0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Vai trò TSCĐ hữu hình trong Doanh nghiệp

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG DOANH NGHIỆP BÁNH NGỌT BAMBOOM CAKE TRONG THỜI KỲ TỚI DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG DOANH NGHIỆP BÁNH NGỌT BAMBOOM CAKE TRONG THỜI KỲ TỚI DOC

Với đặc thù là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hữu hình Doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò của thơng hiệu với ngời tiêu dùng và đối với chính Doanh nghiệp • Đối với ngời tiêu dùng: - D[r]
 • 24
GẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG LĨNH CỰC KINH DOANH DẦU NHỜN CỦA C.TY DẦU NHỜN PETROLIMEX

GẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG LĨNH CỰC KINH DOANH DẦU NHỜN CỦA C.TY DẦU NHỜN PETROLIMEX

Phần ICạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*************) thương mại trong nền kinh tế thị trường. 3I - Tính tất yếu và vai trò của cạnh tranh đ
 • 82
TIÊU THỤ SP Ở XN KÍNH LONG GIANG

TIÊU THỤ SP Ở XN KÍNH LONG GIANG

Chương I: Vấn đề tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh3II. Thực chất vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp31. Thực chất của hoạt đ
 • 52
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP KÍNH LONG GIANG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP KÍNH LONG GIANG

CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3II. Thực chất vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 31. Thực chất của hoạt đ
 • 52
BÁO CÁO: TRÌNH BÀY MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) PPTX

BÁO CÁO: TRÌNH BÀY MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) PPTX

Hiện nay, SCM không chỉ còn dành riêng cho các nhà máy, các đơn vị sản xuất nữa. Các nhà bán lẻ trên toàn cầu cũng bắt đầu nhận thấy giải pháp SCM có thể thúc đẩy chuỗi cung ứng của họ trở nên hiệu quả hơn, giúp họ kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối cũng như mức tồn kho tại các cửa hàng, đại lý. Ngoài ra, rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực khác nhau cũng đang duy trì các kênh phân phối phức tạp bao gồm một lượng lớn các đối tác. Những nhà quản lý như họ hoàn toàn có thể đạt được một tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư hiệu quả bằng cách ứng dụng giải pháp SCM.
 • 39
1 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DẦU NHỜN CỦA C.TY DẦU NHỜN PETROLIMEX

1 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DẦU NHỜN CỦA C.TY DẦU NHỜN PETROLIMEX

Phần ICạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*************) thương mại trong nền kinh tế thị trường. 3I - Tính tất yếu và vai trò của cạnh tranh đ
 • 83
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Thuê tài chính là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. + TSCĐHH thuê hoạt động : Là TSCĐ không thoã mãn bất cứ điều kiện nào của hợp đồng thuê tài chính. Bên thuê chỉ được quản lý và sử dụng tài sản trong thời gian quy định trong hợp đồng và phải hoàn trả khi hết hạn thuê.
 • 27
 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG HƯNG HÀ-SỐ 46A-PHỐ HÀNG KHOAI-HOÀN KIẾM-HÀ NỘI

Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao đ
 • 93
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

Luận văn : Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp
 • 52
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TT

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TT

lắp ráp FDI. Chỉ đến khi đó chúng ta mới có thể phát triển được doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ bằng chính nội lực của mình. 4.3.7. Giải pháp về thông tin và nhận thức Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay chỉ thụ động làm các đơn hàng có sẵn chứ không nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới cho sản phẩm của mình. Để phát hiện ra các doanh nghiệp có tiềm năng hoạt động cao trong số các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống kết nối thông tin doanh nghiệp chính thức và xây dựng các mạng lưới thông tin nội bộ doanh nghiệp. Để làm được việc này, các đơn vị như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm xúc tiến thương mại,… cần phối hợp và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, cũng cần tăng số lượng và chất lượng hội chợ thương mại nhằm tìm kiếm các đối tác kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ trong nước và doanh nghiệp FDI.
 • 27
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

_A._ _TSCĐ HỮU HÌNH LÀ NHỮNG TÀI SẢN CÓ HÌNH THÁI VẬT CHẤT DO DOANH NGHIỆP NẮM _ _GIỮ ĐỂ SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN GHI _ _NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH._ * Ti[r]
 • 29
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

_*CÁCH THỨ NHẤT: PHÂN LOẠI TSCĐ THEO HÌNH THÁI BIỂU HIỆN_ Theo cách phân loại này thì TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành hai loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình + TSCĐ hữu hình: Theo [r]
 • 96
KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN

 TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu , được tặng, do phát hiện thừa _Theo điểm đ, khoản 1, điều 4, thông tư 45/2013/ TT-BTC:_ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được bi[r]
 • 114
NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG CHUẨN MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN

NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG CHUẨN MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN

đầu năm và cuối năm (và đây là tỷ lệ cao nhất). Do đó, thông qua đề tài này, tác giả xin đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện vấn đề công bố thông tin trong các DN như sau: Về phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nên có một quy định mang tính chế tài về việc đánh giá chất lượng thông tin kế toán của DN nói chung và thông tin về TSCĐHH nói riêng. Muốn thế, phải có sự thống nhất trong việc đưa ra các cơ sở trong việc đánh giá thông tin của DN giữa các cơ quan sử dụng thông tin của DN như cơ quan thống kê, cơ quan thuế, kiểm toán,… Giải pháp này mang tính chất vĩ mô nhưng nếu thực hiện được sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng thông tin của DN.
 • 25
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY PRUDENTIAL VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY PRUDENTIAL VIỆT NAM

Chính vì sự hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình nên trong quá trình sử dụng tài sản cố định các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu để tìn ra những biện pháp giảm bớt tổn thất do hao mòn hữ[r]
 • 41
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY PRUDENTIAL VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY PRUDENTIAL VIỆT NAM

Chính vì sự hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình nên trong quá trình sử dụng tài sản cố định các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu để tìn ra những biện pháp giảm bớt tổn thất do hao mòn hữ[r]
 • 41
Giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp việt nam

Giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp việt nam

Giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt namGiải pháp nhằm tăng cường vai trò của tiền lương với việc tạo động lực trong doanh nghiệp Việt nam
 • 33
Vai trò của HTTT trong doanh nghiệp

Vai trò của HTTT trong doanh nghiệp

3 vai trò HTTT doanh nghiệp Hệ thống thông tin - hệ thống xử lý thông tin để hỗ trợ cho hệ thống công việc: Thu thập thông tin Truyền thông tin Lưu trữ Phục hồi Xử lý Hiển thị Các thành phần HTTTQL 3.2 Vai trò HTTT Tăng suất lao động Hỗ trợ định Tăng cường hợp tác lao động Tạo liên kết đối tác kinh doanh Cho phép thực tồn cầu hóa Hỗ trợ chuyển đổi tổ chức 3.2.1Tăng suất lao động • OLTP – OnLine Transaction Processing: Xử lý giao dịch trực tuyến • TPS – Transaction Processing System: Hệ thống xử lý giao dịch • CIS – Customer-Integrated System:
 • 11
TẠI SAO TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC LẠI QUAN TRỌNG ? PPTX

TẠI SAO TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC LẠI QUAN TRỌNG ? PPTX

Thế còn tình trạng biến đổi khí hậu? Trong những thập niên tới, tình trạng biến đổi khí hậu sẽ ngày càng đe dọa tính ĐDSH. Khi thiết lập mạng lưới các khu bảo tồn tự nhiên trên toàn cầu hiện nay, các nhà bảo vệ môi trường cũng lưu tâm đến diễn biến khí hậu.
 • 6
LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM POTX

Ngu ồ n v ố n này hình thành do nh ữ ng ng ườ i sáng l ậ p Công ty c ổ ph ầ n phát hành c ổ phi ế u và bán nh ữ ng c ổ phi ế u này trên th ị tr ườ ng mà có đượ c ngu ồ n v ố n nh ấ t đị nh. Trong quá trình ho ạ t độ ng, nh ằ m t ă ng th ự c l ự c c ủ a Doanh nghi ệ p, các nhà lãnh đạ o có th ể s ẽ t ă ng l ượ ng c ổ phi ế u phát hành trên th ị tr ườ ng thu hút l ượ ng ti ề n nhàn r ỗ i ph ụ c v ụ cho m ụ c tiêu kinh doanh. Đặ c bi ệ t để tài tr ợ cho các d ự án đầ u t ư dài h ạ n, thì ngu ồ n v ố n c ổ ph ấ n r ấ t quan tr ọ ng. Nó có th ể kêu g ọ i v ố n đầ u t ư v ớ i kh ố i l ượ ng l ớ n, m ặ t khác, nó c ũ ng khá linh ho ạ t trong vi ệ c trao đổ i trên th ị tr ườ ng v ố n. T ậ n d ụ ng các c ơ h ộ i đầ u t ư để đượ c c ả hai giá là ng ườ i đầ u t ư và Doanh nghi ệ p phát hành ch ấ p nh ậ n. Tuy nhiên, vi ệ c phát hành c ổ phi ế u thêm trong quá trình ho ạ t độ ng đ òi h ỏ i các nhà qu ả n lý tài chính ph ả i c ự c k ỳ th ậ n tr ọ ng và t ỷ m ỷ trong vi ệ c đ ánh giá các nhân t ố có liên quan nh ư : uy tín c ủ a Công ty, lãi su ấ t th ị tr ườ ng, m ứ c l ạ m phát, t ỷ l ệ c ổ t ứ c, tình hình tài chính Công ty g ầ n đ ây. Để đư a ra th ờ i đ i ể m phát hành t ố i ư u nh ấ t, có l ợ i nh ấ t trong Công ty.
 • 81
Bàn về tổ chức quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp.DOC

