0

GA KHTN TIET 36 37 38

7 1 0
  • GA KHTN TIET 36 37 38

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:58

- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất; dung dịch, nhũ tương, huyền phù qua quan sát... - Thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về huyết tương, huyền phù, hỗn hợp đồng nhất v[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GA KHTN TIET 36 37 38