0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hoàn thiện nội dung phõn tớch hiệu quả kinh doanh

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

* í nghĩa Phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp mà trọng tõm là phõn tớch bỏo cỏo tài chớnh và cỏc chỉ tiờu tài chớnh đặc trưng thụng qua hệ thống cỏc phương phỏp, cụng cụ và kỹ thuật giỳp người ta sử dụng thụng tin từ cỏc gúc độ khỏc nhau vừa đỏnh giỏ được toàn diện, tổng quỏt và khỏi quỏt lại, vừa xem xột lại một cỏch chi tiết hoạt động tài chớnh doanh nghiệp để nhận biết, dự bỏo và đưa ra quyết định tài chớnh, quyết định đầu tư phự hợp. Cú rất nhiều người quan tõm và sử dụng thụng tin kinh tế của cụng ty và mỗi người lại theo đuổi những mục tiờu khỏc nhau. Do nhu cầu về thụng tin tài chớnh cụng ty rất đa dạng đũi hỏi phõn tớch tài chớnh phải được tiến hành bằng nhiều phương phỏp khỏc nhau để từ đú đỏp ứng nhu cầu của người quan tõm. Chớnh điều đú tạo điều kiện thuận lợi cho phõn tớch tài chớnh ra đời, ngày càng hoàn thiện và phỏt triển, đồng thời cũng tạo ra sự phức tạp của phõn tớch tài chớnh. Việc phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp là mối quan tõm hàng đầu của nhiều đối tượng, trước hết là ban giỏm đốc, cỏc nhà đầu tư, cỏc chủ nợ, những người cho vay, cỏc đối tỏc... đặc biệt là cơ quan chủ quản nhà nước và người lao động. Mỗi nhúm người này cú nhu cầu sử dụng thụng tin khỏc nhau song họ đều cú hướng tập trung vào những khớa cạnh riờng trong bức tranh tài chớnh của doanh nghiệp.
 • 29
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DOC

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DOC

- M ột trong những t ài s ản lưu động m à T ổng công ty cần quan tâm nữa đó là Các kho ản phải thu. Các khoản phải thu của Tổng công ty bao gồm phải thu t ừ khách h àng và t ừ các đối tác làm ăn. Tổng công ty n ên có chính sách tín d ụng không quá l ỏng để không bị chi ếm dụng vốn, tuy nhi ên c ũng không n ên quá hà kh ắc vỡ nếu quỏ h à kh ắc cú thể ảnh hưởng đến tỡnh hỡnh kinh doanh bỏn h àng và cung c ấp dịch vụ của Tổng cụng ty. Như vậy, đối với mỗi hoạt động kinh
 • 81
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Cụng thức tớnh: Ri = Doanh thu thuần / Hàng tồn kho. Trong đó, doanh thu thuần là doanh số của toàn bộ hàng hoá tiêu thụ trong kỳ không phân biệt đó thu tiền hay chưa, trừ đi phần hoa hồng chiết khấu, giảm giá hay hàng hoá bị trả lại. Cũn hàng hoỏ tồn kho bao gồm cỏc loại nguyờn vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, vật liệu phụ cũn tồn trong kho. Độ lớn của quy mô tồn kho tuỳ thuộc vào sợ kết hợp của nhiều yếu tố như: ngành kinh doanh, thời điểm phân tích, mùa vụ,…Trong quá trỡnh tớnh toỏn chỳng ta cần phải lưu ý: mặc dự doanh thu được tạo ra trong suốt năm, nhưng giá trị hàng tồn kho trong Bảng cân đối là mức tồn kho tại một thời điểm cụ thể, do vậy khi tính chúng ta phải lấy giá trị tồn kho trung bỡnh năm.
 • 27
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SUDICO)

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở CAO CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (SUDICO)

CHƯƠNG II PHÕN TỚCH TỠNH HỠNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM, đặc biệt là thị trường bất động sản Hà Nội và thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản của Cụng ty CP SUDICO hiện nay [r]
 • 211
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN TRONG GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN TRONG GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

TRANG 1 _Đỗ Thị Xoa - K33C - SP Toỏn _ 1 LỜI CẢM ƠN Trong quỏ trỡnh nghiờn cứu đề tài: _“NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHỘP _ _TỚNH TỚCH PHÕN TRONG GIẢI TỚCH TOỎN HỌC”_ tụi đó nhận được rất [r]
 • 52
100 CÂU ÔN THI TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC 2 50 THI

