0

Tải Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm vỉa hè - HoaTieu.vn

1 2 0
  • Tải Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm vỉa hè - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:15

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân đang sinh sống trên địa bàn…………[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm vỉa hè - HoaTieu.vn