0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nớc

PHÁT TRIỂN NGHÀNH KIỂM TOÁN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN NGHÀNH KIỂM TOÁN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Nhà nớc cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra Nhà nớc, kho bạc Nhà nớc, Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nớc tại doanh nghiệp, Tổng cục đầu t phát triển theo hớng tinh giảm [r]
 • 22
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

vốn cũng khác nhau. Do vậy, xác định nhu cầu vốn của doanh nghiệp là việc làm cần thiết của các nhà quản lý. Các nhà quản lý thờng dùng hai phơng pháp sau: Thứ nhất, phơng pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, đây là phơng pháp dự tính ngắn hạn, đơn giản nhng đòi hỏi phải hiểu rõ quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải hiểu rõ tính quy luật của mối quan hệ giữa doanh thu tiêu thụ sản phẩm với tài sản, vốn và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây có thể là phơng pháp ớc tính nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong thời gian ngắn, vì cơ bản nó dựa trên giả thiết cho rằng tất cả các chi phí thành phẩm sẽ chiếm một tỷ lệ ổn định trong doanh thu bán hàng tơng lai, không thay đổi so với tỷ lệ của chúng trong quá khứ. Tỷ lệ phần trăm trên doanh thu này là tỷ lệ chi phí trung bình trong hai năm gần đây và mỗi khoản mục của báo cáo nhu cầu vốn dự kiến đợc tính theo tỷ lệ phần trăm trung bình của doanh thu. Khi tìm đợc tỷ lệ phần trăm trung bình của doanh thu thì việc xây dựng báo cáo nhu cầu sử dụng vốn cho năm kế tiếp theo phơng pháp phần trăm trên doanh thu khá đơn giản.
 • 26
HOÀN THIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

HOÀN THIỆN HỒ SƠ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

Hồ sơ kiểm toán là những tài liệu đặc biệt quan trọng trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Những tài liệu này mô tả tất cả các thời gian biểu, các công việc, các bằng chứng, các ý kiến, nhận xét khác nhau,…đợc kiểm toán viên nội bộ soạn thảo trong suốt quá trình kiểm toán, phù hợp với các mục tiêu kiểm toán, làm cơ sở cho việc cung cấp những sự phân tích, đánh giá, t vấn, kiến nghị,…về các hoạt động đợc kiểm toán cho Ban giám đốc, các bộ phận, các đối tợng… quan tâm. Trong nhiều trờng hợp, những tài liệu này đợc cung cấp bởi các nhà quản lí, các nhân viên trong công ty hoặc ngời bên ngoài. Nh vậy, hồ sơ kiểm toán là cầu nối giữa công việc kiểm toán trong thực tế và các báo cáo kiểm toán đợc đa ra. Tầm quan trọng đó thể hiện ở các ý sau:
 • 26
V2133

V2133

CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NỚC PHẢI ĐỢC ĐẶT TRÊN CƠ SỞ ĐỔI MỚI KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NỚC VÀ SẮP XẾP LẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NỚC : Việc tiến hành phân loại doanh nghiệp nhà nớc để từ đó [r]
 • 29
V2133

V2133

CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NỚC PHẢI ĐỢC ĐẶT TRÊN CƠ SỞ ĐỔI MỚI KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NỚC VÀ SẮP XẾP LẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NỚC : Việc tiến hành phân loại doanh nghiệp nhà nớc để từ đó [r]
 • 29
ĐÊ KIỂM TRA HK 2 GDCD 8

ĐÊ KIỂM TRA HK 2 GDCD 8

1. Pháp luật nớc ta không quy định điều nào trong các điều sau đây về việc phòng, chống HIV/AIDS ? A. Ngời nhiễm HIV/AIDS có quyền đợc giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình. B. Ngời nhiễm HIV/AIDS không đợc quyền giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình.
 • 2
THỰC TRẠNG SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TỐT HƠN NỮA QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

THỰC TRẠNG SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TỐT HƠN NỮA QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

Thêm vào đó qua việc đánh giá đó chúng ta sẽ biết cách để tăng lợi nhuận của nhà sản xuất từ đó đa nền kinh tế của nớc ta đi lên, trong khi nên kinh tế nớc ta còn ở trạng thái sơ khai, n[r]
 • 27
THỰC TRẠNG SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TỐT HƠN NỮA QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