100 CÂU ÔN THI TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC 2 50 THI

PHÕN TỚCH NGUYỜN NHÕN RA ĐỜI, BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ _ _NƯỚC, VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CHỦ YẾU._ _CÕU 11: PHÕN TỚCH CỎC ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOỎ VÀ NHỮNG ƯU THẾ [r]
 • 163
BÀI SOẠN GIAO AN VAN 9 TUAN 21

BÀI SOẠN GIAO AN VAN 9 TUAN 21

+ Nêu luận điểm -> dùng lỹ lẽ phân tích luận điểm (diễn dịch) - GV khái quát : Từ việc nêu ý nghĩa, khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách, tác giả đã nêu ra những nguy hại trong việc đọc sách hiện nay. Những nguy hại đó đều có dẫn chứng bằng các hình ảnh so sánh cụ thể khiến chúng ta thấy rõ đọc sách có hiệu quả là một vấn đề cần quan tâm.
 • 35
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY DOC

CHỈ TIỜU ĐỎNH GIỎ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Khi phõn tớch đỏnh gớa hiệu quả sử dụng VLĐ, người ta thường dựng cỏc chỉ tiờu sau: Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng VLĐ = [r]
 • 45
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

*Nguyên nhân thứ nhất: Xí nghiệp May 2 thờng xuyên phải dự trữ một l- ợng hàng hoá lớn trong kho. Tại Xí nghiệp nguyên vật liệu chính để sản xuất là bông xơ đợc nhập chủ yếu từ nớc ngoài nên tình hình sản xuất của Xí nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu. Vì vậy dự trữ nguyên vật liệu là điều cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đợc hoạt động liên tục và đạt hiệu quả, Hiện nay, do giá cả nguyên vật liệu bông xơ, hoá chất trên thị trờng thế giới lên xuống thất thờng, vì thế Xí nghiệp hiện đang áp dụng hình thức dự trữ theo quý, tháng đối với từng loại nguyên vật liệu khác nhau :
 • 22
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Qua Bảng 7 ta thấy : Trong năm 2005 các chỉ tiêu : Năng suất tổng vốn theo doanh thu,tỷ suất lợi nhuận tổng vốn, vòng quay tổng vốn giảm so với năm 2004,sự giảm sút này là do trong năm 2005 Xí nghiệp đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất và gặp khó khăn vì nguồn hàng bị cắt giảm vì thế năm 2005 Xí nghiệp sử dụng tổng vốn cha đợc hiệu quả.Tuy nhiên điều này đã đợc khắc phục sau đó, các chỉ tiêu trên tăng liên tục trong các năm 2006,2007,2008. Đặc biệt trong năm 2008 mặc dù tổng vốn giảm xuống nhỏ hơn so với các năm trớc đó nhng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lại tăng một cách đáng kể.Cụ thể là năm 2008 doanh thu tăng 9 345 triệu đồng,lợi nhuận sau thuế tăng 659,92 triệu đồng lần lợt tơng ứng với tốc độ tăng là 54,99% và 77,40% so với năm 2007.Chính điều này đã làm cho các chỉ tiêu hiêụ quả sử dụng tổng vốn năm 2008 tăng lên rất nhiều so với các năm trớc.Sở dĩ Xí nghiệp đạt đợc kết quả nh thế trong năm 2008 là bởi vì năm 2008 Xí nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa.Nói chung xí nghiệp đã sử dụng nguồn vốn kinh doanh rất có hiệu quả trong 3 năm gần đây.
 • 21
TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY

A. Một chất. B. Hai chất đồng phõn. C. Ba chất đồng phõn. D. Bốn chất đồng phõn. 365. Cú 6 đồng phõn X, Y, Z, T, G, H cú cụng thức phõn tử là C4H8. Trong đú 4 chất đầu X, Y, Z, T làm mất màu dung dịch brom ngay cả trong búng tối. Khi tỏc dụng với hiđro, cú xỳc tỏc niken, đun núng thỡ ba chất đầu X, Y, Z cho một sản phẩm duy nhất. Hai chất X và Y là đồng phõn hỡnh học của nhau, nhiệt độ sụi của X nhỏ hơn của Y. Nhiệt độ sụi của G nhỏ hơn của H. Điều khẳng định nào sau đõy về cấu tạo hoỏ học của X, Y, Z, T, G, H là đỳng?
 • 38
Bài giảng Giao an van 9 tuan 21

