0

ga my thuat 6 tiet 14

2 4 0
  • ga my thuat 6 tiet 14

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:59

ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM KT1T 1.MỤC TIÊU 1.1.Kiến thức: Học sinh hiểu thêm về các công việc hằng ngày của mẹ 1.2.Kĩ năng: Học sinh vẽ được tranh về mẹ bằng khả năng và cảm xúc của mình.. 1.3.Thá[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga my thuat 6 tiet 14

Hình ảnh liên quan

GHI BẢNG - ga my thuat 6 tiet 14
GHI BẢNG Xem tại trang 2 của tài liệu.