0

Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

13 3 0
  • Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:16

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới Nội dung ôn tập, không hình thành kiến thức mới C.Hoạt động thực hành - Cho cả lớp hát bài hát Bóng dáng một Hs hát + vận ngôi trường theo nhạc đệm c[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

Hình ảnh liên quan

Gv treo bảng phụ Gv hỏi - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

v.

treo bảng phụ Gv hỏi Xem tại trang 3 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 6 của tài liệu.
Gv treo bảng phụ Gv giới thiệu - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

v.

treo bảng phụ Gv giới thiệu Xem tại trang 7 của tài liệu.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 10 của tài liệu.
Gv ghi bảng Gv hỏi - Giáo án Âm nhạc 9 chủ đề Mái trường

v.

ghi bảng Gv hỏi Xem tại trang 11 của tài liệu.