0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hạch toán TSCĐ theo hệ thống kế toán Pháp

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.1. Bản chất.Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản l
 • 76
 MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở PHÁP

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁNPHÁP

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.1. Bản chất.Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản lý và các đối tượng khác quan tâm các thông
 • 75
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ

triển không ngừng của Công ty cũng như cung cấp các báo cáo quản trị phục vụ cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời của các nhà quản lý. Thứ tư, thời gian lập báo cáo tài chính là vào cuối niên độ kế toán, hơn nữa việc lập báo cáo tài chính lại chỉ do một kế toán viên đảm nhận. Điều này khiến cho công tác lập báo cáo diễn ra rất chậm chạp và thường phải kéo dài đến những tháng đầu của năm tài chính tiếp theo. Ngoài ra, việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ trước đến nay vẫn chỉ do một công ty kiểm toán đảm nhận. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan của các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.
 • 22
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

sơ đồ 7: tính giá thành phân bớc theo phơng án không có bán thành phẩm 6. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Căn cứ vào đối tợng hạch toán chi phí sản xuất, yêu cầu quản lý của đơn vị cũng nh trình độ hạch toán chi phí sản xuất của lao động kế toán mà các sổ thẻ kế toán chi tiết, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đợc thiết kế phù hợp. Tiếp theo cần xây dựng mối liên hệ ghi chép chi phí trên hệ thống sổ, tài khoản đã chọn trong khuôn khổ của hình thức kế toán nhất định. Mối liên hệ đó thể hiện qua các sơ đồ sau ( tuỳ hình thức tổ chức sổ ):
 • 37
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ HÀ NỘI

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Trung tâm Kiểm dịch Y [r]
 • 21
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 5

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 5

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, nhiệm vụ của tổ chức báo cáo kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.
 • 27
tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng minh nguyệt

tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng minh nguyệt

kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này được Công ty lập và gửi đúng thời hạn cho các cơ quan quản lý Nhà nước. + Ngoài ra, Công ty cũng có những báo cáo để phục vụ cho công tác quản lý rất hữu hiệu như Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ... Báo cáo giá thành sản phẩm, dịch vụ, Báo cáo chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp, Báo cáo chi tiết công nợ, Báo cáo chi tiết nhân sự … Các báo cáo này có kết cấu đơn giản, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu, giúp kế toán có thể đảm bảo tính kịp thời trong việc cung cấp thông tin cho quản lý cũng như cho các đối tượng sử dụng thông tin khác. Các khoản mục trên các báo cáo này cũng đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ phân tích làm cho các báo cáo này có thể cung cấp thông tin cho các đối tượng cả trong và ngoài Công ty.
 • 21
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

- Thị trường tiền tệ, thị trường vốn của Việt Nam còn chưa phát triển hoàn chỉnh nên phân tích tài chính chưa được quan tâm đúng mức. Thị trường chứng khoán ở Việt Nam còn nhỏ bé nên kết quả phân tích tài chính chưa thực sự cần thiết đối với các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào doanh nghiệp do đó việc phân tích tài chính chưa được quan tâm . Bên cạnh đó, hệ thống luật pháp, quy định, quy chế về tài chính kế toán còn nhiều bất cập, tạo ra khe hở cho các doanh nghiệp không cần phải đưa ra những số liệu về tình hình tài chính mà vẫn có thể trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước, với ngân hàng.
 • 34
Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán

Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh hay qúa trình vận hành nền kinh tế của mỗi quốc gia, cần phải sử dụng rất nhiều công cụ quản lý khác nhau. Một trong những công cụ quan trọng nhất là kế toán. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán: ‘ Kế toán là nghệ thuật ghi chép phân loại và tổng hợp theo một cách riêng có bằng tiền các nghiệp vụ, sự kiện có tính chất tài chính và giải thích kết quả của nó ‘ theo liên đoàn quốc tế về kế toán hay “kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị , hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản , quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn của nhà nước cũng như tổ choc xí nghiệp - < Điều lệ tổ chức kế toán của nhà nước Việt Nam>.Các định nghĩa trên đều nhấn mạnh vào từng khía cạnh nhất định của kế toán để nêu nên đối tượng , chức năng đặc điểm của kế toán. Hạch toán kế toán được coi là một môn học cơ sở của kế toán vì qua môn học này đ• cho chúng ta thấy được đặc điểm và vai trò của kế toán với sản xuất và đời sống.Hạch toán kế toán bao gồm các hoạt động quan sát đo lường tính toán và ghi chép của con người đối với các hoạt động kinh tế xảy ra trong quá trình tái sản xuất để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về quá trình đó phục vụ công tác kiểm tra công tác chỉ đạo, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất đem lại hiệu qủa cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống x• hội. Những thông tin do hạch toán kế toán cung cấp đóng vai trò rất quan trọng đối với nhà quản lý, được coi là kim chỉ nam trong việc đưa ra quyết định quản lý.Nhằm phát huy vai trò và chức năng của hạch toán kế toán, bộ môn này đ• vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và kinh tế chính trị học cùng một số môn khoa học cơ bản khác để xây dựng một hệ thống các phương pháp khoa học: đó là phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Mỗi phương pháp với đặc trưng riêng và vai trò của mình đ• giúp cho hạch toán kế toán có thể thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.Phương pháp tài khoản kế toán được coi là một trong những phương pháp giữ vai trò quan trọng nhất. Nội dung cơ bản của phương pháp tài khoản này là tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản và việc vận dụng hệ thống tài khoản trong công tác quản lý. Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp mà áp dụng các tài khoản khác nhau trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của cả quốc gia. Cùng với sự phát triển sản xuất, yêu cầu đối với công tác kế toán cũng ngày càng nâng cao. Do đó phương pháp tài khoản cũng như các phương pháp khác đang từng bước được bổ sung và hoàn thiện để phát huy tác dụng cao hơn. Trên cơ sở những kiến thức về bộ môn lý thuyết hạch toán kế toán, mà cụ thể là về phương pháp tài khoản kế toán, em đ• lựa chọn đề tài “Phương pháp tài khoản kế toán và việc vận dụng phương pháp tài khoản kế toán để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán”.
 • 33
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 3

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 3

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, nhiệm vụ tổ chức tài khoản kế toán, nguyên tắc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.
 • 13
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 5

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN: CHƯƠNG 5

Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, nhiệm vụ của tổ chức báo cáo kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.
 • 27
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Trong quá trình hạch toán nguyên vật liệu tuỳ điều kiện và giá nguyên vật liệu ở đơn vị biến động thờng xuyên hay ổn định... ngời ta có thể tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo một trong các cách sau: * Giá thực tế đích danh ( tính trực tiếp ): phơng pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có điều kiện bảo quản riêng từng lê nguyên vật liệu nhập kho, vì vậy khi xuất kho lô nào thì tính theo giá thực tế nhập kho đích danh của lô đó. Phơng pháp này có u điểm là công tác tính giá nguyên vật liệu đợc thực hiện kịp thời và thông qua việc tính giá nguyên vật liệu xuất kho, kế toán có thể theo dõi thời hạn bảo quản của từng lô nguyên vật liệu. Tuy nhiên, để áp dụng đợc phơng pháp này, điều kiện cốt yếu là hệ thống kho tàng của doanh nghiệp cho phép bảo quản riêng từng lô nguyên vật liệu nhập kho.
 • 26
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.doc
 • 76
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Tổ chức hạch toán kế toán tại Kho bạc Nhà nước Thanh Trì - Hà Nội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Tổ chức hạch toán kế toán tại Kho bạc Nhà nước Thanh Trì - Hà Nội

Mục đích nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu, tác giả đã tìm hiểu thêm về sự cần thiết khách quan của Tổ chức hạch toán kế toán trong hệ thống KBNN, đã chỉ rõ khái niệm và vai trò của tổ chức hạch toán kế toán đối với hoạt động quản lý. Từ khái niệm và vai trò của tổ chức kế toán luận văn đi vào nghiên cứu và trình bày nguyên tắc và căn cứ của tổ chức kế toán.
 • 8
HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ - KẾ TOÁN PHÁP PPSX

HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ - KẾ TOÁN PHÁP PPSX

Số tiết: 15 tiết (10 tiết giảng lý thuyết và 5 tiết thảo luận, sửa bài tập) 3.1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ TOÁN PHÁP 3.1.1 Khái niệm kế toán. K ế toán ra đờ i và không ng ừ ng hoàn thi ệ n cùng v ớ i quá trình ra đờ i và phát tri ể n c ủ a n ề n s ả n xu ấ t xã h ộ i. Tham kh ả o các tài li ệ u, chúng ta th ấ y có nhi ề u đị nh ngh ĩ a khác nhau v ề
 • 55
III.NHỮNG BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

III.NHỮNG BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tóm lại, qua việc phân tích nội dung, quy trình hạch toán chi phí và giá thành theo mô hình kế toán Pháp có thể thấy rằng: việc phân tích chi phí theo chức năng hình thành nên các trung [r]
 • 26
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VỚI HỆ THỐNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tóm lại, qua việc phân tích nội dung, quy trình hạch toán chi phí và giá thành theo mô hình kế toán Pháp có thể thấy rằng: việc phân tích chi phí theo chức năng hình thành nên các trung [r]
 • 24
348 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