THỰC TRẠNG SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT GIÁ TRỊ THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TỐT HƠN NỮA QUY LUẬT GIÁ TRỊ Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

Thêm vào đó qua việc đánh giá đó chúng ta sẽ biết cách để tăng lợi nhuận của nhà sản xuất từ đó đa nền kinh tế của nớc ta đi lên, trong khi nên kinh tế nớc ta còn ở trạng thái sơ khai, n[r]
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CÔNG NGHIỆP HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CÔNG NGHIỆP HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chẳng hạn, việc bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nớc đợc quyết định từ cơ quan cấp trên, nên sẽ xuất hiện xu hớng là các nhà quản lý cao cấp cố gắng thiết lập các mối quan hệ thân thiệ[r]
 • 32
NGÂN SÁCH NHÀ NỚC TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ KINH TẾ Ở NỚC TA

NGÂN SÁCH NHÀ NỚC TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CHẾ KINH TẾ Ở NỚC TA

Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nớc là xác định phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của các cấp ngan sách trong việc quản lý thu, chi từng cấp, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quản lý của N[r]
 • 30
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở HUYỆN SÓC SƠN

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở HUYỆN SÓC SƠN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NỚC VỀ MÔI TRỜNG Hệ thống quản lý nhà nớc về môi trờng đợc thể hiện qua sơ đồ sau _Một số đánh giá về công tác quản lý rác thải sinh hoạt ở huyện Sóc Sơn _ 9 Quốc hộ[r]
 • 48
NỚC ĐỂ

NỚC ĐỂ

cần thiết. 2. Nêu nghĩa vụ và quyền của bản thân em GV: Tổng kết toàn bài Ngày 2/9/1945. Giữa quảng trờng Ba Đình lịch sử, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đó là nhà nớc của dân, do dân và vì dân, hoạt động vì lợi ích của nhân dân, mỗi chúng ta phải ra sức học tập, thực hiện tốt các chính sách của Nhà nớc, góp phần xây dựng xã hội bình yên, hạnh phúc.
 • 99
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

Tuy nhiên, Đảng và Nhà nớc ta từ quá trình phân tích và xem xét tình hình trong nớc cũng nh những biến động trên thế giới đã kịp thời đổi mới t duy, kịp thời đa ra quyết định và bớc đi đ[r]
 • 13
VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Do vậy huy động vốn liên doanh cũng là một phơng pháp huy động vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hiện nay xu hớng chính của các doanh nghiệp trong nớc là hợp tác liên doanh với nớc ngoài, những u việt của nền kinh tế mở đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ phần nào khó khăn về vốn và sử dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để khai thác, sử dụng tốt nguồn này. Trong tổng số tiền góp các bên liên doanh Việt Nam thờng góp vốn bằng đất đai nhà cửa là chủ yếu, bên nớc ngoài th- ờng góp bằng thiết bị máy móc công nghệ hoặc bằng tiền với tỷ lệ thờng từ 50% trong tổng số vốn góp. Điều này cũng tạo cho doanh nghiệp trong nớc những lợi thế, bởi khi liên doanh vốn bằng tiền của doanh nghiệp là rất ít chỉ tính giá trị bất động sản là đáng kể, trong khi đó bên nớc ngoài có lợi thế về vốn máy móc thiết bị nhng lại không có thị trờng tiêu thụ.
 • 21
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN

nhằm phục vụ cho công tác quản lý và điều hành ngân sách Nhà nớc của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp đối với các nhà quản lý, các hoạt động đầu t tài chính và các quan hệ giao dịch kinh tế khác. Hiện nay chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Vai trò quản lý của Nhà nớc giữ đúng định hớng phát triển của nền kinh tế theo mục tiêu quan điểm và đờng lối của đảng, phát huy nhiều mặt tích cực, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực vốn có của cơ chế thị trờng. Trong những năm qua, nền kinh tế nớc ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng và đạt đợc nhiều thành tựu đáng kể.
 • 22
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯONG HƯỚNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN Ở NƯỚCTA HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯONG HƯỚNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN Ở NƯỚCTA HIỆN NAY