Bàn về tổ chức quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp.DOC

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự[r]
 • 24
SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định của doanh nghiệp thờng xuyên biến động. Để quản lý tốt tài sản cố định, kế toán cần phải theo dõi chặt chẽ, phản ánh mọi trờng hợp biến động tăng giảm tài sản cố định. Mỗi khi có tài sản cố định tăng thêm, doanh nghiệp phải thành lập ban nghiệm thu, kiểm nhận tài sản cố định. Ban này có nhiệm vụ cùng đại diện đơn vị giao tài sản cố định (lập biên bản giao nhận tài sản cố định). Biên bản này lập cho từng đối tợng tài sản cố định với những tài sản cố định cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản. Sau đó phòng kế toán phải sao cho mỗi đối tợng một bản để lu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ đó bao gồm biên bản nhận TSCĐ các biên bản sao tài liệu kỹ thuật, các hoá đơn, giấy vận chuyển bốc dỡ. Phòng kỹ thuật giữ lại để làm căn cứ tổ chức hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết TSCĐ.
 • 28
TÀI LIỆU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM  PHẦN 1 PDF

TÀI LIỆU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN 1 PDF

34. Trong quá trình sử dụng TSCĐ, khi đã xác định chắc chắn là thời gian sử dụng hữu ích không còn phù hợp thì phải điều chỉnh thời gian sử dụng hữu ích và tỷ lệ khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo và được thuyết minh trong báo cáo tài chính. Ví dụ: Thời gian sử dụng hữu ích có thể được kéo dài thêm do việc cải thiện trạng thái của tài sản vượt trên trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của nó, hoặc các thay đổi về kỹ thuật hay thay đổi nhu cầu về sản phẩm do một máy móc sản xuất ra có thể làm giảm thời gian sử dụng hữu ích của nó.
 • 49
135 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

135 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

135 công tác Kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp
 • 84
BÀI THU HOẠCH MÔN QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU PPS

BÀI THU HOẠCH MÔN QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU PPS

Để xây dựng thương hiệu cá nhân, cần định hướng rõ ràng. Hãy suy nghĩ xem bạn muốn cuộc sống của bạn sẽ thế nào trong 1, 2, 3 hay 5 năm tới. Các mục tiêu cần được xác định tập trung, trọng điểm, cụ thể và sát thực. Ngạn ngữ có câu: "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Xây đựng thương hiệu cá nhân cũng vậy. Để xác định được một thương hiệu phù hợp và thành công cần phải hiểu rõ về bản thân mình cũng như về đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn là người năng động và hướng ngoại, bạn sẽ khó thành công với những công việc có thể dự đoán trước, những gì quá ổn định. Ngược lại, nếu bạn là người ưa ổn định, bạn sẽ thất bại khi hướng đến một môi trường đòi hỏi tính năng động, sáng tạo và khả năng thích nghi cao.
 • 10
VAI TRÒ CỦA PR

VAI TRÒ CỦA PR

cáo với chi phí cho một thông cáo báo chí; đương nhiên mẫu thông cáo báo chí sẽ có một lượng công chúng rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, PR còn giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực tài giỏi. Thông thường người lao động thích được làm việc trong những công ty nổi tiếng vì họ tin tưởng là công ty đó rất vững chắc , và họ có thể có rất nhiều cơ hội để thăng tiến.
 • 5
Thực trạng đầu tư vào tài sản hữu hình và tài sản vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng đầu tư vào tài sản hữu hình và tài sản vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam

Thực trạng đầu tư vào tài sản hữu hình và tài sản vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • 47
185 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

