0

ga hoa tu chon tiet 28

4 2 0
  • ga hoa tu chon tiet 28

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:55

- HS biết và hiểu tính chất vật lý và tính chất hóa học của nước hòa tan được nhiều chất rắn, tác dụng với một số kim loại tạo thành bazơ, tác dụng với nhiều oxit phi kim tạo thành axit.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga hoa tu chon tiet 28