1. Mấy kiến nghị tăng cờng hệ thống kiểm toán trong quản lý tài chính ngân sách Nhà nớc. - Kiểm toán Nhà nớc phải sớm phát triển mạnh để thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc với mọi cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nớc. Nhà nớc sớm ban hành luật kiểm toán trớc mắt là pháp lệnh lkiểm toán trong đó quy định rõ vị trí pháp lý, chức năng, từng bộ phận cấu thành và của mỗi kiểm toám viên Nhà nớc. Trong luật kiểm toán cũng phải xác định giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán và trách nhiệm phối hợp trong kiểm toán nói riêng và giữa kiểm toán với hoạt động của cơ quan khác, thanh tra, quản lý tài chính, điều tra, giám sát trong và ngoài doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cơ sở kinh tế sự nghiệp nói chung.
 • 22
KIỂM TRA HỌC KÌ - MIỄN

KIỂM TRA HỌC KÌ - MIỄN

b. So sánh sự giống và khác nhau giữa hai quyền trên : * Giống nhau : Đều là công cụ để bảo vệ lợi ích hợp pháp; là phơng tiện để công dân tham gia quản lí Nhà nớc, quản lí xã hội. * Khác nhau :
 • 2
TM064 PPT

TM064 PPT

Từ năm 1989 đến nay, với bớc đột phá trong đờng lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 và đợc triển khai thực hiện từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứVII năm 1989, nền kinh tế nớc ta bớc sang một giai đoạn mới- giai đoạn thực hiện nền kinh tế theo cơ chế thị trờng có sự định hớng của Nhà nớc. Hình ảnh một Việt nam trong khói lửa chiến tranh dần đợc thay thế bởi một Việt nam hoà bình và hữu nghị với chính sách đổi mới và mở cửa. Để hiện thực hoá đờng lối chính sách của Đảng với từng hoạt động của nền kinh tế, thực hiện triệt để chủ trơng mở cửa, theo tinh thần của Nghị định 217/HĐBT về việc giao quyền chủ động sản xuất đến các đơn vị sản xuất kinh doanh, Chính Phủ chủ tr- ơng chuyển giao việc xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ cho tất cả các ngành, các địa phơng, các thành phần kinh tế có đủ điều kiện trong cả nớc. Trong tình hình mới đó, bản thân Technoimport một lần nữa lại phải tự khẳng định mình, nỗ lực và cố gắng để đứng vững và phát triển, thể hiện vai trò chủ đạo của mình để đảm bảo phục vụ nhập khẩu thiết bị toàn bộ cho tất cả các ngành. Cũng trong thời gian này Technoimport đơc Bộ Kinh tế đối ngoại nay là Bộ thơng mại cho phép đổi tên thành tổng công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, thực hiện hạch toán kinh doanh toàn phần, hoạt động theo cơ ché thị trờng có điều tiết của Nhà nớc, với chức năng nhiệm vụ mở rộng và đa dạng hơn bao gồm cả sản xuất và nhập khẩu.
 • 69
KINH TE LAO DONG DOC

KINH TE LAO DONG DOC

Điều này phản ánh sự bất cập và thiệt thòi của nữ giới. Họ không có điều kiện và cơ hội tham gia những công việc nhiều khi họ rất a thích, có khả năng đợc ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng máy móc thiết bị để có năng suất cao và có thu nhập tốt, cha kể đến trách nhiệm của họ với gia đình, con cáI luôn luôn đè nặng lên vai họ. Sự phân công” tự nhiên” đó tồn tại từ nhiều đời nay đã đem lại sự không bình đẳng giữa nam và nữ trong việc tìm kiếm và lựa chọn việc làm. Cũng vì thế phụ nữ thờng có mức thu nhập thấp hơn nam giới. Ngoài ra trong sự phân công lao động theo giới còn tồn tại và duy trì bởi định kiến, thái độ và cách c xử theo những khuôn mẫu sẵn có của xã hội kể cả các nhà quản lý và các chủ sử dụng lao động đã làm sâu sắc hơn sự khác biệt giữa lao động nam và lao động nữ
 • 49
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ

KIỂM TRA- ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ * Mục tiêu: - Hiểu vị trí, vai trò của kiểm tra trong quá trình dạy học - Biết cách xây dựng đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm cho các đề kiểm tra viết.
 • 2
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT XHCN Ở VN

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT XHCN Ở VN

Do vai trò có tính quyết định tới việc thực hiện nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa nên vai trò điều hành của Nhà nớc là hết sức to lớn, muốn vậy, Nhà nớc phải thực hi[r]
 • 22
ĐỀ TÀI:“ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHÈ VIỆT ĐẦU PHÁ TRIỂN NGÀNH CHÈ VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP POT

