0

ga my thuat 7 tiet 26 27

5 5 0
  • ga my thuat 7 tiet 26 27

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:05

CUỘC SỐNG QUANH EM 1.MỤC TIÊU; 1.1.Kiến thức: Học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên và các hoạt động thường ngày của con người.. 1.2.Kĩ năng: Tìm được đề tài phản ánh cuộc sống xun[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga my thuat 7 tiet 26 27