0

GDCD 7 TUẦN 4

4 5 0
  • GDCD 7 TUẦN 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:37

- Cách ứng xử của Nam: - Vi phạm đạo đức: + Không chào cô giáo + Không xin phép Kỉ luật: Đi học muộn HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1: Hướng đẫn học sinh tìm hiểu 1.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 TUẦN 4