348 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

348 Khái quát chung về hệ thống Kế toán pháp
 • 75
186 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

186 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

186 Khái quát chung về hệ thống Kế toán pháp
 • 75
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

1. 3.2.1 - Phơng pháp thẻ song song: Phơng pháp này yêu cầu phải mở thẻ chi tiết đồng thời tại kho và phòng kế toán.  Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất vật liệu về mặt số lợng, thẻ kho đợc mở chi tiết cho từng danh điểm vật t. Hàng ngày, căn cứ các chứng từ nhập xuất, thủ kho ghi số lợng thực nhập xuất và cuối mỗi ngày tính ra số l- ợng tồn trên thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho. Thủ kho phải thờng xuyên đối chiếu với sổ chi tiết vật liệu để đảm bảo luôn khớp nhau. Cuối tháng, thủ kho phải tính tổng cộng số nhập, xuất, tính ra số tồn kho cuối kỳ theo từng danh điểm vật t.
 • 29
 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.
 • 78
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp_ Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp, khi mua hàng hoặc bán hàng trừ nhập khẩu hàng hoá, kế toán không phải xá[r]
 • 28
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL CCDC CỦA CÔNG TY PHƯƠNG MAI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ NVL CCDC CỦA CÔNG TY PHƯƠNG MAI

16/4 02 Xuất kéo may 100 1400 Cộng SPS 1500 100 1400 b. Tại phòng kế toán: Kế toán cih tiết NVL, CCDC căn cứ vào phiếu nhập kho, xuất kho để vào sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ. Mỗi loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kế toán ghi riêng vào từng tờ theo biểu mẫu sau.
 • 21
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.
 • 75
KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN  CHƯƠNG 9 PPT

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN CHƯƠNG 9 PPT

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được) v.v... - Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng công trình. Về nguyên tắc việc phân loại nội dung chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, nhưng đơn vị chủ đầu tư có thể theo dõi chi tiết phí đầu tư xây dựng theo nội dung chi phí cần quản lý. Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng kế toán phải xác định giá trị các tài sản hình thành quan đầu tư gồm: TSCĐ và tài sản lưu động (nếu có) như: nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, các chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất, thiệt hại cho phép không tính vào giá trị công trình.
 • 66
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB VÀ GCCK -CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB VÀ GCCK -CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Kết luận Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới nh hiện nay, Nhà nớc đã và đang đổi mới với những chính sách về kinh tế xã hội. Vì vậy, môi trờng kinh doanh vừa mang lại những cơ hội vừa mang lại những thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doan của Doanh nghiệp, đòi hỏi các Doanh nghiệp phải luôn tìm tòi sáng tạo, hoàn thiện phơng thức sản xuất kinh doanh nhằm đạt đợc mục tiêu của Doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu đó là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Do vậy, việc hoàn thiện các nội dung của công tác kế toán, trong đó kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những nội dung quan trọng, gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • 37
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải phù hợp Định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2001-2010 của đất nước: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. Đồng thời, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng của xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ". Kế toán thuế TNDN không những là một nội dung quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với NSNN. Do đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay với hơn 230.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam, trình độ công nghệ thấp, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Để tiếp tục tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững yêu cầu phải hoàn thiện kế toán thuế TNDN. Việc hoàn thiện này sẽ giúp ngành thuế giảm bớt chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện kế toán thuế TNDN giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm đối với NSNN;
 • 31
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB & GCCK - CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CTTB & GCCK - CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng mở cửa với thị trờng quốc tế nh nền kinh tế nớc ta thì mọi Doanh nghiệp đều nằm trong các quy luật kinh tế nh quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Muốn tồn tại, phát triển và hội nhập đợc với khu vực và thế giới, các Doanh nghiệp cần phải có chiến lợc kinh doanh rõ ràng, hệ thống quản lý hiệu quả nhằm phát huy đợc hết khả năng của mình. Để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trờng thì Doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, phát triển sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, chất lợng và phải tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm.
 • 43
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Nếu trình độ hạch toán càng cao thì đối tợng tập hợp chi phí càng cụ thể và chi tiết, ngợc lại nếu trình độ thấp thì đối tợng có thể bị hạn chế và thu hẹp, không đợc chi tiết, cụ thể. Việc xác định đúng đắn đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm và đáp ứng đợc yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của doanh nghiệp mới giúp cho tổ chức tốt nhất công việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Ngoài ra còn phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm đợc kịp thời, đúng đắn.
 • 43
PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Để có thể hệ thống hoá đợc thông tin toàn bộ hoạt động kinh tế nhằm phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế tài chính, quản lý tài sản ở đơn vị, hạch toán kế toán đã xử dụng PHƠNG PHÁP T[r]
 • 33
20679

20679

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

108 KẾ TOÁN THU MUA THỰC TẾ, NHẬP XUẤT & DỰ TRỮ VẬT LIỆU, CỔ PHẦN VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG...