Bài giảng Giao an van 9 tuan 21

+ Nêu luận điểm -> dùng lỹ lẽ phân tích luận điểm (diễn dịch) - GV khái quát : Từ việc nêu ý nghĩa, khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách, tác giả đã nêu ra những nguy hại trong việc đọc sách hiện nay. Những nguy hại đó đều có dẫn chứng bằng các hình ảnh so sánh cụ thể khiến chúng ta thấy rõ đọc sách có hiệu quả là một vấn đề cần quan tâm.
 • 35
GIAO AN TONG HOP

GIAO AN TONG HOP

MỤC TIỜU BÀI DẠY : 1.KIẾN THỨC: - Thao tỏc phõn tớch và mục đớch của phõn tớch - Yờu cầu và một số cỏch phõn tớch trong văn nghị luận 2.KĨ NĂNG: - Nhận diện và chỉ ra sự hợp lớ, nột đặc [r]
 • 160
KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9

KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9

2) Đối với HS: - Cần cú đầy đủ đồ dựng học tập:sỏch giỏo khoa, vở ghi, vở bài tập, tập bản đồ, thước kẻ, com pa, mỏy tớnh, bỳt chỡ . - Trong lớp chỳ ý nghe giảng, tớch cực phỏt biểu ý kiến xõy dựng bài. - Về nhà học bài, làm bài đầy đủ, đọc trước bài mới theo tinh thần tự giỏc, tớch cực trong học tập.
 • 22
PHAN II 1574 PPT

PHAN II 1574 PPT

Thị trấn Trõu Quỳ huyện Gia Lõm, Hà Nội là thị trường cú tiềm năng tiờu thụ thịt lợn lớn do tập trung khỏ đụng dõn cư sinh sống đặc biệt cú trường ĐH Nụng Nghiệp Hà Nội là nơi tập trung rất đụng sinh viờn. Bởi vậy việc chăn nuụi lợn tại đõy cũng đem lại lợi nhuận khỏ lớn cho cỏc hộ chăn nuụi. Tuy nhiờn việc chăn nuụi lợn làm sao cho cú hiệu quả nhất hay việc mở rộng quy mụ chăn nuụi của đàn lợn và đặc biệt là đối phú với cỏc nạn dịch lớn xảy ra trong đầu năm 2009 vừa qua thỡ quả là điều cần phải quan tõm.
 • 16
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM

Do vậy mục tiờu của việc phõn tớch lao động – tiền lương là nhằm tăng cường cho cụng tỏc quản trị doanh nghiệp , thỳc đẩy sự phỏt triển và khẳng định vị trớ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay . Cựng với sự bựng nổ của thụng tin , cụng ty cổ phần xuất khẩu lao động TM-DL ( VINAMOTOR-TTLC ) đó từng bước phỏt triển và đang nỗ lực phấn đấu và phục vụ đắc lực cho cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoỏ của đất nước .
 • 20
GHÉP ẢNH DỰA TRÊN KỸ THUẬT NẮN CHỈNH HÌNH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI MỨC XÁM

GHÉP ẢNH DỰA TRÊN KỸ THUẬT NẮN CHỈNH HÌNH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI MỨC XÁM

Ghộp ảnh cũn cú rất nhiều ứng dụng trong thực tế như trong ngành kiến trỳc, xõy dựng bản đồ địa lý...v.v.. Song việc ghộp cỏc thành phần của cỏc đối tượng lại với nhau để thu được cỏc ảnh tương ứng hoàn thiện hơn là một cụng việc khú khăn rất nhiều khi phải làm thủ cụng, mặt khỏc cỏc ảnh khi thu nhận để ghộp thường bị lệch hay biến dạng đi một khoảng nào đấy. Yờu cầu đặt ra cần xỏc định khoảng sai lệch về thụng tin giữa cỏc phần ảnh định ghộp, sau đú hiệu chỉnh độ sai lệch và cuối cựng là ghộp chỳng lại. Nghiờn cứu kỹ thuật ghộp ảnh cũn mở ra cho chỳng ta một hướng phỏt triển mới trong tương lai đú là xõy dựng kỹ thuật giả lập 3D.
 • 40
PHEP CHIA PHAN THUC DAI SO

