0

ga hoa tu chon tiet 25 26

6 5 0
  • ga hoa tu chon tiet 25 26

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:54

Tính chất vật lý của Hiđrô Hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước... Ơ nhiệt độ thích hợp, khí H2 không những kết hợp được v[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ga hoa tu chon tiet 25 26