0

MA TRAN DE KTRA 45 TOAN 11 CA NAM

5 2 0
  • MA TRAN DE KTRA 45 TOAN 11 CA NAM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:01

-Phần trắc nghiệm thầy cô có thể lựa chọn dạng câu đúng mức độ và phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình dạy -Phần tự luận tùy từng đối tượng học sinh thầy cô ra đề cho phù hợp..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRAN DE KTRA 45 TOAN 11 CA NAM

Hình ảnh liên quan

Hình thức: Trắc nghiệm 30% + Tự luân 70% - MA TRAN DE KTRA 45 TOAN 11 CA NAM

Hình th.

ức: Trắc nghiệm 30% + Tự luân 70% Xem tại trang 2 của tài liệu.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ BÀI VIẾT SỐ 4 NĂM HỌC: 2018 – 2019 - MA TRAN DE KTRA 45 TOAN 11 CA NAM

4.

NĂM HỌC: 2018 – 2019 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thức: Trắc nghiệm 30% + Tự luân 70% - MA TRAN DE KTRA 45 TOAN 11 CA NAM

Hình th.

ức: Trắc nghiệm 30% + Tự luân 70% Xem tại trang 4 của tài liệu.