ĐỀ TÀI:“ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHÈ VIỆT ĐẦU PHÁ TRIỂN NGÀNH CHÈ VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP POT

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong thời gian qua đã đi đến kết luận rằng muốn hạn chế tình trạng chè suy thoái thì biện pháp hữu hiệu nhất là biện pháp đầu t liên tục và đầu t thâm canh ngay từ đầu; trong đó nhấn mạnh vai trò của đầu t tới nớc cho cây chè. Thiếu nớc, chè không thể cho năng suất cao và đầu t thâm canh không thể đem lại hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian qua, nhiều tỉnh đã tập trung đầu t thâm canh, đầu t tới tiêu nớc để phát triiển các vùng chuyên canh sản xuất chè tiến tới một nền sản xuất hàng hoá lớn. Đặc biệt, có tỉnh đã đầu t thâm canh các loại chè đặc sản của vùng cho năng suất cao và chất lợng nổi tiếng nh chè Shan Tuyết ở Hoàng Su Phì, chè Lục ở Cao Bằng, chè Vàng ở Hà Giang... Riêng 3 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phú, Sơn La qua bảng số liệu trên cũng cho thấy diện tích thâm canh chè cao sản cũng ngày càng tăng, tốc độ phát triển trung bình mỗi năm so với kế hoạch là 121,39%. Trong đó, công tác đầu t cho hồ đập, đầu t mua máy phun ẩm, phun sơng và đào rãnh thoát nớc theo kỹ thuật của Ân Độ chiếm tới 30% tổng lợng vốn đầu t cho thâm canh chè cao sản của các vùng này trong 4 năm qua (2000-2003). Nhìn chung đây là một mô hình đầu t rất tiến bộ, cần nhân rộng ra khắp cả nớc, nhằm tận dụng khả năng đồi chè kết hợp với công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đa điện khí hoá - cơ giới hoá - thuỷ lợi hoá- hoá học hoá về nông nghiệp -nông thôn.
 • 79
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC

Tổng Công ty đ-ờng sông miền Bắc hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nớc thành lập theo quyết định số 90/QĐ _TTg ngày 7/3/94 của Thủ tớng Chính phủ với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh n[r]
 • 29
Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá

Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá

Nhà nớc cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra Nhà nớc, kho bạc Nhà nớc, Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nớc tại doanh nghiệp, Tổng cục đầu t phát triển theo hớng tinh giảm [r]
 • 22
Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện hoạt động của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội

Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện hoạt động của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội

Theo Quyết định này, các đơn vị, cá nhân thanh toán qua Ngân hàng, kho bạc Nhà nớc đợc áp dụng các thể thức thanh toán mà Nhà nớc đã ban hành phải thực hiện các nguyên tắc sau: - Khách h[r]
 • 39
 VAI TRÒ CỦA NHÀ NỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNHHĐH Ở NỚC TA

VAI TRÒ CỦA NHÀ NỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNHHĐH Ở NỚC TA

Thời kì 1991-1995 giá trị ODA cho Việt Nam bình quân mỗi năm đạt khoảng 480 triệu USD. Thực tế cho thấy tiềm năng vốn nớc ngoài tuy lớn nhng việc khai thác huy động còn nhiều khó khăn và còn đang ở mức thấp. Tháng 11 - 1993 các nhà tài trợ tại Hội nghị quốc tế tại Pari cam kết hỗ trợ phát triển 1,86 tỉ USD vào tháng 11 - 1994 nhóm t vấn cam kết hỗ trợ phát triển 1,95 tỉ USD. Vấn đề là phải giải ngân, tiếp nhận nhanh chóng và sự dụng có hiệu quả Việt Nam vẫn trong tình trạng thiếu quy hoạch chung về kêu gọi ODA làm cơ sở cho việc vận động các dự án cụ thể. Phân bố dàn trải thời gian thẩm định kéo dài, giải phóng đền bù di dân chậm chạp nhất là đối với các dự án cần diện tích mặt bằng lớn
 • 22
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền[r]
 • 41
LUẬN VĂN :ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) PDF