185 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

185 công tác Kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp
 • 84
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp phải đánh giá lại TSCĐ HH theo mặt bằng giá của thời điểm đánh giá lại theo quyết định của Nhà nước. Khi đánh giá lại TSCĐ HH hiện có, thành lập Hội đồng đánh giá lại TSCĐ HH, đồng thời DN phải xác định nguyên giá mới. Trên cơ sở xác định phần nguyên giá mới, giá trị hao mòn phải điều chỉnh tăng (giảm) so với sổ kế toán được làm căn cứ để ghi sổ. Chứng từ kế toán đánh giá lại TSCĐ HH là biên bản kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ HH.
 • 32
3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TỐN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự đ[r]
 • 21
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp
 • 59
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P5 PPS

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P5 PPS

04. Chuẩn mực này quy định về các chi phí liên quan đến hoạt động quảng cáo, đào tạo nhân viên, thành lập doanh nghiệp, nghiên cứu và triển khai. Các hoạt động nghiên cứu và triển khai hướng tới việc phát triển tri thức, có thể tạo thành một tài sản thuộc dạng vật chất (ví dụ vật mẫu), nhưng yếu tố vật chất chỉ có vai trò thứ yếu so với thành phần vô hình là tri thức ẩn chứa trong tài sản đó.
 • 5
QUYẾT ĐỊNH S Ố 1 4 9 / 2 0 0 1 / QĐ - B T C docx

QUYẾT ĐỊNH S Ố 1 4 9 / 2 0 0 1 / QĐ - B T C docx

N HẬ N B I Ế T G I AO D ỊC H 09. Tiêu chu ẩ n nh ậ n bi ế t giao d ị ch trong chu ẩ n m ực này đượ c áp d ụ ng riêng bi ệ t cho t ừ ng giao d ị ch. Trong m ộ t s ố trườ ng h ợ p, các tiêu chu ẩ n nh ậ n bi ế t giao d ị ch c ầ n áp d ụ ng tách bi ệ t cho t ừ ng b ộ ph ậ n c ủ a m ộ t giao d ịch đơn lẻ để ph ả n ánh b ả n ch ấ t c ủ a giao d ịch đó. Ví dụ , khi trong giá bán m ộ t s ả n ph ẩ m có m ộ t kho ản đ ã định trướ c cho vi ệ c cung c ấ p d ị ch v ụ sau bán hàng thì kho ả n doanh thu t ừ vi ệ c cung c ấ p d ị ch v ụ sau bán hàng s ẽ đượ c d ờ i l ại cho đế n khi doanh nghi ệ p th ự c hi ệ n d ị ch v ụ đó. Tiêu chuẩ n nh ậ n bi ế t giao d ị ch còn đượ c áp d ụ ng cho hai hay nhi ề u giao d ịch đồ ng th ờ i có quan h ệ v ớ i nhau v ề m ặt thương mại. Trườ ng h ợ p này ph ả i xem xét chúng trong m ố i quan h ệ t ổ ng th ể . Ví d ụ , doanh nghi ệ p th ự c hi ệ n vi ệc bán hàng và đồ ng th ờ i ký m ộ t h ợ p đồng khác để mua l ại chính các hàng hóa đó sau mộ t th ờ i gian thì ph ải đồ ng th ờ i xem xét c ả hai h ợp đồng và doanh thu không đượ c ghi nh ậ n.
 • 36
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM  PHẦN 1

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN 1

Những tài sản sử dụng cho mục đích đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh hoặc bảo vệ môi trường mặc dù không trực tiếp đem lại lợi ích kinh tế như các TSCĐ khác nhưng chúng lại cần thiết cho doanh nghiệp trong việc đạt được các lợi ích kinh tế nhiều hơn từ các tài sản khác. Tuy nhiên, các tài sản này chỉ được ghi nhận là TSCĐ hữu hình nếu nguyên giá của chúng và các tài sản có liên quan không vượt quá tổng giá trị có thể thu hồi từ các tài sản đó và các tài sản khác có liên quan. Ví dụ, một nhà máy hóa chất có thể phải lắp đặt các thiết bị và thực hiện quy trình chứa và bảo quản hóa chất mới để tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với việc sản xuất và lưu trữ hóa chất độc. Các tài sản lắp đặt liên quan đi kèm chỉ được hạch toán là TSCĐ hữu hình nếu không có chúng doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động và bán sản phẩm hóa chất của mình.
 • 49
PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Các thực thể hữu hình mô tả TRANG 8 Kiến trúc đặc trưng và diện mạo doanh nghiệp Lễ kỉ niệm,lễ nghi và các sinh hoạt văn hóa Đồng phục Biểu tượng, logo Giá trị hữu hình trong văn hóa doa[r]
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