0

ga the duc tiet 57 58

6 1 0
  • ga the duc tiet 57 58

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:09

Thái độ: - Giáo dục học sinh tác phong nhanh,tự giác, tích cực tập luyện 4.Phát triển năng lực - Phát huy tính tự giác,chủ động tập luyện - Biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.. II.Chu[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga the duc tiet 57 58