PHEP CHIA PHAN THUC DAI SO

PHÕN THỨC NGHỊCH ĐẢO Hai phõn thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tớch của chỳng bằng 1 TỔNG QUỎT là phõn thức _nghịch đảo_ của phõn thức B A A B là phõn thức _nghịch đảo_ của phõn [r]
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Tỷ số cơ cấu tài sản cho biết trong 100 đồng tài sản của cụng ty, cú bao nhiờu đồng tài sản ngắn hạn, bao nhiờu đồng tài sản dài hạn? tỷ số cơ cấu vốn cho thấy cứ 100 đồng tài sản tham gia vào quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh thỡ cú bao nhiờu đồng từ vay nợ, bao nhiờu đồng từ vốn chủ sở hữu, thể hiện khả năng chủ động về tài chớnh của cụng ty. Tuy nhiờn, nếu cụng ty sử dụng hiệu quả vốn đi vay sẽ tạo ra đũn bẩy tài chớnh, giỳp cụng ty gia tăng lợi nhuận. Như vậy, tỷ số về cơ cấu tài sản và tỷ số cơ cấu vốn sẽ giỳp nhà quản trị cụng ty lựa chọn cấu trỳc vốn hợp lý nhất cho cụng ty của mỡnh.
 • 31
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM - COPY

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM - COPY

2. Nhận xột đỏnh giỏ về cụng tỏc phõn tớch lao động tiền lương tại cụng ty cổ phần xuất khẩu lao động TM-DL(VINAMOTOR – TTLC). 2.1. Đỏnh giỏ chung : Trong thời gian thực tập tại cụng ty cổ phần xuất khẩu lao động TM-DL (VINAMOTOR-TTLC ) , đi sõu tỡm hiểu cụng tỏc phõn tớch kết hợp với lý luận ở trường em nhận thấy rằng cỏc thụng tin của phõn tớch kinh tế núi chung và phõn tớch lao động tiền lương núi riờng là rất quan trọng cho cụng tỏc quản lý của nhà quản lý cũng như sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp . Nú giỳp cho nhà quản trị nắm bắt được những thụng tin của quỏ khứ , hiện tại cũng như dự bỏo trong tương lai , từ đú cú cỏi nhỡn chớnh xỏc hơn tỡnh hỡnh sử dụng lao động và việc chi trả lương trong doanh nghiệp từ đú đưa ra cỏc giải phỏp hữu hiệu trong việc quản lý lao động – tiền lương nhằm gúp phần tăng lợi nhuận và nõng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp .
 • 20
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

TRANG 1 MỄN HỌC NGUYẤN LÍ THỐNG KẤ KINH TẾ _TH.S NGUYỄN MINH THU _ _KHOA THỐNG KỜ – TRƯỜNG ĐH KTQD_ TRANG 2 NỘI DUNG MỤN HỌC PHÕN TỚCH HỒI QUY VÀ TƢƠNG QUAN 5 PHÕN TỚCH DÓY SỐ THỜI GIAN [r]
 • 20
ÔN TẬP CS TE BAO HOC CUA DI TRUYEN

ÔN TẬP CS TE BAO HOC CUA DI TRUYEN

thước đặc trưng. Mỗi NST cú 2 crụmatit gắn với nhau ở eo thứ nhất hay tõm động, chia nú thành 2 cỏnh. Tõm động là trung tõm vận động, la` điểm trượt của nhiễm sắc thể trờn dõy tơ vụ sắc đi về cỏc cực trong phõn bào. Một số nhiễm sắc thể cũn cú eo thứ 2 và thể kốm. Cú người cho rằng, eo thứ hai là nơi tổng hợp ARN ribụxụm, trước khi đi ra bào chất để gúp phần tạo nờn ribụxụm, chỳng tạm thời tớch tụ lại ở eo này và tạo thành nhõn con. Lỳc bước vào phõn bào, NST ngừng hoạt động, nhõn con biến mất. Khi phõn bào kết thỳc, NST hoạt động, nhõn con lại tỏi hiện.
 • 37
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

