0

GA CÔNG NGHỆ 11 TIẾT 11

5 3 0
  • GA CÔNG NGHỆ 11 TIẾT 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:38

gây tai nạn nguy hiểm HOẠT ĐỘNG 34 5: Hoạt động luyện tập, tìm tòi và mở rộng 2’ Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học Phương pháp dạy h[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GA CÔNG NGHỆ 11 TIẾT 11

Hình ảnh liên quan

Phương pháp dạy học: thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, - GA CÔNG NGHỆ 11 TIẾT 11

h.

ương pháp dạy học: thông qua kênh hình bằng TVHD.GV chọn tranh ảnh, Xem tại trang 2 của tài liệu.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức - GA CÔNG NGHỆ 11 TIẾT 11

2.

Hình thành kiến thức Xem tại trang 3 của tài liệu.