LUẬN VĂN :ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) PDF

Tính không rõ ràng trong các hệ thống GIS có nghĩa là thông tin không hoàn hảo, không chính xác và mập mờ. Tính không rõ ràng là một đặc tr−ng vốn có của dữ liệu địa lý. Hiện nay các ph−ơng pháp sử dụng để diễn tả và phân tích thông tin địa lý là không đầy đủ, bởi vì chúng không có khả năng đối với tính không rõ ràng của dữ liệu. Điều này chủ yếu phù hợp với ứng dụng lý thuyết tập hợp kinh điển, ở đó một tập hợp có ranh giới đ−ợc xác định chính xác và một yếu tố có tham gia đầy đủ hoặc không tham gia trong 1 tập hợp. Diễn tả dữ liệu dựa trên lý thuyết tập hợp kinh điển có ảnh h−ởng trên các thủ tục lập luận và phân tích, thêm vào đó tất cả các vấn đề phân lớp dễ dàng và chính xác. Quyết định cuối cùng đ−ợc làm sau các b−ớc, mà mỗi b−ớc này làm giảm trầm trọng các kết quả trung gian. Bất kỳ ràng buộc đ−ợc chấp nhận với giá trị ng−ỡng tuyệt đối và không chấp nhận đ−ợc cho phép.
 • 97
KTRA KÌ 2 CD9

KTRA KÌ 2 CD9

Câu 4: (2đ) Em tán thành với những quan điểm nào dới đây nói về quyền tham gia quản lý nhà nớc và quản lý XH của công dân ; Vì sao? a. Chỉ có cán bộ công chức nhà nớc mới có quyền tham gia .... b. Học sinh trờngTHCS không có quyền tham gia quản lý nhà nớc, quản lý xã hội vì cha đủ 18 tuổi. c. Học sinh THCS nói riêng và học sinh , sinh viên nói chung không có quyền tham gia. d. Đã là công dân ai cũng có quỳên tham gia, không phụ thuộc đó là cán bộ, công chức nhà nớc, hay nông dân, công dân, học sinh. Phần II: Tự luận. Câu 1: (4đ) 1- Thế nào là vi phạm pháp luật? Có mấy loại vi pham pháp luật? 2- Nêu các ví dụ cụ thể từng loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý của từng loại vi phạm pháp luật đó. Câu2: (1đ) Lấy ví dụ minh hoạ về hành vi vi phạm đạo đức và hành vi vi phạm pháp luật ....................................................................................................................................
 • 1
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền[r]
 • 41
VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ MỚI

VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ MỚI

Nông dân đợc quyền sử dụng ruộng đất lâu dài và tự do bản sản phẩm trên thị trờng… Tháng 10/1987, Nhà nớc ban hành quyết định 217 - HĐBT về đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nớc… TRANG 18[r]
 • 38
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền[r]
 • 41
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH DOC

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH DOC

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền[r]
 • 41
VỐN ĐT TẠI HÀ TĨNH

VỐN ĐT TẠI HÀ TĨNH

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền[r]
 • 41
THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH DOC

THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH DOC

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền[r]
 • 41
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ TẠI HÀ TĨNH

Phần III. Kết luận Trong những năm qua nền kinh tế Hà Tĩnh đã đạt đợc những thành tựu nhất định, bộ mặt kinh tế xã hội của tỉnh nhà đã có những đổi thay, tốc độ tăng trởng kinh tế đã có những bớc tiến đáng ghi nhận,đời sống nhân dân từng bớc đ- ợc cảI thiện đáng kể.Trong nền kinh tế thị trờng đầu t luôn là một trong trong những động lực mạnh mẽ nhất nhằm phát triển kinh tế xã hội,thực hiện các mục tiêu quốc gia. Đầu t có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch c cấu kinh tế,phát huy và sử dụng hợp lý các nguồn lực của đất nớc cũng nh huy động các nguồn lực từ bên ngoài.Bớc vào thế kỷ 21,nhờ những bớc tiến tột bậc của nền khoa học kỹ thuật ,công nghệ trên thế giới vì thế nền kinh tế các nớc trên thế giới đã có nhiều thành tựu cũng nh có những sự chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hớng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ,sản phẩm hàng hoá chứa nhiều hàm lợng khoa học công nghệ. Đây là hệ quả của quá trình huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu t.
 • 41
TẠI VIỆN KINH TẾ THẾ GIỚI

TẠI VIỆN KINH TẾ THẾ GIỚI

Nguyễn Xuân Thắng _ chủ nhiệm; Ngoài những đề tài Nhà nớc nêu trên, Viện cũng đ thực một số nhiệm vụ nghiên cứu cấpã Nhà nớc theo các yêu cầu của l nh đạo Đảng và Chính phủ về: ã -Chiến [r]
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