0

ga my thuat 6 tiet 31

3 6 0
  • ga my thuat 6 tiet 31

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:02

1.2.Kĩ năng: Học sinh sẽ nhận thức đầy đủ hơn vẻ đẹp của một số công trình, sản phẩm của mĩ thuật thời Lý thông qua đặc điểm và hình thức nghệ thuật.. 1.3.Thái độ: Học sinh biết trân trọ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga my thuat 6 tiet 31

Hình ảnh liên quan

Gv cho học sinh xem hình tượng con Rồng. - ga my thuat 6 tiet 31

v.

cho học sinh xem hình tượng con Rồng Xem tại trang 2 của tài liệu.