-Về nhóm các chỉ tiêu phản ánh tỷ suất tự tài trợ về tài sản lưu động và đầu tư tài chính ngắn hạn, tỷ suất tự tài trợ về tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn: Do lượng vốn chủ sở hữu nhỏ, vỡ vậy cỏc tỷ suất này cụng ty đạt được là rất thấp, kéo theo rủi ro về tài chính đối với công ty sẽ rất cao, sự phụ thuộc về tài chính vào khách hàng và bạn hàng là rất lớn. Thực tiễn chứng minh rằng : Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần đó hoạt động có hiệu quả. Ngoài việc tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng các khoản nộp ngân sách nhà nước, thu nhập của người lao động cũng được tăng đáng kể, thỡ cổ phần hoỏ là biện phỏp hữu hiệu nhất nhằm huy động nguồn vốn nhàn dỗi trong nhân dân, nguồn vốn từ cán bộ công nhân viên trong công ty. Biện pháp này đó khắc phục được tỡnh trạng thiếu vốn nghiờm trọng trong một số doanh nghiệp. Do vậy, cụng ty nờn cú phương hướng chuyển thành công ty cổ phần nhà nước ( Nhà nước nắm giữ > 51% cổ phần). Như vậy, công ty mới giải quyết được các vấn đề về tỡnh hỡnh tài chớnh tài chớnh hiện tại : Nõng cao nguồn vốn chủ sở hữu, bổ xung nguồn vốn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 21
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD TẠI NHÀ MÁY BIA ĐẠI LỢI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD TẠI NHÀ MÁY BIA ĐẠI LỢI

ĐỎNH GIỎ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ MỎY 6.1 NHỮNG THÀNH TỰU Qua phõn tớch thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và thụng qua một số chỉ tiờu cụ thể ở trờn ta cú thể thấy rằn[r]
 • 48
PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỤNG TY SX - XNKĐT THANH NIỜN HÀ NỘI

PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỤNG TY SX - XNKĐT THANH NIỜN HÀ NỘI

của cụng ty vẫn cũn chiếm tỷ trọng cao, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ điều đú chứng tỏ cụng ty chưa cú sự tự chủ cao về tài chớnh. *Khỏi quỏt về lao động của cụng ty Đối với bất kỳ một xớ nghiệp hay một tổ chức kinh tế nào thỡ lực lượng lao động luụn là yếu tố đúng vai trũ quan trọng, then chốt trong việc thực hiện quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Nhận thức rừ điều đú ngay từ khi thành lập, cụng ty đó chỳ trọng vấn đề tổ chức sắp xếp lao động một cỏch hợp lý, khoa học, khụng ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động của cụng ty. Hiện nay toàn cụng ty cú 480 cỏn bộ cụng nhõn viờn được phõn bổ cụ thể như sau:
 • 42
BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

Hiệu quả kinh doanh xột về mặt tuyệt đối chớnh là lợi nhuận thu đựơc. Nú là cơ sở để tỏi sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thời cũng là cơ sở để mở rộng cải thiện đời sống cỏn bộ cụng nhõn viờn trong doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường thỡ hiệu quả kinh doanh đúng vai trũ càng quan trọng, nú quyết định đến sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũn lấy hiệu quả kinh doanh làm căn cứ để phõn tớch và đỏnh giỏ trỡnh độ quản lý và sử dụng cỏc loại chi phớ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đú cú những điều chỉnh nhằm tiết kiệm chi phớ, nõng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lờn một mức cao hơn, giỳp doanh nghiệp ngày càng đứng vững trờn thị truờng cạnh tranh đầy khốc liệt.
 • 28
THI THỬ TỐT NGHIỆP NGỮ VĂN 12 - ĐỒNG THÁP POT

THI THỬ TỐT NGHIỆP NGỮ VĂN 12 - ĐỒNG THÁP POT

_YỜU CẦU VỀ NỘI DUNG_ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỎC GIẢ, ĐOẠN TRỚCH ĐẤT NƯỚC VÀ ĐOẠN THƠ ĐƯỢC PHÕN TỚCH 0,75 Phõn tớch  Về nội dung: TRANG 5 Đất Nước ở ngay trong bản thõn mỗi chỳng ta, là mộ[r]
 • 5
GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

