hàn[r]
 • 30
THỰC TRẠNG CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CỦA CÔNG TY GILIMEX SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CỦA CÔNG TY GILIMEX SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

GILIMEX thực hiện bán… hàng theo nhiều kêng phân phối hớng tới thị trờng mục tiêu, công ty đã thực hiện nhiều buổi trình chiếu, quảng cáo hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ qua danh mục hàn[r]
 • 30
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH TẾ NHẬT BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH . .THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA GILIMEX

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH TẾ NHẬT BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH . .THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA GILIMEX

GILIMEX thực hiện bán… hàng theo nhiều kêng phân phối hớng tới thị trờng mục tiêu, công ty đã thực hiện nhiều buổi trình chiếu, quảng cáo hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ qua danh mục hàn[r]
 • 30
XK HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CTY THẠCH BÀN

XK HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CTY THẠCH BÀN

GILIMEX thực hiện bán… hàng theo nhiều kêng phân phối hớng tới thị trờng mục tiêu, công ty đã thực hiện nhiều buổi trình chiếu, quảng cáo hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ qua danh mục hàn[r]
 • 30
XK HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CTY THẠCH BÀN

XK HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CTY THẠCH BÀN

GILIMEX thực hiện bán… hàng theo nhiều kêng phân phối hớng tới thị trờng mục tiêu, công ty đã thực hiện nhiều buổi trình chiếu, quảng cáo hàng thủ công mỹ nghệ không chỉ qua danh mục hàn[r]
 • 30
NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trong điều kiện kinh tế thị trờng, hoạt động bán hàng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thờng đợc hiểu theo nghĩa rộng: Đó là một quá trình từ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trên thị t[r]
 • 41
NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC

Trong điều kiện kinh tế thị trờng, hoạt động bán hàng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thờng đợc hiểu theo nghĩa rộng: Đó là một quá trình từ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trên thị t[r]
 • 41
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NƯỚC TA HIỆN NAY

- Các hình thức bán lẻ của doanh nghiệp thơng mại: + Hình thức bán hàng truyền thống (cổ điển): Mọi công việc bán và phục vụ khách hàng đều do nhân viên bán thực hiện, từ tiếp khách, xác định nhu cầu của họ đến bao gói, tính tiền và giao hàng. Ngoài ra, nhân viên bán hàng còn thực hiện một số nhiệm vụ nh giới thiệu hàng hóa, hớng dẫn khách hàng trong việc chọn hàng và chuẩn bị hàng hóa để giao. Nơi công tác đợc ngăn cách giữa khách hàng và hàng hóa, khách hàng không đợc tự do đi lại tiếp xúc với hàng hóa. Công nghệ này thờng đợc áp dụng với tất cả các loại hàng hóa, đặc biệt là với các mặt hàng nông sản thực phẩm có giá trị cao và những mặt hàng tiêu thụ tơng đối chậm. Tuy nhiên, hạn chế của hình thức này là lực lợng lao động trong quá trình bán đông mà năng suất thấp, thời gian mua sắp của khách hàng bị kéo dài, bị lệ thuộc vào ngời bán nên sự thỏa mãn nhu cầu không cao.
 • 30
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI NHNN V PTNT TỈNH THANH HÓA

GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN TẠI NHNN V PTNT TỈNH THANH HÓA

Thị trờng bán hàng: + Thực hiện việc kinh doanh vận tải hàng hoá bằng các phơng tiện vận tải chuyên dụng cho các khách hàng quen thuộc và các đại lý; + Kinh doanh dới hình thức bán buôn [r]
 • 24
CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÀNG XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM

CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÀNG XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM

Mục tiêu của chuyên đề “Các biện pháp phát triển thị trờng hàng xuất khẩu ở Việt Nam” là: đa ra các giải pháp nhằm mở rộng thị trờng, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, chủ yếu tập trung[r]
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