8.2 Phơng pháp hạch toán: Theo quy định hiện hành có 3 phơng pháp hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ- dụng cụ, tuỳ theo từng điều kiện, quy mô, trình độ, năng lực của kế toán và thủ kh[r]
 • 39
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Với những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thành phẩm và đồng thời số l- ợng nhập, xuất của mỗi loại khá nhiều thì phơng pháp hạch toán chi tiết thành phẩm thích hợp nhất là phơng pháp số d. Theo phơng pháp này, thủ kho ngoài việc ghi “Thẻ kho” nh các phơng pháp trên thì cuối kỳ còn phải ghi lợng thành phẩm tồn kho từ “Thẻ kho” vào “Sổ số d”. Kế toán dựa vào số lợng nhập, xuất của từng loại thành phẩm đợc tổng hợp từ các chứng từ nhập, xuất mà kế toán nhận đợc khi kiểm tra các kho theo định kì 3, 5 hoặc 10 ngày một lần (kèm theo “Phiếu giao nhận chứng từ”) và giá hạch toán để tính trị giá thành tiền thành phẩm nhập kho theo từng loại, từ đó ghi vào “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”(bảng này đợc mở theo từng kho. Cuối kỳ,tiến hành tính tiền trên “Sổ số d” do thủ kho chuyển đến và đối chiếu tồn kho từng loại thành phẩm trên “Sổ số d” với tồn kho trên “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn”. Từ ‘Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn” kế toán lập “Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn thành phẩm để đối chiếu với sổ kế toán về thành phẩm.
 • 29
NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

Nghiên cứu , hệ thống kế toán pháp
 • 75
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

- Thanh toán chậm với điều kiện là người mua chấp nhận trả .Do vậy khi thực hiện kế hoạch tiêu thụ thành phẩm ,căn cứ vào điều kiện cụ thể ,tổ chức ký hợp đồng giữa các bên giúp cho việc tiêu thụ thành phẩm nhanh và có kế hoạch Khi hàng hoá xác định là tiêu thụ kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng .doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện do việc bán hàng hoá sản phẩm ,cung cấp lao vụ dịch vụ cho khách hàng
 • 29
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Phơng pháp này thích hợp ở những doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thành phẩm và đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao. 3. Hạch toán chi tiết thành phẩm Thực tế, thành phẩm trong các doanh nghiệp thờng có nhiều loại khác nhau. Vì vậy, hạch toán thành phẩm phảI đảm bảo theo dõi đợc tình hình biến động của từng loại thành phẩm. Việc theo dõi tình hình nhập- xuất- tồn của từng loại thành phẩm cả về mặt hiện vật và giá trị gọi là hạch toán chi tiết thành phẩm. Hiện nay, để hạch toán chi tiết thành phẩm, các doanh nghiệp áp dụng một trong ba phơng pháp sau:
 • 28
CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (HTKT)

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (HTKT)

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (HTKT).BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁNCÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁNĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁNCÁC THƯỚC ĐO SỬ DỤNG TRONG HTKTCÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN MÔN CỦA HTKTCHU TRÌNH KẾ TOÁNVỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN Hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn (Nguyễn Thị Đông, 2007).(Trích Giáo trình Lý thuyết Hạch toán kế toán, NXB Tài chính, 2007, trang 6)
 • 50
TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhung 2014 đ sử dụng phƣơng pháp phân tích hệ thống, phân tích các thành phần của hệ thống thông tin kế toán, xem x t mối quan hệ của các chu trình đối với hệ t[r]
 • 103
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẠN LỢI VĨNH LONG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẠN LỢI VĨNH LONG

Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán – Xem phụ lục số 02 2.1.7 Chi phí quản lý kinh doanh 2.1.7.1 Khái niệm: Chi phí quản lý kinh doanh gồm: - Chi phí bán hàng: là những khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trong kỳ, là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cần thiết để phục vụ quá trình bán hàng nhƣ: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, hoa hồng cho các đại lý, quảng cáo sản phẩm, bảo hành, khấu hao TSCĐ dùng cho việc bán hàng và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác. (Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2009, trang 36)
 • 133
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

Một số điều cần biết về Hệ Thống Kế Toán Pháp.doc
 • 94

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