2. Kỹ năng: biờ́t cỏch tớnh diện tớch hỡnh phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành, diện tớch hỡnh phẳng giới hạn bởi hai đường cong. 3.Tư duy: hỡnh thành tư duy logic, lọ̃p luọ̃n chặt chẽ, và linh hoạt trong quỏ trỡnh suy nghĩ 4.Thỏi độ: tớch cực xõy dựng bài, chủ động chiờ́m lĩnh kiờ́n thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sỏng tạo trong quỏ trỡnh tiờ́p cọ̃n tri thức mới, thấy được lợi ớch của toỏn học trong đời sống, từ đú hỡnh thành niềm say mờ khoa học, và cú những đúng gúp sau này cho xó hội.
 • 24
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Thực hiện đề tài này với mục đớch dựa vào tỡnh hỡnh thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty để phõn tớch, đỏnh giỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty trờn cơ sở[r]
 • 24
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Ri = Doanh thu thuần / Hàng tồn kho. Trong đó, doanh thu thuần là doanh số của toàn bộ hàng hoá tiêu thụ trong kỳ không phân biệt đó thu tiền hay chưa, trừ đi phần hoa hồng chiết khấu, giảm giá hay hàng hoá bị trả lại. Cũn hàng hoỏ tồn kho bao gồm cỏc loại nguyờn vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, vật liệu phụ cũn tồn trong kho. Độ lớn của quy mô tồn kho tuỳ thuộc vào sợ kết hợp của nhiều yếu tố như: ngành kinh doanh, thời điểm phân tích, mùa vụ,…Trong quá trỡnh tớnh toỏn chỳng ta cần phải lưu ý: mặc dự doanh thu được tạo ra trong suốt năm, nhưng giá trị hàng tồn kho trong Bảng cân đối là mức tồn kho tại một thời điểm cụ thể, do vậy khi tính chúng ta phải lấy giá trị tồn kho trung bỡnh năm.
 • 27
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Hoàn thiện nội dung phõn tớch bằng việc phõn tớch thờm một số tỷ suất tài chớnh và phõn tớch diễn biến nguồn vốn, sử dụng vốn. Mặc dự đó cố gắng nghiờn cứu lý luận, tỡm hiểu thực trạng phõn tớch tài chớnh của cụng ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex nhằm đưa ra cỏc biện phỏp hữu ớch, cú khả thi với điều kiện hoạt động của cụng ty nhưng cụng tỏc phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp, hơn thế nữa cỏc doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam chưa chỳ trọng đến cụng tỏc này, nếu cú thực hiện phõn tớch thỡ phõn tớch rất sơ sài, theo cảm tớnh mà khụng tổ chức thành cụng tỏc phõn tớch tài chớnh hoàn chỉnh, khoa học. Do vậy, nội dung của luận văn khụng trỏnh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tỏc giả luận văn mong nhận được những gúp ý chõn thành của cỏc thầy cụ và độc giả quan tõm để tỏc giả cú thể trưởng thành hơn trong lĩnh vực phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp.
 • 25
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRề CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp là quỏ trỡnh lựa chọn vựng và địa điểm bố trớ doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiờu chiến lược kinh doanh của doanh
 • 33
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

b.2.Quản lý quỏ trỡnh thu hồi vốn khấu hao. Quản lý chặt chẽ quỏ trỡnh luõn chuyển của bộ phận phận giỏ trị đầu tư ban đầu vào TSCĐ. Do đặc điểm của TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, trong quỏ trỡnh ấy hỡnh thỏi vật chất ban đầu hầu như khụng đổi, song giỏ trị đầu tư ban đầu của TSCĐ bị giảm dần và dịch chuyển vào chi phớ sản xuất kinh doanh. Vỡ vậy giỏ trị TSCĐ dễ bị mất mỏt thất thoỏt cho nờn cần phải quản lý và theo dừi chặt chẽ quỏ trỡnh luõn chuyển của bộ phận giỏ trị đầu tư vào TSCĐ nhằm thu hồi bộ phận giỏ trị đú một cỏch tốt nhất để bự đắp chi phớ ban đầu đó đầu tư vào TSCĐ. Để làm được điều đú doanh nghiệp phải giải quyết cỏc vấn đề sau:
 • 29
GIẢI PHÁP ẢO HOÁ MÁY CHỦ CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ

GIẢI PHÁP ẢO HOÁ MÁY CHỦ CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ

II. Đặt vấn đề, lý do thực hiện đề tài Nhin chung, tục đụ phat triờn khoa hoc kỹ thuõt va cụng nghợ̀ thụng tin hiợ̀n nay trờn thờ giơi noi chung va ơ nươc ta noi riờng diờn ra rõt nhanh chong, cac thụng tin trờn cac linh vưc khoa hoc - kỹ thuõt, kinh tờ, văn hoa - xã hụi, quục phong - an ninh,….. luụn luụn thay đụi tưng giơ, tưng phut. Cac san phõm cụng nghợ̀ thụng tin đươc đụi mơi liờn tuc đờ đap ưng theo nhu cõu ưng dung cua con ngươi trong thơi đai phat triờn. Cac sư đụi mơi nay đa phõn đem lai năng suõt va hiợ̀u qua rõt cao nhưng cung tụn tai mụt it vương măc liờn quan đờn bai toan kinh tờ cho cac đơn vi, mụt tụ chưc, quục gia,… co nờ̀n kinh tờ eo hep.
 • 21
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

PHÕN TỚCH KHỎI QUỎT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN •PHƯƠNG PHỎP PHÕN TỚCH: Sử dụng PP so sỏnh với kỹ thuật so sỏnh ngang và so sỏnh dọc.. PHÕN TỚCH CỎC MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN VÀ[r]
 • 7
Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10  nguyễn thị hà

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10 nguyễn thị hà

1.Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh qua BCĐKTcủa DN  Bảng cõn đối kế toỏn :  Là một bỏo cỏo tài chớnh tổng hợp phản ỏnh một cỏch tổng quỏt toàn bộ tài sản hiện cú của DN theo 2 cỏch đỏnh giỏ là tài sản và nguồn hỡnh thành tài sản tại thời điểm lập bỏo cỏo
 • 39
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH PART 2 PPTX

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH PART 2 PPTX

Muốn làm sạch thờm cỏc bỡnh đo, người ta dựng một phương phỏp đặc biệt gọi là hấp bằng hơi nước. Muốn vậy ta kẹp một bỡnh đựng nước vào giỏ và đun sụi. Khi nước sụi, hơi nước sẽ phun vào thành bỡnh; nước ngưng tụ trờn thành bỡnh định mức sẽ chảy qua phễu trở lại bỡnh đun. Tiến hành hấp khoảng 1 giờ, sau khi hấp trờn thành bỡnh sẽ khụng cũn dớnh những giọt nước và thể tớch dung dịch rút vào bỡnh sẽ hoàn toàn chớnh xỏc. Bỡnh sạch khi mặt cong hỡnh cầu bờn trong hay phần cổ bỡnh phớa trờn mặt lừm dung dịch khụng cũn dớnh nước khi trỏng bằng nước cất.
 • 14
Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

Nói chung, đối với cả hai loại tài khoản tạo ra doanh thu trên, kiểm toán viên cần loại bỏ những sai sót tiềm tàng sau: • _TÍNH ĐẦY ĐỦ: các nghiệp vụ tạo ra doanh thu không đuợc ghi nhận[r]
 • 22
LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG BIỂU DIỄN MÀU HIỆU QUẢ POTX

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG BIỂU DIỄN MÀU HIỆU QUẢ POTX

của nú, một phần của khụng gian tỡm kiếm khụng chứa bất cứ đối sỏnh liờn quan nào. Chẳng hạn, với trường hợp hai chiều đó chỉ ra trong hỡnh 2.10 khụng gian tỡm kiếm thực tế gồm tất cả cỏc diện tớch màu đen. Với một phạm vi tỡm kiếm r được cho, giỏ trị của p trong thiết kế lưới là quan trọng đối với hiệu năng tra cứu. Một giỏ trị nhỏ của p cú nghĩa rằng khụng gian tỡm kiếm thực tế chỉ rộng hơn khụng gian tỡm kiếm mong muốn một chỳt và do đú hầu hết cỏc nỳt chỉ số được truy cập là liờn quan. Tuy nhiờn, cú một thỏa hiệp bởi vỡ số cỏc nỳt chỉ số tăng khi p giảm và bản thõn nỳt chỉ số trở nờn kộm hiệu quả. Số cỏc nỳt chỉ số đó truy cập trờn màu truy vấn là 0 ( R 3 /p 3 ) và khụng phụ thuộc trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.
 • 44
GIAO AN TONG HOP

GIAO AN TONG HOP

NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT: -Chế tạo cỏc chi tiết theo bản vẽ chi tiết - Cỏc chi tiết phải được lắp rỏp với nhau -> thành một chiếc mỏy - Quan sỏt hỡnh vẽ nghe nội dung GV phõn tớch hỡ[r]
 • 132

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